Imeds.pl

Fsme-Immun 0,25 Ml Junior 1,2 Mcg + 0,17 Mg Al 3+

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus inaktywowany)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1    Co to jest FSME-IMMUN 0,25 ml Junior i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

3    Jak stosować FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

6    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest FSME-IMMUN 0,25 ml Junior i w jaki celu się go stosuje

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior jest szczepionką, stosowaną w celu zapobiegania chorobie wywoływanej przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Jest przeznaczona do szczepienia dzieci w wieku powyżej 1 roku życia do 15 lat.

•    Szczepionka pobudza organizm do wytwarzania własnych mechanizmów obronnych (przeciwciał) przeciwko wirusowi.

•    Nie zapewnia ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez inne wirusy lub bakterie (niektóre również przenoszone przez ukłucia kleszczy), które mogą wywoływać podobne objawy.

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu może powodować bardzo poważne zakażenia mózgu, rdzenia kręgowego lub opon mózgowo-rdzeniowych (otaczających mózg). Często pierwszymi objawami są ból głowy i wysoka temperatura. U niektórych osób najcięższe postacie zakażeń mogą prowadzić do utraty przytomności, śpiączki i śmierci.

Wirus może być przeniesiony do organizmu człowieka podczas ukłucia przez kleszcza. Ryzyko ukłucia przez kleszcza, który jest nosicielem wirusa, jest bardzo wysokie w wielu częściach Europy, jak też Środkowej i Wschodniej Azji. Osoby mieszkające lub przebywające w okresie wakacji w tych częściach świata są narażone na ryzyko zakażenia kleszczowym zapaleniem mózgu. Kleszcze nie zawsze zostają zauważone na skórze, a ich ukłucia mogą być niewyczuwalne.

• Podobnie jak wszystkie szczepionki, FSME-IMMUN 0,25 ml Junior może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim szczepionym.

•    Jest mało prawdopodobne, aby jedna dawka szczepionki zapewniła ochronę przed zakażeniem. Należy przyjąć 3 dawki szczepionki (szczegółowe informacje - patrz punkt 3), aby uzyskać optymalna ochronę.

•    Ochrona nie utrzymuje się przez całe życie. Należy przyjmować regularnie dawki przypominające (szczegółowe informacje - patrz punkt 3).

•    Nie ma danych dotyczących profilaktyki po przebytym zakażeniu (zaszczepienie po ukłuciu przez kleszcza).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Nie wolno stosować FSME-IMMUN 0,25 ml Junior jeśli :

•    u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na substancję czynną, którykolwiek ze składników szczepionki formaldehyd lub siarczan protaminy (używane w trakcie procesu wytwarzania) lub antybiotyki, takie jak neomycyna i gentamycyna. Na przykład, jeśli wystąpiła wysypka na skórze, obrzęk twarzy i gardła, trudności w oddychaniu, sine zabarwienie języka lub warg, niskie ciśnienie krwi i zapaść.

•    u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła poważna reakcja alergiczna po spożyciu jaja lub mięsa kurzego.

•    pacjent ma ostrą chorobę przebiegającą z gorączką lub bez. W takiej sytuacji należy odłożyć szczepienie FSME-IMMUN 0,25 ml Junior. Lekarz zdecyduje o terminie szczepienia, gdy pacjent poczuje się lepiej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed szczepieniem należy poinformować lekarza, jeśli:

•    u pacjenta stwierdzono chorobę autoimmunologiczną (taką jak reumatoidalne zapalenie stawów lub stwardnienie rozsiane)

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenie funkcjonowania układu immunologicznego (w wyniku czego zakażenia nie są prawidłowo zwalczane)

•    wytwarzanie przeciwciał jest niedostateczne

•    przyjmowane są jakiekolwiek leki przeciwnowotworowe

•    przyjmowane są leki zwane kortykosteroidami (które zmniejszają stany zapalne)

•    u pacjenta stwierdzono jakąkolwiek chorobę mózgu.

•    u pacjenta występuje uczulenie na gumę lateksową

•    zaburzenia neurologiczne lub zaburzenia drgawkowe.

Jeśli występuje którykolwiek z wymienionych wyżej przypadków, podanie tej szczepionki może być niewskazane. Ewentualnie, lekarz może zastosować szczepionkę. Lekarz może zalecić wykonanie badania krwi, aby sprawdzić czy szczepionka zadziałała.

