+ iMeds.pl

Gabapentin aurobindo 300 mgUlotka Gabapentin aurobindo

UK-H-1165-001-003-IB-003 variation for Gabapentin Aurobindo capsules, hard is approved by

RMS-UK on 19.12.2012

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gabapentin Aurobindo, 100 mg, kapsułki twarde Gabapentin Aurobindo, 300 mg, kapsułki twarde Gabapentin Aurobindo, 400 mg, kapsułki twarde

(Gabapentyna)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gabapentin Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gabapentin Aurobindo

3.    Jak stosować lek Gabapentin Aurobindo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gabapentin Aurobindo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GABAPENTIN AUROBINDO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Gabapentin Aurobindo należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwałego bólu wskutek uszkodzenia nerwów).

Gabapentin Aurobindo stosuje się w leczeniu:

-    różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych ograniczonych początkowo do pewnych okolic mózgu, niezależnie od tego, czy napady rozprzestrzeniają się do innych okolic mózgu, czy nie).

Lekarz przepisuje Gabapentin Aurobindo w celu leczenia padaczki, jeśli wcześniej stosowane leczenie nie pozwala na pełne zapobieganie napadom padaczkowym. Gabapentin Aurobindo należy przyjmować jako uzupełnienie obecnego leczenia, chyba że lekarz zaleci inaczej. Gabapentin Aurobindo można także stosować jako jedyny lek w leczeniu dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat;

-    obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwałego bólu wywołanego uszkodzeniem nerwów). Szereg różnych chorób może powodować obwodowy ból neuropatyczny (obejmujący głównie nogi i (lub) ręce), na przykład cukrzyca lub półpasiec. Ból odczuwa się jako uczucie gorąca, pieczenie, pulsowanie, rwanie, ból przenikliwy, kłucie, skurcze, bolesność, mrowienie, drętwienie, uczucie kłucia itd.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GABAPENTIN

AUROBINDO

Kiedy nie stosować leku Gabapentin Aurobindo

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na gabapentynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gabapentin Aurobindo.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gabapentin Aurobindo

-    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek, lekarz może zastosować inny schemat dawkowania,

-    jeśli pacjent jest poddawany hemodializie (usuwanie produktów przemiany materii w przypadku niewydolności nerek), należy o tym powiedzieć lekarzowi,

-    jeśli u pacjenta występują bóle mięśniowe i (lub) osłabienie mięśni,

-    jeśli u pacjenta występują objawy takie jak uporczywy ból żołądka, nudności i wymioty, należy natychmiast zwrócić się do lekarza, ponieważ mogą to być objawy ostrego zapalenia trzustki.

U niewielkiej liczby osób, którym podawano leki przeciwpadaczkowe, na przykład gabapentynę, występowały myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub samobójcze. Jeśli takie myśli się pojawią, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ważna informacja dotycząca potencjalnie poważnych reakcji

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Gabapentin Aurobindo mogą wystąpić reakcje alergiczne lub reakcje skórne, w tym reakcje ciężkie, które mogą prowadzić do poważnych komplikacji przy braku leczenia. Podczas przyjmowania leku Gabapentin Aurobindo pacjent powinien znać te objawy i uważnie obserwować się pod kątem ich wystąpienia.

Opis objawów znajduje się w punkcie 4 „Ze względu na możliwe, poważne konsekwencje zdrowotne należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku wystąpi którykolwiek z następujących objawów”.

Uwaga: butelka z HDPE zawiera środek suszący. Nie połykać.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki zawierające morfinę

Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające morfinę, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, ponieważ morfina może nasilać działanie leku Gabapentin Aurobindo.

Leki zobojętniające kwas żołądkowe stosowane w przypadku niestrawności

Jeśli jednocześnie stosuje się lek Gabapentin Aurobindo oraz leki zobojętniające kwas żołądkowy, zawierające glin i magnez, wchłanianie leku Gabapentin Aurobindo z żołądka może się zmniejszyć. Zaleca się zatem przyjmowanie leku Gabapentin Aurobindo najwcześniej dwie godziny po przyjęciu leku zobojętniającego.

W przypadku stosowania leku Gabapentin Aurobindo:

-    nie należy spodziewać się interakcji z innymi lekami przeciwpadaczkowymi lub doustnymi lekami antykoncepcyjnymi,

-    lek może zakłócać wyniki niektórych badań laboratoryjnych; jeśli konieczne jest badanie moczu, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi medycznemu, że przyjmuje się ten lek.

Przyjmowanie leku Gabapentin Aurobindo z jedzeniem i piciem

Gabapentin Aurobindo można zażywać z jedzeniem lub bez.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Leku Gabapentin Aurobindo nie należy przyjmować w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję.

Nie przeprowadzono badań dotyczących konkretnie przyjmowania gabapentyny przez kobiety w ciąży, jednak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych stwierdzano zwiększone ryzyko uszkodzenia    płodu,    w    szczególności    jeśli    stosowano    jednocześnie    więcej    niż    jeden lek przeciwpadaczkowy. Jeśli więc jest to możliwe, należy w okresie ciąży stosować tylko jeden lek przeciwpadaczkowy i to wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Jeśli pacjentka zaszła w ciążę, sądzi, że jest w ciąży lub planuje ciążę podczas stosowania leku Gabapentin Aurobindo, należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Nie wolno nagle odstawiać tego leku, ponieważ spowodować to może przełomowe napady drgawkowe, które mogą grozić poważnymi konsekwencjami dla matki i dla dziecka.

Karmienie piersią:

Gabapentyna, substancja czynna leku Gabapentin Aurobindo, przenika do mleka kobiecego.

Ponieważ wpływ na niemowlę nie jest znany, nie zaleca się karmienia piersią podczas przyjmowania leku Gabapentin Aurobindo.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Gabapentin Aurobindo może wywoływać zawroty głowy, senność i zmęczenie. Nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać skomplikowanych maszyn lub wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności, jeśli pacjent nie stwierdził, jak lek wpływa na zdolność do wykonywania tych czynności.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK GABAPENTIN AUROBINDO

Lek Gabapentin Aurobindo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz określi dawkę odpowiednią dla pacjenta.

Jeśli pacjentowi wydaje się, że działanie leku Gabapentin Aurobindo jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy przyjmować normalną dawkę leku Gabapentin Aurobindo, chyba że pacjent ma chore nerki.

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania i (lub) dawkę, jeśli pacjent ma chore nerki.

Należy kontynuować przyjmowanie leku Gabapentin Aurobindo, dopóki lekarz nie zaleci przerwanie stosowania.

