+ iMeds.pl

Eziclen 17,51 g + 3,276 g + 3,13 gUlotka Eziclen

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Eziclen, koncentrat do sporządzania roztworu doustnego

Sodu siarczan bezwodny + Magnezu siarczan siedmiowodny + Potasu siarczan

V Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to również wszelkich możliwych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Eziclen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eziclen

3.    Jak stosować lek Eziclen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Eziclen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Eziclen i w jakim celu się go stosuje

Lek Eziclen zawiera trzy różne substancje czynne, noszące nazwy: sodu siarczan, magnezu siarczan oraz potasu siarczan.

Lek Eziclen stosuje się u osób dorosłych w celu oczyszczenia jelita przed badaniem medycznym lub zabiegiem chirurgicznym jelita.

Lek Eziclen nie jest lekiem przeciw zaparciom.

Lek Eziclen należy przed zastosowaniem rozcieńczyć wodą w ilości podanej w sposobie podania (patrz punkt 3).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eziclen Kiedy nie stosować leku Eziclen:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na sodu siarczan, magnezu siarczan lub potasu siarczan, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent cierpi na którąkolwiek z dolegliwości żołądka lub jelita:

-    znana lub podej rzewana niedrożność j elita

-    perforacj a ściany j elita

-    problemy z opróżnianiem żołądka (np. porażenie żołądka)

-    porażenie jelita

-    toksyczne zapalenie jelita grubego lub zespół toksycznego rozszerzenia okrężnicy

-    obfite wymioty

•    Jeśli pacjent jest ciężko odwodniony

•    Jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę serca (zastoinowa niewydolność krążenia)

•    Jeśli pacjent ma wodobrzusze

•    Jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę nerek (ciężka niewydolność nerek)

•    Jeśli pacjent cierpi na czynną chorobę zapalną jelita (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego przed zastosowaniem leku Eziclen.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Eziclen należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

•    Pacjent jest odwodniony (objawy mogą obejmować suchość w ustach, uczucie pragnienia, bóle głowy, zawroty głowy, oddawanie moczu rzadziej niż zwykle, skrajne zmęczenie, kołatania serca oraz splątanie)

•    Kiedykolwiek występowały nieprawidłowe stężenia sodu lub potasu we krwi.

•    Występuje choroba serca

Lek Eziclen może wpływać na rytm pracy serca ze względu na zmianę stężenia soli we krwi. Może zaistnieć konieczność monitorowania pacjenta w czasie leczenia

•    Występuje choroba nerek

•    Występuje choroba wątroby

•    Występuje problem z „kwasem moczowym” (dna lub inna choroba)

•    Występują problemy z połykaniem

•    Występuje „refluks”, gdy kwas z żołądka ulega zarzuceniu do przełyku

•    Pacjent jest fizycznie wątły lub słabego zdrowia

•    Występuje ograniczenie pracy części lub całego jelita (osłabiona perystaltyka)

•    W wywiadzie stwierdzono stany zdrowotne lub zabiegi chirurgiczne na przewodzie pokarmowym, predysponujące do osłabienia perystaltyki przewodu pokarmowego.

Jeżeli pacjent jest osłabiony lub w podeszłym wieku (w wieku 65 lat lub więcej), cierpi na ciężką chorobę nerek, wątroby lub serca lub jeżeli występuje ryzyko zmian poziomu soli w organizmie (zaburzenia elektrolitowe) lekarz może zalecić szczególną obserwację pacjenta przed oraz po badaniu lub zabiegu. Pacjent powinien zwrócić szczególną uwagę na zalecenia wymienione w tej części ulotki jak również w części „Inne leki i lek Eziclen” oraz „Jak stosować lek Eziclen”.

Jeżeli u pacjenta występują ciężkie wymioty lub odczuwa objawy odwodnienia (np. suchość w ustach, uczucie pragnienia) po przyjęciu tego leku, należy powiadomić lekarza, który zaleci zastosowanie środków nawadniających.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub w przypadku braku pewności), przed zastosowaniem leku Eziclen należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Po przyjęciu leku występować będzie częste oddawanie luźnych stolców. Jest to normalne i wskazuje na skuteczne działanie leku. Należy przebywać w okolicy toalety do czasu ustąpienia działania leku.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń i przyjmować tyle wody lub czystych płynów, ile potrzeba, aby nie ulec odwodnieniu.

Dzieci i młodzież

Lek Eziclen nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności tego leku w tej grupie pacjentów.

Inne leki i lek Eziclen

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty oraz preparatów ziołowych.

Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki, należy przyjmować je na jedną do trzech godzin przed przyjęciem leku Eziclen lub przynajmniej jedną godzinę po zakończeniu procesu oczyszczania.

Dzieje się tak dlatego, że biegunka wywołana przez lek Eziclen może wypłukać leki z organizmu, co sprawi, że mogą nie zadziałać w oczekiwany sposób.

