+ iMeds.pl

Exmo fruit 2 mgUlotka Exmo fruit

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Exmo fruit, 2 mg, guma do żucia, lecznicza Exmo fruit, 4 mg, guma do żucia, lecznicza

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 6 miesięcy leczenia Exmo fruit pacjent nie może powstrzymać się od palenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Exmo fruit i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Exmo fruit

3.    Jak stosować Exmo fruit

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Exmo fruit

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Exmo fruit i w jakim celu się go stosuje

Exmo fruit jest stosowane, aby pomóc odzwyczaić się od palenia tytoniu.

Nikotyna zawarta w Exmo fruit łagodzi objawy odstawienne i głód nikotynowy podczas rzucania palenia lub czasowego ograniczenia palenia w celu łatwiejszego przerwania palenia. Tym samym przeciwdziała powrotowi do palenia u pacjentów, którzy są zmotywowani do rzucenia palenia.

Exmo fruit jest wskazane w leczeniu palaczy w wieku 18 lat i powyżej.

Kiedy pacjent nagle przestanie dostarczać nikotynę zawartą w tytoniu do organizmu, może odczuwać różnego rodzaju dolegliwości, zwane objawami z odstawienia. Dzięki Exmo fruit pacjent może zapobiec lub przynajmniej zmniejszyć dyskomfort, nadal dostarczając niewielką ilość nikotyny do organizmu w ciągu krótkiego czasu.

Porada i wsparcie otoczenia zazwyczaj zwiększają szanse powodzenia terapii.

Jeśli po upływie 6 miesięcy leczenia Exmo fruit pacjent nie może powstrzymać się od palenia, należy skontaktować się z lekarzem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Exmo fruit Kiedy nie stosować Exmo fruit

-    jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tej gumy do żucia (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent nie pali.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Exmo fruit należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Prawdopodobnie pacjent może stosować Exmo fruit, ale najpierw należy przedyskutować to z lekarzem, jeżeli:

•    pacjent miał ostatnio (w ciągu 3 miesięcy) zawał mięśnia sercowego lub udar mózgowo-naczyniowy

•    u pacjenta występuje ból w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa) lub spoczynkowa dławica piersiowa

•    pacjent ma chorobę serca, która wpływa na tętno lub rytm serca

•    pacjent ma wysokie ciśnienie krwi, które nie jest kontrolowane lekami

•    pacjent miał kiedykolwiek reakcje alergiczne obejmujące obrzęk ust, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędzącą wysypkę skórną (pokrzywkę). Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej może czasami nasilić ten typ reakcji

•    pacjent ma ciężkie lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby

•    pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek

•    pacjent ma cukrzycę

•    u pacjenta występuje nadczynność tarczycy

•    pacjent ma guz chromochłonny nadnerczy

•    pacjent ma owrzodzenie żołądka

•    pacjent ma zapalenie przełyku

Guma do żucia może przyklejać się i w rzadkich przypadkach powodować uszkodzenie protez i mostów dentystycznych.

Dzieci i młodzież

Pacjenci w wieku poniżej 18 lat nie powinni stosować Exmo fruit, chyba że jest to zalecone przez lekarza. Lek Exmo fruit nie powinien być stosowany przez osoby niepalące.

Właściwa dawka nikotyny dla osoby dorosłej może powodować ciężkie zatrucie u małych dzieci i może być śmiertelna. Dlatego istotne jest, aby przechowywać Exmo fruit w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Inne leki i Exmo fruit

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to zwłaszcza istotne w przypadku stosowania innych leków, które zawierają:

   teofilinę (stosowaną w leczeniu astmy)

   takrynę (stosowaną w leczeniu choroby Alzheimera)

   klozapinę (stosowaną w leczeniu schizofrenii)

   ropinirol (stosowany w leczeniu choroby Parkinsona).

Exmo fruit z jedzeniem i piciem

Nie należy jeść ani pić podczas żucia gumy, ponieważ może to zmniejszyć działanie Exmo fruit.

