+ iMeds.pl

Exemestane mylan 25 mgUlotka Exemestane mylan

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Exemestane Mylan, 25 mg, tabletki powlekane

(Exemestanum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Exemestane Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Exemestane Mylan

3.    Jak stosować lek Exemestane Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Exemestane Mylan

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Exemestane Mylan i w jakim celu się go stosuje

Lek nosi nazwę Exemestane Mylan. Lek Exemestane Mylan należy do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Leki te hamuj ą działanie substancji o nazwie aromataza, która jest niezbędna do wytwarzania żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, szczególnie u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Zmniejszenie poziomu estrogenów w organizmie jest sposobem leczenia hormonozależnego raka piersi.

Lek Exemestane Mylan stosuje się w leczeniu wczesnego hormonozależnego raka piersi u kobiet w okresie pomenopauzalnym po zakończeniu przez nie trwającego 2-3 lata leczenia tamoksyfenem.

Lek Exemestane Mylan jest również wskazany w leczeniu zaawansowanego hormonozależnego raka piersi u kobiet w okresie pomenopauzalnym, jeśli terapia innymi preparatami hormonalnymi nie była wystarczająco skuteczna

2.    Zanim zastosuje się lek Exemestane Mylan

Kiedy nie stosować leku Exemestane Mylan

jeśli pacjentka ma uczulenie lub w przeszłości miała uczulenie (nadwrażliwość) na eksemestan (substancja czynna w leku Exemestane Mylan) lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu. Patrz rozdział 6 („Co zawiera lek Exemestane Mylan”) w celu zapoznania się z pełnym wykazem substancji pomocniczych.

•    jeśli pacjentka nie weszła jeszcze w menopauzę, tzn. jeżeli kobieta nadal miesiączkuje

• u kobiet ciężarnych, u kobiet, mogących być w ciąży lub karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Exemestane Mylan

• Przed rozpoczęciem terapii lekiem Exemestane Mylan, lekarz może zalecić wykonanie badań laboratoryjnych krwi, by upewnić się, iż pacjentka osiągnęła menopauzę.

• Zanim zacznie się przyjmować lek Exemestane Mylan, należy powiedzieć lekarzowi o problemach z wątrobą lub nerkami.

•    Należy powiedzieć lekarzowi o każdym występującym w przeszłości lub aktualnie stanie, który wpływa na wytrzymałość kości. Lekarz może zdecydować o wykonaniu pomiaru gęstości kości przed lub podczas leczenia lekiem Exemestane Mylan. Wynika to z faktu, iż leki tej klasy obniżaj ą poziom żeńskich hormonów płciowych, a to może prowadzić do utraty składników mineralnych kości, co z kolei może zmniejszyć ich wytrzymałość.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Exemestane Mylan nie należy przyjmować jednocześnie z hormonalną terapią zastępczą (HTZ). Należy ostrożnie stosować następujące leki podczas przyjmowania leku Exemestane Mylan. Należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu leków, takich jak:

•    ryfampicyna (antybiotyk),

•    karbamazepina lub fenytoina (leki przeciwdrgawkowe stosowane w padaczce),

•    środek ziołowy dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum) lub inne preparaty zawierające dziurawiec.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Exemestane Mylan w ciąży lub podczas karmienia piersią.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, iż może być w ciąży, powinna powiedzieć o tym lekarzowi. Należy omówić z lekarzem metody antykoncepcji, jeżeli istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W razie wystąpienia zawrotów głowy, senności lub osłabienia podczas przyjmowania leku Exemestane Mylan, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3.    Jak stosować lek Exemestane Mylan

Dorosłe pacjentki i w podeszłym wieku

Tabletki leku Exemestane Mylan powinno się przyjmować doustnie po posiłku w przybliżeniu o tej samej porze każdego dnia. Lekarz określi jak przyjmować eksemestan i przez jak długi czas. Zalecana dawka wynosi 25 mg raz na dobę.

Nawet jeśli pacjentka czuje się dobrze, nie powinna przerywać stosowania leku, jeśli nie zaleci tego lekarz.

W razie konieczności leczenia w szpitalu w trakcie stosowania leku Exemestane Mylan, należy poinformować personel medyczny o przyjmowaniu tego leku.

Dzieci i młodzież poniżej 18. lat

Lek Exemestane Mylan nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. lat. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Exemestane Mylan

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy pokazać zespołowi medycznemu opakowanie tabletek leku Exemestane Mylan.

