+ iMeds.pl

Exemestane fair-med. healthcare 25 mgUlotka Exemestane fair-med. healthcare

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Exemestane Fair-Med Healthcare, 25 mg, tabletki powlekane

Exemestanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Exemestane Fair-Med Healthcare i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exemestane Fair-Med Healthcare.

3.    Jak stosować lek Exemestane Fair-Med Healthcare.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Exemestane Fair-Med Healthcare.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. CO TO JEST LEK EXEMESTANE FAIR-MED HEALTHCARE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten nazywa się Exemestane Fair-Med Healthcare. Lek Exemestane Fair-Med Healthcare należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Leki te działają na substancję zwaną aromatazą, która jest potrzebna do wytwarzania żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zmniejszenie stężenia estrogenów w organizmie jest sposobem leczenia hormonozależnego raka piersi.

Lek Exemestane Fair-Med Healthcare jest wskazany do leczenia hormonozależnego wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, które zakończyły 2-3 letni okres leczenia tamoksyfenem. Lek ten jest również stosowany w leczeniu hormonozależnego zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których leczenie innym lekiem hormonalnym nie dawało dobrych rezultatów.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK EXEMESTANE FAIR-MED HEALTHCARE

Kiedy nie stosować leku Exemestane Fair-Med Healthcare

•    jeśli u pacjentki obecnie lub wcześniej stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na eksemestan (substancja czynna leku Exemestane Fair-Med Healthcare) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Exemestane Fair-Med Healthcare (patrz punkt 6).

•    jeśli pacjentka nie przeszła jeszcze menopauzy, to znaczy jeżeli u pacjentki występuje jeszcze krwawienie menstruacyjne.

•    jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajść w ciążę lub gdy karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Exemestane Fair-Med Healthcare

•    przed rozpoczęciem terapii lekiem Exemestane Fair-Med Healthcare lekarz prowadzący może zalecić badania krwi, aby upewnić się, że pacjentka przeszła menopauzę.

•    jeżeli pacjentka ma problemy z nerkami lub wątrobą, przed rozpoczęciem stosowania leku Exemestane Fair-Med Healthcare należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu.

•    jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości choroba, która wpływa na wytrzymałość kości. Jest to spowodowane faktem, że leki z tej grupy zmniejszają stężenie żeńskich hormonów płciowych, co może prowadzić do zmniejszenia gęstości mineralnej kości, a tym samym spadku ich wytrzymałości. Przed lub w czasie leczenia może być konieczne wykonanie badania gęstości kości. Lekarz prowadzący może zalecić stosowanie leków zapobiegających lub leczących utratę minerałów w kościach.

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu o wszystkich przyjmowanych ostatnio lub obecnie lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy przyjmować leku Exemestane Fair-Med Healthcare podczas stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Exemestane Fair-Med Healthcare z następującymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu jeżeli pacjentka przyjmuje takie leki jak:

•    ryfampicyna (antybiotyk),

•    karbamazepina lub fenytoina (leki przeciwdrgawkowe stosowane w leczeniu padaczki),

•    lek ziołowy z zielem dziurawca (Hypericum perforatum) lub mieszanki z zielem dziurawca.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Exemestane Fair-Med Healthcare, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu, jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Należy omówić z lekarzem prowadzącym skuteczną metodę zapobiegania ciąży, jeśli istnieje możliwość, że pacjentka może zajść w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jeśli podczas stosowania leku Exemestane Fair-Med Healthcare występuje senność, zawroty głowy lub osłabienie, nie należy prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK EXEMESTANE FAIR-MED HEALTHCARE

Lek Exemestane Fair-Med Healthcare należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz prowadzący poinformuje pacjentkę, jak należy przyjmować lek Exemestane Fair-Med Healthcare oraz jak długo będzie trwało leczenie

Dorośli oraz pacjentki w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka powlekana 25 mg raz na dobę.

Lek Exemestane Fair-Med Healthcare należy stosować doustnie, po posiłku, mniej więcej o takiej samej porze każdego dnia.

Dzieci i młodzież

Lek Exemestane Fair-Med Healthcare nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Exemestane Fair-Med Healthcare

W przypadku zażycia przez przypadek większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub udać się do najbliższego szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami leku Exemestane Fair-Med Healthcare.

