+ iMeds.pl

Fanipos 50 mcg/dawkę donosowąUlotka Fanipos

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fanipos, 50 ^g/dawkę donosową, aerozol do nosa, zawiesina

Fluticasoni propionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeżeli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fanipos i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fanipos

3.    Jak stosować lek Fanipos

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fanipos

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fanipos i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Fanipos. Zawiera on 50 mikrogramów substancji czynnej, flutykazonu propionian u w każdej dawce. Flutykazonu propionian należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami.

Fanipos ma właściwości przeciwzapalne. Po podaniu do nosa zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. kataru siennego) i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. uczucie zatkanego nosa lub wydzielina z nosa, kichanie i swędzenie wywołane kurzem domowym lub sierścią zwierząt, takich jak koty czy psy). Może być stosowany u dorosłych i dzieci w wieku od 4 lat i starszych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fanipos Kiedy nie stosować leku Fanipos

•    jeśli pacjent ma uczulenie na flutykazonu propionian lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fanipos należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli pacjent miał zabieg chirurgiczny nosa;

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie zakażenie dróg nosowych;

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowało w ostatnim czasie niewyleczone zakażenie, gruźlica lub opryszczkowe zakażenie oczu;

•    jeśli pacjent przyjmował w ostatnim czasie leki steroidowe w zastrzykach lub przyjmuje doustnie leki steroidowe przez dłuższy okres;

Stosowanie leku Fanipos zazwyczaj prowadzi do opanowania sezonowego alergicznego zapalenia nosa (katar sienny), jednakże w przypadku ekspozycji na bardzo duże stężenia alergenów, może być konieczne wprowadzenie dodatkowego leczenia w celu opanowania innych objawów, takich jak świąd oczu.

W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Fanipos a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Fanipos, w szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu:

•    jakichkolwiek leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazolu);

•    jakichkolwiek leków przeciwwirusowych, takich jak stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. rytonawir).

Ciąża, karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza sięże może być w ciązy lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Fanipos zawiera chlorek benzalkoniowy roztwór

Lek Fanipos zawiera roztwór chlorku benzalkoniowy (40 ąg/dawkę donosową), który jest substancją drażniącą i może powodować reakcje skórne. W przypadku długotrwałego stosowania, środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy może spowodować obrzęk błony śluzowej nosa. W przypadku takiej reakcji (przedłużające się uczucie zatkanego nosa) należy, jeśli to możliwe, rozważyć stosowanie do nosa leków niezawierających środków konserwujących. Jeśli takie leki nie są dostępne, należy zastosować leki w innej postaci farmaceutycznej. Może również spowodować skurcz oskrzeli.

3. Jak stosować lek Fanipos

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci w wieku 12 lat i starszych:

Na początku stosowania leku Fanipos, zazwyczaj przyjmuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano. Lekarz może zalecić zastosowanie maksymalnie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę.

Po uzyskaniu kontroli objawów, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Jeśli podczas stosowania tej mniejszej dawki objawy nasilą się, dawkę będzie można ponownie zwiększyć do dawki początkowej.

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat:

U dzieci w wieku od 4 do 11 lat zazwyczaj zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano. Lekarz może zalecić zastosowanie maksymalnie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę.

Fanipos nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej dawki leku Fanipos zapewniającej skuteczną kontrolę objawów.

Działanie leku może wystąpić po kilku dniach od rozpoczęcia leczenia. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zalecił lekarz.

Leku Fanipos nie należy stosować w dawkach większych ani częściej niż zalecił lekarz. Ważne jest, by nie stosować więcej dawek leku niż zalecił lekarz.

Jeśli, mimo stosowania leku Fanipos, nadal utrzymuje się swędzenie i łzawienie oczu związane z katarem siennym, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku, który złagodzi objawy dotyczące oczu.

Zanim zastosuje się aerozol do nosa

Lek Fanipos ma wieczko ochronne, które osłania i utrzymuj e w czystości dozownik. Wieczko ochronne należy zdjąć przed zastosowaniem leku i ponownie nałożyć po jego użyciu.