Sposób i droga podawania

Lek Gabapentin Aurobindo jest przeznaczony do stosowania doustnego. Zawsze należy połykać kapsułki w całości, popijając dużą ilością wody.

Typowe dawkowanie w padaczce:

Dorośli i młodzież:

Należy przyjmować zaleconą liczbę kapsułek. Lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 300 mg do 900 mg na dobę. Następnie dawkę można zwiększyć zgodnie z zaleceniem lekarza maksymalnie do 3600 mg na dobę; lekarz zaleci przyjmowanie leku w 3 oddzielnych dawkach: jedną rano, drugą po południu i trzecią wieczorem.

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

Lekarz określi dawkę podawaną dziecku na podstawie masy ciała. Leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki początkowej, którą przez około 3 dni stopniowo się zwiększa. Typowa dawka w leczeniu padaczki wynosi 25 do 35 mg na kg masy ciała na dobę. Jest ona zazwyczaj podawana w 3 oddzielnych dawkach każdego dnia, zazwyczaj jedna rano, druga po południu i trzecia wieczorem Nie zaleca się podawania leku Gabapentin Aurobindo dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Typowe dawkowanie w bólu neuropatycznym:

Dorośli:

Przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza. Lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj od 300 mg do 900 mg na dobę. Następnie dawkę można zwiększyć zgodnie z zaleceniem lekarza maksymalnie do 3600 mg na dobę; lekarz zaleci przyjmowanie leku w 3 oddzielnych dawkach: jedną rano, drugą po południu i trzecią wieczorem.

W przypadku chorób nerek lub hemodializy

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania i (lub) dawkę, jeśli pacjent ma chore nerki lub jest poddawany hemodializie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gabapentin Aurobindo

Dawka większa niż zalecana może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych, w tym utraty przytomności, zawrotów głowy, podwójnego widzenia, niewyraźnego mówienia, senności i biegunki. Należy skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala, jeśli pacjent przyjmie dawkę leku Gabapentin Aurobindo większą niż przepisana przez lekarza. Należy wziąć ze sobą kapsułki, których pacjent nie przyjął, a także opakowanie i ulotkę, dzięki czemu personel szpitala będzie mógł stwierdzić, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Gabapentin Aurobindo

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, można go zastosować natychmiast po przypomnieniu sobie, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gabapentin Aurobindo

Nie należy przerywać stosowania leku Gabapentin Aurobindo, chyba że lekarz tak zaleci. Jeśli leczenie ma zostać zakończone, powinno się to odbywać stopniowo, co najmniej w ciągu tygodnia. Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Gabapentin Aurobindo nagle lub zanim zaleci to lekarz, istnieje zwiększone ryzyko napadów drgawkowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Gabapentin Aurobindo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku wystąpi jeden z następujących objawów, ponieważ mogą one być ciężkie:

• ciężkie reakcje skórne wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, na przykład obrzęk warg i twarzy, wysypka i zaczerwienienie skóry i (lub) wypadanie włosów (mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej),

•    uporczywy ból żołądka, nudności i wymioty, ponieważ mogą to być objawy ostrego zapalenia trzustki.

• lek Gabapentin Aurobindo może powodować poważne lub zagrażające życiu reakcje alergiczne, które mogą dotyczyć skóry lub innych części ciała, na przykład wątroby lub krwinek. Przy takim odczynie może występować wysypka. Taka reakcja może wymagać przyjęcia do szpitala lub przerwania stosowania leku Gabapentin Aurobindo. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

•    wysypka skórna

•    pokrzywka

• gorączka

•    nieustępujące powiększenie węzłów chłonnych

• obrzęk warg i języka

•    zażółcenie skóry lub białek oczu

•    nietypowe siniaki lub krwawienie

•    silne zmęczenie lub osłabienie

•    nieoczekiwany ból mięśni

•    częste zakażenia

Te objawy mogą być pierwszą oznaką poważnego odczynu. Lekarz powinien zbadać pacjenta i podjąć decyzję o kontynuowaniu przyjmowania leku Gabapentin Aurobindo.

Jeśli pacjent jest poddawany hemodializie, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli występują bóle mięśniowe i (lub) osłabienie mięśni,

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zakażenia wirusowe

• senność, zawroty głowy, brak koordynacji ruchów

•    uczucie zmęczenia, gorączka

Częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów):

• zapalenie płuc, zakażenie układu oddechowego, zakażenie dróg moczowych, zapalenie ucha lub inne zakażenia

•    mała liczba krwinek białych

•    jadłowstręt, wzmożone łaknienie

• wrogość wobec innych osób, splątanie, zmiany nastroju, depresja, lęk, nerwowość, zaburzenia myślenia

• drgawki, gwałtowne ruchy, zaburzenia mowy, utrata pamięci, drżenie, problemy ze snem, bóle głowy, nadwrażliwość skóry, osłabienie czucia (drętwienie), problemy z koordynacją ruchów, nietypowe ruchy oczu, nasilenie, zmniejszenie lub brak odruchów

•    niewyraźne widzenie, podwójne widzenie

•    zawroty głowy

• podwyższone ciśnienie krwi, zaczerwienienie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych

•    trudności z oddychaniem, zapalenie oskrzeli, ból gardła, kaszel, suchość nosa

• wymioty, nudności, zaburzenia dotyczące zębów, zapalenie dziąseł, biegunka, ból żołądka, niestrawność, zaparcia, suchość w jamie ustnej lub gardle, wzdęcia

•    obrzęk twarzy, sinienie, wysypka, świąd, trądzik

•    bóle stawów, bóle mięśni, bóle pleców, tiki

•    utrudniony wzwód (impotencja)

• obrzęk nóg i rąk, trudności z chodzeniem, osłabienie, ból, złe samopoczucie, objawy grypopodobne

•    zmniejszona liczba białych krwinek, zwiększenie masy ciała

•    przypadkowe urazy, złamania, otarcia

Dodatkowo w badaniach klinicznych u dzieci obserwowano agresywne zachowania i gwałtowne ruchy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    reakcje alergiczne, na przykład pokrzywka

•    osłabienie ruchów

•    szybkie bicie serca

• obrzęk, który może obejmować twarz, tułów i kończyny

• nieprawidłowe wyniki badań krwi, wskazujące na chorobę wątroby

Następujące działania niepożądane stwierdzano po wprowadzeniu leku do obrotu:

zmniejszona liczba płytek krwi

•    omamy

•    nieprawidłowe ruchy, na przykład skręcanie, gwałtowne ruchy i sztywność

•    dzwonienie w uszach

• grupa działań niepożądanych, do których mogą należeć jednocześnie obrzęk węzłów chłonnych (pojedyncze, niewielkie, wypukłe guzki pod skórą), gorączka, wysypka i zapalenie wątroby.

