+ iMeds.pl

Eztom 50 mcg/dawkęUlotka Eztom

Ulotka dla pacjenta

Eztom, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Eztom i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eztom

3.    Jak stosować lek Eztom

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Eztom

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Eztom i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Eztom?

Lek Eztom zawiera mometazonu furoinian, który należy do grupy leków zwanych glikokortykosteroidami. Mometazonu furoinianu nie należy mylić ze steroidami „anabolicznymi” w postaci tabletek lub zastrzyków, które są używane przez niektórych sportowców niezgodnie z przeznaczeniem.

W jakim celu stosuje się lek Eztom?

Lek Eztom stosuje się:

Lek ten stosuje się w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa spowodowanych uczuleniem na pyłki traw lub drzew (sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa określane również jako katar sienny) lub spowodowanych uczuleniem na przykład na sierść zwierząt, roztocza kurzu domowego lub zarodniki pleśń (całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa). Rozpylenie niewielkiej ilości substancji czynnej do nosa pomaga zmniejszyć stan zapalny, kichanie, swędzenie oraz uczucie zablokowania nosa lub katar.

Lek Eztom stosuje się w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Lek ten stosuje się również w leczeniu objawów polipów nosa (małe narośla na błonie śluzowej nosa) u dorosłych w wieku 18 lat i starszych. Lek zmniejsza stan zapalny w nosie, powodując stopniowe zmniejszanie się polipów nosa.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eztom

Kiedy nie stosować leku Eztom:

• jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli u pacjenta występuje zakażenie błony śluzowej nosa. Przed zastosowaniem aerozolu do nosa, należy poczekać aż objawy zakażenia ustąpią.

•    jeśli pacjent niedawno przebył zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa. Przed zastosowaniem aerozolu do nosa, należy poczekać do czasu wygojenia się ran.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Eztom należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica.

•    jeśli u pacjenta występuje zakażenie oka spowodowane przez wirus opryszczki.

•    jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek inny rodzaj zakażenia.

•    jeśli pacjent przyjmuje inne glikokortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków.

•    jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza (genetyczna choroba wielonarządowa, głównie płuc lub układu pokarmowego).

Podczas stosowania leku Eztom należy unikać kontaktu z osobami chorymi na odrę lub ospę wietrzną.

W razie, gdy dojdzie do kontaktu z osobami, u których występuje takie zakażenie, należy poinformować o tym lekarza.

Stosowanie tego aerozolu do nosa może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Dzieci i młodzież

Długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów do nosa w dużych dawkach może spowodować spowolnienie wzrostu. W trakcie leczenia lekarz prowadzący może regularnie kontrolować wzrost dziecka, a w razie, gdy stwierdzi spowolnienie wzrostu, może zmniejszyć dawkę leku.

Lek Eztom a inne leki

•    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje stosować.

•    Jeśli pacjent stosuje inne glikokortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków w leczeniu uczulenia, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku Eztom. U niektórych pacjentów po zaprzestaniu stosowania glikokortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym stosowaniu aerozolu do nosa. Mogą również pojawić się inne objawy uczulenia, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone plamy i swędzenie skóry. Jeśli pacjent jest zaniepokojony wystąpieniem któregokolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz prowadzący zalecił takie leczenie. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania tego leku.

Lek Eztom zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek Eztom zawiera roztwór chlorku benzalkoniowego jako substancję pomocniczą (20 mikrogramów na dawkę). Chlorek benzalkoniowy jest substancją drażniącą i może powodować reakcje skórne. Jeśli lek jest stosowany przez dłuższy okres czasu to chlorek benzalkoniowy, stosowany w leku jako środek konserwujący, może spowodować obrzęk błony śluzowej nosa. W razie wystąpienia takiego działania (utrzymujące się uczucie zatkanego nosa), to jeśli możliwe, należy zastosować aerozol do nosa bez chlorku benzalkoniowego. Jeśli aerozol do nosa bez chlorku benzalkoniowego nie jest dostępny, należy zastosować lek w innej postaci farmaceutycznej.