Należy zachować szczególne środki ostrożności w przypadku:

• leków, które mogą wpływać na ilość płynów lub stężenie soli we krwi (takie jak leki

moczopędne, blokery kanału wapniowego lub sole litu) bądź leki wpływające na rytm pracy serca.

• leków doustnych przyjmowanych regularnie, na przykład, doustne środki antykoncepcyjne, leki przeciwpadaczkowe, doustne leki przeciwcukrzycowe, antybiotyki, lewotyroksyna (hormon stosowany w leczeniu obniżonej czynności tarczycy) lub digoksyna (stosowana w chorobach serca), ponieważ lek Eziclen może opóźniać lub całkowicie hamować wchłanianie tych leków, powodując zmniejszenie lub brak ich działania.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży lub w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W okresie karmienia piersią nie należy karmić dziecka w ciągu 48 godzin od przyjęcia drugiej dawki leku Eziclen.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Eziclen prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę narzędzi lub maszyn.

Lek Eziclen zawiera sód oraz potas

Jeśli stosowana jest dieta z kontrolowaną zawartością soli (sodu lub potasu), należy pamiętać, że każda butelka leku Eziclen zawiera 5,683 g (247 mmol) sodu oraz 1,405 g (35,9 mmol) potasu.

3. Jak stosować lek Eziclen

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem podanym w ulotce dla pacjenta lub

z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

•    Lek ten należy przyjmować doustnie.

•    W przeddzień badania lub zabiegu można spożyć lekkie śniadanie. Po śniadaniu przyjmować należy wyłącznie czyste płyny na obiad, kolację i wszelkie inne posiłki, do czasu wykonania badania lub zabiegu. Nie należy spożywać napojów o czerwonym lub purpurowym zabarwieniu, mleka ani napojów alkoholowych.

•    Lek Eziclen dostarczany jest w 2 butelkach zapakowanych w pudełko z kubkiem do rozcieńczenia i podania leku. Wszystkie te elementy są potrzebne do podania leku.

   Nie należy spożywać zawartości obu butelek jednocześnie.

   Nie należy spożywać zawartości butelek przed ich rozcieńczeniem.

   Nie należy zapominać o wypiciu dodatkowej ilości wody lub dopuszczonych czystych płynów.

•    Lekarz przekaże pacjentowi formularz do wpisania godziny rozpoczęcia leczenia oraz ilości przyjętych płynów w czasie przygotowawczego oczyszczania jelita.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń i przyjmować tyle wody lub czystych płynów, ile potrzeba, aby nie odwodnić organizmu.

• „Czyste płyny” to woda, herbata lub kawa (bez mleka lub śmietanki beznabiałowej), napoje gazowane lub niegazowane, przecedzone soki owocowe bez miąższu (innej barwy niż czerwona lub purpurowa), czysta zupa lub zupa przecedzona w celu usunięcia z niej wszelkich stałych elementów.

Nie należy spożywać napojów alkoholowych.

W jaki sposób i kiedy stosować ten lek

Lek Eziclen może być przyjmowany w schemacie "Dwudniowym" lub "Jednodniowym". Lekarz zadecyduje, według jakiego schematu oraz o jakim czasie lek należy przyjmować. Schemat przyjmowania leku powinien być zakończony na jedną godzinę przed badaniem lub zabiegiem.

•    Schemat „Dwudniowy”

Dawkowanie jest podzielone na wieczór dnia poprzedzającego badanie lub zabieg oraz poranek w dniu badania lub zabiegu.

W przeddzień badania lub zabiegu:

-    zastosować pierwszą część schematu (pierwsza butelka) wczesnym wieczorem (tj. nie później niż o godzinie 18:00)

W dniu badania lub zabiegu:

-    zastosować drugą część schematu (druga butelka) wczesnym rankiem, po upływie 10 do 12 godzin od rozpoczęcia pierwszej części schematu (pierwsza butelka)

•    Schemat :„ Jednodniowy "

Dawkowanie rozpoczyna się i kończy wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu.

W przeddzień badania lub zabiegu:

-    zastosować pierwszą część schematu (pierwsza butelka) wczesnym wieczorem (tj. nie później niż o godzinie 18:00)

-    zastosować drugą część schematu (druga butelka) po upływie około 2 godzin od rozpoczęcia pierwszej części schematu (pierwsza butelka)

Niezależnie od schematu wybranego przez lekarza, następujące czynności powinny zostać wykonane dla pierwszej i drugiej części schematu:


1) Otworzyć butelkę z zabezpieczeniem przed dziećmi poprzez naciśnięcie wieczka i przekręcenie go w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

2) Wlać zawartość jednej butelki leku Eziclen do kubka.

3) Dodać wody do leku do wysokości kreski zaznaczonej na kubku.

4) Bez pośpiechu (w ciągu pół godziny do godziny) wypić całość płynu z kubka.

5) WAŻNA INFORMACJA: Wypić dwa (2) kolejne kubki wody lub czystego płynu. Za każdym razem napełnić kubek wodą lub czystym płynem do kreski.

6) Bez pośpiechu (w ciągu pół godziny) wypić całość płynu z każdego z kubków.

