+ iMeds.pl

Exmo 7 mg/24 hUlotka Exmo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Exmo, 7 mg/24 godz., system transdermalny, plaster Exmo, 14 mg/24 godz., system transdermalny, plaster Exmo, 21 mg/24 godz., system transdermalny, plaster

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 6 miesięcy leczenia lekiem Exmo objawy się pogorszą lub nie poprawią, pacjent musi skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Exmo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exmo

3.    Jak stosować Exmo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Exmo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Exmo i w jakim celu się go stosuje

Exmo należy do grupy leków, które są stosowane, aby pomóc rzucić palenie.

Exmo to system transdermalny podobny do plastrów, zawierających lek na powierzchni, która przylega do skóry.

Ten lek jest stosowany w łagodzeniu objawów odstawiennych nikotyny u osób uzależnionych od nikotyny, które chcą zerwać z nałogiem palenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exmo Kiedy nie stosować leku Exmo

-    jeśli pacjent pali okazjonalnie lub jeśli nie jest palaczem

-    jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Exmo (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy powinien stosować Exmo, powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu uzyskania porady.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Exmo, pacjenci z niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego, niestabilną lub nasilającą się dławicą piersiową (włącznie z dławicą Prinzmetala), ostrą arytmią serca, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub ostatnio przebytym udarem mózgowym powinni skonsultować się z lekarzem.

Należy zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Exmo:

•    jeśli u pacjenta występują problemy z sercem lub naczyniami krwionośnymi lub niewydolność serca

•    jeśli pacjent ma problemy z naczyniami mózgowymi lub zwężeniem naczyń w ramionach lub nogach

•    jeśli pacjent ma cukrzycę

•    jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy lub guz chromochłonny nadnerczy

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby i (lub) niewydolność nerek

•    jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy

•    jeśli u pacjenta występuje choroba skóry

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja alergiczna z obrzękiem ust, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędzącą wysypką skórną (pokrzywka).

Właściwa dawka nikotyny dla osoby dorosłej może powodować ciężkie zatrucie u małych dzieci i może być śmiertelna. Dlatego istotne jest, aby przechowywać system transdermalny, plaster w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Po użyciu, przed wyrzuceniem plaster należy złożyć na pół.

Inne leki i Exmo

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Rzucenie palenia i (lub) lek Exmo mogą zmienić sposób działania innych leków i u pacjenta może nie wystąpić korzystne działanie jednego lub obu leków.

Jest to zwłaszcza istotne w przypadku stosowania innych leków, które zawierają:

   teofilinę (stosowaną w leczeniu astmy)

   takrynę (stosowaną w leczeniu choroby Alzheimera)

   klozapinę (stosowaną w leczeniu schizofrenii)

   ropinirol (stosowany w leczeniu choroby Parkinsona).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Bardzo ważne jest, aby nie palić podczas ciąży, ponieważ może to prowadzić do opóźnionego rozwoju dziecka. Palenie może być również przyczyną porodu przedwczesnego lub nawet poronienia.

Najlepiej byłoby zaprzestać palenia bez użycia jakiegokolwiek leku. Jeżeli nie jest to możliwe, lekarz może zalecić użycie leku Exmo pomocniczo w rzuceniu palenia, ponieważ ryzyko wpływu na rozwój dziecka jest mniejsze niż w przypadku kontynuacji palenia. Nikotyna w każdej postaci może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Dlatego też Exmo należy stosować tylko po uzyskaniu porady lekarza specjalisty, który prowadzi ciążę, lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalizującego się w pomocy w rzucaniu palenia.

Należy unikać zarówno palenia jak i stosowania leku Exmo w okresie karmienia piersią, gdyż nikotyna przenika do mleka kobiecego w ilościach, które mogą mieć wpływ na dziecko.

Jeżeli rzucenie palenia jest niemożliwe korzystniejsze jest zamiast plastrów zastosowanie preparatów w postaci gumy lub pastylek do ssania. Lek Exmo powinien być stosowany w okresie karmienia piersią tylko po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dowodów istnienia jakiegokolwiek ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn, kiedy system transdermalny, plaster jest stosowany w zalecanych dawkach, ale należy pamiętać, że zaprzestanie palenia może powodować zmiany w zachowaniu.

3. Jak stosować Exmo

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu osiągnięcia sukcesu w rzucaniu palenia, pacjenci powinni całkowicie zaprzestać palenia tytoniu. Leku Exmo nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi nikotynę, takimi jak guma do żucia lub pastylki do ssania, chyba że pacjent jest pod ścisłą kontrolą lekarską.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat bez zalecenia lekarza.

Lek w postaci systemów transdermalnych, plastrów dostępny jest w trzech mocach: Exmo, 7 mg/24 godz., Exmo, 14 mg/24 godz., Exmo, 21 mg/24 godz.

Właściwą dla pacjenta moc systemu transdermalnego można określić na podstawie liczby papierosów wypalanych każdego dnia lub za pomocą testu Fagerstroma, na końcu ulotki.

Należy zapytać lekarza lub farmaceutę o poradę w ramach specjalistycznej pomocy w rzuceniu palenia lub wybranie, lub dostosowanie dawki Exmo.