•    żółknięcie skóry i białkówki oka (żółtaczka)

•    zapalenie wątroby

•    ostra niewydolność nerek, nietrzymanie moczu

•    zwiększenie masy tkanki piersi, powiększenie piersi

• działania niepożądane po nagłym odstawieniu gabapentyny (lęk, bezsenność, nudności, ból, pocenie się), ból w klatce piersiowej

•    zmiany stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GABAPENTIN AUROBINDO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Gabapentin Aurobindo po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku i butelce po literach EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Opakowanie typu blister: przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym.

Butelka z HDPE: przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym.

Zużyć w ciągu 12 miesięcy do pierwszego otwarcia butelki z HDPE.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gabapentin Aurobindo

-    Substancją czynną leku jest gabapentyna.

Każda kapsułka twarda 100 mg zawiera 100 mg gabapentyny.

Każda kapsułka twarda 300 mg zawiera 300 mg gabapentyny.

Każda kapsułka twarda 400 mg zawiera 400 mg gabapentyny.

-    Pozostałe składniki:

Zawartość kapsułki: skrobia kukurydziana i talk.

Otoczka kapsułki:

100 mg: tytanu dwutlenek (E171), sodu laurylosiarczan, żelatyna.

300 mg: żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171), sodu laurylosiarczan, żelatyna.

400 mg: czerwony tlenek żelaza (E172), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171), sodu laurylosiarczan, żelatyna.

Tusz do nadruku: szelak, glikol propylenowy, żelaza tlenek czarny, potasu wodorotlenek

Jak wygląda lek Gabapentin Aurobindo i co zawiera opakowanie

Kapsułki twarde

Gabapentin Aurobindo 100 mg: twarde kapsułki z nadrukiem „D” na białym wieczku i „02” na białej części dolnej, zawierające biały lub prawie biały, krystaliczny proszek.

Gabapentin Aurobindo 300 mg: twarde kapsułki z nadrukiem „D” na żółtym wieczku i „03” na żółtej części dolnej, zawierające biały lub prawie biały, krystaliczny proszek.

Gabapentin Aurobindo 400 mg: twarde kapsułki z nadrukiem „D” na pomarańczowym wieczku i „04” na pomarańczowej części dolnej, zawierające biały lub prawie biały, krystaliczny proszek.

Kapsułki Gabapentin Aurobindo 100 mg są dostępne:

-    w opakowaniach typu blister z poliamidu/aluminium/PWC i aluminium po 10, 20, 30, 50, 60, 90,

100 i 200 kapsułek twardych.

-    w butelkach z HDPE z polipropylenowym wieczkiem oraz środkiem suszącym (żel krzemionkowy): 100, 200 i 1000 kapsułek twardych.

Kapsułki Gabapentin Aurobindo 300 mg są dostępne:

-    w opakowaniach typu blister z poliamidu/aluminium/PWC i aluminium po 10, 20, 30, 50, 60, 90,

100 i 200 kapsułek twardych.

-    w butelkach z HDPE z polipropylenowym wieczkiem oraz środkiem suszącym (żel krzemionkowy): 100, 200 i 1000 kapsułek twardych.

Kapsułki Gabapentin Aurobindo 400 mg są dostępne:

-    w opakowaniach typu blister z poliamidu/aluminium/PWC i aluminium po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 i 300 kapsułek twardych.

-    w butelkach z HDPE z polipropylenowym wieczkiem oraz środkiem suszącym (żel krzemionkowy): 100, 200, 300 i 500 kapsułek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Wielka Brytania

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Republika Czeska

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia


Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg Hartkapseln Gabapentine Aurobindo 100, 300, 400 mg, capsules, hard Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg Kancyna, TBtpga Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg tvrdé tobolky Gabapentin Aurobindo

Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg kapseli, kova Gabapentine Aurobindo 100, 300, 400 mg, gélules Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg Hartkapseln Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg KayaKia, oKkppa Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg kemény kapszula Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg capsules, hard Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg capsule rigide Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg cietäs kapsulas Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg kietos kapsulès Gabapentine Aurobindo 100, 300, 400 mg, capsules, hard Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg kapsler, hard Gabapentin Aurobindo Gabapentina Aurobindo

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg capsule Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg tvrdé kapsuły Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg trde kapsule Gabapentina Aurobindo 100, 300, 400 mg cápsulas duras Gabapentin Aurobindo 100, 300, 400 mg kapslar, harda Gabapentin 100, 300, 400 mg capsules, hard

Data ostatniego zatwierdzenia ulotki

Gabapentin Aurobindo

Charakterystyka Gabapentin aurobindo

UK-H-1165-001-003-IB-003 variation for Gabapentin Aurobindo capsules, hard is approved by

RMS-UK on 19.12.2012

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gabapentin Aurobindo, 300 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka twarda 300 mg zawiera 300 mg gabapentyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde

Kapsułki twarde z nadrukiem „D” na żółtym wieczku i „03” na żółtej części dolnej, zawierające biały lub prawie biały, krystaliczny proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Padaczka

Gabapentyna Aurobindo wskazana jest jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych, także wtórnie uogólnionych, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych (patrz punkt 5.1).

Gabapentyna Aurobindo wskazana jest do stosowania w monoterapii napadów częściowych, także wtórnie uogólnionych, u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych.

Leczenie obwodowego bólu neuropatycznego

Gabapentyna Aurobindo wskazana jest do stosowania w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po przebytym półpaścu u dorosłych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Lek przeznaczony do stosowania doustnego.

Gabapentynę Aurobindo można przyjmować niezależnie od posiłków. Kapsułki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Dla wszystkich wskazań schemat ustalania dawki w przypadku rozpoczynania leczenia opisano w tabeli 1. Schemat ten zaleca się u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. Instrukcje dotyczące dawkowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat podano w osobnym podpunkcie w dalszej części niniejszego punktu.

Tabela 1:

Schemat dawkowania na początku leczenia Dzień 1 - 300 mg raz na dobę Dzień 2 - 300 mg dwa razy na dobę Dzień 3 - 300 mg trzy razy na dobę

Przerwanie stosowania gabapentyny

Zgodnie z obecnie stosowaną praktyką kliniczną, odstawienie gabapentyny powinno odbywać się stopniowo przez minimum tydzień, niezależnie od wskazania.

Padaczka

Padaczka zwykle wymaga długotrwałego leczenia. Dawkowanie ustala lekarz prowadzący zależnie od indywidualnej tolerancji i skuteczności.