Wykonanie etapów wymienionych w punktach od 1 do 6 zajmuje około 2 godzin i należy je powtórzyć dla drugiej części schematu.

Niezależnie od zastosowanego schematu, należy go ukończyć przynajmniej jedną godzinę przed badaniem lub zabiegiem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eziclen

•    Jeśli pacjent uważa, że przyjął zbyt dużą dawkę leku Eziclen lub nie rozcieńczył leku zgodnie z zaleceniem, bądź nie wypił wystarczającej dodatkowej ilości wody, należy poinformować lekarza i spożyć wystarczającą ilość wody lub czystych płynów, aby zapobiec odwodnieniu organizmu.

Pominięcie zastosowania leku Eziclen

•    W przypadku pominięcia dawki, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, gdyż może to oznaczać, że lek nie zadziała w spodziewany sposób.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania tego leku:

W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Eziclen i natychmiast zwrócić się do lekarza:

• Reakcja alergiczna - objawy mogą obejmować wysypkę skórną lub zaczerwienienie, świąd, trudności w oddychaniu lub obrzęk gardła.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 osoby na 10)

•    Ogólny dyskomfort

•    Nudności lub wymioty

•    Wzdęcie lub ból żołądka.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 osoby na 100)

•    Dreszcze

•    Suchość w jamie ustnej

•    Bóle głowy

•    Zawroty głowy

•    Ból przy oddawaniu moczu

•    Dyskomfort okolicy odbytu lub odbytnicy

•    Zmiany stężenia niektórych składników krwi. Przykłady obejmują: zwiększoną aktywność „aminotransferazy asparaginianowej”, „fosfokinazy kreatynowej”, „dehydrogenazy mleczanowej”, zwiększone stężenie „fosforanów”, „bilirubiny’’ lub „kwasu moczowego’’ oraz zmniejszone stężenie „sodu’’, „potasu” lub „wapnia’’.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądancyh Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Eziclen

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz butelce po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

•    Po pierwszym otwarciu butelki i/lub rozcieńczeniu zawartości wodą, roztwór należy natychmiast wykorzystać.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Eziclen

•    Substancjami czynnymi są: sodu siarczan bezwodny, magnezu siarczan siedmiowodny oraz potasu siarczan. Każda butelka o zawartości około 176 ml koncentratu zawiera 17,510 g sodu siarczanu bezwodnego, 3,276 g magnezu siarczanu siedmiowodnego oraz 3,130 g potasu siarczanu.

Całkowita zawartość elektrolitów jest następująca:

Zawartość w g

Zawartość w mmol

1 butelka

2 butelki

1 butelka

2 butelki

Sód*

5,683

11,366

247,2

494,4

Potas

1,405

2,81

35,9

71,8

Magnez

0,323

0,646

13,3

26,6

Siarczany

14,844

29,688

154,5

309,0

* pochodzący z sodu siarczanu (substancji czynnej) oraz sodu benzoesanu (nośnika).

Pozostałe składniki to sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, sukraloza, kwas jabłkowy, woda oczyszczona oraz aromat koktajlu owocowego [mieszanina aromatów pochodzenia naturalnego i aromatów syntetycznych, glikol propylenowy (E 1520), alkohol etylowy, kwas octowy oraz kwas benzoesowy (E 210)].

Jak wygląda lek Eziclen i co zawiera opakowanie

•    Lek ten jest koncentratem do sporządzania roztworu doustnego, koncentrat jest przezroczysty lub lekko mętny.

•    Dostarczony jest w 2 butelkach o pojemności około 176 ml każda, pakowanych w pudełko wraz z kubkiem, o objętości około pół litra, do rozcieńczenia oraz podania leku.

•    Dostępne wielkości opakowań:

-    1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek

-    24 x 1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek

-    6 x 24 (=144) x 1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek

-    14 x 24 (=336) x 1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

IPSEN Pharma 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Francja

Wytwórca:

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE rue Ethé Virton 28100 Dreux Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i (lub) otrzymania ulotki w innym formacie należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

IPSEN Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa Tel.:    22 653 68 00

Faks:    22 653 68 22

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 21.05.2015

8/8

Eziclen

Charakterystyka Eziclen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Eziclen, koncentrat do sporządzania roztworu doustnego

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Niniejszy produkt leczniczy jest stężonym roztworem soli na bazie siarczanów, przeznaczonym do dalszego rozcieńczenia w wodzie przed podaniem (patrz punkt 4.2). Jedno leczenie obejmuje przyjęcie zawartości dwóch butelek. Zawartość każdej z butelek jest identyczna. Ilości substancji czynnych w jednej oraz w dwóch butelkach podane są poniżej:

1 butelka zawierająca około 176 ml koncentratu (195,375 g)

2 butelki odpowiadające 2 x około 176 ml koncentratu (390,750 g)

Sodu siarczan bezwodny

17,510 g

35,020 g

Magnezu siarczan siedmiowodny

3,276 g

6,552 g

Potasu siarczan

3,130 g

6,260 g

Całkowita zawartość elektrolitów jest następująca:

