Imeds.pl

Gabapentin Aurobindo 300 Mg

Document: dokument 0 change

UK-H-1165-001-003-IB-003 variation for Gabapentin Aurobindo capsules, hard is approved by

RMS-UK on 19.12.2012

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gabapentin Aurobindo, 100 mg, kapsułki twarde Gabapentin Aurobindo, 300 mg, kapsułki twarde Gabapentin Aurobindo, 400 mg, kapsułki twarde

(Gabapentyna)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gabapentin Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gabapentin Aurobindo

3.    Jak stosować lek Gabapentin Aurobindo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gabapentin Aurobindo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GABAPENTIN AUROBINDO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Gabapentin Aurobindo należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwałego bólu wskutek uszkodzenia nerwów).

Gabapentin Aurobindo stosuje się w leczeniu:

-    różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych ograniczonych początkowo do pewnych okolic mózgu, niezależnie od tego, czy napady rozprzestrzeniają się do innych okolic mózgu, czy nie).

Lekarz przepisuje Gabapentin Aurobindo w celu leczenia padaczki, jeśli wcześniej stosowane leczenie nie pozwala na pełne zapobieganie napadom padaczkowym. Gabapentin Aurobindo należy przyjmować jako uzupełnienie obecnego leczenia, chyba że lekarz zaleci inaczej. Gabapentin Aurobindo można także stosować jako jedyny lek w leczeniu dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat;

-    obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwałego bólu wywołanego uszkodzeniem nerwów). Szereg różnych chorób może powodować obwodowy ból neuropatyczny (obejmujący głównie nogi i (lub) ręce), na przykład cukrzyca lub półpasiec. Ból odczuwa się jako uczucie gorąca, pieczenie, pulsowanie, rwanie, ból przenikliwy, kłucie, skurcze, bolesność, mrowienie, drętwienie, uczucie kłucia itd.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GABAPENTIN

AUROBINDO

Kiedy nie stosować leku Gabapentin Aurobindo

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na gabapentynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gabapentin Aurobindo.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gabapentin Aurobindo

-    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek, lekarz może zastosować inny schemat dawkowania,

-    jeśli pacjent jest poddawany hemodializie (usuwanie produktów przemiany materii w przypadku niewydolności nerek), należy o tym powiedzieć lekarzowi,

-    jeśli u pacjenta występują bóle mięśniowe i (lub) osłabienie mięśni,

-    jeśli u pacjenta występują objawy takie jak uporczywy ból żołądka, nudności i wymioty, należy natychmiast zwrócić się do lekarza, ponieważ mogą to być objawy ostrego zapalenia trzustki.

U niewielkiej liczby osób, którym podawano leki przeciwpadaczkowe, na przykład gabapentynę, występowały myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub samobójcze. Jeśli takie myśli się pojawią, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ważna informacja dotycząca potencjalnie poważnych reakcji

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Gabapentin Aurobindo mogą wystąpić reakcje alergiczne lub reakcje skórne, w tym reakcje ciężkie, które mogą prowadzić do poważnych komplikacji przy braku leczenia. Podczas przyjmowania leku Gabapentin Aurobindo pacjent powinien znać te objawy i uważnie obserwować się pod kątem ich wystąpienia.

Opis objawów znajduje się w punkcie 4 „Ze względu na możliwe, poważne konsekwencje zdrowotne należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku wystąpi którykolwiek z następujących objawów”.

Uwaga: butelka z HDPE zawiera środek suszący. Nie połykać.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki zawierające morfinę

Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające morfinę, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, ponieważ morfina może nasilać działanie leku Gabapentin Aurobindo.

Leki zobojętniające kwas żołądkowe stosowane w przypadku niestrawności

Jeśli jednocześnie stosuje się lek Gabapentin Aurobindo oraz leki zobojętniające kwas żołądkowy, zawierające glin i magnez, wchłanianie leku Gabapentin Aurobindo z żołądka może się zmniejszyć. Zaleca się zatem przyjmowanie leku Gabapentin Aurobindo najwcześniej dwie godziny po przyjęciu leku zobojętniającego.

W przypadku stosowania leku Gabapentin Aurobindo:

-    nie należy spodziewać się interakcji z innymi lekami przeciwpadaczkowymi lub doustnymi lekami antykoncepcyjnymi,

-    lek może zakłócać wyniki niektórych badań laboratoryjnych; jeśli konieczne jest badanie moczu, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi medycznemu, że przyjmuje się ten lek.