Pominięcie zastosowania leku Exemestane Mylan

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Jeśli zapomni się przyjąć tabletkę, należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy ją przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Exemestane Mylan

Nie należy przerywać leczenia bez skonsultowania się z lekarzem. W razie zaprzestania leczenia, objawy mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Exemestane Mylan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ogólnie lek Exemestane Mylan jest dobrze tolerowany, a wymienione niżej działania niepożądane obserwowane u pacjentek leczonych lekiem Exemestane Mylan są zwykle łagodne lub umiarkowane. Większość działań niepożądanych była związana z niedoborem estrogenu (np. uderzenia gorąca).

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentek):

•    Zaburzenia snu

•    Bóle głowy

•    Uderzenia gorąca

•    Nudności

•    Wzmożona potliwość

• Bóle mięśni i stawów (w tym zapalenie kości i stawów, bóle pleców, zapalenie stawów i sztywność stawów)

•    Zmęczenie

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentek):

•    Utrata apetytu

•    Depresja

•    Zawroty głowy, zespół cieśni kanału nadgarstka (połączenie mrowienia, drętwienia oraz bólu obejmujące całą dłoń za wyjątkiem małego palca)

•    Bóle brzucha, wymioty (nudności), zaparcie, niestrawność, biegunka

•    Wysypka, łysienie

•    Zmniejszenie gęstości mineralnej kości, mogące zmniejszyć ich wytrzymałość (osteoporoza) i doprowadzić w niektórych przypadkach do złamań kości (złamania lub pęknięcia)

•    Bóle, obrzęki dłoni i stóp

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentek):

•    Senność

•    Osłabienie siły mięśniowej

Może wystąpić zapalenie wątroby (hepatitis). Objawy obejmują ogólnie złe samopoczucie, nudności, żółtaczkę (zażółcenie skóry oraz białkówek oczu), świąd, ból po prawej stronie brzucha i utratę apetytu. W razie stwierdzenia u siebie któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Badania krwi mogą wykazać zaburzenia czynności wątroby. Może dojść do zmniejszenia liczby pewnych komórek krwi (limfocytów) oraz płytek krwi, szczególnie u pacjentek z występującą wcześniej limfopenią (obniżona liczba limfocytów we krwi).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Exemestane Mylan

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Ten lek nie wymaga szczególnych środków ostrożności podczas przechowywania.

•    Nie stosować leku Exemestane Mylan po upływie terminu ważności zamieszczonego na zewnętrznym tekturowym pudełku oraz bistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leku Exemestane Mylan nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Exemestane Mylan:

Substancj ą czynną leku jest eksemestan.

Każda powlekana tabletka zawiera 25 mg eksemestanu.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna, bezwodna, krospowidon, hypromeloza 5cP, magnezu stearynian, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, polisorbat 80 i karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).

Otoczka: hypromeloza 5cP, makrogol 400, makrogol 6000 talk i tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Exemestane Mylan i co zawiera opakowanie

Lek Exemestane Mylan to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Lek Exemestane Mylan dostępny jest po 14, 15, 20, 30, 60, 90, 100 i 120 tabletek w bistrach w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan S.A.S.

117 allee des Parcs 69 800 Saint Priest Francja

Wytwórca:

McDermott Laboratories Ltd., trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Remedica Limited

Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, CY-3508 Limassol Cypr

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 644 22 58

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Czechy

Dania

Finlandia

Francja

Hiszpania

Holandia

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Szwecja

Wielka Brytania Włochy


Exemestane Mylan 25 mg filmomhulde tabletten Exemestane Mylan 25 mg potahované tablet Exemestan Generics Exemestane Generics

Exemestane Mylan 25 mg comprimés pelliculés

Exemestano MYLAN Pharmaceuticals 25mg comprimidos recubiertos

con pelicula

Exemestane Chanelle 25 mg, filmomhulde tabletten Exemestan dura 25 mg Filmtabletten Exemestane Generics

Exemenstane Mylan, 25 mg, tabletki powlekane

Exemestano Mylan

Exemestane Generics

Exemestane Mylan 25 mg

Exemestane Generics

Exemestane 25 mg Film-coated tablets

Exemestane Mylan Generics

Data zatwierdzenia ulotki:

5/5

Exemestane Mylan

Charakterystyka Exemestane mylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Exemestane Mylan, 25mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg eksemestanu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Okrągłe, obustronnie wypukłe, białe tabletki powlekane

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Eksemestan jest wskazany w leczeniu uzupełniającym u kobiet po menopauzie z inwazyjnym wczesnym rakiem piersi z obecnością receptorów estrogenowych, po 2-3 latach początkowego leczenia uzupełniającego tamoksyfenem.