Zawartość w g

Zawartość w mmol

1 butelka

2 butelki

1 butelka

2 butelki

Sód*

5,683

11,366

247,2

494,4

Potas

1,405

2,81

35,9

71,8

Magnez

0,323

0,646

13,3

26,6

Siarczany

14,844

29,688

154,5

309,0

*pochodzący z siarczanu sodu (substancji czynnej) oraz sodu

benzoesanu (nośnika).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu doustnego. Przezroczysty lub lekko mętny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Eziclen wskazany jest u dorosłych pacjentów w celu oczyszczenia jelita grubego przed badaniami lub zabiegami wymagającymi jego oczyszczenia (np. w diagnostyce obrazowej jelita grubego, obejmującej endoskopię oraz radiologię, bądź zabieg chirurgiczny).

Produkt Eziclen nie jest przeznaczony do stosowania w leczeniu zaparć.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli

Do właściwego oczyszczenia jelita grubego potrzebne są dwie butelki produktu Eziclen. Przed podaniem, zawartość każdej butelki należy rozcieńczyć w wodzie, korzystając z dołączonego kubka, do łącznej objętości około 0,5 litra; po przyjęciu preparatu wymagane jest przyjęcie dodatkowego 1 litra wody lub czystych płynów w ciągu 2 godzin.

Dozwolonymi czystymi płynami są woda, herbata lub kawa (bez mleka lub śmietanki beznabiałowej), napoje niegazowane, przecedzone soki owocowe bez miąższu (nie barwy czerwonej ani purpurowej), czysta zupa lub zupa przecedzona w celu usunięcia z niej wszelkich stałych elementów.

Łączna objętość płynów wymaganych do oczyszczenia jelita grubego wynosi około 3 litrów, do spożycia doustnego przed badaniem lub zabiegiem. Produkt ten może być stosowany w dawkach podzielonych (dwudniowe stosowanie; pierwsza butelka do spożycia wieczorem na dzień przed procedurą, a druga do spożycia następnego dnia rano), lub jako jednodniowy preparat doustny, zgodnie z poniższym opisem (patrz Sposób podawania). Dokładny schemat dawkowania i szybkość przyjmowania produktu Eziclen może określić lekarz.

Jeśli jest to możliwe z uwagi na godzinę zaplanowanego badania lub zabiegu, preferowane jest stosowanie schematu z dawkami podzielonymi niż schematu z dawką jednodniową. Schemat jednodniowy stanowi potencjalnie przydatną alternatywę.

Sposób podawania

SCHEMAT Z DAWKAMI PODZIELONYMI (DWUDNIOWY)

W przeddzień badania lub zabiegu:

Wczesnym wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu (np. o godz. 18:00), należy zastosować się do następujących zaleceń:

•    Zawartość jednej butelki produktu Eziclen należy przelać do dołączonego w opakowaniu kubka

i rozcieńczyć wodą do kreski (tj. około 0,5 litra).

•    Pacjent powinien wypić rozcieńczony roztwór, a następnie uzupełnić dwoma napełnionymi do kreski

kubkami wody lub czystych płynów (tj. około 1 litra) w ciągu następnych dwóch godzin.

W dniu badania lub zabiegu:

Rano w dniu badania lub zabiegu (10 do 12 godzin po wieczornej dawce), należy powtórzyć postępowanie z poprzedniego wieczoru:

•    Zawartość drugiej butelki produktu Eziclen należy przelać do dołączonego kubka i rozcieńczyć wodą

do kreski (tj. około 0,5 litra).

•    Pacjent powinien wypić rozcieńczony roztwór, a następnie uzupełnić dwoma napełnionymi do kreski

kubkami wody lub czystego płynu (tj . około 1 litra) w ciągu następnych dwóch godzin.

Spożycie całości rozcieńczonego roztworu produktu Eziclen oraz dodatkowej wymaganej ilości wody lub czystych płynów należy zakończyć przynajmniej na jedną godzinę przed badaniem lub zabiegiem.

JEDNODNIOWY SCHEMAT DAWKOWANIA (alternatywny schemat dawkowania do stosowania zależnie od indywidualnych wymagań klinicznych pacjenta)

Wieczorem w _przeddzień badania lub zabiegu:

Wczesnym wieczorem w przeddzień procedury (np. o godz. 18:00):

•    Zawartość jednej butelki produktu Eziclen należy przelać do dołączonego w opakowaniu kubka

i rozcieńczyć wodą do kreski (około 0,5 litra).

•    Pacjent powinien wypić rozcieńczony roztwór, a następnie uzupełnić dwoma napełnionymi do kreski

kubkami wody lub czystego płynu (tj. około 1 litra) w ciągu następnych dwóch godzin.

Około dwóch godzin po rozpoczęciu przyjmowania pierwszej dawki (np. o godz. 20:00):

Zawartość drugiej butelki produktu Eziclen należy przelać do dołączonego w opakowaniu kubka i rozcieńczyć wodą do kreski (około 0,5 litra).

