+ iMeds.pl

Fenoterol gsk 5 mgUlotka Fenoterol gsk

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

FENOTEROL GSK 5 mg, tabletki

(Fenoteroli hydrobromidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fenoterol GSK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenoterol GSK

3.    Jak stosować lek Fenoterol GSK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fenoterol GSK

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK FENOTEROL GSK I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Fenoterol GSK jest lekiem, którego substancją czynną jest fenoterol. Należy on do grupy leków, które działają rozkurczająco na mięśnie gładkie macicy i w ten sposób hamują skurcze macicy i przedwczesną lub zbyt intensywną czynność porodową.

Fenoterol GSK jest wskazany:

•    w zagrażającym poronieniu - od 16 tygodnia ciąży,

•    w przypadkach zagrażającego przedwczesnego porodu do 37 - 38 tygodnia ciąży,

•    w czasie przygotowań do cięcia cesarskiego,

•    w czasie przygotowań do zabiegów położniczych np. przed wykonaniem obrotu przy poprzecznym ułożeniu płodu lub wypadnięciu pępowiny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FENOTEROL GSK Kiedy nie stosować leku Fenoterol GSK

•    jeśli pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (fenoterol) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Fenoterol GSK,

•    jeśli u pacjentki występuje uczulenie (nadwrażliwość) na podobne leki z tej samej grupy leczniczej (tzw. beta2-sympatykomimetyki), które są stosowane w celu hamowania skurczów macicy, a także w leczeniu astmy oskrzelowej,

•    jeśli u pacjentki występuje jaskra,

•    jeśli u pacjentki występują choroby serca i układu krążenia takie jak: przyspieszona czynność serca, zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawki dwudzielnej, przerostowe podzastawkowe zwężenie aorty, świeży zawał mięśnia sercowego, przerostowa kardiomiopatia zwężająca (choroba polegająca na powiększeniu ściany lewej komory serca powiązana z utrudnieniem

1

przepływu krwi), zespół Wolfa-Parkinsona-White’a (choroba objawiająca się zaburzeniami rytmu serca), zespół ucisku żyły głównej dolnej, nadciśnienie płucne, choroba niedokrwienna serca, podwyższone ryzyko choroby niedokrwiennej serca,

•    w przypadku następujących komplikacji podczas przebiegu ciąży: wada rozwojowa płodu, krwawienie z łożyska przodującego, zakażenie wstępujące narządu rodnego, przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo położonego, ciężkie krwawienia z dróg rodnych, zakażenia śródmaciczne, zakażenie owodni oraz każda sytuacja dotycząca matki lub płodu, w której przedłużenie ciąży stanowi ryzyko,

•    jeśli u pacjentki występuje nadczynność tarczycy lub tyroetoksykoza (nadmiar hormonu tarczycy),

•    jeśli u pacjentki występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby,

•    jeśli u pacjentki występuje znaczne zmniejszenie stężenia potasu we krwi,

•    jeśli u pacjentki występuje nadciśnienie płucne,

•    jeśli u pacjentki występuje guz chromochłonny (łagodny nowotwór zbudowany z komórek rdzenia nadnerczy),

•    jeśli u pacjentki występują psychozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie - po konsultacji z lekarzem w następujących przypadkach:

•    gdy u pacjentki występuje przewlekła niewydolność łożyska,

•    jeśli u pacjentki występuje ostra choroba wątroby lub nerek,

•    jeśli u pacjentki występuje niewyrównana cukrzyca,

•    jeśli u pacjentki występuje nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze,

•    jeśli u pacjentki występują zaburzenia krzepnięcia krwi,

•    jeśli u pacjentki występuje miotonia dystroficzna (choroba genetyczna, której objawem jest zanik mięśni),

•    jeśli u pacjentki występuje choroba zwana atonią jelit (obniżenie napięcia mięśni gładkich wywołujące zaparcia),

•    jeśli u pacjentki występuje zmniejszenie stężenia potasu we krwi,

•    jeśli u pacjentki występuje obniżenie poziomu białka we krwi,

•    jeśli u pacjentki występuje choroba zwana wrodzonym zespołem wydłużonego QT związana ze zmianami w obrazie EKG lub pacjentka stosuje leki mogące wpływać na zmianę obrazu EKG,

•    gdy u pacjentki występuje zatrucie ciążowe z rzucawką.

