+ iMeds.pl

Fentanyl orion 100 mcg/hUlotka Fentanyl orion

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fentanyl Orion, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Orion, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Orion, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Orion, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Orion, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Fentanylum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Fentanyl Orion i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fentanyl Orion

3.    Jak stosować Fentanyl Orion

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Fentanyl Orion

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST FENTANYL ORION I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Fentanyl należy do grupy silnych leków przeciwbólowych zwanych opioidami.

Lek przeciwbólowy, fentanyl, powoli przenika z plastra przez skórę do organizmu.

Dorośli:

Fentanyl Orion jest stosowany w leczeniu silnego, długotrwałego bólu, który można odpowiednio leczyć tylko silnymi środkami przeciwbólowymi.

Dzieci:

Fentanyl Orion jest stosowany w długotrwałym leczeniu silnego i długo trwającego bólu u dzieci w wieku 2.lat i starszych, które były uprzednio leczone innymi silnymi środkami przeciwbólowymi.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FENTANYL ORION

Kiedy nie stosować leku Fentanyl Orion:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fentanyl, orzechy ziemne, soję lub którykolwiek inny składnik leku.

-    jeśli u pacjenta występuje ból trwający tylko przez krótki okres, np. po zabiegu chirurgicznym.

- jeśli u pacjenta występuje ciężkie uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, na przykład po urazie mózgu,

-    jeśli u pacjenta występują poważne trudności w oddychaniu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Fentanyl Orion

UWAGA:


Fentanyl Orion jest lekiem, który może być groźny dla życia dzieci.

Zagrożenie takie stwarzają również zużyte plastry transdermalne. Lek przed i po użyciu należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Należy pamiętać, że wygląd tego leku może przyciągać uwagę dzieci.

Fentanyl Orion może wywoływać groźne dla życia działania niepożądane u osób niestosujących regularnie leków opioidowych wydawanych z przepisu lekarza.


Lekarz wprowadzi stosowanie leku Fentanyl Orion jako część zintegrowanego leczenia bólu i będzie systematycznie kontrolować indywidualną odpowiedź pacjenta na Fentanyl Orion.

Przed zastosowaniem leku Fentanyl Orion należy poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z poniższych stanów, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku i (lub) lekarz może być zmuszony do przepisania mniejszej dawki fentanylu.

-    astmy, depresji oddechowej lub jakiejkolwiek choroby płuc

- niskiego ciśnienia tętniczego lub małej objętości krwi

- zaburzenia czynności wątroby

- zaburzenia czynności nerek

- jeśli u pacjenta wystąpiły: uraz głowy, guz mózgu, objawy zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego (np. bóle głowy, zaburzenia widzenia), zmiany stanu świadomości lub utrata przytomności lub śpiączka

-    powolnego, nieregularnego bicia serca (bradyarytmii)

- miastenii (choroby powodującej zmęczenie i osłabienie mięśni)

Gorączka lub działanie zewnętrznego źródła ciepła

Należy poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia pojawi się gorączka, ponieważ zwiększenie temperatury ciała może spowodować przenikanie nadmiernych ilości leku przez skórę, co może być przyczyną przedawkowania a nawet doprowadzić do zgonu. Z tego samego powodu nie należy wystawiać plastra na skórze na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak podkładki grzewcze, koce elektryczne, termofory, lampy cieplne lub opalające, podgrzewane łóżka wodne, sauna, gorąca kąpiel lub gorące kąpiele z hydromasażem. Należy unikać intensywnego opalania się. Pacjent może przebywać na słońcu, ale w gorące letnie dni musi chronić plaster za pomocą fragmentu odzieży.

Uzależnienie od leku

Podobnie jak w przypadku innych silnych leków przeciwbólowych, jeśli lek Fentanyl Orion jest stosowany przez długi okres, może dojść do osłabienia jego działania przeciwbólowego (tolerancji) i rozwoju zależności fizycznej lub psychicznej. Zjawisko to występuje jednak rzadko w przypadku leczenia bólu nowotworowego. Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli w przeszłości wystąpiło u niego uzależnienie lekowe lub nadużywał alkoholu, ponieważ ryzyko uzależnienia może być zwiększone i lekarz może chcieć dokładniej kontrolować stosowanie leku. Nadużywanie lub niewłaściwe stosowanie leku może spowodować przedawkowanie leku a nawet śmierć.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci wyniszczeni

Pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci w bardzo złym stanie ogólnym (wyniszczeni) będą obserwowani przez lekarza ze szczególną uwagą w czasie stosowania leku, ponieważ może być konieczne przepisanie mniejszej dawki.

Dzieci

Lek Fentanyl Orion może być stosowany jedynie u dzieci, w wieku 2 lat i starszych, które były uprzednio leczone innymi opioidami (np. morfiną). Lek Fentanyl Orion nie powinien być stosowany u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2. lat. Wybierając miejsce nałożenia fentanylu w postaci plastra transdermalnego należy uważać, aby nie doszło do przypadkowego spożycia leku przez dziecko (patrz punkt 3: „JAK STOSOWAĆ FENTANYL ORION”), a przyleganie plastra powinno być starannie kontrolowane.

Aktywni sportowcy

Stosowanie fentanylu prowadzi do uzyskiwania dodatnich wyników w testach antydopingowych. Stosowanie plastrów fentanylu jako środka dopingującego może być niebezpieczne dla zdrowia.

Postępowanie z plastrem transdermalnym

Plastra transdermalnego nie należy ciąć na mniejsze kawałki, ponieważ nie są dostępne informacje na temat jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania uzyskanych w ten sposób fragmentów.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu barbituranów (przeznaczonych do leczenia zaburzeń snu), buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny (innych silnych leków przeciwbólowych). Nie zaleca się ich stosowania razem z lekiem Fentanyl Orion, ponieważ mogą zmniejszać lub zwiększać skuteczność działania fentanylu i wywołać objawy odstawienne u pacjentów uzależnionych od opioidów.

Nie należy przyjmować łącznie z lekiem Fentanyl Orion innych leków, które wpływają na działanie ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ może to spowodować trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie krwi, głębokie uspokojenie, śpiączkę lub zgon. Dotyczy to na przykład:

-    leków stosowanych w leczeniu lęku (przeciwlękowych i uspokajających)

-    leków stosowanych w leczeniu depresji (przeciwdepresyjnych), np. nefazodon

-    leków stosowanych w leczeniu chorób psychicznych (neuroleptyków)

-    leków ogólnie znieczulających; jeśli pacjent spodziewa się, że zostanie u niego zastosowany lek z tej grupy, powinien powiedzieć lekarzowi lub stomatologowi, że stosuje lek Fentanyl Orion

-    niektóre leki stosowane w terapii bólu pleców lub innych dolegliwości bólowych układu mięśniowo-szkieletowego (leków zwiotczających mięśnie)

-    leków stosowanych w leczeniu zaburzeń snu (nasennych, uspokajających)

-    leków stosowanych w leczeniu alergii lub choroby lokomocyjnej (przeciwhistaminowych/przeciwwymiotnych)

-    innych silnych leków przeciwbólowych z grupy opioidów

-    alkoholu.

Leków wymienionych poniżej nie należy przyjmować w tym samym czasie z lekiem Fentanyl Orion, chyba że pacjent jest poddawany ścisłej obserwacji przez lekarza.

Leki te mogą nasilać działania terapeutyczne i niepożądane leku Fentanyl Orion lub nawet spowodować ciężką depresję oddechową. Dotyczy to na przykład:

-    rytonawiru, sakwinawiru, nelfinawiru (stosowanych w leczeniu AIDS)

-    ketokonazolu, itrakonazolu, worykonazolu (stosowanych w leczeniu grzybic)

-    diltiazemu, werapamilu, amiodaronu (stosowanych w leczeniu chorób serca)

-    cymetydyny (stosowanej w leczeniu chorób układu pokarmowego)

-    antybiotyków makrolidowych (stosowanych w leczeniu zakażeń), np. klarytromycyny, erytromycyny, telitromycyny, trolandomycyny.

Osoby przyjmujące inhibitory oksydazy monoaminowej MAO (np. moklobemid - lek przeciwdepresyjny lub selegilinę - lek przeciw chorobie Parkinsona) aktualnie lub w ciągu ostatnich 14 dni powinny powiedzieć o tym lekarzowi. Lek Fentanyl Orion nie jest zalecany do stosowania u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania z inhibitorami MAO ponieważ jednoczesne stosowanie może nasilić działanie obu leków.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Fentanyl Orion z jedzeniem i piciem

Równoczesne stosowanie leku Fentanyl Orion z napojami alkoholowymi zwiększa ryzyko ciężkich reakcji niepożądanych i może spowodować trudności w oddychaniu, spadek ciśnienia tętniczego, głębokie uspokojenie i śpiączkę.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Leku Fentanyl Orion nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ bezpieczeństwo stosowania fentanylu w czasie ciąży nie jest znane. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia produktem Fentanyl Orion powinna zasięgnąć porady lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Fentanyl Orion w trakcie porodu, ponieważ fentanyl nie jest odpowiednim lekiem do leczenia bólu krótkotrwałego i może spowodować problemy z oddychaniem u noworodka.

