+ iMeds.pl

Felogel neo 10 mg/gUlotka Felogel neo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

FELOGEL NEO, 10 mg/g, żel Diclofenacum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest FELOGEL NEO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku FELOGEL NEO

3.    Jak stosować lek FELOGEL NEO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek FELOGEL NEO

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek FELOGEL NEO eo i w jakim celu się go stosuje

Lek FELOGEL NEO zawiera substancję czynną diklofenak sodowy i należy do grupy leków o nazwie leki przeciwreumatyczne lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. Diklofenak zmniejsza nasilenie objawów zapalenia - ból i obrzęk. Żel został specjalnie opracowany w celu uzyskania szybkiego wchłaniania diklofenaku przez skórę oraz szybkiego działania przeciwbólowego. Lek FELOGEL NEO jest wskazany do miejscowego objawowego leczenia pourazowych stanów zapalnych ścięgien, mięśni, stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty), oraz ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku FELOGEL NEO

Kiedy nie stosować leku FELOGEL NEO

-    jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, astmę przebiegającą pod postacią napadu, pokrzywkę lub alergiczny nieżyt nosa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku FELOGEL NEO należy zwrócić się do lekarza lub farmacety

-    jeżeli pacjent ma wrzód żołądka lub dwunastnicy, niewydolność krążenia (chorobę serca, która może prowadzić do łatwego męczenia się, duszności, obrzęki wokół kostek, itp.), problemy z nerkami;

-    jeżeli u pacjenta występowała nadwrażliwość na pokarmy i leki;

-    jeżeli pacjent choruje na astmę lub inne choroby uczuleniowe;

-    jeżeli u pacjenta występowała nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwreumatyczne;

-    żel należy stosować wyłącznie na nienaruszoną skórę (bez otwartych ran i uszkodzeń);

-    nie należy stosować żelu na oczy i błony śluzowe;

-    nie należy stosować żelu pod opatrunki i nie należy przyjmować go doustnie;

-    leczonej skóry nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;

-    w przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości ze strony skóry lub innych narządów, leczenie należy przerwać.

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w przypadku stosowania leku FELOGEL NEO na duże powierzchnie skóry lub podczas stosowania długotrwałego.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku FELOGEL NEO u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

Inne leki i FELOGEL NEO

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Chociaż w przypadku zastosowania leku FELOGEL NEO na skórę, wystąpienie interakcji z innymi lekami jest mało prawdopodobne, należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwzapalne, kortykosteroidy oraz leki na obniżenie ciśnienia krwi.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku FELOGEL NEO w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek FELOGEL NEO jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek FELOGEL NEO zawiera glikol propylenowy oraz sodu benzoesan

Glikol propylenowy może działać drażniąco na skórę.

Sodu benzoesan może wywierać łagodne, drażniące działanie na skórę, oczy i błony śluzowe.

3. Jak stosować lek FELOGEL NEO

Ten lek należy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek FELOGEL NEO jest przeznaczony do stosowania na skórę. Zazwyczaj lek stosuje się w następujący sposób:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat

Żel należy stosować miejscowo na skórę 2 do 3 razy na dobę i dokładnie rozsmarować aż do wchłonięcia przez skórę. Wymagana ilość żelu zależy od wielkości zmienionego obszaru.

Na przykład: 2 g żelu (około 6 cm) wystarczają do posmarowania obszaru o polu powierzchni około 400 cm2. Po każdym nałożeniu żelu należy umyć ręce, jeżeli ręce nie są poddawane leczeniu. W przypadku zakrzepowego zapalenia żył nie należy uciskać miejsca stosowania żelu.

Przed pierwszym użyciem należy przedziurawić folię aluminiową, którą zamknięta jest tuba.

Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie.

U osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat w przypadku stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż przez 14 dni. Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych.

Jeśli produkt leczniczy wymaga stosowania u dzieci w wieku 14 lat i powyżej w celu złagodzenia bólu dłużej niż 7 dni lub jeśli objawy nasilą się pacjent lub opiekunowie powinni skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież poniżej 14 lat

Nie ma wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek należy stosować w zwykłej zalecanej dawce.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku FELOGEL NEO

Ponieważ lek jest przeznaczony do podawania miejscowego, przedawkowanie jest mało prawdopodobne. W razie przypadkowego połknięcia dużych ilości leku lub kontaktu z oczami, błonami śluzowymi lub otwartymi ranami, należy skonsultować się z lekarzem lub udać do najbliższego ośrodka zdrowia.