Kwaśne napoje (np. sok owocowy, kawa, woda gazowana) wpływają na uwalnianie nikotyny w jamie ustnej. Aby mieć pewność, że maksymalne działanie zostało osiągnięte, należy unikać spożywania napojów, co najmniej 15 minut przed zastosowaniem Exmo fruit.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Bardzo ważne jest, aby nie palić podczas ciąży, ponieważ może to spowodować słaby wzrost dziecka. Może także prowadzić do przedwczesnego porodu i poronienia. Najlepiej byłoby podjąć próbę rzucenia palenia bez stosowania preparatów zawierających nikotynę. Jeśli pacjentka nie jest w stanie zrobić tego, Exmo fruit powinno być stosowane tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który prowadzi ciążę, lekarzem rodzinnym lub lekarzem specjalistą w ośrodku pomagającym pacjentom rzucić palenie.

Leku Exmo fruit należy unikać podczas karmienia piersią, ponieważ nikotyna przenika do mleka matki karmiącej i może wpłynąć na dziecko. Jeśli lekarz zaleci stosowanie Exmo fruit, guma do żucia powinna być stosowana bezpośrednio po karmieniu piersią a nie podczas lub przed rozpoczęciem karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znane ryzyko związane z prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn podczas stosowania Exmo fruit.

Lek Exmo fruit zawiera butylohydroksytoluen. Butylohydroksytoluen może powodować miejscowe alergiczne reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) i miejscowe podrażnienie błony śluzowej w jamie ustnej.

Lek Exmo fruit zawiera maltitol i sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Exmo fruit

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Moc gumy leczniczej powinna być dostosowana z uwzględnieniem stopnia uzależnienia od nikotyny. Jeśli pacjent pali więcej niż 20 papierosów na dobę lub jeżeli uprzednio bezskutecznie próbował rzucić palenie, stosując gumę do żucia o mocy 2 mg, powinien zastosować gumę do żucia o mocy 4 mg. W przeciwnym przypadku powinien wybrać gumę do żucia o mocy 2 mg.

Po rozpoczęciu leczenia jedną gumę do żucia należy stosować co 1-2 godzin. Zwykle wystarczające jest stosowanie 8-12 gum do żucia na dobę. Nie należy stosować więcej niż 24 gumy do żucia na dobę.

Kiedy pacjent stosuje lek do ograniczenia palenia w celu rzucenia palenia:

- guma do żucia o mocy 2 mg: nie przyjmować więcej niż 24 gumy na dobę

- guma do żucia o mocy 4 mg: nie przyjmować więcej niż 12 gum na dobę.

Rzucenie palenia

Czas trwania leczenia jest indywidualny, ale zwykle wynosi co najmniej 3 miesiące. Następnie dawka nikotyny powinna być stopniowo zmniejszana. Leczenie należy przerwać, kiedy dawka zostanie zmniejszona do 1-2 gum do żucia na dobę. Jednakże można wziąć gumę do żucia w sytuacji, gdy u pacjenta wystąpi chęć zapalenia papierosa.

Ograniczenie palenia

Exmo fruit może być stosowane w przerwach między wypalanymi papierosami, w celu wydłużenia przerw i ograniczenia palenia w jak największym stopniu. Liczba papierosów powinna być stopniowo zamieniana na Exmo fruit, gumę do żucia, leczniczą. Jeśli nie uzyska się po 6 tygodniach wystarczającego zmniejszenia liczby wypalanych papierosów na dobę do połowy dotychczasowej liczby, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Pacjent powinien czuć się zmotywowany, aby podjąć próbę rzucenia palenia, jednakże nie później niż 4 miesiące po rozpoczęciu leczenia. Następnie liczba gum do żucia powinna zostać stopniowo zmniejszana, na przykład przez opuszczenie jednej gumy, co 2-5 dni.