Pacjent powinien wypić rozcieńczony roztwór, a następnie uzupełnić dwoma napełnionymi do kreski kubkami wody lub czystego płynu (tj. około 1 litra) w ciągu następnych dwóch godzin.

Przyjęcie całości rozcieńczonego roztworu produktu Eziclen oraz dodatkowej wymaganej ilości wody lub czystych płynów należy zakończyć przynajmniej na jedną godzinę przed badaniem lub zabiegiem.

Po zakończeniu badania lub zabiegu:

W celu uzupełnienia płynów utraconych w czasie przygotowań do badania lub zabiegu, należy zachęcać pacjentów do picia wystarczającej ilości płynów, aby utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia.

Ograniczenia dietetyczne

W przeddzień badania lub zabiegu można spożyć lekkie śniadanie. Następnie pacjent powinien przyjmować wyłącznie czyste płyny na obiad, kolację i wszelkie inne posiłki, do czasu wykonania badania lub zabiegu. Należy unikać przyjmowania czerwonych, purpurowych napojów, mleka oraz napojów alkoholowych.

Specjalne grupy pacjentów

Osoby w wieku _podeszłym

W badaniach klinicznych produktu Eziclen prowadzonych przed dopuszczeniem do obrotu nie obserwowano ogólnych różnic w zakresie skuteczności pomiędzy osobami w wieku podeszłym a innymi pacjentami (patrz punkt 5.1). U osób w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawkowania, jednakże należy zachować szczególną ostrożność, tak jak w przypadku każdej grupy wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Brak wystarczających danych dotyczących tej grupy pacjentów. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie jest wymagane dostosowanie dawkowania, jednakże należy zachować szczególną ostrożność, tak jak w przypadku każdej grupy wysokiego ryzyka. Produktu Eziclen nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.3 oraz 4.4.).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak wystarczających danych dotyczących tej grupy pacjentów. Zmiana dawkowania nie jest wymagana u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby, jednakże należy zachować szczególną ostrożność, tak jak w przypadku każdej grupy wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4.).

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności produktu Eziclen w populacji pediatrycznej (tj. u pacjentów w wieku poniżej 18 lat). Brak dostępnych danych (patrz punkt 5.1).

4.3 Przeciwwskazania

Produkt Eziclen przeciwwskazany jest u pacjentów z następującymi dolegliwościami:

■    nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w części 6.1;

■    potwierdzona lub podejrzewana niedrożność przewodu pokarmowego;

■    perforacja jelita;

■    zaburzenia opróżniania żołądka (np. porażenie żołądka);

■    niedrożność jelita;

■    toksyczne zapalenie jelita grubego lub zespół toksycznego rozszerzenia okrężnicy;

■    obfite wymioty;

■    ciężkie odwodnienie;

■    zastoinowa niewydolność serca;

■    wodobrzusze;

■    ciężka niewydolność nerek (wskaźnik przesączania kłębuszkowego < 30 ml/min/1,73 m2);

■ czynna choroba zapalna jelit (np. choroba Crohna, wrzodziej ące zapalenia j elita grubego).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia elektrolitowe i odwodnienie:

■    Biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko ciężkich zaburzeń elektrolitowych, należy dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przed rozpoczęciem leczenia w grupach ryzyka. Należy zachować szczególną ostrożność przepisując produkt Eziclen pacjentom, u których występują znane przeciwwskazania lub, u których należy zachować szczególne środki ostrożności, w tym również, co ważne, odpowiednie nawodnienie.

■    Wszystkim pacjentom należy zalecić odpowiednie nawodnienie przed, podczas oraz po zastosowaniu produktu Eziclen. Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie wymioty lub objawy odwodnienia po przyjęciu produktu leczniczego, należy wdrożyć działania mające na celu nawodnienie pacjenta, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wystąpienia poważnych powikłań związanych z zaburzeniami gospodarki wodno -elektrolitowej (takimi jak drgawki i zaburzenia rytmu serca). Ponadto należy rozważyć wykonanie badań laboratoryjnych (elektrolity, kreatynina oraz azot mocznikowy we krwi) przed wykonaniem badania lub zabiegu. Pacjentowi należy zalecić przyjmowanie wystarczająco dużej ilości wody lub czystych płynów w celu utrzymania prawidłowego stopnia nawodnienia organizmu.

Grupy ryzyka:

■    U osłabionych i wrażliwych pacjentów, osób starszych, pacjentów z istotnymi klinicznie zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca oraz u pacjentów narażonych na zaburzenia elektrolitowe, lekarz powinien rozważyć wykonanie badań stężenia elektrolitów oraz czynności nerek przed oraz po zastosowaniu produktu Eziclen.

■    U pacjentów z objawami odwodnienia lub pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi należy najpierw wyrównać zaburzenia elektrolitowe przed podaniem produktu oczyszczającego jelito. Ponadto należy zachować ostrożność u pacjentów, u których występują dolegliwości bądź stosowane są produkty lecznicze, które zwiększają ryzyko zaburzeń wodno-elektrolitowych (w tym hiponatremii oraz hipokaliemii) lub które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia potencjalnych powikłań. W takim przypadku pacjentów należy właściwie monitorować.