Inne leki i Fenotrol GSK

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o

lekach, które pacjent palnuje przyjmować.

Lek Fenoterol GSK może wpływać na działanie innych, równocześnie przyjmowanych leków,

podobnie jak inne leki mogą wpływać na działanie leku Fenoterol GSK.

•    Leki z grupy selektywnych betai i beta2-agonistów oraz metylowanych ksantyn (stosowanych np. w leczeniu astmy oskrzelowej), jak również inhibitory monoaminooksydazy, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji) i leki antycholinergiczne (stosowane np. w leczeniu choroby Parkinsona, kolki oraz w nietrzymaniu moczu) mogą nasilać działanie leku Fenoterol GSK na układ krążenia i spowodować wystąpienie objawów przedawkowania.

• Należy zachować ostrożność stosując Fenoterol GSK razem z lekami wpływającymi na wydłużenie odcinka QT.

•    Fenoterol GSK zmniejsza działanie leków przeciwcukrzycowych.

2

•    Niektóre leki stosowane podczas operacji do znieczulenia ogólnego mogą powodować nasilenie działań niepożądanych leku Fenoterol GSK. W przypadku planowanych zabiegów w znieczuleniu ogólnym należy poinformować lekarza anestezjologa, chirurga, dentystę o stosowaniu leku Fenoterol GSK.

•    Niektóre leki znieczulające i neuroleptyki (leki przeciwpsychotyczne) stosowane równocześnie z lekiem Fenoterol GSK mogą wywołać objawy ciężkiego wstrząsu w wyniku rozszerzenia naczyń obwodowych.

•    Leki z grupy kortykosteroidów (leki stosowane w terapii chorób zapalnych) mogą nasilać działania niepożądane leku Fenoterol GSK takie jak obrzęk płuc.

•    Niektóre leki moczopędne oraz digoksyna (leki stosowane w chorobach serca i układu krążenia) stosowane z lekiem Fenoterol GSK mogą powodować jeszcze większe zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

• Nie należy stosować leku Fenoterol GSK z lekami zawierającymi jony wapnia i witaminę D, jak również dihydrotachysterolem (substancja podobna do witaminy D), lekami hamującymi syntezę prostaglandyn (niesteroidowe leki przeciwzapalne) i mineralokortykosterydami (hormony kory nadnerczy).

Fenoterol GSK z jedzeniem i piciem

Fenoterol GSK można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza.

O stosowaniu leku w ciąży decyduje lekarz.

Lek Fenoterol GSK przenika do płodu i może powodować zaburzenia przemiany węglowodanów oraz

przyspieszenie pracy serca płodu.

Brak danych na temat stsosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Fenoterol GSK nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Fenoterol GSK zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FENOTEROL GSK

Lek Fenoterol GSK należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W zagrażającym porodzie przedwczesnym, w zależności od intensywności skurczów macicy, zalecana dawka to:

1 tabletka 5 mg co 3 do 6 godzin, maksymalnie do 8 tabletek na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fenoterol GSK

Mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie akcji serca, kołatania serca, drżenia mięśniowe, zaczerwienienie skóry, drażniący kaszel, narastająca duszność, sinica, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze (w tym wstrząs), nadmierna potliwość, obwodowe rozszerzenie naczyń, ból w klatce piersiowej, nudności, wymioty, ból głowy.

3

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Fenoterol GSK

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Fenoterol GSK może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane uszeregowano wg częstości występowania stosując następujące określenia: rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Jeśli lek stosuje się w zalecanych dawkach, mogą pojawić się:

Rzadko: zmniejszenie stężenia potasu, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, lęk, zawroty głowy, przyśpieszenie akcji serca, nudności, wymioty, zaparcia, nadmierne pocenie się, drżenia mięśniowe.