Przed pierwszym użyciem aerozolu do nosa Fanipos należy odpowiednio przygotować butelkę:

1.    Delikatnie wstrząsnąć butelkę, a następnie zdjąć wieczko ochronne.

2.    Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem za dno butelki, a palcem wskazującym i palcem środkowym za obie strony dozownika. Należy upewnić się, że dozownik nie jest skierowany bezpośrednio na pacjenta.

3.    Nacisnąć palcami dozownik w celu uwolnienia dawki aerozolu.

4.    Powtórzyć czynności 2. i 3. jeszcze pięć razy - aerozol jest gotowy do użycia.

Jeżeli w ciągu ostatnich 7 dni lek Fanipos nie był stosowany, należy ponownie przygotować go do użycia, tak by wytwarzał drobną mgiełkę.

Jeżeli, po próbie przygotowania butelki do użycia dozownik w dalszym ciągu nie działa, może to oznaczać, że jest zatkany. Wówczas należy wykonać następujące czynności:

Czyszczenie butelki z aerozolem do nosa

1.    Zdj ąć wieczko ochronne.

2.    Pociągnąć biały pierścień do góry, aby zdjąć dozownik.

3.    Dozownik i wieczko ochronne włożyć na kilka minut do ciepłej wody, a następnie przepłukać pod bieżącą wodą.

4.    Strząsnąć nadmiar wody i pozostawić dozownik i wieczko ochronne w ciepłym (nie gorącym) miejscu do wyschnięcia.

5.    Ponownie nałożyć dozownik.

6.    Przygotować butelkę do użycia, jeżeli jest to konieczne, nacisnąć kilka razy pompkę aż do uzyskania drobnej mgiełki.

•    Należy czyścić dozownik co najmniej raz w tygodniu, aby zabezpieczyć go przed zatkaniem.

W przypadku zatkania dozownika, konieczne jest dodatkowe czyszczenie.

•    NIGDY nie należy próbować udrożniać ani powiększać otworu w dozowniku igłą ani innym ostrym narzędziem, gdyż doprowadzi to do zniszczenia mechanizmu rozpraszającego lek.

Stosowanie aerozolu do nosa

1.    W strząsnąć butelką i zdj ąć wieczko ochronne.

2.    Delikatnie wydmuchać nos.

3.    Zatkać jeden otwór nosowy przyciskając go palcem i umieścić końcówkę dozownika w drugim otworze nosowym. Lekko przechylić głowę do przodu, tak aby butelka była w pionowej pozycji.

4.    Wykonać powolny wdech przez nos i jednocześnie palcami silnie nacisnąć pierścień dozownika, aby podać dawkę aerozolu do otworu nosowego.

5.    Wykonać wydech przez usta. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby podać drugą dawkę aerozolu do tego samego otworu nosowego.

6.    Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i wykonać wydech przez usta.

7.    Powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 6, aby podać lek do drugiego otworu nosowego.

Po zastosowaniu aerozolu do nosa

• Należy ostrożnie wytrzeć dozownik czystą chusteczką i ponownie nałożyć wieczko ochronne. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fanipos

Istotne jest, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami farmaceuty lub lekarza. Lek należy przyjmować wyłącznie w dawkach zalecanych przez lekarza; stosowanie mniejszej lub większej niż zalecana dawki leku może spowodować nasilenie się objawów.

W przypadku nieumyślnego zastosowania większej niż zalecana dawki leku Fanipos należy skontaktować się z lekarzem.

Należy wziąć niniejszą ulotkę oraz butelkę z lekiem Fanipos w celu pokazania ich lekarzowi. Pominięcie zastosowania leku Fanipos

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku Fanipos o ustalonej porze, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak pacjent sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zaczekać i przyjąć kolejną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Fanipos

Objawy dotyczące nosa mogą ulec poprawie dopiero po kilku dniach od rozpoczęcia stosowania leku Fanipos. Zatem bardzo ważne jest, by stosować lek systematycznie, tak jak to zalecił lekarz oraz by kontynuować stosowanie leku dopóki lekarz nie zaleci przerwania stosowania, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działąnia niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent stosuje duże dawki leku Fanipos, może być konieczne podanie dodatkowych steroidów w okresach dużego stresu, w czasie pobytu w szpitalu po poważnym wypadku lub urazie, lub przed zabiegiem chirurgicznym.