W przypadku poważnej próby rzucenia palenia, która się nie powiodła przez 4 miesiące leczenia, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Ogólnie nie zaleca się regularnego stosowania Exmo fruit, gumy do żucia, leczniczej dłużej niż 6 miesięcy.

W niektórych przypadkach może być konieczne dłuższe leczenie, aby uniknąć powrotu do palenia.

Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek, gdyby nagle wrócił głód nikotynowy.

Porada i wsparcie otoczenia zazwyczaj zwiększają szanse powodzenia terapii.

Nie należy żuć Exmo fruit jak zwykłej gumy do żucia. Jeśli żuje się gumę do żucia Exmo fruit zbyt szybko lub bez przerwy, nikotyna uwalnia się zbyt szybko.

To może powodować dyskomfort (np. zgaga lub czkawka).

Technika żucia Exmo fruit, gumy do żucia, leczniczej

1.    Należy żuć Exmo fruit wolno, aż poczuje się ostry smak lub uczucie lekkiego pieczenia.

2.    Resztę gumy do żucia zatrzymać pomiędzy policzkiem i dziąsłem, aż smak i (lub) uczucie pieczenia zniknie.

3.    Żuć ponownie, aż poczuje się ostry smak lub uczucie lekkiego pieczenia.

4.    Powtarzać ten schemat żucia przez około 30 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Exmo fruit

Przedawkowanie nikotyny może wystąpić, jeśli pacjent pali papierosy podczas stosowania Exmo fruit. Objawy przedawkowania obejmują: nudności, zwiększone wydzielanie śliny, ból brzucha, biegunkę, pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słyszenia i wyraźne osłabienie (uczucie osłabienia). Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść sercowo-naczyniowa (zapaść spowodowana bardzo niskim ciśnieniem tętniczym krwi) i uogólnione drgawki.

W razie spożycia Exmo fruit przez dziecko lub przyjęcia zbyt dużej dawki nikotyny przez osobę niepalącą, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym szpitala.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Exmo fruit może powodować działania niepożądane podobne do tych związanych ze stosowaniem nikotyny podawanej w inny sposób. Działania niepożądane są ogólnie zależne od dawki.

Należy przerwać stosowanie leku Exmo fruit i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,

jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy reakcji alergicznych, które mogą być poważne, takie jak

obrzęk naczynioruchowy. Takie działania niepożądane są rzadkie (mogą dotyczyć nie więcej

niż 1 na 1 000 pacjentów):

-    obrzęk twarzy, języka lub gardła

-    trudności w połykaniu

-    pokrzywka lub trudności w oddychaniu

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): Często występujące działania niepożądane to podrażnienie jamy ustnej lub gardła, zwłaszcza w czasie pierwszych tygodni leczenia. Inne często występujące działania niepożądane to zawroty głowy, ból głowy, dyskomfort w jamie brzusznej, czkawka i ból mięśni żuchwy.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100

pacjentów):

Uczucie kołatania serca i zaczerwienienie skóry lub wysypka.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): Nieregularne tętno (arytmia).

Jeśli działania niepożądane są kłopotliwe lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Niektóre objawy, takie jak: zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia snu mogą być spowodowane przez objawy odstawienne podczas rzucania palenia i mogą występować z powodu niskiej podaży nikotyny.

Podczas rzucania palenia mogą pojawić się owrzodzenia jamy ustnej. Jednakże powiązanie tego faktu z leczeniem nikotyną nie jest jasne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Exmo fruit

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Exmo fruit

-    Substancją czynną leku jest nikotyna. Exmo fruit jest dostępne w dwóch mocach: 2 mg i 4 mg.

-    Pozostałe składniki to: podłoże gumy (zawiera butylohydroksytoluen) (E 321), wapnia węglan, sorbitol (E 420), sodu węglan bezwodny, sodu wodorowęglan, sacharyna (E 954), acesulfam potasowy (E 950), lewomentol, aromat cytrynowy płynny (nr 2), aromat mango płynny, aromat cytrynowy proszek, talk, maltitol (E 965), guma arabska, tytanu dwutlenek (E 171) i wosk Carnauba.

