Imeds.pl

Folidex 400 Mcg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Folidex

400 mikrogramów tabletki

(Acidum folicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Folidex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Folidex

3.    Jak przyjmować Folidex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Folidex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST FOLIDEX I W JAKIM CELU SIE GO STOSUJE

Substancja czynna leku, kwas foliowy, jest witaminą potrzebną do wytwarzania nowych komórek w organizmie. Aby zachować zdrowie, konieczne jest regularne uzupełnianie zasobów kwasu foliowego. Szczególnie kobiety planujące zajście w ciążę oraz kobiety ciężarne potrzebują odpowiedniej ilości kwasu foliowego, który jest wykorzystywany przez rozwijający się płód.

Folidex pomaga zapobiegać powstawaniu u potomstwa wrodzonych wad cewy nerwowej, takich jak rozszczep kręgosłupa (rzadka wada wrodzona dolnego odcinka kręgosłupa, która może prowadzić do przepukliny rdzenia kręgowego, nietrzymania kału i moczu oraz zaburzeń ruchowych i czuciowych w kończynach dolnych).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU FOLIDEX Kiedy nie przyjmować leku Folidex

Jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Jeśli u pacjentki występuje nowotwór.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

■    Jeśli pacjentka wcześniej urodziła dziecko z wadą cewy nerwowej (lub jeśli po poronieniu stwierdzono taką wadę u płodu);

■    Jeśli pacjentka otrzymuje leki przeciwpadaczkowe: fenytoinę, fenobarbital, prymidon, karbamazepinę lub kwas walproinowy;

■    Jeśli w rodzinie występowały wady cewy nerwowej;

■    Jeśli pacjentka jest leczona antagonistami kwasu foliowego (metotreksat, sulfasalazyna);

■ Jeśli pacjentka choruje na anemię złośliwą, ponieważ kwas foliowy może utrudniać rozpoznanie , poprzez łagodzenie hematologicznych objawów choroby, jednocześnie umożliwiając rozwój powikłań neurologicznych.

We wszystkich wymienionych przypadkach należy zastosować większą dawkę kwasu foliowego niż dawka zawarta w 1 tabletce leku Folidex.

Lek Folidex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli przyjmuje się lub ostatnio przyjmowało którykolwiek z następujących leków: leki przeciwpadaczkowe, antagoniści kwasu foliowego (metotreksat, sulfasalazyna) oraz chloramfenikol.

Folidex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Folidex nie zawiera glutenu, dlatego nie jest przeciwwskazany u pacjentów cierpiących na celiakię.

3. JAK PRZYJMOWAĆ FOLIDEX

Folidex należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zazwyczaj stosowana dawka leku Folidex to 1 tabletka na dobę przyjmowana w okresie planowanego zajścia w ciążę i do dwunastego tygodnia ciąży. Lek należy przyjmować o stałej porze przed posiłkiem.

Dawka leku nie jest odpowiednia, jeśli pacjentka wcześniej urodziła dziecko z wadą cewy nerwowej. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Folidex

Dawki kwasu foliowego, nawet dużo większe od tych, które zawiera Folidex, nie powinny powodować szkodliwych objawów.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Folidex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują reakcje alergiczne (występują nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów): rumień, swędzenie, pokrzywka.

W przypadku stosowania dawek większych niż zawarte w leku Folidex, mogą występować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, dolegliwości ze strony jamy brzusznej, wzdęcia), drażliwość i bezsenność.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. JAK PRZECHOWYWAĆ FOLIDEX

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Folidex po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po „EXP”. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera Folidex

Substancją czynną leku jest kwas foliowy, 400 mikrogramów w tabletce

Ponadto lek zawiera laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), magnezu stearynian.

Jak wygląda Folidex i co zawiera opakowanie

Okrągłe, żółte tabletki.

Opakowanie zawierające 28 tabletek w jednym blistrze lub 120 tabletek w 4 blistrach po 30 tabletek każdy..

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ITALFARMACO S.p.A - Viale F. Testi, 330 - 20126 Milano, Włochy

Tel. + 39 02 64431

Fax. + 39 02644346

e-mail: info@italfarmaco.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.01.2015

3