+ iMeds.pl

Flegamina o smaku miętowym 4 mg/5 mlUlotka Flegamina o smaku miętowym

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Flegamina o smaku miętowym, 4 mg/5 ml, syrop Bromhexini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Flegamina o smaku miętowym i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flegamina o smaku miętowym

3.    Jak stosować lek Flegamina o smaku miętowym

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Flegamina o smaku miętowym

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Flegamina o smaku miętowym i w jakim celu się go stosuje

Syrop Flegamina o smaku miętowym zawiera substancję czynną chlorowodorek bromoheksyny, który działa wykrztuśnie, upłynniając wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ten ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Flegamina o smaku miętowym wskazana jest w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flegamina o smaku miętowym Kiedy nie stosować leku Flegamina o smaku miętowym:

-    w przypadku uczulenia na bromoheksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku;

-    u dzieci poniżej 7 lat, gdyż lek zawiera alkohol.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę należy podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe.

Podczas leczenia należy dużo pić. Odpowiednie nawodnienie organizmu wspomaga rozrzedzanie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, jak również,, z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może nasilać jej objawy. Należy również zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Jeżeli pojawią się nowe zmiany patologiczne na skórze lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i odstawić leczenie bromoheksyną.

Flegamina o smaku miętowym a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność odnośnie stosowania leku Flegamina z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.

Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi zawierającymi kodeinę lub jej pochodne, gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną, doksycykliną, cefuroksymem i amoksycyliną,) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Stosowanie leku Flegamina o smaku miętowym z jedzeniem i piciem:

Lek należy stosować po posiłku.

Dzieci

Ze względu na zawartość alkoholu, nie należy stosować leku Flegamina o smaku miętowym u dzieci poniżej 7 lat.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić zawroty głowy lub senność.

Lek zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Flegamina o smaku miętowym zawiera 96% etanol

1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 0,17 g 96% etanolu.

Ze względu na zawartość alkoholu lek może powodować niekorzystne działanie u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniem mózgu, chorobami psychicznymi, a także u kobiet w ciąży i dzieci.

Lek Flegamina o smaku miętowym zawiera parahydroksybenzoesan propylu

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu propylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

Lek Flegamina o smaku miętowym zawiera glukozę

1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 1,75 g glukozy.

Ze względu na zawartość glukozy, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien porozumieć się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera 1,75 g glukozy na 5 ml. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Glukoza zawarta w leku może wpływać szkodliwie na zęby.

Lek Flegamina o smaku miętowym zawiera błękit patentowy (E 131)

Ze względu na zawartość błękitu patentowego (E 131), lek może powodować reakcje alergiczne.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Lek należy stosować doustnie.

Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:

-    dzieci od 7 do 10 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka od herbaty) 3 razy na dobę.

-    dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 ml syropu (2 łyżeczki od herbaty) 3 razy na dobę.

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, co 8 godzin, po posiłku.

Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Flegamina o smaku miętowym:

Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania leku.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W razie przedawkowania należy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Flegamina o smaku miętowym:

Lek należy zażyć najszybciej, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Flegamina o smaku miętowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić:

-    niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób): ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka;

-    rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób): reakcje nadwrażliwości, wysypka;

-    częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, bóle głowy, zawroty głowy, senność, obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli, niestrawność, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-maikndl@urpLgov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

•    Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po określeniu „Termin ważności:” Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Flegamina o smaku miętowym

- Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek

Pozostałe składniki to: glukoza jednowodna, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%, lewomentol, substancja poprawiająca smak i zapach eukaliptusowo-miętowo płynna, błękit patentowy (E 131), kurkuma, kwas solny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Flegamina o smaku miętowym i co zawiera opakowanie

Butelka z brązowego szkła zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Flegamina o smaku miętowym

Charakterystyka Flegamina o smaku miętowym

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Flegamina o smaku miętowym, 4 mg/5 ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: błękit patentowy (E 131), propylu parahydroksybenzoesan, glukoza, etanol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

Jasnozielony, klarowny syrop o zapachu i smaku miętowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dawkowanie

-    dzieci od 7 do 10 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka od herbaty syropu) 3 razy na dobę;

-    dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 ml syropu (2 łyżeczki od herbaty syropu) 3 razy na dobę.

Syrop należy zażywać w równych odstępach czasu co 8 godzin, po posiłku. Nie zażywać produktu bezpośrednio przed snem.

Flegamina o smaku miętowym zawiera etanol 96% (0,2 g w 5 ml) i dlatego produktu nie należy stosować u dzieci poniżej 7 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować produktu Flegamina o smaku miętowym:

-    u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ze względu na zawartość alkoholu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę należy podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest także prawidłowe nawodnienie pacjenta, zwłaszcza, gdy w obrazie klinicznym dominuje gorączka.

Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Bromoheksynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, jak również z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może nasilać jej objawy. Należy również zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

Istnieją bardzo rzadkie doniesienia dotyczące poważnych zmian skórnych, takich jak zespół Stevens’a - Johnsona oraz zespól Lyell’a podczas stosowania substancji mukolitycznych, takich jak bromoheksyna. W większości przypadków dolegliwości te można było wytłumaczyć ostrym przebiegiem choroby podstawowej lub lekami stosowanymi jednocześnie. Jeżeli pojawią się nowe zmiany patologiczne na skórze lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i odstawić leczenie bromoheksyną.

