Imeds.pl

Famidyna 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

FAMIDYNA 10 mg, tabletki powlekane

(Famotidinum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Famidyna ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Famidyna i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Famidyna

3.    Jak stosować lek Famidyna

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Famidyna

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FAMIDYNA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Famidyna jest famotydyna, antagonista receptorów histaminowych H2, znajdujących się w ścianie komórek okładzinowych żołądka. Działanie famotydyny polega na hamowaniu wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Wskazania do stosowania

Lek Famidyna stosuje się w celu usunięcia objawów związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego:

-    zgaga,

-    niestrawność.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FAMIDYNA

Kiedy nie stosować leku Famidyna

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na famotydynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Famidyna;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono w przeszłości nadwrażliwość na inne leki z grupy antagonistów receptora H2;

-    u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Famidyna

-    w przypadku przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy;

-    w niewydolności wątroby i nerek;

-    w przypadku stosowania leków przepisanych przez lekarza w związku ze współistniejącymi chorobami.

Stosowanie innych leków

Famotydyna zmniejsza wchłanianie ketokonazolu.

Pokarm i środki zobojętniające treść żołądkową nie wpływają na wchłanianie famotydyny.

Stosowanie leku Famidyna z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na wchłanianie famotydyny.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży.

Lek Famidyna może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Famotydyna przenika do mleka kobiecego, dlatego lekarz rozważy, czy należy zaprzestać stosowania leku czy karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dostępnych danych dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FAMIDYNA

Lek Famidyna należy stosować zgodnie z informacjami znajdującymi się w ulotce.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli

0    ile lekarz nie zaleci inaczej, jeśli wystąpią objawy zgagi lub niestrawności zwykle stosuje się

1    tabletkę (10 mg) raz na dobę.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.

Jeśli po zażyciu leku dolegliwości utrzymują się dłużej niż przez 1 godzinę lub nawracają, można zażyć następną tabletkę. Nie należy zażywać więcej niż 2 tabletki na dobę.

Jeżeli objawy choroby utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci

Dzieci w wieku powyżej 16 lat

0    ile lekarz nie zaleci inaczej, jeśli wystąpią objawy zgagi lub niestrawności zwykle stosuje się

1    tabletkę (10 mg) raz na dobę.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.

Jeśli po zażyciu leku dolegliwości utrzymują się dłużej niż przez 1 godzinę lub nawracają, można zażyć następną tabletkę. Nie należy zażywać więcej niż 2 tabletki na dobę.

Jeżeli objawy choroby utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Famidyna

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pacjenci z patologicznym, nadmiernym wydzielaniem kwasu żołądkowego tolerowali dawki do 800 mg/dobę podawane do roku i nie wystąpiły u nich ciężkie działania niepożądane.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Famidyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wymieniono według częstości występowania:

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów lecz więcej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

-    zmęczenie, przemijające zaburzenia psychiczne takie jak: depresja, dezorientacja, splątanie, niepokój, pobudzenie i omamy,

-    nudności, wymioty, dyskomfort lub bóle w obrębie jamy brzusznej, spadek łaknienia, suchość w ustach,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka cholestatyczna,

-    wysypka, świąd, pokrzywka,

-    ciężkie reakcje uczuleniowe (anafilaksja), obrzęk naczynioruchowy,

-    bóle stawowe i mięśniowe, kurcze mięśni.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów lecz więcej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

-    bóle głowy, zawroty głowy,

-    zaparcia lub biegunki.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

-    martwica toksyczno-rozpływna naskórka,

-    zaburzenia czynności serca (blok przedsionkowo-komorowy),

-    ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn), która ustępuje po odstawieniu leku.

Obserwowano rzadkie przypadki zaburzeń krwi (leukopenii, pancytopenii, małopłytkowości i agranulocytozy) oraz nasilenia istniejącej choroby wątroby, jednak nie potwierdzono związku przyczynowego pomiędzy leczeniem famotydyną a występowaniem tych działań niepożądanych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FAMIDYNA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Famidyna po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które są już niepotrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Famidyna

-    Substancją czynną leku jest famotydyna. Jedna tabletka zawiera 10 mg famotydyny.

-    Ponadto lek zawiera:

rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, wapnia wodorofosforan dwuwodny, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, talk, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 6000, talk, emulsja symetykonowa, żelaza tlenek (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Famidyna i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane barwy różowej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Wielkość opakowania:

10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

tel.: 075 64 33 100 fax: 075 75 24 455

Data zatwierdzenia ulotki:

4