Pominięcie zastosowania leku FELOGEL NEO

W przypadku pominięcia dawki leku, gdy zbliża się już czas podania kolejnej dawki, należy ją zastosować jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zastosowaniu leku na skórę, najczęściej występują następujące działania niepożądane: pieczenie w miejscu zastosowania leku, zaczerwienienie, swędzenie, wysypka, łuszczenie skóry, suchość skóry. Rzadko może wystąpić miejscowy obrzek i pęcherze na skórze w miejscu zastosowania leku.

W bardzo rzadkich przypadkach skóra może stać się nadmiernie wrażliwa na światło słoneczne, mogą wystąpić takie reakcje alergiczne jak pokrzywka, trzeszczenia, duszność i obrzęk twarzy lub gardła. Bardzo rzadko może wystąpić wysypka grudkowa.

W razie wystąpienia opisanych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku.

W przypadku zastosowania leku na dużą powierzchnię skóry możliwe jest wystąpienie zaburzeń w obrębie przewodu poakrmowego (brak apetytu, nudności, wymioty, biegunka, ból, krwawienie i owrzodzenia).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek FELOGEL NEO

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Co zawiera lek FELOGEL NEO

Substancją czynną jest diklofenak sodowy. 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.

Pozostałe składniki leku to: karbomer 980, makrogol 400, glikol propylenowy, dietanoloamina, sodu benzoesan, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek FELOGEL NEO i co zawiera opakowanie

Przezroczysta, bezbarwna masa o jednorodnej konsystencji żelu, o charakterystycznym zapachu alkoholu izopropylowego.

Tuba aluminiowa z membraną, zamknięta zakrętką z PP, w tekturowym pudełku. Jedna tuba po 40 g lub 60 g wraz z ulotką w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Sopharma Warszawa Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 91 04-118 Warszawa

Wytwórca SOPHARMA PLC 16 Iliensko Shosse str.

1220 Sofia Bułgaria

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Felogel neo

Charakterystyka Felogel neo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FELOGEL NEO, 10 mg/g, żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, sodu benzoesan. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Przezroczysta, bezbarwna masa o jednorodnej konsystencji żelu, o charakterystycznym zapachu alkoholu izopropylowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe objawowe leczenie

-    pourazowych stanów zapalnych ścięgien, mięśni, stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń)

-    ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty);

-    ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób stosowania: miejscowo, na skórę.

Dawka:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: żel należy stosować miejscowo na skórę 2 do 3 razy na dobę i dokładnie rozsmarować, aż do wchłonięcia przez skórę. Wymagana ilość żelu zależy od wielkości zmienionego obszaru. Na przykład: 2 g żelu (około 6 cm) wystarczają do posmarowania obszaru o polu powierzchni około 400 cm2. Po każdym nałożeniu żelu należy umyć ręce, jeżeli ręce nie są poddawane leczeniu. W przypadku zakrzepowego zapalenia żył nie należy uciskać miejsca stosowania żelu.

Przed pierwszym użyciem należy przedziurawić folię aluminiową, którą zamknięta jest tuba.

Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie.

U osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat w przypadku stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż przez 14 dni. Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych.

Jeśli produkt leczniczy wymaga stosowania u dzieci w wieku 14 lat i powyżej w celu złagodzenia bólu dłużej niż 7 dni lub jeśli objawy nasilą się pacjent lub opiekunowie powinni skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież poniżej 14 lat

Nie ma wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Produkt należy stosować w zwykle zalecanej dawce.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1;

-    Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, astma przebiegająca pod postacią napadu, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat jest przeciwwskazane.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w przypadku stosowania leku FELOGEL NEO na duże powierzchnie skóry lub podczas stosowania długotrwałego.

