+ iMeds.pl

Etrixenal 250 mgUlotka Etrixenal

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Etrixenal, 250 mg, tabletki

Naproxenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Etrixenal i w jakim celu się    go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku    Etrixenal

3.    Jak przyjmować lek Etrixenal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Etrixenal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Etrixenal i w jakim celu się go stosuje

Lek Etrixenal zawiera naproksen, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Etrixenal zmniejsza ból, obrzęk, zaczerwienienie oraz zmniejsza stan zapalny.

Stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu ostrego bólu o nasileniu małym lub umiarkowanym stawów, mięśni, ścięgien, spowodowanego np. urazem.

Jeśli po 7 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Etrixenal

Kiedy nie przyjmować leku Etrixenal:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na naproxen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub jakiekolwiek inne leki przeciwbólowe (takie jak ibuprofen lub diklofenak);

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał chorobę żołądka lub jelit np. choroba wrzodowa lub krwawienia;

-    jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiło krwawienie lub perforacja żołądka podczas przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca;

-    jeśli pacjent ma skłonność do krwawienia (skaza krwotoczna);

-    jeśli pacj entka jest w ostatnim trymestrze ciąży.

Nie należy przyjmować leku Etrixenal jeśli którykolwiek z powyższych przypadków dotyczy pacjenta.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przyjmowanie leków takich jak Etrixenal może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru. Ryzyko to zwiększa się wraz czasem trwania leczenia i zwiększą dawką leku.

Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (7 dni).

W przypadku choroby serca, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. zwiększone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu lub palenie tytoniu), należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Przed zastosowaniem leku Etrixenal należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą jeśli u pacjenta:

-    stwierdzono astmę lub uczulenie (jak katar sienny) lub pacjent miał w przeszłości obrzęk twarzy, ust, oczu lub języka;

-    występuje osłabienie (np. spowodowane chorobą) lub jeśli pacjent jest w podeszłym wieku;

-    stwierdzono narośl w nosie (polipy) lub kichanie i katar, zatkany bądź swędzący nos;

-    stwierdzono zaburzeniami czynności nerek lub wątroby;

-    stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi;

-    stwierdzono zaburzeniami czynności naczyń krwionośnych (tętnic) w całym ciele;

-    stwierdzono zwiększone stężenie tłuszczu (lipidów) w krwi (hiperlipidemia);

-    stwierdzono choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty układowy (SLE, który powoduje bóle stawów, wysypki skórne oraz gorączkę), zapalenie okrężnicy lub chorobę Leśniowskiego - Crohna (stan zapalny jelita, ból jelita, biegunkę, wymioty oraz zmniejszenie masy ciała).

Jeśli którykolwiek z powyższych przypadków dotyczy pacjenta, lub jeśli pacjent ma wątpliwości, należy przed zastosowaniem leku Etrixenal skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci

Lek Etrixenal nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Lek Etrixenal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym również o lekach, które pacjent kupuje bez recepty oraz lekach ziołowych.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków:

-    inne leki przeciwbólowe, takie jak aspiryna, ibuprofen, diklofenak lub paracetamol;

-    leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna, heparyna lub klopidogrel;

-    leki przeciwdrgawkowe (przeciwpadaczkowe), takie jak fenytoina;

-    leki sulfonamidowe, takie jak hydrochlorotiazyd, acetazolamid, indapamid oraz antybiotyki sulfonamidowe (stosowane w zakażeniach);

-    pochodne sulfonylomocznika (leki na cukrzycę), jak glimepiryd oraz glipizyd;

-    inhibitory ACE lub inne leki na nadciśnienie, jak cylazapryl, enalapryl lub propranolol;

-    leki moczopędne (na nadciśnienie) jak furosemid;

-    glikozydy naparstnicy j ak digoksyna;

-    kortykosteroidy (na obrzęki i zapalenie), jak hydrokortyzon, prednizolon oraz deksametazon;

-    antybiotyki z grupy chinolonów (na zakażenia), jak cyprofloksacyna lub moksyfloksacyna;

-    niektóre leki na choroby psychiczne jak lit czy leki z grupy SSRI (fluoksetyna, cytalopram);

-    probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);

-    metotreksat (stosowany w leczeniu chorób skóry, zapalenia stawów lub raka);

-    cyklosporyna lub takrolimus (stosowane w chorobach skóry lub po przeszczepieniu narządu);

-    zydowudyna (stosowane w leczeniu AIDS oraz zakażeniu wirusem HIV);

-    myfepryston (stosowany w celu zakończenia ciąży lub wywołania porodu w przypadku obumarłego płodu).

Jeśli którykolwiek z powyższych przypadków dotyczy pacjenta, lub jeśli pacjent ma wątpliwości, należy przed zastosowaniem leku Etrixenal skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

-    Nie stosować leku Etrixenal w trzecim trymestrze ciąży, gdyż może on uszkodzić płód;

-    Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, w przypadku podejrzenia lub planowania ciąży lub podczas karmienia piersią. Lekarz zdecyduje czy pacjentka powinna zastosować lek Etrixenal.