Dorośli i młodzież:

W badaniach klinicznych skuteczny zakres dawek wynosił od 900 do 3600 mg/dobę. Leczenie można rozpocząć od zwiększania dawki w sposób opisany w tabeli 1 lub podając 300 mg trzy razy na dobę w pierwszym dniu leczenia. Następnie, zależnie od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na lek i tolerancji, dawkę można zwiększać o 300 mg/dobę co 2-3 dni, do maksymalnej dawki 3600 mg/dobę. U niektórych pacjentów wskazane może być wolniejsze zwiększanie dawki gabapentyny. Minimalny czas do osiągnięcia dawki 1800 mg/dobę wynosi 1 tydzień, do dawki 2400 mg/dobę - łącznie dwa tygodnie, a do dawki 3600 mg/dobę - łącznie trzy tygodnie. Dawki do 4800 mg/dobę były dobrze tolerowane w długookresowych otwartych badaniach klinicznych. Całkowita dawka dobowa powinna być podzielona na trzy dawki pojedyncze, przy czym maksymalny odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być dłuższy niż 12 godzin, by zapobiec napadom przełomowym.

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

Dawka początkowa powinna wynosić od 10 do 15 mg/kg mc./dobę. Dawka skuteczna osiągana jest przez stopniowe zwiększanie dawki przez okres około trzech dni. Dawka skuteczna gabapentyny u dzieci w wieku 6 lat i starszych wynosi 25 do 35 mg/kg mc./dobę. Dawki do 50 mg/kg mc./dobę były dobrze tolerowane w długookresowym badaniu klinicznym. Całkowita dawka dobowa powinna być podzielona na trzy dawki pojedyncze, przy czym maksymalny odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być dłuższy niż 12 godzin.

Nie jest konieczne monitorowanie stężenia gabapentyny w osoczu w celu optymalizacji leczenia gabapentyną. Ponadto gabapentyna może być stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi bez obawy o zmiany stężenia w osoczu samej gabapentyny lub stężenia w surowicy innych leków przeciwpadaczkowych.

Obwodowy ból neuropatyczny

Dorośli

Leczenie można rozpocząć od zwiększania dawki w sposób opisany w tabeli 1. Leczenie można też rozpocząć od podania 900 mg/dobę w trzech równych dawkach podzielonych. Następnie - zależnie od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na lek i tolerancji - dawkę można zwiększać o 300 mg/dobę co 2-3 dni do maksymalnej dawki 3600 mg/dobę. U niektórych pacjentów wskazane może być wolniejsze zwiększanie dawki gabapentyny. Minimalny czas do osiągnięcia dawki 1800 mg/dobę wynosi 1 tydzień, do dawki 2400 mg/dobę - łącznie dwa tygodnie, a do dawki 3600 mg/dobę - łącznie trzy tygodnie.

Nie oceniano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa czy nerwoból po przebytym półpaścu, w badaniach klinicznych przez okres dłuższy niż 5 miesięcy. Jeżeli pacjent wymagał będzie podawania leku przez okres dłuższy niż 5 miesięcy z powodu obwodowego bólu neuropatycznego, lekarz prowadzący powinien ocenić stan kliniczny pacjenta i konieczność stosowania dalszego leczenia.

Instrukcje dla wszystkich wskazań do stosowania

U pacjentów w złym stanie ogólnym, tzn. z małą masą ciała, u pacjentów po przeszczepie narządu itp., dawkowanie należy zwiększać wolniej - stosując mniejsze dawki albo wydłużając odstęp pomiędzy kolejnym zwiększeniem dawki.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U osób w podeszłym wieku może być konieczna modyfikacja dawki ze względu na pogarszającą się z wiekiem wydolność nerek (patrz tabela 2). Senność, obrzęki obwodowe, osłabienie mogą występować częściej u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i (lub) poddawanych hemodializie zaleca się modyfikowanie dawkowania w sposób opisany w tabeli 2. W celu zgodnego z zaleceniami dawkowania u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek można zastosować kapsułki zawierające 100 mg gabapentyny.

Tabela 2

Dawkowanie gabapentyny u dorosłych w zależności od wydolności nerek

Klirens kreatyniny (ml/min)

Całkowita dawka dobowa3 (mg/dobę)

>80

900-3600

50-79

600-1800

30-49

300-900

15-29

150b-600

< 15c

150b-300

a Całkowita dawka dobowa powinna być podawana w trzech dawkach podzielonych. Zmniejszenie dawki stosuje się u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny < 79 ml/min). b Należy podawać 300 mg co drugi dzień.

c W przypadku pacjentów z klirensem kreatyniny < 15 ml/min dawkę dobową należy zmniejszyć proporcjonalnie do wartości klirensu kreatyniny (np. pacjenci z klirensem kreatyniny wynoszącym 7,5 ml/min powinni otrzymywać połowę dawki dobowej stosowanej u pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym 15 ml/min).

Stosowanie leku u pacjentów poddawanych hemodializie

W przypadku pacjentów z bezmoczem poddawanych hemodializie, którzy nigdy wcześniej nie otrzymywali gabapentyny, zaleca się podanie dawki nasycającej wynoszącej 300 do 400 mg, a następnie 200 do 300 mg gabapentyny po każdych 4 godzinach hemodializy. W dniach pomiędzy hemodializami nie powinno się podawać gabapentyny.

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek poddawanych hemodializie wielkość dawki podtrzymującej należy oprzeć na zaleceniach dotyczących dawkowania zawartych w tabeli 2. Oprócz dawki podtrzymującej zaleca się podawanie 200 do 300 mg po każdych 4 godzinach hemodializy.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na gabapentynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów, którym podawano leki przeciwpadaczkowe z różnych wskazań, zgłaszano myśli i zachowania samobójcze. Metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych placebo, dotyczących leków przeciwpadaczkowych także wykazała niewielkie zwiększenia ryzyka myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm tego ryzyka nie jest znany, zaś dostępne dane nie wykluczają możliwości zwiększenia ryzyka w przypadku gabapentyny.

Należy więc kontrolować, czy u pacjenta nie wystąpiły objawy myśli i zachowań samobójczych, oraz rozważyć odpowiednie leczenie. Pacjentów oraz ich opiekunów należy poinformować, aby zwrócili się o pomoc lekarską w przypadku wystąpienia objawów myśli i zachowań samobójczych.

Jeśli w trakcie stosowania gabapentyny u pacjenta rozwinie się ostre zapalenie trzustki, powinno się rozważyć odstawienie gabapentyny (patrz punkt 4.8).

