+ iMeds.pl

Finasteridum teva 1 mgUlotka Finasteridum teva

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Finasteridum Teva, 1 mg, tabletki powlekane

Fiansteridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Finasteridum Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finasteridum Teva

3.    Jak stosować lek Finasteridum Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Finasteridum    Teva

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK FINASTERIDUM TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

•    Lek Finasteridum Teva zawiera substancję czynną - finasteryd.

•    Finasteryd jest stosowany w leczeniu łysienia typu męskiego (zwanego również łysieniem

androgenowym). Jeśli po zapoznaniu się z treścią ulotki, pacjent ma jeszcze pytania na temat łysienia typu męskiego, powinien zwrócić się do lekarza.

•    Łysienie typu męskiego to powszechnie spotykana dolegliwość spowodowana skojarzonym

działaniem czynników genetycznych i hormonu, zwanego dihydrotestosteronem (DHT).

DHT przyczynia się do skrócenia fazy wzrostu włosa i do przerzedzania się włosów.

•    Na skórze głowy, finasteryd zmniejsza stężenie hormonu DHT w wyniku hamowania aktywności

enzymu (5-alfa reduktazy typu II), który przekształca testosteron w DHT. Lek Finasteridum Teva jest skuteczny wyłącznie u mężczyzn z łagodną lub umiarkowaną, ale nie całkowitą utratą włosów. U większości mężczyzn stosujących finasteryd przez 5 lat, obserwowano spowolnienie procesu utraty włosów, a co najmniej u połowy z nich stwierdzono lepszy porost włosów.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FINASTERIDUM TEVA Kiedy nie stosować leku Finasteridum Teva

•    u kobiet (ponieważ ten lek jest przeznaczony dla mężczyzn, patrz punkt „Ciąża i karmienie

piersią”). Badania kliniczne wykazały, że finasteryd nie wykazuje działania w leczeniu łysienia u kobiet.

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na finasteryd lub na którykolwiek z pozostałych

składników leku (wymienionych w punkcie 6). W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Finasteridum Teva

•    Finasteryd nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

•    W przypadku badania krwi na zawartość w surowicy krwi stężenia swoistego antygenu

sterczowego (ang. PSA), gdyż lek Finastweridum Teva może mieć wpływ na wynik tego badania. Przed wykonaniem badania należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Finastweridum Teva

•    Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich

występujących obecnie lub w przeszłości chorobach oraz o wszelkich uczuleniach pacjenta.

Stosowanie innych leków

Zwykle lek Finasteridum Teva można przyjmować jednocześnie z innymi lekami. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Finasteridum Teva z jedzeniem i piciem

Finasterudum Teva może być przyjmowany niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

•    Lek Finasteridum Teva jest stosowany w leczeniu łysienia typu męskiego wyłącznie u mężczyzn.

•    Stosowanie leku Finasteridum Teva u kobiet jest przeciwwskazane, ze względu na zagrożenie dla ciąży.

•    Dotykanie rozkruszonych lub uszkodzonych tabletek Finasteridum Teva przez kobiety, które są w ciąży lub mogą być w ciąży jest zabronione.

•    Jeśli u kobiety będącej w ciąży z płodem płci męskiej nastąpiło wchłonięcie finasterydu przez skórę lub kobieta przyjęła finasteryd doustnie, istnieje ryzyko, że dziecko urodzi się ze zdeformowanymi narządami płciowymi. W przypadku kontaktu kobiety ciężarnej z substancją czynną leku Finasteridum Teva, należy skonsultować się z lekarzem.

•    Tabletki leku Finasteridum Teva są powlekane, co zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem z substancją czynną podczas prawidłowego użytkowania.

Jeśli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może być w ciąży, pacjent musi unikać narażenia jej na kontakt z nasieniem (np. poprzez używanie prezerwatywy).

W razie jakichkolwiek pytań należy zwrócić się do lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Finasteridum Teva nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Finasteridum Teva

Lek Finasteridum Teva zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem

3. JAK STOSOWAĆ LEK FINASTERIDUM TEVA

Lek Finasteridum Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak stosować lek

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka na dobę.

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Stosowanie leku Finasteridum Teva częściej niż raz na dobę nie przyspiesza, ani nie wzmacnia jego działania.

