+ iMeds.pl

Galpent 100 mgUlotka Galpent

Ulotka dla pacienta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby moc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

GALPENT

(Pentaerithrityli tetranitras)

100 mg

tabletki

Skład

1 tabletka zawiera substancję czynną pentaerytrytylu tetraazotan 100 mg (w postaci rozcierki laktozowej 33,3%) oraz substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, sacharoza, talk, żelatyna, magnezu stearynian.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

Wytwórca:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Dożynkowa 10 52-311 Wrocław

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Galpent i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Galpent

3.    Jak stosować lek Galpent

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Galpent

6.    Inne informacje dotyczące leku Galpent

1.    Co to jest lek Galpent i w jakim celu się go stosuje

Galpent zawiera pentaerytrytylu tetraazotan, który jest azotanem organicznym stosowanym w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca.

2.    Zanim zastosuje się lek Galpent

Nie należy stosować leku Galpent u pacjentów, u których występuje:

•    Nadwrażliwość na pentaerytrytylu tetraazotan lub inne azotany lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

•    Wstrząs, hipotonia - w tym związana z hipowolemią,

•    Zawal serca z niskim ciśnieniem napełniania - szczególnie prawej komory,

•    Kardiomiopatia przerostowa zawężająca drogę odpływ lewej komory,

•    Zwężenie zastawki mitralnej, zwężenie lewego ujścia tętniczego,

•    Tamponada serca,

•    Zaciskające zapalenie osierdzia,

•    Serce płucne,

•    Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, w tym udar mózgu i uraz czaszki,

•    Znaczna niedokrwistość,

•    Jaskra z wąskim kątem przesączania.

Leku Galpent nie stosuje się u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Leku Galpent nie stosuje się u dzieci.

U osób przyjmujących pentaerytrytylu tetraazotan i inne azotany bezwzględnie przeciwwskazany jest syldenafil ze względu na występowanie działań niepożądanych, z ciężką redukcją ciśnienia tętniczego, stanowiących zagrożenie życia.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Galpent, gdyż:

Galpent stosowany w leczeniu skojarzonym z innymi lekami rozszerzającymi naczynia, lekami beta adrenolitycznymi, lekami moczopędnymi, antagonistami wapnia, inhibitorami ACE i blokerami receptora ATI, innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, neuroleptykami i trój pierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi - może powodować niepożądane, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Stosowanie leku Galpent w leczeniu skojarzonym lekarz rozpocznie od małych dawek, a następnie może je stopniowo zwiększać. Alkohol nasila działanie azotanów powodujące zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Ostrożnie należy stosować lek w niedoczynności tarczycy.

Konieczne jest zachowanie ostrożności podczas stopniowego zwiększania dawki u osób w wieku podeszłym oraz u chorych z zaawansowaną niewydolnością wątroby lub nerek - ze względu na zmniejszone wydalanie czynnych metabolitów leku i możliwość wystąpienia działań niepożądanych - przede wszystkim nagłego zmniejszenia ciśnienia krwi.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Galpent:

Lek zawiera laktozę i sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku Galpent z jedzeniem i piciem:

Ponieważ wchłanianie leku i jego czynnych metabolitów zmniejsza się w obecności pokarmu w jelitach, zaleca się przyjmowanie leku co najmniej pół godziny przed jedzeniem lub 1 godzinę po jedzeniu.

Stosowanie leku Galpent u dzieci:

U dzieci bezpieczeństwo stosowania leku nie zostało określone.

Stosowanie leku Galpent u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

U osób z zaawansowaną niewydolnością wątroby i (lub) nerek wskazane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki i zwiększanie jej pod kontrolą lekarza.

Stosowanie leku Galpent u pacjentów w podeszłym wieku:

U osób w wieku podeszłym wskazane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki i zwiększanie jej pod kontrolą lekarza.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosować leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Możliwość występowania (najczęściej na początku terapii) bólów i zawrotów głowy i niedociśnienia tętniczego, omdleń. U tych pacjentów zalecana jest szczególna ostrożność i kontrola reakcji (po podaniu dawki jednorazowej). W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu -wskazana kontrola lekarska.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne podawanie meprobamatu i difenhydraminy z pentaerytrytylu tetraazotanem zwiększa (około 6 - krotnie) stężenie czynnego metabolitu pentaerytrytylu tetraazotanu -pentaerytrytylu monoazotanu.

