Imeds.pl

Esomeprazol Teva 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Esomeprazol Teva, 20 mg, tabletki dojelitowe Esomeprazol Teva, 40 mg, tabletki dojelitowe

Esomeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Esomeprazol Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esomeprazol Teva

3.    Jak stosować lek Esomeprazol Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Esomeprazol Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Esomeprazol Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Esomeprazol Teva zawiera substancję nazywaną esomeprazol. Zalicza się on do grupy leków zwanych „inhibitorami pompy protonowej”. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Esomeprazol Teva jest stosowany w leczeniu następujących chorób i zaburzeń:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

-    Choroba refluksowa przełyku (ang. gastro-esophageal reflux disease, GERD). Występuje ona wtedy, gdy kwas solny z żołądka przedostaje się do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem) powodując ból, stan zapalny i zgagę.

-    Owrzodzenie żołądka lub górnego odcinka jelita wywołane przez bakterie zwane Helicobacterpylori. W takiej sytuacji lekarz może przepisać dodatkowo antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia

i umożliwienia wygojenia wrzodów.

Osoby dorosłe

-    Owrzodzenia spowodowane przez leki określane, jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Esomeprazol Teva może być stosowany także w celu zapobiegania rozwojowi owrzodzeń podczas przyjmowania NLPZ.

-    Zwiększone wydzielanie soku żołądkowego spowodowane zmianami w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona).

-    Długotrwałe leczenie po zastosowaniu Esomeprazolu Teva dożylnie w celu zapobiegania nawrotom krwawień z owrzodzeń.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esomeprazol Teva Kiedy nie stosować leku Esomeprazol Teva

- jeśli pacjent ma uczulenie na esomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki z grupy inhibitorów pompy protonowej.

-    jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

Jeśli którakolwiek z podanych sytuacji dotyczy pacjenta nie wolno zastosować leku Esomeprazol Teva. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zażyciem leku Esomeprazol Teva należy zapytać lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Esomeprazol Teva, należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacjenta występują:

-    ciężkie choroby wątroby,

-    ciężkie choroby nerek.

Stosowanie leku Esomeprazol Teva może maskować objawy innych chorób. Dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli przed zastosowaniem lub podczas stosowania leku Esomeprazol Teva występuje którykolwiek z podanych niżej objawów:

-    znaczna, niezamierzona utrata masy ciała i zaburzenia połykania,

-    bóle brzucha lub objawy niestrawności,

-    wymioty treścią pokarmową lub wymioty z domieszką krwi,

-    czarne, smoliste stolce (kał podbarwiony krwią).

W przypadku przepisywania preparatu Esomeprazol Teva do stosowania doraźnie, należy poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza, jeśli objawy nie ustąpią lub jeśli charakter dolegliwości ulegnie zmianie.

lekami inne leki i Esomeprazol Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to ważne, ponieważ Esomeprazol Teva może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Esomeprazol Teva.

Nie należy przyjmować leku Esomeprazol Teva, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosuje się którykolwiek z następujących leków:

-    Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

-    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).

-    Digoksyna (stosowana w chorobach serca).

-    Cytalopram, imipramina lub klomipramina (leki stosowane w leczeniu depresji).

-    Diazepam (lek stosowany w leczeniu lęku, padaczki lub w celu rozluźnienia mięśni).

-    Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki). W przypadku przyjmowania fenytoiny, lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Esomeprazol Teva.

-    Leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna. Lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Esomeprazol Teva.

-    Cyzapryd (lek stosowany w leczeniu niestrawności lub zgagi).

-    Klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi).

-    Ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy i trądu).

-    Dziurawiec (Hypericum perforatum) (lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji).

Jeśli lekarz zalecił stosowanie antybiotyków (amoksycyliny i klarytromycyny) jednocześnie z lekiem Esomeprazol Teva, w celu leczenia owrzodzeń spowodowanych zakażeniem Helicobacter pylori, jest to bardzo ważne, aby powiedzieć lekarzowi o innych stosowanych lekach.

Esomeprazol Teva z jedzeniem i piciem

Tabletki mogą być zażywane z posiłkiem lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. W ramach środków zapobiegawczych, należy unikać stosowania leku Esomeprazol Teva w czasie ciąży.

Nie wiadomo czy esomeprazol przenika do mleka matki. Z tego względu, nie należy stosować leku Esomeprazol Teva w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Esomeprazol Teva prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania narzędzi i maszyn.

Lek Esomeprazol Teva zawiera laktozę i sachoarozę

Lek zawiera sacharozę i laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Esomeprazol Teva.

3. Jak stosować lek Esomeprazol Teva

Lek Esomeprazol Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Esomeprazol Teva, 20 mg, tabletki dojelitowe nie jest wskazany do stosowania u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg.

