+ iMeds.pl

Forlax 10 g 10 gUlotka Forlax 10 g

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

FORLAX 10 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Macrogolum 4000

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać lek Forlax 10 g ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Forlax 10 g i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Forlax 10 g

3.    Jak przyjmować lek Forlax 10 g

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Forlax 10 g

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK FORLAX 10 g I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Forlax 10 g należy do grupy leków zwanych lekami przeczyszczającymi o działaniu osmotycznym. Forlax 10 g zwiększa ilość wody w stolcu, co pomaga przezwyciężyć problemy związane ze zbyt wolną pracą jelit. Forlax 10 g nie wchłania się do krwiobiegu i nie ulega rozkładowi w organizmie.

Forlax 10 g jest stosowany w objawowym leczeniu zaparć u dorosłych i u dzieci w wieku od 8 lat.

Lek ma postać proszku, który należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml) i wypić. Aby lek zadziałał potrzeba zwykle 24 do 48 godzin.

Leczenie zaparcia za pomocą leków powinno stanowić jedynie uzupełnienie zdrowego stylu życia i diety.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU FORLAX 10 g Kiedy nie przyjmować leku Forlax 10 g

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol (glikol polietylenowy) lub którykolwiek z pozostałych składników, wymienionych w punkcie 6 „Inne informacje”.

•    jeśli u pacjenta występuje choroba taka jak ciężka choroba jelit:

-    choroba zapalna jelit (taka, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna)

-    perforacja przewodu pokarmowego lub ryzyko wystąpienia perforacji przewodu pokarmowego

-    niedrożność jelit lub podejrzenie niedrożności jelit

-    ból brzucha o nieustalonej przyczynie

Nie należy przyjmować tego leku gdy wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów. W razie wątpliwości, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Forlax 10 g

Bardzo rzadko zgłaszano występowanie reakcji alergicznych, obejmujących wysypkę i obrzęk twarzy po przyjęciu produktów zawierających makrogol (glikol polietylenowy) u dorosłych. Zgłaszano pojedyncze reakcje alergiczne, które prowadziły do omdlenia lub zapaści oraz powodowały ogólnie złe samopoczucie. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać przyjmowania leku Forlax 10 g i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Ponieważ lek ten może czasami powodować biegunkę, przed jego przyjęciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

•    upośledzonej funkcji wątroby lub nerek,

•    przyjmowania diuretyków (leków moczopędnych) lub w przypadku osób w podeszłym wieku, ponieważ może u nich wystąpić zwiększone ryzyko niskiego stężenia sodu (soli) lub potasu we krwi.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Forlax może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub karmi piersią, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Forlax 10 g

W przypadku stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów (sorbitol) przed przyjęciem tego leku należy skonsultować się z lekarzem. Lek ten zawiera niewielkie ilości cukru zwanego sorbitolem, który jest przekształcany do fruktozy. Z powodu zawartości dwutlenku siarki Forlax 10 g może rzadko powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Forlax 10 g może być jednak stosowany u osób z cukrzycą lub będących na diecie bezgalaktozowej.

3.    JAK PRZYJMOWAĆ LEK FORLAX 10 g

Forlax 10 g należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z tą ulotką. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci powyżej 8 lat

Przeciętna dawka to jedna - dwie saszetki na dobę, przyjmowane najlepiej w postaci jednej dawki rano.

Dawka dobowa zależy od uzyskanego efektu i wynosi od jednej saszetki co drugi dzień (szczególnie u dzieci) do maksymalnie dwóch saszetek na dobę.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml) bezpośrednio przed spożyciem, następnie wypić przygotowany roztwór.

Uwaga:

•    Działanie leku Forlax 10 g pojawia się w ciągu 24-48 godzin po podaniu.

•    U dzieci okres stosowania leku Forlax 10 g nie powinien przekraczać 3 miesięcy.

•    Poprawa perystaltyki uzyskana po stosowaniu leku Forlax 10 g może być utrzymana pod warunkiem przestrzegania zdrowego trybu życia oraz zaleceń dietetycznych.

•    Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, gdy dojdzie do nasilenia objawów lub w przypadku braku poprawy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Forlax 10 g

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Forlax 10 g może spowodować biegunkę, która zwykle ustępuje po odstawieniu leku lub zmniejszeniu jego dawki.

W przypadku ciężkiej biegunki lub wymiotów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, gdyż konieczne może być leczenie zapobiegające utracie soli (elektrolitów), towarzyszącej utracie płynów.