Pominięcie zastosowania leku Exemestane Fair-Med Healthcare

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki leku, pominiętą dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Exemestane Fair-Med Healthcare

Nie należy przerywać stosowania leku Exemestane Fair-Med Healthcare bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli pacjentka poczuje się dobrze.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Exemestane Fair-Med Healthcare może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Lek Exemestane Fair-Med Healthcare jest zwykle dobrze tolerowany, a obserwowane działania niepożądane u pacjentek stosujących lek Exemestane Fair-Med Healthcare mają zazwyczaj nasilenie łagodne lub umiarkowane. Większość działań niepożądanych związana jest ze zmniejszeniem wydzielania estrogenów w organizmie (np. uderzenia gorąca).

Bardzo często występujące działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10pacjentek):

   trudności w zasypianiu

•    bóle głowy

•    uderzenia gorąca

•    nudności

•    zwiększona potliwość

•    bóle mięśni i stawów (w tym zapalenie kości i stawów, bóle pleców, zapalenie stawów oraz sztywność stawów)

•    zmęczenie

Często występujące działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 100 ale mniej 1 na 10 pacjentek):

   utrata apetytu

•    depresja

•    zawroty głowy, zespół cieśni kanału nadgarstka (połączenie uczucia mrowienia, zdrętwienia i bólu całej dłoni, oprócz małego palca)

•    bóle brzucha, wymioty (nudności), zaparcia, niestrawność, biegunka

•    wysypka, wypadanie włosów

•    spadek gęstości mineralnej kości, co może zmniejszać wytrzymałość kości (osteoporoza) i w niektórych przypadkach prowadzić do złamań kości

•    ból, obrzęki rąk oraz nóg

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 1000 ale mniej niż 1 na 100 pacjentek):

•    senność

•    osłabienie mięśni

Może wystąpić zapalenie wątroby, które objawia się ogólnym złym samopoczuciem, nudnościami, żółtaczką (żółte zabarwienie skóry i oczu), świądem, bólem brzucha zlokalizowanym po prawej stronie oraz utratą apetytu. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli wystąpi któryś z tych objawów.

Badanie krwi może wykazywać zmiany czynności wątroby. Mogą wystąpić zmiany w ilości krwinek białych (limfocytów) oraz płytek krwi ( komórki krwi, które biorą udział w krzepnięciu), zwłaszcza u pacjentek z istniejącą wcześniej limfopenią (zmniejszenie limfocytów we krwi).

Jeśli którykolwiek z działań niepożądanych nasili się lub wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy jak najszybciej powiadomić lekarza prowadzącego lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK EXEMESTANE FAIR-MED HEALTHCARE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Exemestane Fair-Med Healthcare po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po „EXP”. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Exemestane Fair-Med Healthcare

Substancją czynną jest eksemestan. Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg eksemestanu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

mannitol, kopowidon, krospowidon, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana, (celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Otoczka Advantia Prime White 190100BA01: hypromeloza 5cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Exemestane Fair-Med Healthcare i co zawiera opakowanie

Biała lub prawie biała, okrągła tabletka powlekana, z napisem „25” na jednej stronie i drugą stroną gładką.

Lek Exemestane Fair-Med Healthcare jest dostępny w opakowaniach zawierających 30, 90 i 100 tabletek powlekanych (blistry po 10 lub 15 tabletek).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Fair-Med Healthcare GmbH Planckstrasse 13, 22765 Hamburg Niemcy

Wytwórca:

EirGen Pharma Ltd.

64/65 Westside Business Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irlandia Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Estate, Paola, PLA 3000, Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Niemcy:

Polska:

Malta:

Exemestane Fair-Med Healthcare Exemestan Fair-Med Healthcare Exemestane Fair-Med Healthcare Exemestane Fair-Med Healthcare

Data zatwierdzenia ulotki: 08/2013

5

Exemestane Fair-Med. Healthcare

Charakterystyka Exemestane fair-med. healthcare

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Exemestane Fair-Med Healthcare, 25 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg eksemestanu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała lub prawie biała, okrągła tabletka powlekana, z napisem „25” po jednej stronie i drugą stroną gładką.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Exemestane Fair-Med Healthcare jest wskazany w leczeniu uzupełniającym u kobiet po menopauzie z inwazyjnym wczesnym rakiem piersi z obecnością receptorów estrogenowych, po 2-3 latach początkowego leczenia uzupełniającego tamoksyfenem.

Exemestane Fair-Med Healthcare jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie (naturalnej lub indukowanej), u których choroba uległa progresji po zastosowaniu leczenia przeciwestrogenowego. Nie wykazano skuteczności u pacjentek, u których nie wykryto receptorów estrogenowych w komórkach guza.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli oraz pacjentki w podeszłym wieku

Zalecana dawka produktu leczniczego Exemestane Fair-Med Healthcare to jedna tabletka powlekana (25 mg) przyjmowana raz na dobę, po posiłku.