Pomimo braku dowodów na występowanie napadów drgawkowych z odbicia po zastosowaniu gabapentyny, nagłe odstawienie leków przeciwdrgawkowych u pacjentów z padaczką może wywołać stan padaczkowy (patrz punkt 4.2).

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych, podczas stosowania gabapentyny u niektórych pacjentów może dochodzić do zwiększenia częstości napadów lub pojawienia się nowych rodzajów napadów drgawkowych.

Tak jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych, próby odstawienia dodatkowych leków przeciwpadaczkowych u pacjentów opornych na terapię, leczonych więcej niż jednym lekiem przeciwpadaczkowym, w celu osiągnięcia monoterapii gabapentyną, mają mały odsetek powodzeń.

Gabapentyna nie jest uważana za skuteczny lek w napadach pierwotnie uogólnionych, takich jak napady nieświadomości. U niektórych pacjentów może je nawet nasilać. W związku z tym u pacjentów z napadami mieszanymi, w tym z napadami nieświadomości, gabapentynę należy stosować ostrożnie.

Nie przeprowadzono systematycznych badań z gabapentyną u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. W jednym badaniu z zastosowaniem podwójnie ślepej próby u pacjentów z bólem neuropatycznym senność, obrzęki obwodowe i osłabienie występowały u nieco większego odsetka pacjentów w wieku 65 lat i starszych aniżeli u pacjentów młodszych. Oprócz tego badania kliniczne w tej grupie nie wskazują, aby profil zdarzeń niepożądanych różnił się od profilu zdarzeń niepożądanych obserwowanego u młodszych pacjentów.

Nie przeprowadzono wystarczająco dokładnych badań nad wpływem długotrwałego (powyżej 36 tygodni) stosowania gabapentyny na procesy uczenia się, inteligencję oraz rozwój u dzieci i młodzieży. Korzyści płynące z długotrwałej terapii należy zatem rozpatrywać w kontekście potencjalnych zagrożeń.

Osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS)

U pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe, w tym gabapentynę, stwierdzono występowanie ciężkich, zagrażających życiu, układowych reakcji nadwrażliwości, takich jak osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (patrz punkt 4.8).

Należy podkreślić, że wczesne objawy nadwrażliwości, takie jak gorączka lub powiększenie węzłów chłonnych, mogą występować nawet przy braku widocznej wysypki. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast zbadać pacjenta. Jeśli nie uda się potwierdzić innej etiologii tych objawów, należy przerwać podawanie gabapentyny.

Badania laboratoryjne

Podczas półilościowego oznaczania białka całkowitego w moczu testem paskowym możliwe jest uzyskiwanie fałszywie dodatnich wyników. Zaleca się zatem weryfikowanie dodatniego wyniku testu paskowego metodami opartymi na innych zasadach analitycznych, np. metodą biuretową, turbidymetryczną lub metodami wiązania barwników, albo też oznaczać ten parametr od razu inną metodą.

Uwaga: butelka z HDPE zawiera środek suszący. Nie połykać.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniu u zdrowych ochotników (N = 12), kiedy 2 godziny przed podaniem 600 mg gabapentyny w kapsułce podawano 60 mg morfiny w kapsułce o kontrolowanym uwalnianiu, średnia wartość AUC dla gabapentyny uległa zwiększeniu o 44% w porównaniu do AUC dla gabapentyny podawanej bez morfiny. Z tego względu pacjentów należy uważnie obserwować celem wykrycia objawów zahamowania czynności OUN, takich jak senność, a dawkę gabapentyny lub morfiny odpowiednio zmniejszać.

Nie stwierdzono interakcji gabapentyny z fenobarbitalem, fenytoiną, kwasem walproinowym lub karbamazepiną.

Farmakokinetyka gabapentyny w stanie stacjonarnym u zdrowych ochotników i u pacjentów z padaczką otrzymujących leki przeciwpadaczkowe jest podobna.

Jednoczesne stosowanie gabapentyny i doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających noretyndron i (lub) etynyloestradiol nie wpływa na farmakokinetykę w stanie stacjonarnym którejkolwiek z tych substancji.

Jednoczesne stosowanie gabapentyny i leków neutralizujących sok żołądkowy zawierających glin i magnez zmniejsza dostępność biologiczną gabapentyny do 24%. Zaleca się zatem przyjmowanie gabapentyny najwcześniej dwie godziny po przyjęciu leku neutralizującego.

Probenecyd nie wpływa na wydalanie gabapentyny przez nerki.

Niewielkie zmniejszenie wydalania gabapentyny, jakie obserwuje się podczas jej jednoczesnego stosowania z cymetydyną, nie ma jak się uważa większego znaczenia klinicznego.

4.6 Ciąże i laktacje

Zagrożenia związane z padaczką oraz ogólnie stosowaniem leków przeciwpadaczkowych

U potomstwa matek przyjmujących leki przeciwpadaczkowe ryzyko wad wrodzonych zwiększa się 2-3-krotnie. Do najczęściej występujących zalicza się rozszczep podniebienia, wady wrodzone układu krążenia oraz wady rozwojowe cewy nerwowej. Przyjmowanie kilku leków przeciwpadaczkowych jednocześnie może być związane z większym ryzykiem wad wrodzonych aniżeli monoterapia, w związku z czym jeśli to tylko możliwe, należy stosować monoterapię. Kobiety, które mogą zajść w ciążę, lub kobiety w wieku rozrodczym powinny otrzymać poradę specjalisty. Jeżeli kobieta planuje zajście w ciążę, konieczność leczenia przeciwpadaczkowego należy ponownie rozpatrzyć. Nie wolno nagle odstawiać leków przeciwpadaczkowych, gdyż spowodować to może przełomowe napady drgawkowe, które mogą grozić poważnymi konsekwencjami zarówno dla matki, jak i dziecka. Opóźnienie rozwoju u dzieci urodzonych przez matki z padaczką obserwowano rzadko. Nie ustalono, czy opóźnienie rozwoju spowodowane jest czynnikami genetycznymi, społecznymi, padaczką u matki czy leczeniem przeciwpadaczkowym.

Zagrożenia związane ze stosowaniem gabapentyny

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania gabapentyny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Gabapentyny nie powinno się stosować w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki w sposób oczywisty przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie stwierdzono, czy stosowanie gabapentyny w okresie ciąży związane jest ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych u dziecka ze względu na obecność padaczki oraz równoczesnego stosowania leków przeciwpadaczkowych podczas każdej z opisywanych ciąż.