-    Czasami doustnie podawane niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą powodować zaburzenia przewodu pokarmowego, pogorszenie czynności serca u pacjentów z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, zaburzać czynność wątroby i nerek. Pomimo, że po podaniu miejscowym diklofenaku na skórę wchłanianie układowe leku jest minimalne, pacjenci z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, chorobami nerek w wywiadzie i niewydolnością serca powinni stosować lek FELOGEL NEO wyłącznie po skonsultowaniu się z lekarzem;

-    U pacjentów z nadwrażliwością na pokarmy i leki oraz z chorobami alergicznymi - katarem siennym, astmą oskrzelową, polipami w nosie, produkt leczniczy FELOGEL NEO należy stosować ostrożnie i po skonsultowaniu się z lekarzem.

-    Odnotowano reakcje nadwrażliwości krzyżowej z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) z tego powodu u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na inne produkty z tej klasy, może wystąpić reakcja uczuleniowa także na diklofenak.

-    Żel należy stosować wyłącznie na zdrową i nieuszkodzoną skórę (bez otwartych ran i uszkodzeń).

-    Żelu nie należy stosować pod opatrunki okluzyjne.

-    Żelu nie należy przyjmować doustnie.

-    Żelu nie należy stosować do oczu ani na błony śluzowe.

-    Leczonej powierzchni skóry nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

-    Lek FELOGEL NEO zawiera glikol propylenowy, który może wywierać działanie drażniące na skórę.

-    W skład leku wchodzi substancja pomocnicza - sodu benzoesan, który może wywierać łagodne, drażniące działanie na skórę, oczy i błony śluzowe.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Po zastosowaniu żelu na skórę, ryzyko wystąpienia interakcji z innymi lekami jest niewielkie ze względu na niewielką ilość diklofenaku, która ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego.

-    Należy unikać równoczesnego podawania diklofenaku wraz z innymi NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2, z powodu wyższego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, chociaż wystąpienie takich interakcji jest mało prawdopodobne po miejscowym stosowaniu diklofenaku.

-    Równoczesne podawanie diklofenaku i aspiryny lub kortykosteroidów zwiększa ryzyko dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, chociaż wystąpienie takich interakcji jest mało prawdopodobne po miejscowym stosowaniu diklofenaku.

-    Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą wchodzić w interakcje z lekami obniżającymi ciśnienie krwi, osłabiając ich działanie, ale możliwość wystąpienia tego zjawiska po miejscowym podawaniu diklofenaku jest bardzo mała.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono żadnych kontrolowanych badań klinicznych stosowania produktu leczniczego FELOGEL NEO u kobiet w ciąży, w związku z czym nie należy stosować tego leku w trakcie ciąży. Stosowanie diklofenaku w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Brak informacji dotyczących przenikania diklofenaku do mleka matki po zastosowaniu leku na skórę. Z tego powodu nie zaleca się podawać leku w okresie karmienia piersią. W przypadkach, gdy jego zastosowania jest uzasadnione, nie należy stosować leku na piersi, na duże powierzchnie skóry ani długotrwale.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane są zależne od sposobu podawania leku.

Działania niepożądane klasyfikuje się według częstości występowania jako:

bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 i <1/10), niezbyt często (> 1/1 000 i <1/100), rzadko (> 1/10 000 i <1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Obserwowano następujące działania niepożądane u predysponowanych pacjentów stosujących lek miejscowo:

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

bardzo rzadko - astma

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

często - świąd, zaczerwienienie, wysypka, wyprysk, kontaktowe zapalenie skóry;

rzadko - pęcherzowe zapalenie skóry;

bardzo rzadko - reakcje nadwrażliwości na światło

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko - nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

bardzo rzadko - wysypka grudkowa

Po długotrwałym stosowaniu leku na duże powierzchnie skóry, możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych związanych z jego wchłanianiem, np. zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (brak apetytu, nudności, wymioty, biegunka, ból, krwawienia i owrzodzenia).

Prawdopodobieństwo wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych po zastosowaniu diklofenaku na skórę jest małe w porównaniu z prawdopodobieństwem wystąpienia działań niepożądanych po podaniu doustnym.

4.9 Przedawkowanie

Po miejscowym stosowaniu leku, wystąpienie przedawkowania jest mało prawdopodobne w związku z niewielkim układowym wchłanianiem.