3. Jak stosować lek Eztom

Lek Eztom jest przeznaczony tylko do stosowania donosowego.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Aerozolu do nosa nie należy stosować w większych dawkach, częściej lub dłużej niż zalecił to lekarz prowadzący.

Zwykle zalecana dawka to 2 rozpylenia do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić stosowanie jednego rozpylenia do każdego otworu nosowego raz na dobę. Jeśli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej 4 rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zwykle zalecana dawka to 2 rozpylenia do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić stosowanie jednego rozpylenia do każdego otworu nosowego raz na dobę. Jeśli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zalecić zwiększenie dawki do maksymalnej dawki dobowej 4 rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat

Zwykle zalecana dawka to jedno rozpylenie do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Nasilony katar sienny

Jeśli pacjent ma nasilone objawy kataru siennego, lekarz prowadzący może zalecić rozpoczęcie stosowania leku Eztom od 2 do 4 tygodni przed rozpoczęciem się sezonu pylenia. Pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów kataru siennego. Lekarz może zalecić zastosowanie innych leków razem z lekiem Eztom, w szczególności, gdy występuje swędzenie lub podrażnienie oczu. Pod koniec okresu pylenia może wystąpić poprawa i leczenie może nie być już konieczne.

Polipy nosa

Zwykle stosowana dawka początkowa to 2 rozpylenia do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Jeśli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz zaleci zmniejszenie dawki.

Jeśli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zalecić zmianę leku Eztom na inny lek.

Sposób stosowania

Przygotowanie aerozolu do stosowania

Lek Eztom aerozol do nosa zawiera nasadkę, która chroni końcówkę dozownika przed kurzem.

Należy pamiętać, aby zdjąć ją przed użyciem aerozolu i nałożyć ponownie po użyciu.

Przed pierwszym użyciem aerozolu, należy przygotować butelkę naciskają dozownik 10 razy, aż do rozpylenia drobnej mgiełki:

1.    Należy delikatnie wstrząsnąć butelkę.

2.    Położyć palec wskazujący i środkowy po dwóch stronach końcówki dozownika, a kciuk pod butelką.

3.    Kierując końcówkę dozownika od siebie, należy nacisnąć palcami dozownik tak, aby rozpylić lek.

Jeśli aerozol nie był stosowany przez 14 dni lub dłużej, należy ponownie przygotować butelkę przed użyciem naciskając dozownik 2 razy, aż do rozpylenia drobnej mgiełki.

Jeśli stosowana jest zwykle zalecana dawka 2 rozpyleń do każdego otworu nosowego w leczeniu kataru siennego, całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa i polipów nosa, lek ten powinien wystarczyć na 15 dni stosowania (butelka zawierająca 60 dawek), 30 dni stosowania (butelka zawierająca 120 dawek) lub 35 dni stosowania (butelka zawierająca 140 dawek).

Jak używać aerozolu do nosa

1.    Wstrząsnąć delikatnie butelkę i zdjąć nasadkę.

2.    Delikatnie wydmuchać nos.

3.    Zamknąć jeden otwór nosowy i włożyć końcówkę dozownika do drugiego otworu nosowego.

Przechylić głowę lekko do przodu trzymając butelkę w pozycji pionowej.

4.    Rozpocząć delikatny i powolny wdech przez nos, w trakcie którego należy rozpylić lek do nosa, naciskając dozownik JEDEN RAZ.

5.    Wykonać wydech przez usta, następnie powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać drugą dawkę leku do tego samego otworu nosowego.

6.    Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i wykonać wydech przez usta.

7.    Powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 6, aby podać dawki leku do drugiego otworu nosowego.

Po użyciu aerozolu, należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika czystą chusteczką lub ściereczką i założyć nasadkę, aby zapobiec dostawaniu się kurzu.