Przyjmowanie leku Gabapentin Aurobindo z jedzeniem i piciem

Gabapentin Aurobindo można zażywać z jedzeniem lub bez.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Leku Gabapentin Aurobindo nie należy przyjmować w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję.

Nie przeprowadzono badań dotyczących konkretnie przyjmowania gabapentyny przez kobiety w ciąży, jednak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych stwierdzano zwiększone ryzyko uszkodzenia    płodu,    w    szczególności    jeśli    stosowano    jednocześnie    więcej    niż    jeden lek przeciwpadaczkowy. Jeśli więc jest to możliwe, należy w okresie ciąży stosować tylko jeden lek przeciwpadaczkowy i to wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Jeśli pacjentka zaszła w ciążę, sądzi, że jest w ciąży lub planuje ciążę podczas stosowania leku Gabapentin Aurobindo, należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Nie wolno nagle odstawiać tego leku, ponieważ spowodować to może przełomowe napady drgawkowe, które mogą grozić poważnymi konsekwencjami dla matki i dla dziecka.

Karmienie piersią:

Gabapentyna, substancja czynna leku Gabapentin Aurobindo, przenika do mleka kobiecego.

Ponieważ wpływ na niemowlę nie jest znany, nie zaleca się karmienia piersią podczas przyjmowania leku Gabapentin Aurobindo.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Gabapentin Aurobindo może wywoływać zawroty głowy, senność i zmęczenie. Nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać skomplikowanych maszyn lub wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności, jeśli pacjent nie stwierdził, jak lek wpływa na zdolność do wykonywania tych czynności.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK GABAPENTIN AUROBINDO

Lek Gabapentin Aurobindo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz określi dawkę odpowiednią dla pacjenta.

Jeśli pacjentowi wydaje się, że działanie leku Gabapentin Aurobindo jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy przyjmować normalną dawkę leku Gabapentin Aurobindo, chyba że pacjent ma chore nerki.

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania i (lub) dawkę, jeśli pacjent ma chore nerki.

Należy kontynuować przyjmowanie leku Gabapentin Aurobindo, dopóki lekarz nie zaleci przerwanie stosowania.

Sposób i droga podawania

Lek Gabapentin Aurobindo jest przeznaczony do stosowania doustnego. Zawsze należy połykać kapsułki w całości, popijając dużą ilością wody.

Typowe dawkowanie w padaczce:

Dorośli i młodzież:

Należy przyjmować zaleconą liczbę kapsułek. Lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 300 mg do 900 mg na dobę. Następnie dawkę można zwiększyć zgodnie z zaleceniem lekarza maksymalnie do 3600 mg na dobę; lekarz zaleci przyjmowanie leku w 3 oddzielnych dawkach: jedną rano, drugą po południu i trzecią wieczorem.

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

Lekarz określi dawkę podawaną dziecku na podstawie masy ciała. Leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki początkowej, którą przez około 3 dni stopniowo się zwiększa. Typowa dawka w leczeniu padaczki wynosi 25 do 35 mg na kg masy ciała na dobę. Jest ona zazwyczaj podawana w 3 oddzielnych dawkach każdego dnia, zazwyczaj jedna rano, druga po południu i trzecia wieczorem Nie zaleca się podawania leku Gabapentin Aurobindo dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Typowe dawkowanie w bólu neuropatycznym:

Dorośli:

Przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza. Lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 300 mg do 900 mg na dobę. Następnie dawkę można zwiększyć zgodnie z zaleceniem lekarza maksymalnie do 3600 mg na dobę; lekarz zaleci przyjmowanie leku w 3 oddzielnych dawkach: jedną rano, drugą po południu i trzecią wieczorem.

W przypadku chorób nerek lub hemodializy

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania i (lub) dawkę, jeśli pacjent ma chore nerki lub jest poddawany hemodializie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gabapentin Aurobindo

Dawka większa niż zalecana może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych, w tym utraty przytomności, zawrotów głowy, podwójnego widzenia, niewyraźnego mówienia, senności i biegunki. Należy skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala, jeśli pacjent przyjmie dawkę leku Gabapentin Aurobindo większą niż przepisana przez lekarza. Należy wziąć ze sobą kapsułki, których pacjent nie przyjął, a także opakowanie i ulotkę, dzięki czemu personel szpitala będzie mógł stwierdzić, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Gabapentin Aurobindo

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, można go zastosować natychmiast po przypomnieniu sobie, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gabapentin Aurobindo