Jak wygląda Exmo fruit i co zawiera opakowanie

Exmo fruit, guma do żucia, lecznicza: biała do żółtawej, nieco wypukła, prostokątna, o przybliżonej

wielkości 18 mm x 12 mm x 5 mm.

Wielkości opakowań:

2, 10, 30, 60, 90, 100, 110 sztuk w blistrach.

Blister PVC/PVDC/Aluminium.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

Fertin Pharma A/S Industrivej 8 DK-7120 Vejle 0st Dania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Exmo fruit

Charakterystyka Exmo fruit

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Exmo fruit, 2 mg, guma do żucia, lecznicza Exmo fruit, 4 mg, guma do żucia, lecznicza

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Exmo fruit, 2 mg: Każda guma do żucia, lecznicza zawiera 2 mg nikotyny jako nikotyna z kationitem. Exmo fruit, 2 mg: Każda guma do żucia, lecznicza zawiera 4 mg nikotyny jako nikotyna z kationitem.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda guma do żucia Exmo fruit, 2 mg zawiera:

Butylohydroksytoluen do 0,5 mg Maltitol 188 mg Sorbitol 223 mg

Każda guma do żucia Exmo fruit, 4 mg zawiera:

Butylohydroksytoluen do 0,5 mg Maltitol 188 mg Sorbitol 203 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Guma do żucia, lecznicza.

Biała do żółtawej, nieco wypukła, prostokątna, o przybliżonej wielkości 18 mm x 12 mm x 5 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nikotyna jest wskazana do leczenia uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego (patrz punkt 5.1), podczas próby rzucenia palenia lub czasowego ograniczenia palenia u pacjentów z motywacją do rzucenia palenia. Końcowym celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu.

Exmo fruit jest wskazane u pacjentów dorosłych.

Porada i wsparcie otoczenia zazwyczaj zwiększają szanse powodzenia terapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Wybór mocy produktu w postaci gumy do żucia, leczniczej zależy od nawyków palacza. Przy niskim stopniu uzależnienia od nikotyny wskazana jest guma do żucia, lecznicza o mocy 2 mg. Przy wysokim stopniu uzależnienia (Test Fagerstroma uzależnienia od nikotyny, FTND >6 albo palenie 20 lub więcej papierosów dziennie) lub wcześniejszym niepowodzeniu leczenia gumą o mocy 2 mg, zaleca się gumę do żucia, leczniczą o mocy 4 mg.

Początkowo należy stosować jedną gumę do żucia, co 1-2 godzin. W większości przypadków wystarczające będzie 8-12 gum do żucia na dobę.

Maksymalna dawka dobowa podczas rzucania palenia to 24 gumy do żucia.

Maksymalna dawka dobowa w przypadku czasowego ograniczenia palenia, kiedy produkt stosuje się w przerwach pomiędzy paleniem, to 24 gumy do żucia o mocy 2 mg lub 12 gum do żucia o mocy 4 mg.

Dzieci i młodzież

lat, chyba że zostało to zalecone


Exmo fruit nie powinno być stosowane u dzieci w wieku poniżej 18 przez lekarza.

do żucia, leczniczej u dzieci


Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania nikotyny w postaci gumy w wieku poniżej 18 lat, nie zostały ustalone.

Sposób podawania

Pacjenci dorośli i w podeszłym wieku Każdy kawałek gumy do żucia leczniczej Exmo fruit należy żuć wolno z przerwami przez około 30 minut. Gumę należy żuć tak długo, aż poczuje się ostry smak lub uczucie lekkiego pieczenia. Następnie należy przerwać żucie i zatrzymać gumę pomiędzy policzkiem i dziąsłem, aż smak i uczucie pieczenia zniknie. Potem ponownie należy wolno żuć i następnie powtórzyć cały cykl żucia.

