+ iMeds.pl

Eztom 1 mg/gUlotka Eztom

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Eztom, 1 mg/g, krem

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeżeli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Eztom i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eztom

3.    Jak stosować lek Eztom

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Eztom

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK EZTOM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Eztom należy do grupy leków określanych jako glikokortykosteroidy do stosowania miejscowego. Jest to glikokortykosteroid o „silnym działaniu”. Lek ten stosowany na skórę zmniejsza jej zaczerwienienie i świąd spowodowane przez niektóre choroby skóry.

U dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych, lek Eztom zmniejsza zaczerwienienie i świąd spowodowane przez niektóre choroby skóry określane jako łuszczyca i zapalenie skóry.

Łuszczyca jest chorobą skóry, w której na łokciach, kolanach, owłosionej skórze głowy i innych częściach ciała występują swędzące, łuskowate, różowawe zmiany skórne. Stan zapalny skóry powstaje w wyniku reakcji skóry na czynniki zewnętrzne, np. detergenty, które powodują zaczerwienienie i swędzenie skóry.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZATOSOWANIEM LEKU EZTOM

Kiedy nie stosować leku Eztom:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mometazonu furoinian lub

którykolwiek z pozostałych składników leku Eztom (wymienionych w punkcie 6), lub na podobne leki.

•    na inne zmiany chorobowe skóry, ponieważ lek ten może nasilać ich objawy:

-    trądzik różowaty (choroba skóry twarzy)

-    trądzik pospolity

-    zanik skóry (ścienienie skóry)

-    zapalenie skóry wokół ust

-    świąd okolicy odbytu i narządów płciowych

-    pieluszkowe zapalenie skóry

-    opryszczka

-    ospa wietrzna

-    półpasiec

-    kurzajki (brodawki)

-    owrzodzenia skóry

-    uszkodzona skóra i

-    inne zakażenia skóry.

W razie wątpliwości należy zapytać się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowaniem leku Eztom należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    Jeśli lek ten stosuje się w leczeniu łuszczycy, ponieważ może on spowodować nasilenie objawów choroby (np. może wystąpić łuszczyca krostkowa). Lekarz powinien regularnie oceniać postęp leczenia, ponieważ lek ten należy stosować pod ścisłą kontrolą lekarza.

•    Jeśli po zastosowaniu leku Eztom wystąpi podrażnienie skóry lub uczulenie, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Leku Eztom nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek Eztom a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Eztom zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry oraz alkohol stearylowy i butylohydroksytoluen (E321), które mogą powodować miejscowe zmiany skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK EZTOM

Eztom należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci

Leku Eztom nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zwykle u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat, cienką warstwę leku Eztom należy delikatnie wcierać w zmienioną chorobowo skórę raz na dobę.

•    Należy zastosować tylko niewielką ilość leku.

•    Jednokrotne pobranie kremu opuszkiem palca (ilość kremu nałożona od czubka opuszka palca wskazującego osoby dorosłej do pierwszego zgięcia pod opuszkiem) wystarcza na pokrycie skóry o powierzchni równej powierzchni dwóch dłoni osoby dorosłej. Nigdy nie należy stosować ilości większej niż zalecana lub częściej niż zalecił lekarz lub farmaceuta.

Specjalne ostrzeżenia:

•    Nie należy stosować kremu na skórę twarzy dłużej niż 5 dni.

•    Nie należy stosować kremu na skórę u dzieci, na żadną część ciała, dłużej niż 5 dni.

•    Nie należy stosować kremu na skórę u dziecka pod pieluchą, ponieważ może to zwiększać wchłanianie leku i zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

• Przed zastosowaniem kremu pod bandaż lub opatrunek należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy nakładać kremu pod bandaż lub opatrunek stosowany na skórę twarzy u dzieci.

•    Nie należy stosować kremu na duże powierzchnie skóry lub przez dłuższy okres czasu (na przykład codziennie przez kilka tygodni lub miesięcy).

•    Należy stosować kremu na skórę wokół oczu, w tym na skórę powiek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eztom

Jeśli pacjent (lub ktoś z rodziny pacjenta) połknie przez pomyłkę porcję kremu, nie powinny wystąpić żadne działania niepożądane. Jednak w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent zastosuje krem częściej niż zalecił lekarz lub na większą powierzchnię skóry, może to zaburzyć równowagę hormonalną organizmu. U dzieci może spowodować zaburzenia wzrostu i rozwoju.