Dawkę leku Exmo, system transdermalny, plaster można dostosować w trakcie leczenia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta w zależności od tego, jak zmienia się uzależnienie. Czasami dawka nikotyny w leku Exmo, system transdermalny, plaster może być za mała, a czasem zbyt duża.

Dawkę należy zwiększyć w przypadku wystąpienia objawów odstawiennych, takich jak:

•    nagła silna potrzeba zapalenia papierosa

•    drażliwość

•    zaburzenia snu

•    niepokój lub niecierpliwość

•    trudności w koncentracji.

Należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty, gdyż konieczna może być zmiana dawkowania.

Dawkę należy zmniejszyć w przypadku wystąpienia objawów przedawkowania, takich jak:

•    nudności lub wymioty

•    ból brzucha, biegunka

•    nadmierne wydzielanie śliny

•    pocenie się

•    ból głowy, zawroty głowy, pogorszenie słuchu, zaburzenia widzenia

•    ogólne osłabienie (bardzo mała ilość energii życiowej).

Standardowe leczenie składa się z 3 faz:

1)    Faza wstępna: pomoże pacjentowi w zaprzestaniu palenia.

2)    Faza kontynuacji: faza ta utrwala abstynencję i rozpoczyna odstawianie nikotyny.

3)    Faza odstawiania: faza ta pomaga zakończyć leczenie.

Całkowite leczenie trwa przeciętnie 3 miesiące. Czas leczenia może się zmieniać w zależności od indywidualnej reakcji. Całkowity czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy.

Faza wstępna 3 do 4 tygodni

Kontynuacja leczenia 3 do 4 tygodni

Odstawienie leczenia 3 do 4 tygodni

Wynik w teście Fagerstroma 5 lub więcej lub palenie 20 lub więcej papierosów na dobę

21 mg/24 godz.

14 mg/24 godz. lub

21 mg/24 godz.*

7 mg/24 godz. lub

14 mg/24 godz. i następnie 7 mg/24 godz.*

Wynik w teście

Fagerstróma mniej niż

5

14 mg/24 godz. lub

7 mg/24 godz.

Przerwanie leczenia

lub

zwiększenie

lub

lub

palenie mniej niż 20 papierosów na dobę

do 21 mg/dobę*

14 mg/24 godz.*

7 mg/24 godz.*

*w zależności od nasilenia objawów z odstawienia

Instrukcja stosowania

Systemu transdermalnego, plastry Exmo nie należy wyjmować z zamkniętej saszetki ochronnej

do chwili, gdy pacjent będzie gotowy do użycia plastra.

Gdzie należy przykleić plaster:

•    Plaster należy nakleić na nieowłosioną, czystą, suchą powierzchnię ciała lub górną, zewnętrzną część ramienia. Należy wybrać obszar wolny od uszkodzeń (skaleczenia, zadrapania, oparzenia i siniaki) i w żaden sposób niepodrażniony. Należy unikać ruchomych stref na ciele, takich jak stawy, które mogą ocierać o ubranie.

•    Aby zachować właściwości samoprzylepne systemu transdermalnego, plastra nie należy stosować żadnego kremu, mleczka czy pudru na powierzchnię skóry, na której przykleja się produkt leczniczy.

Jak nakładać plaster:

•    Korzystając z nożyczek, rozciąć ostrożnie saszetkę i wyjąć plaster (system transdermalny). Systemu transdermalnego, plastra nie należy przecinać.

•    Należy usunąć naciętą warstwę ochronną pokrywającą klejącą część plastra. To jest ta strona plastra, która zawiera lek i która będzie przylegać do skóry. System transdermalny, plaster należy trzymać za brzeg i jak najmniej dotykać części klejącej.

•    Plaster należy umieścić na wybranej powierzchni skóry niezwłocznie po usunięciu naciętej warstwy ochronnej. Należy nałożyć na skórę cały i nieprzecięty plaster.

•    System transdermalny, plaster należy mocno dociskać dłońmi do skóry przez około 10 sekund. Należy upewnić się, że dobrze przylega do skóry, zwłaszcza na krawędziach.

•    Plaster należy pozostawić na miej scu przez 24 godziny.

Kiedy należy zmienić plaster:

•    System transdermalny, plaster należy zmieniać co 24 godziny. Należy wybrać inne miejsce

do przyklejenia następnego systemu transdermalnego, plastra. Co najmniej przez tydzień należy opuszczać miejsce, w którym poprzednio przyklejono plaster.

•    Jeżeli system transdermalny, plaster odpadnie, należy umieścić na skórze nowy. Plaster należy usuwać regularnie i przyklejać według harmonogramu. Nowy system transdermalny można pozostawić także na miejscu przez 24 godziny, jeśli pacjent zamierza zmienić porę aplikacji plastra.

W jaki sposób usunąć plaster:

•    Po odklejeniu systemu transdermalnego, plastra ze skóry, plaster należy złożyć na pół stroną, która dotykała skóry, zanim zostanie wyrzucony w bezpieczne miejsce.