Karmienie piersią

Pacjentka nie powinna karmić piersią w czasie stosowania leku Fentanyl Orion. Fentanyl przenika do mleka matki i może powodować działania niepożądane u niemowlęcia karmionego piersią, takie jak uspokojenie i depresja oddechowa. Należy wyrzucić mleko matki wytworzone w trakcie leczenia lub w ciągu 72 godzin po usunięciu ostatniego plastra.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fentanyl Orion wywiera istotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dotyczy to zwłaszcza początku leczenia, wszelkich zmian dawkowania oraz dodatkowego stosowania alkoholu lub leków uspokajających. W przypadku pacjentów stosujących taką samą dawkę leku Fentanyl Orion przez dłuższy okres czasu lekarz może zadecydować, że pacjenci tacy mogą prowadzić pojazdy mechaniczne i obsługiwać niebezpieczne maszyny. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania leku Fentanyl Orion, jeżeli lekarz nie powie pacjentowi, że jest to dozwolone.

3.    JAK STOSOWAĆ FENTANYL ORION

Lek Fentanyl Orion zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustali, która dawka leku Fentanyl Orion będzie najbardziej odpowiednia dla pacjenta. Lekarz podejmie decyzję na podstawie stopnia nasilenia bólu, ogólnego stanu zdrowia oraz rodzaju środka przeciwbólowego stosowanego dotychczas przez pacjenta.

W zależności od reakcji pacjenta może być konieczne dostosowanie mocy plastrów lub ilości plastrów. Efekt działania uzyskiwany jest w ciągu 24 godzin od nałożenia pierwszego plastra, a następnie stopniowo maleje po usunięciu plastra. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi:

Moc plastra należy zawsze dostosować do ciężkości bólu i do indywidualnej wrażliwości pacjenta.

Ustalanie wielkości dawki leku (dostosowywanie dawkowania)

U pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas silnie działających leków przeciwbólowych, leczenie należy rozpoczynać od najmniejszego stężenia substancji czynnej.

Ponieważ stężenie fentanylu we krwi zwiększa się powoli, aktualnie stosowany lek przeciwbólowy można odstawić nie wcześniej niż po 12 godzinach od nałożenia plastra na skórę. Po tym czasie leczenie dostosowuje się do potrzeb pacjenta. Zasadniczo maksymalne działanie przeciwbólowe można ocenić dopiero po upływie około 24 godzin.

W przypadku zmiany leczenia ze stosowania innych silnie działających leków przeciwbólowych na lek Fentanyl Orion lekarz musi najpierw obliczyć jego wymaganą dawkę dobową na podstawie dobowego zapotrzebowania na wcześniej podawany silny lek przeciwbólowy.

Dawkowanie w celu podtrzymania działania leku

Jeśli po upływie 72 godzin działanie przeciwbólowe leku będzie ciągle niewystarczające, dawkowanie można stopniowo zwiększać poprzez dodawanie za każdym razem dawki 25 mikrogramów/godzinę, aż do uzyskania pożądanego działania przeciwbólowego. Należy uwzględnić możliwe zapotrzebowanie na inne leki przeciwbólowe i odczuwanie bólu przez pacjenta.

Stosowanie kilku plastrów równocześnie

Jeśli wymagana dawka przekroczy 100 mikrogramów fentanylu na godzinę, można równocześnie zastosować kilka plastrów o różnej mocy dawki.

Jeśli wymagana dawka leku przekroczy 300 mikrogramów na godzinę, należy rozważyć dodatkowe lub inne możliwe metody leczenia przeciwbólowego.

Zmiana leczenia

W przypadku zamiaru zmiany leku Fentanyl Orion na inny silnie działający lek przeciwbólowy, plaster jest usuwany i dawkowanie nowego leku przeciwbólowego dostosowane do oceny bólu u pacjenta.

4 (10)

Po zmianie leku na inny lub po zmniejszeniu jego dawki, u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy odstawienia opioidów (takie jak nudności, wymioty, biegunka, lęk i drżenia mięśniowe). W razie konieczności przerwania stosowania leku Fentanyl Orion zaleca się stopniowe zmniejszanie dawkowania, np. poprzez stosowanie słabszego plastra.

Zaburzenie czynności wątroby lub nerek:

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek należy zmniejszyć dawkę substancji czynnej leku, jeśli jest to właściwe.

Dawkowanie u dzieci:

Lekarz wybierze stosowanie leku Fentanyl Orion 12 mikrogramów/godzinę wyłącznie wtedy, gdy dziecko otrzymywa ło co najmniej 30-44 mg morfiny na dobę doustnie lub równoważne morfinie dawki innych opioidowych leków przeciwbólowych. W przypadku dawek doustnych 45-134 mg lekarz przepisze stosowanie leku Fentanyl Orion 25 mikrogramów/godzinę.

W przypadku dzieci, które otrzymują ponad 90 mg morfiny podawanej doustnie w ciągu doby, dostępne są aktualnie bardzo ograniczone informacje.

Jeśli działanie przeciwbólowe leku Fentanyl Orion jest niewystarczające, lekarz przepisze dodatkową dawkę morfiny lub innego krótko działającego opioidu. Zależnie od zapotrzebowania na dodatkowe leki przeciwbólowe oraz nasilenia dolegliwości bólowych u dziecka, lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki. Lekarz będzie dostosowywał dawki poprzez dodawanie za każdym razem 12 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Pacjenci w podeszłym wieku powinni być obserwowani ze szczególną uwagą, czy nie wyst ępują u nich objawy przedawkowania. Może być konieczne stosowanie plastrów o mniejszej mocy.

Pacjenci z gorączką:

U tych pacjentów mogą być konieczne dostosowanie dawkowania w okresach utrzymywania się gorączki. Jak i kiedy stosowa ć lek Fentanyl Orion

Plaster leku Fentanyl Orion przykleić natychmiast po wyjęciu z opakowania i usunięciu folii zabezpieczającej stronę samoprzylepną, na nieowłosioną, gładką powierzchnię skóry lub na obszar skóry, z którego usunięto owłosienie, w regionie górnej części ciała (klatka piersiowa, plecy) lub na ramieniu. Włosów nie należy golić, tylko należy je przyciąć nożyczkami.

W razie potrzeby przed przyklejeniem plastra skór ę należy starannie umyć wodą i starannie osuszyć. Nie należy stosować mydeł, olejków, toników, alkoholi ani innych produktów, które mogą podra żniać skórę lub wpływać na jej właściwości. Skóra, do której przykleja się plaster, nie powinna być podrażniona i powinna być wolna od nawet niewielkich skaleczeń (np. po napromieniowaniu lub goleniu).

Ponieważ zewnętrzna strona plastra jest chroniona wodoodporną folią, można go nosić również podczas mycia się pod prysznicem.

Dzieci: u małych dzieci preferowanym miejscem naklejenia plastra jest górna część pleców. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie ryzyka usunięcia plastra przez dziecko.


Saszetkę można otworzyć dopiero bezpośrednio przed użyciem plastra. Wskazówki dotyczące otwierania saszetki zabezpieczonej przed otwarciem przez dzieci:

1)    Na torebce foliowej zaznaczono, jak należy ją przeciąć (nożyczkami!).

2)    Rozerwać saszetkę wzdłuż nacięcia.

3)    Otworzyć saszetkę i wyjąć plaster.

Następnie zdjąć folię zabezpieczającą z połowy plastra. Ważne, aby nie dotykać powierzchni samoprzylepnej.


Po przyklejeniu połowy plastra na skórę można zdjąć drugą połowę folii zabezpieczającej.

Mocno przycisnąć plaster do skóry płaską dłonią przez 30-60 sekund. Sprawdzić, czy dobrze przylegają jego brzegi.

Po przyklejeniu plastra umyć ręce bez używania środków myjących.

Po nałożeniu nowego plastra wpisać datę tej czynności w odpowiednim polu na opakowaniu. Pomoże to w ścisłym przestrzeganiu 3-dniowego odst ępu pomiędzy przyklejaniem kolejnych plastrów.

Plastra nie można uszkodzić, rozdzielać ani przecinać. Nie należy używać plastra, który został podzielony, rozcięty lub w jakikolwiek sposób uszkodzony.

Czasem może być konieczne jego dodatkowe przymocowanie przylepcem.

Jak długo stosowa ć lek Fentanyl Orion

Stosować lek Fentanyl Orion nieprzerwanie przez 72 godziny (3 dni). Po tym czasie plaster należy wymienić na nowy. W razie potrzeby w indywidualnych przypadkach można zmieniać plaster częściej, jednak nie częściej niż co 48 godzin, ponieważ wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych (przede wszystkim zahamowania oddychania).

Nowy system należy nakłada ć zawsze w innym miejscu ni ż wykorzystywane poprzednio. To samo miejsce może być wykorzystane do na łożenia plastra najwcześniej po upływie 7 dni.

O długości leczenia decyduje lekarz, biorąc pod uwagę dolegliwości bólowe u pacjenta.

W przypadku wra żenia, że działanie leku Fentanyl Orion jest za silne lub za słabe, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fentanyl Orion

W przypadku nałożenia większej liczby plastrów niż zalecana należy usunąć plastry i skontaktować się z lekarzem lub szpitalem, w celu uzyskania opinii o ryzyku.