Eksemestan jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywołanego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uległa postępowi po zastosowaniu terapii przeciwestrogenowej. Nie wykazano skuteczności eksemestanu u pacjentek, u których nie wykryto receptorów estrogenowych w komórkach guza.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Doustne

Dorosłe i pacjentki w podeszłym wieku

Zalecana dawka eksemestanu to jedna tabletka 25 mg przyjmowana doustnie raz na dobę, po posiłku.

U pacjentek z wczesnym rakiem piersi leczenie eksemestanem należy prowadzić jako uzupełnienie wcześniejszej terapii tamoksyfenem, tak aby łączny czas leczenia uzupełniającego wyniósł 5 lat, bądź też zakończyć je wcześniej, jeżeli dojdzie do nawrotu guza.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi leczenie eksemestanem należy kontynuować do czasu stwierdzenia wyraźnej progresji guza.

Nie są wymagane zmiany dawkowania u pacjentek z niewydolnością nerek lub wątroby (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

4.3 Przeciwwskazania

Eksemestan jest przeciwwskazany u pacjentek ze znaną nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u kobiet przed menopauzą i u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Eksemestanu nie należy podawać kobietom przed menopauzą. Dlatego też, w przypadkach uzasadnionych klinicznie, należy oznaczyć stężenia LH, FSH oraz estradiolu w surowicy, aby upewnić się, że pacjentka jest w okresie pomenopauzalnym.

Eksemestan należy stosować ostrożnie u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Eksemestan jest środkiem silnie obniżaj ącym stężenie estrogenów. Po jego zastosowaniu obserwowano zmniejszenie gęstości mineralnej kości oraz zwiększoną częstość złamań kości (patrz punkt 5.1). Na początku leczenia uzupełniającego eksemestanem u kobiet z osteoporozą lub z grupy dużego ryzyka wystąpienia osteoporozy należy wykonać badanie gęstości mineralnej kości z uwzględnieniem aktualnych wytycznych klinicznych i praktyk. U pacjentów w zaawansowanym stadium choroby gęstość mineralną kości (ang. BDM- Bone Mineral Density) należy w każdym przypadku oceniać indywidualnie. Chociaż nie są dostępne pełne dane, które potwierdzałyby wpływ leczenia eksemestanem na utratę gęstości mineralnej kości, pacjentki leczone eksemenstanem powinny być dokładnie monitorowane. U pacjentek z grupy ryzyka wystąpienia osteoporozy należy wdrożyć leczenie osteoporozy lub leczenie profilaktyczne.

Ze względu na dużą częstość występowania ciężkiej hipowitaminozy u kobiet z wczesnym rakiem piersi przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem aromatazy należy rozważyć przeprowadzenie rutynowego oznaczenia stężenia 25-hydroxy-witaminy D. U kobiet z niedoborem witaminy D należy stosować suplementację witaminą D.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dane z badań in vitro wykazują, że produkt jest metabolizowany przez cytochrom P 450 (CYP) 3A4 oraz aldoketoreduktazy (patrz punkt 5.2) i nie hamuje działania żadnego z głównych izoenzymów CYP. W klinicznym badaniu farmakokinetyki produktu, wybiórcze hamowanie CYP 3A4 przez ketokonazol nie wywarło istotnego wpływu na farmakokinetykę eksemestanu.

W badaniach interakcji z ryfampicyną, silnym induktorem izoenzymu CYP450, jej zastosowanie w dawce 600 mg na dobę razem z pojedynczą dawką 25 mg eksemestanu doprowadziło do obniżenia AUC tego ostatniego o 54%, a Cmax - o 41 %. Ponieważ nie oceniono znaczenia klinicznego powyższej interakcji, równoczesne podawanie takich leków jak ryfampicyna, leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina i karbamazepina), produktów ziołowych zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum) o stwierdzonym działaniu indukującym izoenzym CYP3A4, może powodować zmniejszenie skuteczności eksemestanu.

Należy zachować ostrożność stosując eksemestan równocześnie z lekami, które są metabolizowane za pośrednictwem izoenzymu CYP 3A4 i mają wąski indeks terapeutyczny. Nie ma doświadczenia klinicznego z jednoczesnym stosowaniem eksemestanu i innych leków przeciwnowotworowych.

