Imeds.pl

Forcid 625 500 Mg + 125 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

FORCID 312, 250 mg + 62,5 mg, tabletki/tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej FORCID 625, 500 mg + 125 mg, tabletki/tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Amoksycylina + kwas klawulanowy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Forcid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Forcid

3.    Jak stosować lek Forcid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Forcid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Forcid i w jakim celu się go stosuje

Forcid jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Forcid zawiera dwie substancje czynne: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina jest antybiotykiem z grupy penicylin, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnienie). Kwas klawulanowy przeciwdziała temu unieczynnieniu.

Forcid jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

•    zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych;

•    zakażenia dróg oddechowych;

•    zakażenia dróg moczowych;

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne;

•    zakażenia kości i stawów.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Forcid Kiedy nie stosować leku Forcid

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny antybiotyk. Reakcje takie mogą obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub szyi.

•    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.

Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Forcid. W

razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Forcid należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Forcid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

•    choruje na mononukleozę zakaźną;

•    jest leczony w związku z chorobą wątroby lub nerek;

•    nieregularnie oddaje mocz.

W razie wątpliwości, czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Forcid.

Czasami lekarz może zbadać, jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie. Zależnie od wyników pacjent może otrzymać lek Forcid w innej dawce lub inny lek.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Stosowanie leku Forcid może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego. Należy zwracać uwagę, czy podczas stosowania leku Forcid nie występują określone objawy, aby zmniejszyć ryzyko wszelkich problemów. Patrz punkt 4 „Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę”.

Badania krwi i moczu

Jeśli pacjent ma mieć wykonywane badanie krwi (takie jak: badanie krwinek czerwonych lub badania czynności wątroby) lub badanie moczu (na obecność glukozy), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że pacjent przyjmuje lek Forcid. Lek Forcid może bowiem wpływać na wyniki tego typu badań.

Lek Forcid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach ziołowych.

Jeśli jednocześnie z lekiem Forcid pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie moczanowej), wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji alergicznych jest bardziej prawdopodobne.

Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz prowadzący może zdecydować o modyfikacji dawki leku Forcid.

Jeśli równocześnie z lekiem Forcid pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Forcid może wpływać na działanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworów lub chorób reumatycznych).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Forcid może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Forcid zawiera potas.

Każda tabletka leku Forcid 312 zawiera 0,32 milimola (12 mg) potasu.

Każda tabletka leku Forcid 625 zawiera 0,64 milimola (25 mg) potasu.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie, należy wziąć pod uwagę dodatkową podaż ponad 1 milimola potasu na dobę.

3. Jak stosować lek Forcid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej

Zwykle stosowana dawka to:

•    1 tabletka Forcid 625 trzy razy na dobę.

Dzieci o masie ciała <40 kg

Zalecane dawkowanie: od (20 mg + 5 mg)/kg mc./dobę do (60 mg + 15mg)/kg mc./dobę w trzech dawkach podzielonych.

Leku Forcid 625 nie należy stosować u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg.

W leczeniu dzieci można stosować lek w postaci tabletek lub zawiesiny. Dzieciom w wieku poniżej 6 lat zaleca się podawanie zawiesiny.

Leku Forcid w tabletkach nie należy stosować u dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

• Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmieniona. Lekarz prowadzący może ustalić inną dawkę leku Forcid lub zalecić inny lek.

• Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, lekarz może zalecić częstsze wykonywanie badań krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby.

Stosowanie leku Forcid

Forcid można zażywać na dwa sposoby:

1.    Tabletkę można połknąć w całości, popijając szklanką wody.

2. Tabletkę można rozpuścić w 54 szklanki wody i - po wymieszaniu - wypić powstałą słodkawą zawiesinę o łagodnym owocowym smaku.

Lek należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

• Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy między dawkami przyjmowanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.

•    Nie należy stosować leku Forcid dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal nie czuje się dobrze, powinien ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Forcid

Jeśli pacjent przyjął większą dawkę leku Forcid niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy, jak: podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy mieć ze sobą tekturowe pudełko lub blister po leku, aby móc pokazać je lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Forcid

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją od razu po przypomnieniu sobie o tym. Kolejną dawkę należy przyjąć nie wcześniej niż po 4 godzinach.