Najczęstszym objawem przedawkowania jest os łabienie czynności oddychania. Objawia się ona nietypowo wolnym lub płytkim oddechem. Jeś li objaw taki wystąpi, należy usunąć plastry i natychmiast skontaktować si ę z lekarzem. W czasie oczekiwania na lekarza należy pobudzać pacjenta poprzez rozmowę i potrząsanie. Innymi objawami przedawkowania są senność, niska temperatura ciała, wolne bicie serca, zmniejszone napięcie mięśni, głębokie uspokojenie polekowe, utrata koordynacji mięśniowej, zwężenie źrenic i drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Fentanyl Orion

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, plaster należy zmieniać co trzy dni (co 72 godziny) o tej samej godzinie.

W przypadku zapomnienia o zmianie plastra należy go zmienić tak szybko, jak to moż liwe. Jeś li plaster został zmieniony bardzo późno, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne zastosowanie dodatkowych leków przeciwbólowych.

6 (10)

Przerwanie stosowania leku Fentanyl Orion

Gdyby pacjent chciał przerwać lub zakończyć leczenie, powinien skonsultować się z lekarzem w sprawie przyczyn przerwania leczenia i dalszej terapii.

Długotrwałe stosowanie leku Fentanyl Orion może spowodować uzależnienie fizyczne. Po zaprzestaniu stosowania plastrów pacjent może się źle poczuć.

Ponieważ ryzyko objawów odstawiennych jest większe w przypadku nagłego przerwania leczenia, nigdy nie należy przerywać stosowania leku Fentanyl Orion samodzielnie, tylko zawsze należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Fentanyl Orion może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W ocenie działań niepożądanych uwzględnia się następujące dane na temat częstości ich występowania:

Bardzo często

występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często

występują u od 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często

występują u od 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko

występują od 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana

częstości nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Jeśli wystąpi dowolne z wymienionych poniżej ciężkich, bardzo rzadkich działań niepożądanych: zagrażająca życiu reakcja nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny lub reakcja anafilaktyczna) powodująca ciężką depresję oddechową lub obrzęk dróg oddechowych, nietypowe spowolnienie oddychania, należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Inne działania niepożądane

Bardzo często: Senność, bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, zaparcia

Często:    Nadwrażliwość, bezsenność, depresja, niepokój, splątanie, omamy, drżenia, uczucie

mrowienia, zawroty głowy, kołatanie serca, przyśpieszony rytm serca, wysokie ciśnienie krwi, duszność, biegunka, utrata apetytu, suchość w ustach, ból brzucha, niestrawność, nadmierne pocenie się, świąd, wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, skurcze mięśni, trudności w oddawaniu moczu, zmęczenie, obrzęk rąk, kostek i stóp, osłabienie, ogólne uczucie dyskomfortu, uczucie zimna.

Niezbyt często: Pobudzenie, utrata poczucia rzeczywistości (dezorientacja), przesadzone i nierzeczywiste

poczucie szczęścia fizycznego i psychicznego, zmniejszona możliwość odczuwania dotyku, drgawki (w tym drgawki kloniczne i napady typu grand mal) trudności w oddychaniu, niedrożność jelit, różne zapalenia skóry, zaburzenia skórny, drganie mięśni, zaburzenia erekcji lub czynności seksualnych, reakcje lub nadwra żliwość w miejscu zastosowania, stany grypopodobne, uczucie zmiany temperatury ciała, objawy odstawienia leku.

Rzadko:    Zwężenie źrenic, okresowe ustanie oddechu, niezwykle spowolniony oddech, częściowa

niedrożność jelit, zapalnie skóry w miejscu zastosowania plastra.

Częstość nieznana:    Uogólnione, ostre reakcje alergiczne ze spadkiem ciśnienia krwi i (lub) trudnościami

w oddychaniu (wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcja anafilaktoidalna), nieprawidłowo spowolnione oddychanie.

Dzieci i młodzież

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży stosujących lek Fentanyl Orion są podobne do obserwowanych u dorosłych.

U dzieci i młodzieży nie stwierdzono istnienia dodatkowego ryzyka poza tym, którego występowanie może być spodziewane podczas stosowania opioidów w łagodzeniu bólu związanego z ciężkimi chorobami. Nie wydaje się, aby istniały jakieś szczególne zagrożenia związane ze stosowaniem leku Fentanyl Orion u dzieci tak małych jak w wieku 2 lat, jeśli lek stosuje się zgodnie z zaleceniami. Bardzo często zdarzeniami niepożądanymi obserwowanymi w pediatrycznych badaniach klinicznych są: gorączka, wymioty i nudności.

Zmniejszenie skuteczności leczenia

Po stosowaniu leku Fentanyl Orion przez pewien czas może on się stać mniej skuteczny u danego pacjenta, w związku z czym będzie konieczne dostosowanie dawki (może się rozwinąć tolerancja). Pacjent powinien poradzić się lekarza co do konieczności dostosowania dawki.

Objawy odstawienne

Przedłużone stosowanie tego leku może prowadzić do rozwinięcia zależności fizycznej i psychicznej. Pacjent nie powinien nagle zaprzestać stosowania plastrów, gdyż mogą u niego wystąpić objawy odstawienne, taki jak: nudności, wymioty, biegunka, lęk i dreszcze. Należy zasięgnąć porady lekarza, w jaki sposób stopniowo zakończyć leczenie. Patrz również punkty Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Fentanyl Orion, Uzależnienie od leku i Jak stosować lek Fentanyl Orion , Przerwanie stosowania leku Fentanyl Orion.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FENTANYL ORION

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, nawet po użyciu. W systemach transdermalnych pozostają znaczne ilości fentanylu, nawet po ich użyciu.

Nie stosować leku Fentanyl Orion po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Informacje o usuwaniu pozostałości leku

W systemach transdermalnych pozostają znaczne ilości fentanylu, nawet po ich użyciu. Zużyte plastry należy złożyć warstwą samoprzylepną do środka i wyrzucić w sposób bezpieczny lub, jeśli jest to możliwe, zwrócić do apteki. Przed wyrzuceniem niezużytych plastrów należy zasięgnąć porady farmaceuty. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Fentanyl Orion

-    Substancją czynną jest fentanyl.

Fentanyl Orion, 12 pg/h: każdy plaster uwalnia 12,5 mikrograma fentanylu na godzinę. Każdy plaster o powierzchni 4,25 cm2 zawiera 2,55 mg fentanylu.

Fentanyl Orion, 25 pg/h: każdy plaster uwalnia 25 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy plaster o powierzchni 8,5 cm2 zawiera 5,1 mg fentanylu.

Fentanyl Orion, 50 pg/h: każdy plaster uwalnia 50 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy plaster o powierzchni 17 cm2 zawiera 10,2 mg fentanylu.

Fentanyl Orion, 75 pg/h: każdy plaster uwalnia 75 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy plaster o powierzchni 25,5 cm2 zawiera 15,3 mg fentanylu.

Fentanyl Orion, 100 pg/h: każdy plaster uwalnia 100 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy plaster o powierzchni 34 cm2 zawiera 20,4 mg fentanylu.

-    Inne składniki leku to:

Substancje pomocnicze:

Wyciąg olejowy z liścia aloesu zwyczajnego (zawierający: olej sojowy, tokoferolu octan), Ester uwodornionej kalafonii z pentaerytrytolem Warstwa przylegająca:

Poli(2-etyloheksyloakrylan, octan winylu) (50:50)

Warstwa zewnętrzna:

Folia z politereftalanu etylenu tusz

Warstwa zabezpieczająca (usuwana):

Folia z poliestru

Jak wygląda lek Fentanyl Orion i co zawiera opakowanie

System transdermalny.

Nieprzezroczysty, bezbarwny, prostokątny plaster z zaokrąglonymi rogami, pakowany po jednej sztuce w saszetki zabezpieczające przed dostępem dzieci.

Lek Fentanyl Orion jest dostępny w opakowaniach zawierających po 4, 5, 8, 10, 16 i 20 systemów transdermalnych, plastrów.

Podmiot odpowiedzialny:

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Wytwórca:

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

DE/H/1518/001-005


DE


DK


NO


SE


CZ


Fentanyl Orion 12 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster Fentanyl Orion 25 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster Fentanyl Orion 50 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster Fentanyl Orion 75 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster Fentanyl Orion 100 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster

Fentanyl Orion 12 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 25 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 50 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 75 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 100 pg/h Depotplaster

Fentanyl Orion 12 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 25 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 50 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 75 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 100 pg/h Depotplaster

Fentanyl Orion 12 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 25 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 50 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 75 pg/h Depotplaster Fentanyl Orion 100 pg/h Depotplaster

Fentanyl Orion 12 pg/h Fentanyl Orion 25 pg/h Fentanyl Orion 50 pg/h

Fentanyl Orion 75 ig/h Fentanyl Orion 100 jrg/h

EL    Fentanyl Orion 12 jrg/h

Fentanyl Orion 25 ig/h Fentanyl Orion 50 ig/h Fentanyl Orion 75 ig/h Fentanyl Orion 100 jrg/h

PL    Fentanyl Orion, 12 ig/h

Fentanyl Orion, 25 ig/h Fentanyl Orion, 50 ig/h Fentanyl Orion, 75 ig/h Fentanyl Orion, 100 ig/h

SK    Fentanyl Orion 12 ig/h

Fentanyl Orion 25 ig/h Fentanyl Orion 50 ig/h Fentanyl Orion 75 ig/h Fentanyl Orion 100 jrg/h

Data zatwierdzenia ulotki: 2010.07.21

10 (10)

Fentanyl Orion

Charakterystyka Fentanyl orion

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fentanyl Orion, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Orion, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Orion, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Orion, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Orion, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Fentanyl Orion, 12 mikrogramów/godzinę: Każdy system transdermalny uwalnia 12,5 mikrograma fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni 4,25 cm2 zawiera 2,55 mg fentanylu.