Eksemestanu nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi estrogeny, ponieważ mogą usunąć jego działanie farmakologiczne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania eksemestanu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ eksemestanu na zdolność do rozrodu (patrz punkt 5.3). W związku z tym stosowanie eksemestanu jest przeciwwskazane u kobiet ciężarnych.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy eksemestan przenika do mleka kobiecego. Eksemestanu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Kobiety w okresie okołomenopauzalnym i rozrodczym

Lekarz powinien omówić konieczność zastosowania odpowiedniej antykoncepcji u kobiet w okresie rozrodczym, z uwzględnieniem kobiet w okresie okołomenopauzalnym lub które od niedawna są po menopauzie, do czasu całkowitego ustalenia ich statusu po menopauzie (patrz punkt 4.3 i 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Istnieją doniesienia o wystąpieniu senności, astenii, osłabienia oraz zawrotów głowy po zastosowaniu produktu. Należy poinformować pacjentki, że wystąpienie tego typu objawów może zmniejszyć sprawność fizyczną i (lub) umysłową niezbędną do obsługiwania maszyn lub prowadzenia samochodu.

4.8    Działania niepożądane

We wszystkich badaniach klinicznych, w których stosowano eksemestan w standardowej dawce dobowej wynoszącej 25 mg, eksemestan był ogólnie dobrze tolerowany, a występujące działania niepożądane miały nasilenie łagodne do umiarkowanego.

Z powodu działań niepożądanych leczenie przerwało 7,4% pacjentek z wczesnym rakiem piersi, otrzymujących leczenie uzupełniające eksemestanem po początkowym leczeniu uzupełniaj ącym tamoksyfenem. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: uderzenia gorąca (22%), bóle stawów (18%) i zmęczenie (16%).

Odsetek pacjentek, u których przerwano leczenie z powodu działań niepożądanych, w całkowitej populacji pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi wyniósł 2,8%. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: uderzenia gorąca (14%) i nudności (12%).

Większość działań niepożądanych można przypisać zmniejszeniu stężenia estrogenów (np. uderzenia gorąca).

Poniżej wymieniono działania niepożądane, odnotowane w działaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu, wg klasyfikacji układów i narządów oraz zgodnie z częstością występowania.

Częstość występowania jest zdefiniowana jako: bardzo często (>1/ 10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Leukopenia (**)

Rzadko

Trombocytopenia (**)

Częstość nieznana

Zmniejszenie

liczby limfocytów we krwi (1)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

nadwrażliwość

Często

depresja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często

jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo często

bezsenność

Często

depresja

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często

bóle głowy

Często

zawroty głowy, zespół cieśni kanału nadgarstka, parestezja

Niezbyt często

senność

Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo często

uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często

nudności

Często

bóle brzucha, wymioty, zaparcia, dyspepsja, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

zapalenie wątroby (f), cholestatyczne zapalenie wątroby (f), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (f), zwiększenie stężenia bilirubiny (f), zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej (f)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często

zwiększona potliwość

Często

wysypka, łysienie, pokrzywka, świąd

Niezbyt często

ostra uogólniona osutka krostkowa (f)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo często

bóle stawów i bóle mięśniowo-szkieletowe (*)

Często

osteoporoza, złamania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często

uczucie nadmiernego zmęczenia

Często

ból, obrzęki obwodowe

Niezbyt często

osłabienie

(*) W tym: bóle stawowe, a rzadziej bóle kończyn, choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle kręgosłupa, zapalenie stawów, bóle mięśniowe i sztywność stawów.

Tego typu działań nie obserwowano u pacjentek leczonych we wczesnych stadiach rozwoju raka piersi.

(f) Częstość występowania obliczana za pomocą reguły trzech sigm.

W tabeli poniżej przedstawiono częstość określonych zdarzeń niepożądanych i chorób, bez względu na ich przyczyny, w badaniu wczesnego raka piersi (IES), stwierdzonych u pacjentek w trakcie leczenia i do 30 dni po jego zakończeniu.

Działania niepożądane i choroby

Eksemestan

(N=2249)

Tamoksyfen

(N=2279)

Uderzenia gorąca

491 (21,8%)

457 (20,1%)

Zmęczenie

367(16,3%)

344 (15,1%)

Bóle głowy

305 (13,6%)

255 (11,2%)

Bezsenność

290(12,9%)

204 (9,09%)

Zwiększona potliwość

270 (12,0%)

242 (10,6%)

Ginekologiczne

235 (10,5%)

340 (14,9%)

Zawroty głowy

224 (10,0%)

200 (8,8%)

Nudności

200 (8,9%)

208 (9,1%)

Osteoporoza

116 (5,2%)

66 (2,9%)

Krwotok z pochwy

90 (4,0%)

121 (5,3%)

Inny nowotwór pierwotny

84 (3,6%)

125 (5,3%)

Wymioty

50 (2,2%)

54 (2,4%)

Zaburzenia widzenia

45 (2,0%)

53 (2,3%)

Powikłania zakrzepowo-zatorowe

16 (0,7%)

42 (1,8%)

Złamania osteoporotyczne

14 (0,6%)

12 (0,5%)

Zawał serca

13 (0,6%)

4 (0,2%)

W badaniu IES częstość występowania zdarzeń niedokrwiennych serca w ramieniu z eksemestanem i tamoksyfenem wyniosła odpowiednio 4,5% i 4,2%. Nie zaobserwowano znaczących różnic w zakresie częstości występowania indywidualnych zdarzeń kardiologicznych w tym nadciśnienia tętniczego (odpowiednio 9,9% i 8,4%), zawału mięśnia sercowego (odpowiednio 0,6% i 0,2%) i niewydolności serca (odpowiednio 1,1% i 0,7%).

