Imeds.pl

Eztom 1 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Eztom, 1 mg/g, krem

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeżeli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Eztom i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eztom

3.    Jak stosować lek Eztom

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Eztom

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK EZTOM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Eztom należy do grupy leków określanych jako glikokortykosteroidy do stosowania miejscowego. Jest to glikokortykosteroid o „silnym działaniu”. Lek ten stosowany na skórę zmniejsza jej zaczerwienienie i świąd spowodowane przez niektóre choroby skóry.

U dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych, lek Eztom zmniejsza zaczerwienienie i świąd spowodowane przez niektóre choroby skóry określane jako łuszczyca i zapalenie skóry.

Łuszczyca jest chorobą skóry, w której na łokciach, kolanach, owłosionej skórze głowy i innych częściach ciała występują swędzące, łuskowate, różowawe zmiany skórne. Stan zapalny skóry powstaje w wyniku reakcji skóry na czynniki zewnętrzne, np. detergenty, które powodują zaczerwienienie i swędzenie skóry.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZATOSOWANIEM LEKU EZTOM

Kiedy nie stosować leku Eztom:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mometazonu furoinian lub

którykolwiek z pozostałych składników leku Eztom (wymienionych w punkcie 6), lub na podobne leki.

•    na inne zmiany chorobowe skóry, ponieważ lek ten może nasilać ich objawy:

-    trądzik różowaty (choroba skóry twarzy)

-    trądzik pospolity

-    zanik skóry (ścienienie skóry)

-    zapalenie skóry wokół ust

-    świąd okolicy odbytu i narządów płciowych

-    pieluszkowe zapalenie skóry

-    opryszczka

-    ospa wietrzna

-    półpasiec

-    kurzajki (brodawki)

-    owrzodzenia skóry

-    uszkodzona skóra i

-    inne zakażenia skóry.

W razie wątpliwości należy zapytać się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowaniem leku Eztom należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    Jeśli lek ten stosuje się w leczeniu łuszczycy, ponieważ może on spowodować nasilenie objawów choroby (np. może wystąpić łuszczyca krostkowa). Lekarz powinien regularnie oceniać postęp leczenia, ponieważ lek ten należy stosować pod ścisłą kontrolą lekarza.

•    Jeśli po zastosowaniu leku Eztom wystąpi podrażnienie skóry lub uczulenie, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Leku Eztom nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek Eztom a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Eztom zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry oraz alkohol stearylowy i butylohydroksytoluen (E321), które mogą powodować miejscowe zmiany skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK EZTOM

Eztom należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci

Leku Eztom nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zwykle u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat, cienką warstwę leku Eztom należy delikatnie wcierać w zmienioną chorobowo skórę raz na dobę.

•    Należy zastosować tylko niewielką ilość leku.

•    Jednokrotne pobranie kremu opuszkiem palca (ilość kremu nałożona od czubka opuszka palca wskazującego osoby dorosłej do pierwszego zgięcia pod opuszkiem) wystarcza na pokrycie skóry o powierzchni równej powierzchni dwóch dłoni osoby dorosłej. Nigdy nie należy stosować ilości większej niż zalecana lub częściej niż zalecił lekarz lub farmaceuta.

Specjalne ostrzeżenia:

•    Nie należy stosować kremu na skórę twarzy dłużej niż 5 dni.

•    Nie należy stosować kremu na skórę u dzieci, na żadną część ciała, dłużej niż 5 dni.

•    Nie należy stosować kremu na skórę u dziecka pod pieluchą, ponieważ może to zwiększać wchłanianie leku i zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

• Przed zastosowaniem kremu pod bandaż lub opatrunek należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy nakładać kremu pod bandaż lub opatrunek stosowany na skórę twarzy u dzieci.

•    Nie należy stosować kremu na duże powierzchnie skóry lub przez dłuższy okres czasu (na przykład codziennie przez kilka tygodni lub miesięcy).

•    Należy stosować kremu na skórę wokół oczu, w tym na skórę powiek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eztom

Jeśli pacjent (lub ktoś z rodziny pacjenta) połknie przez pomyłkę porcję kremu, nie powinny wystąpić żadne działania niepożądane. Jednak w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent zastosuje krem częściej niż zalecił lekarz lub na większą powierzchnię skóry, może to zaburzyć równowagę hormonalną organizmu. U dzieci może spowodować zaburzenia wzrostu i rozwoju.

Jeśli pacjent nie zastosował kremu zgodnie z zaleceniami lekarza i stosował krem zbyt często i (lub) dłużej niż jest to wskazane, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zastosowania leku Eztom

W razie pominięcia zastosowania kremu, należy zastosować go jak najszybciej, a następnie stosować zgodnie z zaleconym dawkowaniem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Eztom

Jeśli pacjent stosował lek Eztom przez dłuższy czas i wydaje się, że zmiany na skórze ustąpiły, to nie należy nagle przerywać stosowania kremu. Jeśli pacjent nagle przerwie stosowanie kremu to skóra może się zaczerwienić a pacjent może odczuwać kłucie i pieczenie. Aby temu zapobiec, należy skontaktować się z lekarzem, który zaleci stopniowe zmniejszanie częstość stosowania kremu, aż do całkowitego zakończenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niewielkiej liczby pacjentów mogą pojawić się następujące działania niepożądane po zastosowaniu leku Eztom:

-    reakcje uczuleniowe na skórze

-    zakażenia bakteryjne i zakażenia wtórne

-    trądzik

-    zapalenie i (lub) zakażenie mieszków włosowych

-    ścienienie skóry

-    czerwone zmiany na skórze z potówkami

-    zanik barwnika w skórze

-    pieczenie

-    kłucie

-    swędzenie

-    mrowienie

-    nadmierny wzrost włosów

-    rozpulchnienie skóry i rozstępy

Pozostałe działania niepożądane, które mogą wystąpić po miejscowym zastosowaniu glikokortykosteroidów to suchość skóry, podrażnienie skóry, zapalenie skóry, zapalenie skóry wokół ust i niewielkie rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK EZTOM

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Otwartą tubę z niezużytym lekiem należy wyrzucić po 12 tygodniach.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Eztom

•    Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każdy gram leku Eztom zawiera 1 mg mometazonu furoinianu.

•    Pozostałe składniki leku to: glikol heksylenowy, woda oczyszczona, wosk biały, glikolu propylenowego monopalmitynostearynian, promulgen G (alkohol stearynowy, ceteareth-20), tytanu dwutlenek (E171), glinu oktenylobursztynian skrobi, kwas fosforowy stężony, wazelina biała, butylohydroksytoluen (E321).

Jak wygląda Eztom i co zawiera opakowanie

Lek Eztom to biały lub prawie biały, jednorodny krem.

Eztom jest dostępny w tubach aluminiowych (pokrytych lateksem), z zakrętką z HDPE,

zawierających 15 g lub 30 g kremu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow,

Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, Hertfordshire WD18 8YA Wielka Brytania

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Fibichova 143 566 17 Vysoke Myto Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2015 r.

UK/H/2272/001/IB/009 Page 5 of 5