Leczenie donosowymi kortykosteroidami może wpływać na wytwarzanie steroidów w organizmie. Prawdopodobieństwo takiego wpływu jest większe w przypadku stosowania dużych dawek przez długi okres. Taki wpływ może przejawiać się spowolnieniem wzrostu u dzieci i z tego względu lekarz będzie regularnie kontrolował wzrost u dzieci leczonych kortykosteroidami donosowymi przez długi okres. Lekarz pomoże zapobiec opóźnieniu wzrostu przepisując najmniejszą dawkę steroidu, która zapewnia odpowiednią kontrolę objawów choroby.

Niektóre działania niepożądane są bardziej poważne niż inne i w przypadku wystąpienia któregokolwiek z objawów wymienionych poniżej należy przerwać stosowanie leku Fanipos i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem:

Działania niepożądane występujące bardzo często (prawdopodobnie występujące częściej niż u 1 na 10pacjentów przyjmujących Fanipos):

   krwawienie z nosa.

Działania niepożądane występujące często (prawdopodobnie występujące nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów przyjmujących Fanipos):

•    ból głowy.

   nieprzyj emny smak w j amie ustnej, nieprzyj emny zapach w nosie.

•    suchość i podrażnienie błony śluzowej gardła i nosa oraz kichanie.

Działania niepożądane występujące rzadko (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów przyjmujących Fanipos):

   ciężkie reakcje alergiczne objawiające się nagłym wystąpieniem wysypki, obrzęku (zazwyczaj języka, twarzy lub warg) lub trudności w oddychaniu.

•    skurcz oskrzeli (zwężenie dróg oddechowych w płucach).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów przyjmujących Fanipos)

   jaskra (zwiększone ciśnienie śródgałkowe) i zaćma (zmętnienie soczewki oka), zgłaszane podczas długotrwałego stosowania.

•    perforacja przegrody nosowej (przegrody dzielącej jamę nosa) i owrzodzenie błony śluzowej nosa. Dotyczy to zazwyczaj pacjentów, którzy przebyli zabieg chirurgiczny nosa.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Dzieci mogą mieć spowolniony wzrost niż inne, dlatego u dzieci otrzymujących leczenie kortykosteroidami donosowo przez długi okres czasu, lekarz będzie musiał regularnie kontrolować ich wzrost. Lekarz pomoże zapobiec opóźnieniu wzrostu przepisując najmniejszą dawkę steroidu, która zapewnia odpowiednią kontrolę objawów choroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek F anipos

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku tekturowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. . Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fanipos

-    Substancją czynną leku jest flutykazonu propionian. Każda dawka donosowa zawiera 50 mikrogramów flutykazonu propionianu.

-    Pozostałe składniki to: glukoza bezwodna, celuloza dyspersyjna, 2-fenyloetanol, benzalkoniowy chlorek, roztwór (40 mikrogramów/dawkę donosową), polisorbat 80, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Fanipos i co zawiera opakowanie

Fanipos, aerozol do nosa, jest lekiem w postaci białej, nieprzezroczystej zawiesiny umieszczonej w butelce ze szkła oranżowego z pompką dozującą, w tekturowym pudełku.