Inne leki i FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio i obecnie lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Lekarz decyduje o możliwości zastosowania FSME-IMMUN 0,25 ml Junior równocześnie z innymi szczepionkami. Jeśli pacjent został zaszczepiony w ostatnim czasie inną szczepionką, lekarz zdecyduje o czasie i miejscu wstrzyknięcia szczepionki FSME-IMMUN 0,25 ml Junior. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior może niecałkowicie chronić pacjentów poddawanych leczeniu immunosupre syj nemu.

Należy poinformować lekarza o przebytym zakażeniu lub szczepieniu przeciwko wirusowi żółtej gorączki, wirusowi japońskiego zapalenia mózgu, wirusowi Dengi. Przeciwciała przeciw wymienionym wirusom, które mogą być obecne we krwi, reagują z wirusem kleszczowego zapalenia mózgu stosowanym w testach do oznaczania przeciwciał i mogą powodować błędne wyniki testów

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed szczepieniem należy poinformować lekarza:

•    jeżeli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę

•    o karmieniu piersią.

Lekarz powinien poinformować pacjentkę o możliwym zagrożeniu i korzyściach związanych ze szczepieniem. Efekty działania FSME-IMMUN 0,25 ml Junior w trakcie ciąży i karmienia piersią są

nieznane. Mimo to zastosowanie FSME-IMMUN 0,25 ml Junior jest możliwe, jeżeli ryzyko zakażenia jest duże.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Jest mało prawdopodobne, aby szczepionka wywierała wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn (zabawa na ulicy lub jazda na rowerze). Jednak mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub zawroty głowy.

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior zawiera potas i sód.

Potas i sód są obecne w ilości poniżej 1 mmol w dawce, można zatem uznać, że szczepionka nie zawiera sodu i potasu.

3. Jak stosować FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior wstrzykuje się zwykle w mięsień naramienny. U dzieci w wieku poniżej 18 miesięcy szczepionkę należy podawać w mięsień uda. Nie wolno wstrzykiwać szczepionki do naczynia krwionośnego. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior nie powinno się podawać osobom w wieku 16 lat i starszym. Dla tej grupy wiekowej jest zalecana szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przeznaczona dla dorosłych. Podanie szczepionki powinno zostać udokumentowane prze lekarza wraz z odnotowaniem numeru serii.

Szczepienie podstawowe

Szczepienie podstawowe i składa się z trzech dawek FSME-IMMUN 0,25 ml Junior.

1.    O terminie wstrzyknięcia pierwszej dawki decyduje lekarz.

2.    Drugą dawkę należy wstrzyknąć po 1 do 3 miesięcy po podaniu pierwszej dawki. Jeżeli zachodzi potrzeba, aby szczepionka zadziałała szybko, drugą dawkę można podać nawet po dwóch tygodniach od pierwszej dawki.

3.    Trzecia dawka powinna być podana w okresie od 5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki.

•    Aktywność kleszczy rozpoczyna się wiosną. Dlatego najlepiej jest przyjąć pierwszą i drugą dawkę w zimie. Umożliwi to wytworzenie dostatecznej ochrony przed rozpoczęciem sezonu aktywności kleszczy.

•    Trzecia dawka dopełnia szczepienie podstawowe. Może ona być podana latem bądź jesienią, już po pięciu miesiącach po drugiej dawce, ale nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego sezonu aktywności kleszczy. Zapewnia to ochronę na okres do trzech lat.

•    Jeżeli odstęp pomiędzy trzema dawkami będzie zbyt długi, pacjent może nie osiągnąć pełnej ochrony przed zakażeniem.

Szczepienie

podstawowe

Dawka

Standardowy schemat szczepienia

Przyspieszony schemat szczepienia

Pierwsza dawka

0,25 ml

Wybrana data

Wybrana data

Druga dawka

0,25 ml

1 do 3 miesięcy po pierwszej dawce szczepionki

14 dni po pierwszej dawce szczepionki

Trzecia dawka

0,.25 ml

5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki

5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki

Dawki przypominające

Pierwszą, przypominającą dawkę należy wstrzyknąć po upływie nie więcej niż 3 lat po trzeciej dawce. Kolejne dawki przypominające powinno się stosować w odstępach co 5 lat.