U pacjentek z wczesnym rakiem piersi leczenie produktem leczniczym Exemestane Fair-Med Healthcare należy prowadzić tak długo, aby łączny czas uzupełniającego leczenia hormonalnego wyniósł 5 lat (leczenie tamoksyfenem oraz leczenie produktem leczniczym Exemestane Fair-Med Healthcare) lub zakończyć wcześniej, gdy nastąpi nawrót choroby nowotworowej.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi leczenie produktem leczniczym Exemestane Fair-Med Healthcare należy kontynuować do czasu stwierdzenia wyraźnej progresji choroby nowotworowej. Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentek z niewydolnością wątroby lub nerek (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

Exemestane Fair-Med Healthcare jest przeciwwskazany:

- u pacjentek przed menopauzą

-    u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią

-    u pacjentek z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego Exemestane Fair-Med Healthcare nie należy stosować u kobiet przed menopauzą. Dlatego gdy jest to klinicznie uzasadnione, należy wykonać oznaczenie stężenia LH,

FSH oraz estradiolu, aby upewnić się, że pacjentka jest w okresie pomenopauzalnym.

Exemestane Fair-Med Healthcare należy stosować ostrożnie u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Eksemestan znacznie obniża stężenie estrogenu, dlatego po zastosowaniu produktu leczniczego Exemestane Fair-Med Healthcare obserwowano zmniejszenie gęstości mineralnej kości oraz wzrost częstości złamań kości (patrz punkt 5.1). Pacjentki z osteoporozą lub z grupy ryzyka wystąpienia osteoporozy powinny mieć wykonane badanie densytometryczne kości przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie leczenia uzupełniającego produktem leczniczym Exemestane Fair-Med Healthcare.

Chociaż nie są dostępne dane potwierdzające skuteczność leczenia zmniejszenia gęstości mineralnej kości spowodowanej stosowaniem eksemestanu, to u pacjentek z grupy ryzyka wystąpienia osteoporozy należy wdrożyć odpowiednie leczenie. Pacjentki stosujące produkt leczniczy Exemestane Fair-Med Healthcare powinny być uważnie monitorowane.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi inne rodzaje interakcji

Dane z badań in vitro wykazują, że eksemestan jest metabolizowany przez cytochrom P 450 (CYP) 3A4 oraz aldoketoreduktazy (patrz punkt 5.2) i nie hamuje działania żadnego z głównych izoenzymów CYP. W klinicznym badaniu farmakokinetyki eksemestanu wybiórcze hamowanie CYP 3A4 przez ketokonazol nie wykazało istotnego wpływu na farmakokinetykę eksemestanu.

W badaniu interakcji z ryfampicyną, silnym induktorem CYP450, zastosowanie ryfampicyny w dawce 600 mg na dobę jednocześnie z pojedynczą dawką 25 mg eksemestanu spowodowało zmniejszenie AUC eksemestanu o 54 % oraz Cmax o 41%. Chociaż nie oceniano znaczenia klinicznego interakcji, to jednoczesne stosowanie leków takich jak ryfampicyna, leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina i karbamazepina) oraz preparatów ziołowych zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum), o stwierdzonym działaniu indukującym izoenzym CYP3A4, może zmniejszać skuteczność produktu leczniczego Exemestane Fair-Med Healthcare.

Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Exemestane Fair-Med Healthcare równocześnie z lekami, które są metabolizowane przez CYP 3A4 i mają wąski indeks terapeutyczny. Brak doświadczeń klinicznych z jednoczesnym stosowaniem produktu leczniczego Exemestane Fair-Med Healthcare i innych leków przeciwnowotworowych.

Produktu leczniczego Exemestane Fair-Med Healthcare nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi estrogeny, ponieważ mogą osłabić jego działanie farmakologiczne.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania produktu leczniczego Exemestane Fair-Med Healthcare u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane. W związku z tym stosowanie produktu leczniczego Exemestane Fair-Med Healthcare jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy eksemestan przenika do mleka kobiecego. Produktu leczniczego Exemestane Fair-Med Healthcare nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Pacjentki w okresie okołomenopauzalnym lub w okresie rozrodczym

Lekarz powinien przedyskutować z pacjentkami konieczność stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży u kobiet, które mogą potencjalnie zajść w ciążę, w tym z pacjentkami w wieku okołomenopauzalnym oraz z tymi, które ostatnio przeszły menopauzę, dopóki ich stan pomenopauzalny nie zostanie w pełni ustalony (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwania maszyn

Zgłaszano wystąpienie senności, astenii oraz zawrotów głowy po zastosowaniu tego produktu leczniczego. Należy poinformować pacjentki, że wystąpienie tego typu objawów może zaburzać ich sprawność fizyczną i (lub) psychiczną niezbędną do obsługiwania maszyn lub prowadzenia samochodu.