•    Częstość nieznana: reakcje alergiczne, kwasica metaboliczna (zwiększenie kwasowości krwi), zmniejszenie stężenia glukozy we krwi noworodka, zmniejszenie poziomu sodu, nieprawidłowości w rozwoju noworodka, zmiany psychologiczne, niepokój, pobudliwość, drżenia mięśniowe, bóle głowy, pobudzenie, dusznica bolesna, kołatania serca, zaburzenia rytmu serca, przyśpieszenie akcji serca u płodu, niedokrwienie mięśnia sercowego, zmiany w obrazie EKG, spadek ciśnienia rozkurczowego, wzrost ciśnienia skurczowego, obniżenie ciśnienia krwi, obrzęk płuc, spowolnienie perystaltyki przewodu pokarmowego, podwyższony poziom transaminaz w surowicy krwi, reakcje skórne, bóle mięśniowe, skurcze mięśni, rabdomioliza (ciężka choroba mięśni szkieletowych powodująca niewydolność nerek), zmniejszenie ilości wydalanego moczu, zmniejszenie kurczliwości mięśni układu moczowego, zatrzymanie moczu, zaburzenia równowagi insulinowo-glukozowej u noworodka, pogłębienie wcześniej istniejącej niewydolności łożyska, osłabienie.

W przypadku wystąpienia objawów niewydolności układu krążenia, w tym duszności, uczucia ucisku w klatce piersiowej lub bólu zamostkowego, należy natychmiast przerwać leczenie i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FENOTEROL GSK

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Chronić od światła i wilgoci.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Fenoterol GSK po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

I


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Fenoterol GSK

Substancją czynną leku jest bromowodorek fenoterolu.

Jedna tabletka zawiera 5 mg bromowodorku fenoterolu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Fenoterol GSK i co zawiera opakowanie

Tabletki są barwy białej lub prawie białej o kształcie płaskiego krążka z obrzeżem i z kreską działową.

Opakowanie jednostkowe zawiera 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polska

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

tel. (61) 860 12 00 fax (61) 867 57 17

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

- GlaxoSmithKline -5

3.4/07.12.11/core 10.09

Fenoterol GSK

Charakterystyka Fenoterol gsk

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FENOTEROL GSK, 5 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 5 mg bromowodorku fenoterolu (Fenoteroli hydrobromidum). Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki są barwy białej lub prawie białej o kształcie płaskiego krążka z obrzeżem i z kreską działową.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hamowanie czynności skurczowej macicy:

>    w zagrażającym poronieniu - od 16 tygodnia ciąży,

>    w przypadkach zagrażającego przedwczesnego porodu do 37 - 38 tygodnia ciąży,

>    w czasie przygotowań do cięcia cesarskiego,

>    w czasie przygotowań do zabiegów położniczych np. przed wykonaniem obrotu przy poprzecznym ułożeniu płodu lub wypadnięciu pępowiny.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wielkość dawki należy ustalać indywidualnie, w zależności od stanu klinicznego pacjentki.

W zagrażającym przedwczesnym porodzie, w zależności od intensywności skurczów macicy, stosuje się:

1 tabletkę 5 mg co 3 do 6 godzin, maksymalnie do 8 tabletek na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować fenoterolu w następujących przypadkach:

> nadwrażliwość na substancję czynną - fenoterol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

>    rozpoznana nadwrażliwość na beta2-sympatykomimetyki,

>    jaskra,

>    choroby serca i układu krążenia - zaburzenia rytmu z przyspieszoną czynnością serca, zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawki dwudzielnej, przerostowe podzastawkowe zwężenie aorty, świeży zawał mięśnia sercowego, przerostowa kardiomiopatia zwężająca, zespół Wolfa-Parkinsona-White’a, zespół ucisku żyły głównej dolnej, rozpoznana choroba niedokrwienna serca, podwyższone ryzyko choroby niedokrwiennej serca,