Nie należy przerywać stosowania leku Gabapentin Aurobindo, chyba że lekarz tak zaleci. Jeśli leczenie ma zostać zakończone, powinno się to odbywać stopniowo, co najmniej w ciągu tygodnia. Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Gabapentin Aurobindo nagle lub zanim zaleci to lekarz, istnieje zwiększone ryzyko napadów drgawkowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Gabapentin Aurobindo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku wystąpi jeden z następujących objawów, ponieważ mogą one być ciężkie:

• ciężkie reakcje skórne wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, na przykład obrzęk warg i twarzy, wysypka i zaczerwienienie skóry i (lub) wypadanie włosów (mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej),

•    uporczywy ból żołądka, nudności i wymioty, ponieważ mogą to być objawy ostrego zapalenia trzustki.

• lek Gabapentin Aurobindo może powodować poważne lub zagrażające życiu reakcje alergiczne, które mogą dotyczyć skóry lub innych części ciała, na przykład wątroby lub krwinek. Przy takim odczynie może występować wysypka. Taka reakcja może wymagać przyjęcia do szpitala lub przerwania stosowania leku Gabapentin Aurobindo. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

•    wysypka skórna

•    pokrzywka

• gorączka

•    nieustępujące powiększenie węzłów chłonnych

• obrzęk warg i języka

•    zażółcenie skóry lub białek oczu

•    nietypowe siniaki lub krwawienie

•    silne zmęczenie lub osłabienie

•    nieoczekiwany ból mięśni

•    częste zakażenia

Te objawy mogą być pierwszą oznaką poważnego odczynu. Lekarz powinien zbadać pacjenta i podjąć decyzję o kontynuowaniu przyjmowania leku Gabapentin Aurobindo.

Jeśli pacjent jest poddawany hemodializie, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli występują bóle mięśniowe i (lub) osłabienie mięśni,

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zakażenia wirusowe

• senność, zawroty głowy, brak koordynacji ruchów

•    uczucie zmęczenia, gorączka

Częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów):

• zapalenie płuc, zakażenie układu oddechowego, zakażenie dróg moczowych, zapalenie ucha lub inne zakażenia

•    mała liczba krwinek białych

•    jadłowstręt, wzmożone łaknienie

• wrogość wobec innych osób, splątanie, zmiany nastroju, depresja, lęk, nerwowość, zaburzenia myślenia

• drgawki, gwałtowne ruchy, zaburzenia mowy, utrata pamięci, drżenie, problemy ze snem, bóle głowy, nadwrażliwość skóry, osłabienie czucia (drętwienie), problemy z koordynacją ruchów, nietypowe ruchy oczu, nasilenie, zmniejszenie lub brak odruchów

•    niewyraźne widzenie, podwójne widzenie

•    zawroty głowy

• podwyższone ciśnienie krwi, zaczerwienienie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych

•    trudności z oddychaniem, zapalenie oskrzeli, ból gardła, kaszel, suchość nosa

• wymioty, nudności, zaburzenia dotyczące zębów, zapalenie dziąseł, biegunka, ból żołądka, niestrawność, zaparcia, suchość w jamie ustnej lub gardle, wzdęcia

•    obrzęk twarzy, sinienie, wysypka, świąd, trądzik

•    bóle stawów, bóle mięśni, bóle pleców, tiki

•    utrudniony wzwód (impotencja)

• obrzęk nóg i rąk, trudności z chodzeniem, osłabienie, ból, złe samopoczucie, objawy grypopodobne

•    zmniejszona liczba białych krwinek, zwiększenie masy ciała

•    przypadkowe urazy, złamania, otarcia

Dodatkowo w badaniach klinicznych u dzieci obserwowano agresywne zachowania i gwałtowne ruchy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    reakcje alergiczne, na przykład pokrzywka

•    osłabienie ruchów

•    szybkie bicie serca

• obrzęk, który może obejmować twarz, tułów i kończyny

• nieprawidłowe wyniki badań krwi, wskazujące na chorobę wątroby

Następujące działania niepożądane stwierdzano po wprowadzeniu leku do obrotu:

zmniejszona liczba płytek krwi

•    omamy

•    nieprawidłowe ruchy, na przykład skręcanie, gwałtowne ruchy i sztywność

•    dzwonienie w uszach

• grupa działań niepożądanych, do których mogą należeć jednocześnie obrzęk węzłów chłonnych (pojedyncze, niewielkie, wypukłe guzki pod skórą), gorączka, wysypka i zapalenie wątroby.