W badaniu IES, eksemestan był związany z częstszym występowaniem hipercholesterolemii w porównaniu z tamoksyfenem (3,7% vs 2,1%).

W oddzielnym, z podwójnie ślepą próbą, randomizowanym badaniu, obejmującym kobiety po menopauzie, z wczesnym rakiem piersi o niskim ryzyku, leczone eksemestanem (N=73) lub otrzymujące placebo (N=73) przez 24 miesiące, eksemestan był związany ze zmniejszeniem stężenia cholesterolu HDL w surowicy wynoszącym średnio 7-9%, w porównaniu z jego zwiększeniem o 1% w grupie otrzymującej placebo. Stwierdzono również zmniejszenie stężenia apolipoproteiny Al o 5-6% w grupie otrzymującej eksemestan, w porównaniu z jego zmniejszeniem o 0-2% w grupie otrzymującej placebo. W obu grupach wpływ na inne analizowane parametry lipidowe (cholesterol całkowity, cholesterol LDL, triglicerydy, apolipoproteina B i lipoproteina (a)) był bardzo podobny. Znaczenie kliniczne tych wyników jest niejasne.

W badaniu IES zaobserwowano wyższą częstość występowania wrzodów żołądka w ramieniu z eksemestanem w porównaniu do ramienia z tamoksyfenem (0,7% vs < 0,1%). Większość pacjentów otrzymujących eksemestan, u których stwierdzono wrzód żołądka, przyjmowała jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne lub zgłaszała wcześniej przebytą chorobę wrzodową żołądka.

Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu do obrotu.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby.

Ponieważ reakcje są zgłaszane dobrowolnie spośród populacji o nieznanej wielkości, nie zawsze jest możliwe ustalenie realnej częstości ich występowania oraz ustalenie związku przyczynowego ze stosowaniem leku.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 CPL-02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przeprowadzono badania kliniczne eksemestanu podawanego w pojedynczej dawce do 800 mg zdrowym ochotniczkom oraz w dawce do 600 mg na dobę kobietom po menopauzie, z zaawansowanym rakiem piersi; dawkowanie to było dobrze tolerowane. Wielkość pojedynczej dawki eksemestanu, która mogłaby wywołać objawy zagrażaj ące życiu, jest nieznana. Pojedyncza doustna dawka śmiertelna dla szczurów i psów przekraczała odpowiednio 2000 i 4000 razy dawkę zalecaną u ludzi w przeliczeniu mg/m2 pc. Nie ma swoistej odtrutki, w razie przedawkowania produktu stosuje się leczenie objawowe. Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące z częstym monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych i dokładna obserwacja pacjenta.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitor aromatazy Kod ATC: L02BGO6

Eksemestan jest nieodwracalnym steroidowym inhibitorem aromatazy, zbliżonym strukturalnie do naturalnie występuj ącego androstendionu. U kobiet po menopauzie estrogeny są wytwarzane głównie w tkankach obwodowych z androgenów w wyniku ich konwersji z udziałem enzymu aromatazy. Zmniejszenie stężenia estrogenów przez hamowanie aromatazy, stanowi skuteczny i wybiórczy sposób leczenia hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie. U kobiet po menopauzie eksemestan już od dawki 5 mg istotnie zmniejsza stężenie estrogenów w surowicy, powodując maksymalną supresję (> 90%) po podaniu w dawce 10-25 mg. W organizmie kobiet po menopauzie z rakiem piersi, leczonych dawką 25 mg na dobę całkowita aromatyzacja uległa zmniejszeniu o 98%.

Eksemestan nie wykazuje żadnej aktywności progestagenowej lub estrogennej. Obserwowano niewielką aktywność androgenną, związaną prawdopodobnie z działaniem 17- hydro pochodnej eksemestanu, głównie po podaniu dużych dawek. W badaniach klinicznych, w których podawano eksemestan wielokrotnie w ciągu doby, nie wykazywał on wykrywalnego wpływu na nadnerczową syntezę kortyzolu lub aldosteronu, mierzoną przed i po teście prowokacji ACTH, co świadczy o jego wybiórczości w odniesieniu do innych enzymów uczestniczących w procesie steroidogenezy.

