+ iMeds.pl

Fitoven 70,15 g/100 gUlotka Fitoven

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

FITOVEN

70,15 g/ 100 g, pasta doustna

Extractum compositum ex: Hippocastani semine, Betae esculenta radice, Tiliae flore, Fagopyri herba,

Crataegi folio cum flore, Solidaginis herba

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fitoven i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fitoven

3.    Jak stosować lek Fitoven

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fitoven

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fitoven i w jakim celu się go stosuje

Fitoven jest tradycyjnym lekiem roślinnym, w postaci pasty doustnej, zawierającym wyciąg złożony z: nasion kasztanowca, korzenia buraka czerwonego, kwiatostanu lipy, ziela gryki, kwiatostanu głogu i ziela nawłoci.

Wskazania do stosowania

• tradycyjnie, jako środek łagodzący objawy niewielkich zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych, takie jak: uczucie dyskomfortu i ciężkości nóg

• wspomagaj ąco w niewielkich miejscowych obrzękach, powstałych w wyniku drobnych urazów mechanicznych bez przerwania ciągłości tkanek (np. niewielkie stłuczenia, siniaki, otarcia).

Nie stosować w obrzękach o innej etiologii.

Wymienione wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fitoven Kiedy nie stosować leku Fitoven

• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

• Jeśli u pacjenta pojawi się lub już występuje stan zapalny skóry, zakrzepowe zapalenie żył lub stwardnienie podskórne, wystąpi ostry ból, owrzodzenie, nagły obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, pojawi się lub już występuje niewydolność serca lub nerek, należy skonsultować się z lekarzem.

• Poważne urazy mechaniczne (tj. złamania, zwichnięcia, skręcenia) wymagają pilnej interwencji lekarskiej i w takich przypadkach pasta doustna Fitoven nie jest zalecana.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Lek może być szkodliwy dla osób cierpiących na chorobę alkoholową.

Zawartość etanolu należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, u dzieci oraz u osób z chorobami wątroby i padaczką.

Dzieci

Ze względu na brak wystarczających dowodów bezpieczeństwa stosowania, nie podawać leku dzieciom.

Inne leki i Fitoven

Dotychczas nie odnotowano interakcji leku Fitoven z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Fitoven z jedzeniem i piciem Brak szczególnych zaleceń.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania leku Fitoven u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie badano wpływu leku Fitoven na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dotychczas nie stwierdzono, aby lek Fitoven w istotny sposób ograniczał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Fitoven zawiera etanol (alkohol)

Lek może zawierać do 3,4 % (v/v) etanolu (alkoholu) tzn. około 170 mg na dawkę, co jest równoważne z 4,25 ml piwa lub ok. 1,7 ml wina. Może być szkodliwy dla osób cierpiących na chorobę alkoholową. Zawartość etanolu należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, u dzieci oraz u osób z chorobami wątroby i padaczką.

Lek Fitoven zawiera parahydroksybenzoesan etylu

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Fitoven

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak wystarczających dowodów bezpieczeństwa stosowania, nie podawać leku dzieciom.

Stosowanie u dorosłych

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 3 razy na dobę po 1 łyżeczce (ok. 5 g) pasty rozpuszczonej w 54 szklanki ciepłej wody, najlepiej po posiłku. Wodę można osłodzić.

Długość leczenia

Poprawa objawów zazwyczaj jest obserwowana po 2 do 7 tygodniach przyjmowania pasty.

Jeśli objawy nie ustępują lub nasilą się należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fitoven

Nie odnotowano dotychczas przypadków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Fitoven

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz zastosować następną dawkę w przewidzianym dla niej terminie.

Przerwanie stosowania leku Fitoven

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Fitoven mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty), bóle i zawroty głowy oraz reakcje alergiczne np. wysypka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Fitoven

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fitoven

100 g pasty Fitoven zawiera 70,15 g:

Substancja czynna:    Extractum compositum (1 : 1-1,2) ex:

Hippocastani semine - 27 cz.,

Betae esculenta radice - 19 cz.,

Tiliae flore - 15 cz.,

Fagopyri herba - 12 cz.,

Crataegi folio cum flore - 11 cz.,

Solidaginis herba - 4 cz.,

Ekstrahent - etanol 60% (v/v)

W tym 0,9 -1,1 g glikozydów triterpenowych w przeliczeniu na escynę.

Pozostałe składniki leku to:

Substancje pomocnicze:

Glicerol, Woda oczyszczona, Skrobia pszeniczna, Agar, Żelatyna wieprzowa, Parahydroksybenzoesan etylu, Olejek pomarańczowy, Kwas cytrynowy jednowodny.

Moc: 70,15 g/ 100 g

Produkt może zawierać do 3,4% etanolu.