-    Lek Etrixenal może powodować trudności w zajściu w ciążę. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku planowania, bądź problemów z zajściem w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Etrixenal może powodować uczucie zmęczenia, senność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia i równowagi, depresję lub bezsenność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z powyższych objawów należy skonsultować się z lekarzem oraz zaprzestać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn i narzędzi.

Etrixenal zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Etrixenal

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie popijając niewielką ilością wody, w trakcie lub po posiłku.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to dwie tabletki, a następnie 1 tabletka co 6-8 godzin w zależności od potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki na dobę bez konsultacji z lekarzem.

Należy przyjmować najmniejszą dawkę przez najkrótszy czas konieczny do ustąpienia objawów.

Jeśli po 7 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Etrixenal u dzieci.

Osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Przed zastosowaniem leku Etrixenal należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zalecana dawka powinna być mniejsza niż w przypadku osób dorosłych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Etrixenal

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku Etrixenal należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub udać bezpośrednio do szpitala. Należy wziąć opakowanie leku ze sobą.

Pominięcie przyjęcia leku Etrixenal

-    w przypadku pominięcia dawki leku, należy ja pominąć i przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze;

-    nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Leki jak Etrixenal mogą spowodować niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru. Ważne działania niepożądane, na które należy zwrócić uwagę

Należy zaprzestać stosowania leku Etrixenal i natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z wymienionych poniżej objawów. Może zaistnieć konieczność natychmiastowego leczenia:

Ciężkie zaburzenia żołądka lub jelit, objawy to:

Niezbyt cz^to (może wystąpić u 1 na 100 osób):

-    krwawienie z żołądka pod postacią wymiotów z zawartością krwi, bądź drobinek wyglądających jak fusy od kawy;

-    krwawienie z odbytu w postaci smolistych, maziowatych stolców bądź krwawych biegunek;

-    owrzodzenie lub ubytki w błonie śluzowej żołądka lub jelit. Do objawów należą niestrawność, ból brzucha, gorączka, nudności, wymioty, niedrożność jelit.

Rzadko (występują u 1 na 1000 osób)

-    zaburzenia czynności trzustki - objawy to silny ból brzucha, który promieniuje do pleców.

-    Nasilenie objawów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego - Crohna w postaci bólu, biegunki, wymiotów oraz zmniejszenia masy ciała.

Reakcje alergiczne, objawy to:

Rzadko (może występować u 1 na 1000 osób):

-    nagły obrzęk gardła, twarzy, rąk oraz stóp;

-    trudności w oddychaniu, ucisk w klatce piersiowej;

-    wysypki skórne, pęcherze na skórze lub świąd skóry.

Zaburzenia wątroby, objawy to:

Niezbyt często (może występować u 1 na 100 osób):

-    zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka);

-    uczucie zmęczenia, utrata apetytu, nudności, wymioty, jasne stolce (zapalenie wątroby) oraz nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych (w tym zapalenie wątroby).

Częstość nieznana:

Ciężkie wysypki skórne, objawy to:

-    ciężka, szybko rozprzestrzeniająca się wysypka, z pęcherzami oraz łuszczeniem, a także możliwymi pęcherzykami w jamie ustnej, gardle i oczach; gorączka, ból głowy, kaszel, ból całego ciała mogące występować w tym samym czasie.

-    pęcherze na skórze po kontakcie z promieniami słonecznymi występujące przede wszystkim na rękach, twarzy i dłoniach (porfiria późna skórna).

Zawał serca, objawy to:

-    ból w klatce piersiowej, który może promieniować do szyi i ramion oraz w dół lewej ręki.

Udar, objawy to:

-    osłabienie mięśni oraz drętwienie, które mogą wystąpić po jednej stronie ciała;

-    nagłe zaburzenie zmysłu węchu, smaku, słuchu lub wzroku, mętlik w głowie (splątanie).

Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych, objawy to:

-    gorączka, nudności, wymioty, sztywność karku, ból głowy, nadwrażliwość na jasne światło oraz splątanie (najbardziej prawdopodobne u osób z zaburzeniami autoimmunologicznymi, jak toczeń rumieniowaty układowy).

Częste (mogą występować u 1 na 10 osób)

-    zgaga, niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, zaparcia, biegunka, wzdęcia;

-    ból głowy, zawroty głowy, oszołomienie, senność, kłucie lub drętwienie dłoni i stóp;

-    zaburzenia widzenia;

-    dzwonienie w uszach (szum uszny);

-    obrzęk dłoni, stóp oraz nóg, uczucie kołatania serca;

-    trudności w oddychaniu w tym zadyszka, świszczący oddech oraz kaszel;

-    wysypki skórne w tym zaczerwienienie, pokrzywka, krosty oraz pęcherze na ciele i twarzy, siniaki, świąd oraz nasilone pocenie.

-    uczucie pragnienia.

Niezbyt często (mogą występować u 1 na 100 osób)

-    zmiana liczby krwinek białych i płytek krwi;

-    trudności w zasypianiu lub zaburzenia snu, depresja, splatanie lub widzenie bądź słyszenie nieistniejących rzeczy bądź dźwięków (omamy);

-    zaburzenia koncentracji;

-    problemy z obiegiem krwi w organizmie lub uszkodzenie naczyń krwionośnych; do objawów mogą należeć zmęczenie, zadyszka, omdlenia, ból ogólny;

-    wysokie ciśnienie krwi;

-    zapalenie lub obrzęk płuc;

-    utrata włosów;

-    gorączka;

-    ból lub osłabienie mięśni;

-    krew w moczu lub zaburzenia czynności nerek;

-    zapalenie j amy ustnej.

Rzadko (mogą występować u 1 na 1000 osób)

-    zaburzenia pamięci;

-    owrzodzenie j amy ustnej;

-    zapalenie przełyku lub żołądka;

-    zwiększone stężenie potasu w badaniach krwi;

-    zaburzenia słuchu w tym utrata słuchu;

-    zawroty głowy powoduj ące zaburzenia równowagi.

Bardzo rzadko (mogą występować u 1 na 10 000 osób)

-    drgawki;

-    ból oka.

Częstość nieznana:

-    niedokrwistość (zaburzenie czerwonych krwinek);

-    nadwrażliwość skóry na światło słoneczne;

-    problemy z zajściem w ciążę;

-    toczeń rumieniowaty układowy - objawy to gorączka, wysypka, niewydolność nerek oraz bóle stawów.

Zgłaszanie objawów niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek Etrixenal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Etrixenal

-    substancją czynną jest naproksen. Jedna tabletka zawiera 250 mg naproksenu.

-    pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, żelaza tlenek żółty (E172), prowidon (K-29/32), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) i stearynian magnezu.

Jak wygląda lek Etrixenal i co zawiera opakowanie.

Żółta, cętkowana, obustronnie wypukła, okrągła ze ściętymi krawędziami, niepowlekana tabletka z wytłoczonym napisem „T” i „18” po obu stronach linii podziału, po jednej stronie i gładka po drugiej, średnica wynosi 10,5 mm.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki leku Etrixenal są umieszczone w blistrach z PVC/PE/PVDC/Aluminium.

Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Proenzi s.r.o.

Oldřichovice 44 739 61 Třinec Republika Czeska

Wytwórca WALMARK, as.

Adres administracyjny: Oldřichovice 44, Třinec Miejsce wytwarzania: Polní ul., Třinec 739 61

Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Walmark Sp. z o.o. ul. Teatralna 9 41-200 Sosnowiec Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami

Bułgaria

Czechy

Estonia

Węgry

Litwa

Łotwa

Polska

Rumunia

Słowacja

Etrixenal 250 mg tabletky Etrixenal 250 mg tablety Etrixenal

Etrixenal 250 mg tabletta Etrixenal 250 mg tabletés Etrixenal 250 mg tabletes Etrixenal

Etrixenal 250 mg comprimate Etrixenal 250 mg tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2015.01.02

8

Etrixenal

Charakterystyka Etrixenal

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Etrixenal, 250 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 250 mg naproksenu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 64,03 mg laktozy jednowodnej Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Żółta, cętkowana, obustronnie wypukła, okrągła ze ściętymi krawędziami, niepowlekana tabletka z wytłoczonym napisem "T" i „18” po obu stronach linii podziału, po jednej stronie tabletki i gładka po drugiej, o średnicy 10,5 mm.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie ostrego bólu (stawów, mięśni, ścięgien) o nasileniu małym lub umiarkowanym, u osób dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania Do podawania doustnego.

Najlepiej przyjmować podczas lub po posiłku.

Działania niepożądane można zminimalizować stosując najmniejszą dawkę przez najkrótszy okres potrzebny do kontrolowania objawów (patrz punkt 4.4).

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 500 mg, a następnie 250 mg co 6 - 8 godzin, w zależności od potrzeby, maksymalna dawka dobowa po pierwszej dobie to 750 mg.

Jeśli objawy nie ustąpią po 7 dniach leczenia, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Osoby w podeszłym wieku

Badania wykazały, że chociaż całkowite stężenie naproksenu nie zmienia się, niezwiązana frakcja naproksenu występująca w osoczu zwiększa się u osób w podeszłym wieku. Wpływ tego odkrycia na dawkowanie produktu leczniczego Etrixenal jest nieznany. Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych stosowanych u osób w podeszłym wieku należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres. Osoby w podeszłym wieku są bardziej podatne na wystąpienie działań niepożądanych. Pacjent z krwawieniem z przewodu pokarmowego podczas terapii NLPZ powinien być regularnie monitorowany. Informacje na temat zmniejszonej eliminacji naproksenu u osób w podeszłym wieku znajdują się w punkcie 4.4.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Etrixenal u dzieci.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu leczniczego przez możliwie najkrótszy okres. Produkt leczniczy Etrixenal jest przeciwwskazany u pacjentów z wyjściowym klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min, ponieważ obserwowano kumulację metabolitów naproksenu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub dializowanych (patrz punkt 4.3).

4.3    Przeciwskazania

Pacjenci z czynną lub w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub czynnym krwawieniem z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej potwierdzonych epizodów owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja związana z uprzednim stosowaniem terapii NLPZ w wywiadzie.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Ze względu na możliwość wystąpienia reakcji krzyżowych produktu leczniczego Etrixenal nie należy stosować u pacjentów, u których kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne/przeciwbólowe wywoływały objawy astmy, katar, polipy błony śluzowej nosa, pokrzywkę. Reakcje te mogą prowadzić do zgonu. U tych pacjentów odnotowano ciężkie reakcje o podłożu anafilaktycznym na naproksen.

Ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca.

Skaza krwotoczna.

Naproksen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania niepożądane można zminimalizować, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy czas konieczny do kontrolowania objawów (patrz punkt 4.2 oraz opisane poniżej ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego oraz ryzyko ze strony układu sercowo - naczyniowego). U pacjentów długotrwale leczonych NLPZ należy regularnie monitorować działania niepożądane.

Pacjenci wyniszczeni i (lub) w podeszłym wieku są szczególnie narażeni na działania niepożądane terapii NLPZ, szczególnie na krwawienia z przewodu pokarmowego i perforację, które mogą zakończyć się zgonem. Nie zaleca się długotrwałej terapii NLPZ u tych pacjentów. Pacjenci u których długotrwała terapia NLPZ jest wymagana, powinni być regularnie kontrolowani.

Ze względu na działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe produktu leczniczego Etrixenal, stosowanie produktu może maskować objawy innej choroby i utrudniać diagnostykę.

U chorych na astmę oskrzelową lub inne choroby alergiczne lub u pacjentów, u których występują one w wywiadzie, naproksen zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli.

Tak jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może wystąpić zwiększenie jednego lub więcej parametrów czynności wątroby. Zaburzenia czynności wątroby mogą być bardziej wynikiem reakcji nadwrażliwości niż toksyczności produktu leczniego. Ostre reakcje ze strony wątroby, w tym żółtaczka i zapalenie wątroby (niektóre zakończone zgonem) zostały odnotowane w przypadku stosowania tego produktu leczniczego jak i innych NLPZ. Odnotowano również reakcje krzyżowe.

Naproksen zmniejsza agregację płytek krwi i wydłuża okres krwawienia, co należy wziąć pod uwagę podczas określania czasu krwawienia.

Mimo, że nie zanotowano zatrzymania sodu w badaniach metabolicznych, istnieje możliwość, że pacjenci z podejrzeniem lub zaburzeniami czynności serca mogą być bardziej narażeni na działania niepożądane podczas stosowaniu produktu leczniczego Etrixenal.

Krwawienie z_przewodu _pokarmowego, owrzodzenie i_perforacja.

Podczas stosowania leków z grupy NLPZ opisywano przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzeń i perforacji, które mogą zakończyć się zgonem. Mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, z lub bez objawów ostrzegawczych lub ciężkich przypadków krwawienia z przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wprost proporcjonalnie do dawki NLPZ, jest większe u pacjentów z owrzodzeniem, zwłaszcza powikłanym krwotokiem lub perforacją w wywiadzie (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U pacjentów tych należy rozpoczynać leczenie od możliwie najmniejszej dawki. U tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków zwiększających ryzyko powikłań dotyczących przewodu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej) (patrz punkt 4.5).

Pacjenci, u których w przeszłości stwierdzono szkodliwe działanie na przewód pokarmowy, szczególnie jeśli są w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie niepokojące objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza jeśli występują na początku leczenia.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów jednocześnie stosujących leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzeń lub krwawień, na przykład kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W razie stwierdzenia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia u pacjentów przyjmujących produkt leczniczy Etrixenal, lek należy odstawić.

U pacjentów z chorobami układu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego - Crohna) niesteroidowe leki przeciwzapalne należy podawać z zachowaniem szczególnej ostrożności (patrz punkt 4.8).

Wpływ na nerki.

Odnotowano zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, białkomocz, martwicę brodawek nerkowych i sporadycznie zespół nerczycowy związany z przyjmowaniem naproksenu,

Niewydolność nerek spowodowana zmniejszoną produkcją prostaglandyn.

Stosowanie leków z grupy NLPZ może spowodować zależne od dawki zmniejszenie syntezy prostaglandyn, a także doprowadzić do niewydolności nerek. Do grupy o zwiększonym ryzyku należą pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami czynności serca, zaburzeniami czynności wątroby, stosujący leki moczopędne, inhibitory ACE, antagonistów receptora angiotensyny II, a także osoby w podeszłym wieku. U takich pacjentów należy monitorować czynność nerek (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek.

Naproksen jest w dużym stopniu (95%) wydalany z moczem w wyniku przesączania kłębuszkowego. Należy zachować szczególną ostrożność podając naproksen pacjentom z zaburzeniami czynności nerek. U tych pacjentów zaleca się kontrolowanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi i (lub) klirensu kreatyniny, dodatkowo należy u tych pacjentów prowadzić odpowiednie nawadnianie. Nie należy stosować produktu leczniczego Etrixenal u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min.

Hemodializa nie zmniejsza stężenia naproksenu w osoczu krwi ze względu na duży stopień wiązania z białkami.

U niektórych pacjentów, szczególnie tych, u których przepływ krwi przez nerki jest zmniejszony w przypadkach zmniejszenia objętości zewnątrzkomórkowej, marskości wątroby, z ograniczeniem sodu w diecie, zastoinową niewydolnością serca i wcześniejszymi chorobami nerek, należy ocenić czynność nerek przed i podczas stosowania produktu leczniczego Etrixenal. Niektórzy pacjenci w podeszłym wieku, u których można spodziewać się zaburzeń czynności nerek, a także stosujący leki moczopędne, również zaliczają się do grupy zwiększonego ryzyka. Powinno się rozważyć zmniejszenie dobowej dawki w celu uniknięcia nadmiernej kumulacji metabolitów naproksenu.

Stosowanie u _pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, takimi jak przewlekła alkoholowa marskość wątroby i innymi postaciami marskości wątroby, zmniejsza się całkowite stężenie naproksenu w osoczu, natomiast zwiększa stężenie wolnej frakcji naproksenu w osoczu. Pomimo, że nie jest znane znaczenie tego faktu dla dawkowania produktu leczniczego Etrixenalu, u tych pacjentów zaleca się stosowanie najmniejszej dawki skutecznej.

Stosowanie u _pacjentów z zaburzeniami hematologicznymi

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub stosujących leki wpływające na hemostazę krwi, gdy stosuje się jednocześnie produkty zawierające naproksen. Mogą one zwiększyć ryzyko krwawienia u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia lub stosujących leki przeciwzakrzepowe, takie jak pochodne dikumarolu.

Reakcje anafilaktyczne (rzekomoanafilaktyczne).

Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić u pacjentów wykazujących szczególną skłonność do takich reakcji. Reakcje anafilaktyczne (rzekomoanafilaktyczne) po podaniu naproksenu mogą wystąpić zarówno u pacjentów, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ lub produktów zawierających naproksen obserwowano jak i nie obserwowano wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Mogą również wystąpić u osób z obrzękiem naczynioruchowym, reakcjami bronchospastycznymi (np. astma), zapaleniem błony śluzowej nosa i polipami błony śluzowej nosa w wywiadzie.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne, takie jak anafilaksja, mogą zakończyć się zgonem.

Kortykosteroidy

Jeżeli jest konieczne zmniejszenie dawki lub odstawienie kortykosteroidu, stosowanego jednocześnie z naproksenem, należy stopniowo zmniejszać dawkę kortykosteroidu. Jednocześnie należy dokładnie kontrolować pacjenta pod kątem wystąpienia działań niepożądanych, z niewydolnością nadnerczy i objawami zapalenia stawów włącznie.

Zaburzenia widzenia

Pomimo tego, że w badaniach nie wykazano, aby naproksen powodował zaburzenia widzenia, u niektórych pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ rzadko obserwowano zaburzenia oka, w tym zapalenie i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego oraz pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Wprawdzie nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego z naproksenem, jednak zaleca się, aby każdego pacjenta, u którego wystąpią zaburzenia widzenia poddać badaniu okulistycznemu.

Działanie na układ sercowo-naczyniowy i naczynia mózgowe

Należy dokładnie kontrolować pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, gdyż opisywano przypadki zatrzymania płynów i występowania obrzęków związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ.

Wyniki badań klinicznych i dane epidemiologiczne wskazują, że stosowanie leków z grupy koksybów i niektórych leków z grupy NLPZ (zwłaszcza w dużych dawkach i długotrwale) nieznacznie zwiększa ryzyko tętniczych zdarzeń zakrzepowych (np. zawał serca lub udar). Wprawdzie dane wskazują, że stosowanie naproksenu (1000 mg na dobę) wiąże się z małym ryzykiem, jednak nie można go całkowicie wykluczyć.

Pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych można leczyć naproksenem wyłącznie po ocenie korzyści i ryzyka. Należy podobnie postępować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia naproksenem u pacjentów z ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (np. z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą oraz u pacjentów palących tytoń).

Toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej

U pacjentów, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszana choroba tkanki łącznej może wystąpić zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8).

Reakcje skórne

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji występuje na początku leczenia, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania produktu. Należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Etrixenal po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki, uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej lub innych objawów nadwrażliwości.

Środki ostrożności dotyczące _płodności

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet, w związku z czym nie są wskazane dla kobiet planujących ciążę. U kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę lub są poddawane badaniom płodności, należy rozważyć zaprzestanie stosowania produktu leczniczego.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami z grupy NLPZ

Nie zaleca się stosowania naproksenu jednocześnie z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Laktoza

Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować produktu leczniczego Etrixenal.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z lekami zobojętniającymi lub kolestyraminą może opóźniać wchłanianie naproksenu, ale nie zmniejsza stopnia jego wchłaniania. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z jedzeniem może opóźniać wchłanianie naproksenu, ale nie zmniejsza stopnia jego wchłaniania.