Dlatego nie jest konieczna substytucja glikokortykosteroidów i mineralokortykosteroidów. Obserwowano niezależne od dawki, niewielkie zwiększenie stężeń LH i FSH w surowicy, nawet po małych dawkach. Jest to spodziewany efekt grupy farmakologicznej, będący prawdopodobnie skutkiem sprzężenia zwrotnego na poziomie przysadki, kiedy to zmniejszenie stężenia estrogenów stymuluje wydzielanie gonadotropin, również u kobiet po menopauzie.

Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi

W wieloo środkowym randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonym w grupie 4724 pacjentek po menopauzie z pierwotnym rakiem piersi z potwierdzoną lub nieznaną obecnością receptorów estrogenowych, u których nie stwierdzono objawów choroby po leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem przez okres 2 do 3 lat, podawano losowo eksemestan (25 mg na dobę) przez 2 do 3 lat lub tamoksyfen (20 lub 30 mg na dobę) tak, aby łączny okres leczenia hormonalnego wynosił 5 lat.

Po około 30 miesięcznym (mediana) okresie leczenia i około 52 miesięcznym (mediana) okresie obserwacji stwierdzono, że sekwencyjne leczenie eksemestanem po 2 do 3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem wiązało się z klinicznie i statystycznie istotnym wydłużeniem okresu przeżycia bez objawów chorobowych (DFS), w porównaniu do kontynuacji leczenia tamoksyfenem. Analiza wykazała, że w okresie badania objętym obserwacją stosowanie eksemestanu zmniejszało ryzyko nawrotu raka piersi o 24% w porównaniu z tamoksyfenem (współczynnik ryzyka: 0,76; p=0,000015. Korzystny wpływ eksemestanu na DFS w porównaniu z tamoksyfenem był widoczny niezależnie od niezajęcia czy zajęcia węzłów chłonnych i wcześniejszej chemioterapii.

Eksemestan zmniejszał również istotnie ryzyko rozwoju raka w drugiej piersi (współczynnik ryzyka 0,57, p=0,04158).

W całkowitej badanej populacji zaobserwowano tendencję wydłużenia ogólnego przeżycia w ramieniu z eksemestanem (222 zgony) w porównaniu do ramienia z tamoksyfenem (262 zgony) ze współczynnikiem ryzyka wynoszącym 0,85 (test log-rank; p = 0,07362) co stanowi 15 % redukcję ryzyka zgonu na korzyść eksemestanu. Statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka zgonu o 23% (współczynnik ryzyka dla ogólnego przeżycia 0,77; test chi-kwadrat Walda: p=0,0069) dla eksemestanu w porównaniu do tamoksyfenu obserwowano po skorygowaniu o czynniki prognostyczne zdefiniowane przed badaniem (tj. status receptorów estrogenowych, zajęcie węzłów chłonnych, wcześniejsza chemioterapia, stosowanie HTZ oraz bisfosfonianów).

W tabeli poniżej przedstawiono główne wyniki dotyczące skuteczności produktu u wszystkich pacjentek (w populacji wybranej zgodnie z zamiarem leczenia -ITT) i pacjentek ze stwierdzoną obecnością receptorów estrogenowych:

Przeżycie bez objawów choroby3_

Wszystkie pacjentki 354/2352(15,1%) 453/2372(19,1%) 0,76(0,67-0,88)    0,00015

Pacjentki    289/2023(14,3%) 370/2021 (18,3%) 0,75 (0,65-0,88)    0,00030

ER-_

Rak drugiej piersi

Wszystkie    20/2352(0,9%)    35/2372(1,5%)    0,57(0,33-0,99)    0,04158

Pacjentki

Pacjentki_18/2023(0,9%)    33/2021(1,6%)    0,54(0,30-0,95)    0,03048


Punkt końcowy

Eksemestan

Tamoksyfen

Współczynnik

Poziom

Populacja

Zdarzenia/ n(%)