Lekarz oceni skuteczność leku Finasteridum Teva dla danego pacjenta. Ważne jest, aby przyjmować lek Finasteridum Teva tak długo jak zaleci lekarz, gdyż lek działa tylko po dłuższym czasie ciągłego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finasteridum Teva

W przypadku zażycia przez pomyłkę za dużej ilości tabletek, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Finasteridum Teva

W przypadku pominięcia zastosowania tabletki, należy opuścić pominiętą dawkę. Następnego dnia należy powrócić do prawidłowego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełniania pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Finasteridum Teva

Pełne działanie leku jest widoczne po upływie 3 do 6 miesięcy. Ważne jest aby przyjmować lek Finasteridum Teva przez cały okres zalecony przez lekarza. Zaprzestanie stosowania leku Finasteridum Teva, może spowodować ponowną utratę odrośniętych włosów w ciągu 9 do 12 miesięcy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Finasteridum Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zwykle miały charakter przejściowy w trakcie terapii lub ustępowały po przerwaniu leczenia:

Niezbyt często (występujące u 1 - 10 na 1000 pacjentów)

   Zmniejszone zainteresowanie seksem

•    Zaburzenia erekcji

•    Problemy z wytryskiem, np. zmniejszenie objętości ejakulatu

•    Obniżenie nastroju.

Częstość nie znana

   Reakcje uczuleniowe, takie jak wysypka, swędzenie, zgrubienia pod skórą (pokrzywka) i obrzęk ust i twarzy

•    Powiększenie i tkliwość piersi u mężczyzn

•    Ból jąder

•    Przyspieszona praca serca

•    Utrzymujące się trudności z erekcją po odstawieniu leku

•    Niepłodność była zgłaszana u mężczyzn, którzy stosowali finasteryd przez długi czas i posiadali dodatkowe czynniki ryzyka, które mogły wpływać na płodność. Po odstawieniu finasterydu obserwowano normalizację lub poprawę jakości nasienia. Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych dotyczących wpływu finasterydu na płodność u mężczyzn.

•    Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich zmianach w tkance piersiowej, takich jak guzy, ból, powiększenie piersi lub wydzielina z sutków, gdyż mogą być to objawy ciężkiej choroby, takiej jak nowotwór piersi.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Finasteridum Teva i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    Obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    Trudności z połykaniem

Zgrubienia pod skórą (pokrzywka) Trudności z oddychaniem.

.Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYĆ LEK FINASTERIDUM TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Finasteridum Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Finasteridum Teva

• Substancją czynną leku jest finasteryd. Ponadto lek zawiera:.

Rdzeń tabletki

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Powidon (K30)

Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A) Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan

Otoczka

Opadry 03G26753 Brown:

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 6000 Makrogol 400

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Jak wygląda lek Finasteridum Teva i co zawiera opakowanie

•    Finasteridum Teva, tabletki powlekane 1 mg są brązowe i

okrągłe. Tabletki są oznaczone symbolem „FNT1” z jednej strony i są gładkie z drugiej strony.

Opakowania:

Lek jest dostępny w blistrach zawierających po 28 i 30 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ut 13, 4042 Debrecen

Węgry

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia

TEVA SANTE

Rue Bellocier, 89107 Sens

Francja

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3 89143 Blaubeuren Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: sierpień 2012

5

Finasteridum Teva

Charakterystyka Finasteridum teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Finasteridum Teva, 1 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg finasterydu.

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 112 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4.) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Brązowe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „FNT1” na jednej stronie tabletki, druga strona gładka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wczesne stadia łysienia androgenowego u mężczyzn. Finasteridum Teva stabilizuje proces androgenowego łysienia u mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat. Skuteczność produktu leczniczego w przypadku cofania się linii włosów na czole (powstawanie zakoli) i końcowego stadium wypadania włosów nie została ustalona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

1 tabletka (1 mg) na dobę, niezależnie od posiłków.

Brak dowodów potwierdzających, że zwiększenie dawki zwiększa skuteczność leku.

Skuteczność i czas trwania leczenia powinny być stale monitorowane przez lekarza prowadzącego. Pierwszych oznak stabilizacji procesu utraty włosów należy oczekiwać po 3 do 6 miesiącach przyjmowania leku raz na dobę. W celu utrzymania wyników leczenia zaleca się nieprzerwane stosowanie produktu. Zaprzestanie stosowania produktu powoduje stopniowy zanik jego działania w ciągu 6 miesięcy i powrót do stanu początkowego w ciągu 9 do 12 miesięcy.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania finasterydu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u kobiet.