Jeśli pacjent nie zastosował kremu zgodnie z zaleceniami lekarza i stosował krem zbyt często i (lub) dłużej niż jest to wskazane, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zastosowania leku Eztom

W razie pominięcia zastosowania kremu, należy zastosować go jak najszybciej, a następnie stosować zgodnie z zaleconym dawkowaniem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Eztom

Jeśli pacjent stosował lek Eztom przez dłuższy czas i wydaje się, że zmiany na skórze ustąpiły, to nie należy nagle przerywać stosowania kremu. Jeśli pacjent nagle przerwie stosowanie kremu to skóra może się zaczerwienić a pacjent może odczuwać kłucie i pieczenie. Aby temu zapobiec, należy skontaktować się z lekarzem, który zaleci stopniowe zmniejszanie częstość stosowania kremu, aż do całkowitego zakończenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niewielkiej liczby pacjentów mogą pojawić się następujące działania niepożądane po zastosowaniu leku Eztom:

-    reakcje uczuleniowe na skórze

-    zakażenia bakteryjne i zakażenia wtórne

-    trądzik

-    zapalenie i (lub) zakażenie mieszków włosowych

-    ścienienie skóry

-    czerwone zmiany na skórze z potówkami

-    zanik barwnika w skórze

-    pieczenie

-    kłucie

-    swędzenie

-    mrowienie

-    nadmierny wzrost włosów

-    rozpulchnienie skóry i rozstępy

Pozostałe działania niepożądane, które mogą wystąpić po miejscowym zastosowaniu glikokortykosteroidów to suchość skóry, podrażnienie skóry, zapalenie skóry, zapalenie skóry wokół ust i niewielkie rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK EZTOM

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Otwartą tubę z niezużytym lekiem należy wyrzucić po 12 tygodniach.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Eztom

•    Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każdy gram leku Eztom zawiera 1 mg mometazonu furoinianu.

•    Pozostałe składniki leku to: glikol heksylenowy, woda oczyszczona, wosk biały, glikolu propylenowego monopalmitynostearynian, promulgen G (alkohol stearynowy, ceteareth-20), tytanu dwutlenek (E171), glinu oktenylobursztynian skrobi, kwas fosforowy stężony, wazelina biała, butylohydroksytoluen (E321).

Jak wygląda Eztom i co zawiera opakowanie

Lek Eztom to biały lub prawie biały, jednorodny krem.

Eztom jest dostępny w tubach aluminiowych (pokrytych lateksem), z zakrętką z HDPE,

zawierających 15 g lub 30 g kremu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow,

Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, Hertfordshire WD18 8YA Wielka Brytania

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Fibichova 143 566 17 Vysoké Mýto Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2015 r.

UK/H/2272/001/IB/009 Page 5 of 5

Eztom

Charakterystyka Eztom

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Eztom, 1 mg/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 gram kremu zawiera 1 mg mometazonu furoinianu (0,1% mometazonu furoinianu).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 g kremu zawiera 80 mg glikolu propylenowego monopalmitynostearynianu, 70 mg promulgenu G (alkohol stearylowy i ceteareth-20) oraz maksymalnie 20 ppm butylohydroksytoluenu (E 321).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Biały lub prawie biały, jednorodny krem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Eztom jest wskazany w leczeniu stanów zapalnych i świądu skóry w łuszczycy (z wyjątkiem rozległej łuszczycy plackowatej) i w atopowym zapaleniu skóry u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Cienką warstwę produktu leczniczego Eztom należy nakładać na zmienioną chorobowo skórę raz na dobę.

Sposób podania

Jednokrotne pobranie kremu opuszkiem palca (ilość kremu nałożona od czubka opuszka palca wskazującego osoby dorosłej do pierwszego zgięcia pod opuszkiem) wystarcza na pokrycie skóry o powierzchni równej powierzchni dwóch dłoni osoby dorosłej.

Dzieci młodzież

Stosowanie glikokortykosteroidów miejscowo u dzieci lub na skórę twarzy, należy ograniczyć do najmniejszej skutecznej ilości, zgodnej ze schematem leczenia a leczenie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni.

Nie zaleca się stosować produktu leczniczego Eztom u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania (patrz punkt 4.8).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w punkcie 6.1.

Eztom jest przeciwwskazany w trądziku różowatym, trądziku pospolitym, w zaniku skóry, w zapaleniu skóry wokół ust, w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych, w pieluszkowym zapaleniu skóry, w zakażeniach bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), w zakażeniach wirusowych (np. opryszczka zwykła, półpasiec, ospa wietrzna, brodawki zwykłe, kłykciny kończyste, mięczak zakaźny), w zakażeniach pasożytniczych oraz grzybiczych (np. drożdżaki lub zakażenia wywołane przez dermatofity), na zmiany skórne w ospie wietrznej, gruźlicy, kile lub na odczyny poszczepienne.

Produktu leczniczego Eztom nie należy stosować na rany lub na owrzodzenia skóry.

