Imeds.pl

Furaginum Teva 50 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

FURAGINUM TEVA 50 mg, tabletki

(Furaginum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Furaginum Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Furaginum Teva

3.    Jak stosować lek Furaginum Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Furaginum Teva

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK FURAGINUM TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Furaginum Teva występuje w postaci tabletek do podawania doustnego. Zawiera jako substancję czynną furaginę. Furaginę stosuje się w leczeniu niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych w tym nawracających zakażeń układu moczowego u kobiet, wywołanych przez drobnoustroje

Escherichia coli.

Nitrofurany, do których należy furagina, wpływając na układ odpornościowy podwyższają jego aktywność.

Wskazaniem do stosowania leku Furaginum Teva jest:

   leczenie niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych w tym nawracających zakażeń układu moczowego u kobiet, wywołanych przez drobnoustroje Escherichia coli.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FURAGINUM TEVA Kiedy nie stosować leku Furaginum Teva

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na furaginę lub pochodne nitrofuranu oraz na którykolwiek z pozostałych składników leku Furaginum Teva

•    jeśli u pacjenta występuje polineuropatia obwodowa (zespół uszkodzenia nerwów obwodowych, mogący charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi lub zaburzeniami układu nerwowego o innym charakterze)

•    jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (choroba związana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu biorącym udział

w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach)

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz), i (lub) zakażenie miąższu nerek

•    noworodki, niemowlęta i dzieci do 2 roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Furaginum Teva

•    Jeśli u pacjenta występują bóle głowy, szum w uszach i nudności.

Podczas stosowania nitrofuranów zdarzały się przypadki zapalenia nerwu, dlatego też przy stosowaniu leku Furaginum Teva dłuższym niż 2 tygodnie, lekarz powinien zlecić przyjmowanie witamin z grupy B (nikotynamid i tiaminę).

Jak pokazały badania doświadczalne oraz obserwacje kliniczne chorych, którzy stosowali nitrofurany (jak również niektóre antybiotyki), leki te niekorzystnie oddziaływują na funkcje jąder, ponieważ zmniejsza się ogólna ilość plemników i ejakulatu, a także zmniejsza się ruchliwość plemników oraz pojawiają się zmiany w ich budowie.

Stosowanie leku Furaginum Teva z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Nitrofuranów (do których należy furagina) nie należy łączyć z rystomicyną, lewomicetyną, sulfanilamidami, ponieważ możliwe jest ryzyko depresji układu krwiotwórczego.

Nie należy jednocześnie z furaginą stosować kwasu nalidyksynowego, ponieważ zazwyczaj obserwuje się ich antagonizm (działanie przeciwne).

Przy jednoczesnym stosowaniu leku z innymi uroantyseptykami (lekami stosowanymi w zakażeniu dróg moczowych) działanie ich jest słabsze.

Jednoczesne stosowanie witaminy B6 lub zwiększenie spożywania soli kuchennej poprawia wchłanianie nitrofuranów.

Atropina spowalnia wchłanianie furaginy, jednak ogólna ilość wchłoniętej substancji czynnej pozostaje bez zmian.

Preparaty zobojętniające sok żołądkowy hamują wchłanianie furaginy.

Stosowanie leku Furaginum Teva u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Podczas stosowania leku należy zachować ostrożność u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (prędkość filtracji kłębkowej poniżej 30 ml/min.).

Stosowanie leku Furaginum Teva z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować podczas posiłków. Jednocześnie stosować dietę bogatą w białko.

Lek należy popijać dużą ilością płynów.

Ciążą i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Furaginum Teva w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nitrofurany dobrze przenikają przez barierę łożyskową, lecz ich stężenie we krwi płodu jest kilkakrotnie mniejsze niż we krwi matki. Lek Furaginum Teva może być stosowany podczas laktacji jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla karmionego dziecka. W takim przypadku należy rozważyć czasowe zaprzestanie karmienia piersią.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Furaginum Teva

Lek Furaginum Teva zawiera laktozę oraz sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FURAGINUM TEVA

Lek Furaginum Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Podanie doustne.

Dorośli

Pierwszego dnia stosowania: 400 mg na dobę w 4 dawkach podzielonych (2 tabletki co 6 godzin); w następne dni: 300 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych (2 tabletki co 8 godzin). Leczenie trwa zwykle 7-10 dni. W razie konieczności leczenie można powtórzyć po upływie 10-15 dni.

Nawracające zakażenia układu moczowego u kobiet

W przypadku wystąpienia przynajmniej 3 epizodów zakażenia układu moczowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy stosuje się Furaginum Teva w dawce 100 mg na noc przez okres 6-12 miesięcy.

Dzieci

Lek Furaginum Teva można podawać dzieciom w wieku od 2 do 14 lat. Należy zastosować poniższy schemat dawkowania.

Lek Furaginum Teva należy stosować w dawce 5-7 mg/kilogram masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych. Lek stosuje się przez 7-8 dni. Gdy zachodzi konieczność leczenie można powtórzyć po upływie 10-15 dni.

Należy zachować ostrożność podając lek małym dzieciom ze względu na ryzyko zadławienia.

Jeżeli dziecko ma problemy z połykaniem tabletek, produkt leczniczy można rozkruszyć i zawiesić w mleku.

U dzieci poniżej 2 roku życia dawkę leku powinien ustalić lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Furaginum Teva

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Furaginum Teva

Gdy raz lub kilka razy pominięto kolejną dawkę leku, leczenie należy kontynuować stosując poprzednio przyjmowane dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Furaginum Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Czasami, podobnie jak w przypadku stosowania innych nitrofuranów, możliwe są bóle głowy, nudności, wymioty, reakcje alergiczne, zmniejszenie łaknienia.

Aby zapobiec działaniom niepożądanym, zaleca się popijać lek dużą ilością płynu i jednocześnie przyjmować witaminy z grupy B oraz leki antyhistaminowe. W przypadku ostrych działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FURAGINUM TEVA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Furaginum Teva

•    Substancj ą czynną leku jest furagina.

•    Inne składniki leku to: laktoza, skrobia ziemniaczana, sacharoza, kwas stearynowy, polisorbat 80.

Jak wygląda lek Furaginum Teva i co zawiera opakowanie

Tabletki koloru żółtego lub żółto-pomarańczowego, okrągłe o jednolitej powierzchni.

30 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Data zatwierdzenia ulotki: lipiec 2014

4