Zawiera olej sojowy.

Fentanyl Orion, 25 mikrogramów/godzinę: Każdy system transdermalny uwalnia 25 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni 8,5 cm2 zawiera 5,1 mg fentanylu.

Zawiera olej sojowy.

Fentanyl Orion, 50 mikrogramów/godzinę: Każdy system transdermalny uwalnia 50 mikrogramów 17 cm2 zawiera 10,2 mg fentanylu.

Zawiera olej sojowy.

Fentanyl Orion, 75 mikrogramów/godzinę: Każdy system transdermalny uwalnia 75 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni 25,5 cm2 zawiera 15,3 mg fentanylu.

Zawiera olej sojowy.

Fentanyl Orion, 100 mikrogramów/godzinę: Każdy system transdermalny uwalnia 100 mikrogramów fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni 34 cm2 zawiera 20,4 mg fentanylu. Zawiera olej sojowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster

Fentanyl Orion, 12 mikrogramów/godzinę: nieprzezroczysty, bezbarwny, prostokątny plaster z zaokrąglonymi rogami i z nadrukiem na folii zabezpieczającej: „fentanyl 12 pg/h”.

Fentanyl Orion, 25 mikrogramów/godzinę: nieprzezroczysty, bezbarwny, prostokątny plaster z zaokrąglonymi rogami i z nadrukiem na folii zabezpieczającej: „fentanyl 25 pg/h”.

Fentanyl Orion, 50 mikrogramów/godzinę: nieprzezroczysty, bezbarwny, prostokątny plaster z zaokrąglonymi rogami i z nadrukiem na folii zabezpieczającej: „fentanyl 50 pg/h”.

Fentanyl Orion, 75 mikrogramów/godzinę: nieprzezroczysty, bezbarwny, prostokątny plaster z zaokrąglonymi rogami i z nadrukiem na folii zabezpieczającej: „fentanyl 75 pg/h”.

Fentanyl Orion,100 mikrogramów/godzinę: nieprzezroczysty, bezbarwny, prostokątny plaster z zaokrąglonymi rogami i z nadrukiem na folii zabezpieczającej: „fentanyl 100 pg/h”.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.


4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli:

Produkt wskazany jest w ciężkim, przewlekłym bólu, który może być odpowiednio leczony tylko opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Dzieci:

Długotrwałe leczenie ciężkiego, przewlekłego bólu u dzieci w wieku od 2 lat, otrzymujących leczenie opioidami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie ustala się indywidualnie, na podstawie wcześniejszego stosowania opioidów, biorąc pod uwagę:

-    możliwość rozwoju tolerancji,

-    aktualny ogólny stan pacjenta,

-    schorzenia istniejące u pacjenta oraz

-    stopień nasilenia zaburzenia.

Odpowiednią dawkę fentanylu ustala się indywidualnie i ocenia regularnie po każdym podaniu.

Pacjenci otrzymujący leczenie opioidem pierwszy raz

Do początkowego podania leku należy używać plastrów uwalniających fentanyl z szybkością 12,5 mikrograma/godzinę. U pacjentów w bardzo podeszłym wieku lub osłabionych nie zaleca się rozpoczynania leczenia od stosowania produktu Fentanyl Orion, ze względu na ich stwierdzoną wrażliwość na leczenie opioidami. W tych przypadkach lepiej jest rozpoczynać leczenie małymi dawkami morfiny w postaci o natychmiastowym uwalnianiu a Fentanyl Orion przepisać po ustaleniu optymalnego dawkowania.

Zmiana leczenia z innych opioidowych leków przeciwbólowych

Podczas zmiany leczenia ze stosowania innych doustnych lub pozajelitowych opioidów na stosowanie fentanylu, jego dawkę początkową należy obliczyć następująco:

1.    Ustalić ilość opioidowych leków przeciwbólowych wymaganą w ciągu ostatnich 24 godzin.

2.    Otrzymaną ilość przeliczyć na równoważną dawkę doustną morfiny, posługuj ąc się tabelą 1.

3.    Ustalić odpowiednią dawkę fentanylu w następujący sposób:

a)    według tabeli 2 w przypadku pacjentów, którzy wymagają rotacji opioidów (przelicznik zamiany doustnej dawki morfiny na fentanyl w postaci systemu transdermalnego wynosi 150:1)

b)    według tabeli 3 w przypadku pacjentów poddawanych stabilnemu, dobrze tolerowanemu leczeniu opioidami (przelicznik doustnej dawki morfiny na przezskórną dawkę fentanylu wynosi 100:1)

Tabela 1: Równoważniki działania przeciwbólowego różnych leków

Równoważne dawki przeciwbólowe (mg)

Doustne

Substancja czynna

Pozajelitowo (domięśniowo)

Morfina

10

30-40

Hydromorfon

1,5

7,5

Oksykodon

10-15

20-30

Metadon

10

20

Leworfanol

2

4

Oksymorfina

1

10 (doodbytniczo)

Diamorfina

5

60

Petydyna

75

-

Kodeina

-

200

Buprenorfina

0,4

0,8 (podjęzykowo)


Wszystkie dawki podane w tabeli wywierają działanie równoważne działaniu 10 mg morfiny podawanej pozajelitowo.___

Ketobemidon


10


20-30


Tabela 2: Zalecana dawka początkowa przezskórnego fentanylu na podstawie dobowej doustnej dawki morfiny

(dotyczy pacjentów, którzy wymagają rotacji opioidów)

Doustna dawka morfiny (mg/24 godz.)

Uwalnianie fentanylu z systemu transdermalnego (mikrogramy/godz.)

< 44

12,5

45-134

25

135-224

50

225-314

75

315-404

100

405-494

125

495-584

150

585-674

175

675-764

200

765-854

225

855-944

250

945-1034

275

1035-1124

300


Tabela 3: Zalecana dawka początkowa przezskórnego fentanylu na podstawie dobowej doustnej dawki morfiny

Doustna dawka morfiny (mg/24 godz.)

Uwalnianie fentanylu z systemu transdermalnego (mikrogramy/godz.)

< 60

12,5

60-89

25

90-149

50

150-209

75

210-269

100

270-329

125

330-389

150

390-449

175

450-509

200

510-569

225

570-629

250

630-689

275

690-749

300

Poprzez zastosowanie równocześnie kilku plastrów systemów transdermalnych można uzyskać szybkość uwalniania fentanylu większą niż 100 mikrogramów/godz.

Wstępnej oceny maksymalnego działania przeciwbólowego produktu Fentanyl Orion nie powinno się przeprowadzać przed upływem 24 godzin od nałożenia plastra na skórę pacjenta. Wynika to ze stopniowego wzrostu stężenia fentanylu w surowicy w ciągu pierwszych 24 godzin po zastosowaniu systemu. W okresie początkowych 12 godzin po zmianie na Fentanyl Orion pacjent dalej musi otrzymywać poprzedni lek przeciwbólowy we wcześniejszej dawce; w okresie następnych 12 godzin lek ten podaje się odpowiednio do potrzeb.

Dobieranie dawki i leczenie podtrzymujące

System transdermalny, plaster należy wymieniać co 72 godziny. Dawkę należy zwiększać indywidualnie, do momentu uzyskania skutecznego działania przeciwbólowego. U pacjentów, którzy odczuwają istotne

3 (15)

zmniejszenie działania przeciwbólowego w okresie 48-72 godzin po nałożeniu plastra z fentanylem, może być konieczna jego zmiana na nowy po upływie 48 godzin. Dawka 12,5 mikrograma/godzinę jest odpowiednia do dostosowywania dawkowania w zakresie mniejszych dawek. Jeśli działanie przeciwbólowe pod koniec początkowego okresu zastosowania systemu transdermalnego nie jest dostateczne, dawkę można zwiększać co 3 dni aż do osiągnięcia pożądanego efektu u każdego pacjenta. Dodatkowa regulacja dawki przebiega zazwyczaj poprzez jej zwiększenie za każdym razem o dodatkowe 25 mikrogramów/godzinę, uwzględniając przy tym zapotrzebowanie na dodatkowe leki przeciwbólowe i stan bólowy pacjenta.