4.8    Działania niepożądane

We wszystkich badaniach klinicznych eksemestan był na ogół dobrze tolerowany po zastosowaniu standardowej dawki 25 mg na dobę, a występujące działania niepożądane miały zazwyczaj łagodne lub umiarkowane nasilenie.

Z powodu działań niepożądanych leczenie przerwało 7,4% pacjentek z wczesnym rakiem piersi otrzymujących leczenie uzupełniające eksemestan po początkowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były uderzenia gorąca (22% ), bóle stawów (18%) oraz uczucie zmęczenia (16%).

Z powodu działań niepożądanych leczenie przerwało 2,8% pacjentek spośród całej badanej populacji z zaawansowanym rakiem piersi. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były uderzenia gorąca (14% ) oraz nudności (12%).

Większość działań niepożądanych może wynikać z fizjologicznego obniżenia stężenia estrogenów (np. uderzenia gorąca).

Zgłoszone działania niepożądane wymieniono poniżej wg klasyfikacji układów i narządów oraz zgodnie z częstością występowania. Częstość występowania jest zdefiniowana jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1000).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

bezsenność

depresja

Zaburzenia

układu

nerwowego

bóle głowy

zawroty głowy, zespół cieśni kanału nadgarstka

senność

Zaburzenia

naczyniowe

uderzenia

gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

bóle brzucha,

wymioty,

zaparcia,

niestrawność,

biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

zwiększona

potliwość

wysypka,

łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawów, bóle

mięśniowo-

szkieletowe

(*)

osteoporoza,

złamania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie

zmęczenia

ból,

obrzęki

obwodowe

astenia

° w tym: bóle stawowe, a rzadziej bóle kończyn, choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle kręgosłupa, zapalenie stawów, bóle mięśniowe oraz sztywność stawów.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi rzadko stwierdzano trombocytopenię oraz leukopenię.

U około 20% pacjentek otrzymujących eksemestan sporadycznie obserwowano zmniejszenie liczby limfocytów we krwi, szczególnie u pacjentek z limfopenią występującą przed leczeniem. Jednak średnia liczba limfocytów u tych pacjentek nie zmieniała się znacząco w czasie, a także nie zaobserwowano zwiększenia częstości towarzyszących zakażeń wirusowych. Takich działań nie obserwowano u pacjentek leczonych we wczesnych stadiach rozwoju raka piersi.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Obserwowano zwiększenie parametrów w badaniach czynności wątroby, w tym aktywności enzymów wątrobowych, bilirubiny oraz zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej.

W tabeli poniżej przedstawiono częstość występowania wstępnie określonych działań niepożądanych i chorób, bez względu na ich przyczynę, w badaniu wczesnego raka piersi (IES), stwierdzonych u pacjentek otrzymujących lek w trakcie badania i do 30 dni po zakończeniu leczenia.

Działania niepożądane i choroby

Eksemestan (N = 2249)

Tamoksyfen (N = 2279)

uderzenia gorąca

491 (21,8%)

457 (20,1%)

uczucie zmęczenia

367 (16,3%)

344 (15,1%)

bóle głowy

305 (13,6%)

255 (11,2%)

bezsenność

290 (12,9%)

204 (9,0%)

zwiększona potliwość

270 (12,0%)

242 (10,6%)

ginekologiczne

235 (10,5%)

340 (14,9%)

zawroty głowy

224 (10,0%)

200 (8,8%)

nudności

200 (8,9%)

208 (9,1%)

osteoporoza

116 (5,2%)

66 (2,9%)

krwawienie z pochwy

90 (4,0%)

121 (5,3%)

inny nowotwór pierwotny

84 (3,6%)

125 (5,3%)

wymioty

50 (2,2%)

54 (2,4%)

zaburzenia widzenia

45 (2,0%)

53 (2,3%)

choroba zakrzepowo-zatorowa

16 (0,7%)

42 (1,8%)

złamania osteoporotyczne

14 (0,6%)

12 (0,5%)

zawał mięśnia sercowego

13 (0,6%)

4 (0,2%)

W badaniu IES częstość występowania incydentów niedokrwiennych serca wynosiła 4,5%

w porównaniu do 4,2%, odpowiednio w grupie pacjentek leczonych eksemestanem i w grupie pacjentek leczonych tamoksyfenem. Nie zaobserwowano znamiennie istotnej różnicy dla żadnego z pojedynczych incydentów sercowo-naczyniowych, w tym nadciśnienia (9,9% do 8,4%), zawału mięśnia sercowego (0,6% do 0,2%) i niewydolności serca (1,1% do 0,7%).