Objawy po połknięciu leku: pieczenie w jamie ustnej, ślinienie, nudności, wymioty.

Leczenie: przepłukanie jamy ustnej, płukanie żołądka, leczenie objawowe w razie potrzeby.

Nie ma swoistej odtrutki.

Objawy strony obrębie oczu, błon śluzowych lub otwartych ran: obserwuje się miejscowe podrażnienie - łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie, ból.

Leczenie: dokładne płukanie wodą destylowaną lub roztworem soli fizjologicznej zmienionej powierzchni do zmniejszenia nasilenia lub ustąpienia objawów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego.

Kod ATC: M02A A15

Diklofenak należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Hamując enzym cyklooksygenazę, znosi lub zmniejsza działanie prostaglandyn, które odgrywają istotną rolę w procesie zapalenia, łagodzeniu bólu oraz gorączki. Diklofenak zastosowany na skórę wywiera bezpośrednie działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe na tkanki objęte procesem zapalnym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Zastosowana postać farmaceutyczna - żel, pozwala na szybkie przenikanie substancji czynnej przez skórę i szybkie osiągnięcie wysokiego miejscowego stężenia terapeutycznego w podskórnych tkankach miękkich, stawach i płynie maziowym. W porównaniu z podaniem doustnym, w przypadku pojedynczego zastosowania żelu u zdrowych ochotników, układowe wchłanianie diklofenaku wynosi jedynie 6%, co pokazano badając wydalanie hydroksylowanych metabolitów diklofenaku z moczem. Stężenie diklofenaku w osoczu zasadniczo nie powoduje układowych działań niepożądanych, poza przypadkami nadwrażliwości na diklofenak.

W przypadku układowego podania diklofenaku:

Wchłanianie

Diklofenak wchłania się w dużym stopniu w przewodzie pokarmowym. Maksymalne stężenie leku w osoczu występuje 1 - 2 godziny po podaniu.

Dystrybucja

Diklofenak w nawet 99% wiąże się z albuminami osocza. Objętość dystrybucji wynosi 0,12-0,14 l/kg. Przenika do płynu maziowego i osiąga tam wysokie stężenie 2 - 4 godziny po wystąpieniu maksymalnego stężenia w osoczu.

Metabolizm

Diklofenak podlega intensywnej biotransformacji głównie w mechanizmie utleniania i sprzęgania. Powstałe metabolity są substancjami biologicznie nieaktywnymi.

Eliminacja

Klirens diklofenaku wynosi 263±56 ml/min. Czas połowiczej eliminacji (ti/2) po podaniu doustnym wynosi 2 godziny. Około 60% leku eliminowane jest z moczem, a pozostała część z kałem.

Jest wydzielany do mleka matki, chociaż w nieistotnych ilościach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Po zastosowaniu pojedynczej dawki leku miejscowo na skórę o powierzchni 30 cm2, nie odnotowano ogólnych toksycznych efektów będących konsekwencją wchłaniania leku, co pokazuje, że produkt nie wywiera działań toksycznych. Po podaniu transdermalnym żelu w dużej dawce 6 g/kg (co odpowiada 60 mg/kg diklofenaku), obserwowano zmiany w obrębie błony śluzowej żołądka pod postacią krwawień i pojedynczych owrzodzeń.

W badaniach przeprowadzonych na świnkach morskich nie obserwowano działania uczulającego.

W badaniach miejscowo podawanego produktu, przeprowadzonych na szczurach i świnkach morskich, nie stwierdzono efektu drażniącego.

Dane z przedklinicznych badań genotoksyczności, potencjału mutagennego i rakotwórczego diklofenaku wykazały, że w zakresie dawek terapeutycznych diklofenak nie wykazuje specyficznego zagrożenia dla ludzi. W badaniach na myszach, szczurach i królikach nie wykazano teratogennego działania diklofenaku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Karbomer 980 Makrogol 400 Glikol propylenowy Dietanoloamina Sodu benzoesan Alkohol izopropylowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną, zamknięta zakrętką z PP, w tekturowym pudełku. Jedna tuba po 40 g lub 60 g wraz z ulotką w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sopharma Warszawa Sp. z o. o.

ul. Ostrobramska 91 04-118 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19590

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012-01-13

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Felogel neo