Czyszczenie aerozolu do nosa

Jest to bardzo ważne, aby regularnie czyścić butelkę z aerozolem do nosa, gdyż w przeciwnym razie aerozol może nie działać prawidłowo. Należy zdjąć nasadkę i delikatnie ściągnąć końcówkę dozownika. Umyć końcówkę dozownika i nasadkę w ciepłej wodzie, a następnie opłukać pod bieżącą wodą. Pozostawić w ciepłym miejscu do wyschnięcia. Nałożyć końcówkę dozownika na butelkę, a następnie włożyć nasadkę chroniącą przed kurzem. Przed pierwszym użyciem po czyszczeniu należy butelkę z aerozolem ponownie przygotować naciskając dozownik 2 razy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eztom

Jest to bardzo ważne, aby stosować dawki leku zgodnie z opisem w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Zastosowanie więcej lub mniej dawek może nasilić objawy choroby.

Należy poinformować lekarza prowadzącego jeśli pacjent przez przypadek zastosował większą dawkę leku.

Jeśli pacjent stosuje glikokortykosteroidy przez długi okres czasu lub w dużych dawkach, rzadko mogą mieć niekorzystny wpływ na gospodarkę hormonalną. U dzieci mogą wpływać na wzrost i rozwój.

Pominięcie zastosowania leku Eztom

Jeśli pacjent zapomniał zastosować aerozol do nosa o zwykłej porze, powinien przyjąć lek od razu, jak sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie stosując lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Eztom

U niektórych pacjentów poprawa występuje po 12 godzinach od podania pierwszej dawki leku Eztom., Jednak pełną kontrolę objawów można uzyskać dopiero po 2 dniach stosowania leku. Bardzo ważne jest, aby pacjent regularnie stosował aerozol do nosa. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba że lekarz wyraźnie to zalecił.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy PRZERWAĆ stosowanie tego leku i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z następujących objawów, które mogą być objawami bardzo rzadko występującej, ciężkiej reakcji alergicznej:

•    trudności w oddychaniu (duszności) lub przełykaniu

•    obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła

Inne działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów)

•    ból głowy

•    krwawienia z nosa

•    podrażnienie nosa lub ból gardła

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 100 pacjentów)

•    zakażenie górnych dróg oddechowych

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 1 000 pacjentów)

•    natychmiastowe reakcje uczuleniowe

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 000 pacjentów)

•    wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) powodujący zaburzenia widzenia

•    uszkodzenie przegrody nosa, która oddziela otwory nosowe

•    zaburzenia w odczuwaniu smaku lub zapachu

Pozostałe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Stosowanie glikokortykosteroidów donosowo w dużych dawkach lub przez dłuższy okres czasu może spowolnić zahamowanie wzrostu u dzieci. Lekarz może zalecić regularne pomiary wzrostu dziecka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Eztom

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować leku Eztom po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: termin ważności (EXP) lub na etykiecie butelki po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Każdą butelkę z aerozolem należy zużyć w ciągu 2 miesięcy po pierwszym otwarciu. Należy otworzyć tylko jedną butelkę w danym czasie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Eztom

-    Substancją czynną leku jest: mometazonu furoinian. Jedna dawka leku zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu jednowodnego.

-    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna oraz karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Eztom i co zawiera opakowanie

Lek Eztom to aerozol do nosa, zawiesina.

Butelka zawiera 140 dawek leku.

Opakowanie zawiera 1 butelkę ze 140 dawkami.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Farmea

10, rue Bouche Thomas, Z.A.C d’Orgemont

49000 ANGERS

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Eztom

Charakterystyka Eztom

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Eztom, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda dostarczona dawka zawiera mometazonu furoinian jednowodny, co odpowiada 50 mikrogramom mometazonu furoinianu bezwodnego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Ten produkt leczniczy zawiera 20 mikrogramów chlorku benzalkoniowego na dawkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, zawiesina.

Biała lub prawie biała, lepka zawiesina o pH od 4,3 do 4.9.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Eztom wskazany jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych w leczeniu objawów sezonowego lub całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi objawami sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa w wywiadzie, leczenie zapobiegawcze produktem Eztom można rozpocząć do czterech tygodni przed przewidywanym początkiem okresu pylenia.