Produktu leczniczego Eztom nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na mometazonu furoinian lub na inne glikokortykosteroidy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli po zastosowaniu produktu leczniczego Eztom wystąpi podrażnienie skóry lub uczulenie, należy przerwać stosowanie kremu i zastosować odpowiednie leczenie.

Jeśli wystąpi zakażenie, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwgrzybicze lub przeciwbakteryjne. Jeżeli w krótkim czasie nie nastąpi poprawa, należy przerwać stosowanie glikokortykosteroidu do czasu wyleczenia zakażenia.

W wyniku uogólnionego wchłaniania glikortykosteroidów stosowanych miejscowo może wystąpić odwracalne zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy oraz możliwy niedobór glikokortykosteroidów po przerwaniu leczenia. U niektórych pacjentów, w wyniku uogólnionego wchłanianie glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo, mogą również wystąpić objawy zespołu Cushinga, hiperglikemia i cukromocz. Pacjentów, którzy stosują glikokortykosteroidy miejscowo na dużą powierzchnię skóry lub pod opatrunek okluzyjny, należy regularnie monitorować w kierunku objawów zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy.

Działania niepożądane, które zgłaszano po stosowaniu glikokortykosteroidów podawanych ogólnie, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, mogą wystąpić po glikokortykosteroidach stosowanych miejscowo, szczególnie u noworodków i dzieci.

U dzieci i młodzieży, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, istnieje większe prawdopodobieństwo uogólnionych objawów toksyczności podczas stosowania dawek podobnych do tych stosowanych u pacjentów dorosłych. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Eztom u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności mometazonu w tej grupie wiekowej.

Miejscowe i uogólnione objawy toksyczności występują często, szczególnie po długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, w fałdach skórnych lub po zastosowaniu pod opatrunek okluzyjny z folii polietylenowej. Nie należy stosować kremu pod opatrunek okluzyjny u dzieci lub na skórę twarzy. Kremu nie należy stosować na skórę twarzy dłużej niż 5 dni i nie należy stosować go pod opatrunek okluzyjny. U wszystkich pacjentów bez względu na wiek, należy unikać stosowania kremu przez dłuższy czas.

Nie należy stosować produktu leczniczego Eztom na uszkodzoną skórę.

Miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów może być szkodliwe u pacjentów z łuszczycą ze względu na możliwy nawrót choroby, tzw. efekt „z odbicia” w wyniku pojawienia się tolerancji na lek, ryzyko uogólnionej łuszczycy krostkowej i ryzyko miejscowego lub uogólnionego działania toksycznego, spowodowanego zniszczeniem bariery ochronnej w wyniku przerwania ciągłości skóry. U pacjenta z łuszczycą produkt leczniczy należy stosować pod ścisłą kontrolą.

Tak jak w przypadku innych silnie działających glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo, należy unikać nagłego przerwania leczenia. Po przerwaniu długotrwałego leczenia silnie działającymi glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo, może wystąpić zjawisko „z odbicia” w postaci zapalenia skóry z nasilonym zaczerwienieniem, kłującym bólem i pieczeniem. Można temu zapobiec poprzez stopniowe zmniejszanie dawki, np. zwiększając odstępy pomiędzy kolejnymi aplikacjami kremu przed zaprzestaniem leczenia.

Po zastosowaniu miejscowym glikokortykosteroidów, w wyniku uogólnionego wchłaniania, może wystąpić hiperglikemia i cukromocz.

Glikokortykosteroidy mogą zmienić wygląd niektórych zmian chorobowych, co może utrudnić rozpoznanie oraz opóźnić gojenie.

Produkt leczniczy Eztom podawany miejscowo nie jest przeznaczony do leczenia okulistycznego, w tym na okolice powiek, ze względu na bardzo rzadko występujące ryzyko jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej.

Eztom zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Eztom zawiera alkohol stearylowy a także butylohydroksytoluen, które mogą powodować podrażnienie skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W ciąży i w okresie karmienia piersią Eztom należy stosować tylko, gdy leczenie zaleci lekarz. Jednak, należy unikać stosowania kremu na duże powierzchnie skóry lub przez dłuższy okres czasu. Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży u ludzi. Po miejscowym stosowaniu glikokortykosteroidów u ciężarnych samic obserwowano zaburzenia rozwoju płodowego, w tym rozszczepienie podniebienia i opóźnienie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu. Nie przeprowadzono odpowiednich i właściwie kontrolowanych badań dotyczących stosowania mometazonu furoinianu u kobiet w ciąży, dlatego ryzyko wad płodu u ludzi jest nieznane. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich innych miejscowo stosowanych glikokortykosteroidów, należy wziąć pod uwagę ryzyko ograniczenia wzrostu płodu, w wyniku przenikania glikokortykosteroidów przez barierę łożyska. W związku z tym istnieje niewielkie ryzyko wad płodu u ludzi. Tak jak w przypadku wszystkich innych glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo, Eztom należy stosować u kobiet w ciąży tylko jeśli korzyści z leczenia uzasadniają możliwe ryzyko dla matki i płodu.