■    Istnieje teoretyczne ryzyko wydłużenia odstępu QT wskutek zaburzeń elektrolitowych.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów:

■    Z zaburzeniami odruchu gardłowego oraz u pacjentów podatnych na zarzucanie treści żołądkowej do przełyku lub na aspirację. Pacjentów takich należy poddać obserwacji podczas podawania produktu oczyszczaj ącego jelito.

■    Z dolegliwościami przebiegającymi z osłabieniem perystaltyki przewodu pokarmowego lub

z dolegliwościami bądź zabiegami chirurgicznymi w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie, predysponującymi do zaburzeń perystaltyki przewodu pokarmowego.

Hiperurykemia:

■    Produkt Eziclen może powodować przemijające łagodne lub umiarkowane zwiększenie stężenia kwasu moczowego (patrz punkt 4.8). Potencjalny wzrost stężenia kwasu moczowego należy uwzględnić przed podaniem produktu Eziclen u pacjentów z objawami dny w wywiadzie lub z hiperurykemią (patrz punkt 4.8).

Dodatkowe informacje:

■    Produkt Eziclen nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia. Bezpośrednie spożycie nierozcieńczonego roztworu może zwiększać ryzyko nudności, wymiotów, odwodnienia organizmu oraz zaburzeń elektrolitowych. Zawartość każdej butelki należy rozcieńczyć wodą i przyjąć, zgodnie z zaleceniami, wraz z dodatkową ilością wody, w celu zapewnienia właściwej tolerancji produktu przez pacjenta.

■    Niniejszy produkt leczniczy zawiera 247,2 mmol (5,683 g) sodu w butelce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną zawartością sodu.

■    Niniejszy produkt leczniczy zawiera 35,9 mmol (1,405 g) potasu w butelce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów na diecie z kontrolowaną zawartością potasu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tak jak w przypadku innych produktów oczyszczających jelito:

■    Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących blokery kanału wapniowego, moczopędne produkty lecznicze, sole litu bądź produkty lecznicze mogące wpływać na stężenie elektrolitów.

■    Należy również zachować ostrożność podczas stosowania leków o potwierdzonym działaniu wydłużającym odstęp QT.

■    Biegunka jest spodziewanym następstwem leczenia, tym samym, produkty lecznicze podawane doustnie w ciągu 1 do 3 godzin od rozpoczęcia leczenia i do czasu zakończenia procesu oczyszczania jelita mogą ulec wypłukaniu z przewodu pokarmowego, a produkt może nie być właściwie wchłonięty. Może mieć to wpływ zwłaszcza na działanie terapeutyczne doustnych produktów leczniczych przyjmowanych regularnie, o wąskim indeksie terapeutycznym lub krótkim okresie półtrwania (np. doustne środki antykoncepcyjne, leki przeciwpadaczkowe, doustne leki przeciwcukrzycowe, antybiotyki, lewotyroksyna, digoksyna).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Nie przeprowadzono badań wpływu siarczanów sodu, magnezu oraz potasu na reprodukcję u zwierząt (patrz punkt 5.3).

Brak danych dotyczących stosowania tego produktu u kobiet w okresie ciąży.

Produkt Eziclen jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy produkt Eziclen przenika do mleka ludzkiego.

Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/niemowląt.

Należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia produktem Eziclen do upływu 48 godzin od podania drugiej dawki produktu.

Płodność

Nie są dostępne żadne dane dotyczące wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Eziclen nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Biegunka jest spodziewanym następstwem podania produktu oczyszczającego jelito, z tego względu występuje ona po przyjęciu produktu Eziclen. Podobnie jak w każdej interwencji tego rodzaju, działania niepożądane występują u większości pacjentów. Najczęściej zgłaszanymi w czasie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu, działaniami niepożądanymi są dyskomfort, wzdęcie, bóle brzucha, nudności i wymioty.

Podczas badań klinicznych więcej pacjentów zgłaszało wymioty, gdy produkt Eziclen podawany był w schemacie jednodniowym aniżeli w przypadku schematu z dawką podzieloną.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Częstość działań niepożądanych produktu Eziclen sklasyfikowana jest w następujący sposób:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (brak możliwości oszacowania w oparciu o dostępne dane).

Poniższa tabela zawiera działania niepożądane zebrane z danych pochodzących z badań klinicznych i obejmuje zdarzenia, których doświadczyli indywidualni pacjenci. Ponadto, w tabeli zawarte zostały działania niepożądane zgłaszane w okresie po wprowadzeniu do obrotu.