> wada rozwojowa płodu, krwawienie z łożyska przodującego, zakażenie wstępujące narządu rodnego, przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo położonego, ciężkie krwawienia z dróg rodnych, zakażenia śródmaciczne, zakażenia owodni, każda sytuacja dotycząca matki lub płodu, w której przedłużenie ciąży stanowi ryzyko,

>    nadczynność tarczycy, tyreotoksykoza,

>    ciężka niewydolność nerek lub wątroby,

>    ciężka hipokaliemia,

>    nadciśnienie płucne,

>    guz chromochłonny,

>    psychozy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ryzyko dla płodu

Fenoterol może być stosowany u kobiet przed 24 tygodniem ciąży wyłącznie po starannym rozważeniu konieczności podjęcia takiego leczenia i oszacowaniu stosunku korzyści do ryzyka dla płodu. W przypadku przedterminowej, już rozpoczętej akcji porodowej działanie leku jest znikome bądź go brak, jeżeli nastąpiło pęknięcie błon płodowych lub rozwarcie szyjki macicy przekracza 4 cm. Leczenie powinno odbywać się w ośrodkach, w których istnieje możliwość monitorowania stanu płodu (patrz punkt 4.6).

Grupy podwyższonego ryzyka

Fenoterol ostrożnie stosuje się u pacjentek z: przewlekłą niewydolnością łożyska, ciężkimi chorobami wątroby lub nerek (patrz punkt 4.3), niewyrównaną cukrzycą, nadciśnieniem bądź niedociśnieniem tętniczym, zaburzeniami krzepnięcia krwi, miotonią dystroficzną, atonią jelit, hipokaliemią, hipoproteinemią, nietolerancją beta-sympatykomimetyków, zatruciem ciążowym z rzucawką.

Stosowanie beta2-sympatykomimetyków

Równoczesne stosowanie beta2-sympatykomimetyków może wywołać ciężką hipokaliemię dlatego należy stale monitorować poziom elektrolitów, w szczególności stężenie potasu. Możliwe jest także zmniejszenie stężenia wodorowęglanów i zwiększenie stężenie mleczanów, ustępujące samoistnie w ciągu 48 godzin bez przerywania podawania fenoterolu.

Hipokaliemia

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badanie elektrokardiograficzne i oznaczyć stężenie potasu we krwi. W przypadku istniejącej hipokaliemii, przed podaniem fenoterolu konieczne jest wyrównanie stężenia potasu.

Układ sercowo-naczyniowy

Sympatykomimetyki, takie jak fenoterol mogą wywoływać działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego. Istnieją dowody na to, że stosowanie sympatykomimetyków może spowodować wystąpienie niedokrwienia mięśnia sercowego. Podczas tokolizy należy rozważyć prowadzenie obserwacji oddechu i czynności serca (EKG). Nie należy stosować fenoterolu w grupach podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca lub u pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca.

Monitorowanie tętna i ciśnienia krwi

W czasie stosowania fenoterolu należy regularnie sprawdzać tętno i ciśnienie krwi ciężarnej oraz tętno płodu. W razie znacznego przyspieszenia tętna matki (powyżej 130/min lub o więcej niż 50% wartości wyjściowej) lub znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego, należy niezwłocznie

zmniejszyć dawkę leku. W przypadku wystąpienia niewydolności układu krążenia objawiającego się dusznością, uczuciem uścisku w klatce piersiowej lub bólu zamostkowego, należy natychmiast przerwać leczenie, dokładnie zbadać pacjentkę i wykonać elektrokardiogram.

Wydłużanie odstępu QT

Podobnie jak w przypadku pozostałych leków beta-adrenergicznych, podczas stosowania fenoterolu odnotowywano przypadki wydłużania odstępu QTc. W przypadku pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego QT, u pacjentów predysponowanych do wydłużania odstępu QT oraz u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki wpływające na wydłużenie odstępu QT stosowanie fenoterolu jest możliwe, jeżeli w opinii lekarza korzyść dla pacjentki i (lub) płodu z zastosowania takiej terapii przeważa potencjalne ryzyko (patrz punkt 4.5 i 4.8).