Podczas używania, należy unikać kontaktu z oczami i nosem oraz umyć ręce po nałożeniu plastra.

System transdermalny, plaster nie powinien mieć kontaktu z wodą. Jeśli pacjent chce zachować plaster

na czas korzystania z prysznica/pływania itp., można całkowicie przykryć plaster za pomocą

wodoodpornego plastra samoprzylepnego.

Częstość stosowania

Stosować jeden plaster co 24 godziny.

Czas leczenia

Czas leczenia jest ograniczony do 6 miesięcy.

W razie nasilenia objawów odstawiennych związanych z zaprzestaniem palenia tytoniu

lub utrzymywaniem się uczucia głodu nikotynowego lub trudności związanych z odstawieniem leku,

należy poradzić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Exmo

W razie przypadkowego przedawkowania lub jeżeli dziecko ssało, lub nakleiło system transdermalny, plaster na swoje ciało, natychmiast należy odkleić plaster, umyć skórę w miejscu naklejenia wodą bez mydła i zgłosić się do lekarza lub na ostry dyżur szpitalny.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania mogą obejmować:

•    nieregularne lub przyspieszone bicie serca

•    trudności w oddychaniu

•    uczucie całkowitego wyczerpania i niezdolność do ruchu

•    bardzo wyraźny spadek ciśnienia tętniczego krwi, co może prowadzić do utraty przytomności (zapaść naczyniowo-sercowa)

•    śpiączka lub drgawki

•    ogólne osłabienie (bardzo mała ilość energii życiowej)

•    pocenie się

•    nadmierne ślinienie się

•    nudności lub wymioty

•    ból brzucha lub biegunka

•    ból głowy, zaburzenia słyszenia i widzenia.

Pominięcie zastosowania leku Exmo

Należy przykleić nowy system transdermalny, plaster tak szybko jak jest to możliwe i kontynuować leczenie jak dotychczas. Nie należy naklejać dwóch systemów transdermalnych, plastrów w tym samym czasie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią nagle: trudności w oddychaniu, obrzęk ust, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w przełykaniu, należy przerwać stosowanie leku Exmo i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Mogą to być objawy poważnej reakcji alergicznej (obrzęk naczyniowo-ruchowy). Jest to rzadko występujące działanie niepożądane (może dotyczyć mniej niż 1 na 1 000 pacjentów).

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Zaczerwienienie i świąd w miejscu naklejenia systemu transdermalnego, plastra (tam, gdzie lek Exmo, system transdermalny, plaster naklejany jest na skórę).

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Obrzęk (opuchlizna) i uczucie pieczenia. Te działania niepożądane są zwykle spowodowane niezmienianiem miejsca przyklejenia plastra każdego dnia. Zmiana miejsca przyklejenia plastra pozwoli podrażnieniom zniknąć w naturalny sposób i spowodować minimalny dyskomfort.

W przypadku ciężkich objawów niepożądanych oraz jeśli reakcje skórne nie przemijają, należy przerwać stosowanie plastra i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu znalezienia innego rodzaju leczenia pomocnego w walce z nałogiem nikotynowym.

•    Miejscowe bóle mięśni.

•    Inne działania niepożądane spowodowane zarówno zastosowaniem systemu transdermalnego, plastra lub „rzucaniem palenia” obejmują: nudności, ból głowy, zawroty głowy lub zaburzenia snu.

Te działania są często łagodne i znikną szybko w sposób naturalny po usunięciu plastra.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Szybkie lub nieregularne bicie serca (palpitacje), wymioty, nietypowe sny.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    Pokrzywka, wysypka, swędzenie.

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Uczucie mrowienia i kłucia (parestezje) w miejscu naklejenia plastra, które mogą rozszerzać się poza miejsce naklejenia.

Zmiany aftowe w jamie ustnej mogą wystąpić w związku z paleniem papierosów a nie w wyniku leczenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Exmo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać lek w oryginalnej saszetce w celu ochrony przed światłem.

Zużyte plastry należy złożyć na pół, stroną samoprzylepną do środka i wyrzucić w bezpieczne miejsce niedostępne i niewidoczne dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Exmo

-    Substancj ą czynną leku jest nikotyna.

Exmo 7 mg/24 godz.: każdy plaster (system transdermalny) o powierzchni 9,67 cm2 zawiera 15,76 mg nikotyny i uwalnia 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.

Exmo 14 mg/24 godz.: każdy plaster (system transdermalny) o powierzchni 19,33 cm2 zawiera 31,51 mg nikotyny i uwalnia 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.

Exmo 21 mg/24 godz.: każdy plaster (system transdermalny) o powierzchni 29 cm2 zawiera 47,27 mg nikotyny i uwalnia 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.

