Imeds.pl

Finasteridum Teva 1 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Finasteridum Teva, 1 mg, tabletki powlekane

Fiansteridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Finasteridum Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finasteridum Teva

3.    Jak stosować lek Finasteridum Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Finasteridum    Teva

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK FINASTERIDUM TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

•    Lek Finasteridum Teva zawiera substancję czynną - finasteryd.

•    Finasteryd jest stosowany w leczeniu łysienia typu męskiego (zwanego również łysieniem

androgenowym). Jeśli po zapoznaniu się z treścią ulotki, pacjent ma jeszcze pytania na temat łysienia typu męskiego, powinien zwrócić się do lekarza.

•    Łysienie typu męskiego to powszechnie spotykana dolegliwość spowodowana skojarzonym

działaniem czynników genetycznych i hormonu, zwanego dihydrotestosteronem (DHT).

DHT przyczynia się do skrócenia fazy wzrostu włosa i do przerzedzania się włosów.

•    Na skórze głowy, finasteryd zmniejsza stężenie hormonu DHT w wyniku hamowania aktywności

enzymu (5-alfa reduktazy typu II), który przekształca testosteron w DHT. Lek Finasteridum Teva jest skuteczny wyłącznie u mężczyzn z łagodną lub umiarkowaną, ale nie całkowitą utratą włosów. U większości mężczyzn stosujących finasteryd przez 5 lat, obserwowano spowolnienie procesu utraty włosów, a co najmniej u połowy z nich stwierdzono lepszy porost włosów.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FINASTERIDUM TEVA Kiedy nie stosować leku Finasteridum Teva

•    u kobiet (ponieważ ten lek jest przeznaczony dla mężczyzn, patrz punkt „Ciąża i karmienie

piersią”). Badania kliniczne wykazały, że finasteryd nie wykazuje działania w leczeniu łysienia u kobiet.

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na finasteryd lub na którykolwiek z pozostałych

składników leku (wymienionych w punkcie 6). W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Finasteridum Teva

•    Finasteryd nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

•    W przypadku badania krwi na zawartość w surowicy krwi stężenia swoistego antygenu

sterczowego (ang. PSA), gdyż lek Finastweridum Teva może mieć wpływ na wynik tego badania. Przed wykonaniem badania należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Finastweridum Teva

•    Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich

występujących obecnie lub w przeszłości chorobach oraz o wszelkich uczuleniach pacjenta.

Stosowanie innych leków

Zwykle lek Finasteridum Teva można przyjmować jednocześnie z innymi lekami. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Finasteridum Teva z jedzeniem i piciem

Finasterudum Teva może być przyjmowany niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

•    Lek Finasteridum Teva jest stosowany w leczeniu łysienia typu męskiego wyłącznie u mężczyzn.

•    Stosowanie leku Finasteridum Teva u kobiet jest przeciwwskazane, ze względu na zagrożenie dla ciąży.

•    Dotykanie rozkruszonych lub uszkodzonych tabletek Finasteridum Teva przez kobiety, które są w ciąży lub mogą być w ciąży jest zabronione.

•    Jeśli u kobiety będącej w ciąży z płodem płci męskiej nastąpiło wchłonięcie finasterydu przez skórę lub kobieta przyjęła finasteryd doustnie, istnieje ryzyko, że dziecko urodzi się ze zdeformowanymi narządami płciowymi. W przypadku kontaktu kobiety ciężarnej z substancją czynną leku Finasteridum Teva, należy skonsultować się z lekarzem.

•    Tabletki leku Finasteridum Teva są powlekane, co zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem z substancją czynną podczas prawidłowego użytkowania.

Jeśli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może być w ciąży, pacjent musi unikać narażenia jej na kontakt z nasieniem (np. poprzez używanie prezerwatywy).

W razie jakichkolwiek pytań należy zwrócić się do lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Finasteridum Teva nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Finasteridum Teva

Lek Finasteridum Teva zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem

3. JAK STOSOWAĆ LEK FINASTERIDUM TEVA

Lek Finasteridum Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak stosować lek

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka na dobę.

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Stosowanie leku Finasteridum Teva częściej niż raz na dobę nie przyspiesza, ani nie wzmacnia jego działania.

Lekarz oceni skuteczność leku Finasteridum Teva dla danego pacjenta. Ważne jest, aby przyjmować lek Finasteridum Teva tak długo jak zaleci lekarz, gdyż lek działa tylko po dłuższym czasie ciągłego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finasteridum Teva

W przypadku zażycia przez pomyłkę za dużej ilości tabletek, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Finasteridum Teva

W przypadku pominięcia zastosowania tabletki, należy opuścić pominiętą dawkę. Następnego dnia należy powrócić do prawidłowego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełniania pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Finasteridum Teva

Pełne działanie leku jest widoczne po upływie 3 do 6 miesięcy. Ważne jest aby przyjmować lek Finasteridum Teva przez cały okres zalecony przez lekarza. Zaprzestanie stosowania leku Finasteridum Teva, może spowodować ponowną utratę odrośniętych włosów w ciągu 9 do 12 miesięcy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Finasteridum Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zwykle miały charakter przejściowy w trakcie terapii lub ustępowały po przerwaniu leczenia:

Niezbyt często (występujące u 1 - 10 na 1000 pacjentów)

   Zmniejszone zainteresowanie seksem

•    Zaburzenia erekcji

•    Problemy z wytryskiem, np. zmniejszenie objętości ejakulatu

•    Obniżenie nastroju.

Częstość nie znana

   Reakcje uczuleniowe, takie jak wysypka, swędzenie, zgrubienia pod skórą (pokrzywka) i obrzęk ust i twarzy

•    Powiększenie i tkliwość piersi u mężczyzn

•    Ból jąder

•    Przyspieszona praca serca

•    Utrzymujące się trudności z erekcją po odstawieniu leku

•    Niepłodność była zgłaszana u mężczyzn, którzy stosowali finasteryd przez długi czas i posiadali dodatkowe czynniki ryzyka, które mogły wpływać na płodność. Po odstawieniu finasterydu obserwowano normalizację lub poprawę jakości nasienia. Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych dotyczących wpływu finasterydu na płodność u mężczyzn.

•    Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich zmianach w tkance piersiowej, takich jak guzy, ból, powiększenie piersi lub wydzielina z sutków, gdyż mogą być to objawy ciężkiej choroby, takiej jak nowotwór piersi.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Finasteridum Teva i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    Obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    Trudności z połykaniem

Zgrubienia pod skórą (pokrzywka) Trudności z oddychaniem.

.Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYĆ LEK FINASTERIDUM TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Finasteridum Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Finasteridum Teva

• Substancją czynną leku jest finasteryd. Ponadto lek zawiera:.

Rdzeń tabletki

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Powidon (K30)

Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A) Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan

Otoczka

Opadry 03G26753 Brown:

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 6000 Makrogol 400

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Jak wygląda lek Finasteridum Teva i co zawiera opakowanie

•    Finasteridum Teva, tabletki powlekane 1 mg są brązowe i

okrągłe. Tabletki są oznaczone symbolem „FNT1” z jednej strony i są gładkie z drugiej strony.

Opakowania:

Lek jest dostępny w blistrach zawierających po 28 i 30 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ut 13, 4042 Debrecen

Węgry

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia

TEVA SANTE

Rue Bellocier, 89107 Sens

Francja

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-StraPe 3 89143 Blaubeuren Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: sierpień 2012

5