W badaniu IES wykazano, że leczenie eksemestanem związane było z występowaniem większej ilości incydentów hipercholesterolemii w porównaniu do tamoksyfenu (3,7% do 2,1%).

W innym randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą kobietom po menopauzie z wczesnym rakiem piersi z niskim ryzykiem, podawano eksemestan (N=73) lub placebo (N=73) przez 24 miesiące. Eksemestan obniżył frakcję cholesterolu HDL we krwi średnio o 7-9% w porównaniu do grupy placebo, w której stężenie wzrosło o 1%. W grupie przyjmującej eksemestan nastąpiło również zmniejszenie stężenia apolipoproteiny A1 o 5-6%, w porównaniu do 0-2% w grupie placebo. Wpływ na wyniki innych parametrów lipidowych (całkowity cholesterol, cholesterol LDL, trójglicerydy, apolipoproteiny B oraz lipoproteiny A) był bardzo podobny w obu badanych grupach. Kliniczne znaczenie otrzymanych wyników nie jest jasne.

W badaniu IES zaobserwowano wyższą częstość występowania wrzodów żołądka w grupie przyjmującej eksemestan w porównaniu do tamoksyfenu (0,7% do < 0,1%). Większość pacjentek z wrzodami żołądka leczonych eksemestanem przyjmowała jednocześnie w trakcie leczenia i (lub) wcześniej niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna.

Ze względu na to, że działania niepożądane uzyskuje się spontanicznie z populacji o nieokreślonej wielkości, nie zawsze jest możliwe określenie ich częstości występowania oraz ustalenie faktycznego związku z ekspozycją na produkt leczniczy.

4.9 Przedawkowanie

Przeprowadzono badania kliniczne eksemestanu podawanego w pojedynczej dawce do 800 mg zdrowym ochotniczkom oraz w dawce do 600 mg na dobę kobietom po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi. Dawki te były dobrze tolerowane. Nie jest znana wielkość pojedynczej dawki eksemestanu, która mogłaby wywołać objawy zagrażające życiu. Pojedyncza doustna dawka śmiertelna u szczurów i psów była odpowiednio 2000 i 4000 razy większa niż zalecana dawka dla ludzi w przeliczeniu na mg/m2 p.c. Nie ma swoistej odtrutki; w razie przedawkowania produktu leczniczego stosuje się leczenie objawowe. Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące i dokładna obserwacja pacjenta z częstym monitorowaniem podstawowych czynności życiowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: steroidowy inhibitor aromatazy, lek przeciwnowotworowy.

Kod ATC: L02B G06

Eksemestan jest steroidem, który w sposób nieodwracalny hamuje aktywność aromatazy. Jest on zbliżony strukturalnie do naturalnie występującego androstendionu. U kobiet po menopauzie estrogeny są wytwarzane głównie w tkankach obwodowych z androgenów w wyniku ich konwersji z udziałem enzymu aromatazy. Zmniejszenie stężenia estrogenów poprzez hamowanie aromatazy, stanowi skuteczny i wybiórczy sposób leczenia hormonozależnego raka piersi u kobiet w okresie po menopauzie. U kobiet po eksemestanie już od dawki 5 mg istotnie zmniejsza stężenie estrogenów w surowicy, powodując maksymalną supresję (> 90%) po podaniu dawki 10-25 mg. U pacjentek po menopauzie z rakiem piersi leczonych dawką 25 mg na dobę całkowita aromatyzacja uległa zmniejszeniu o 98%.

Eksemestan nie wykazuje żadnej aktywności progestagenowej lub estrogenowej. Niewielką aktywność androgenową, związaną prawdopodobnie z działaniem l7-hydro-pochodnej eksemestanu obserwowano głównie po podaniu dużych dawek. W badaniach klinicznych, w których podawano eksemestan wielokrotnie w ciągu doby, nie wykazywał on wykrywalnego wpływu na nadnerczową syntezę kortyzolu lub aldosteronu, mierzoną przed i po teście prowokacji ACTH. Świadczy to o wybiórczym działaniu w odniesieniu do innych enzymów uczestniczących w procesie steroidogenezy.

