Imeds.pl

Fitoven 70,15 G/100 G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

FITOVEN

70,15 g/ 100 g, pasta doustna

Extractum compositum ex: Hippocastani semine, Betae esculenta radice, Tiliae flore, Fagopyri herba,

Crataegi folio cum flore, Solidaginis herba

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fitoven i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fitoven

3.    Jak stosować lek Fitoven

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fitoven

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fitoven i w jakim celu się go stosuje

Fitoven jest tradycyjnym lekiem roślinnym, w postaci pasty doustnej, zawierającym wyciąg złożony z: nasion kasztanowca, korzenia buraka czerwonego, kwiatostanu lipy, ziela gryki, kwiatostanu głogu i ziela nawłoci.

Wskazania do stosowania

•    tradycyjnie, jako środek łagodzący objawy niewielkich zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych, takie jak: uczucie dyskomfortu i ciężkości nóg

• wspomagaj ąco w niewielkich miejscowych obrzękach, powstałych w wyniku drobnych urazów mechanicznych bez przerwania ciągłości tkanek (np. niewielkie stłuczenia, siniaki, otarcia).

Nie stosować w obrzękach o innej etiologii.

Wymienione wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fitoven Kiedy nie stosować leku Fitoven

• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

• Jeśli u pacjenta pojawi się lub już występuje stan zapalny skóry, zakrzepowe zapalenie żył lub stwardnienie podskórne, wystąpi ostry ból, owrzodzenie, nagły obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, pojawi się lub już występuje niewydolność serca lub nerek, należy skonsultować się z lekarzem.

• Poważne urazy mechaniczne (tj. złamania, zwichnięcia, skręcenia) wymagają pilnej interwencji lekarskiej i w takich przypadkach pasta doustna Fitoven nie jest zalecana.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Lek może być szkodliwy dla osób cierpiących na chorobę alkoholową.

Zawartość etanolu należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, u dzieci oraz u osób z chorobami wątroby i padaczką.

Dzieci

Ze względu na brak wystarczających dowodów bezpieczeństwa stosowania, nie podawać leku dzieciom.

Inne leki i Fitoven

Dotychczas nie odnotowano interakcji leku Fitoven z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Fitoven z jedzeniem i piciem

Brak szczególnych zaleceń.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania leku Fitoven u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie badano wpływu leku Fitoven na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dotychczas nie stwierdzono, aby lek Fitoven w istotny sposób ograniczał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Fitoven zawiera etanol (alkohol)

Lek może zawierać do 3,4 % (v/v) etanolu (alkoholu) tzn. około 170 mg na dawkę, co jest równoważne z 4,25 ml piwa lub ok. 1,7 ml wina. Może być szkodliwy dla osób cierpiących na chorobę alkoholową. Zawartość etanolu należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, u dzieci oraz u osób z chorobami wątroby i padaczką.

Lek Fitoven zawiera parahydroksybenzoesan etylu

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Fitoven

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak wystarczających dowodów bezpieczeństwa stosowania, nie podawać leku dzieciom.

Stosowanie u dorosłych

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 3 razy na dobę po 1 łyżeczce (ok. 5 g) pasty rozpuszczonej w 54 szklanki ciepłej wody, najlepiej po posiłku. Wodę można osłodzić.

Długość leczenia

Poprawa objawów zazwyczaj jest obserwowana po 2 do 7 tygodniach przyjmowania pasty.

Jeśli objawy nie ustępują lub nasilą się należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fitoven

Nie odnotowano dotychczas przypadków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Fitoven

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz zastosować następną dawkę w przewidzianym dla niej terminie.

Przerwanie stosowania leku Fitoven

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Fitoven mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty), bóle i zawroty głowy oraz reakcje alergiczne np. wysypka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Fitoven

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fitoven

100 g pasty Fitoven zawiera 70,15 g:

Substancja czynna:    Extractum compositum (1 : 1-1,2) ex:

Hippocastani semine - 27 cz.,

Betae esculenta radice - 19 cz.,

Tiliae flore - 15 cz.,

Fagopyri herba - 12 cz.,

Crataegi folio cum flore - 11 cz.,

Solidaginis herba - 4 cz.,

Ekstrahent - etanol 60% (v/v)

W tym 0,9 -1,1 g glikozydów triterpenowych w przeliczeniu na escynę.

Pozostałe składniki leku to:

Substancje pomocnicze:

Glicerol, Woda oczyszczona, Skrobia pszeniczna, Agar, Żelatyna wieprzowa, Parahydroksybenzoesan etylu, Olejek pomarańczowy, Kwas cytrynowy jednowodny.

Moc: 70,15 g/ 100 g

Produkt może zawierać do 3,4% etanolu.

Jak wygląda lek Fitoven i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z pierścieniem lateksowym, membraną i zakrętką polietylenową w pudełku kartonowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Herbapol Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ołówkowa 54

05-800 Pruszków

tel. (22) 738 13 00

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: