+ iMeds.pl

Eurodastin 4 mgUlotka Eurodastin

Ulotka dla pacjenta: Informacje dla użytkownika

Eurodastin, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Eurodastin, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Emedastyny difumaran

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Eurodastin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Eurodastin

3.    Jak stosować lek Eurodastin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Eurodastin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Eurodastin i w jakim celu się go stosuje

Pełna nazwa leku to Eurodastin, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu lub Eurodastin, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu (w dalszej części niniejszej ulotki nazywany będzie lekiem Eurodastin). Substancją czynną leku Eurodastin jest difumaran emedastyny. Należy on do grupy leków określanych jako „leki przeciwhistaminowe", które neutralizują skutki działania histaminy, substancji chemicznej uwalnianej w organizmie podczas reakcji alergicznej. Eurodastin jest stosowany w celu łagodzenia objawów kataru siennego lub alergicznego nieżytu nosa, takich jak kichanie, łzawienie, zatkany nos, wyciek z nosa. Stosowany jest także w celu łagodzenia swędzenia i zaczerwienienia towarzyszących niektórym rodzajom wysypek skórnych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Eurodastin Kiedy nie stosować leku Eurodastin:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na difumaran emedastyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub ciężkie zaburzenia czynności nerek

•    jeśli pacjent ma 18 lat lub mniej, bądź ma powyżej 65 lat

•    jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajść w ciążę lub karmi piersią

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Eurodastin

Przed zastosowaniem leku Eurodastin należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

•    Jeśli u pacjenta występują łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności nerek

•    Jeśli u pacjenta występuje spowolnienie akcji sera lub nieprawidłowy zapis akcji serca (EKG - wydłużony odstęp QT)

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję pewnych cukrów, przed przyjęciem tego produktu leczniczego należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież do 18. roku życia

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania difumaranu emedastyny u dzieci i młodzieży do 18. roku życia nie zostały jeszcze określone.

Stosowanie leku Eurodastin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje lek Eurodastin z którymkolwiek z poniższych:

•    leki uspokajające

•    antybiotyki (np. erytromycyna)

•    leki stosowane do leczenia zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol)

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z powyższych leków przed rozpoczęciem stosowania leku Eurodastin.

Stosowanie leku Eurodastin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Jak w przypadku wszystkich leków przeciwhistaminowych, należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Eurodastin nie należy przyjmować w okresie ciąży.

Pacjentki w okresie ciąży lub karmiące piersią, podejrzewające, że są w ciąży lub planujące ciążę, powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten może wywoływać senność. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, jeśli lek wywołuje u pacjenta senność.

Lek Eurodastin zawiera sacharozę

Lek ten zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję pewnych cukrów, przed przyjęciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Eurodastin

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy połykać kapsułki w całości, popijając szklanką wody.

• Zalecana dawka w łagodzeniu objawów kataru siennego i podrażnienia skóry to 4 mg na dobę. Należy ją przyjmować na jeden z poniższych dwóch sposobów:

•    Eurodastin, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu - przyjmować jedną kapsułkę na dobę, najlepiej przed snem, z posiłkiem lub bez.

•    Eurodastin, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu - przyjmować jedną kapsułkę rano i jedną przed snem, z posiłkiem lub bez.

Kapsułkę należy wyjąć z opakowania bezpośrednio przed zastosowaniem leku.

Nigdy nie należy przyjmować większej liczby kapsułek niż zalecił lekarz. Nie pomoże to w szybszym dojściu do zdrowia i może być szkodliwe dla pacjenta.

Długość leczenia powinna być zgodna z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej dawki leku Eurodastin niż zalecana

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt dużej liczby kapsułek leku Eurodastin (większej liczby kapsułek niż zalecana przez lekarza), należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, kontaktując się z lekarzem lub zgłaszając się do izby przyjęć w najbliższym szpitalu. Zawsze należy mieć ze sobą opatrzone etykietą opakowanie leku, bez względu na to, czy zostały w nim jakieś kapsułki, czy nie.