Obrzęk płuc

Odnotowywano rzadkie przypadki obrzęku płuc u kobiet leczonych środkami tokolitycznymi. Z tego powodu dożylne podawanie płynów powinno być w czasie leczenia fenoterolem utrzymywane na minimalnym poziomie, a poziom płynów pacjentki powinien być stale monitorowany, w szczególności u pacjentek z chorobami przebiegającymi z retencją płynów (np. zatrucie ciążowe z rzucawką, choroby nerek) oraz u pacjentek przyjmujących jednocześnie kortykosteroidy. Należy obserwować czy u pacjentek nie pojawiają się wczesne objawy obrzęku płuc (np. kaszel, duszność). W przypadku jego wystąpienia należy natychmiast przerwać terapię fenoterolem i rozpocząć standardowe leczenie obrzęku płuc konwencjonalnymi metodami.

Kobiety w stanie przedrzucawkowym

Stan pacjentek w stanie przedrzucawkowym jako pacjentek z grupy wysokiego ryzyka powinien być stale monitorowany, a w razie jego pogorszenia należy niezwłocznie przerwać podawanie fenoterolu.

Niewydolność łożyskowa

W przypadku niewydolności łożyskowej, a w szczególności, gdy występuje śródmaciczny zespół opóźnienia wzrostu płodu należy kontynuować leczenie beta2-sympatykomimetykami jedynie wtedy, gdy wedle diagnozy lekarskiej noworodek będzie zdolny do życia. Ryzyko niewydolności łożyskowej wzrasta wraz ze stopniem zaawansowania ciąży. Leczenie beta2-sympatykomimetykami może maskować objawy przedwczesnego odklejania łożyska.

Zwiększenie stężenia glukozy

Podczas podawania bromowodorku fenoterolu może nastąpić początkowy wzrost poziomu cukru we krwi. Połączenie fenoterolu z kortykosteroidami zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia hiperglikemii u ciężarnej. Poziom cukru we krwi płodu może wzrosnąć z uwagi na obniżenie pH krwi żylnej płodu. U ciężarnych z cukrzycą należy regularnie kontrolować stężenia glukozy we krwi i w moczu. Jeżeli pacjentka była leczona insuliną, to w czasie stosowania fenoterolu, ze względu na jego hiperglikemiczne działanie, może okazać się konieczne zwiększenie dawki insuliny.

Monitorowanie stanu noworodka

Fenoterol przenika przez łożysko i może powodować tachykardię płodu. W długotrwałym leczeniu należy monitorować dojrzałość płodu. Wystąpienie oznak spowolnienia dojrzewania płodu stanowi wskazanie do natychmiastowego zakończenia leczenia fenoterolem. W przypadku porodu, który nastąpił na krótko po zakończeniu stosowania fenoterolu, należy koniecznie skontrolować czy u noworodka nie występuje hipoglikemia i kwasica (pH krwi) z powodu przenikania mleczanów i ketokwasów przez barierę łożyskową.

Tolerancja laktozy

Produkt zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Beta1 lub beta2-sympatykomimetyki lub metylowane ksantyny Należy unikać stosowania fenoterolu z innymi lekami z grupy beta1 lub beta2-sympatykomimetyków lub metylowanych ksantyn (np. teofiliną), ponieważ mogą one nasilać działanie fenoterolu na układ krążenia i spowodować wystąpienie objawów przedawkowania. Podobny wpływ na układ sercowo-naczyniowy ma równoczesne stosowanie fenoterolu z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Ogólnie stosowane leki antycholinergiczne mogą zwiększać działanie fenoterolu.

Wydłużanie odstępu QT

Należy zachować ostrożność w razie jednoczesnego stosowania fenoterolu i innych leków wpływających na wydłużenie odstępu QT.