Gabapentyna przenika do mleka kobiecego. Ponieważ wpływ gabapentyny na noworodki i niemowlęta karmione piersią nie jest znany, podczas podawania tego leku kobietom karmiącym piersią należy zachować ostrożność. Gabapentyna powinna być stosowana u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy korzyści w sposób oczywisty przeważają nad zagrożeniami.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Gabapentyna wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Gabapentyna oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy i może wywoływać senność, zawroty głowy lub inne podobne objawy. Nawet jeżeli ich nasilenie jest niewielkie lub umiarkowane, wspomniane działania niepożądane mogą być potencjalnie niebezpieczne w przypadku pacjentów prowadzących pojazdy mechaniczne lub obsługujących urządzenia mechaniczne w ruchu. Jest to szczególnie istotne na początku leczenia lub zaraz po zwiększeniu dawki.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane podczas badań klinicznych przeprowadzonych u pacjentów z padaczką (wspomagający lub w monoterapii) oraz u pacjentów z bólem neuropatycznym wymieniono razem w zestawieniu poniżej według grup i częstości występowania (bardzo często (>1/10); często (>1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do <1/100); rzadko >1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000). Jeżeli działanie niepożądane stwierdzane było z różną częstością w badaniach klinicznych, wymienione zostało w kategorii o największej z obserwowanych częstości występowania.

Dodatkowe działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu produktu do obrotu zakwalifikowano do grupy o nieznanej częstości (działania te nie mogą być określone na podstawie dostępnych badań) i oznaczono kursywą poniżej.

Działania niepożądane w każdej kategorii częstości występowania uporządkowano według malejącej ciężkości tych działań.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Bardzo często:    zakażenia wirusowe

Często:    zapalenie płuc, zakażenie układu oddechowego, zakażenie dróg moczowych,

zakażenie, zapalenie ucha środkowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Często:    leukopenia

Częstość nieznana: małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    reakcje alergiczne (np.    pokrzywka)

Częstość nieznana: zespół nadwrażliwości, reakcja ogólna o zmiennych objawach, które mogą obejmować gorączkę, wysypkę, zapalenie wątroby, limfadenopatię, eozynofilię oraz niekiedy inne objawy podmiotowe i przedmiotowe.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: jadłowstręt, wzmożone łaknienie

Zaburzenia psychiczne

Często:    wrogość, splątanie i labilność emocjonalna, depresja, nerwowość, lęk,

nerwowość, zaburzenia myślenia Częstość nieznana: omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    senność, zawroty głowy, ataksja,

Często:    drgawki, hiperkinezy, dyzartria, niepamięć, drżenie, bezsenność, ból głowy,

zaburzenia czucia, takie jak parestezja lub niedoczulica, zaburzenia koordynacji, oczopląs, wzmożone, osłabione lub zniesione odruchy,

Niezbyt często:    zmniejszona ruchliwość

Częstość nieznana: inne zaburzenia ruchowe (np. choreoatetoza, dyskinezy, dystonia)

zaburzenia widzenia, takie jak niedowidzenie, podwójne widzenie

Zaburzenia oka Często:


Zaburzenia ucha i błędnika Często:    zawroty głowy

Częstość nieznana: szumy uszne

Zaburzenia serca Niezbyt często:    kołatanie

Zaburzenia naczyniowe

Często:    nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:    duszność, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła, kaszel, nieżyt nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    wymioty, nudności, zaburzenia dotyczące zębów, zapalenie dziąseł, biegunka, ból

brzucha, niestrawność, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej lub w gardle, wzdęcia

Częstość nieznana: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Częstość nieznana: zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    obrzęk twarzy, plamica opisywana najczęściej jako występowanie zasinień

wskutek urazów fizycznych, wysypka, świąd, trądzik Częstość nieznana: zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, łysienie, osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Często:    bóle stawów, bóle mięśni, bóle pleców, drganie mięśni

Częstość nieznana: drgawki kloniczne mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: ostra niewydolność nerek, nietrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i_piersi

Często:    impotencja

Częstość nieznana: hypertropia piersi, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często:    zmęczenie, gorączka

Często:    obrzęki obwodowe, zaburzenia chodu, osłabienie, ból, złe samopoczucie, zespół

grypowy

Niezbyt często:    obrzęki uogólnione

Częstość nieznana: objawy odstawienia (głównie lęk, bezsenność, nudności, bóle, pocenie), bóle w klatce piersiowej. Opisywano również nagłe zgony z niewyjaśnionych przyczyn, w których nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stosowaniem gabapentyny a zgonem.

Badania diagnostyczne

Często:    zmniejszenie liczby leukocytów we krwi, zwiększenie masy ciała

Niezbyt często:    zwiększone wartości testów czynnościowych wątroby SGOT (AST), SGPT

(ALT) oraz bilirubiny

Częstość nieznana: zmiany stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą

Urazy i zatrucia

Często:    przypadkowe urazy, złamania, otarcia naskórka

Podczas leczenia gabapentyną opisywano przypadki ostrego zapalenia trzustki. Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stosowaniem gabapentyny a tym powikłaniem jest jednak niejasny (patrz punkt 4.4).

U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializą zaobserwowano miopatie wraz ze zwiększoną aktywnością kinazy kreatynowej.

Zakażenia dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, drgawki i zapalenie oskrzeli stwierdzano wyłącznie w badaniach klinicznych prowadzonych z udziałem dzieci. Dodatkowo w badaniach tych często obserwowano agresywne zachowania i hiperkinezy.

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu gabapentyny dawkami do 49 g nie obserwowano ostrych, zagrażających życiu działań toksycznych. Do objawów przedawkowania należały: zawroty głowy, podwójne widzenie, zamazana mowa, senność, ospałość i łagodna biegunka. U wszystkich pacjentów nastąpiło pełne wyzdrowienie po zastosowaniu leczenia wspomagającego. Zmniejszenie wchłaniania gabapentyny po większych jej dawkach może ograniczać ilość wchłoniętego leku podczas przedawkowania i minimalizować tym samym jego działania toksyczne.

Przedawkowanie gabapentyny, szczególnie w połączeniu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi działającymi na OUN, może powodować śpiączkę.

Choć gabapentynę można usunąć z organizmu przez hemodializę, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia postępowanie to nie jest zwykle konieczne. U pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek zastosowanie hemodializy może być wskazane.

Nie udało się ustalić dawki śmiertelnej gabapentyny pomimo podawania myszom i szczurom dużych dawek 8000 mg/kg doustnie. Do objawów ostrej toksyczności u zwierząt zalicza się ataksję, zaburzenia oddychania, opadanie powieki, zmniejszenie aktywności lub pobudzenie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwpadaczkowe Kod ATC: N03AX12

Dokładny mechanizm działania gabapentyny nie jest znany.