Pacjenci mogą wymagać podania uzupełniających dawek krótko działających leków przeciwbólowych w celu zlikwidowania bólu przebijającego. Jeśli wymagana dawka produktu Fentanyl Orion przekracza 300 mikrogramów na godzinę, należy rozważyć dodatkową lub alternatywną metodę zwalczania bólu lub alternatywne podanie opioidów.

Opisywano przypadki występowania objawów z odstawienia po zmianie długotrwale stosowanej morfiny na fentanyl w postaci systemu transdermalnego, mimo uzyskiwania wystarczającego działania przeciwbólowego. W przypadku wystąpienia objawów z odstawienia zaleca się ich leczenie krótko działającą morfiną w małych dawkach.

Zmiana lub zakończenie leczenia

Jeśli wymagane jest zakończenie stosowania fentanylu w postaci systemu transdermalnego, plastry zamiana leku na inny opioidowy lek przeciwbólowy powinna przebiegać stopniowo, począwszy od małej dawki, którą następnie powoli się zwiększa. Należy tak postępować, ponieważ stężenia fentanylu zmniejszają się stopniowo po usunięciu plastra i potrzeba co najmniej 17 godzin na zmniejszenie stężenia fentanylu w surowicy o 50%. Z reguły, leczenie przeciwbólowe opioidami należy odstawiać stopniowo w celu zapobieżenia objawom zespołu z odstawienia (nudnościom, wymiotom, biegunce, lękowi i drżeniu mięśni).

Z tabel 2 i 3 nie należy korzystać w przypadku zmiany leczenia z przezskórnego fentanylu na morfinę.

Sposób podawania

Plaster przykleja się natychmiast po wyjęciu z opakowania i usunięciu folii zabezpieczającej stronę samoprzylepną, na nieowłosiony obszar skóry górnej części ciała (klatki piersiowej, pleców, ramienia).

W celu usunięcia włosów należy posłużyć się nożyczkami, a nie golarką.

Przed przyklejeniem plastra, skórę należy starannie umyć czystą wodą (bez dodatku środków myjących) i starannie osuszyć. Następnie przykleja się system transdermalny, plaster dociskając go lekko dłonią przez około 30 sekund. Powierzchnia skóry, do której przykleja się plaster, powinna być wolna od mikrouszkodzeń (np. związanych z napromienianiem lub goleniem) i podrażnień.

Ponieważ system transdermalny jest chroniony wierzchnią folią wodoodporną, można go nosić również podczas mycia się pod prysznicem.

Czasami może być wymagane zastosowanie dodatkowych plastrów przytrzymujących plaster z fentanylem. W przypadku stopniowego zwiększania dawki wymagana powierzchnia aktywna plastra może być na tyle duża, że nie będzie już możliwe jej zwiększanie.

Okres stosowania

Plaster należy wymienić po 72 godzinach.

Jeżeli w indywidualnych przypadkach zaistnieje konieczność wcześniejszej jego wymiany, nie można jej dokonać przed upływem 48 godzin, w przeciwnym razie może nastąpić zwiększenie średniego stężenia fentanylu. Do każdego nałożenia plastra musi zostać wybrana nowa powierzchnia skóry. Ta sama powierzchnia skóry może być wykorzystana do nałożenia nowego plastra najwcześniej po upływie 7 dni. Działanie przeciwbólowe może się utrzymywać przez pewien czas po usunięciu systemu transdermalnego.

W przypadku pozostania śladów po systemie transdermalnym na skórze po jego usunięciu, można je zmyć dużą ilością wody z mydłem. Do oczyszczania skóry nie wolno stosować alkoholu ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą przenikać przez skórę ze względu na oddziaływanie na nią plastra.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni być obserwowani ze szczególną uwagą; w razie konieczności dawka stosowana u tych pacjentów powinna być zmniejszona (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek powinni być obserwowani ze szczególną uwagą i w razie konieczności należy zmniejszyć stosowaną u nich dawkę leku (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

U małych dzieci preferowanym miejscem nałożenia plastra jest górna część pleców. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie ryzyka usunięcia plastra przez dziecko.

Dzieci w wieku 16 lat i powyżej: dawkowanie takie jak u dorosłych.

Dzieci w wieku 2 do16 lat:

Dawkowanie

Fentanyl Orion powinien być stosowany wyłącznie u dzieci (w wieku 2. do 16. lat), które tolerują leczenie lekami opioidowymi i które otrzymują już leki przeciwbólowe w dawce równoważnej co najmniej 30 mg morfiny doustnej na dobę. W celu przeliczenia dawki opioidów podawanych doustnie lub pozajelitowo na dawkę produktu Fentanyl Orion u dzieci należy zapoznać się z treścią tabeli Równoważniki działania przeciwbólowego różnych leków (Tabela 1) i tabeli Zalecana dawka produktu Fentanyl Orion na podstawie dobowej dawki morfiny podawanej doustnie (tabela 4).

Tabela 4: Zalecana dawka produktu Fentanyl Orion na podstawie dobowej dawki morfiny podawanej doustnie1

Morfina doustna (mg/ dobę)

Fentanyl przezskórny

Uwalnianie (pg/godzinę)

Fentanyl przezskórny

Powierzchnia wchłaniania (cm2)

U dzieci2

30-44

12,5

4,25

45-134

25

8,5


1    Te zakresy dawek morfiny doustnej były stosowane w badaniach klinicznych jako podstawa do przeliczeń dawek na dawki fentanylu w systemie transdermalnym, plastry.

2    Do przeliczania na dawki produktu Fentanyl Orion większe niż 25 mikrogramów/godz. zaleca się stosowanie przelicznika morfina doustna/fentanyl przezskórny 150:1 (patrz tabela 2).

W przypadku dzieci, które otrzymują ponad 90 mg morfiny podawanej doustnie w ciągu doby, dostępne są aktualnie tylko ograniczone informacje uzyskane w badaniach klinicznych. W badaniach przeprowadzonych u dzieci wymaganą dawkę fentanylu w systemie transdermalnym, plaster wyliczono ostrożnie: 30 do 44 mg dobowej morfiny doustnej lub równoważą dawkę innego opioidu zastępowano jednym plastrem fentanylu uwalniającym lek z szybkością 12,5 mikrogramów/godzinę. Należy zwrócić uwagę, że ten schemat przeliczeń u dzieci można zastosować wyłącznie do zmiany leczenia z doustnej postaci morfiny (lub jej równoważników) na systemy transdermalne, plastry zawierające fentanyl. Schematu zamiany nie należy stosować do przeliczenia dawki fentanylu na inne rodzaje leków opioidowych, gdyż może to doprowadzić do przedawkowania.

Działanie przeciwbólowe pierwszej dawki fentanylu w plastrach nie będzie optymalne w ciągu pierwszych 24 godzin. Dlatego w ciągu pierwszych 12 godzin po wprowadzeniu fentanylu pacjent powinien otrzymać poprzednią, zwykłą dawkę leku przeciwbólowego. W ciągu kolejnych 12 godzin lek przeciwbólowy powinien być podawany zgodnie z zapotrzebowaniem klinicznym.

Ze względu na to, że stężenie fentanylu osiąga maksymalną wartość po upływie 12 do 24 godzin leczenia, konieczne jest obserwowanie pacjenta pod kątem występowania zdarzeń niepożądanych, które obejmować mogą hipowentylację, przez okres co najmniej 48 godzin po rozpoczęciu leczenia fentanylem lub zwiększeniu jego dawki (patrz również punkt 4.4).

Dobieranie dawki i dawka podtrzymująca

Jeśli działanie przeciwbólowe produktu Fentanyl Orion jest niewystarczające, należy podać dodatkową dawkę morfiny lub innego krótko działającego opioidu. Zależnie od zapotrzebowania na dodatkowe leki przeciwbólowe oraz stanu dolegliwości bólowych u dziecka, może zostać podjęta decyzja o zwiększeniu dawki. Dawkę należy dostosowywać poprzez dodawanie za każdym razem plastra uwalniającego 12 pg/godzinę.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Ból ostry lub pooperacyjny, ponieważ brak jest możliwości ustalenia właściwego dawkowania w leczeniu krótkotrwałym oraz ze względu na możliwość wystąpienia ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji.

-    Ciężkie zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego.

-    Ciężka depresja oddechowa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt powinien być stosowany tylko jako cześć integralnego leczenia bólu, w przypadkach gdy pacjent jest odpowiednio oceniony pod względem medycznym, socjalnym i psychologicznym.

Leczenie produktem Fentanyl Orion powinno być podejmowane wyłącznie przez doświadczonego lekarza, znającego farmakokinetykę fentanylu podawanego w systemach transdermalnych, plastrach i ryzyko ciężkiej hipowentylacji.

Po pojawieniu się u pacjenta ciężkiego działania niepożądanego należy go poddać obserwacji przez 24 godziny po zdjęciu plastra systemu transdermalnego, w związku z tym, że stężenie fentanylu w surowicy stopniowo zmniejsza się, ulegając redukcji o około 50% po upływie 17 godzin (zakres 13-22 godz.) (patrz punkt 5.2).

W przewlekłym bólu nienowotworowym może być korzystniejsze rozpoczęcie leczenia od silnych opioidów w postaci o natychmiastowym uwalnianiu (np. morfiny) i przepisanie fentanylu w systemie transdermalnym, plaster po ustaleniu skuteczności i optymalnego dawkowania silnego opioidu.