Przerwanie stosowania leku Forcid

Należy kontynuować przyjmowanie leku Forcid do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej wymieniono działania niepożądane, jakie mogą wystąpić podczas stosowania tego leku.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Reakcje nadwrażliwości:

•    wysypka skórna;

•    zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć również innych części ciała;

•    gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie;

• obrzęk, czasami obejmujący twarz lub okolice jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu;

•    omdlenie.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy przerwać stosowanie leku Forcid i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Zapalenie jelita grubego

Zapalenie jelita grubego wywołujące wodnistą biegunkę, zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, z towarzyszącym bólem brzucha i (lub) gorączką.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania porady.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

•    biegunka (u dorosłych).

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

• pleśniawki (kandydoza - zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry);

•    nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek;

Jeśli wystąpią te objawy, należy przyjmować lek Forcid przed jedzeniem.

•    wymioty;

•    biegunka (u dzieci).

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    wysypka na skórze, świąd;

•    wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka);

•    niestrawność;

•    zawroty głowy;

•    ból głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane, które mogą się ujawnić w wynikach badań krwi:

•    zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    wysypka na skórze mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądająca jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi - rumień wielopostaciowy).

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien pilnie skontaktować się z lekarzem.

Rzadkie działania niepożądane, które mogą się ujawnić w wynikach badań krwi:

•    mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi;

•    mała liczba krwinek białych.

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane występowały u bardzo małej liczby osób, ale ich dokładna częstość nie jest znana.

•    Reakcje nadwrażliwości (patrz wyżej).

•    Zapalenie jelita grubego (patrz wyżej).

•    Ciężkie reakcje skórne:

-    rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), i cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała - martwica toksyczno-rozpływna naskórka);

-    rozsiana czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe wypełnione ropą pęcherzyki (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry);

-    czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra osutka krostkowa).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    zapalenie wątroby;

• żółtaczka spowodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie) we krwi, co może spowodować żółte zabarwienie skóry i białek oczu;

•    zapalenie kanalików nerkowych;

•    wydłużenie czasu krzepnięcia krwi;

•    pobudzenie ruchowe;

•    drgawki (u osób z chorobami nerek lub otrzymujących duże dawki leku Forcid);

•    czarny język, który wygląda jak włochaty;

•    przebarwienie zębów (u dzieci), które zazwyczaj może być usunięte przez szczotkowanie.

Działania niepożądane, które mogą się ujawnić w wynikach badań krwi lub moczu:

•    znacznego stopnia zmniejszenie liczby krwinek białych;

•    mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna);

•    kryształy w moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Forcid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: ‘EXP:’ Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Forcid

Substancjami czynnymi leku Forcid są amoksycylina w postaci amoksycyliny trójwodnej i kwas klawulanowy w postaci klawulanianu potasu.

Każda tabletka leku Forcid 312 zawiera 250 mg amoksycyliny i 62,5 mg kwasu klawulanowego.

Każda tabletka leku Forcid 625 zawiera 500 mg amoksycyliny i 125 mg kwasu klawulanowego.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, stearynian magnezu, wanilina, aromat morelowy, sacharyna.

Jak wygląda lek Forcid i co zawiera opakowanie

Forcid 312 znajduje się dodatkowo liczba


Forcid to białawe, podłużne tabletki, z logo Na tabletkach '422', a na tabletkach Forcid 625 - liczba '424'.

w szklance wody. Tabletki są pakowane w


Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej można rozpuścić blistry umieszczone w tekturowym pudełku.

Dostępne są następujące wielkości opakowań:

Forcid 312 - 20 tabletek;

Forcid 625 - 14 tabletek lub 20 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa tel.: (22) 545 11 11

Wytwórca

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Edukacja medyczna

Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie określonym antybiotykiem.

Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest to, że bakterie są oporne na podawany antybiotyk.

To oznacza, że bakterie mogą przetrwać lub mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Rozważne stosowanie antybiotyków może pomóc w zmniejszeniu możliwości wytworzenia się oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza prowadzącego jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Stosowanie się do niżej podanych zaleceń pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, co mogłoby wstrzymać działanie antybiotyku.

1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, w odpowiednim czasie i przez właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w informacji o leku i jeżeli którekolwiek z nich są niezrozumiałe, należy poprosić lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wyjaśnienie.

2. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany wyłącznie dla niego. Powinien zażywać go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

3.    Pacjent nie powinien przyjmować anybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.

4.    Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

5. Jeżeli po zakończeniu leczenia, zgodnego z zaleceniami lekarza prowadzącego, pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.

7