W związku z powyższym nie jest konieczna substytucja glikokortykosteroidów lub mineralokortykosteroidów. Nawet po małych dawkach produktu leczniczego obserwowano niezależne od dawki, niewielkie zwiększenie stężeń LH i FSH w surowicy. Dla tej grupy farmakologicznej jest to jednak spodziewane działanie, wynikające prawdopodobnie z pętli sprzężenia zwrotnego na poziomie przysadki, kiedy to zmniejszenie stężenia estrogenów stymuluje wydzielanie gonadotropin, również u kobiet po menopauzie.

Uzupełniające leczenie wczesnego raka piersi

W wieloośrodkowym randomizowanym badaniu klinicznym, z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonym w grupie 4724 pacjentek po menopauzie z pierwotnym rakiem piersi z potwierdzoną lub nieznaną obecnością receptorów estrogenowych, u których nie stwierdzono objawów choroby po leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem przez 2 do 3 lat, podawano w sposób randomizowany eksemestan (w dawce 25 mg/dobę) przez 2 do 3 lat lub tamoksyfen (w dawce 20 lub 30 mg/dobę) tak, by łączny okres leczenia wynosił 5 lat.

Po około 30 miesięcznym (mediana) okresie trwania leczenia i około 52 miesięcznym (mediana) okresie obserwacji stwierdzono, że sekwencyjne leczenie produktem leczniczym Exemestane Fair-Med Healthcare po 2 do 3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem wiązało się z klinicznie i statystycznie istotnym wydłużeniem okresu przeżycia bez objawów choroby (DFS) w porównaniu do leczenia wyłącznie tamoksyfenem. Analiza wykazała, że w objętym badaniem okresie obserwacji stosowanie eksemestanu zmniejszyło ryzyko nawrotu raka piersi o 24% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka 0,76; p=0,00015). Korzystny wpływ eksemestanu na DFS w porównaniu z tamoksyfenem był widoczny niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu były zajęte węzły chłonne oraz czy pacjentka otrzymywała wcześniejszej chemioterapię, czy nie.

Eksemestan znacząco zmniejszał również ryzyko rozwoju raka w drugiej piersi (współczynnik ryzyka 0,57, p=0,04158).

W całej populacji badanej zaobserwowano trend poprawy całkowitego przeżycia w grupie przyjmującej eksemestan (222 zgony) w porównaniu z tamoksyfenem (262 zgony), ze współczynnikiem ryzyka 0,85 (test logarytmiczny rang: p=0,07362), wykazujący zmniejszenie ryzyka zgonu o 15% w grupie przyjmującej eksemestan. Po sprawdzeniu różnych czynników mających wpływ na dane (takich jak stwierdzona obecność receptorów estrogenowych, stan węzłów chłonnych, wcześniejsza chemioterapia, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) lub stosowanie dwufosfonianów), wykazano statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka zgonu o 23% (współczynnik ryzyka całkowitego przeżycia 0,77; test chi-kwadrat Walda: p=0,0069) dla eksemestanu w porównaniu do tamoksyfenu.

W tabeli poniżej przedstawiono główne dane o skuteczności produktu leczniczego u wszystkich pacjentek (w populacji wybranej zgodnie z zamiarem leczenia - ITT) i pacjentek ze stwierdzoną obecnością receptorów estrogenowych (ER):

Punkty końcowe Populacja

Eksemestan Zdarzenia/N (%)

Tamoksyfen Zdarzenia/N (%)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Poziom

istotności

(p)*

Przeżycie bez objawów choroby a

Wszystkie pacjentki

354 /2352 (15,1%)

453 /2372 (19,1%)

0,76 (0,67-0,88)

0,00015

Pacjentki ER+

289 /2023

370 /2021

0,75 (0,65-0,88)

0,00030

(14,3%)

(18,3%)

Rak drugiej piersj

Wszystkie pacjentki

20 /2352 (0,9%)

35 /2372 (1,5%)

0,57 (0,33-0,99)

0,04158

Pacjentki ER+

18 /2023 (0,9%)

33 /2021 (1,6%)

0,54 (0,30-0,95)

0,03048

Przeżycie bez raka piersi

Wszystkie pacjentki

289 /2352 (12,3%)

373 /2372 (15,7%)