Leki przeciwcukrzycowe

Fenoterol zmniejsza działanie leków przeciwcukrzycowych.

Środki znieczulające o ujemnym działaniu inotropowym

Środki znieczulające ogólnie o działaniu inotropowym ujemnym zwiększają ryzyko obrzęku płuc, ponieważ powodują wzrost ciśnienia hydrostatycznego w żyłach płucnych, dlatego przed podaniem wziewnych anestetyków należy wykonać badanie EKG u ciężarnej. Badania farmakologiczne dowodzą, iż halotan, cyklopropan lub inne chlorowcowane środki znieczulające zwiększają wrażliwość serca na sympatykomimetyki, dlatego w przypadku konieczności podania narkozy z użyciem anestetyków halogenowych należy przerwać terapię fenoterolem.

Rozszerzenie naczyń obwodowych

Niektóre anestetyki, neuroleptyki i znieczulenie nadtwardówkowe stosowane równocześnie z fenoterolem mogą wywołać objawy ciężkiego wstrząsu w wyniku rozszerzenia naczyń obwodowych.

Kortykosteroidy

Fenoterol w terapii skojarzonej z kortykosteroidami może wywołać obrzęk płuc u ciężarnej, dlatego wymagane jest w tym wypadku stałe monitorowanie stanu klinicznego pacjentki. W szczególności dotyczy to pacjentek z chorobami wywołującymi retencję płynów (choroby nerek, zatrucie ciążowe ze stanem przedrzucawkowym). Terapia skojarzona z kortykosteroidami może być wdrożona dopiero po starannym rozważeniu konieczności takiego leczenia i oszacowaniu stosunku korzyści do ryzyka dla matki i płodu.

Betablokery

Kardioselektywne leki betaadrenolityczne nie blokują (lub tylko w ograniczonym stopniu) działania fenoterolu na mięśnie gładkie (w szczególności macicy), przeciwdziałają natomiast szkodliwemu wpływowi fenoterolu na przyspieszenie rytmu serca. Z kolei nieselektywne betaadrenolityki blokują stymulację receptorów beta wywołaną przez fenoterol, w tym zniesienie działania fenoterolu na mięśniówkę macicy. Betablokery, zarówno betarselektywne jak i nieselektywne, nie przeciwdziałają innym działaniom niepożądanym zwiazanym z leczeniem fenoterolem (np. obrzęk płuc). Należy to wziąć pod uwagę, szczególnie podczas stosowania betablokerów w leczeniu przedawkowania.

Zmniejszenie stężenia potasu w surowicy

Nie należy stosować digoksyny i diuretyków (z wyjątkiem diuretyków oszczędzających potas) w przypadku hipokaliemii.

Jony wapnia, witamina D, dihydrotachysterol, leki hamujące syntezę prostaglandyn lub mineralokortykosterydy

Nie należy stosować fenoterolu z lekami zawierającymi jony wapnia i witaminę D, jak również dihydrotachysterolem, lekami hamującymi syntezę prostaglandyn lub mineralokortykosterydami.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W okresie ciąży produkt leczniczy może być stosowany tylko przypadku podanych wskazań.

Produkt przenika do płodu osiągając w osoczu 40-60% stężenia występującego we krwi matki.

U noworodków urodzonych wkrótce po zakończeniu stosowania przez matkę fenoterolu, w pierwszych godzinach życia może wystąpić przemijająca hipoglikemia oraz kwasica metaboliczna (spowodowana zwiększeniem lipolizy) - patrz punkt 4.4.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fenoterol GSK nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano w zależności od częstości występowania w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 <1/10), niezbyt często (> 1/1000 < 1/100), rzadko (>1/10 000 <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego Częstość nieznana: reakcje alergiczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Rzadko: hipokalemia, hiperglikemia;

Częstość nieznana: kwasica metaboliczna, hipoglikemia u noworodka, hiponatremia, nieprawidłowości w rozwoju noworodka.