Pentaerytrytylu tetraazotan stosowany z dihydroergotaminą zwiększa jej stężenie w osoczu -powodując zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zmniejszać działanie azotanów.

Podczas stosowania pentaerytrytylu tetraazotanu i innych azotanów (z nitrogliceryną podjęzykową włącznie) istnieje bezwzględny zakaz przyjmowania syldenafilu (np. Viagry) i innych inhibitorów 5 - fosfodiesterazy, ze względu na zwiększenie działania azotanów organicznych i innych donorów NO, z ciężkimi następstwami nagłego zmniejszenia ciśnienia krwi (zawał serca, udar mózgowy, nagły zgon) - zwłaszcza u chorych po zawale serca, udarze, z zaburzeniami rytmu serca.

3. Jak stosować lek Galpent

Lek Galpent należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek do stosowania doustnego. U dorosłych zaleca się stosowanie dawki 100 mg 1 raz na dobę - rano lub wieczorem. U niektórych pacjentów może być wskazane zwiększenie dawki do 2 razy na dobę po 100 mg.

Zaleca się przyjmowanie leku co najmniej pół godziny przed jedzeniem lub 1 godz. pojedzeniu. Należy unikać nagłego odstawienia leku (poza występującym bardzo rzadko uczuleniem).

W razie konieczności odstawienia leku, lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawki.

Szczególne grupy pacjentów

U osób w wieku podeszłym oraz u chorych z zaawansowaną niewydolnością wątroby lub nerek - wskazane jest zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki i jej zwiększanie pod kontrolą lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Galpent niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Objawy przedawkowania:

Przedawkowanie leku Galpent nie było opisywane. Objawy ewentualnego przedawkowania leku są podobne do obserwowanych po nitroglicerynie. Najczęściej mogą występować: ciężki ból i zawroty głowy, nudności i wymioty oraz znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego - zwłaszcza w trakcie wstawania i w pozycji stojącej (hipotonia ortostatyczna), osłabienie, a w cięższych stanach, zwłaszcza po spożyciu alkoholu zasłabnięcie

i utrata przytomności z tachykardią (przyśpieszenie rytmu serca) albo bradykardią (zwolnienie rytmu serca). Stopień nasilenia objawów klinicznych przedawkowania zależny jest od podanej dawki, leków jednocześnie stosowanych oraz stanu chorego: niewydolności serca, ostrych zespołów wieńcowych, a zwłaszcza zawału z obniżonym ciśnieniem napływu do lewej komory.

Sposób postępowania po przedawkowaniu:

Leczenie łagodnych postaci przedawkowania jest objawowe. Hipotonię daje się zwykle opanować ułożeniem pacjenta na plecach z uniesieniem nóg powyżej klatki piersiowej, jeśli nie ma szybkiej poprawy lekarz zastosuje wlew dożylny płynów infuzyjnych. Wskazane podawanie tlenu. W przypadku bradykardii z reguły stosuje się 1 mg atropiny podawanej dożylnie.

Leczenie ciężkich postaci przedawkowania azotanów wymaga leczenia na oddziale intensywnej terapii z monitorowaniem stanu chorego.

W przypadku pominięcia dawki leku Galpent:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Galpent jak każdy lek może powodować działania niepożądane.

Częstość ich występowania i nasilenie zależy od rodzaju leku i jego dawki, stanu i wrażliwości pacjenta na azotany oraz leczenia towarzyszącego.

Działania niepożądane pentaerytrytylu tetraazotanu są charakterystyczne dla całej grupy azotanów organicznych.

Objawy niepożądane pogrupowano następująco, w zależności od częstości występowania:

bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;

często: rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów;

niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów;

rzadko: rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach;

nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych..