Nadwrażliwość na finasteryd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 4.6 i 5.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować Finasteridum Teva u dzieci. Brak jest danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania finasterydu u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

W trakcie badań klinicznych nad finasterydem, przeprowadzonych u mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat, średnie wartości stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) w surowicy zmniejszyły się z wartości początkowej 0,7 ng/ml do 0,5 ng/ml w 12 miesiącu leczenia. Oceniając wyniki oznaczeń PSA, należy wziąć pod uwagę podwojenie stężenia PSA w surowicy u mężczyzn leczonych finasterydem.

Brak długoterminowych danych dotyczących płodności u ludzi. Nie przeprowadzono również badań u mężczyzn z obniżoną płodnością. Mężczyźni planujący ojcostwo, początkowo zostali wykluczeni z badań klinicznych. Pomimo tego, że badania na zwierzętach nie wykazały istotnego szkodliwego wpływu na płodność, to po dopuszczeniu finasterydu do obrotu otrzymywano spontaniczne doniesienia o niepłodności i (lub) gorszej jakości nasienia. Według niektórych raportów, u pacjentów występowały inne czynniki ryzyka, które mogły się przyczynić do niepłodności. Jakość nasienia powracała do normy lub ulegała poprawie po odstawieniu finasterydu.

Nie badano wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano raka piersi u mężczyzn stosujących finasteryd w dawce 1 mg. Lekarz powinien poinformować pacjenta, aby niezwłocznie zgłosił wykrycie jakichkolwiek zmian w tkance piersiowej takich, jak guzki, ból, ginekomastia lub wydzielina z sutków

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Finasteryd jest metabolizowany głównie przez enzymy układu cytochromu P450 3A4, ale nie wpływa znacząco na ich aktywność.

Oceniono, iż ryzyko wpływu finasterydu na farmakokinetykę innych leków jest małe, niemniej jednak inhibitory i aktywatory enzymów układu cytochromu P450 3A4 mogą wywierać wpływ na stężenie finasterydu w surowicy. Opierając się jednak na ustanowionych marginesach bezpieczeństwa, wydaje się mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek zwiększenie stężenia finasterydu wynikające z jednoczesnego stosowania takich inhibitorów, miało znaczenie kliniczne.

4.6    Wpływ na płodność ciążę i laktację

Ciąża

Finasteryd jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży. Ze względu na zdolność finasterydu do hamowania konwersji testosteronu do dihydrotestosteronu (DHT), finasteryd podany kobiecie w ciąży może spowodować nieprawidłowości zewnętrznych narządów płciowych u płodów płci męskiej (patrz punkt 6.6).

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy finasteryd przenika do mleka karmiącej piersią kobiety.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak jest danych wskazujących na wpływ finasterydu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zaobserwowane w trakcie badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu finasterydu do obrotu są wymienione w poniższej tabeli. Częstość występowania reakcji niepożądanych została określona według konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Nie można ustalić częstości występowania zdarzeń niepożądanych zgłaszanych po wprowadzeniu leku do obrotu, ponieważ pochodzą one ze spontanicznych raportów.

f Działania niepożądane określone na podstawie obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu, jednak częstość występowania w randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych fazy III (protokoły 087,089, 092) nie różniła się między finasterydem a placebo._


Zaburzenia układu immunologicznego

Nie znana

Reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, świąd, pokrzywka i obrzęk ust i twarzy

Zaburzenia serca

Nie znana

Kołatanie serca

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często * Niezbyt często

Obniżone libido Obniżenie nastrojuf

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nie znana

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często*

Zaburzenia erekcji, zaburzenia wytrysku (w tym zmniejszenie objętości ejakulatu)

Nie znana

Tkliwość i powiększenie gruczołów sutkowych, ból jąder, bezpłodność**

** patrz punkt 4.4

* Występowanie przedstawiono jako różnicę w porównaniu do placebo w badaniach klinicznych w 12. miesiącu.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku występowały częściej w grupie leczonej finasterydem niż w grupie przyjmującej placebo, gdzie częstość występowania w okresie pierwszych 12 miesięcy wynosiła odpowiednio 3,8% i 2,1%. W ciągu kolejnych czterech lat, w grupie mężczyzn leczonych finasterydem występowanie tych działań zmniejszyło się do 0,6%. Około 1% mężczyzn z każdej grupy badania, przerwało leczenie ze względu na występowanie zaburzeń funkcji seksualnych w ciągu pierwszych 12 miesięcy. Zaburzenia te częściowo ustępowały po odstawieniu leku.