Dawka przypominająca

Dawka

Czas

Pierwsza dawka przypominająca

0,25 ml

3 lata po trzeciej dawce

szczepionki

Kolejne dawki przypominające

0,25 ml

co 5 lat

Dzieci z osłabionym układem immunologicznym (w tym również dzieci poddawane leczeniu immunosupresyjnemu)

Lekarz może rozważyć oznaczenie przeciwciał we krwi po upływie czterech tygodni po drugiej dawce i jeśli nie stwierdzi odpowiedzi immunologicznej, może zalecić podanie dodatkowej dawki.. To samo dotyczy każdej kolejnej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne, gdyż szczepionka jest dostępna w ampułko-strzykawce zawierającej pojedynczą dawkę i podawana jest przez lekarza.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowania szczepionki należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, FSME-IMMUN 0,25 ml Junior może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych nasila się lub wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza.

Następujące częstości zostały użyte do oceny działań niepożądanych:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)

Często (może dotyczyć do 1 na 10 osób)

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 osób)

Rzadko (może dotyczyć 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 pacjenta na 10 000 osób)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne. Zdarzają się one bardzo rzadko, ale zawsze powinien być zapewniony dostęp do odpowiedniego sprzętu medycznego i opieka na wypadek ich wystąpienia. Do objawów poważnych reakcji alergicznych należy:

•    obrzęk warg, jamy ustnej, gardła (który może utrudniać połykanie lub oddychanie);

•    wysypka i obrzęk dłoni, stóp i kostek nóg;

•    omdlenia na skutek spadku ciśnienia krwi.

Powyższe objawy występują zwykle w krótkim czasie po wstrzyknięciu, jeszcze podczas pobytu w przychodni lub gabinecie lekarza. W przypadku wystąpienia powyższych objawów po opuszczeniu miejsca, w którym wykonano wstrzyknięcie, należy NATYCHMIAST skontaktować się z lekarzem.

U dzieci może wystąpić wysoka temperatura (gorączka). Wśród najmłodszych dzieci (w wieku od 1 do 2 lat) gorączka występuje, u co trzeciego dziecka po pierwszej dawce. Wśród dzieci w wieku od 3 do 15 lat gorączkę stwierdza się u mniej niż jednego dziecka na 10. Gorączka utrzymuje się zazwyczaj tylko przez 1- 2 dni. Częstość występowania gorączki po drugiej, trzeciej i kolejnych dawkach jest mniejsza. W razie konieczności dopuszcza się zastosowanie profilaktyki przeciwgorączkowej lub leczenia przeciwgorączkowego.

Bardzo częste działania niepożądane

• Ból w miejscu wstrzyknięcia szczepionki

Częste działania niepożądane

•    Ból głowy

•    Obrzęk, stwardnienie i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia szczepionki

•    Nudności lub wymioty, zmniejszenie apetytu

•    Uczucie zmęczenia lub złe samopoczucie

•    Niepokój i problemy ze snem (u młodszych dzieci)

•    Ból mięśni

•    Gorączka (patrz powyżej)

Niezbyt częste działania niepożądane

•    Powiększenie węzłów chłonnych

•    Ból brzucha

•    Ból stawów

•    Dreszcze

Rzadkie działania niepożądane

• Swędzenie w miej scu wstrzyknięcia

•    Nieprawidłowe i zmniejszone czucie, takie jak mrowienie lub drętwienie wzdłuż kilku nerwów

•    Zawroty głowy

•    Biegunka

•    Niestrawność

•    Mrowienie

Odnotowano również następujące, dodatkowe działania niepożądane, które były zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek z rzadką częstością:

Reakcje alergiczne Zapalenie mózgu, objawy podrażnienia opon mózgowych, takie jak sztywność karku, objawy neurologiczne takie jak porażenie twarzy, paraliż, zapalenie nerwów

•    Zaburzenia widzenia / nieprawidłowe widzenie, zwiększona wrażliwość na światło, ból oka

•    Dzwonienie w uszach

•    Skrócenie oddechu

•    Reakcje skórne (wysypka i(lub) swędzenie skóry), zaczerwienienie skóry, zwiększone pocenie się

• Sztywność mięśniowo-szkieletowa i sztywność karku, ból ramienia i nogi

•    Objawy grypopodobne, osłabienie, obrzęk skóry, zaburzenia chodu

•    Napady drgawkowe z gorączką lub bez

Zespół Guilliana - Barrea był zgłaszany jako czasowo powiązany z podaniem szczepionek przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych u dzieci.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

ul. Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

•    Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać. W przypadku stwierdzenia obcych cząstek ciała stałego lub nieszczelności opakowania

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior nie nadaje się do użycia.