•    żółknięcie skóry i białkówki oka (żółtaczka)

•    zapalenie wątroby

•    ostra niewydolność nerek, nietrzymanie moczu

•    zwiększenie masy tkanki piersi, powiększenie piersi

• działania niepożądane po nagłym odstawieniu gabapentyny (lęk, bezsenność, nudności, ból, pocenie się), ból w klatce piersiowej

•    zmiany stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GABAPENTIN AUROBINDO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Gabapentin Aurobindo po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku i butelce po literach EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Opakowanie typu blister: przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym.

Butelka z HDPE: przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym.

Zużyć w ciągu 12 miesięcy do pierwszego otwarcia butelki z HDPE.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gabapentin Aurobindo

-    Substancją czynną leku jest gabapentyna.

Każda kapsułka twarda 100 mg zawiera 100 mg gabapentyny.

Każda kapsułka twarda 300 mg zawiera 300 mg gabapentyny.

Każda kapsułka twarda 400 mg zawiera 400 mg gabapentyny.

-    Pozostałe składniki:

Zawartość kapsułki: skrobia kukurydziana i talk.

Otoczka kapsułki:

100 mg: tytanu dwutlenek (E171), sodu laurylosiarczan, żelatyna.

300 mg: żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171), sodu laurylosiarczan, żelatyna.

400 mg: czerwony tlenek żelaza (E172), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171), sodu laurylosiarczan, żelatyna.

Tusz do nadruku: szelak, glikol propylenowy, żelaza tlenek czarny, potasu wodorotlenek

Jak wygląda lek Gabapentin Aurobindo i co zawiera opakowanie

Kapsułki twarde

Gabapentin Aurobindo 100 mg: twarde kapsułki z nadrukiem „D” na białym wieczku i „02” na białej części dolnej, zawierające biały lub prawie biały, krystaliczny proszek.

Gabapentin Aurobindo 300 mg: twarde kapsułki z nadrukiem „D” na żółtym wieczku i „03” na żółtej części dolnej, zawierające biały lub prawie biały, krystaliczny proszek.

Gabapentin Aurobindo 400 mg: twarde kapsułki z nadrukiem „D” na pomarańczowym wieczku i „04” na pomarańczowej części dolnej, zawierające biały lub prawie biały, krystaliczny proszek.

Kapsułki Gabapentin Aurobindo 100 mg są dostępne:

-    w opakowaniach typu blister z poliamidu/aluminium/PWC i aluminium po 10, 20, 30, 50, 60, 90,

100 i 200 kapsułek twardych.

-    w butelkach z HDPE z polipropylenowym wieczkiem oraz środkiem suszącym (żel krzemionkowy): 100, 200 i 1000 kapsułek twardych.

Kapsułki Gabapentin Aurobindo 300 mg są dostępne:

-    w opakowaniach typu blister z poliamidu/aluminium/PWC i aluminium po 10, 20, 30, 50, 60, 90,

100 i 200 kapsułek twardych.

-    w butelkach z HDPE z polipropylenowym wieczkiem oraz środkiem suszącym (żel krzemionkowy): 100, 200 i 1000 kapsułek twardych.

Kapsułki Gabapentin Aurobindo 400 mg są dostępne:

-    w opakowaniach typu blister z poliamidu/aluminium/PWC i aluminium po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 i 300 kapsułek twardych.

-    w butelkach z HDPE z polipropylenowym wieczkiem oraz środkiem suszącym (żel krzemionkowy): 100, 200, 300 i 500 kapsułek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Wielka Brytania

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Republika Czeska

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia


Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg Hartkapseln Gabapentine Aurobindo 100, 300, 400 mg, capsules, hard Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg Kancyna, TBtpga Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg tvrde tobolky Gabapentin Aurobindo

Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg kapseli, kova Gabapentine Aurobindo 100, 300, 400 mg, gelules Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg Hartkapseln Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg KayaKia, oK^ppa Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg kemeny kapszula Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg capsules, hard Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg capsule rigide Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg cietas kapsulas Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg kietos kapsules Gabapentine Aurobindo 100, 300, 400 mg, capsules, hard Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg kapsler, hard Gabapentin Aurobindo Gabapentina Aurobindo

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg capsule Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg tvrde kapsuły Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg trde kapsule Gabapentina Aurobindo 100, 300, 400 mg capsulas duras Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg kapslar, harda Gabapentin 100, 300, 400 mg capsules, hard

Data ostatniego zatwierdzenia ulotki