Ponadto, zgłaszano następujące działania niepożądane po wprowadzeniu finasterydu do obrotu: utrzymujące się zaburzenia erekcji po przerwaniu leczenia finasterydem, nowotwór piersi u mężczyzn (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

W badaniach klinicznych jednorazowe dawki finasterydu do 400 mg i wielokrotnie stosowane dawki do 80 mg na dobę przez 3 miesiące (n=71) nie wywołały objawów niepożądanych związanych z wielkością dawki.

W przypadku przedawkowania finasterydu nie ma zaleceń co do swoistego sposobu postępowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne produkty dermatologiczne,

Kod ATC: D11AX10

Finasteryd jest 4-azasteroidem, który hamuje aktywność enzymu 5-alfa-reduktazy typu II (obecnego w mieszkach włosów) ze stukrotnie większą selektywnością niż 5-alfa-reduktazę typu I, i hamuje obwodową konwersję testosteronu do dihydrotestosteronu (DHT).

U pacjentów z łysieniem typu męskiego, w łysiejącej skórze stwierdza się występowanie zminiaturyzowanych mieszków włosowych i zwiększone stężenie DHT. Finasteryd hamuje proces warunkujący miniaturyzację mieszków włosowych na głowie, co może prowadzić do odwrócenia procesu łysienia.

Badania prowadzone w grupie mężczyzn

Skuteczność finasterydu została wykazana w 3 badaniach obejmujących 1879 mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat z łagodną lub umiarkowaną, lecz nie całkowitą, utratą włosów w okolicy wierzchołka głowy i (lub) okolicy czołowo-środkowej. W tych badaniach skuteczność leczenia oceniono przy zastosowaniu 4 różnych metod: liczby włosów, oceny zdjęć głowy dokonanej przez zespół specjalistów dermatologów, oceny badacza i kwestionariusza samooceny pacjenta.

W trwających 5 lat dwóch badaniach przeprowadzonych z udziałem mężczyzn z łysieniem wierzchołka głowy, po 3-6 miesiącach terapii stwierdzono poprawę w porównaniu ze stanem początkowym oraz grupą placebo. U mężczyzn leczonych finasterydem największe wzrosty liczby włosów w porównaniu do stanu wyjściowego obserwowano po 2 latach i następnie obserwowano stopniowy ich spadek (np. liczba włosów na wybranym polu 5,1 cm2 wzrosła o 88 włosów w porównaniu ze stanem początkowym po 2 latach i o 38 włosów po 5 latach). Natomiast w grupie placebo obserwowano stopniowo postępującą utratę włosów w porównaniu do stanu wyjściowego (zmniejszenie o 50 włosów po 2 latach i o 239 włosów po 5 latach). Chociaż nie zaobserwowano dalszej poprawy w stosunku do stanu wyjściowego u mężczyzn leczonych finasterydem po okresie 2 lat, to różnica pomiędzy obiema grupami ulegała dalszemu zwiększeniu przez cały pięcioletni okres trwania badań. Skutkiem leczenia finasterydem przez 5 lat była stabilizacja procesu utraty włosów u 90% mężczyzn w oparciu o ocenę fotograficzną i u 93% w oparciu o ocenę badacza. Ponadto, zwiększony porost włosów zaobserwowano u 65% mężczyzn przyjmujących finasteryd w oparciu o liczbę włosów, u 48% w oparciu o ocenę fotograficzną i u 77% w oparciu ocenę badacza. W grupie placebo natomiast, zaobserwowano stopniową utratę włosów u 100% mężczyzn w oparciu o liczbę włosów, u 75% w oparciu o ocenę fotograficzną i u 38% w oparciu ocenę badacza. Dodatkowo, samooceny pacjentów wskazywały na znaczące zwiększenie gęstości włosów, zmniejszenie wypadania włosów, i ogólną poprawę wyglądu włosów po 5 latach leczenia finasterydem (patrz tabela poniżej).