Nie należy stosować leków z grupy NLPZ z lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna i heparyna, gdyż mogą one nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (wyjątek stanowią pacjenci objęci nadzorem medycznym) (patrz punkt 4.4).

Inne leki przeciwbólowe w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2: należy unikać jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym z kwasem acetylosalicylowym), gdyż mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Ze względu na duży stopień wiązania naproksenu z białkami osocza, należy monitorować pacjentów stosujących jednocześnie pochodne hydantoiny, leki przeciwzakrzepowe lub sulfonoamidy wiążące się w dużym stopniu z białkami osocza, czy nie występuje przedawkowanie tych leków. Pacjenci przyjmujący jednocześnie produkt leczniczy Etrixenal z hydantoiną, sulfonamidem lub sulfonylomocznikiem powinni być obserwowani w celu dostosowania dawki produktu leczniczego, jeśli to konieczne. Wprawdzie nie obserwowano w badaniach klinicznych interakcji między naproksenem a lekami przeciwzakrzepowymi lub pochodnymi sulfonylomocznika, jednak należy zachować ostrożność z uwagi na interakcje między tymi lekami i innymi lekami z grupy NLPZ.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego przyjmowania produktu leczniczego Etrixenal z lekami moczopędnymi ze względu na możliwość wystąpienia zmniejszonego działania moczopędnego.

Niektóre leki z grupy NLPZ hamują wydalanie sodu z moczem, a tym samym działanie moczopędne furosemidu. Leki moczopędne mogą zwiększać ryzyko nefrotoksyczności NLPZ.

Leki z grupy NLPZ zmniejszają klirens nerkowy jonów litu, powodując zwiększenie ich stężenia w osoczu krwi.

Naproksen i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zmniejszać działanie leków przeciwnadciśnieniowych. Jednoczesne stosowanie NLPZ z inhibitorami ACE lub antagonistami receptorów angiotensyny II może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek, szczególnie u pacjentów z wcześniejszym zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie z probenecidem zwiększa stężenie naproksenu w osoczu krwi i wydłuża jego okres półtrwania.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że naproksen i inne leki z grupy NLPZ zmniejszają wydalanie kanalikowe metotreksatu, nasilając jego toksyczność. Należy więc zachować szczególne środki ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu metrotreksatu i naproksenu.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zaostrzyć niewydolność serca, zmniejszyć zmniejszyć współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) oraz zwiększyć stężenie glikozydów nasercowych w osoczu jeśli są stosowane jednocześnie z glikozydami nasercowymi.

Tak jak w przypadku innych NLPZ należy zachować ostrożność w jednoczesnym stosowaniu z cyklosporyną ze względu na zwiększone ryzyko nefrotoksyczności.

Nie należy stosować leków z grupy NLPZ przed upływem 8 do 12 dni od podania mifeprystonu, gdyż mogą osłabiać jego działanie.

Należy zachować ostrożność stosując leki z grupy NLPZ z kortykosteroidami ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia.

Badania na zwierzętach wykazały, że leki z grupy NLPZ mogą zwiększyć ryzyko drgawek związanych z antybiotykami chinolonowymi. Pacjenci przyjmujący leki z grupy chinolonów mogą być bardziej narażeni na wystąpienie drgawek.

Istnieje zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4) przy jednoczesnym stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych z lekami przeciwpłytkowymi oraz selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SRRI).

Jednoczesne stosowanie NLPZ z takrolimusem może powodować nefrotoksyczność.

Istnieje zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej w przypadku stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych z zydowudyną. Potwierdzono zwiększone ryzyko wylewów podskórnych i dostawowych u pacjentów z hemofilią, zakażonych HIV w przypadku jednoczesnego stosowania zydowudyny i ibuprofenu.

Sugeruje się, że należy przerwać stosowanie leku Etrixenal na 48 godzin przed badaniem czynności nadnerczy, gdyż może on wpływać na oznaczanie 17-ketosteroidów. Naproksen może także wpływać na oznaczanie kwasu 5-hydroksy-3-indolilooctowego w moczu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Zahamowanie syntezy prostaglandyny może mieć niekorzystny wpływ na ciążę i (lub) rozwój zarodka i (lub) płodu. Dane z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronień oraz wad wrodzonych serca i wytrzewienia po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyny we wczesnej ciąży. Całkowite ryzyko wystąpienia wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z mniej niż 1% do około 1,5%. Ryzyko spowodowane jest zwiększeniem dawki lub okresu terapii.

U zwierząt, stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyny wykazało zwiększoną utratę i śmiertelność zarodków i płodów, przed i po implantacji. Również zwiększyła się ilość różnych wad wrodzonych włącznie z wadami sercowo-naczyniowymi u zwierząt, którym podano inhibitory syntezy prostaglandyny w okresie organogenezy. Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży stosowanie naproksenu jest przeciwskazane z wyjątkiem przypadków koniecznych. Jeśli naproksen stosowany jest u kobiet planujących ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być najmniejsza a okres leczenia możliwie najkrótszy.