Produkt leczniczy Eztom wskazany jest w leczeniu polipów nosa u dorosłych w wieku 18 lat i starszych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa

Osoby dorosłe (w tym pacjenci w podeszłym wieku) oraz dzieci w wieku 12 lat i starsze: zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka 200 mikrogramów). Po uzyskaniu kontroli objawów dawkę można zmniejszyć do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka 100 mikrogramów), dawka ta może być skuteczna w leczeniu podtrzymującym.

Jeżeli kontrola objawów jest niewystarczająca, dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej, tj. czterech dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka 400 mikrogramów). Po uzyskaniu kontroli objawów zaleca się zmniejszenie dawki.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: zwykle zaleca się jedną dawkę aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka 100 mikrogramów).

U niektórych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa początek klinicznie znaczącego działania mometazonu furoinianu występował w okresie 12 godzin po przyjęciu pierwszej dawki; jednak w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu można nie uzyskać pełnych korzyści z leczenia. Dlatego pacjent powinien kontynuować regularne stosowanie leku w celu osiągnięcia pełnych korzyści terapeutycznych.

Polipy nosa

Zwykle zalecana początkowa dawka w polipowatości to dwie dawki aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 200 mikrogramów). Jeżeli po upływie 5 do 6 tygodni nie uzyska się kontroli objawów, dawkę dobową można zwiększyć do dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (całkowita dawka dobowa 400 mikrogramów). Po uzyskaniu skutecznej kontroli objawów dawkę należy zmniejszyć, tj. podawać produkt raz na dobę. Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania produktu leczniczego dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, należy rozważyć zastosowanie innego leczenia.

Badania dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania mometazonu furoinianu w leczeniu polipów nosa trwały cztery miesiące.

Sposób podawania

Przed podaniem pierwszej dawki należy wstrząsnąć pojemnik i nacisnąć pompkę 10 razy (aż do uzyskania jednorodnego rozpylenia). Po przygotowaniu pompki produktu Eztom, aerozol do nosa, każda dawka dostarcza około 100 mg zawiesiny mometazonu furoinianu w której zawarta jest ilość mometazonu furoinianu jednowodnego odpowiadająca 50 mikrogramom mometazonu furoinianu.

Jeżeli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, to przed użyciem, należy ponownie ją przygotować, dwukrotne naciskając pompkę, aż do uzyskania jednorodnego rozpylenia.

Przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć pojemnik. Butelkę należy wyrzucić po rozpyleniu liczby dawek wymienionej na opakowaniu lub po 2 miesiącach od pierwszego użycia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu leczniczego Eztom nie należy stosować w przypadku występowania nieleczonego, miej scowego zakażenia błony śluzowej nosa.

Nie należy stosować kortykosteroidów donosowo u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Mometazonu furoinian w postaci aerozolu należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnymi lub utajonymi gruźliczymi zakażeniami dróg oddechowych, lub z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi i układowymi zakażeniami wirusowymi, lub oczną postacią opryszczki.

Po 12 miesiącach stosowania mometazonu furoinianu nie obserwowano żadnych objawów zaniku błony śluzowej nosa; ponadto mometazonu furoinian wykazywał zdolność przywracania zbliżonej do prawidłowej struktury histologicznej błony śluzowej nosa. Podobnie jak w przypadku każdego długotrwałego leczenia, pacjentów stosujących mometazonu furoinian przez kilka miesięcy lub dłużej, należy okresowo badać w celu wykrycia ewentualnych zmian w błonie śluzowej nosa. W przypadku wystąpienia miej scowego grzybiczego zakażenia błony śluzowej nosa lub gardła może być konieczne przerwanie stosowania mometazonu furoinianu w postaci aerozolu do nosa lub zastosowanie odpowiedniego leczenia. Utrzymujące się podrażnienie błony śluzowej części nosowej gardła może być wskazaniem do przerwania stosowania mometazonu furoinianu.

Mimo, iż stosowanie produktu leczniczego Eztom pozwala uzyskać kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa u większości pacjentów, to jednoczesne stosowanie odpowiedniego leczenia dodatkowego może złagodzić inne objawy, a w szczególności objawy dotyczące oczu.