Esomeprazol Teva, 40 mg, tabletki dojelitowe nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Doświadczenie w stosowaniu esomeprazolu u dzieci w wieku poniżej 1 roku jest ograniczone i z tego względu stosowanie leku w tej grupie wiekowej nie jest zalecane.

-    W razie długotrwałego przyjmowania leku Esomeprazol Teva lekarz może kontrolować stan pacjenta (szczególnie przy stosowaniu leku przez okres dłuższy niż rok).

-    Jeśli lekarz zalecił przyjmowanie leku Esomeprazol Teva tylko w razie potrzeby, należy powiadomić go, jeśli objawy ulegną zmianie

Sposób podawania

-    Lek może być stosowany o każdej porze dnia.

-    Lek może być stosowany z posiłkiem lub na czczo.

-    Lek należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy żuć ani kruszyć, ponieważ otoczka, która chroni peletki leku przed działaniem soku żołądkowego, może zostać uszkodzona. Ważne jest, aby peletki nie uległy zniszczeniu.

Jak postępować w razie trudności z połykaniem

-    W razie trudności z połknięciem tabletek należy:

•    Włożyć tabletkę do szklanki z niegazowaną wodą. Nie używać żadnych innych płynów.

•    Mieszać do rozpuszczenia się tabletki (roztwór nie będzie przejrzysty). Wypić roztwór natychmiast lub w ciągu 30 minut. Zawsze zamieszać roztwór tuż przed wypiciem.

•    Aby upewnić się, że cały lek został zażyty, szklankę należy dokładnie wypłukać połową objętości wody i wypić. Stałe kawałeczki zawierają lek, nie należy ich zatem żuć ani rozgryzać.

-    Jeśli pacjent nie może przełykać, tabletkę można zmieszać z wodą i umieścić w strzykawce,

a następnie podawać przez zgłębnik bezpośrednio do żołądka (zgłębnik żołądkowy). Ważne jest dokładne sprawdzenie, czy wybrana strzykawka i zgłębnik są do tego celu odpowiednie.

Dawkowanie

-    Lekarz poinformuje ile tabletek przyjmować i jak długo. Zależy to od choroby pacjenta, jego wieku i czynności wątroby.

-    Poniżej podano zazwyczaj stosowane dawki.

Leczenie zgagi spowodowanej chorobą refluksową przełyku (GERD):

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze:

-    U pacjentów, u których stwierdzono niewielkie uszkodzenie przełyku, zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg leku Esomeprazol Teva raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli nie doszło do wyleczenia przełyku, lekarz może zalecić przyjmowanie tej samej dawki przez kolejne 4 tygodnie.

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku po wyleczeniu przełyku to jedna tabletka leku Esomeprazol Teva 20 mg raz na dobę.

-    Jeśli przełyk nie był uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka leku Esomeprazol Teva to 20 mg na dobę. Po wyrównaniu objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku doraźnie w dawce do 20 mg na dobę każdego dnia.

-    W razie ciężkich chorób wątroby, lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku.

Leczenie nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku stwierdzonego w badaniu endoskopowym

-    Dzieci o masie ciała 20 kg i większej: zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę przez 8 tygodni. (Dostępne są inne produkty zawierające esomeprazol w celu leczenia dawką 10 mg.)

Leczenie owrzodzenia wywołanego zakażeniem Helicobacter pylori i zapobieganie nawrotom choroby:

-    Dorośli i młodzież w wieku 12 lat lub powyżej: zwykle stosowana dawka to jedna tabletka Esomeprazol Teva 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

-    Lekarz zaleci także stosowanie antybiotyków, np. amoksycylinę lub klarytromycynę.

Leczenie wrzodów żołądka spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

-    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Esomeprazol Teva, to jedna

tabletka 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie wrzodom żołądka podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

-    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Esomeprazol Teva, to jedna

tabletka 20 mg raz na dobę.

Leczenie zwiększonego wydzielania soku żołądkowego spowodowanego przez zmiany w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona)

-    Dorośli w wieku 18 lat i starsi: zazwyczaj stosowana dawka leku Esomeprazol Teva, to jedna

tabletka 40 mg dwa razy na dobę.

-    Lekarz ustali dawkę i czas trwania leczenia w zależności od potrzeb pacjenta. Maksymalna dawka

to 80 mg dwa razy na dobę.

Długotrwałe leczenie po zastosowaniu leku Esomeprazol Teva dożylnie w celu zapobiegania nawrotom krwawień z owrzodzeń:

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku Esomeprazol Teva, to jedna tabletka 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Esomeprazol Teva

W przypadku podejrzenia, że zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Esomeprazol Teva należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Esomeprazol Teva

W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć ją tak szybko jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się poraprzyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwie dawki w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Esomeprazol Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    Nagły Świszczący oddech, obrzęk ust, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenia lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).

-    Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem się skóry. Mogą również pojawić się pęcherze i krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów rodnych. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka.

-    Żółta skóra, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie, które mogą być objawami chorób wątroby.