-    Pozostałe składniki to:

Warstwa zabezpieczająca (usuwana):

Poliester, Silikon

Warstwa przylegająca akrylowa:

Roztwór kopolimeru Akrylan/Octan winylu (Duro-Tak 87-2194)

Warstwa przylegająca silikonowa (zawierająca substancję czynną):

Poli(dimetylosiloksan) usieciowany żywicą krzemianową (BIO-PSA SA7-4207)

Folia zewnętrzna:

Poliester/Polietylen o pośredniej gęstości (Scotchpak 9735)

Tusz:

Tytanu dwutlenek Węglowodór izoparafinowy (LT)

Żywica poliamidowa Wosk polietylenowy Politetrafluoroetylen

Jak wygląda Exmo i co zawiera opakowanie

Exmo, system transdermalny, plaster, 7 mg/24 godz.:

Kwadratowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z losowo rozmieszczonym na całym plastrze nadrukiem „Nicotine 7 mg/dobę”.

Exmo, system transdermalny, plaster, 14 mg/24 godz.:

Kwadratowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z losowo rozmieszczonym na całym plastrze nadrukiem „Nicotine 14 mg/dobę”.

Exmo, system transdermalny, plaster, 21 mg/24 godz.:

Kwadratowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z losowo rozmieszczonym na całym plastrze nadrukiem „Nicotine 21 mg/dobę”.

Każdy plaster znajduje się we własnym opakowaniu ochronnym - saszetce.

Saszetka wykonana z Papier/OPA/Aluminium/PAN, zabezpieczona przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku. Warstwa PAN ma kontakt z systemem transdermalnym, plastrem.

Wielkości opakowań:

System transdermalny, plaster dostępny jest w pudełkach o zawartości: 7, 14, 21 i 28 plastrów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600 Bułgaria

Enestia

Klöcknerstraat 1 Hamont-Achel Limburg, B-3930 Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

TEST FAGERSTROMA

Test Fagerstroma służy określeniu stopnia uzależnienia. Na podstawie wyniku tego badania, pacjent będzie w stanie wybrać najbardziej odpowiednią moc systemu transdermalnego, plastra dla siebie. Aby ocenić stopień uzależnienia, należy przeprowadzić test Fagerstroma.

Jak szybko po przebudzeniu pali Pan/Pani pierwszego papierosa?

-    w ciągu 5 minut : 3

-    6 do 30 minut : 2

-    31 do 60 minut : 1

-    po 60 minutach : 0

Wynik pacjenta

Czy sprawia Panu/Pani trudność powstrzymanie się od palenia w miejscach, gdzie jest ono zakazane?

-    tak : 1

-    nie : 0

Z którego papierosa zrezygnowałby Pan/Pani najbardziej niechętnie?

-    z pierwszego : 1

-    z jakiegokolwiek innego : 0

Ile papierosów wypala Pan/Pani dziennie?

-    10 lub mniej : 0

-    11-20 : 1

-    21-30 : 2

-    31 lub więcej : 3

Czy pali Pan/Pani, jeżeli jest Pan/Pani tak chory(a), że pozostaje w łóżku przez większą część dnia?

-    Tak : 1

-    Nie : 0

•    Wynik 0-2: nie jest Pan/Pani uzależniony(a) od nikotyny.

-    Może Pan/Pani rzucić palenie bez nikotynowej terapii zastępczej. W razie pytań związanych z zaprzestaniem palenia, należy zwrócić się do farmaceuty lub lekarza.

•    Wynik 3-4: jest Pan/Pani lekko uzależniony(a) od nikotyny.

•    Wynik 5-6: jest Pan/Pani umiarkowanie uzależniony(a) od nikotyny.

-    Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej zwiększy szansę na zaprzestanie palenia. Proszę zasięgnąć porady farmaceuty lub lekarza, który pomoże Panu/Pani wybrać najlepszy sposób leczenia.

Wynik 7-10: jest Pan/Pani silnie lub bardzo silnie uzależniony(a) od nikotyny.

- Zaleca się zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej w celu łagodzenia objawów uzależnienia od nikotyny. Należy zastosować leczenie, stosując właściwą i wystarczającą dawkę.

9

Exmo

Charakterystyka Exmo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Exmo 7 mg/24 godz., system transdermalny, plaster Exmo 14 mg/24 godz., system transdermalny, plaster Exmo 21 mg/24 godz., system transdermalny, plaster

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Exmo 7 mg/24 godz.: każdy plaster (system transdermalny) o powierzchni 9,67 cm2 zawiera 15,76 mg nikotyny i uwalnia 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.

Exmo 14 mg/24 godz.: każdy plaster (system transdermalny) o powierzchni 19,33 cm2 zawiera 31,51 mg nikotyny i uwalnia 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.

Exmo 21 mg/24 godz.: każdy plaster (system transdermalny) o powierzchni 29 cm2 zawiera 47,27 mg nikotyny i uwalnia 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster.

Exmo 7 mg/24 godz.:

Kwadratowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z losowo rozmieszczonym na całym plastrze, nadrukiem „Nicotine 7 mg/dobę”.

Exmo 14 mg/24 godz.:

Kwadratowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z losowo rozmieszczonym na całym plastrze, nadrukiem „Nicotine 14 mg/dobę”.

Exmo 21 mg/24 godz.:

Kwadratowy plaster z zaokrąglonymi rogami, z losowo rozmieszczonym na całym plastrze, nadrukiem „Nicotine 21 mg/dobę”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodzenie objawów odstawiennych nikotyny u pacjentów uzależnionych od nikotyny, pomocniczo w zerwaniu z nałogiem palenia.