Plastra transdermalnego nie należy ciąć na mniejsze kawałki, ponieważ nie są dostępne informacje na temat jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania uzyskanych w ten sposób fragmentów. Nie należy używać plastra, który został podzielony, rozcięty lub w jakikolwiek sposób uszkodzony.

W przypadku zapotrzebowania na dawki większe niż równoważne 500 mg morfiny zaleca się dokonanie ponownej oceny leczenia opioidami.

Najczęstszymi reakcjami niepożądanymi po podawaniu leku w zwykłych dawkach są: senność, splątanie, nudności, wymioty i zaparcia. Pierwsze z tych objawów są przemijające i należy sprawdzić ich przyczynę, jeśli będą się utrzymywać. Zaparcia jednak nie ustają w miarę kontynuacji leczenia. Wszystkich tych działań można się spodziewać, w związku z czym należy podjąć odpowiednie działania zapobiegające, aby zoptymalizować leczenie; dotyczy to zwłaszcza zaparć. Często może być konieczne odpowiednie leczenie korygujące (patrz punkt 4.8).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania pochodnych kwasu barbiturowego, buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny (patrz również punkt 4.5).

Fentanyl Orion przed i po użyciu należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ból przebijający

W badaniach wykazano, że prawie u wszystkich pacjentów, pomimo leczenia plastrem z fentanylem, konieczne jest podawanie dodatkowych silnie działających leków o szybkim uwalnianiu w celu opanowania bólu przebijającego.

Depresja oddechowa

Podobnie jak w przypadku wszystkich silnie działających opioidów, u niektórych pacjentów podczas stosowania produktu Fentanyl Orion może wystąpić depresja oddechowa, dlatego pacjenci muszą być obserwowani czy nie występuje u nich depresja oddechowa. Depresja oddechowa może utrzymywać się po zdjęciu plastra. Częstość występowania depresji oddechowej zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki fentanylu (patrz punkt 4.9). Depresję oddechową mogą nasilać substancje czynne, wywierające wpływ na OUN (zob. punkt 4.5).

U pacjentów z istniejącą depresją oddechową fentanyl należy stosować wyłącznie ostrożnie, w mniejszej dawce.

Przewlekła choroba płuc

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną lub inną chorobą płuc fentanyl może wywierać cięższe reakcje niepożądane, u takich pacjentów opioidy mogą zmniejszać pobudzenie oddechowe i zwiększać opór w drogach oddechowych.

Uzależnienie od leku

Podczas wielokrotnego podawania opioidów może dojść do rozwoju tolerancji i uzależnienia fizycznego oraz psychologicznego, co jednak występuje rzadko podczas leczenia bólu nowotworowego.

Uzależnienie jatrogenne po podawaniu opioidów występuje rzadko. Pacjenci z uzależnieniem od leków lub nadużywający alkoholu w wywiadzie są bardziej narażeni na rozwój uzależnienia i nadużywania leków w trakcie leczenia opioidami. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem nadużywania opioidów mogą mimo to być nadal odpowiednio leczeni lekami opioidowymi w postaciach o zmodyfikowanym uwalnianiu; jednak takich pacjentów należy monitorować, czy nie występują u nich objawy niewłaściwego stosowania, nadużywania lub uzależnienia. Fentanyl może być niewłaściwie wykorzystany w sposób podobny do innych agonistów opioidowych. Nadużywanie lub umyślne niewłaściwe stosowanie fentanylu może prowadzić do przedawkowania i (lub) zgonu.

Zwiększenie ciśnienia środczaszkowego

Fentanyl Orion należy stosować ostrożnie u pacjentów, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na śródczaszkowe skutki retencji CO2, tj. u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, utratą przytomności lub śpiączką. Fentanyl należy stosować ostrożnie u pacjentów z guzem mózgu.

Choroby serca

Opioidy mogą powodować niedociśnienie, zwłaszcza u pacjentów z hipowolemią. Dlatego należy zachować ostrożność w przypadku leczenia pacjentów z niedociśnieniem i (lub) hipowolemią. Na początku, przed rozpoczęciem leczenia fentanylem w systemie transdermalnym należy skorygować objawowe niedociśnienie tętnicze i (lub) występującą hipowolemię.

Fentanyl może wywoływać bradykardię. Fentanyl Orion należy podawać ostrożnie pacjentom z bradyarytmią.

Niewydolność wątroby

Fentanyl jest metabolizowany w wątrobie do nieczynnych metabolitów, w związku z czym u pacjentów z chorobą wątroby może występować opóźnienie jego eliminacji. Pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby należy poddawać ścisłej obserwacji, czy nie występują u nich objawy toksycznego działania fentanylu i jeśli konieczne zmniejszyć dawkę.

Niewydolność nerek

Mniej niż 10% fentanylu zostaje wydalone w postaci niezmienionej przez nerki. W odróżnieniu od morfiny, nie wykryto wydalania przez nerki jakichkolwiek czynnych metabolitów leku. Dane uzyskane po stosowaniu fentanylu dożylnie u pacjentów z niewydolnością nerek sugerują, że dializy mogą prowadzić do zmniejszenia objętości dystrybucji leku. Może to wpłynąć na jego stężenie w surowicy. W przypadku przezskórnego podawania fentanylu pacjentom z niewydolnością nerek należy ich poddawać ścisłej obserwacji, czy nie występują u nich objawy toksycznego działania fentanylu i jeśli konieczne zmniejszyć dawkę.

Fentanyl jest umieszczony w wykazach Światowej Agencji Antydopingowej jako substancja zabroniona do stosowania w zawodach sportowych. Stosowanie fentanylu doprowadzi do uzyskania dodatnich wyników w testach antydopingowych.

Pacjenci z gorączką/poddani działaniu zewnętrznych źródeł ciepła

Model farmakokinetyczny sugeruje, że stężenie fentanylu w osoczu może wzrosnąć o jedną trzecią, jeśli temperatura skóry wzrośnie do 40° C. Dlatego pacjentów z gorączką należy poddawać obserwacji, czy nie występują u nich działania niepożądane typowe dla opioidów i jeśli konieczne dostosować dawkę fentanylu. Istnieje możliwość zwiększonego uwalniania fentanylu z systemu w zależności od temperatury, które może prowadzić do przedawkowania i zgonu. Farmakologiczne badanie kliniczne przeprowadzone u zdrowych osób dorosłych wykazało, że oddziaływanie ciepłem na Fentanyl Orion, w systemie transdermalnym powoduje średnio wzrost dla fentanylu wartości AUC o 120% dla i o 61% średniej wartości Cmax.

Wszystkich pacjentów należy poinformować o konieczności unikania ekspozycji miejsca nałożenia plastra Fentanyl Orion na kontakt z bezpośrednimi zewnętrznymi źródłami ciepła takimi jak: podkładki grzewcze, koce elektryczne, podgrzewane łóżka wodne, lampy cieplne lub opalające, intensywne opalanie, termofory, długotrwałe gorące kąpiele, sauna, gorące kąpiele z hydromasażem.

Interakcje z inhibitorami CYP3A4:

Jednoczesne stosowanie fentanylu w plastrach transdermalnych i inhibitorów CYP3A4 (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem czy amiodaron) może spowodować wzrost stężenia fentanylu w osoczu, co z kolei może zwiększać lub wydłużać zarówno działania terapeutyczne jak i niepożądane, i może powodować ciężką depresję oddechową. W tej sytuacji wskazana jest specjalna opieka i obserwacja pacjenta. Dlatego też nie zaleca się równoczesnego stosowania fentanylu w postaci systemu transdermalnego oraz inhibitorów CYP3A4, chyba że pacjent jest ściśle monitorowany. Pacjentów, a szczególnie tych, którzy otrzymują fentanyl oraz inhibitory CYP3A4 należy monitorować, czy nie występują u nich objawy depresji oddechowej i należy odpowiednio dostosować dawki leku, jeśli jest to uzasadnione.

Jednoczesne stosowanie z różnymi agonistami/antagonistami.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania pochodnych buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny (patrz również punkt 4.5).

Pacjenci w podeszłym wieku

Dane z badań z zastosowaniem fentanylu dożylnie wskazują na możliwość zmniejszenia klirensu i przedłużenia okresu półtrwania u pacjentów w podeszłym wieku. Ponadto pacjenci w podeszłym wieku mogą być także bardziej wrażliwi na substancję czynną niż pacjenci młodsi. Jednak w badaniach z zastosowaniem fentanylu w systemie transdermalnym u pacjentów w podeszłym wieku uzyskano parametry farmakokinetyczne fentanylu nieróżniące się istotnie od oznaczanych u młodszych pacjentów, chociaż wartości stężenia leku w osoczu wykazywały tendencję do zwiększenia. Pacjenci w podeszłym wieku lub wyniszczeni powinni być obserwowani ze szczególną uwagą, czy nie występują u nich objawy toksycznego działania fentanylu i jeśli konieczne zmniejszyć dawkę (patrz punkt 5.2).