Odsetek pacjentów, u których obserwowano poprawę w oparciu o 4 metody oceny

Roi

k 1T

Rok 2n

Rok 5n

Finasteryd

Placebo

Finasteryd

Placebo

Finasteryd

Placebo

Liczba włosów

(n=679)

86

(n=672)

42

(n=433)

83

(n=47)

28

(n=219)

65

(n=15)

0

Ogólna ocena fotograficzna

(n=720)

48

(n=709)

7

(n=508)

66

(n=55)

7

(n=279)

48

(n=16)

6

Ocena badacza

(n=748)

65

(n=747)

37

(n=535)

80

(n=60)

47

(n=271)

77

(n=13)

15

Samoocena pacjenta: ogólna satysfakcja z wyglądu włosów

(n=750)

39

(n=747)

22

(n=535)

51

(n=60)

25

(n=284)

63

(n=15)

20

^ Randomizacja 1:1 finasteryd do placebo

11’: Randomizacja 9:1 finasteryd do placebo

W badaniu trwającym 12 miesięcy, obejmującym mężczyzn z łysieniem w części czołowej/ środkowej głowy, obliczono liczbę włosów na wydzielonym polu 1 cm2 (około 1/5 powierzchni próbkowanej w badaniach z udziałem mężczyzn z łysieniem wierzchołka głowy). Liczba włosów, skorygowana do pola 5,1 cm2, zwiększyła się o 49 (5%) w stosunku do stanu wyjściowego i o 59 włosy (6%) w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Badanie to wykazuje również istotną poprawę w samoocenie pacjentów, oraz w ocenie badacza i ocenie zdjęć głowy przeprowadzonych przez grupę specjalistów dermatologów.

Dwa badania trwające 12 i 24 tygodnie wykazały, że dawka pięciokrotnie większa od dawki zalecanej (5 mg finasterydu na dobę) spowodowała zmniejszenie objętości ejakulatu średnio o 0,5 ml (-25%) w porównaniu do grupy placebo, które ustępowało po przerwaniu leczenia. W badaniu trwającym 48 tygodni, stosowanie 1 mg finasterydu na dobę spowodowało zmniejszenie objętości ejakulatu średnio o 0,3 ml (-11%) w porównaniu ze zmniejszeniem o 0,2 ml (-8%) w grupie placebo. Nie zaobserwowano żadnego wpływu na liczbę plemników, ruchliwość lub morfologię plemników w nasieniu. Dane z badań długoterminowych nie są dostępne. Nie przeprowadzono badań, które bezpośrednio wyjaśniają potencjalne szkodliwe działanie finasterydu na płodność. Jednak, uważa się, że takie działanie jest bardzo mało prawdopodobne (patrz punkt 5.3).

Badania kliniczne przeprowadzone w grupie kobiet

Trwające 12 miesięcy badania przeprowadzone w grupie kobiet po menopauzie, leczonych finasterydem 1 mg wykazały brak jego skuteczności.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Biodostępność

Biodostępność finasterydu podawanego doustnie wynosi około 80%. Pokarm nie wpływa na biodostępność. Maksymalne stężenie finasterydu w osoczu występuje mniej więcej po 2 godzinach po podaniu, a lek jest wchłaniany całkowicie po 6 - 8 godzinach.

Dystrybucja

Finasteryd łączy się z białkami w około 93%. Objętość dystrybucji wynosi około 76 litrów (44-96 l).

Po podaniu dawki 1 mg na dobę, maksymalne stężenie finasterydu w osoczu w stanie stacjonarnym wynosiło średnio 9,2 ng/ml i występowało po 1 - 2 godzinach po podaniu leku; AUC (0-24 hr) wynosiło 53 ng x h/ml.

Finasteryd był oznaczony w płynie mózgowo-rdzeniowym, jednak nie wydaje się, aby wykazywał powinowactwo do płynu mózgowo-rdzeniowego. Bardzo małe ilości finasterydu wykrywano również w nasieniu u leczonych mężczyzn. Badania przeprowadzone na małpach rezus nie wykazały, żeby ta ilość leku stanowiła zagrożenie dla męskich płodów (patrz punkty 4.6 i 5.3).

Biotransformacja

Finasteryd jest metabolizowany głównie przez układ enzymatyczny cytochromu P450 3A4, ale nie wywiera na niego wpływu. Po podaniu doustnym finasterydu znakowanego węglem 14C, zidentyfikowano jedynie dwa metabolity leku, które tylko w niewielkim stopniu hamują aktywność 5a-reduktazy.