Porada i wsparcie otoczenia zazwyczaj zwiększają szanse powodzenia terapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjenci powinni całkowicie przestać palić tytoń podczas leczenia produktem Exmo.

System transdermalny, plaster nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi nikotynę, takimi jak guma do żucia lub pastylki do ssania, z wyjątkiem przypadków wyraźnego wskazania lekarskiego.

Dawkowanie

Exmo, system transdermalny, plaster jest dostępny w 3 dawkach: 7 mg/24 godz.; 14 mg/24 godz.,

21 mg/24 godz.

Pacjenci dorośli

Stopień uzależnienia od nikotyny należy określić na podstawie liczby wypalanych w ciągu dnia papierosów lub na podstawie testu uzależnienia od nikotyny Fagerstroma (test jest dostępny w ulotce dołączonej do opakowania).

Faza wstępna 3 do 4 tygodni

Kontynuacja leczenia 3 do 4 tygodni

Odstawienie leczenia 3 do 4 tygodni

Wynik w teście Fagerstroma 5 lub więcej lub palenie 20 lub więcej papierosów na dobę

21 mg/24 godz.

14 mg/24 godz. lub

21 mg/24 godz.*

7 mg/24 godz. lub

14 mg/24 godz. i następnie 7 mg/24 godz.*

Wynik w teście Fagerstroma mniej niż 5 lub palenie mniej niż 20 papierosów na dobę

14 mg/24 godz. lub zwiększenie do 21 mg/dobę*

7 mg/24 godz. lub

14 mg/24 godz.*

Przerwanie leczenia lub

7 mg/24 godz.*

*w zależności od nasilenia objawów z odstawienia

Moc systemu transdermalnego, plastra powinna być dostosowana do indywidualnej reakcji: zwiększenie mocy, jeśli brak całkowitej abstynencji lub jeśli wystąpią objawy odstawienia, zmniejszenie mocy w przypadku przedawkowania.

Czas leczenia wynosi około 3 miesięcy, ale może zmieniać się w zależności od indywidualnej reakcji. Tego produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 6 miesięcy, chyba że jest to zalecone przez lekarza.

Dzieci i młodzież (<18 lat)

Exmo nie powinien być stosowany przez pacjentów palących w wieku poniżej 18 lat bez wyraźnego wskazania lekarza. Brak jest doświadczenia w leczeniu młodzieży w wieku poniżej 18 lat produktem Exmo.

Sposób podawania

Exmo, systemu transdermalnego, plastra nie należy wyjmować z zamkniętej saszetki ochronnej do chwili, gdy pacjent będzie gotowy do użycia plastra.

Po otwarciu saszetki, plaster należy nakleić na nieowłosioną, czystą, suchą powierzchnię ciała lub górną, zewnętrzną część ramienia. Należy wybrać obszar wolny od uszkodzeń (skaleczenia, zadrapania, oparzenia i siniaki) i w żaden sposób niepodrażniony. Należy unikać ruchomych stref na ciele takich jak stawy, które mogą ocierać o ubranie.

Korzystając z nożyczek rozciąć ostrożnie saszetkę i wyjąć plaster (system transdermalny). Systemu transdermalnego, plastra nie należy przecinać. Należy usunąć naciętą warstwę ochronną pokrywającą klejącą część plastra. System transdermalny, plaster należy trzymać za brzeg i jak najmniej dotykać części klejącej. Cały i nieprzecięty plaster należy umieścić na wybranej powierzchni skóry niezwłocznie po usunięciu naciętej warstwy ochronnej. System transdermalny, plaster należy mocno dociskać dłońmi do skóry przez około 10 sekund, upewniając się, że dobrze przylega do skóry, zwłaszcza na krawędziach. Plaster należy pozostawić na miejscu przez 24 godziny.

System transdermalny, plaster należy zmieniać co 24 godziny. Należy wybrać inne miejsce do przyklejenia następnego systemu transdermalnego, plastra. Co najmniej przez tydzień należy opuszczać miejsce, w którym poprzednio przyklejono plaster. Jeżeli system transdermalny, plaster odpadnie, należy nowy umieścić na skórze. Plaster należy usuwać regularnie i przyklejać według harmonogramu. Nowy system transdermalny, plaster można pozostawić także na miejscu przez 24 godziny, jeśli pacjent zamierza zmienić porę aplikacji plastra.

System transdermalny, plaster nie powinien mieć kontaktu z wodą.

Po odklejeniu systemu transdermalnego, plastra ze skóry, plaster należy złożyć na pół stroną, która dotykała skóry, zanim zostanie wyrzucony w bezpiecznie miejsce.

4.3    Przeciwwskazania

•    Osoby niepalące lub palące sporadycznie.

•    Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Uzależnionych palaczy z niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego, niestabilną lub nasilającą się dławicą piersiową włącznie z dławicą Prinzmetala, ostrą arytmią serca, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub ostatnio przebytym udarem mózgowym należy zachęcać do przerwania palenia przy użyciu środków niefarmakologicznych (takich jak np. porada psychologa).