Najczęstszym objawem, jaki występuje w przypadku przedawkowania leku, jest senność.

Pominięcie zastosowania leku Eurodastin

W przypadku pominięcia dawki leku, należy poczekać na porę następnej dawki, a następnie wrócić do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Eurodastin

Lek należy przyjmować tak długo, jak zalecił lekarz. Leczenie należy zawsze kontynuować aż do zakończenia przepisanego jego cyklu. W przypadku zbyt wczesnego przerwania leczenia objawy mogą nawrócić.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Eurodastin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, które mogą wystąpić, są zwykle łagodne, ale w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów, które są ciężkie, utrzymują się lub są niepokojące, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u najwyżej 1 na 10 osób)

•    migrena

•    zmęczenie, senność i ospałość. Ospałość występuje zwykle w ciągu pierwszych kilku dni leczenia, a następnie szybko zanika w miarę leczenia

•    suchość w ustach

•    nudności (mdłości)

•    pragnienie

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u najwyżej 1 na 100 osób)

•    alergia (wysypka i swędzenie)

•    zawroty głowy

•    otępienie umysłowe

•    biegunka

•    ból stawów

•    wysypka skórna

•    opryszczka na wardze

•    suchość nosa

•    krwawienie z nosa

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u najwyżej 1 na 1000 osób)

•    objawy grypopodobne

•    złe samopoczucie

•    apatia (zmniejszona wrażliwość emocjonalna)

•    splątanie

•    uczucie zimna

•    ból brzucha

•    ból żołądka

•    niestrawność

•    trudności w oddychaniu

•    trudności w odkrztuszaniu

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Eurodastin

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować leku Eurodastin po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „Termin ważności" lub „EXP". Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Eurodastin

Każda 2 mg kapsułka o przedłużonym uwalnianiu leku Eurodastin zawiera 2 mg substancji czynnej, emedastyny difumaranu

Każda 4 mg kapsułka o przedłużonym uwalnianiu leku Eurodastin zawiera 4 mg substancji czynnej, emedastyny difumaranu

Lek Eurodastin, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, zawiera również następujące substancje pomocnicze: sacharozę „granulki", Hydroksyetylocelulozę, skrobię kukurydzianą, , etylocelulozę, sacharozę, magnezu stearynian, skład kapsułki żelatynowej: żelatyna i tytanu dwutlenek (E 171), skład tuszu: szelak, etanol bezwodny, alkohol izopropylowy, alkohol butylowy, glikol propylenowy, woda, oczyszczona, amonowy wodorotlenek stężony, sodu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172)

Jak wygląda lek Eurodastin i co zawiera opakowanie

Lek Eurodastin, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu to twarde, żelatynowe, nieprzezroczyste kapsułki z nadrukiem „2mg".

Lek Eurodastin, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu to twarde, żelatynowe, nieprzezroczyste kapsułki z nadrukiem „4mg".

Lek Eurodastin, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, dostępny jest w opakowaniach po 30 kapsułek w blistrach PVC/Aluminium

Lek Eurodastin, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, dostępny jest w opakowaniach po 20 kapsułek w blistrach PVC/Aluminium

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Geymonat S.p.A., Via S. Anna 2, 03012 Anagni, Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Eurodastin

Charakterystyka Eurodastin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Eurodastin, 4mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4mg difumaranu emedastyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda kapsułka zawiera 192mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde.