0,76 (0,65-0,89)

0,00041

Pacjentki ER+

232 /2023 (11,5%)

305 /2021 (15,1%)

0,73 (0,62-0,87)

0,00038

Przeżycie bez nawrotów odległych c

Wszystkie pacjentki

248 /2352 (10,5%)

297 /2372 (12,5%)

0,83 (0,70-0,98)

0,02621

Pacjentki ER+

194 /2023 (9,6%)

242 /2021 (12,0%)

0,78 (0,65-0,95)

0,01123

Całkowite przeżycie

Wszystkie pacjentki

222 /2352 (9,4%)

262 /2372 (11,0%)

0,85 (0,71-1,02)

0,07362

Pacjentki ER+

178 /2023 (8,8%)

211 /2021 (10,4%)

0,84 (0.68-1,02)

0,07569

* test logarytmiczny rang; Pacjentki ER+ = pacjentki ze stwierdzoną obecnością receptorów estrogenowych;

a Przeżycie bez objawów choroby definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu choroby miejscowego lub odległego, raka drugiej piersi lub zgonu z dowolnej przyczyny; b Przeżycie bez raka piersi definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu miejscowego lub odległego, raka drugiej piersi lub zgonu z powodu raka piersi;

c Przeżycie bez nawrotów odległych definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu odległego lub zgonu z powodu raka piersi;

d Całkowite przeżycie definiuje się jako przeżycie do wystąpienia zgonu z dowolnej przyczyny.

Na podstawie dodatkowej analizy podgrup pacjentek ze stwierdzoną lub nie obecnością receptorów estrogenowych wykazano, że współczynnik ryzyka całkowitego przeżycia wyniósł 0,83 (test logarytmiczny rang: p=0,04250), co odpowiadało klinicznie i statystycznie istotnemu zmniejszeniu ryzyka śmierci o 17%.

Wyniki uzyskane w podgrupie badania, w której oceniano wpływ produktu leczniczego na stan kośćca, wykazały u kobiet leczonych eksemestanem po wcześniejszym 2-3 letnim stosowaniu tamoksyfenu umiarkowane zmniejszenie gęstości mineralnej kości. W całym badaniu, w którym oceniano częstość wystąpienia nagłych złamań, wykazano że u pacjentek po 30 miesiącach leczenia częstość złamań była wyższa w grupie otrzymującej eksemestan w porównaniu z tamoksyfenem (odpowiednio 4,5% i 3,3%, p=0,038).

Wyniki uzyskane w podgrupie badania, w której oceniano wpływ produktu leczniczego na stan błony śluzowej macicy, wykazały zmniejszenie jej grubości u pacjentek po 2 latach leczenia eksemestanem w porównaniu z grupą otrzymującą tamoksyfen, w której nie stwierdzono żadnych zauważalnych zmian. Mediana zmniejszenia grubości błony śluzowej macicy wynosiła 33%. U 54% pacjentek leczonych eksemestanem doszło do normalizacji grubości błony śluzowej macicy (< 5 mm) po jej przejściowym pogrubieniu stwierdzonym na początku leczenia.

Leczenie zaawansowanego raka piersi

W randomizowanym, kontrolowanym, recenzowanym badaniu klinicznym wykazano, że eksemestan w dawce dobowej 25 mg statystycznie istotnie wydłużał okres przeżycia, czas do wystąpienia progresji choroby (ang. TTP - Time to Progression ) i czas do stwierdzenia niepowodzenia leczenia (ang. TTF - Time to Treatment Failure ) w porównaniu ze standardowym leczeniem hormonalnym octanem megestrolu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, który uległ progresji po lub w trakcie leczenia tamoksyfenem stosowanym jako leczenie uzupełniające lub jako leczenie pierwszego rzutu zaawansowanej choroby.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie:

Po podaniu doustnym eksemestan jest szybko wchłaniany. Z przewodu pokarmowego wchłania się znaczna część podanej dawki. Całkowita biodostępność u ludzi jest nieznana, chociaż najprawdopodobniej ogranicza ją efekt pierwszego przejścia. U szczurów i psów bezwzględna dostępność biologiczna eksemestanu wynosi 5%. Produkt leczniczy podany w pojedynczej dawce 25 mg osiąga po 2 godzinach maksymalne stężenie w osoczu wynoszące18 ng/ml. Podanie produktu leczniczego razem z pokarmem zwiększa biodostępność o 40%.