Podczas stosowania gumy do żucia nie należy jeść ani pić. Napoje, tj. kawa, sok lub gazowana woda, zmniej szaj ą pH w j amie ustnej i mogą zmniej szać wchłanianie nikotyny bez błonę śluzową jamy ustnej. W celu utrzymania maksymalnego wchłaniania nikotyny, należy unikać spożywania napojów, co najmniej 15 minut przed zastosowaniem gumy do żucia.

Rzucenie palenia

Czas trwania leczenia jest indywidualny. Zwykle leczenie kontynuuje się przez co najmniej 3 miesiące. Po tym okresie ilość kawałków gumy do żucia, leczniczej powinna być stopniowo zmniejszana. Leczenie należy przerwać, kiedy dawka produktu zostanie zmniejszona do 1-2 gum na dobę. Ogólnie nie jest zalecane regularne stosowanie Exmo fruit, gumy do żucia, leczniczej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W niektórych przypadkach może być konieczny dłuższy okres leczenia, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek, gdyby nagle wrócił głód nikotynowy. Jeśli nie udało się przerwać palenia na dłużej niż 6 miesięcy, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Porada i wsparcie otoczenia zazwyczaj zwiększają szanse powodzenia terapii.

Ograniczenie palenia

Exmo fruit, guma do żucia, lecznicza jest stosowana w przerwach między wypalanymi papierosami, w celu wydłużenia przerw i ograniczenia palenia w jak największym stopniu. Liczba papierosów powinna być stopniowo zastępowana przez Exmo fruit, gumę do żucia, leczniczą. Jeśli nie uzyska się po 6 tygodniach zmniejszenia o co najmniej 50% liczby wypalanych papierosów na dobę, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Próba całkowitego rzucenia palenia powinna być przeprowadzona tylko, jeśli pacjent jest zmotywowany, jednakże nie później niż 4 miesiące po rozpoczęciu leczenia. Następnie liczba gum do żucia powinna zostać stopniowo zmniejszana, na przykład przez opuszczenie jednej gumy co 25 dni.

W przypadku poważnej próby rzucenia palenia, która się nie powiodła przez 4 miesiące leczenia, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. Ogólnie nie zaleca się regularnego stosowania produktu Exmo fruit, guma do żucia, lecznicza dłużej niż 6 miesięcy.

Niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego okresu leczenia, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek, gdyby nagle wrócił głód nikotynowy.

Porada i wsparcie otoczenia zazwyczaj zwiększają szanse powodzenia terapii.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować Exmo fruit, gumy do żucia, leczniczej u osób niepalących.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Guma do żucia może przyklejać się i w rzadkich przypadkach powodować uszkodzenie protez i mostów dentystycznych.

Uzależnionych palaczy z niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego, niestabilną lub nasilającą się dławicą piersiową włącznie z dławicą Prinzmetala, ostrą arytmią serca, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub ostatnio przebytym udarem mózgowym należy zachęcać do przerwania palenia przy użyciu środków niefarmakologicznych (takich jak np. porada psychologa).

Jeżeli j ednak nie będzie to skuteczne, można rozważyć zastosowanie Exmo fruit w postaci gumy do żucia, jednakże ze względu na ograniczone informacje

0    bezpieczeństwie stosowania produktu przez tę grupę pacjentów, rozpoczęcie leczenia może nastąpić jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.

Cukrzyca. Pacjentom chorym na cukrzycę, którzy rzucają palenie, stosując nikotynową terapię zastępczą, należy zalecać częstsze niż zazwyczaj kontrole stężenia cukru we krwi ze względu na fakt, iż uwalnianie amin katecholowych przez nikotynę może wpływać na metabolizm węglowodanów.

Reakcje alergiczne. Może wystąpić podatność na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego

1    pokrzywki.