Lek Fanipos dostępny jest w opakowaniach zawierających po 60, 120 i 150 dawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29 747 70 Opava - Komarov Republika Czeska

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80 31-546 Kraków


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy

Niemcy

Dania

Estonia

Hiszpania

Finlandia

Węgry

Islandia

Irlandia

Włochy

Holandia

Polska

Portugalia

Słowacja


Nasofan, nasní sprej

Flutica-TEVA 50 Mikrogramm Nasenspray, Suspension Fluticasonpropionat „Teva“ 50 mikrogram/dosis, nssespray, suspensión Nasofan

Fluticasona Teva 50 microgramos suspensión para pulverización nasal Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute Flutirin orrspray

Nasofan 50 míkróg/skammt nefüöi, dreifa Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray Suspension Nasofan 50 microgrammi Spray Nasale Fluticasonpropionaat 50 A, neusspray 50 microgram/dosis Fanipos

Fluticasona Nasofan 50mcg Suspensäo para Pulverizado Nasal Nasofan 50 mikrogramová nosová aerodisperzia aer nas

Wielka Brytania Nasofan Aqueous 50 microgram Nasal Spray

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014

6

Fanipos

Charakterystyka Fanipos

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fanipos, 50 ^g/dawkę donosową, aerozol do nosa, zawiesina

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każde 100 mikrolitrów odmierzonego aerozolu do nosa zawiera 50 mikrogramów (^g) flutykazonu propionianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Zawiera 40 mikrogramów chlorku benzalkoniowego w odmierzonym aerozolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, zawiesina.

Produkt leczniczy Fanipos składa się z białej, nieprzezroczystej, wodnej zawiesiny w butelce ze szkła oranżowego z pompką dozującą.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Fanipos jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym kataru siennego) oraz całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Fanipos aerozol do nosa u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat

Zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (200 ^g), najlepiej rano. W niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (400 ^g). Po uzyskaniu poprawy, jako dawkę podtrzymującą można stosować jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego (100 ^g) raz na dobę. W przypadku nawrotu objawów, dawkę leku można odpowiednio zwiększyć. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż cztery dawki aerozolu do każdego otworu nosowego (400 ^g). Należy stosować najmniejszą dawkę, która zapewnia skuteczną kontrolę objawów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Stosuje się dawkę zalecaną dla dorosłych.

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat

Zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (100 ^g),

najlepiej rano. W niektórych przypadkach konieczne może zastosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (200 ąg). Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego (200 ąg). Należy stosować najmniejszą dawkę, która zapewnia skuteczną kontrolę objawów.

W celu uzyskania pełnej korzyści terapeutycznej konieczne jest regularne stosowanie leku. Należy wyjaśnić pacjentowi, że działanie leku nie występuje natychmiast, a optymalne działanie występuje po 3-4 dniach od rozpoczęcia leczenia.

Sposób podawania

Fanipos przeznaczony jest wyłącznie do podawania donosowego.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego

Przed pierwszym użyciem, produkt leczniczy Fanipos należy odpowiednio przygotować, poprzez sześciokrotne naciskanie i puszczanie pompki. Jeżeli produkt Fanipos nie był używany przez kolejne 7 dni, należy go ponownie przygotować do użycia, wciskając i puszczając pompkę odpowiednią liczbę razy do czasu uzyskania efektu drobnej mgiełki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1..

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zakażenia miejscowe: Zakażenia błony śluzowej nosa należy odpowiednio leczyć, ale nie stanowią one przeciwwskazania do stosowania produktu leczniczego Fanipos.

W celu uzyskania pełnej korzyści ze stosowania produktu leczniczego Fanipos, konieczne może być podawanie produktu leczniczego przez kilka dni.

Należy zachować ostrożność podczas zmiany leczenia steroidami o działaniu ogólnoustrojowym na leczenie produktem leczniczym Fanipos, jeżeli występuje podejrzenie zaburzenia czynności nadnerczy.

W większości przypadków stosowanie produktu leczniczego Fanipos prowadzi do opanowania sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, jednakże w przypadku ekspozycji na bardzo duże stężenia alergenów w okresie letnim, może być konieczne wprowadzenie dodatkowego leczenia w niektórych przypadkach (np. w celu opanowania objawów dotyczących oczu).