Zdarzenia/n(%)

ryzyka (95%)CI

istotności (p)*

ER+_

Przeżycie bez raka piersib

Wszystkie    289/2352 (12,3%)    373/2372 (15,7%)    0,76(0,65-0,89)    0,00041

pacjentki

Pacjentki    232/2023 (11,5%)    305/2021 (15,1%)    0,73 (0,62-0,87)    0,00038

ER+_

Przeżycie bez nawrotów odległychc

Wszystkie    248/2352 (10,5%)    297/2372 (12,5%)    0,83(0,70-0,98) 0,02621

pacjentki

Pacjentki    194/2023 (9,6%)    242/2021 (12,0%)    0,78 (0,65-0,95) 0,01123

ER+_

Ogólne przeżycied

Wszystkie    222/2352 (9,4%)    262/2372 (11,0%)    0,85 (0,71-1,02) 0,07362

pacjentki

Pacjentki    178/2023 (8,8%)    211/2021 (10,4%)    0,84 (0,68-1,02) 0,07569

ER+


*test logarytmiczny rang; pacjentki ER+ = pacjentki z guzem ze stwierdzoną obecnością receptorów estrogenowych;

a Przeżycie bez objawów choroby (ang. Disease-Free Survival, DFS) definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu choroby miejscowego lub odległego, raka drugiej piersi lub zgonu z dowolnej przyczyny.

b Przeżycie bez raka piersi (ang. Breast Cancer Free Survival) definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu miejscowego lub odległego, raka drugiej piersi lub zgonu z powodu raka piersi. 1 cPrzeżycie bez nawrotów odległych (ang. Distant Recurrence Free Survival) definiuje się jako przeżycie do pierwszego nawrotu odległego lub do zgonu z powodu raka piersi. d Ogólne przeżycie (ang. Overall Survival, OS) definiuje się jako przeżycie do wystąpienia zgonu z dowolnej przyczyny.

W dodatkowej analizie podgrupy pacjentek z dodatnim receptorem estrogenowym lub o nieznanym statusie receptorów estrogenowych, nieskorygowany współczynnik ryzyka ogólnej przeżywalności wynosił 0,83 (test log-rank: p = 0,04250), co oznacza klinicznie i statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka zgonu o 17%.

Wyniki uzyskane w podgrupie badania, w której oceniano wpływ na stan kośćca, wykazały u kobiet leczonych eksemestanem po 2-3 letnim stosowaniu tamoksyfenu umiarkowane zmniejszenie gęstości mineralnej kości. W całym badaniu częstość złamań wymagających pilnego zaopatrzenia oceniana w ciągu 30 miesięcy leczenia była większa u pacjentek leczonych eksemestanem w porównaniu do leczonych tamoksyfenem (odpowiednio 4,5% i 3,3%, p=0,038).

Wyniki badania wpływu na endometrium wskazują na zmniejszenie grubości endometrium o 33% (mediana) po 2 latach leczenia eksemestanem, w porównaniu do braku zauważalnej zmiany u pacjentek leczonych tamoksyfenem. Zgrubienie endometrium, obserwowane na początku badania, wracało do normy (< 5 mm) u 54% pacjentek leczonych eksemestanem.

Leczenie zaawansowanego raka piersi

W randomizowanym, kontrolowanym, recenzowanym badaniu klinicznym wykazano, że eksemestan w dawce dobowej 25 mg statystycznie istotnie wydłużał okres przeżycia, czas do wystąpienia progresji choroby (ang. Time to Progression. TTP) i czas do stwierdzenia niepowodzenia leczenia (ang. Time to Treatment Failure, TTF) w porównaniu ze standardowym leczeniem hormonalnym octanem megestrolu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi, który uległ progresji po lub w trakcie leczenia tamoksyfenem stosowanym jako leczenie uzupełniające lub jako leczenie pierwszego rzutu zaawansowanej choroby.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym eksemestan jest szybko wchłaniany. Z przewodu pokarmowego wchłania się duża część podanej dawki. Bezwzględna dostępność biologiczna u ludzi jest nieznana, chociaż przypuszcza się, że jest ograniczona przez silny efekt pierwszego przejścia. U szczurów i psów podobny efekt ogranicza bezwzględną dostępność biologiczną do 5%. Po podaniu pojedynczej dawki 25 mg maksymalne stężenie w osoczu 18 ng/ml jest osiągane po 2 godzinach. Podanie leku wraz z pokarmem zwiększa dostępność biologiczną o 40%.

Dystrybucja: Objętość dystrybucji eksemestanu, bez korekty uwzględniającej dostępność biologiczną po podaniu doustnym, wynosi ok. 20 000 l. Kinetyka ma przebieg liniowy, okres półtrwania wynosi 24 godziny. Wiąże się z białkami osocza w 90%, niezależnie od stężenia. Eksemestan i jego metabolity nie wiążą się z czerwonymi krwinkami.

Po podaniu dawek wielokrotnych nie występuje niespodziewana kumulacja eksemestanu.