Flegamina o smaku miętowym zawiera substancje pomocnicze o znanym działaniu: etanol 96%, parahydroksybenzoesan propylu, glukozę, błękit patentowy.

Ze względu na zawartość alkoholu, może powodować niekorzystne działanie u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniem mózgu, chorobami psychicznymi, a także kobiet w ciąży i dzieci.

Ze względu na zawartość parahydrokybenzoesanu propylu, preparat może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ze względu na zawartość glukozy, pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Uwaga:

1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 0,17 g 96% etanolu;

1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 1,75 g glukozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.

Bromoheksyny nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyż mogą osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych na błonę śluzową przewodu pokarmowego.

Bromoheksyna stosowana jednocześnie z niektórymi antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną, doksycykliną, amoksycyliną, cefuroksymem) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, bromoheksyna wykazywała działanie teratogenne. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka i płodu, poród lub rozwój poporodowy. Dotychczasowe doświadczenie kliniczne nie wykazało szkodliwego wpływu na płód podczas ciąży. Tym niemniej zazwyczaj stosowane środki ostrożności odnośnie stosowania leków w trakcie ciąży powinny zostać zachowane. Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży, nie zaleca się stosowania bromoheksyny.

Bromoheksyna przenika do mleka matki. Pomimo, iż nie należy spodziewać się niekorzystnego wpływu bromoheksyny na dzieci karmione piersią, nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia bólów i zawrotów głowy lub senności. Produkt leczniczy zawiera etanol, dlatego może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W związku ze stosowaniem bromoheksyny, sporadycznie mogą wystąpić działania niepożądane żołądkowo-jelitowe, jak również przemijające podwyższenie wartości aminotransferaz w surowicy.

Do innych zgłaszanych działań niepożądanych należą ból głowy, zawroty głowy, pocenie się, wysypki skórne. Inhalacje bromoheksyną wywoływały sporadycznie skurcz oskrzeli u podatnych pacjentów.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do < 1/10), niezbyt często (>1/1000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: nadwrażliwość

Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: bóle głowy, zawroty głowy, senność

Zaburzenia naczyniowe:

Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Częstość nieznana: skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka Częstość nieznana: niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka

Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,    Al. Jerozolimskie

181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,    Faks.: + 48 22 49 21 309, e

mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania bromoheksyny.

Na podstawie przypadków nieumyślnego przedawkowania i/lub błędów medycznych zaobserwowane objawy są zgodne ze znanymi działaniami niepożądanymi bromheksyny w dawkach zalecanych i wymagają leczenia objawowego

W razie przedawkowania należy wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywny i zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki mukolityczne.

Kod ATC: R05C B02

Bromoheksyna jest syntetyczną pochodną alkaloidu wazycyny o działaniu mukolitycznym.

Oczyszcza drzewo oskrzelowe z gęstej wydzieliny śluzowej, towarzyszącej wielu chorobom dróg oddechowych. Bromoheksyna zwiększa objętość i zmniejsza lepkość wydzieliny śluzowej.

Mechanizm działania polega na depolimeryzacji kwaśnych włókien polisacharydowych w śluzie i pobudzeniu aktywności komórek gruczołowych do wytwarzania obojętnych polisacharydów, co powoduje zmniejszenie lepkości gęstej wydzieliny oskrzelowej. Analiza mikroskopowa śluzu wykazała, że w ciągu 10 dni podawania bromoheksyny następowała fragmentacja ciągliwych włókien. Po zaprzestaniu podawania leku, morfologiczny obraz wydzieliny oskrzelowej wracał do stanu poprzedniego - zwiększała się jej lepkość. Bromoheksyna ułatwia wykrztuszanie gęstej wydzieliny, poprawia czynność nabłonka rzęskowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bromoheksyna ma małą biodostępność, ponieważ podlega metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie, w wyniku czego powstają aktywne biologicznie metabolity (m.in. ambroksol). Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 0,5 -1 godziny.

Bromoheksyna wiąże się z białkami osocza w 90% do 99%. Biologiczny okres półtrwania bromoheksyny wynosi około 12 godzin. W 85% do 90% bromoheksyna jest wydalana z moczem w postaci metabolitów (glukuronidy, siarczany), w niewielkiej ilości z kałem.

Bromoheksyna przenika przez barierę łożyskową.

Bromoheksyna wchłania się szybko z przewodu pokarmowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

LD50 u królików po podaniu doustnym wynosi > 10 g/kg mc.

LD50 u szczurów po podaniu dootrzewnowym wynosi > 3 g/kg mc.

Z przeprowadzonych badań toksyczności przewlekłej (szczury, dawki: 50, 100 i 200 mg/kg mc. per os przez 3 miesiące) wynika, że bromoheksyna nie wywiera szkodliwego wpływu na układ krwiotwórczy ani na obraz histologiczny narządów wewnętrznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glukoza j ednowodna,

Propylu parahydroksybenzoesan Etanol 96%

Lewomentol

Substancja poprawiająca smak i zapach eukaliptusowo-miętowo, płynna Błękit patentowy (E 131)

Kurkuma Kwas solny Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z brązowego szkła w tekturowym pudełku 1 butelka 120 ml 1 butelka 200 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie R/1929

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.10.1991 r.

Data ostatniego przedłużenie pozwolenia: 13.12.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Flegamina o smaku miętowym