W razie niepowodzenia można rozważyć terapię za pomocą Exmo a rozpoczęcie terapii musi się odbyć pod kontrolą lekarską, ponieważ dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie pacjentów są ograniczone.

Cukrzyca. Pacjentom chorym na cukrzycę, którzy rzucają palenie, stosując nikotynową terapię zastępczą, należy zalecać częstsze niż zazwyczaj kontrole stężenia cukru we krwi ze względu na fakt, iż uwalnianie amin katecholowych przez nikotynę może wpływać na metabolizm węglowodanów.

Reakcje alergiczne. Może wystąpić podatność na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego i pokrzywki.

Lekarz powinien ocenić bilans korzyści i ryzyka dla pacjentów z następującymi schorzeniami:

•    Zaburzenia czynności nerek i wątroby: Stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi

do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ponieważ klirens nikotyny lub jej metabolitów może być zmniejszony, co stanowi ryzyko nasilenia działań niepożądanych.

•    Guz chromochłonny nadnerczy i niekontrolowana nadczynność tarczycy: stosować ostrożnie

u pacjentów z niekontrolowaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy ze względu na wpływ nikotyny na uwalnianie amin katecholowych.

Produkt Exmo powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z:

•    Ciężkim nadciśnieniem tętniczym, stabilną dławicą piersiową, chorobą zarostową tętnic

obwodowych, niewydolnością serca.

•    Czynną chorobą wrzodową.

Niebezpieczeństwo dla małych dzieci: dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe lub nastoletnich palaczy mogą być toksyczne dla małych dzieci i spowodować ich zgon. Produkty zawierające nikotynę nie powinny być pozostawiane w miejscach, gdzie mogłyby być użyte, zabrane lub połknięte przez dzieci, patrz punkt 4.9. Nawet zużyte plastry nikotynowe zawierają wystarczającą ilość pozostałej nikotyny, aby były szkodliwe dla dzieci. Produkt Exmo musi być przechowywany w miejscu

3

niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przeniesione uzależnienie: Rzadko może dojść do przeniesienia uzależnienia, jest ono jednak mniej szkodliwe i łatwiejsze do zwalczenia niż uzależnienie od palenia tytoniu.

Zaprzestanie palenia: Policykliczne węglowodory aromatyczne zawarte w dymie tytoniowym indukują metabolizm leków katalizowany przez enzym CYP 1A2 (i prawdopodobnie CYP 1A1).

Po zaprzestaniu palenia może dochodzić do spowolnienia metabolizmu i w konsekwencji wzrostu stężenia leków we krwi. Ma to potencjalne znaczenie kliniczne dla produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym, takich jak np.: teofilina, takryna, klozapina i ropinirol.

Stężenie w osoczu innych produktów częściowo metabolizowanych przez CYP1A2, np.: imipraminy, olanzapiny, klomipraminy i fluwoksaminy może wzrosnąć po zaprzestaniu palenia, chociaż nie są znane dane potwierdzające ten fakt i możliwe znaczenie kliniczne tego działania w przypadku wymienionych leków. Ograniczone dane wskazują, że metabolizm flekainidu i pentazocyny może być indukowany przez palenie tytoniu.

Exmo, system transdermalny, plaster powinien być stosowany z ostrożnością na zmienioną chorobowo skórę (patrz punkt 4.2).

W przypadku ciężkiej lub utrzymującej się reakcji skórnej, należy przerwać leczenie i zastosować inną postać farmaceutyczną.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono klinicznie potwierdzonych interakcji pomiędzy nikotynową terapią zastępczą i innymi stosowanymi jednocześnie lekami. Niemniej jednak nikotyna może prawdopodobnie nasilać hemodynamiczne działanie adenozyny, tj. zwiększa ciśnienie tętnicze krwi i tętno, a także zwiększa reakcję bólową (ból w klatce piersiowej typu dławica piersiowa) prowokowane podaniem adenozyny (patrz punkt 4.4. Zaprzestanie palenia).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

U kobiet w ciąży zaprzestanie palenia powinno zawsze odbywać się bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej.

Palenie papierosów przez kobietę w ciąży powoduje ryzyko opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego, obumarcia płodu, przedwczesnego porodu i hipotrofii noworodka, które wydaj ą się mieć związek ze stopniem ekspozycji na nikotynę w okresie ciąży, ponieważ działania te obserwuje się, jeżeli ekspozycja na nikotynę jest kontynuowana w trzecim trymestrze ciąży.

Jeżeli pacjentce ciężarnej z wysokim stopniem uzależnienia od palenia nie uda się rzucić palenia, stosowanie jakiejkolwiek nikotynowej terapii zastępczej powinno być rozpoczynane po uzyskaniu porady lekarskiej.

Rzucanie palenia z zastosowaniem lub bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej, nie może być traktowane w oderwaniu od całościowego zarządzania terapią, z uwzględnieniem aspektu psychologicznego i socjologicznego oraz wszystkich innych powiązanych uzależnień. Wskazane są specjalistyczne konsultacje dotyczące rzucania palenia.