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: bóle głowy- zwykle o niewielkim nasileniu, obserwowane w ciągu pierwszych kilku - kilkunastu dni leczenia-występowały u 4,9% - 25% leczonych pacjentów,

Często: zawroty głowy występowały u 0,8 % - 7 % leczonych pacjentów,

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności, wymioty, bóle brzucha

Zaburzenia serca

Rzadko: odruchowa tachykardia (częstoskurcz serca)

Zaburzenia skóry

Rzadko: przemijające zaczerwienienie skóry twarzy Bardzo rzadko: skórne reakcje alergiczne.

Nie znana częstość: trądzik różowaty oraz erytrodermia (zlewne zaczerwienienie i zazwyczaj obfite złuszczanie).

Zaburzenia naczyniowe

Często: hipotonia ortostatyczna (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego u pacjentów po zmianie z pozycji leżącej na stojącą) występowała u 0,8%-2,3% leczonych pacjentów.

Zmniejszenie ciśnienia tętniczego (stwierdzono głównie u chorych z nadciśnieniem tętniczym). Istnieje możliwość wystąpienia zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego oraz śródgałkowego Bardzo rzadko: u osób szczególnie wrażliwych, pod wpływem alkoholu, a także po jednoczesnym podawaniu leków rozszerzających naczynia mogą wystąpić epizody niedociśnienia tętniczego z zasłabnięciem bądź omdleniem oraz odruchową bradykardią-głównie po nitroglicerynie.

Zaburzenia krwi

Methemoglobinemię obserwowano wyłącznie po dożylnym podawaniu azotanów.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcja nadwrażliwości na azotany

Po zastosowaniu terapeutycznej dawki nitrogliceryny podanej podjęzykowo lub dożylnie obserwowano w początkowym okresie leczenia nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego i zasłabnięcie do utraty przytomności oraz bradykardię, która może prowadzić do zatrzymania czynności serca. Reakcja ta nie była obserwowana po podaniu pentaerytrytylu tetraazotanu. Zaburzenia ogólne

Często: osłabienie u 0,8% - 2,3 % leczonych pacjentów.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Galpent

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Galpent po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowania

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Galpent

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”

Polska

ul. Krucza 62 50-984 Wrocław telefon: 0-(71) 361 06 51

Data opracowania ulotki:

2008 -06- 0 5

7

Galpent

Charakterystyka Galpent

Charakterystyka produktu leczniczego

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

GALPENT,

100 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka zawiera 100 mg pentaerytrytylu tetraazotanu (Pentaerithrityli tetranitras) (w postaci rozcierki laktozowej 33,3%).

Wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania:

Stabilna choroba niedokrwienna serca.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy jest podawany doustnie. U dorosłych zaleca się stosowanie dawki 100 mg 1 raz na dobę - rano lub wieczorem. U niektórych pacjentów może być wskazane zwiększenie dawki do 2 razy na dobę po 100 mg.

W aktualnym piśmiennictwie stosowane są dawki 2 do 3 razy na dobę (co 12 do 8 godzin) po 50 - 80 mg, rzadziej 3 razy na dobę po 100 mg.

Ponieważ absorpcja produktu leczniczego i czynnych metabolitów zmniejsza się w obecności pokarmu w jelitach, zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego co najmniej pół godziny przed lub 1 godzinę po jedzeniu.

U pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek oraz u chorych w wieku podeszłym może zwiększyć się biodostępność pentaerytrytylu tetraazotanu.

Chociaż w istniejącym piśmiennictwie nie ma jednoznacznych danych wskazujących, że u chorych w wieku podeszłym oraz z niewydolnością nerek i wątroby występuje zwiększenie biodostępności azotanów - zaleca się ostrożność i odpowiednie zmniejszenie dawek indywidualnie dla każdego pacjenta zależnie od zaawansowania niewydolności tych narządów. Należy unikać nagłego odstawienia produktu leczniczego (poza występującą bardzo rzadko alergią).

W razie konieczności odstawienia produktu leczniczego zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek.