Podczas stosowania wziewnych kortykosteroidów, szczególnie w dużych dawkach i przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż w przypadku stosowania doustnych kortykosteroidów. Objawy mogą różnić się u poszczególnych pacjentów i zależnie od rodzaju kortykosteroidu. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, wygląd twarzy charakterystyczny w zespole Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćmę, jaskrę oraz rzadziej szereg objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadpobudliwość psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (zwłaszcza u dzieci). Patrz punkt 5.1 i 5.2.

W wyniku leczenia donosowymi kortykosteroidami w dawkach większych niż zalecane, może wystąpić zahamowanie czynności nadnerczy w stopniu istotnym klinicznie. W przypadku konieczności zastosowania dawek większych niż zalecane, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego leczenia kortykosteroidami o działaniu ogólnoustrojowym w okresie stresu lub zabiegu chirurgicznego (dane dotyczące flutykazonu propionianu podawanego donosowo, patrz punkt 5.1).

Przypadki istotnych interakcji mogą wystąpić między flutykazonu propionianem i silnymi inhibitorami izoenzymu 3A4 układu enzymatycznego cytochromu P450 (np. ketokonazolem i inhibitorami proteazy, takimi jak rytonawir). W rezultacie może dojść do zwiększenia ogólnoustrojowego narażenia na flutykazonu propionian (obserwowano np. objawy zespołu Cushinga i zahamowanie czynności nadnerczy). Z tego względu należy unikać jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu i rytonawiru, chyba że spodziewane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.

U pacjentów chorych na gruźlicę, jakąkolwiek niewyleczoną infekcję, opryszczkowe zakażenie oczu oraz u pacjentów, którzy niedawno mieli zabieg chirurgicznych lub uraz w obrębie nosa lub jamy ustnej, należy rozważyć możliwe korzyści z leczenia w stosunku do możliwego ryzyka.

Fanipos zawiera chlorek benzalkoniowy, który jest substancją drażniącą; może powodować reakcje skórne. W przypadku długotrwałego stosowania, środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy może spowodować obrzęk błony śluzowej nosa. W przypadku wystąpienia takiej reakcji (przedłużające się uczucie zatkanego nosa) należy, jeśli to możliwe, rozważyć stosowanie do nosa produktów leczniczych niezawierających środków konserwujących. Jeśli takie produkty lecznicze nie są dostępne, należy zastosować produkty lecznicze w innej postaci farmaceutycznej.

Może on również powodować skurcz oskrzeli.

Dzieci i młodzież

Opisywano przypadki opóźnienia wzrostu u dzieci i młodzieży otrzymujących niektóre donosowe kortykosteroidy w zalecanych dawkach. Zaleca się regularną kontrolę wzrostu dzieci długotrwale leczonych donosowymi kortykosteroidami. W przypadku stwierdzenia opóźnienia wzrostu należy ponownie przeanalizować leczenie i, jeżeli jest to możliwe, zmniejszyć dawkę donosowego kortykosteroidu do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów choroby. Ponadto należy rozważyć skierowanie dziecka do specjalisty pediatry.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność podczas stosowania flutykazonu propionianu u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki będące silnymi inhibitorami izoenzymu 3A4 układu enzymatycznego cytochromu P450 (np. inhibitory proteazy, takie jak rytonawir). W badaniu interakcji flutykazonu propionianu podawanego donosowo zdrowym ochotnikom wykazano, że rytonawir (silny inhibitor izoenzymu 3A4 układu cytochromu P450) w dawce 100 mg dwa razy na dobę, kilkaset razy zwiększał stężenie flutykazonu propionianiu w osoczu, powodując znaczne zmniejszenie stężenia kortyzolu w osoczu. Zgłaszano przypadki wystąpienia zespołu Cushinga i zahamowania czynności nadnerczy. Należy unikać takiego skojarzenia leków, chyba że korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych występujących po zastosowaniu glikokortykosteroidów. Inne inhibitory izoenzymu 3A4 cytochromu P450 powodują minimalne (erytromycyna) lub niewielkie (ketokonazol) zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na flutykazonu propionian, bez znacznego zmniejszenia stężenia kortyzolu w osoczu (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Badania interakcji były przeprowadzone tylko u dorosłych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma dostatecznych dowodów dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży. Podawanie kortykosteroidów ciężarnym zwierzętom może powodować zaburzenia rozwoju płodu, w tym rozszczep podniebienia i opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego. Istnieje bardzo niewielkie ryzyko wystąpienia takich zaburzeń u płodu ludzkiego. Należy jednakże podkreślić, że zmiany u płodów zwierząt występowały po ogólnoustrojowym narażeniu na stosunkowo duże dawki leków; bezpośrednie donosowe podawanie leku powoduje minimalne ogólnoustrojowe narażenie na lek.