Nie stwierdzono zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (osi HPA) w następstwie długotrwałego stosowania mometazonu furoinianu w postaci aerozolu do nosa. Jednak pacjenci, u których zamieniono długotrwałe stosowanie kortykosteroidów o działaniu ogólnym na mometazonu furoinian w postaci aerozolu do nosa, wymagają szczególnej uwagi. Przerwanie stosowania kortykosteroidów o działaniu ogólnym, u takich pacjentów może spowodować niewydolność nadnerczy utrzymującą się przez wiele miesięcy, aż do odzyskania prawidłowej czynności osi HPA. Jeżeli u tych pacjentów wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy niewydolności kory nadnerczy, wówczas należy powrócić do leczenia kortykosteroidami o działaniu ogólnym oraz wprowadzić inne metody leczenia i odpowiednie działania.

Podczas zmiany leczenia z kortykosteroidów o działaniu ogólnym na mometazonu furoinian, u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy wynikające z odstawienia kortykosteroidów (np. bóle stawów i (lub) mięśni, znużenie, i depresja w początkowym okresie), pomimo złagodzenia objawów związanych zapaleniem błony śluzowej nosa; pacjentów tych należy zachęcać do dalszego stosowania mometazonu furoinianu. Zmiana leczenia może również ujawnić istniejące wcześniej choroby alergiczne, takie jak alergiczne zapalenie spojówek lub wyprysk, uprzednio maskowane przez kortykosteroidy o działaniu ogólnym.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mometazonu furoininu w leczeniu jednostronnych polipów nosa, polipów związanych z mukowiscydozą lub polipów całkowicie zamykających jamę nosową.

Jednostronne polipy o nietypowym lub nieregularnym kształcie, zwłaszcza z owrzodzeniem lub krwawiące, należy dokładnie zbadać.

Ze względu na możliwość działania immunosupresyjnego, pacjentów otrzymujących kortykosteroidy należy poinformować o ryzyku związanym z ekspozycją na określone zakażenia (np. ospa wietrzna, odra), a także konieczności zasięgnięcia porady lekarza w przypadku wystąpienia takiej ekspozycji.

Podczas stosowania kortykosteroidów donosowych bardzo rzadko występowały przypadki perforacji przegrody nosowej lub zwiększenia ciśnienia w gałce ocznej.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności mometazonu furoinianu w postaci aerozolu do nosa w leczeniu polipów nosa u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Podczas stosowania kortykosteroidów donosowo, szczególnie w dużych dawkach przez długi okres czasu, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich działań jest znacznie mniejsze niż w przypadku kortykosteroidów podawanych doustnie, jak też działania mogą być rożne u poszczególnych pacjentów, a także dla różnych kortykosteroidów. Możliwe działania ogólnoustrojowe to: zespół Cushinga, cechy cushingoidalne, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu dzieci i młodzieży, zaćma, jaskra, a w rzadziej występujących przypadkach szereg zaburzeń psychologicznych lub zachowania, w tym nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja lub agresja (szczególnie u dzieci).

Zaleca się regularną kontrolę wzrostu u dzieci leczonych długotrwale kortykosteroidami donosowymi.

W razie spowolnienia wzrostu należy, jeśli to możliwe, zmniejszyć dawkę kortykosteroidu do najmniejszej dawki, skutecznie łagodzącej objawy. Należy również rozważyć skierowanie pacjenta do specjalisty pediatry.

Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeśli stosowane są dawki większe niż zalecane, należy rozważyć podanie dodatkowo ogólnie działających kortykosteroidów w okresie stresu lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Stosowanie produktu Eztom może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Ten produkt leczniczy zawiera chlorek benzalkoniowy, który jest substancją drażniącą i może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa. Jeżeli produkt jest stosowany przez dłuższy okres czasu, to chlorek benzalkoniowy, stosowany jako konserwant, może spowodować obrzęk błony śluzowej nosa. W razie wystąpienia takiego działania (utrzymujące się uczucie zatkanego nosa), jeżeli to możliwe, należy zastosować aerozol do nosa bez tego konserwantu. Jeżeli aerozol do nosa bez tego konserwantu nie jest dostępny, należy zastosować inną postać farmaceutyczną. Patrz punkt 5.3.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

(Patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania z ogólnie działającymi kortykosteroidami)

Przeprowadzono badanie kliniczne interakcji z loratadyną. Nie stwierdzono interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania mometazonu furoinianu do nosa u kobiet w ciąży. Po podaniu donosowym ogólnoustrojowa ekspozycja na mometazonu furoinian jest ograniczona.