Podczas trzeciego trymestru ciąży wszelkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narazić płód na:

-    szkodliwe działanie na płuca i serce (przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne);

-    zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem; matkę i noworodka pod koniec ciąży na

-    możliwe wydłużenie czasu krwawienia jako skutek przeciwagregacyjny, mogący się pojawić nawet po małych dawkach leku;

-    hamowanie skurczów macicy powodujące opóźniony lub przedłużony poród.

W konsekwencji naproksen jest przeciwwskazany do stosowania w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Naproksen przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Produkt leczniczy Etrixenal nie jest wskazany do stosowania podczas karmienia piersią.

Płodność

Istnieją dowody że leki które hamują cyklooksygenazę i (lub) syntezę prostaglandyn mogą również powodować zaburzenia płodności u kobiet ze względu na wpływ na owulację (patrz punkt 4.4). Objawy ustępują po zaprzestaniu leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Etrixenal może powodować senność, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, bezsenność, uczucie zmęczenia, zaburzenia widzenia lub depresję. Jeżeli u pacjenta wystąpią powyższe działania niepożądane, nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały zestawione według częstości ich występowania: bardzo często (^ 1/10), często (^ 1/100 do <1/10), niezbyt często (^ 1/1000 do <1/100), rzadko (^ 1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), oraz częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zgaga, nudności, zaparcia, biegunka, wzdęcia niestrawność, dyskomfort w jamie brzusznej oraz ból w nadbrzuszu.

Niezbyt często: krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami zakończone zgonem, szczególnie w przypadku osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4), choroba wrzodowa, perforacja, niedrożność górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, owrzodzenie nietrawienne, obecność krwi w kale, wymioty, wymioty krwawe, zapalenie jamy ustnej.

Rzadko: wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego - Crohna (patrz punkt 4.4), zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka i trzustki.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: neutropenia, trombocytopenia, granulocytopenia w tym agranulocytoza, eozynofilia, leukopenia.

Częstość nie znana: niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: zgłaszano reakcje nadwrażliwości podczas terapii lekami z grupy NLPZ u pacjentów z lub bez nadwrażliwości na NLPZ. Mogą się na nie składać (a) niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne (b) reaktywność dróg oddechowych w tym astma, nasilenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność, lub (c) mieszane reakcje skórne w tym wysypki różnego rodzaju, świąd, pokrzywka, plamica, obrzęk naczynio-ruchowy, rzadziej złuszczające i pęcherzowe dermatozy (w tym martwicze oddzielanie naskórka i rumień wielopostaciowy).

Zaburzenia metaboliczne i odżywiania Rzadko: hiperkaliemia.

Zaburzenia psychiatryczne

Niezbyt często: bezsenność, zaburzenia snu, depresja, dezorientacja, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zawroty głowy, bóle głowy, oszołomienie, senność, parestezje Niezbyt często: zaburzenia koncentracji Rzadko: zaburzenia funkcji poznawczych

Bardzo rzadko: pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, drgawki.

Częstość nie znana: aseptyczne zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych (szczególnie u pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej z objawami takimi jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka i dezorientacja (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

Często: zaburzenia widzenia

Bardzo rzadko: zmętnienie rogówki, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, zapalenie nerwu wzrokowego.

Zaburzenia ucha i błędnika Często: szumy uszne

Rzadko: zaburzenia słuchu takie jak osłabienie słuchu i zawroty głowy.

Zaburzenia serca

Często: obrzęki, kołatanie serca

Niezbyt często: niewydolność serca, zastoinowa niewydolność serca.

Z badań klinicznych i epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie koksybów i niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i przez długi okres) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często: nadciśnienie Częstość nie znana: zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: duszność, astma

Niezbyt często: eozynofilowe zapalenie płuc, obrzęk płuc

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: żółtaczka, zapalenie wątroby zakończone zgonem, nieprawidłowe wyniki badań wątroby

Zapalenie skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypki skórne, w tym wysypka polekowa, świąd, pokrzywka, wybroczyny, plamica, nasilone pocenie.

Niezbyt często: łysienie, rumień wielopostaciowy.

Częstość nie znana: zespół Stevensa-Johnsona, rumień guzowaty, liszaj płaski, reakcje krostkowe, toczeń rumieniowaty układowy, martwicze oddzielanie naskórka, toksyczna martwica naskórka, nadwrażliwość na światło, w tym porfiria późna skórna (pseudoporfiria) lub pęcherzowe oddzielanie się naskórka.

Jeżeli pojawią się kruchość skóry, pęcherze skórne lub inne objawy sugerujące pseudoporfirię, należy przerwać stosowanie leku i monitorować pacjenta.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: bóle i osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: kłębuszkowe zapalenie nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, krwiomocz, zwiększone stężenia kreatyniny w surowicy, martwica brodawek nerkowych, niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Częstość nie znana: zaburzenia płodności

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: uczucie pragnienia

Niezbyt często: gorączka, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania to ból głowy, zgaga, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, krwawienie z przewodu pokarmowego, rzadko biegunka, dezorientacja, pobudzenie, senność, zawroty głowy, szumy uszne, omdlenia. W przypadkach silnego zatrucia możliwa niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.