Podobnie jak w przypadku innych leków, stosowanie produktu leczniczego Fanipos u kobiet w ciąży wymaga rozważenia możliwych korzyści z podawania leku względem potencjalnego ryzyka.

Karmienie piersią

Nie prowadzono badań dotyczących przenikania flutykazonu propionianu do mleka kobiecego. Podskórne podawanie flutykazonu propionianu szczurom laboratoryjnym w okresie laktacji prowadziło do uzyskania mierzalnych stężeń flutykazonu propionianu w osoczu krwi i stwierdzenia jego obecności w mleku. Jednakże po donosowym podaniu u naczelnych nie wykryto leku w osoczu krwi i dlatego jest mało prawdopodobne, aby lek był wykrywany w mleku. Przed zastosowaniem produktu leczniczego Fanipos u kobiet karmiących piersią należy rozważyć, czy terapeutyczne korzyści z jego stosowania przewyższają potencjalne zagrożenie dla matki i dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fanipos nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Wymienione poniżej działania niepożądane są pogrupowane w zależności od układów i narządów oraz częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość

występowania

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości objawiające się:

Skurczem oskrzeli

Rzadko

Reakcjami anafilaktycznymi

Rzadko

Reakcjami rzekomoanafilaktycznymi

Rzadko

Reakcjami nadwrażliwości skórnej

Bardzo rzadko

Obrzękiem naczynioruchowym (głównie obrzękiem twarzy, jamy ustnej i gardła)

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, nieprzyjemny smak, nieprzyjemny zapach

Często

Zaburzenia oka

Jaskra, wzrost ciśnienia śródgałkowego, zaćma

Działania te zostały zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń spontanicznych po długotrwałym stosowaniu leku.

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa

Bardzo często

Suchość błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, suchość gardła, podrażnienie gardła.

Często

Perforacja przegrody nosowej, owrzodzenie błony śluzowej nosa

Zazwyczaj u pacjentów po przebytym zabiegu chirurgicznym nosa.

Bardzo rzadko

Ogólnoustrojowe objawy mogą wystąpić po zastosowaniu niektórych donosowych kortykosteroidów, szczególnie jeśli są stosowane w dużych dawkach przez długi okres.

Dzieci i młodzież

Zgłaszano, że niektóre donosowe kortykosteroidy mogą powodować opóźnienie wzrostu u dzieci, gdy są podawane w zalecanych dawkach. Zaleca się, aby wzrost u dzieci leczonych długotrwale kortykosteroidami do nosa był regularnie kontrolowany.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu MonitorowaniaNiepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących ostrego lub przewlekłego przedawkowania produktu leczniczego Fanipos. Donosowe podawanie 2 miligramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę przez siedem dni zdrowym ochotnikom nie wpływa na czynność osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (ang. hypothalamo-pituitary-adrenal, HPA).

Podawanie wziewne lub doustne dużych dawek kortykosteroidów przez długi okres może prowadzić do zahamowania czynności osi HPA.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej i inne leki do nosa do miej scowego stosowania, kortykosteroidy.

Kod ATC: R01A D08

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo

Po podaniu donosowym flutykazonu propionian nie powoduje lub powoduje niewielkie zahamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej.

Po podaniu donosowym flutykazonu propionianu (200 pg/dobę) nie stwierdzono żadnej istotnej zmiany 24-godzinnego AUC kortyzolu w surowicy w porównaniu z placebo (stosunek 1,01; 90% przedział ufności (CI) 0,9-1,14).