Dystrybucja:

Objętość dystrybucji eksemestanu, bez korekty uwzględniającej biodostępność po podaniu doustnym, wynosi około 20 000 l. Kinetyka ma przebieg liniowy, okres półtrwania wynosi 24 godziny. Produkt leczniczy wiąże się z białkami osocza w 90% niezależnie od stężenia. Eksemestan i jego metabolity nie wiążą się z czerwonymi krwinkami. Eksemestan nie kumuluje się w organizmie w niespodziewany sposób po podaniu wielokrotnym.

Metabolizm i wydalanie:

Eksemestan jest metabolizowany poprzez utlenienie grupy metylenowej w pozycji 6 przez izoenzym CYP 3A4 i (lub) redukcję grupy ketonowej w pozycji 17 przez aldoketoreduktazę, po czym następuje proces sprzęgania. Klirens eksemestanu, bez korekty uwzględniającej biodostępność, po podaniu doustnym wynosi 500 l/h.

Metabolity eksemestanu są nieaktywne lub słabiej hamują aromatazy niż związek macierzysty. l % podanej dawki produktu leczniczego jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej. W ciągu tygodnia po podaniu, równe ilości eksemestanu (40%) znakowanego izotopem węgla 14C zostały wydalone w moczu i w kale.

Szczególne populacje

Wiek:

Nie zaobserwowano istotnej zależności między ekspozycją ogólnoustrojową na produkt leczniczy Exemestane Fair-Med Healthcare a wiekiem pacjentek.

Niewydolność nerek:

U pacjentek ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ogólnoustrojowe narażenie na eksemestanem było 2 razy większe niż u zdrowych ochotników. Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu nie jest konieczna zmiana dawkowania u tych pacjentek.

Niewydolność wątroby:

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby ogólnoustrojowe działanie produktu leczniczego Exemestane Fair-Med Healthcare jest 2-3 razy większe niż u zdrowych ochotniczek. Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u tych pacjentek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne: Wyniki przeprowadzonych na szczurach i psach badań toksykologicznych dawek wielokrotnych przypisywane są głównie działaniu farmakologicznemu eksemestanu i dotyczą wpływu na narządy rozrodcze. Inne działania toksyczne (na wątrobę, nerki lub ośrodkowy układ nerwowy) obserwowano dla dawek znacznie przekraczających maksymalne ekspozycje u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie dla stosowania klinicznego produktu leczniczego.

Mutagenność: Eksemestan nie wykazywał działania genotoksycznego na bakterie (test Amesa), na

komórki V79 chińskich chomików, hepatocyty szczurów ani w teście jąderkowym u myszy. Chociaż eksemestan działał klastogennie na limfocyty in vitro, nie stwierdzono takiego działania w dwóch badaniach in vivo.

Toksyczny wpływ na rozrodczość: Eksemestan działał embriotoksycznie u szczurów i królików podany w dawce odpowiadającej stosowanej u ludzi, wynoszącej 25 mg/dobę. Brak dowodów na działanie teratogenne.

Rakotwórczość: W trwającym 2 lata badaniu rakotwórczości u samic szczurów, nie zaobserwowano występowania nowotworów związanych z leczeniem. U samców szczurów badanie rakotwórczości zakończono po 92 tygodniach z powodu wczesnych zgonów na skutek przewlekłej nefropatii.

W trwającym 2 lata badaniu działania rakotwórczego u myszy stwierdzono zwiększenie częstości nowotworów wątroby u samic i samców, po średnich i dużych dawkach (150 i 450 mg/kg mc./dobę). Wydaje się, że było to związane z indukcją wątrobowych enzymów mikrosomalnych. Działanie takie obserwowano u myszy, ale nie w badaniach klinicznych. Po zastosowaniu dużych dawek (450 mg/kg mc./dobę) zaobserwowano też u samców myszy zwiększoną częstość gruczolaka nerki. Wydaje się, że zmiana jest zależna od gatunku i płci i występuje po dawce 63-krotnie większej niż dawka stosowana w leczeniu ludzi. Żadne z zaobserwowanych działań nie ma znaczenia klinicznego w stosowaniu eksemestanu u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Kopowidon

Krospowidon

Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana:

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

Otoczka Advantia Prime White 190100BA01:

Hypromeloza 5cP

Makrogol 400

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/PVDC/Aluminium Dostępne opakowania:

15, 20, 30, 90, 100, 120 i 200 (blistry po 10 lub 15) tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fair-Med Healthcare GmbH Planckstrasse 13, 22765 Hamburg Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20467

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09/08/2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23/08/2013

10

Exemestane Fair-Med. Healthcare