Szczególne grupy pacjentów

U osób w wieku podeszłym oraz u chorych z zaawansowaną niewydolnością wątroby lub nerek - wskazane jest rozpoczęcie terapii, jak podaje piśmiennictwo, od dawki 50 mg i zwiększanie dawki pod kontrolą.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Galpent nie należy stosować u pacjentów, u których występuje:

•    Nadwrażliwość na pentaerytrytylu tetraazotan lub inne azotany lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,

•    Wstrząs, hipotonia - w tym związana z hipowolemią,

•    Zawał serca z niskim ciśnieniem napełniania - szczególnie prawej komory,

•    Kardiomiopatia przerostowa zawężająca drogę odpływu lewej komory,

•    Zwężenie zastawki mitralnej, zwężenie lewego ujścia tętniczego,

•    Tamponada serca,

•    Zaciskające zapalenie osierdzia,

•    Serce płucne,

•    Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, w tym udar mózgu i uraz czaszki,

•    Znaczna niedokrwistość,

•    Jaskra z wąskim kątem przesączania.

Produktu leczniczego nie stosuje się u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Produktu leczniczego nie stosuje się u dzieci.

U osób przyjmujących pentaerytrytylu tetraazotan i inne azotany bezwzględnie przeciwwskazany jest syldenafil ze względu na występowanie działań niepożądanych, z ciężką redukcją ciśnienia tętniczego, stanowiących zagrożenie życia.

4.4    Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Jednoczesne stosowanie pentaerytrytylu tetraazotanu i innych leków rozszerzających naczynia, leków beta adrenolitycznych, antagonistów wapnia, inhibitorów ACE i blokerów receptora ATI, leków diuretycznych, innych leków hipotensyjnych, neuroleptyków i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych - może powodować niepożądane nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego z klinicznymi objawami hipotonii. W przypadku konieczności leczenia skojarzonego należy rozpoczynać od małych dawek, stopniowo zwiększanych pod ścisłą kontrolą. Alkohol nasila działanie azotanów zmniejszające ciśnienie tętnicze. Ostrożnie należy stosować u pacjentów z niedoczynnością tarczycy.

Konieczne jest zachowanie ostrożności ze stopniowym zwiększaniem dawki u osób w wieku podeszłym oraz u chorych z zaawansowaną niewydolnością wątroby lub nerek - ze względu na mniejszy metabolizm pentaerytrytylu tetraazotanu w czasie pierwszego przejścia wątrobowego, a także zmniejszenie wydalania czynnych metabolitów produktu leczniczego: pentaerytrytylu diazotanu i pentaerytrytylu monoazotanu przez nerki - ze zwiększeniem biodostępności produktu leczniczego i możliwością wystąpienia działań niepożądanych - przede wszystkim hipotonii.

Produkt leczniczy zawiera sacharozę i laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Jednoczesne podawanie meprobamatu i difenhydraminy z pentaerytrytylu tetraazotanem (ang. PETN) zwiększa znacznie (6 - krotnie) stężenie czynnego metabolitu - pentaerytrytylu monoazotanu.

Pentaerytrytylu tetraazotan stosowany z dihydroergotaminą zwiększa jej stężenie w osoczu -powodując zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zmniejszać działanie azotanów.

Podczas stosowania pentaerytrytylu tetraazotanu i innych azotanów (z nitrogliceryną podjęzykową włącznie) istnieje bezwzględny zakaz przyjmowania syldenafilu (np. Viagry) i innych inhibitorów 5 - fosfodiesterazy, ze względu na potęgowanie działania azotanów organicznych i innych donorów NO, z ciężkimi następstwami hipotonii (zawał serca, udar mózgowy, nagły zgon) - zwłaszcza u chorych po zawale serca, udarze, z zaburzeniami rytmu serca.

4.6    Ciąża lub laktacja

U kobiet w ciąży i okresie karmienia piersią - bezpieczeństwo stosowania nie zostało określone i dlatego nie jest zalecane stosowanie produktu leczniczego u tych pacjentek.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznym i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Istnieje możliwość występowania u pacjentów (najczęściej na początku terapii) bólów i zawrotów głowy i hipotonii ortostatycznej, omdleń. U tych pacjentów zalecana jest szczególna ostrożność i kontrola reakcji (po podaniu dawki jednorazowej). Pacjenta należy poinformować, że w przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu - wskazana kontrola lekarska.

4.8    Działania niepożądane

Galpent jak każdy produkt leczniczy może powodować działania niepożądane.

Częstość ich występowania i nasilenie zależy od rodzaju leku i jego dawki, stanu i wrażliwości pacjenta na azotany oraz leczenia towarzyszącego. Działania niepożądane pentaerytrytylu tetraazotanu są charakterystyczne dla całej grupy azotanów organicznych.