Kortykosteroidy przenikają przez łożysko. Po zastosowaniu dużych dawek kortykosteroidów o działaniu ogólnym obserwowano wpływ na płód lub noworodka (opóźnienie wzrostu płodu w macicy, zahamowanie czynności kory nadnerczy, rozszczep podniebienia). W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na rozrodczość i działanie teratogenne po podaniu ogólnym (patrz punkt 5.3). Mimo że ekspozycja ogólnoustrojowa jest ograniczona po podaniu donosowym, mometazon należy stosować tylko w przypadku gdy ich użycie jest konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy mometazon jest wydzielany do mleka ludzkiego. Nie należy stosować mometazonu w okresie karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Brak danych dotyczących działania mometazonu na płodność ludzi. W badaniach na zwierzętach nie wykazano wpływu mometazonu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie znany.

4.8    Działania niepożądane

Do klasyfikowania częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące określenia:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Związane z leczeniem działania niepożądane występujące w czasie badań klinicznych, z udziałem dorosłych i młodzieży z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa przedstawione są poniżej (Tabela 1).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Tabela 1: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa - związane z leczeniem działania niepożądane mometazonu furoinianu w postaci aerozolu do nosa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Krwawienie z nosa, zapalenie gardła, pieczenie błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Ból głowy

Krwawienie z nosa zazwyczaj ustępowało samoistnie i miało niewielkie nasilenie; jego częstość występowania była większa niż po zastosowaniu placebo (5%), lecz podobna lub mniejsza w porównaniu z aktywną kontrolą - kortykosteroidami podawanymi donosowo (do 15%). Częstość występowania wszystkich pozostałych działań była porównywalna z częstością obserwowaną po zastosowaniu placebo.

U dzieci częstość występowania działań niepożądanych, np. krwawienie z nosa (6%), bóle głowy (3%), podrażnienie błony śluzowej nosa (2%) oraz kichanie (2%) była porównywalna do częstości w grupie placebo.

U pacjentów leczonych z powodu polipów nosa częstość występowania działań niepożądanych była porównywalna z częstością w grupie placebo i podobna jak w przypadku pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Związane z leczeniem działania niepożądane występujące u pacjentów z częstością >1% w czasie badań klinicznych w leczeniu polipów nosa przedstawione są poniżej (Tabela 2).

Tabela 2: Polipowatość - związane z leczeniem działania niepożądane występujące z częstością >1% podczas stosowania mometazonu furoinianu w postaci aerozolu do nosa

200 mikrogramów raz na dobę

200 mikrogramów dwa razy na dobę

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zakażenia górnych dróg

Często

Niezbyt często

oddechowych Krwawienie z nosa

Często

Bardzo często

Zaburzenia żołądka i jelit

Podrażnienie gardła

-

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

Często

Często

U pacjentów leczonych z powodu ostrego zapalenia zatok przynosowych częstość występowania krwawienia z nosa po zastosowaniu mometazonu furoinianu wynosiła 3,3% w porównaniu z 2,6% w grupie placebo; częstość ta była podobna do zaobserwowanej u pacjentów leczonych z powodu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Rzadko po donosowym podaniu mometazonu furoinianu jednowodnego mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, w tym skurcz oskrzeli i duszność. Bardzo rzadko opisywano reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy.

Bardzo rzadko opisywano zaburzenia smaku i węchu.

Podobnie jak w przypadku innych kortykosteroidów donosowych, rzadko opisywano przepadki perforacji przegrody nosa.

Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów podawanych donosowo, szczególnie w przypadku przepisywania dużych dawek przez dłuższy czas.