Metabolizm i wydalanie:

Eksemestan jest metabolizowany przez utlenienie grupy metylenowej w pozycji 6 w wyniku działania izoenzymu CYP 3A4 i (lub) redukcję grupy ketonowej w pozycji 17 przez aldoketoreduktazę, po czym następuje proces sprzęgania. Klirens eksemestanu bez korekty uwzględniającej dostępność biologiczną po podaniu doustnym wynosi 500 l/h. Metabolity eksemestanu są nieaktywne lub słabiej hamują działanie aromatazy niż związek macierzysty.

1% podanej dawki produktu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. W ciągu tygodnia po podaniu, równe ilości eksemestanu znakowanego izotopem węgla l4C (40%) zostały usunięte z organizmu z moczem i kałem.

Specjalne grupy pacjentów

Wiek: nie zaobserwowano istotnej zależności między ekspozycją ogólnoustrojową na eksemestan a wiekiem pacjentek.

Niewydolność nerek: u pacjentek z ciężką niewydolnością nerek (CLcr <30 ml/min) ogólnoustrojowa ekspozycja na eksemestan była 2 razy większa niż u zdrowych ochotników. Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu, nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.

Niewydolność wątroby: u pacjentek z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby ogólnoustrojowa ekspozycja na eksemestan jest 2-3 razy większa niż u zdrowych ochotniczek. Biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa eksemestanu, nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne: wyniki przeprowadzonych na szczurach i psach badań toksykologicznych dawek wielokrotnych przypisywane są głównie działaniu farmakologicznemu eksemestanu i dotyczą wpływu na narządy rozrodcze. Inne działania toksyczne (na wątrobę, nerki lub ośrodkowy układ nerwowy) obserwowano wyłącznie podczas ekspozycji uważanych za dostatecznie przekraczające maksymalną ekspozycję u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie dla stosowania klinicznego.

Mutagenność: eksemestan nie wykazywał działania genotoksycznego na bakterie (test Amesa) na komórki V79 chińskich chomików, hepatocyty szczurów ani w teście jąderkowym u myszy. Chociaż eksemestan działał klastogennie na limfocyty in vitro, nie wykazywał działania klastogennego w dwóch badaniach in vivo.

Toksyczny wpływ na rozrodczość: eksemestan działał embriotoksycznie u szczurów i królików podczas ekspozycji podobnej do osiąganej u ludzi przy dawce 25 mg/dobę. Brak dowodów na działanie teratogenne.

Rakotwórczość: w dwuletnim badaniu rakotwórczości u samic szczurów nie zaobserwowano nowotworów związanych z leczeniem. U samców szczurów badanie zakończono po 92 tygodniach z powodu wczesnych zgonów na skutek przewlekłej nefropatii. W dwuletnim badaniu działania rakotwórczego u myszy stwierdzono zwiększenie częstości nowotworów wątroby u samic i samców po średnich i dużych dawkach (150 i 450 mg/kg mc./dobę). Uważa się, że było to związane z indukcją wątrobowych enzymów mikrosomalnych. Działanie takie obserwowano u myszy, ale nie w badaniach klinicznych. Po zastosowaniu dużych dawek (450 mg/kg mc./dobę) zaobserwowano też u samców myszy zwiększoną częstość gruczolaka nerki. Uważa się, że ta zmiana jest zależna od płci oraz gatunku i występuje po dawce wywołującej ekspozycję 63-krotnie wyższą niż po dawce terapeutycznej u ludzi. Żadne z zaobserwowanych działań nie ma znaczenia klinicznego w stosowaniu eksemestanu u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Tabletka:

krzemionka koloidalna, bezwodna,

krospowidon,

hypromeloza 5cP,

magnezu stearynian,

mannitol,

celuloza mikrokrystaliczna, polisorbat 80,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).

Otoczka:

hypromeloza 5cP, makrogol 400 makrogol 6000 talk,

tytanu dwutlenek (E171).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych środków ostrożności podczas przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowania blistrowe z PVC/PVDC/Aluminium. Wielkość opakowań 14, 15, 20, 30, 60, 90, 100 lub 120.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego

do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs 69 800 Saint Priest Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20606

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02/10/2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2014

1

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi rzadko stwierdzano trombocytopenię (jako rzadkie działanie niepożądane) oraz leukopenię (jako niezbyt częste działanie niepożądane). .

U około 20% pacjentek otrzymujących eksemestan obserwowano sporadyczne zmniejszenie liczby limfocytów we krwi, szczególnie nasilone u osób z limfopenią występującą przed leczeniem. Średnia liczba limfocytów u tych pacjentek nie zmieniała się jednak znacząco w czasie i nie dostrzeżono też odpowiedniego zwiększenia częstości zakażeń wirusowych.

Exemestane Mylan