Klasyfikacja według układów i narządów

Częstość

występowania

Niepożądana reakcja na lek

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana (dane p°

wprowadzeniu do obrotu)

Nadwrażliwość (w tym pokrzywka, świąd, wysypka, wyprysk, duszność, ucisk w gardle)

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Bóle głowy, zawroty głowy

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Bardzo często

Wzdęcia, bóle brzucha, nudności, wymioty

Niezbyt często

Dyskomfort okolicy odbytu i odbytnicy, suchość w ustach

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Dysuria

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Bardzo często

Dyskomfort

Niezbyt często

Dreszcze

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej we krwi, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zwiększenie stężenia fosforu we krwi, hiperbilirubinemia, zaburzenia parametrów biochemicznych krwi, w tym hiponatremia, hipokaliemia, hipokalcemia oraz hiperurykemia

Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów

Podczas badań klinicznych obserwowano przejściowe zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Informacje dla pacjentów z objawami dny w wywiadzie lub z hiperurykemią - patrz punkt 4.4.

Podczas badań klinicznych produktu Eziclen prowadzonych przed dopuszczeniem do obrotu, nie obserwowano ogólnych różnic w zakresie bezpieczeństwa pomiędzy osobami w podeszłym wieku a innymi pacjentami (patrz punkt 5.1). Jednakże należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku, tak jak w przypadku każdej grupy wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4).

Informacje dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby - patrz punkt 4.3 oraz 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądancyh Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania lub niewłaściwego zastosowania (np. brak rozcieńczenia produktu i (lub) przyjęcie niewystarczającej ilości wody) można spodziewać się wystąpienia nudności, wymiotów oraz zaburzeń elektrolitowych. Leczenie zachowawcze jest zazwyczaj wystarczające; należy zastosować doustną terapię nawadniającą. W rzadkich przypadkach przedawkowania powodującego ciężkie zaburzenia metaboliczne należy zastosować nawodnienie dożylne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeczyszczające działające osmotycznie.

Kod ATC: A06AD10 (sole mineralne w połączeniach).

Mechanizm działania

Produkt Eziclen jest działającym osmotycznie przeczyszczającym produktem leczniczym. Jego mechanizm działania opiera się przede wszystkim na ograniczonym i ulegającym wysyceniu procesie transportu czynnego siarczanów. Wysycenie mechanizmu transportu siarczanów w przewodzie pokarmowym sprawia, że pozostają one w świetle jelita. Działanie osmotyczne niewchłoniętych siarczanów powoduje zatrzymanie wody w świetle jelita i prowadzi do jego oczyszczenia.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Efekt osmotyczny niewchłoniętych jonów, gdy spożyte zostaną z dużą ilością wody, powoduje powstanie obfitej wodnistej biegunki. W badaniach klinicznych średni czas do wystąpienia czystej biegunki wynosił około 6,3 godzin, gdy dawki przedzielone były 12-godzinną przerwą, oraz około 2,8 godzin gdy spożyte zostały w odstępie 1 godziny.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność kliniczną produktu Eziclen wykazano w dwóch kluczowych randomizowanych, z aktywną kontrolą, wieloośrodkowych badaniach klinicznych fazy III zaślepionych dla badacza.

Pierwotną analizę skuteczności oparto na wskaźniku oczyszczenia zakończonego powodzeniem lub wskaźnika oczyszczenia zakończonego niepowodzeniem określonych dla każdego pacjenta. Do celów analizy statystycznej, oczyszczenie jelita ocenione jako „dobre” albo „doskonałe” zostało zakwalifikowane jako „pomyślne”, natomiast oczyszczenie ocenione jako „słabe” lub „dość dobre” zostało zakwalifikowane jako „niepowodzenie”. Pacjenci, którzy nie zostali poddani kolonoskopii, zostali zakwalifikowani jako przypadki leczenia zakończonego niepowodzeniem.

Wyniki badań, w których porównano produkt Eziclen z 2 litrami glikolu polietylenowego (PEG) w połączeniu z roztworem elektrolitów, podawanych odpowiednio w schemacie dawek podzielonych (randomizowana grupa 379 pacjentów, 356 pacjentów w populacji zgodnej z protokołem badania (PP) oraz w jednodniowym schemacie dawkowania (randomizowana grupa 408 pacjentów, 364 pacjentów w populacji zgodnej z protokołem badania (PP)), wykazują nie mniejszą skuteczność produktu Eziclen w porównaniu do 2 litrów produktu opartego o PEG w obydwu schematach dawkowania, biorąc pod uwagę główny punkt końcowy: tj. wskaźnik oczyszczenia jelita, ocenionego jako „doskonałe” lub „dobre”, po zastosowaniu produktu Eziclen oraz 2 litrów preparatu opartego o PEG rezultat był podobny (wyniki z populacji zgodnej z protokołem badania (PP).

-    dla schematu z dawkami podzielonymi: odpowiednio 97,2% versus 96,1% dla produktu Eziclen oraz 2 litrów produktu opartego o PEG [z CI 95% : -2,7 do 4,8 w ramach uprzednio określonego marginesu 15%];

-    dla jednodniowego schematu dawkowania: odpowiednio 84% versus 82,9% dla produktu Eziclen oraz 2 litrów produktu opartego o PEG [CI 95% : -6,5 do 8,8 w ramach uprzednio określonego marginesu 15%];

Działania niepożądane dotyczyły głównie żołądka i jelit, tak jak należało się tego spodziewać po produkcie oczyszczającym jelita; najczęściej zgłaszanymi działaniami były wzdęcia, bóle brzucha, nudności i wymioty.