Po zastosowaniu NLPZ mogą wystąpić rzadkie przypadki depresji oddechowej i śpiączki.

W przypadku przedawkowania naproksenu, stwierdzono przemijające wydłużenie czasu protrombinowego ze względu na hipotrombinemię spowodowaną selektywnym hamowaniem syntezy zależnych od witaminy K czynników krzepnięcia.

U kilku pacjentów wystąpiły drgawki jednak nie potwierdzono czy miały one związek z podaniem naproksenem. Nie jest wiadome, jaka dawka naproksenu może zagrażać życiu.

Pacjenci powinni być leczeni objawowo W ciągu godziny od zatrucia potencjalnie toksyczną dawką naproksenu, należy rozważyć leczenie węglem aktywowanym. Alternatywnie u dorosłych należy rozważyć płukanie żołądka w ciągu godziny od zatrucia potencjalnie toksyczną dawką naproksenu.

Należy zapewnić prawidłowe oddawanie moczu.

Należy dokładnie monitorować czynność nerek i wątroby.

Po zatruciu potencjalnie toksyczną dawką, pacjenci powinni być obserwowani przez przynajmniej 4 godziny po zatruciu.

Częste i przedłużone drgawki należy leczyć diazepamem, podawanym dożylnie.

Inne środki mogą być wskazane zależnie od stanu klinicznego pacjenta

Hemodializa, pomimo tego, że z powodu znacznego wiązania naproksenu z białkami jest nieskuteczna, może być konieczna w przypadku wystąpienia niewydolności nerek.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego. Kod ATC: M01A E02

Naproksen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym jak wykazały standardowe badania na zwierzętach. Naproksen wykazuje działanie przeciwzapalne nawet u zwierząt po usunięciu nadnerczy, co oznacza, że działanie naproksenu nie wynika z działania na oś przysadkowo-nadnerczową.

Naproksen hamuje syntetazy prostaglandyn (podobnie jak inne NLPZ).

Dokładny mechanizm przeciwzapalnego działania naproksenu nie jest znany.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Naproksen wchłania się całkowicie z przewodu pokarmowego. Pokarm i większość leków zobojętniających kwas solny nie wpływają w istotnym stopniu na jego wchłanianie. Maksymalne stężenie naproksenu w osoczu krwi występuje po 2 - 4 godzinach. Stan równowagi stężeń występuje w ciągu 3 dni od rozpoczęcia stosowania w 2 dawkach podzielonych na dobę. Naproksen jest w znacznym stopniu wiązany z białkami osocza. Okres półtrwania w osoczu wynosi od 12 do 15 godzin. Stopień wchłaniania nie jest zależny od obecności pokarmu jak i od większości leków zobojętniających. Naproksen jest niemal całkowicie wydalany z moczem. Większość leku jest wydalana w postaci produktów sprzęgania naproksenu, niewielka część w postaci niezmienionej.

Metabolizm naproksenu u dzieci jest podobny do metabolizmu u dorosłych.

Marskość poalkoholowa wątroby zmniejsza całkowite stężenie w osoczu jednak sprzęganie niezwiązanego naproksenu wzrasta. U osób w podeszłym wieku, stężenie naproksenu nie związanego z białkami w osoczu zwiększa się, mimo że całkowite stężenie w osoczu pozostaje niezmienione.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań toksykologicznych wykazały małą toksyczność sodu naproksenu: działania niepożądane w większości dotyczą przewodu pokarmowego. Przy stosowaniu doustnym wartości LD50 wynosiły około 0,5 g/kg u szczurów i więcej niż 1,0 g/kg masy ciała u myszy, chomików i psów. Badania toksyczności po wielokrotnym podawaniu dawek przeprowadzone na myszach, królikach, małpach i świniach wskazują na dobrą tolerancję sodu naproksenu; toksyczność jest bardziej widoczna u szczurów, a przede wszystkim u psów. Tak, jak w przypadku wielokrotnego podawania innych NLPZ działania niepożądane występują najczęściej w przewodzie pokarmowym i nerkach.

Nie zanotowano znaczącego wpływu na płodność, jednak istnieją przypuszczenia, że leki, które hamują cyklooksygenazę i syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności przez wpływ na owulację, odwracalny po przerwaniu stosowania leku. Nie zanotowano żadnego działania embriotoksycznego ani teratogennego. Niemniej jednak, sodu naproksen podawany w późnej ciąży, przedłuża ciążę i poród. Zanotowano również że sodu naproksen może mieć działania niepożądane na układ krążenia u płodu (przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie płucne). Nie stwierdzono działania mutagennego i rakotwórczego naproksenu.

Sodu naproksen przenika przez łożysko i do mleka kobiety karmiącej piersią.

Efekty w badaniach nieklinicznych obserwowano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego maksymalne narażenie u człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Żelaza tlenek żółty (E172)

Powidon (K-29/32)

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Stearynian magnezu

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki produktu leczniczego Etrixenal dostępne są w blistrach PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Proenzi s.r.o.

Oldřichovice 44 739 61 Třinec Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2015.01.02

13

Etrixenal