Imeds.pl

Fexogen 120 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fexogen, 120 mg, tabletki powlekane Fexogen, 180 mg, tabletki powlekane

Fexofenadini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fexogen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fexogen

3.    Jak stosować lek Fexogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fexogen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FEXOGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Feksofenadyny chlorowodorek, substancja czynna tego leku, należy do grupy leków zwanej lekami przeciwhistaminowymi.

Tabletki Fexogen 120 mg są wskazane do stosowania w celu łagodzenia takich objawów, jak kichanie, wodnista wydzielina z nosa i swędzenie nosa, swędzenie oczu, łzawienie i zaczerwienienie oczu, związanych z katarem siennym (alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa).

Tabletki Fexogen 180 mg są wskazane do stosowania w celu łagodzenia takich objawów, jak zaczerwienienie, obrzęk i świąd, związanych z alergicznym schorzeniem skóry, zwanym przewlekłą pokrzywką idiopatyczną.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FEXOGEN Kiedy nie stosować leku Fexogen:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek feksofenadyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Fexogen.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fexogen:

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

-    jeśli kiedykolwiek występowały problemy z sercem.

-    jeśli u pacjenta występuj ą problemy z nerkami lub wątrobą.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie innych leków

Jeśli pacjent przyjmuje lek na dolegliwości żołądkowe, zawierający glin lub magnez, zaleca się zachowanie około 2-godzinnej przerwy między przyjęciem takiego leku a przyjęciem leku Fexogen. Lek na dolegliwości żołądkowe może zmniejszać wchłanianie leku Fexogen i wpływać na jego działanie.

Jeśli pacjent przyjmuje Fexogen razem z erytromycyną (antybiotykiem) lub ketokonazolem (lekiem przeciwgrzybiczym), stężenie feksofenadyny w osoczu może zwiększyć się.

Testy alergiczne: Należy przerwać stosowanie tego leku na trzy dni przed wykonaniem testu alergicznego.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Fexogen z jedzeniem i piciem

Fexogen należy przyjmować przed posiłkiem, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża: Fexogen można przyjmować tylko na zlecenie lekarza.

Karmienie piersią: Jeśli kobieta karmi piersią, powinna unikać przyjmowania leku Fexogen. Należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania wykazały, że Fexogen nie powoduje senności i jego stosowanie nie powinno mieć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów. W rzadkich przypadkach zdarzają się jednak wyjątki i dlatego przed prowadzeniem pojazdów lub wykonywaniem innych czynności wymagających koncentracji należy upewnić się, że zachowana jest zdolność koncentracji.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FEXOGEN

Lek Fexogen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Fexogen, 120 mg tabletki powlekane: W celu złagodzenia objawów związanych z katarem siennym (alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa):

Zazwyczaj stosowaną dawką leku jest jedna tabletka raz na dobę u osób dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Lek Fexogen, 180 mg, tabletki powlekane: W celu złagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (alergiczne schorzenie skóry):

Zazwyczaj stosowaną dawką leku jest jedna tabletka raz na dobę u osób dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Tabletki należy przyjmować doustnie, przed posiłkiem i popijać wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Fexogen jest zbyt silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Fexogen

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Fexogen niż zalecana w tej ulotce lub przepisana przez lekarza, należy skontaktować się z lekarzem, zgłosić się do izby przyjęć w szpitalu lub skontaktować się z farmaceutą. Do objawów przedawkowania należą: zawroty głowy, uczucie senności, uczucie zmęczenia i suchość w jamie ustnej.

Pominięcia zażycia leku Fexogen

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć ją najszybciej po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Fexogen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Opisane poniżej działania niepożądane występowały u pacjentów stosujących lek Fexogen.

Należy natychmiast poinformować lekarza i przerywać stosowanie leku Fexogen jeśli wystąpi obrzęk twarzy, języka, warg lub gardła i trudności w oddychaniu, ponieważ mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

Często (występują z częstością od 1 na 10 do 1 na 100 pacjentów): bóle głowy, senność, nudności, zawroty głowy

Niezbyt często (występują z częstością od 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów): uczucie zmęczenia, senność,

Dodatkowe działania niepożądane (częstość nieznana), które mogą wystąpić to: trudności w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia snu, złe sny, nerwowość, szybkie lub nieregularne bicie serca, biegunka, wysypka i swędzenie, pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne, które mogą spowodować obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, zaczerwienienie twarzy, uczucie ucisku w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FEXOGEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Fexogen po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Fexogen

Substancją czynną leku jest chlorowodorek feksofenadyny.

Każda tabletka leku Fexogen zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 112 mg feksofenadyny.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, powidon K30, magnezu stearynian; skład otoczki Opadry 03C52667: hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, makrogol 4000, żelaza tlenek żółty (E 172) i żelaza tlenek czerwony (E 172).

Każda tabletka leku Fexogen zawiera 180 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 168 mg feksofenadyny.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, powidon K30, magnezu stearynian; skład otoczki Opadry 03C52662: hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, makrogol 4000 i żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Fexogen i co zawiera opakowanie

Tabletki Fexogen 120 mg są barwy brzoskwiniowej, podłużne, obustronnie wypukłe i powlekane; gładkie po obu stronach.

Tabletki Fexogen 180 mg są barwy żółtej, podłużne, obustronnie wypukłe i powlekane; gładkie po jednej stronie, z linią podziału po drugiej stronie. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

Opakowanie leku Fexogen zawiera 20 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca:

Chanelle Medical IDA Industrial Estate Loughrea, Co. Galway Irlandia

Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar

Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

McDermott Laboratories Ltd (t/a Gerard Laboratories)

35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Irlandia

Merck Generics B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego następującymi nazwami:

Dania    ‘Nefoxef

Finlandia    ‘Nefoxef 120 mg kalvopaallysteiset tabletit’

Węgry    ‘Fexgen 120 mg filmtabletta’, ‘Fexgen 180 mg filmtabletta’

Islandia    ‘Nefoxef 120 mg, 180 mg filmuhuóaóar toflur’

Holandia

Norwegia

Polska


Portugalia

Słowacja

Szwecja


Wielka Brytania


‘Fexofenadine HCI Mylan 120 mg, 180 mg, filmomhulde tabletten’ ‘Nefoxef 120 mg, 180 mg filmdrasjerte tabletter

‘Fexogen’

‘Fexofenadina Mylan’

‘Fexofenadin Generics 120 mg, 180 mg’

‘Nefoxef 120 mg, 180 mg filmdragerade tabletter’

‘Fexofenadine Hydrochloride 120 mg, 180 mg Film-coated Tablets’


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa tel. (22) 546 64 00 fax (22) 664 22 58

Data zatwierdzenia ulotki: październik 2012

5