Dzieci i młodzież

W rocznym randomizownym badaniu z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo, z grupą równoległą, porównującym szybkość wzrostu dzieci w wieku od 3 do 9 lat, przed okresem dojrzewania (56 pacjentów otrzymywało flutykazonu propionian i 52 pacjentów otrzymywało placebo) nie wykazano statystycznie znaczącej różnicy w szybkości wzrostu pacjentów otrzymujących donosowo flutykazonu propionian (200 mikrogramów na dobę, aerozol do nosa) w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Szacowana szybkość wzrostu po ponad roku stosowania leczenia wynosiła 6,20 cm/rok (SE=0,23) w grupie otrzymującej placebo oraz 5,99 cm/rok (SE=0,23) w grupie przyjmującej flutykazonu propionianu; średnia różnica w szybkości wzrostu po roku leczenia wynosiła 0,20 cm/rok (SE=0,28, 95% CI= -0,35; 0,76). Nie zaobserwowano istotnych klinicznie zmian w czynności osi HPA ani zmian gęstości mineralnej kości jak oszacowano odpowiednio w 12-godzinnym badaniu wydzielania kortyzolu w moczu oraz w absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po donosowym podaniu flutykazonu propionianu (200 pg/dobę) maksymalne stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym u większości osób były nieoznaczalne (<0,01 ng/ml). Największe Cmax wynosiło 0,017 ng/ml. Bezpośrednie wchłanianie przez błonę śluzową nosa jest pomijalne ze względu na słabą rozpuszczalność w wodzie, przy czym większa część dawki ostatecznie jest połykana. W przypadku podania doustnego ekspozycja ogólnoustrojowa jest mniejsza niż 1% ze względu na słabe wchłanianie i metabolizm przed dostaniem się leku do krążenia ogólnego. Z tego względu całkowite, ogólnoustrojowe wchłanianie, będące wynikiem wchłaniania leku przez błonę śluzową nosa i z przewodu pokarmowego jest pomijalne.

Dystrybucja

Flutykazonu propionian ma dużą objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (około 318 1). Lek wiąże się z białkami osocza w umiarkowanie dużym stopniu (91%).

Biotransformacj a

Flutykazonu propionian jest szybko eliminowany z krwiobiegu, głównie na drodze metabolizmu wątrobowego do nieaktywnego metabolitu kwasu karboksylowego, z udziałem enzymu cytochromu P450 - CYP3A4. Połknięta część dawki flutykazonu propionianu podlega także intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP3A4, takich jak ketokonazol i rytonawir, gdyż mogą zwiększać ogólnoustrojową ekspozycję na flutykazonu propionian.

Eliminacja.

Eliminacja dożylnie podanego flutykazonu propionianu jest liniowa w zakresie dawek 250 - 1000 pg i charakteryzuje się dużym klirensem osoczowym (Cl = 1,1 l/min). Maksymalne stężenia w osoczu zmniejszają się o około 98% w ciągu 3-4 godzin i jedynie małe stężenia w osoczu były związane z końcowym okresem półtrwania wynoszącym 7,8 godz. Klirens nerkowy flutykazonu propionianu jest pomijalny (<0,2%) i mniej niż 5% dawki jest wydalane w postaci metabolitu kwasu karboksylowego. Główną drogą eliminacji jest wydalanie flutykazonu propionianu i jego metabolitów z żółcią.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dodatkowych danych przedklinicznych, istotnych dla lekarza, poza opisanymi w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Glukoza bezwodna Celuloza dyspersyjna 2-fenyloetanol

Benzalkoniowy chlorek, roztwór (40 pg/dawkę donosową) Polisorbat 80 Woda oczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego 12ml lub 15 ml [Typu III] z pompką dozującą, w tekturowym pudełku. Wielkość opakowań: 60, 120, 150 i 360 (3 x 120) dawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12061

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.02.2006 r./ 16.09.2008 r. / 27.04.2011r. / 06.12.2012 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2015-05-28

7

Fanipos