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować FSME-IMMUN 0,25 ml Junior po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Substancją czynną szczepionki jest: wirus kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudorfl)

1 dawka szczepionki (0,25 ml) zawiera 1,2 mikrograma inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudorfl), który jest wytwarzany w komórkach zarodków kurzych.

Inne składniki to: albumina ludzka, sodu chlorek, sodu fosforan dwuwodny, potasu dwuwodorofosforan, sacharoza oraz woda do wstrzykiwań.

Wodorotlenek glinu uwodniony zawarty w tej szczepionce jest adsorbentem. Adsorbenty to substancje zawarte w niektórych szczepionkach w celu przyspieszenia, zwiększenia i(lub) wydłużenia działania ochronnego szczepionki.

Jak wygląda FSME-IMMUN 0,25 ml Junior i co zawiera opakowanie

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior jest zawiesiną do wstrzykiwań, 0,25 ml (1 dawka) w ampułko-strzykawce z lub bez dołączonej na stałe igły. Opakowanie ampułko-strzykawki z nasadką bez dołączanej na stałe igły może zawierać do dwóch igieł różnej wielkości. Wszystkie igły są jałowe i do jednorazowego użycia. Opakowania zawierają 1, 10, 20 lub 100 ampułko-strzykawek. Nie wszystkie wielkości opakowań mogą jednocześnie znajdować się w obrocie. Po wstrząśnięciu zawiesina ma szarobiały kolor i mleczny wygląd.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Austria GmbH

Uferstrasse 15

2304 Orth an der Donau

Austria

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Belgia

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Węgry

FSME-IMMUN Junior vakcina fecskendoben

Bułgaria

FSME-IMMUN 0.25 ml Junior

Holandia

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Republika Czeska

FSME-IMMUN 0,25 ml

Norwegia

TicoVac Junior

Dania

TicoVac Junior 0.25 ml

Austria

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Niemcy

FSME-IMMUN 0.25 ml Junior

Polska

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Eestonia

TicoVac 0,25 ml

Portugalia

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Francja

TicoVac 025 ml Enfants

Rumunia

FSME-IMMUN 0.25 ml Junior suspensie injectabila in seringa preumpluta

Grecja

TicoVac 0.25 ml Junior

Słowenia

FSME IMMUN 0,25 ml za otroke

Irlandia

TicoVac Junior 0.25 ml Islandia

FSME-IMMUN Junior

Słowacja

FSME IMMUN 0,25 ml Junior Injekcna

suspenzia

Finlandia

TicoVac Junior

Włochy

TicoVac 0.25 ml per uso pediatrico

Szwecja

FSME-IMMUN Junior

Łotwa

TicoVac 0,25 ml Litwa

TicoVac 0,25 ml Luxembourg

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior

Wielka Brytania

TicoVac Junior 0.25 ml

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

Poniższe informacje są przeznaczone dla personelu medycznego i pracowników służby zdrowia

Przed podaniem ogrzać szczepionkę do temperatury pokojowej. Dobrze wstrząsnąć, aby zawiesina została dokładnie wymieszana. Po wstrząśnięciu szczepionka FSME-IMMUN 0,25 ml Junior jest szarobiałą, opalizującą, jednorodną zawiesiną. Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek ciała stałego i/lub czy nie nastąpiły zmiany w wyglądzie fizycznym. W przypadku jakichkolwiek zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

W przypadku szczepionki z dołączoną na stałe igłą, aby zdjąć osłonkę igły należy postępować według poniższych wskazówek:

1.    Przytrzymać dolną część osłonki igły przymocowaną do szklanej ampułko-strzykawki (Rys. 1).

2.    Chwycić górną część osłonki igły kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki, przekręcić aż do rozerwania spawu (plomby zabezpieczającej) (Rys. 2).

3.    Zdjąć z igły oderwaną część osłonki pociągając ją do góry (Rys. 3).

Szczepionkę FSME-IMMUN 0,25 ml Junior należy zużyć natychmiast po zdjęciu osłonki igły.

W celu zachowania jałowości i/lub drożności igły, nie należy pozostawiać jej bez osłonki przez dłuższy czas. Osłonkę igły należy zdejmować wyłącznie po wstrząśnięciu i bezpośrednio przed użyciem.

Dodatkowe informacje dotyczące strzykawki bez dołączonej na stałe igły:

Po usunięciu nasadki ze strzykawki, należy niezwłocznie dołączyć igłę oraz usunąć osłonkę z igły przed podaniem.

Po dołączeniu igły szczepionka musi zostać natychmiast podana.

8