Po donosowym zastosowaniu kortykosteroidów rzadko opisywano przypadki jaskry, zwiększonego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i (lub) zaćmy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ze względu na nieznaczną biodostępność mometazonu furoinianu (<0,1%), jest mało prawdopodobne, aby przedawkowanie wymagało leczenia, poza obserwacją, po której należy podać przepisaną dawkę produktu leczniczego. Podanie wziewne lub doustne zbyt dużych dawek kortykosteroidów może spowodować zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie i inne preparaty stosowane do nosa, kortykosteroidy, kod ATC: R01A D09

Mometazonu furoinian jest glikokortykosteroidem do stosowania miejscowego, wykazującym miejscowe działanie przeciwzapalne. W zalecanych dawkach nie wykazuje działania ogólnoustrojowego.

Prawdopodobnie głównym mechanizmem odpowiedzialnym za działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne jest zdolność mometazonu furoinianu do hamowania uwalniania mediatorów reakcji alergicznej. Mometazonu furoinian hamuje uwalnianie leukotrienów z leukocytów u pacjentów z alergią.

W kulturach komórkowych mometazonu furoinian wykazywał dużą siłę hamowania syntezy i uwalniania IL-1, IL-5, IL-6 i TNF-alfa. Jest również silnym inhibitorem wytwarzania leukotrienów. Ponadto jest bardzo silnym inhibitorem wytwarzania cytokin Th2, IL-4, IL-5 przez ludzkie komórki T CD4+.

W badaniach z zastosowaniem testu prowokacji donosowej z alergenami, mometazonu furoinian wykazał działanie przeciwzapalne, zarówno we wczesnej, jak i późnej fazie reakcji alergicznej. Wykazano to na podstawie zmniejszenia aktywności (w stosunku do placebo) histaminy i eozynofilii oraz zmniejszenia liczby (w stosunku do wartości początkowych) eozynofili, neutrofili i adhezyjnych białek komórek nabłonka.

U 28% pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa po podaniu mometazonu furoinianu znaczący klinicznie początek działania obserwowano w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki. Średni czas (50%), po którym następowało złagodzenie objawów wynosił 35,9 godziny.

W dwóch badaniach z udziałem 1954 pacjentów mometazonu furoinian podawany w dawce

200 mikrogramów dwa razy na dobę istotnie łagodził objawy związane z ostrym zapaleniem zatok

przynosowych w porównaniu z placebo, oceniane z zastosowaniem złożonej skali objawów MSS (ang.

Major Symptom Score): ból-uczucie ucisku-tkliwość twarzy, bóle głowy pochodzenia zatokowego, katar, wyciek z nozdrzy tylnych oraz przekrwienie błony śluzowej-zatkanie nosa) w okresie 15 dni leczenia (P02683: p < 0,001; P02692: p = 0,038). W grupie pacjentów otrzymujących amoksycylinę w dawce 500 mg trzy razy na dobę nie zaobserwowano istotnej różnicy w stosunku do placebo pod względem łagodzenia tych objawów ostrego zapalenia zatok przynosowych, ocenianego w skali MSS. Na podstawie kwestionariusza SNOT-20 HRQL stwierdzono istotne korzyści ze stosowania furoinianu mometazonu w dawce 200 mikrogramów dwa razy na dobę w porównaniu z placebo (p=0,047). Nie oceniano leczenia trwającego dłużej niż 15 dni w ostrym zapaleniu zatok przynosowych.

W kontrolowanym placebo badaniu klinicznym, w którym dzieciom (n= 49) podawano mometazonu furoinian w dawce 100 mikrogramów na dobę przez jeden rok, nie obserwowano spowolnienia ich wzrostu.