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja ds. Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu Eziclen u niemowląt od urodzenia do 6 miesiąca życia oraz uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu w pozostałej populacji dzieci i młodzieży, tj. w podgrupie w wieku od 6 miesięcy do 17 lat włącznie (patrz punkt 4.2 w celu uzyskania informacji dotyczącej stosowania u dzieci i młodzieży).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie siarczanów jest ograniczonym i ulegającym wysyceniu procesem transportu czynnego; wchłonięte siarczany wydalane są przede wszystkim przez nerki. Po podaniu klinicznej postaci produktu

0    takiej samej zawartości siarczanów jak produkt Eziclen u sześciu zdrowych ochotników, według schematu dawek podzielonych, tj. dwóch dawek w odstępie 12 godzin, maksymalne stężenie siarczanów w surowicy stwierdzono około 16 godzin po podaniu pierwszej połowy dawki oraz 5 godzin po podaniu drugiej dawki [Cmax: 499,50 pmol/l (CV: 33,03%) w porównaniu do wartości początkowych wynoszących 141 -

467 pmol/l, średnio 335 pmol/l (CV: 34,40%)]. Stężenie w surowicy następnie zmniejszało się, przy okresie półtrwania wynoszącym 8,5 godziny (CV: 53,76%). Wydalanie z kałem stanowiło główną drogę eliminacji siarczanów (około 70% podanej dawki).

Ekspozycja ustrojowa (AUC oraz Cmax) na siarczany po podaniu produktu Eziclen była również porównywana pomiędzy zdrowymi ochotnikami, a sześcioma pacjentami z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny wynoszący od 30 do 49 ml/min) oraz sześcioma pacjentami z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (odpowiednio stopnia A (N=5) oraz B (N=1) według skali Child-Pugh). Zaburzenie czynności nerek skutkowało zmniejszeniem stopnia wydalania siarczanów z moczem.

W konsekwencji średnie wartości AUC oraz Cmax były o około 50% większe w porównaniu do zdrowych ochotników. Ekspozycja ustrojowa na siarczany nie uległa zmianie w przypadku niewydolności wątroby. Stężenie siarczanów w surowicy powróciło do wartości początkowej w ciągu 6 dni od podaniu produktu Eziclen we wszystkich trzech badanych grupach. W badaniu tym, zastosowanie produktu Eziclen nie prowadziło do klinicznie znaczącej hipersulfatemii u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań toksyczności lub badań oceniających potencjał mutagenny lub karcinogenny dla połączeń siarczanów sodu, magnezu i potasu.

Ograniczone dane niekliniczne wskazują na brak szczególnego ryzyka dla ludzi w oparciu o badania toksyczności dawek wielokrotnych.

Siarczany sodu, magnezu oraz potasu najprawdopodobniej nie stanowią zagrożenia dla środowiska i nie ma konieczności podejmowania specjalnych środków ostrożności i bezpieczeństwa w zakresie przechowywania

1    podawania produktu leczniczego zawierającego te substancje lecznicze. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania, patrz punkt 6.6.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu benzoesan (E211)

Kwas cytrynowy, bezwodny Kwas jabłkowy Sukraloza Woda oczyszczona Aromat koktajlu owocowego

Skład aromatu koktajlu owocowego:

mieszanina aromatów pochodzenia naturalnego i aromatów syntetycznych, glikol propylenowy (E 1520), alkohol etylowy, kwas octowy oraz kwas benzoesowy (E 210).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3 Okres ważności 3 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki i (lub) rozcieńczeniu w wodzie, roztwór powinien być użyty natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

W celu uzyskania informacji dotyczącej warunków przechowywania po pierwszym otwarciu/rozcieńczeniu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Około 176 ml koncentratu w jasnooranżowej butelce (z tereftalanu polietylenu) z zamknięciem zabezpieczonym przed dziećmi (z polietylenu o wysokiej gęstości).

Jeden kubek (z polipropylenu) z kreską określającą objętość około pół litra dostarczony jest wraz z butelkami, przeznaczony do rozcieńczania oraz podania produktu.

Opakowanie zawiera dwie butelki oraz jeden kubek dostępne jako:

1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek 24 x 1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek 6 x 24 (=144) x 1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek 14 x 24 (=336) x 1 opakowanie zawierające dwie butelki oraz jeden kubek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ten produkt przed zastosowaniem wymaga rozcieńczenia wodą w ilości podanej w sposobie podania (patrz punkt 4.2).

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IPSEN Pharma 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Francja

8. NUMER/NUMERY POZWOLENIA/POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21110

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2013.04.11

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.05.2015

10/10

Eziclen