Wydalanie

Po podaniu doustnym finasterydu znakowanego węglem 14C, około 39% (32-46%) dawki było wydalane z moczem w postaci metabolitów. Lek w postaci niezmienionej praktycznie nie był wydalany z moczem, a 57% (51-64%) całkowitej dawki było wydalane z kałem.

Klirens osoczowy wynosi około 165 ml/min (70-279 ml/min).

Prędkość wydalania finasterydu zmniejsza się nieco z wiekiem. Średni okres półtrwania w końcowej fazie wynosi około 5-6 godzin (3-14 godzin) [u mężczyzn w wieku powyżej 70 lat- 8 godzin (6-15 godzin)]. Dane te nie są istotne kliniczne, wobec czego nie ma podstaw do zmniejszenia dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Wpływ niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu nie był przedmiotem badań.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek i klirensem kreatyniny od 9 ml/min do 55 ml/min, wartość pola pod krzywą AUC, maksymalne stężenie w osoczu, okres półtrwania i stopień wiązania się z białkami osocza po podaniu pojedynczej dawki finasterydu w niezmienionej postaci znakowanego węglem 14C były zbliżone do wartości u zdrowych ochotników.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Mutagenność/rakotwórczość

W badaniach dotyczących genotoksyczności i działania rakotwórczego nie wykazano zagrożenia dla ludzi.

Zaburzenia układu rozrodczego, w tym zaburzenia płodności

Wpływ na rozwój embrionalny i płodowy był badany na szczurach, królikach i małpach rezus. Spodziectwo zależne od dawki obserwowano w płodach męskich matek, którym podawano finasteryd w dawkach od 5 do 5000 razy większych od dawki klinicznej. U małp rezus, doustne podawanie finasterydu w dawce 2 mg/kg m.c./dobę również wywołało zaburzenia rozwoju zewnętrznych narządów płciowych.

Dożylne podawanie finasterydu małpom rezus w dawkach do 800 ng na dobę nie spowodowało nieprawidłowości rozwojowych męskich płodów. Ekspozycja na finasteryd była co najmniej 750 razy większa od największej szacowanej ekspozycji kobiet ciężarnych na finasteryd zawarty w nasieniu mężczyzn przyjmujących lek w dawce 1 mg na dobę (patrz punkt 5.2).

W badaniu na królikach, płody nie były narażone na działanie finasterydu w okresie krytycznym dla rozwoju narządów płciowych.

Podawanie królikom finasterydu w dawce 80 mg/kg mc./dobę ( dawki, która w innych badaniach miała zdecydowany wpływ na zmniejszenie masy gruczołów płciowych dodatkowych) nie miało wpływu na objętość ejakulatu, liczbę plemników ani też na płodność. U szczurów, leczonych przez 6 i 12 tygodni dawką 80 mg/kg mc./dobę (około 500 razy większych od dawki klinicznej) nie zaobserwowano żadnego wpływu na płodność. Po 24 do 30 tygodniach leczenia, zaobserwowano niewielkie obniżenie wskaźnika płodności i wyraźne zmniejszenie masy gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych. Wszystkie zmiany były odwracalne w okresie 6 tygodni. Wykazano, że obniżona płodność jest spowodowana zaburzeniami w formowaniu czopu nasiennego (seminal plug), co nie ma żadnego znaczenia dla ludzi. Rozwój noworodków i ich zdolności rozrodcze po osiągnięcia dojrzałości płciowej nie były komentowane. Po inseminacji samic szczurów plemnikami pobranymi z najądrza szczurów, które były leczone przez 36 tygodni finasterydem w dawce 80 mg/kg mc./dobę, nie zaobserwowano żadnego wpływu na szereg parametrów płodności.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Powidon (K30)

Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A) Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan

Otoczka

Opadry 03G26753 Brown:

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 6000 Makrogol 400

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczysty blister PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowania: 7,28, 30, 50, 84, 98, 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Kobiety w ciąży lub w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub połamanych tabletek finasterydu, ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i wynikające z tego potencjalne ryzyko dla płodu płci męskiej (patrz punkt 4.6). Tabletki Finasteridum Teva są powlekane, co zapobiega kontaktowi z substancją czynną pod warunkiem, że tabletki nie są uszkodzone lub pokruszone.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 18602

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-08-19

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2011-08-19

7

Finasteridum Teva