Białe, nieprzezroczyste, twarde kapsułki żelatynowe, rozmiar 2, z nadrukiem „4mg”, wypełnione okrągłymi, białymi granulkami.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie sezonowego alergicznego nieżytu nosa (w tym objawów ze strony oczu), całorocznego alergicznego nieżytu nosa oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dorośli

Zalecana dawka doustna wynosi 4 mg na dobę (jedna 4 mg kapsułka o przedłużonym uwalnianiu leku Eurodastin), najlepiej przyjmowana przed snem, z posiłkiem lub bez. Długość leczenia powinna być zgodna z zaleceniami lekarza. Najdłuższe badanie skuteczności i bezpieczeństwa difumaranu emedastyny w leczeniu alergicznego nieżytu nosa przeprowadzone w Europie trwało 12 tygodni.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak wystarczających dowodów, by dać podstawę do stosowania difumaranu emedastyny u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież do 18. roku życia

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania difumaranu emedastyny u dzieci i młodzieży do 18. roku życia nie zostały jeszcze określone.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak wystarczających dowodów farmakokinetycznych, by dać podstawę do stosowania difumaranu emedastyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Podawanie difumaranu emedastyny nie jest zalecane u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

4.3    Przeciwwskazania

•    Zaburzenia czynności wątroby

•    Zaburzenia czynności nerek

•    Nadwrażliwość na difumaran emedastyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego produktu leczniczego

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Difumaran emedastyny może wzmagać uspokajające działanie innych substancji, takich jak alkohol, barbiturany, leki nasenne lub uspokajające, na ośrodkowy układ nerwowy. W związku z tym, w przypadku jednoczesnego stosowania tych substancji, należy zwrócić uwagę na występowanie uspokojenia polekowego i zawrotów głowy.

Chociaż podczas badań klinicznych nie wykazano, że difumaran emedastyny powoduje wydłużenie odstępu QT, pacjenci z pewnymi zaburzeniami czynności serca (istniejące wcześniej wydłużenie odstępu QT) powinni być dokładnie monitorowani na początku leczenia.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek obserwowano zmniejszony klirens emedastyny. Brak wystarczających danych farmakokinetycznych, aby można było zalecać dostosowanie dawki u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z rzadko występującymi schorzeniami genetycznymi w postaci nietolerancji fruktozy, zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoboru sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Zmiany w stężeniu emedastyny w osoczu obserwowane w badaniach interakcji farmakokinetycznych po podaniu wielokrotnym leku i ketokonazolu nie były uznawane za klinicznie istotne. Nie przeprowadzono żadnych innych badań interakcji z difumaranem emedastyny.

Jak w przypadku wszystkich leków przeciwhistaminowych, należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu. Powinno się również unikać jednoczesnego stosowania difumaranu emedastyny z innymi lekami działającymi hamująco na OUN, jako że mogą wystąpić obniżenie koncentracji i obniżenie sprawności.

Zgłaszano, że leki przeciwhistaminowe drugiej generacji powodują ciężkie zaburzenia rytmu serca („torsades de pointes”), kiedy są podawane z lekami takim, jak erytromycyna lub ketokonazol, które hamują aktywność wątrobowych enzymów metabolizujących, prowadząc do zwiększonego stężenia tego leku przeciwhistaminowego w osoczu. Chociaż badanie in vitro wykazało, że emedastyna jest metabolizowana przez wiele ich postaci i dlatego wydaje się mało prawdopodobne, że będą występowały interakcje pomiędzy emedastyną i jednocześnie podawanymi lekami, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu emedastyny i antybiotyków, takich jak erytromycyna lub ketokonazol.

4.6    Ciąża i laktacja

Badania wpływu na reprodukcję u różnych gatunków zwierząt, przy dawkach większych od zalecanej klinicznie dawce dla ludzki, wykazały brak dowodów na teratogenność lub inny wpływ na rozwój płodu bądź funkcje rozrodcze. Jednak brak jest informacji na temat stosowania leku Eurodastin, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, u kobiet w ciąży i zaleca się, by nie stosowały tego leku w okresie ciąży, chyba że oczekiwana korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Brak danych dotyczących stężenia leku w mleku matki po podaniu emedastyny u kobiet karmiących piersią. Jednakże, ponieważ badania na zwierzętach wykazały jej obecność w

mleku matki, jak w przypadku innych leków przeciwhistaminowych, nie jest zalecane przyjmowanie kapsułek leku Eurodastin w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jako że difumaran emedastyny może wywoływać u niektórych pacjentów senność, należy uprzedzić pacjentów, by nie wykonywali czynności o podwyższonym stopniu ryzyka.