Dzieci

Produktu Fentanyl Orion nie należy podawać dzieciom, u których nie stosowano dotychczas leków opioidowych (patrz punkt 4.2). Możliwość wystąpienia ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji występuje niezależnie od dawki podanego produktu Fentanyl Orion (patrz tabela 4 w punkcie 4.2).

Nie przeprowadzono badań dotyczących zastosowania systemu transdermalnego zawierającego fentanyl w grupie dzieci poniżej 2. roku życia. Produkt Fentanyl Orion 12 mikrogramy/godz. może być stosowany wyłącznie u dzieci tolerujących opioidy w wieku 2 lub więcej lat (patrz punkt 4.2). Produktu leczniczego Fentanyl Orion nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Aby nie dopuścić do przypadkowego połknięcia produktu przez dziecko, podczas doboru miejsca aplikacji produktu Fentanyl Orion należy zachować ostrożność (patrz punkt 4.2) i należy dokładnie obserwować przyleganie plastra.

Laktacja

Ponieważ fentanyl przenika do mleka kobiecego, w trakcie stosowania produktu Fentanyl Orion kobiety powinny zaprzestać karmienia piersią (patrz również punkt 4.6).

Pacjenci z miastenią

Mogą wystąpić niepadaczkowe reakcje (mio) kloniczne. Leczenie pacjentów z miastenią wymaga zachowania ostrożności.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Należy unikać jednoczesnego stosowania pochodnych kwasu barbiturowego, ponieważ mogą one nasilać działanie fentanylu, wywołujące depresję oddechową.

Jednoczesne stosowanie innych leków o działaniu hamującym na OUN może powodować hamujące działanie addytywne, w związku z czym mogą wówczas wystąpić: hipowentylacja, niedociśnienie jak również głębokie uspokojenie, śpiączka lub nawet zgon. Wyżej wspomniane leki o działaniu hamującym na OUN obejmuj ą:

-    opioidy

-    leki przeciwlękowe i uspokajające

-    leki nasenne

-    leki ogólnie znieczulające

-    fenotiazyny

-    leki zwiotczające mięśnie szkieletowe

-    uspokajające leki przeciwhistaminowe

-    napoje alkoholowe.

Dlatego równoczesne stosowanie dowolnego z wyżej wymienionych produktów leczniczych i substancji czynnych wymaga obserwacji pacjenta.

Interakcje z inhibitorami CYP3A4

Fentanyl, jako lek o dużym klirensie, jest szybko i wydajnie metabolizowany, głównie przez CYP3A4. Jednoczesne stosowanie fentanylu z inhibitorami cytochromu P450 3A4 (CYP3A4); (np. rytonawirem, ketokonazolem, itrakonazolem, troleandomycyną, klarytromycyną, nelfinawirem, nefazodonem, werapamilem, diltiazemem i amiodaronem) może skutkować wzrostem stężenia fentanylu w osoczu, co może zwiększać lub wydłużać zarówno działania terapeutyczne jak i niepożądane, i może powodować ciężką depresję oddechową. W tej sytuacji wskazana jest specjalna opieka i obserwacja pacjenta. Dlatego, jednoczesne stosowanie fentanylu w plastrach transdermalnych oraz inhibitorów cytochromu CYP3A4 nie jest zalecane, chyba że pacjent jest uważnie obserwowany (patrz punkt 4.4).

Inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO)

Fentanyl nie jest zalecany do stosowania u pacjentów, którzy wymagają jednoczesnego podawania inhibitorów oksydazy monoaminowej (IMAO). Odnotowano poważne i nieprzewidywalne interakcje podczas stosowania inhibitorów MAO, w tym nasilenie działania opioidowych leków przeciwbólowych lub nasilenie działania serotoninergicznego. Dlatego produktu Fentanyl Orion nie należy stosować w ciągu 14 dni po zaprzestaniu stosowania leczenia inhibitorami MAO.

Jednoczesne stosowanie częściowych agonisto/antagonistów

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny. Mają one wysokie powinowactwo do receptorów opioidowych ze względnie niską aktywnością wewnętrzną i dlatego częściowo znoszą przeciwbólowy efekt fentanylu i mogą wywoływać objawy z odstawienia u pacjentów uzależnionych od opioidów (patrz również punkt 4.4).

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania fentanylu w okresie ciąży nie zostało ustalone. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozmnażanie (patrz: punkt 5.3). Nie jest znane potencjalne zagrożenie dla człowieka, chociaż wykazano, że fentanyl w postaci dożylnego anestetyku przenikał przez barierę łożyska we wczesnym okresie ciąży. Zgłaszano występowanie noworodkowego zespołu z odstawienia u dzieci matek stosujących przewlekle Fentanyl Orion podczas ciąży. W okresie ciąży fentanyl powinien być stosowany tylko w przypadku wyraźnej konieczności.

Nie jest zalecane stosowanie fentanylu podczas porodu, ponieważ fentanylu nie wolno stosować podczas leczenia ostrego bólu lub bólu pooperacyjnego (patrz punkt 4.3). Ponadto, ponieważ fentanyl przenika przez łożysko, zastosowanie fentanylu w czasie porodu może spowodować depresję oddechową u noworodka

Karmienie piersią

Fentanyl przenika do mleka matki i może powodować sedację i depresję oddechową u karmionego piersią niemowlęcia. Dlatego nie należy karmić piersią w trakcie leczenia i przez co najmniej 72 godziny po usunięciu plastra Fentanyl Orion (patrz również punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fentanyl Orion ma znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy się go spodziewać szczególnie na początku leczenia, po każdej zmianie dawkowania oraz po jednoczesnym zastosowaniu alkoholu lub środków uspokajających. Nie istnieje bezwzględna konieczność stosowania ograniczeń u pacjentów stosujących stabilne, ustalone dawkowanie. Jednak pacjenci powinni skonsultować się ze swoim lekarzem co do tego, czy dozwolone jest prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania fentanylu poddano ocenie u 1854 ochotników, którzy uczestniczyli w 11 badaniach klinicznych (w badaniu z podwójnie ślepą próbą z zastosowaniem fentanylu [placebo lub kontrola aktywna] i (lub) badaniu otwartym, tzw. badanie „open label” [brak kontroli lub kontrola aktywna]) w leczeniu przewlekłego bólu nowotworowego lub nie nowotworowego. Pacjenci uczestniczący w badaniu przyjęli przynajmniej 1 dawkę fentanylu i dostarczyli dane na temat bezpieczeństwa stosowania.

Na podstawie zbiorczych danych z tych badań klinicznych, dotyczących bezpieczeństwa najczęściej występującymi reakcjami niepożądanymi (ang. ADR) były (występowanie wyrażone w procentach): nudności (35,7%), wymioty (23,2%), zaparcie (23,1%), bezsenność (15,0%), zawroty głowy (13,1%) i ból głowy (11,8%).

Działania niepożądane podczas stosowania fentanylu w badaniach klinicznych, w tym działania niepożądane wymienione powyżej oraz działania niepożądane po wprowadzeniu leku do obrotu zostały wymienione poniżej.

Do opisu częstości występowania działań niepożądanych zastosowano wymienione poniżej kategorie: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000,

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Cz<

?stość występowania

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

nadwrażliwość

wstrząs

anafilaktyczny,

reakcje

anafilaktyczne i anafilaktoidalne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

anoreksja

Zaburzenia

psychiczne

bezsenność, depresja, niepokój, splątanie, omamy

pobudzenie, dezorientacja, stan euforii

Zaburzenia

układu

nerwowego

senność, zawroty głowy, ból głowy

drżenie, parestezje

Niedoczulica, drgawki (w tym drgawki kloniczne i napady typu grand mal), niepamięć

Zaburzenia

oka

zwężenie

źrenic


< 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie można być oceniona na podstawie dostępnych danych)_

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Cz<

istość występowania

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty

głowypochodzeni a błędnikowego

Zaburzenia

serca

kołatanie serca, tachykardia

bradykardia, sinica

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie

tętnicze

niedociśnienie

tętnicze

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność

depresja

oddechowa, zespół zaburzeń oddechowych

bezdech,

hipowentylacja

spowolnienie

oddechu

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

wymioty,

zaparcia

biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, ból nadbrzusza, niestrawność

niedrożność jelit

częściowa

niedrożność

jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

nadmierne pocenie się, świąd, wysypka, rumień

wyprysk, alergiczne zapalenie skóry, zaburzenia skórne, zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

skurcze mięśni

drganie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zatrzymanie

moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia erekcji, zaburzenia czynności seksualnych,

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie, obrzęki obwodowe, astenia, złe samopoczucie, uczucie zimna

reakcje w miejscu zastosowania, stany

grypopodobne, uczucie zmiany temperatury ciała, nadwrażliwość w miejscu zastosowania, zespół odstawienny

zapalenie skóry i wyprysk w miejscu zastosowania

Po wielokrotnym stosowaniu fentanylu, podobnie jak w przypadku innych opioidowych leków przeciwbólowych mogą rozwinąć się: tolerancja, fizyczne i (lub) psychiczne uzależnienie (patrz punkt 4.4).