Pominięcie przyjęcia leku Forlax 10 g

Należy jak najszybciej przyjąć następną dawkę, ale nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Forlax 10 g może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które są zwykle łagodne i nie trwają długo, obejmują:

U dzieci

Często (dotyczą 1-10 na 100 osób stosujących lek)

•    Ból brzucha

•    Biegunka, która może także powodować bolesność wokół odbytu

Niezbyt często (dotyczą 1-10 na 1000 osób stosujących lek)

•    Nudności lub wymioty

•    Wzdęcia

Częstość nieznana

•    Reakcje alergiczne (nadwrażliwość)

U dorosłych:

Często (dotyczą 1-10 na 100 osób stosujących lek)

•    Ból brzucha i wzdęcia

•    Nudności

•    Biegunka

Niezbyt często (dotyczą 1-10 na 1000 osób stosujących lek)

•    Wymioty

•    Nagła potrzeba udania się do toalety

•    Nietrzymanie stolca

Bardzo rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 10 000 osób stosujących lek) ale potencjalnie są to poważne działania niepożądane

•    Objawy reakcji alergicznej takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk, obrzęk twarzy (w postaci obrzęku Quinckego) z obrzękiem górnej i (lub) dolnej wargi i (lub) policzków

Częstość nieznana

•    Niedobór sodu we krwi, niedobór potasu we krwi, możliwość odwodnienia spowodowana ciężką biegunką, szczególnie u osób w podeszłym wieku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FORLAX 10 g

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Forlax 10 g, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku Forlax 10 g.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Forlax 10 g

Substancją czynną leku jest makrogol 4000 - 10,00 g w każdej saszetce.

Ponadto lek zawiera:

sacharynę sodową (E954), aromat pomarańczowo-grejpfrutowy [olejki: pomarańczowy i grejpfrutowy, skoncentrowany sok pomarańczowy, cytral, aldehyd octowy, linalol, etylu maślan, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-heksenol, maltodekstryna, guma arabska, sorbitol, butylowany hydroksyanizol (E320) oraz dwutlenek siarki (E220)].

Jak wygląda lek Forlax 10 g i co zawiera opakowanie

Forlax 10 g jest prawie białym proszkiem o zapachu i smaku pomarańczowo-grejpfrutowym, z którego przygotowuje się doustny roztwór.

Forlax 10 g jest dostępny w opakowaniach zawierających 10, 20, 50 lub 100 saszetek z proszkiem.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Ipsen Pharma

65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francja

Wytwórca

Beaufour Ipsen Industrie Rue Ethe Virton 28100 Dreux, Francja

Ten lek został dopuszczony do obrotu w krajach Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Forlax 10 g - Austria, Belgia, Republika Czeska, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Luxemburg,

Łotwa, Polska, Portugalia, Słowacja

Dulcolax M Balance - Niemcy

Tanilas 10 g - Grecja

Idrolax - Irlandia

Paxabel 10 g - Włochy

Dulcobalance - Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego na terenie Polski:

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

tel. 22 653 68 00

fax: 22 653 68 22

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Forlax 10 g

Charakterystyka Forlax 10 g

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FORLAX 10 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna saszetka zawiera 10 g makrogolu 4000.


* Substancja smakowo-zapachowa zawiera m.in. sorbitol i dwutlenek siarki:

Sorbitol (E420) 1,8 mg na saszetkę Dwutlenek siarki (E220) 0,24*10-2 mg na saszetkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego, w saszetkach.

Prawie biały proszek o zapachu i smaku pomarańczowo-grejpfrutowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe zaparć u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 8 lat.

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien stwierdzić, czy przyczyną zaparcia nie są zaburzenia organiczne. Forlax l0 g powinien stanowić jedynie tymczasowe leczenie pomocnicze dodatkowo do leczenia zaparcia odpowiednim trybem życia i dietą. U dzieci leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 miesiące. Jeżeli pomimo zastosowania diety objawy utrzymują się, należy wykryć przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

1 do 2 saszetek na dobę, najlepiej w dawce jednorazowej rano. Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w szklance wody tuż przed przyjęciem leku.

Efekt działania produktu Forlax 10 g następuje w ciągu 24-48 godzin po podaniu.

U dzieci leczenie nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, z uwagi na brak dostatecznych danych klinicznych dotyczących stosowania produktu dłużej niż 3 miesiące. Poprawa perystaltyki w wyniku leczenia zostanie utrzymana pod warunkiem przestrzegania zdrowego trybu życia oraz zaleceń dietetycznych.

Dobową dawkę leku należy dostosować indywidualnie, w zależności od objawów klinicznych i może ona wynosić od jednej saszetki na dobę (zwłaszcza u dzieci) do dwóch saszetek na dobę.

-    ciężka choroba zapalna jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), toksyczne rozszerzenie okrężnicy, związane z objawowym zwężeniem jelit,

-    perforacja przewodu pokarmowego lub zwiększone ryzyko perforacji przewodu pokarmowego,

-    niedrożność jelit lub podejrzenie niedrożności mechanicznej jelit,

-    ból brzucha o nieustalonej przyczynie,

-    nadwrażliwość na makrogol (glikol polietylenowy) lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenie

Leczenie zaparcia produktami leczniczymi stanowi jedynie postępowanie uzupełniające do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz przestrzegania odpowiedniej diety, na przykład:

-    przyjmowania zwiększonych ilości płynów i błonnika roślinnego,

-    odpowiedniej aktywności fizycznej oraz rehabilitacji odruchu wypróżniania.

Pacjenci z dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. W związku z obecnością dwutlenku siarki, u pacjentów stosujących produkt leczniczy może rzadko wystąpić ciężka reakcja nadwrażliwości oraz skurcz oskrzeli.