Lekarz powinien ocenić bilans korzyści i ryzyka dla pacjentów z następującymi schorzeniami:

•    Zaburzenia czynności nerek i wątroby: stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ponieważ klirens nikotyny lub jej metabolitów może być zmniejszony, co stanowi ryzyko nasilenia działań niepożądanych.

•    Guz chromochłonny nadnerczy i niekontrolowana nadczynność tarczycy: stosować ostrożnie

u pacjentów z niekontrolowaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy ze względu na wpływ nikotyny na uwalnianie amin katecholowych.

•    Choroby układu pokarmowego: połknięcie nikotyny może spowodować nasilenie objawów

u osób z czynnym zapaleniem przełyku, owrzodzeniem żołądka lub owrzodzeniem trawiennym, dlatego w tych przypadkach należy stosować ostrożnie doustną nikotynową terapię zastępczą.

Niebezpieczeństwo stosowania u małych dzieci: dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe lub nastoletnich palaczy mogą być toksyczne dla małych dzieci i spowodować ich zgon. Produkty zawierające nikotynę nie powinny być pozostawiane w miejscach, gdzie mogłyby być użyte, zabrane lub połknięte przez dzieci.

Przeniesione uzależnienie: rzadko może dojść do przeniesienia uzależnienia, jest ono jednak mniej szkodliwe i łatwiejsze do zwalczenia niż uzależnienie od palenia tytoniu.

Zaprzestanie palenia: policykliczne węglowodory aromatyczne zawarte w dymie tytoniowym indukuj ą

metabolizm leków katalizowany przez enzym CYP 1A2 (i prawdopodobnie CYP 1A1).

Po zaprzestaniu palenia może dochodzić do spowolnienia metabolizmu i w konsekwencji wzrostu stężenia leków we krwi.

Ma to potencjalne znaczenie kliniczne dla produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym, takich jak np.: teofilina, okaryna, klozapina i ropinirol.

Stężenie w osoczu innych produktów częściowo metabolizowanych przez CYP1A2, np.: imipraminy, olanzapiny, klomipraminy i fluwoksaminy może wzrosnąć po zaprzestaniu palenia, chociaż nie są znane dane potwierdzające ten fakt i możliwe znaczenie kliniczne tego działania w przypadku wymienionych leków. Ograniczone dane wskazują, że metabolizm flekainidu i pentazocyny może być indukowany przez palenie tytoniu.

Substancje pomocnicze:

Guma do żucia zawiera maltitol i sorbitol. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Guma do żucia zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) i miejscowe podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas stosowania nikotynowej terapii zastępczej jednocześnie z innymi lekami żadne interakcje

0    znaczeniu klinicznym nie zostały ostatecznie ustalone.

Nikotyna może prawdopodobnie nasilać hemodynamiczne działanie adenozyny, tj. zwiększa ciśnienie tętnicze krwi i tętno a także zwiększa reakcję bólową (ból w klatce piersiowej typu dławica piersiowa) prowokowane podaniem adenozyny (patrz punkt 4.4. Zaprzestanie palenia).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Palenie papierosów przez kobietę w ciąży powoduje ryzyko opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego, przedwczesnego porodu lub poronienia. Zaprzestanie palenia jest jedyną skuteczną metodą na poprawę zdrowia zarówno ciężarnej, jak i dziecka. Im szybciej kobieta przestanie palić, tym lepiej.

Nikotyna przenika do płodu i wpływa na jego ruchy oddechowe i krążenie. Wpływ na krążenie jest zależny od dawki.

Dlatego też zaleca się, aby kobiety ciężarne rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Ryzyko związane ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej dla płodu jest mniejsze niż ryzyko wynikające z palenia tytoniu w nadzorowanym przez lekarza programie rzucania palenia. Stosowanie produktu Exmo fruit przez kobiety ciężarne z wysokim stopniem uzależnienia od palenia powinno być rozpoczynane po uzyskaniu porady lekarskiej.