Nikotyna dostarczana w terapii zastępczej nie jest pozbawiona niepożądanego wpływu na płód, jak wynika ze skutków hemodynamicznych obserwowanych w trzecim trymestrze (np. zmiany rytmu serca), które mogą wpływać na płód w okresie bezpośrednio przed urodzeniem. Niemniej jednak ryzyko dla płodu jest prawdopodobnie mniejsze niż ryzyko oczekiwane przy kontynuacji palenia z powodu:

• Niższych maksymalnych stężeń w osoczu w porównaniu z wdychaną nikotyną, w wyniku, czego ekspozycja na nikotynę jest mniejsza lub nie jest większa niż podczas palenia papierosów.

• Braku ekspozycji na węglowodory policykliczne i tlenek węgla.

Dlatego też, po szóstym miesiącu ciąży, u pacjentek palących, u których nie powiodło się rzucenie palenia przed trzecim trymestrem, plastry powinny być stosowane tylko pod obserwacją lekarza.

Karmienie piersią

Nikotyna przechodzi do mleka matki karmiącej w ilościach, które mogą mieć wpływ na dziecko nawet, jeśli są to dawki terapeutyczne. Dlatego też należy unikać produktów stosowanych w nikotynowej terapii zastępczej i palenia papierosów w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentce nie uda się rzucić palenia, preferowane jest stosowanie postaci doustnej zamiast systemu transdermalnego, plastra. Stosowanie systemu transdermalnego, plastra przez pacjentki palące, które karmią piersią powinno być rozpoczynane po uzyskaniu porady lekarskiej.

Wpływ na płodność

Brak jest danych lub dane są ograniczone w odniesieniu do wpływu nikotyny na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak jest dowodu na jakiekolwiek ryzyko związane ze zdolnością prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, jeżeli system transdermalny, plaster jest stosowany w zalecanej dawce. Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę jeden fakt, że przerwanie palenia może powodować zmiany w zachowaniu.

4.8    Działania niepożądane

Zasadniczo, Exmo, system transdermalny, plaster może powodować działania niepożądane podobne do tych związanych z dostarczaniem nikotyny przez palenie papierosów.

Wymienione działania niepożądane i ich częstości oparte są głównie na danych literaturowych dla podobnych produktów na rynku.

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Zaburzenia układu immunologicznego

pokrzywka, wysypka, świąd (czasami obejmujący całe ciało), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia psychiczne

bezsenność

niezwykłe sny

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, ból głowy

Zaburzenia serca

palpitacje

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

wymioty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

miejscowe bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

reakcje w miejscu naklejenia systemu transdermalnego, plastra, takie jak rumień i świąd

reakcje w miejscu naklejenia systemu transdermalnego, plastra, takie jak obrzęk

i uczucie pieczenia

Dodatkowe działania niepożądane oparte na spontanicznych zgłoszeniach obejmują parestezję w miejscu podania, która może się rozszerzać poza miejsce przyklejenia plastra. Częstość jej występowania nie jest znana.

Większość opisanych reakcji ma nasilenie umiarkowane i ustępuje spontanicznie i szybko po usunięciu systemu transdermalnego, plastra.

W przypadku nasilonych lub utrzymujących się reakcji skórnych, leczenie należy przerwać i zastosować inną postać produktu zawierającego nikotynę.

Niektóre objawy, takie jak zawroty głowy, ból głowy i zaburzenia snu mogą być związane z objawami odstawiennymi wynikającymi z przerwania palenia.

Może występować zwiększona częstość występowania owrzodzenia aktowego po przerwaniu palenia. Nie wykazano jasnego związku przyczynowego.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania odpowiadają objawom występującym podczas intensywnego palenia papierosów.

Doustna dawka śmiertelna nikotyny wynosi od 0,5 mg/kg mc. do 0,75 mg/kg mc., co odpowiada u osoby dorosłej 40 mg - 60 mg. Nawet małe dawki nikotyny są niebezpieczne dla dzieci i mogą powodować ciężkie objawy zatrucia, które mogą prowadzić do zgonu. Jeżeli podejrzewa się zatrucie u dziecka, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Przedawkowanie produktem Exmo może wystąpić w przypadku, gdy wiele systemów transdermalnych, plastrów zostanie zastosowanych jednocześnie na skórę.

Ogólne objawy zatrucia nikotyną obejmują: osłabienie, nadmierne pocenie się, nadmierne wydzielanie śliny, nudności, wymioty, biegunkę, ból brzucha, pogorszenie ostrości słuchu i wzroku, ból głowy, tachykardię i arytmię sercową, duszność, krańcowe wyczerpanie, zapaść krążeniową, śpiączkę i drgawki terminalne.

Leczenie w przypadku przedawkowania

W przypadku przedawkowania, objawy mogą mieć gwałtowny przebieg, zwłaszcza u dzieci. Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny i rozpocząć leczenie objawowe. Należy monitorować czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny.

Kod ATC: N07B A01

Nikotyna, główny alkaloid w produktach tytoniowych i występująca w naturze autonomiczna substancja, jest agonistą receptora nikotynowego w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym.

U osób używających wyrobów tytoniowych nikotyna może prowadzić do uzależnienia.