W pierwszych godzinach życia, u noworodków urodzonych wkrótce po zakończeniu stosowania przez matkę fenoterolu, może wystąpić przemijająca hipoglikemia oraz kwasica metaboliczna (spowodowana zwiększeniem lipolizy).

Zaburzenia psychiczne Rzadko: lęk;

Częstość nieznana: zmiany psychologiczne, niepokój, pobudliwość.

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: zawroty głowy;

Częstość nieznana: drżenia mięśniowe, bóle głowy, pobudzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: zawroty głowy

Zaburzenia serca Rzadko: tachykardia;

Częstość nieznana: dusznica bolesna, kołatania serca, arytmia, tachykardia u płodu, niedokrwienie mięśnia sercowego, zmiany w obrazie EKG (obniżenie odcinka ST, spłaszczenie załamka T). Ewentualnym działaniom niepożądanym ze strony układu sercowo-naczyniowego podczas leczenia tokolitycznego można przeciwdziałać stosując prewencyjnie selektywne leki prantagonistyczne np. metoprolol lub leki blokujące kanał wapniowy np. werapamil.

Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego u płodu, czy u noworodka w następstwie stosowania przez matkę fenoterolu; ryzyko takie uważa się jednak za minimalne.

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia rozkurczowego, zwiększenie ciśnienia skurczowego, hipotensja.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Nieznana: obrzęk płuc (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: nudności, wymioty, zaparcia;

Częstość nieznana: spowolnienie perystaltyki przewodu pokarmowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: zwiekszona aktywność transaminaz w surowicy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: nadmierne pocenie się;

Częstość nieznana: reakcje skórne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rzadko: drżenia mięśniowe;

Częstość nieznana: bóle mięśniowe, skurcze mięśni, rabdomioliza.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Częstość nieznana: oliguria, zmniejszenie kurczliwości mięśni gładkich układu moczowego, retencja moczu.

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Częstość nieznana: zaburzenia równowagi insulinowo-glukozowej u noworodka, pogłębienie wcześniej istniejącej niewydolności łożyska.

Zburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częstość nieznana: osłabienie.

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy wynikające głównie z nadmiernego pobudzenia układu współczulnego za pośrednictwem stymulacji receptorów beta2-adrenergicznych: zaburzenia rytmu serca, tachykardia, kołatania serca, drżenia mięśniowe, zaczerwienienie skóry, drażniący kaszel, narastająca duszność, sinica, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, nadciśnienie tętnicze, hipotensja, w tym wstrząs, nadmierna potliwość, obwodowa wazodilatacja, ból w klatce piersiowej, nudności, wymioty, ból głowy.

W przypadku ciężkiego przedawkowania konieczne jest podjęcie leczenia na oddziale intensywnej terapii. Leczenie obejmuje podanie leku z grupy nieselektywnych P-adrenolityków i postępowanie objawowe oraz podtrzymujące. Podawanie nieselektywnych betablokerów może wywołać skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową. U chorych z cukrzycą należy monitorować i ewentualnie korygować poziom cukru we krwi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Sympatykomimetyki hamujące skurcz macicy. Fenoterol.

Kod ATC: G02 CA03.

Fenoterol jest pochodną orcyprenaliny z grupy selektywnych agonistów receptorów adrenergicznych P, które są zlokalizowane w komórkach mięśni gładkich, w tym w macicy. Działanie fenoterolu polega na pobudzeniu receptorów p2-adrenergicznych, w których zachodzą odwracalne reakcje jonowe między agonistą a receptorem. Aktywacja białka G stymuluje wytwarzanie i aktywację enzymu - cyklazy adenylowej, która indukuje przekształcanie ATP do cyklicznego adenozyno-3''-5''-monofosforanu (cAMP). Zwiększenie stężenia wewnątrzkomórkowego cAMP powoduje wzrost aktywności zależnej od niego białkowej kinazy A, która powoduje zwiększenie fosforylacji miozyny i zmniejszenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia, co powoduje relaksację mięśni gładkich. Relaksacja mięśni gładkich zmniejsza napięcie macicy i hamuje przedwczesną lub zbyt intensywną czynność porodową.