W przypadku biegunki, u pacjentów ze skłonnością do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej (na przykład pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek lub pacjenci przyjmuj ący diuretyki) należy kontrolować stężenie elektrolitów.

Środki ostrożności

W przypadku leków zawieraj ących makrogol (glikol polietylenowy) bardzo rzadko donoszono o przypadkach reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, obrzęk). Wyj ątkowo donoszono również o przypadkach wstrząsu anafilaktycznego.

Produkt Forlax 10 g nie zawiera istotnej ilości cukru ani polioli i może być przepisywany pacjentom z cukrzycą oraz pacjentom na diecie bezgalaktozowej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie dotyczy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Makrogol 4000 nie wykazywał działania teratogennego na szczury i króliki.

Nie należy się spodziewać wpływu na ciążę, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na Forlax 10 g jest minimalna.

Produkt Forlax 10 g może być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy się spodziewać wpływu na organizm noworodków/dzieci karmionych piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na makrogol 4000 u kobiet karmiących piersią jest minimalna.

Produkt Forlax 10 g może być stosowany podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z następującą klasyfikacją:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Populacja dorosłych:

Działania niepożądane wymienione w tabeli poniżej zgłaszano podczas badań klinicznych (obejmujących 600 dorosłych pacjentów) oraz w czasie stosowania w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Generalnie działania niepożądane były łagodne i przemijające; dotyczyły głównie układu żołądkowo-jelitowego:

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Zaburzenia żoładka i jelit

Często

Ból brzucha i/lub wzdęcia

Biegunka

Nudności

Niezbyt często

Wymioty

Nagła potrzeba oddania stolca Nietrzymanie stolca

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana

Zaburzenia elektrolitowe (hiponatremia, hipokaliemia) i/lub odwodnienie, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcje nadwrażliwości (świąd, wysypka, obrzęk twarzy, obrzęk Quinckego, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny)

Populacja dziecięca (pediatryczna):

Działania niepożądane wymienione w tabeli poniżej zgłaszano podczas badań klinicznych, obejmujących 147 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 15 lat oraz w czasie stosowania w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Podobnie jak w populacji dorosłych działania niepożądane były generalnie łagodne i przemijające; dotyczyły głównie układu żołądkowo-jelitowego:

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Zaburzenia żoładka i jelit

Często

Ból brzucha Biegunka*

Niezbyt często

Wymioty

Wzdęcia

Nudności

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

Reakcje nadwrażliwości

* Biegunka może spowodować bolesność w okolicy odbytu

Przedawkowanie prowadzi do biegunki, która ustępuje po czasowym odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki.

W przypadku znacznej utraty płynów wskutek biegunki lub wymiotów może być konieczne wyrównanie zaburzeń elektrolitowych.

Informowano o przypadkach zachłyśnięcia wskutek podawania przez zgłębnik nosowo-żołądkowy znacznych objętości glikolu polietylenowego i elektrolitów.

Szczególnie narażone na ryzyko zachłyśnięcia są dzieci z zaburzeniami neurologicznymi z dysfunkcj ą motoryczną jamy ustnej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Osmotyczne leki przeczyszczające.

Kod ATC: A06ADl5

Makrogole wysokocząsteczkowe (o masie cząsteczkowej 4000) są długimi liniowymi polimerami zatrzymującymi cząsteczki wody siłą wiązań wodorowych. Po podaniu doustnym doprowadzają do zwiększenia objętości znajdujących się w jelicie płynów.

Na przeczyszczające właściwości roztworu ma wpływ płyn niewchłonięty z jelit.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dane farmakokinetyczne potwierdzaj ą, że makrogol 4000 nie ulega wchłanianiu z przewodu pokarmowego, ani też biotransformacji po podaniu doustnym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksykologicznych przeprowadzonych u zwierząt różnych gatunków nie stwierdzono żadnych oznak toksycznego działania ogólnego makrogolu 4000, ani też jego działania toksycznego na przewód pokarmowy. Makrogol nie wykazywał działania teratogennego, mutagennego ani rakotwórczego. Przeprowadzone u szczurów badania nad potencjalnymi interakcjami leku z niektórymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, lekami przeciwzakrzepowymi, lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasu solnego oraz z działającymi hipoglikemizująco sulfonamidami wykazały, że Forlax 10 g nie wpływa na wchłanianie tych leków z przewodu pokarmowego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharyna sodowa (E954), aromat pomarańczowo-grejpfrutowy [olejki: pomarańczowy i grejpfrutowy, skoncentrowany sok pomarańczowy, cytral, aldehyd octowy, linalol, etylu maślan, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-heksenol, maltodekstryna, guma arabska, sorbitol, butylowany hydroksyanizol (E320) oraz dwutlenek siarki (E220)].

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki dostępne w opakowaniach po 10, 20, 50 i 100 sztuk.

Saszetka (Papier/Aluminium/PE) w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IPSEN PHARMA 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne Billancourt Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11783

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU, DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.08.2005; 21.12.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Forlax 10 g