Powyższe działania niepożądane występują rzadko, u mniej niż 1 na 1000 pacjentów.

Do innych działań niepożądanych należą:

Często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów)

-    Ból głowy.

-    Objawy ze strony układu pokarmowego: bóle brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia.

-    Nudności, wymioty.

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)

-    Obrzęki stóp i wokół kostek.

-    Zaburzenia snu (bezsenność).

-    Zawroty głowy, uczucie kłucia, mrowienia i drętwienia, senność.

-    Uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).

-    Suchość w jamie ustnej.

-    Zmiany w badaniach krwi oceniających czynność wątroby.

-    Wysypka, grudkowa wysypka (pokrzywka) i świąd skóry.

-    Stosowanie inhibitora pompy protonowej, takiego jak Esomeprazol Teva, w szczególności przez

okres dłuższy niż jeden rok, może w niewielkim stopniu zwiększyć ryzyko złamania kości udowej, nadgarstka lub kręgosłupa. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent choruje na osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (które mogą zwiększyć ryzyko osteoporozy).

Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów)

-    Zaburzenia dotyczące krwi, takie jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi.

Może to powodować osłabienie, łatwe tworzenie się siniaków oraz sprzyja zakażeniom.

-    Małe stężenie sodu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty oraz skurcze.

-    Uczucie pobudzenia, dezorientacji lub przygnębienia.

-    Zaburzenia smaku.

-    Zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźnie widzenie.

-    Nagła zadyszka lub duszność (skurcz oskrzeli).

-    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

-    Zakażenie grzybicze zwane pleśniawką, które może zajmować jelita.

-    Choroby wątroby, łącznie z żółtaczką, która powoduje żółte zabarwienie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie.

-    Utrata włosów (łysienie).

-    Wysypka skórna po ekspozycji na światło słoneczne.

-    Bóle stawów lub mięśni.

-    Złe samopoczucie i brak energii.

-    Nasilone pocenie się.

Bardzo rzadko (może dotyczyć do1 na 10 000 pacjentów)

-    Zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek.

-    Agresja.

-    Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy).

-    Ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu

-    Nagle pojawiająca się ciężka wysypka lub owrzodzenia lub złuszczanie się skóry. Mogą temu

towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka).

-    Osłabienie mięśni.

-    Ciężkie choroby nerek.

-    Powiększenie piersi u mężczyzn.

-    Małe stężenie magnezu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty, kurcze, drżenie i

arytmię (zaburzenia rytmu serca).

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych)

-    Jeśli pacjent przyjmuje lek Esomeprazol Teva dłużej niż przez trzy miesiące, możliwe jest zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Zmniejszone stężenie magnezu może powodować zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientację, drgawki, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpią takie objawy. Małe stężenie magnezu może ponadto powodować zmniejszenie stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi w celu sprawdzenia stężenia magnezu.

W bardzo rzadkich przypadkach Esomeprazol Teva może wywierać wpływ na liczbę krwinek białych, prowadząc do niedoboru odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki badania krwi.

Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje dotyczące przyjmowanego leku.

Pacjent nie powinien przejmować się listą działań niepożądanych wymienionych powyżej. Możliwe, że u pacjenta nie wystąpi żadne z nich. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ESOMEPRAZOL TEVA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Esomeprazol Teva, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku zewnętrznym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki , których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Esomeprazol Teva

-    Substancją czynną leku jest esomeprazol. Lek Esomeprazol Teva dostępny jest w dwóch dawkach,

zawierających 20 mg lub 40 mg esomeprazolu (w postaci soli magnezowej).

-    Inne składniki to: Celuloza krzemowana o składzie celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna; talk; Starlac o składzie: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana; makrogol 8000, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1); kopowidon K-28; krospowidon, Typ A; sacharoza ziarenka (zawierające sacharozę i skrobię kukurydzianą); powidon; hypromeloza; magnezu tlenek lekki; magnezu stearynian; ftalan dietylu; krzemionka koloidalna, bezwodna; tytanu dwutlenek (E 171); etyloceluloza; żelaza tlenek czerwony (E172). Czarny tusz Opacode S-1-17823 zawierający żelaza tlenek czarny (E172) szelak, glikol propylenowy i amoniak.

Jak wygląda lek Esomeprazol Teva i co zawiera opakowanie

EsomeprazolTeva 20 mg, tabletki dojelitowe:

Ceglastoczerwone, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem „20” po jednej stronie.

Esomeprazol Teva, 40 mg, tabletki dojelitowe:

Ceglastoczerone, okrągłe, obustronnie wypukłe o ściętych krawędziach tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem „40” po jednej stronie.

Dostępne są następujące wielkości opakowań: 7, 14, 28, 56

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

1)    Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia

2)    Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

3)    Teva Sante, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

Data zatwierdzenia ulotki: styczeń 2013

7