Imeds.pl

Fokusin Sr

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH Pudełko tekturowe


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Fokusin SR

0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Tamsulosini hydrochloridum

2.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku co odpowiada 0,367 mg tamsulosyny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Kod EAN:

28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Kod EAN: Kod EAN: Kod EAN: Kod EAN:

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Połykać w całości, nie rozgryzać ani nie żuć.

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


9.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Zentiva k.s.

U kabelovny 130, Dolni Mecholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska


12.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr:


13. NUMER SERII


Numer serii:


14.    OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLEA


Fokusin SR


((logo)) Zentiva


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister PVC/PVDC/Aluminium

Blister PVC/Aclar/Aluminium

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Fokusin SR

0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Tamsulosini hydrochloridum


2.    NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zentiva ((logo))


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Numer serii:


5.


INNE