Nagłe przerwanie przyjmowania wyrobów zawierających tytoń, po dłuższym okresie codziennego stosowania może wiązać się z występowaniem objawów odstawiennych obejmujących co najmniej cztery z następujących objawów: dysforia lub nastrój depresyjny; bezsenność, drażliwość, frustrację lub złość; niepokój; trudności w koncentracji; niepokój ruchowy lub zniecierpliwienie; zmniejszenie częstości akcji serca; wzmożony apetyt lub zwiększenie masy ciała. Głód nikotynowy, uznawany za istotny klinicznie objaw, jest ważnym elementem nikotynowego zespołu odstawiennego, występującego przy rzucaniu palenia.

Badania kliniczne wykazały, że nikotynowa terapia zastępcza może ułatwić palaczom zaprzestanie lub ograniczenie palenia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nikotyna jest bezpośrednio wchłaniana przez skórę do układu krążenia.

Po pojedynczym zastosowaniu systemu transdermalnego, plastra produktu Exmo przez osobę, która zaprzestała palenia wykazano, że wchłanianie następuje stopniowo, a pierwsze wykrywalne stężenie nikotyny stwierdza się 1-2 godziny po zastosowaniu. Następnie stężenia w surowicy stopniowo wzrastają do stężenia maksymalnego, osiąganego około 8-10 godzin po zastosowaniu.

Po usunięciu systemu transdermalnego, plastra stężenie nikotyny w surowicy zmniejsza się wolniej niż można oczekiwać z okresu półtrwania nikotyny (po podaniu dożylnym: 2 godziny). Prawdopodobna obecność depozytu nikotyny w skórze wyjaśnia, dlaczego około 10% nikotyny wchłanianej do krwi pochodzi ze skóry po usunięciu plastra. Bezwzględna biodostępność nikotyny z systemu transdermalnego, plastra w porównaniu z podaniem drogą dożylną, wynosi około 77%.

Pole powierzchni pod krzywą (0-24h) wzrasta proporcjonalnie do dawki nikotyny uwolnionej z systemu transdermalnego, plastra: Exmo 7 mg, 14 mg i 21 mg na dobę.

Objętość dystrybucji nikotyny jest duża i wynosi 1-3 l/kg mc.

Nikotyna przenika przez barierę krew - mózg i łożyskową i do mleka. Stopień wiązania nikotyny z białkami osocza jest nieistotny (<5%). Eliminacja ma miejsce głównie drogą wątrobową, a główne metabolity to kotynina i 1-N-tlenek nikotyny. Wydalanie drogą nerkową nikotyny w postaci niezmienionej jest zależne od pH i minimalne w przypadku moczu o odczynie zasadowym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach genotoksyczności in vitro nikotyna wykazywała pozytywne wyniki, jednak w badaniach wykazywała też wyniki negatywne. Badania in vivo wskazują, że nikotyna w wysokich dawkach działa potencjalnie klastogennie. Do oceny ryzyka działania rakotwórczego, dostępne są tylko ograniczone dane dotyczące długoterminowego dawkowania nikotyny u zwierząt. U samców chomika syryjskiego, złotego podawanie śródskórne nikotyny przez cały okres ich życia nie spowodowało rozwoju nowotworów w żadnym z organów.

Nikotyna jest neuroteratogenem. Badania na zwierzętach wykazały, że nikotyna indukuje utratę zarodka po implantacji, hamuje rozwój płodów, powoduje zmiany w zachowaniu i deficyty w zakresie funkcji poznawczych. Nikotyna ma negatywny wpływ na rozwój zarodków i płodów u gryzoni

i długoterminowe zmiany zachowania i neurochemiczne u szczurów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa zabezpieczająca (usuwana):

Poliester, Silikon

Warstwa przylegająca akrylowa:

Roztwór kopolimeru Akrylan/Octan winylu (Duro-Tak 87-2194)

Warstwa przylegająca silikonowa (zawierająca substancję czynną):

Poli(dimetylosiloksan) usieciowany żywicą krzemianową (BIO-PSA SA7-4207)

Folia zewnętrzna:

Poliester/Polietylen o pośredniej gęstości (Scotchpak 9735)

Tusz:

Tytanu dwutlenek Węglowodór izoparafinowy (LT)

Żywica poliamidowa Wosk polietylenowy Politetrafluoroetylen

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Aby zachować właściwości samoprzylepne systemu transdermalnego, plastra nie należy stosować żadnego kremu, mleczka czy pudru na powierzchnię skóry, na której przykleja się produkt leczniczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać plaster w oryginalnej saszetce w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko tekturowe zawierające 7, 14, 21 lub 28 systemów transdermalnych, plastrów. Każdy plaster zapakowany jest w oddzielną saszetkę.

Saszetka wykonana jest z Papier/OPA/Aluminium/PAN, zabezpieczona przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku. Warstwa PAN ma kontakt z systemem transdermalnym, plastrem.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Zużyte plastry należy złożyć na pół, stroną samoprzylepną do środka i wyrzucić w bezpieczne miej sce niedostępne i niewidoczne dla dzieci.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie

z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Exmo