4.8    Działania niepożądane

Podczas kontrolowanych badań klinicznych najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi były:

Zdarzenia niepożądane o częstości występowania w całej populacji wahającej się pomiędzy

Klasyfikacja układów i narządów

Często (>1/100 i <1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 i < 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000 - < 1/1 000)

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w ustach, nudności

Biegunka

Ból brzucha, ból żołądka, niestrawność

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie, pragnienie

Objawy

grypopodobne, złe samopoczucie, uczucie zimna

Zaburzenia układu odpornościowego

Alergia

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Opryszczka

wargowa

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów

Zaburzenia układu nerwowego

Migrena, senność i ospałość (ospałość występuje zwykle w ciągu pierwszych kilku dni leczenia, a następnie szybko zanika w miarę leczenia)

Otępienie

umysłowe

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Suchość nosa, krwawienie z nosa

Trudności w odkrztuszaniu plwociny, duszność

Zaburzenia psychiczne

Apatia, splątanie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Rumień skóry

4.9 Przedawkowanie

Najczęstszym objawem, jaki występuje w przypadku przedawkowania leku, jest senność. W takich przypadkach należy zastosować ogólne postępowanie podtrzymujące, w tym płukanie żołądka przeprowadzane przy leczeniu przedawkowania.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego Kod ATC: R06A

Difumaran emedastyny jest farmaceutycznym związkiem chemicznym ze szkieletem z benzimidazolowym. Jest to lek stosowany w chorobach alergicznych.

Difumaran emedastyny jest antagonistą histaminy o wybiórczym antagonistycznym działaniu na obwodowe receptory H1.

Difumaran emedastyny wykazuje działanie przeciwhistaminowe; ponadto działa hamująco na uwalnianie histaminy indukowane przez substancję P oraz na chemotaksję eozynofili.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Przy podawaniu doustnym difumaran emedastyny osiągał maksymalne stężenie w osoczu po

3.1    godzinach, a jego okres półtrwania wynosił od 6 do 8 godzin. W badaniu, w którym stosowano wielokrotnie podawaną dawkę doustną 4 mg/dobę przez 14 dni, stężenie leku w osoczu osiągało stan stacjonarny po piątej dawce, a jego zakres wynosił 0,96-1,87 ng/ml.

Metabolizm

Lek jest głównie metabolizowany przez hydroksylację pierścienia benzimidazolowego i następujące po hydroksylacji sprzęganie.

Wydalanie

Ogólna ilość emedastyny w postaci niezmienionej i jej metabolitów wydalanych z moczem do 24 godzin po podaniu wynosiła 44.1% podanej ilości. Lek w niezmienionej postaci stanowił do 3,6% ilości wydalonej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz wpływu na rozród nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenie dla człowieka.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza „granulki”

hydroksyetyloceluloza skrobia kukurydziana etyloceluloza sacharoza

magnezu stearynian

Otoczka kapsułki: żelatyna

tytanu dwutlenek (E 171)

Tusz do nadruku na kapsułkach: szelak

etanol, bezwodny

alkohol izopropylowy

alkohol butylowy

glikol propylenowy

woda, oczyszczona

amonowy wodorotlenek stężony

sodu wodorotlenek

żelaza tlenek czarny (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowania zawierające 20 kapsułek w blistrach z PVC/aluminium w pudełku tekturowym.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY

POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Geymonat S.p.A., Via S. Anna 2, 03012 Anagni, Włochy

8 NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11 KATEGORIA PRAWNA

Rp - lek wydawany na receptę

Eurodastin