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności u dzieci w wieku od 3 do 5 lat są ograniczone i nie można ustalić właściwego dawkowania. W badaniu z udziałem 48 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, którym podawano donosowo mometazonu furoinian w dawkach 50, 100 lub 200 mikrogramów na dobę przez

14    dni, nie obserwowano znaczących różnic (w porównaniu z placebo) w średnim stężeniu kortyzolu osoczu w odpowiedzi na test stymulacji tetrakozaktydem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Mometazonu furoinian, podawany do nosa w postaci wodnego aerozolu charakteryzuje się znikomą biodostępnością (< 0,1%) i na ogół nie jest wykrywalny w osoczu, nawet w przypadku zastosowania czułej metody z dolną granicą oznaczalności 50 pg/ml; w związku z tym nie są dostępne odpowiednie dane farmakokinetyczne dla tej postaci leku. Mometazonu furoinian w postaci zawiesiny jest bardzo słabo wchłaniany z przewodu pokarmowego i niewielka ilość, która może zostać połknięta i wchłonięta, w dużym stopniu jest metabolizowana po pierwszym przejściu przez wątrobę, a następnie jest wydalana z moczem i żółcią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie wykazano działań toksykologicznych swoistych dla ekspozycji na mometazonu furoinian.

Wszystkie zaobserwowane działania są typowe dla tej grupy związków i podobne do nasilonych farmakologicznych działań glikokortykosteroidów.

Badania niekliniczne na zwierzętach, którym podawano doustnie duże dawki wynoszące 56 mg/kg mc. na dobę i 280 mg/kg mc. na dobę wykazują, że mometazonu furoinian nie ma działania androgennego, przeciwandrogennego, estrogennego lub przeciwestrogennego, ale podobnie jak inne glikokortykosteroidy wykazuje wpływ na macicę oraz opóźnia rozwarcie pochwy.

Tak jak inne glikokortykosteroidy, wykazano że mometazonu furoinian w dużych stężeniach może uszkadzać chromosomy w badaniach in vitro. Jednak podczas stosowania zalecanych dawek nie należy spodziewać się wystąpienia działania mutagennego.

W badaniach wpływu na rozrodczość mometazonu furoinian podawany podskórnie w dawce

15    mikrogramów/kg mc. wydłużał okres ciąży, powodował trudny poród, zmniejszoną przeżywalność potomstwa i zmniejszenie masy ciała lub zwiększenie masy ciała. Nie stwierdzono wpływu na płodność.

Tak jak inne glikokortykosteroidy, mometazonu furoinian wykazuje działanie teratogenne u gryzoni i królików. Stwierdzono przepuklinę pępkową u szczurów, rozszczep podniebienia u myszy oraz brak pęcherzyka żółciowego, przepuklinę pępkową i zniekształcenie przednich kończyn u królików. Odnotowano

także zmniejszenie przyrostu masy ciała ciężarnych samic, wpływ na wzrost płodu (zmniejszenie masy ciała płodu i (lub) opóźnione kostnienie) u szczurów, królików i myszy oraz zmniejszenie przeżywalności potomstwa u myszy.

Podczas badań trwających 24 miesiące na myszach i szczurach, oszacowano działanie rakotwórcze mometazonu furoinianu podawanego wziewnie (aerozol z freonem jako gazem nośnym i substancją powierzchniowo czynną) w stężeniu od 0,25 do 2,0 mikrogramów/litr. Obserwowano działanie typowe dla glikokortykosteroidów, w tym liczne zmiany nienowotworowe. Nie odnotowano istotnego statystycznie zwiększenia częstości występowania żadnego z typu nowotworów w zależności od dawki.

W badaniach nieklinicznych wykazano, że chlorek benzalkoniowy w zależności od stężenia i długości leczenia zawierającego tę substancję pomocniczą, hamuje ruch rzęsek w tym powoduje ich trwałe zatrzymanie. Wykazano również zmiany histopatologiczne błony śluzowej nosa.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Glicerol

Polisorbat 80

Celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa Kwas cytrynowy jednowodny Sodu cytrynian Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Należy zużyć w ciągu 2 miesięcy po pierwszym zastosowaniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Eztom aerozol do nosa znajduje się w białej butelce z HDPE, która zawiera 60 dawek (10 g), 120 dawek (16 g) lub 140 dawek (18 g), wyposażoną w pompkę dozującą oraz aplikator do nosa z wieczkiem, w tekturowym pudełku.

Dostępne wielkości opakowań: 10 g lub 16 g lub 18 g: 1 butelka Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Eztom