Nie wiadomo, czy miejscowe zastosowanie glikokortykosteroidów jest wystarczające do uogólnionego wchłaniania i wytworzenia wykrywalnych stężeń leku w mleku ludzkim. Eztom należy stosować u matek karmiących piersią tylko po wnikliwej ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Jeśli wskazane jest zastosowanie większych dawek lub stosowanie przez dłuższy czas to karmienie piersią należy przerwać.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Eztom, krem nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono w Tabeli 1 według klasyfikacji układów i narządów MedDRA, ze zmniejszającą się częstością występowania:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Tabela 1: Działania niepożądane związane z leczeniem pogrupowane według układów i


narządów oraz częstości występowania Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Nie znana

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Nie znana

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nie znana


Bardzo rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nie znana


Zakażenia, czyrak

Zapalenie mieszków włosowych

Parestezje Uczucie pieczenia

Kontaktowe zapalenie skóry, niedobór barwnika, nadmierne owłosienie, rozstępy, zmiany podobne do trądziku, zanik skóry

Świąd


Ból w miejscu stosowania, reakcje w miejscu stosowania


Podczas stosowania glikokortykosteroidów na skóre niezbyt często obserwowano następujące działania niepożądane występujące miejscowo: suchą skórę, podrażnienie skóry, zapalenie skóry wokół ust, macerację skóry, potówki i teleangiektazje.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni ciała do masy ciała, istnieje większe prawdopodobieństwo zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kara nadnerczy i zespołu Cushinga po zastosowaniu glikokortykosteroidów miejscowo.

Długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów może zaburzać wzrost i rozwój dzieci.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nadmierne, stosowanie glikokortykosteroidów miejscowo może zahamowa czynność osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy, powodując wtórną niewydolność kory nadnerczy, która zwykle jest odwracalna.

Po stwierdzeniu zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy, należy stopniowo zaprzestać stosowania produktu leczniczego, zmniejszyć częstość jego podawania lub zastąpić glikokortykosteroidem o słabszym działaniu.

Zawartość glikokortykosteroidu w każdym opakowaniu jest mała, dzięki czemu w razie przypadkowego połknięcia produktu leczniczego nie wywoła on toksyczności lub będzie ona niewielka.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy o silnym działaniu (grupa III) kod ATC: D07AC13

Mometazonu furoinian wykazuje znaczące działanie przeciwzapalne i przeciwświądowe w standardowych modelach zwierzęcych stosowanych do prognozowania działania.

W badaniu na myszach z zastosowaniem oleju krotonowego, mometazon wykazywał równie silne działanie jak betametazonu walerianian po jednorazowym zastosowaniu i 8 razy silniejsze działanie po pięciu aplikacjach.

U badaniach na świnkach morskich, mometazonu furoinianu po 14 aplikacjach prawie dwukrotnie silniej hamował rogowacenie naskórka indukowanego przez Malassezia ovalis (tj. działanie przeciwłuszczycowe) niż betametazonu walerianian.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wyniki badań farmakokinetycznych wykazały, że wchłanianie uogólnione po zastosowaniu miejscowym monometazonu furoinianu w postaci 0,1% kremu jest niewielkie, około 0,4% zastosowanej dawki u ludzi. Większość dawki zostaje wydalona wciągu 72 godzin po zastosowaniu.

Sporządzenie opisu metabolizmu nie było możliwe, ze względu na niewielkie stężenie substancji czynnej w osoczu i w wydalinach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych nieklinicznych, istostnych dla osoby przepisującej produkt leczniczy, innych niż już wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol heksylenowy Woda oczyszczona Wosk biały

Glikolu propylenowego monopalmitynostearynian Promulgen G (alkohol stearylowy i ceteareth-20)

Tytanu dwutlenek (E171)

Glinu oktenylobursztynian skrobi Kwas fosforowy stężony (do regulacji pH)

Wazelina biała

Butylohydroksytoluen (E321) (przeciwutleniacz dla wazeliny białej miękkiej)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

Po pierwszym otwarciu tuby: 12 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa (pokryta lateksem), z zakrętką z HDPE, zawierająca 10 g, 15 g, 20 g, 30 g, 50 g, 60 g lub 100 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku. Każde tekturowe pudełko zawiera jedną tubę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21363

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.07.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16.06.2015

7

Eztom