Objawy z odstawienia podczas stosowania leków opioidowych (takie jak: nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze) mogą wystąpić u niektórych pacjentów po zamianie wcześniejszego leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi na fentanyl lub gdy stosowane leczenie zostało nagle przerwane (patrz punkt 4.2). Bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia noworodkowego zespołu odstawiennego u noworodków tuż po porodzie, których matki stosowały przewlekle fentanyl w czasie ciąży (patrz punkt 4.6).

Dzieci:

Profil zdarzeń niepożądanych występujących u dzieci i młodzieży leczonych fentanylem w systemach transdermalnych był podobny do obserwowanego u dorosłych. Nie stwierdzono, aby w populacji dzieci istniało dodatkowe ryzyko poza ryzykiem spodziewanym podczas stosowania opioidów w celu zmniejszenia bólu związanego z ciężką chorobą. Nie wydaje się, aby istniały jakiekolwiek zagrożenia, dotyczące wyłącznie dzieci podczas stosowania produktu Fentanyl Orion, tak małych jak w wieku 2 lat, gdy lek stosuje się zgodnie z zaleceniami. Bardzo często zdarzeniami niepożądanymi obserwowanymi w pediatrycznych badaniach klinicznych były: gorączka, wymioty i nudności.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania fentanylu są wynikiem nasilenia jego działań farmakologicznych i obejmują: letarg, śpiączkę, depresję oddechową z oddechem Cheyne’a i Stokesa i (lub) sinicą. Inne możliwe objawy to hipotermia, zmniejszenie napięcia mięśniowego, bradykardia i niedociśnienie tętnicze. Objawami przedmiotowymi działania toksycznego są: głęboka sedacja, ataksja, zwężenie źrenic, drgawki i depresja oddechowa, która stanowi objaw główny.

Leczenie

W leczeniu depresji oddechowej należy natychmiast zastosować leczenie objawowe, w tym usunięcie plastra oraz fizyczne i werbalne pobudzanie pacjenta. Następnie należy podać swoistego antagonistę receptorów opioidowych, np. nalokson.

U dorosłych zaleca się dożylne podanie chlorowodorku naloksonu w początkowej dawce od 0,4 do 2 mg.

W razie konieczności podobną dawkę można podawać co 2-3 minuty lub zastosować ciągły wlew dożylny w dawce 2 mg w 500 ml roztworu do wstrzykiwań chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Szybkość wlewu powinna być dostosowana do dawek podanych we wcześniejszych wstrzyknięciach dożylnych (bolusach) oraz do indywidualnej odpowiedzi pacjenta. Jeżeli nie można podać dożylnie, chlorowodorek naloksonu można również podawać domięśniowo lub podskórnie. Po podaniu domięśniowym lub podskórnym początek działania jest wolniejszy niż po podaniu dożylnym. Podanie domięśniowe zapewnia bardziej długotrwały efekt niż podanie dożylne. Depresja oddechowa będąca wynikiem przedawkowania może utrzymywać się dłużej niż działanie antagonisty opioidowego. Zniesienie działania środka narkotycznego może spowodować ostry nawrót bólu i wyrzut katecholamin. Jeżeli stan kliniczny pacjenta tego wymaga, konieczne jest leczenie na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jeśli wymaga tego stan kliniczny pacjenta, należy udrożnić drogi oddechowe pacjenta i utrzymać ich drożność przez gardło lub za pomocą intubacji dotchawiczej, należy podawać tlen oraz odpowiednio do potrzeb wspomagać i kontrolować proces oddychania. Należy utrzymać odpowiednią temperaturę ciała i zapewnić podawanie płynów pacjentowi.

W przypadku wystąpienia ciężkiego lub utrzymującego się niedociśnienia tętniczego należy brać pod uwagę możliwość hipowolemii i podać odpowiednie płyny pozajelitowo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: opioidy; pochodne fenylopiperydyny, kod ATC: N02AB03

Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym z powinowactwem głównie do receptorów ą. Jego głównymi działaniami farmakologicznymi są analgezja i sedacja. U pacjentów, którzy nie byli uprzednio leczeni opioidami, skuteczne działanie przeciwbólowe uzyskuje się przy stężeniach fentanylu w surowicy w zakresie 0,3—1,5 ng/ml. W tej grupie pacjentów częstość występowania działań niepożądanych zwiększa się, gdy stężenie w surowicy przekracza 2 ng/ml.

Zarówno najmniejsze stężenie skuteczne fentanylu, jak i jego stężenie wywołujące działania niepożądane wzrastają wraz z rozwojem tolerancji. Skłonność do rozwijania tolerancji znacznie różni się międzyosobniczo.

Dzieci

Bezpieczeństwo transdermalnego systemu, plastry fentanylu oceniono w trzech otwartych badaniach klinicznych z udziałem 293 pacjentów z przewlekłym bólem, w wieku od 2 do 18 lat, w tym 66 w wieku od 2 do 6 lat. W tych badaniach dawkę od 30 mg do 45 mg doustnej morfiny na dobę zastąpiono jednym plastrem uwalniającym lek z szybkością 12 mikrogramów/godzinę. U 181 pacjentów, u których wcześniej podawano opioidy w dawkach dobowych odpowiadających co najmniej 45 mg doustnej morfiny, stosowano dawki początkowe fentanylu 25 mikrogramów na godzinę i większe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu produktu Fentanyl Orion fentanyl wchłania się w sposób ciągły przez skórę w okresie 72 godzin. Ze względu na obecność podłoża polimerowego i dyfuzję fentanylu przez warstwy skóry, szybkość uwalniania pozostaje względnie stała.

Po pierwszym nałożeniu produktu Fentanyl Orion stężenie fentanylu w surowicy rośnie stopniowo, zazwyczaj wyrównuje się pomiędzy 12 a 24 godziną stosowania, i pozostaje na względnie stałym poziomie przez pozostały czas 72 godzinnego okresu stosowania. Uzyskane wartości stężenia fentanylu w surowicy zależą od rozmiarów plastra z fentanylem. W praktyce po nałożeniu drugiego plastra na następne 72 godziny uzyskane stężenie stacjonarne w surowicy, które utrzymuje się po naklejeniu następnego plastra tej samej wielkości.

Dystrybucja

Fentanyl wiąże się z białkami osocza w 84%.

Biotransformacja

Fentanyl jest metabolizowany przede wszystkim w wątrobie przez cytochrom CYP3A4. Główny metabolit leku, norfentanyl, jest nieaktywny.

Eliminacja

Po przerwaniu leczenia produktem Fentanyl Orion stężenie fentanylu w surowicy zmniejsza się stopniowo w przybliżeniu o 50% w ciągu 13-22 godzin u dorosłych i 22-25 godzin u dzieci. Wolniejsze zmniejszanie się stężenia w surowicy niż w przypadku wlewu dożylnego wynika z ciągłego wchłaniania się substancji czynnej ze skóry.

Około 75% fentanylu jest wydalane z moczem, w większości w postaci metabolitów, mniej niż 10% w postaci niezmienionej. Około 9% dawki stwierdza się w kale, przede wszystkim w postaci metabolitów.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów osłabionych może występować zmniejszenie klirensu fentanylu, co prowadzi do wydłużenia jego końcowego okresu półtrwania. U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby może dochodzić do zmian klirensu fentanylu ze względu na zmiany stężenia białek w osoczu i zmiany klirensu metabolicznego prowadzące do zwiększenia stężenia leku w surowicy.

Dzieci

Klirens (l/ godz./kg) u dzieci w przeliczeniu na masę ciała wydaje się być o 82% większy u dzieci w wieku od 2 do 5 lat i o 25% większy u dzieci w wieku od 6 do 10 lat w porównaniu z dziećmi w wieku od 11 do 16 lat, u których wartości klirensu są najprawdopodobniej takie same, jak u dorosłych. Dane te uwzględniono przy ustalaniu zaleceń dotyczących dawkowania leku u dzieci.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały zmniejszenie płodności i zwiększenie śmiertelności płodów szczurzych. Nie wykazano jednak teratogennego działania leku.

Nie przeprowadzono długotrwałych badań nad potencjalnym działaniem rakotwórczym fentanylu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze:

Wyciąg olejowy z liścia aloesu zwyczajnego (zawierający olej sojowy, tokoferolu octan) Ester uwodornionej kalafonii z pentaerytrytolem Warstwa przylegająca:

Poli(2-etyloheksyloakrylan, octan winylu) (50:50)

Warstwa zewnętrzna:

Folia z politereftalanu etylenu tusz

Warstwa zabezpieczająca (usuwana):

Folia z poliestru

6.2    Niezgodności

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Każdy system transdermalny opakowany w saszetkę, w tekturowym pudełku. .

Saszetka Poliester/Aluminium/Surdyn, zabezpieczająca przed dostępem dzieci zamknięta tekturowym pudełku.

4, 5, 8, 10, 16, 20 systemów transdermalnych

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

W systemach transdermalnych pozostają znaczne ilości fentanylu, nawet po ich użyciu. Zużyte plastry należy złożyć warstwą samoprzylepną do środka i wyrzucić w sposób bezpieczny lub, o ile jest to możliwe, zwrócić do apteki. Przed wyrzuceniem niezużytych plastrów należy zasięgnąć porady farmaceuty.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

15 (15)

Fentanyl Orion