Gabapentyna pod względem budowy chemicznej podobna jest do neurotransmitera GABA (kwas gamma-aminomasłowy), lecz jej mechanizm działania różni się od mechanizmu działania innych substancji czynnych wchodzących w interakcję z synapsami GABA-ergicznymi: walproinianu, barbituranów, benzodiazepin, inhibitorów transaminazy GABA, inhibitorów wychwytu GABA, agonistów GABA oraz proleków GABA. Badania in vitro, w których wykorzystywano znakowaną gabapentynę, scharakteryzowały nowe peptydowe miejsce wiązania w tkance mózgowej szczura, między innymi w obrębie kory nowej i hipokampa, co może mieć związek z działaniem przeciwdrgawkowym i przeciwbólowym gabapentyny i jej pochodnych strukturalnych.

Miejsce wiązania gabapentyny zostało zidentyfikowane w obrębie podjednostki alfa2-delta kanałów wapniowych bramkowanych napięciem.

Gabapentyna w klinicznie istotnych stężeniach nie wiąże się w mózgu z innymi powszechnymi receptorami dla leków lub neurotransmiterów, takimi jak receptor GABAa, GABAb, benzodiazepinowy, glutaminianu, glicyny czy N-metylo-D-asparaginianu.

W warunkach in vitro gabapentyna nie wchodzi w interakcje z kanałami sodowymi, czym różni się od fenytoiny i karbamazepiny. W niektórych układach doświadczalnych in vitro gabapentyna częściowo osłabia reakcje na agonistę glutaminianu N-metylo-D-asparaginian (NMDA), jednak tylko w stężeniach większych niż 100 pM, których w warunkach in vivo nie osiąga się. Gabapentyna nieznacznie zmniejsza uwalnianie neurotransmiterów monoaminowych w warunkach in vitro.

Podawanie gabapentyny szczurom zwiększa obrót GABA w kilku obszarach mózgu w sposób podobny do walproinianu sodu, choć w innych regionach. Znaczenie opisanych kierunków działań gabapentyny dla działania przeciwdrgawkowego pozostaje nieustalone. U zwierząt gabapentyna szybko przenika do mózgu, zapobiegając napadom wywoływanym maksymalnymi elektrowstrząsami, związkami chemicznymi wywołującymi drgawki, w tym inhibitorami syntezy GABA, oraz w genetycznych modelach padaczki.

Badanie kliniczne dotyczące terapii dodanej napadów częściowych u dzieci w wieku od 3 do 12 lat wykazało widoczną, ale nieznaczącą statystycznie różnicę w 50% odpowiedzi na leczenie na korzyść grupy gabapentyny w porównaniu z grupą placebo. Dodatkowe analizy post-hoc odpowiedzi na leczenie w zależności od wieku nie wykazały statystycznie istotnego wpływu wieku, ani jako zmiennej ciągłej, ani dychotomicznej (grupy wiekowe 3-5 oraz 6-12 lat).

Dane ze wspomnianych analiz post-hoc podsumowano w poniższej tabeli:

Odpowiedź (> 50% popraw) w zależności ot

leczenia i wieku populacji MITT*

Kategoria wiekowa

Placebo

Gabapentyna

Wartość P

< 6 lat

4/21 (19,0%)

4/17 (23,5%)

0,7362

od 6 do 12 lat

17/99 (17,2%)

20/96 (20,8%)

0,5144

*Zmodyfikowana populacja oceniana według zasady „intent to treaf ’ (MITT) została określona jako wszyscy pacjenci zrandomizowani do badanego leku, którzy poza tym mieli nadające się do oceny dzienniczki napadów dostępne za 28 dni, zarówno w czasie fazy wstępnej, jak i fazy podwójnie ślepej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym gabapentyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 2 - 3 godzinach.

Dostępność biologiczna gabapentyny (odsetek wchłoniętej dawki) wykazuje tendencję do zmniejszania się wraz ze zwiększaniem dawki. Bezwzględna dostępność biologiczna kapsułki 300 mg wynosi około 60%.

Nie stwierdzono, aby pożywienie, w tym dieta bogatotłuszczowa, miało klinicznie istotny wpływ na farmakokinetykę gabapentyny.

Na farmakokinetykę gabapentyny nie ma wpływu jej wielokrotne podawanie. Choć w badaniach klinicznych stężenie gabapentyny w osoczu wahało się od 2 pg/ml do 20 pg/ml, stężenia te nie miały wartości predykcyjnej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo czy skuteczność. Parametry farmakokinetyczne podano w tabeli 3.

Tabela 3

Podsumowanie średnich parametrów farmakokinetycznych gabapentyny w stanie stacjonarnym

podczas stosowania leku co 8 godzin (%CV)

Parametr farmakokinetyczny

300 mg

[N = 7)

400 mg (

N = 14)

800 mg (

N = 14)

Średnia

% CV

Średnia

% CV

Średnia

% CV

Cmax (pg/ml)

4,02

(24)

5,74

(38)

8,71

(29)

Tmax (h)

2,7

(18)

2,1

(54)

1,6

(76)

T1/2 (h)

5,2

(12)

10,8

(89)

10,6

(41)

AUC0-t (pg.h/ml)

24,8

(24)

34,5

(34)

51,4

(27)

Ae% (%)

b,d,

b,d,

47,2

(25)

34,4

(37)

Cmax= maksymalne stężenie leku w osoczu w stanie stacjonarnym tmax = czas do osiągnięcia Cmax ti/2 = okres półtrwania eliminacji

AUC(0-8) = pole powierzchni pod krzywą stężenia leku w osoczu w stanie stacjonarnym w zależności od czasu dla okresu od podania leku do 8 godzin po podaniu

Ae% = odsetek dawki, która została wydalona z moczem w postaci niezmienionej od chwili podania leku do 8 godzin po podaniu b.d. = brak danych

Dystrybucja

Gabapentyna nie wiąże się z białkami osocza i jej objętość dystrybucji wynosi 57,7 litrów. U pacjentów z padaczką stężenie gabapentyny w płynie mózgowo-rdzeniowym stanowi około 20% stężenia w stanie stacjonarnym osiągniętego w osoczu. Gabapentyna obecna jest w mleku kobiet karmiących piersią.

Metabolizm

Nie ma dowodów na to, że człowiek metabolizuje gabapentynę. Nie indukuje ona wątrobowych oksydaz o mieszanej funkcji uczestniczących w metabolizmie leków.

Wydalanie

Gabapentyna usuwana jest z organizmu przez nerki wyłącznie w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji gabapentyny nie zależy od dawki i wynosi średnio 5-7 godzin.