Jak wygląda lek Fitoven i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z pierścieniem lateksowym, membraną i zakrętką polietylenową w pudełku kartonowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Herbapol Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ołówkowa 54

05-800 Pruszków

tel. (22) 738 13 00

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Fitoven

Charakterystyka Fitoven

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FITOVEN , 70,15 g/ 100 g, pasta doustna

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g pasty Fitoven zawiera 70,15 g Extractum compositum (1 : 1-1,2) ex: Hippocastani semine - 27 cz., Betae esculenta radice - 19 cz., Tiliae flore - 15 cz., Fagopyri herba - 12 cz., Crataegi folio cum flore - 11 cz., Solidaginis herba - 4 cz.; Ekstrahent - etanol 60% (v/v).

100 g pasty Fitoven zawiera 0,9 - 1,0 g glikozydów triterpenowych w przeliczeniu na escynę.

Produkt może zawierać do 3,4% etanolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pasta doustna.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w wymienionych poniżej wskazaniach, wynikających wyłącznie z długiego okresu jego stosowania w terapii.

4.1.    Wskazania do stosowania

Tradycyjnie, jako środek łagodzący objawy takie jak: uczucie dyskomfortu i ciężkości nóg, będące wynikiem niewielkich zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych; wspomagająco w niewielkich miejscowych obrzękach, powstałych w wyniku drobnych urazów mechanicznych bez przerwania ciągłości tkanek (tj. niewielkie stłuczenia, siniaki, otarcia). Nie stosować w obrzękach o innej etiologii.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli: 3 razy na dobę po 1 łyżeczce (ok. 5 g) pasty rozpuszczonej w 14 szklanki ciepłej wody, najlepiej po posiłku. Wodę można osłodzić.

Poprawa objawów zazwyczaj jest obserwowana po 2 do 7 tygodniach przyjmowania pasty. Jeśli objawy nie ustępują lub nasilą się należy skontaktować się z lekarzem..

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Ze względu na brak wystarczających dowodów bezpieczeństwa stosowania, nie podawać leku dzieciom.

• Ze względu na zawartość etanolu, lek może być niewskazany dla osób cierpiących na chorobę alkoholową, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką. Jednorazowa dawka leku może zawierać do 170 mg etanolu, co odpowiada 4,25 ml piwa lub 1,7 ml wina.

•    Lek zawiera parahydroksybenzoesan etylu i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

•    Jeśli u pacjenta pojawi się lub już występuje stan zapalny skóry, zakrzepowe zapalenie żył lub stwardnienie podskórne, wystąpi ostry ból, owrzodzenie, nagły obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, pojawi się lub już występuje niewydolność serca lub nerek, należy skonsultować się z lekarzem

• Poważne urazy mechaniczne (tj. złamania, zwichnięcia, skręcenia) wymagają pilnej interwencji lekarskiej i w takich przypadkach pasta doustna Fitoven nie jest zalecana.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie odnotowano doniesień o przypadkach interakcji z innymi produktami leczniczymi, czy składnikami diety.

4.6.    Wpływ na płodność, ciąże i laktację

Nie badano wpływu produktu leczniczego Fitoven na płodność.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży i laktacji, z tego względu nie zaleca się stosowania u kobiet w tym okresie.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano.

4.8.    Działania niepożądane

Podczas stosowania mogą występować dolegliwości żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty), bóle i zawroty głowy oraz reakcje alergiczne np. wysypka.

4.9.    Przedawkowanie

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Produkt leczniczy Fitoven jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, którego skuteczność i bezpieczeństwo wynikają wyłącznie z długiego okresu jego stosowania w terapii

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Tradycyjny roślinny produkt leczniczy - brak danych dotyczących farmakokinetyki.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Fitoven nie wykazuje działania toksycznego w dawce 12,5 g/kg m.c. myszy. Nie badano genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol, Woda oczyszczona, Skrobia pszeniczna, Agar, Żelatyna wieprzowa, Parahydroksybenzoesan etylu, Olejek pomarańczowy, Kwas cytrynowy jednowodny.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania lek zachowuje trwałość przez cały okres terapii.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania:

Tuba aluminiowa z pierścieniem lateksowym, membraną i zakrętką polietylenową w pudełku kartonowym.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotycząca usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie jest wymagana specjalna instrukcja.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Polska

Herbapol Warszawa Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Ołówkowa 54 tel.: (22) 738 13 00

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

RR/1215/05

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zezwolenie MZiOS nr 1331 z 21 września 1983 /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Certyfikat rej. nr 1331 z 12 lutego 1990 Świad. Rej. nr R/0176 z 2 marca 1999

Decyzja Ministra Zdrowia nr RR/266/0176/04 z 20 kwietnia 2004 Decyzja Ministra Zdrowia nr RR/1215/05 z 6 maja 2005

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Fitoven