Karmienie piersią

Nikotyna przenika do mleka matki karmiącej w ilościach, które mogą mieć wpływ na dziecko, nawet jeśli są to dawki terapeutyczne. Dlatego też należy unikać produktu Exmo fruit w okresie karmienia piersią. Jeśli nie udało się rzucić palenia, to stosowanie Exmo fruit przez kobiety palące, które karmią piersią powinno się rozpoczynać tylko, jeśli pacjentka otrzymała zalecenie od lekarza specjalisty. Pacjentka powinna stosować produkt zaraz po karmieniu piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

1    obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Exmo fruit może powodować działania niepożądane podobne do tych związanych ze stosowaniem nikotyny podawanej w inny sposób. Większość działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów zwykle występowała podczas pierwszych 3-4 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Działania niepożądane nikotyny w postaci gumy do żucia są głównie związane z nieprawidłową techniką żucia lub z powodu farmakologicznego oddziaływania nikotyny, które jest zależne od dawki.

W poniższej tabeli wszystkie działania niepożądane zostały sklasyfikowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, ból głowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Kołatanie serca

Rzadko

Migotanie przedsionków

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Dyskomfort w jamie brzusznej, czkawka, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Rumień, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Ból mięśni szczęki, podrażnienie jamy ustnej lub gardła

Rzadko

Reakcje alergiczne, takie jak obrzęk naczynioruchowy

Niektóre objawy, takie jak zawroty głowy, ból głowy i zaburzenia snu mogą być związane z objawami odstawiennymi wynikającymi z przerwania palenia. Może występować zwiększona częstość występowania owrzodzenia aftowego po przerwaniu palenia.

Guma do żucia może przyklejać się lub w rzadkich przypadkach powodować uszkodzenie protez i mostów dentystycznych.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania nikotyny mogą wystąpić u pacjentów przyjmujących małe dawki nikotyny w okresie przed leczeniem lub jeśli jednocześnie nikotyna przyjmowana jest z innych źródeł.

Objawy przedawkowania są takie same jak po ostrym zatruciu nikotyną i obejmują: nudności, nadmierne ślinienie, ból brzucha, biegunkę, pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść sercowo-naczyniowa i uogólnione drgawki.

Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe podczas leczenia mogą powodować objawy ciężkiego zatrucia u małych dzieci i mogą być śmiertelne.

Postępowanie w razie przedawkowania: Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny, pacjent powinien być leczony objawowo. Węgiel aktywowany zmniejsza żołądkowo-jelitowe wchłanianie nikotyny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny.

Kod ATC: N07B A01

Nikotyna, główny alkaloid wyrobów tytoniowych jest agonistą receptorów nikotynowych obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego i ma wyraźny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i układ sercowo-naczyniowy.

Nagłe przerwanie przyjmowania wyrobów zawierających tytoń, po dłuższym okresie codziennego stosowania, może wiązać się z występowaniem objawów odstawiennych obejmujących cztery lub więcej następujących objawów: dysforia lub nastrój depresyjny; bezsenność, drażliwość, frustrację lub złość; niepokój; trudności w koncentracji; niepokój ruchowy lub zniecierpliwienie; zmniejszenie częstości akcji serca; wzmożony apetyt lub zwiększenie masy ciała. Głód nikotynowy, uznawany za istotny klinicznie objaw, jest ważnym elementem nikotynowego zespołu odstawiennego, występującego przy rzucaniu palenia.

Badania kliniczne wykazały, że nikotynowa terapia zastępcza może ułatwić palaczom zaprzestanie lub ograniczenie palenia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ilość nikotyny uwalniana z jednej gumy zależy od ilości uwolnionej w jamie ustnej i ilości połkniętej lub zwiększonego wydzielania śliny. Główna część uwolnionej nikotyny wchłania się przez błonę śluzową. Układowa dostępność nikotyny połkniętej jest niższa z powodu wątrobowego efektu pierwszego przejścia. Duże i szybko narastające stężenie nikotyny występujące po paleniu jest rzadko następstwem stosowania gumy do żucia.

Zwykle około 1,4 mg nikotyny uwalnia się z 2 mg gumy do żucia i około 3,4 mg nikotyny z 4 mg gumy do żucia. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 30 minutach żucia i jest porównywalne ze stężeniem występującym 20-30 minut po wypaleniu średnio mocnego papierosa.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji po podaniu dożylnym nikotyny wynosi około (2 do) 3 l/kg mc. Nikotyna wiąże się z białkami osocza w mniej niż 5%. Inne choroby lub jednoczesne stosowanie innych leków, które wpływają na stopień związania z białkami osocza, nie powodują znaczącej zmiany kinetyki nikotyny.

Metabolizm

Nikotyna jest metabolizowana przede wszystkim w wątrobie i klirens osoczowy wynosi średnio około 70 l/godzinę. Nikotyna jest także metabolizowana w płucach i nerkach. Zidentyfikowano ponad 20 metabolitów nikotyny i wszystkie one są uważane za mniej aktywne niż nikotyna. Głównym metabolitem nikotyny jest kotynina, której okres półtrwania wynosi od 15 do 20 godzin i która osiąga stężenie w osoczu 10-krotnie większe niż stężenie nikotyny.

Eliminacja

Głównymi metabolitami wydalanymi w moczu są kotynina (15% dawki)

oraz trans-3-hydroksykotynina (45% dawki). Około 10% nikotyny wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej. Aż do 30% nikotyny może być wydalane z moczem w postaci niezmienionej w przypadku zwiększonego wytwarzania moczu i kwaśności poniżej pH 5. Okres półtrwania nikotyny wynosi około 2 godzin.

Szczególne grupy pacjentów

Postępująca ciężka niewydolność nerek powoduje zmniejszenie całkowitego klirensu nikotyny. Farmakokinetyka nikotyny nie zmienia się u pacjentów z marskością wątroby o lekkim nasileniu

(5 wg Childa) i jest mniejsza w przypadku pacjentów z umiarkowaną marskością wątroby

(7 wg Childa). Zwiększenie stężenia nikotyny obserwowano u palących pacjentów poddawanych

hemodializie.

Nieznaczne zmniejszenie całkowitego klirensu nikotyny wykazano u zdrowych pacjentów w podeszłym wieku, jednak w stopniu niewymagającym zmiany dawkowania.

Nie obserwowano różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami w kinetyce nikotyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań genotoksycznosci nikotyny in vitro były głównie negatywne. Istnieją niejednoznaczne wyniki z badań z zastosowaniem dużych stężeń nikotyny.

Wyniki badań genotoksycznosci nikotyny in vivo były negatywne.

Badania na zwierzętach wykazały, że narażenie na nikotynę powoduje zmniejszenie masy urodzeniowej, zmniejszenie liczebności miotu i zmniejszenie przeżywalności potomstwa.

Wyniki badań rakotwórczości nie dostarczyły jasnych dowodów na rakotwórcze działanie nikotyny.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Podłoże gumy (zawiera butylohydroksytoluen) (E 321) Wapnia węglan Sorbitol (E 420)

Sodu węglan bezwodny Sodu wodorowęglan Sacharyna (E 954)

Acesulfam potasowy (E 950)

Lewomentol

Aromat cytrynowy płynny (nr 2)

Aromat mango płynny Aromat cytrynowy proszek Talk

Otoczka:

Maltitol (E 965)

Guma arabska Tytanu dwutlenek (E 171)

Acesulfam potasowy (E 950)

Lewomentol

Aromat cytrynowy płynny (nr 2)

Aromat mango płynny Wosk Carnauba

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku:

Wielkości opakowań:

108, 110, 120, 150, 192, 200, 204,


2, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 100, 210, 300, 492, 500, 504.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Exmo fruit