U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek klirens gabapentyny z osocza jest zmniejszony. Stała szybkości eliminacji gabapentyny, klirens z osocza oraz klirens nerkowy wykazują zależność proporcjonalną do klirensu kreatyniny.

Gabapentyna usuwana jest z osocza przez hemodializę. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub poddawanych hemodializie zaleca się modyfikowanie dawkowania (patrz punkt 4.2).

Farmakokinetykę gabapentyny u dzieci ustalono w grupie pięćdziesięciu zdrowych osób o rozpiętości wieku od 1 miesiąca do 12 lat. Stężenie gabapentyny w osoczu u dzieci powyżej 5 lat jest ogólnie podobne do stwierdzanego u dorosłych przy przeliczeniu dawki leku w mg na kilogram masy ciała.

Liniowość/nieliniowość

Dostępność biologiczna gabapentyny (odsetek wchłoniętej dawki) zmniejsza się wraz ze wzrostem dawki, co wpływa na nieliniowość parametrów farmakokinetycznych, do których zalicza się parametr dostępności biologicznej (F), np. Ae%, CL/F, Vd/F. Farmakokinetykę procesu eliminacji (parametry farmakokinetyczne, które są niezależne od wartości F, na przykład CLr i t1/2) najlepiej opisuje model liniowy. Stężenie gabapentyny w osoczu w stanie stacjonarnym daje się przewidywać z danych dotyczących podania jednorazowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie rakotwórcze

Przez okres dwóch lat myszom i szczurom podawano gabapentynę z dietą w dawce 200, 600 i 2000 mg/kg/dobę w przypadku myszy i 250, 1000 i 2000 mg/kg/dobę w przypadku szczurów. Statystycznie znamienny wzrost częstości występowania nowotworów z komórek zrazikowych trzustki stwierdzono wyłącznie u samców szczura przy najwyższej dawce gabapentyny. Maksymalne stężenie gabapentyny w osoczu szczurów otrzymujących dawkę 2000 mg/kg/dobę 10-krotnie przekraczało stężenia leku w osoczu u ludzi otrzymujących 3600 mg gabapentyny na dobę. Nowotwory z komórek zrazikowych trzustki to nowotwory o niskim stopniu złośliwości - nie wpływały na przeżywalność samców szczurów, nie dawały przerzutów, nie naciekały okolicznych tkanek i były podobne do nowotworów obserwowanych u zwierząt kontrolnych. Znaczenie rozwoju wspomnianych nowotworów z komórek zrazikowych trzustki występujących u samców szczura dla ryzyka rakotwórczego u ludzi jest niejasne.

Działanie mutagenne

Nie wykazano, aby gabapentyna posiadała potencjał genotoksyczny. W standardowych oznaczeniach in vitro opartych na komórkach bakterii lub ssaków lek ten nie wykazywał działania mutagennego. Gabapentyna nie powodowała strukturalnych aberracji chromosomowych w komórkach ssaków ani w warunkach in vitro, ani in vivo, i nie indukowała powstawania mikrojąderek w szpiku kostnym chomika.

Negatywny wpływ na płodność

Nie obserwowano żadnych działań niepożądanych, jeżeli chodzi o płodność lub rozrodczość u szczurów, którym podawano dawki do 2000 mg/kg (około 5-krotnie przekraczająca maksymalną dawkę u człowieka wyrażoną w mg/m2).

Działanie teratogenne

Gabapentyna nie zwiększała częstości występowania wad wrodzonych w porównaniu z kontrolą u potomstwa myszy, szczurów i królików w dawkach do odpowiednio 50, 30 i 25 razy wyższych niż dobowa dawka u ludzi wynosząca 3600 mg (te dawki odpowiadały odpowiednio czterokrotności, pięciokrotności i ośmiokrotności dawki dobowej u człowieka wyrażonej w mg/m2).

U gryzoni gabapentyna powodowała opóźnienie kostnienia w obrębie kości czaszki, kręgów, kończyn przednich i kończyn tylnych, co wskazywałoby na opóźnienie rozwoju płodowego. Efekty te obserwowano, kiedy ciężarne myszy w okresie organogenezy otrzymywały doustnie dawki wynoszące 1000 lub 3000 mg/kg/dobę oraz kiedy szczury otrzymywały dawki wynoszące 500, 1000 lub 2000 mg/kg przed i w trakcie kopulacji oraz przez cały okres ciąży. Dawki te odpowiadają około 1- do 5-krotności dawki u człowieka wynoszącej 3600 mg w przeliczeniu na mg/m2.

Działania nie stwierdzono u ciężarnych myszy, którym podawano dawkę 500 mg/kg/dobę (około połowy dawki dobowej u człowieka wyrażonej w mg/m2).

W badaniu płodności i ogólnej rozrodczości szczurów obserwowano zwiększoną częstość występowania wodniaka moczowodu i (lub) wodonercza przy dawce wynoszącej 2000 mg/kg/dobę, przy dawce wynoszącej 1500 mg/kg/dobę w badaniu teratologicznym, oraz przy dawce wynoszącej 500, 1000 i 2000 mg/kg/dobę w badaniu perinatalnym i postnatalnym. Znaczenie tych obserwacji nie jest znane, jednak mogą one być związane z opóźnionym rozwojem. Dawki te również odpowiadają około 1- do 5-krotności dawki dobowej u człowieka wynoszącej 3600 mg w przeliczeniu na mg/m2.

W badaniu dotyczącym teratologii na królikach, przy dawkach wynoszących 60, 300 i 1500 mg/kg/dobę podawanych w okresie organogenezy miała miejsce zwiększona częstość występowania utraty płodu po zagnieżdżeniu. Dawki te odpowiadają około 1/4 do 8-krotności dawki dobowej u człowieka wynoszącej 3600 mg w przeliczeniu na mg/m2.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki:

Skrobia kukurydziana Talk

Otoczka kapsułki:

Żelaza tlenek żółty (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

Sodu laurylosiarczan

Żelatyna

Tusz do nadruku:

Szelak

Glikol propylenowy Żelaza tlenek czarny Potasu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności butelki z HDPE po otwarciu: 12 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Opakowanie typu blister: przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym.

Butelka z HDPE: przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie typu blister: poliamid /aluminium /PCW i folia aluminiowa:

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 i 200 kapsułek twardych

Butelki z HDPE z polipropylenowym wieczkiem oraz środkiem suszącym (żel krzemionkowy):

100, 200 i 1000 kapsułek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aurobindo Pharma Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17914

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.07.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Gabapentin Aurobindo