Fenoterol stymuluje także przenikanie potasu z osocza do wnętrza komórek prawdopodobnie poprzez stymulację Na+-K+-ATPazy i przypuszczalnie mechanizm ten jest przyczyną zmian stężeń potasu podczas stosowania fenoterolu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym fenoterol jest wchłaniany szybko, lecz niecałkowicie - w około 60%. Po podaniu dawki 5 mg stężenie maksymalne produktu leczniczego we krwi występuje po około 2 - 3 godzinach i wynosi około 40 ng/ml; do 12 godzin od momentu podania stężenie fenoterolu we krwi utrzymuje się powyżej 10 ng/ml. Po podaniu doustnym tylko 2% niezmienionego produktu leczniczego z podanej dawki osiąga krążenie ogólne.

Dystrybucja

Fenoterol jest w 35 - 40% wiązany z białkami osocza. Po podaniu dożylnym obserwuje się bardzo szybką pierwszą fazę dystrybucji, która trwa około 1 minutę, później widoczna jest druga faza dystrybucji o t0,5 około 15 minut i końcowa faza eliminacji z biologicznym okresem półtrwania około 3 godzin.

Produkt leczniczy przenika przez łożysko osiągając w osoczu płodu stężenia rzędu 40-60 % stężeń we krwi matki.

Eliminacja

U zdrowych ochotników i pacjentów fenoterol jest metabolizowany w wątrobie (w ponad 90%) poprzez reakcje sprzęgania z siarczanami i kwasem glukuronowym, a głównym metabolitem jest ester siarczanowy.

Po podaniu doustnym około 35% dawki produktu leczniczego jest wydalane z moczem w pierwszych 24 godz. od podania w postaci nieaktywnych koniugatów z siarczanami i w około 2% w postaci niezmienionego produktu. Około 40% przyjętej dawki jest wydalane z kałem w postaci niezmienionej. Produkt leczniczy ulega całkowitej eliminacji z ustroju w ciągu 24 godz.

Po podaniu dożylnym ponad 60% dawki fenoterolu jest wydalane z moczem w postaci estrów siarczanowych.

Obserwacje te wykazują, że fenoterol w ustroju ulega znaczącemu "efektowi pierwszego przejścia" w błonie śluzowej jelit i wątrobie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach kardiotoksyczności fenoterolu u dorosłych szczurzyc i ich płodów, podawano ciężarnym samicom doustnie bardzo duże dawki - 600 mg/kg/dobę przez 35 dni. Jedynie u dorosłych szczurów, które padły po podaniu produktu leczniczego, stwierdzono blizny w mięśniu sercowym.

Innym rzadkim objawem po stosowaniu agonistów p2-adrenoceptora może być obrzęk płuc, którego patofizjologia nie jest całkowicie wyjaśniona. W badaniach na samicach królików zaobserwowano, że przyczyną obrzęku płuc podczas stosowania tych leków może być hiperwolemia.

W badaniach na ciężarnych samicach szczurzyc i królików, którym w czasie organogenezy podawano doustnie fenoterol w dawkach 25 mg/kg mc. na dobę (szczury) i 100 mg/kg mc. na dobę (króliki), nie stwierdzono działania teratogennego fenoterolu. Nie zanotowano żadnych komplikacji podczas całej ciąży, stwierdzono jedynie niewielkie wydłużenia czasu trwania ciąży.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna 55,0 mg Skrobia ziemniaczana Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polipropylenowy zamknięty wieczkiem z polietylenu z zabezpieczeniem gwarancyjnym zawierający 100 tabletek, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań oprócz podanych w punkcie 4.2.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 8601-200

fax. (61) 8675-717

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1483

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.02.1984 r./02.01.1990 r./17.05.1999 r./09.07.2004 r./23.05.2005 r./16.12.2008r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

3.4/07.12.11/core 10.09

Fenoterol GSK