Częstość występowania działań niepożądanych szacowano następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 <1/10); niezbyt często (>1/1 000< 1/100); rzadko (>1/10 000< 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: bóle głowy- zwykle o niewielkim nasileniu, obserwowane w ciągu pierwszych kilku - kilkunastu dni leczenia-występowały u 4,9% - 25% leczonych pacjentów,

Często: zawroty głowy występowały u 0,8 % - 7 % leczonych pacjentów,

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności, wymioty, bóle brzucha

Zaburzenia serca

Rzadko: odruchowa tachykardia

Zaburzenia skóry

Rzadko: przemijające zaczerwienienie skóry twarzy

Bardzo rzadko: skórne reakcje alergiczne.

Nie znana częstość: trądzik różowaty oraz erytrodermia (zlewne zaczerwienienie i zazwyczaj obfite zluszczanie).

Zaburzenia naczyniowe

Często: hipotonia ortostatyczna (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego u pacjentów po zmianie z pozycji leżącej na stojącą) występowała u 0,8%-2,3% leczonych pacjentów. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego (stwierdzono głównie u chorych z nadciśnieniem tętniczym). Istnieje możliwość wystąpienia zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego oraz śródgałkowego Bardzo rzadko: u osób szczególnie wrażliwych, pod wpływem alkoholu, a także po jednoczesnym podawaniu leków rozszerzających naczynia mogą wystąpić epizody niedociśnienia tętniczego z zasłabnięciem bądź omdleniem oraz odruchową bradykardią-głównie po nitroglicerynie.

Zaburzenia krwi

Methemoglobinemię obserwowano wyłącznie po dożylnym podawaniu azotanów.

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcja nadwrażliwości na azotany

Po zastosowaniu terapeutycznej dawki nitrogliceryny podanej podjęzykowo lub dożylnie obserwowano w początkowym okresie leczenia nagle zmniejszenie ciśnienia tętniczego i zasłabnięcie do utraty przytomności oraz bradykardię, która może prowadzić do zatrzymania czynności serca. Reakcja ta nie była obserwowana po podaniu pentaerytrytylu tetraazotanu. Zaburzenia ogólne

Często: osłabienie u 0,8% - 2,3 % leczonych pacjentów.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu leczniczego Galpent nie było opisywane. W warunkach eksperymentalnych produkt leczniczy nie wykazywał działania toksycznego w dawce 400 mg/kg, (LD50 wynosi > 6g/kg masy ciała zwierząt). U ludzi stosowano doustnie 600 mg na dobę produktu leczniczego bez objawów przedawkowania.

Objawy ewentualnego przedawkowania produktu leczniczego są podobne do obserwowanych po podaniu nitrogliceryny. Stopień nasilenia objawów klinicznych przedawkowania zależny jest od dawki produktu leczniczego, leków jednocześnie podawanych oraz stanu pacjenta: niewydolności serca, ostrych zespołów wieńcowych, a zwłaszcza zawału z obniżonym ciśnieniem napływu do lewej komory.

Leczenie łagodnych postaci przedawkowania jest objawowe. Hipotonię daje się zwykle opanować ułożeniem chorego na plecach z uniesieniem nóg powyżej klatki piersiowej, a w przypadku braku szybkiej poprawy - wlewem dożylnym płynów infuzyjnych. Wskazane jest podawanie tlenu. W przypadku bradykardii z reguły stosuje się 1 mg atropiny podawanej dożylnie.

Leczenie ciężkich postaci przedawkowania azotanów wymaga leczenia na oddziale intensywnej terapii z monitorowaniem stanu pacjenta.

U chorych z methemoglobinemią: należy stosować tlen, a gdy stężenie methemoglobiny przekracza 30% (u pacjentów z chorobą układu krążenia lub niedokrwistością - w wywiadzie), istnieją wskazania do podania 1 % roztworu błękitu metylenowego w dawce 1 do 2 mg/kg masy ciała w ciągu ponad 5 min.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki rozszerzające naczynia krwionośne stosowane w chorobach serca. Nitraty.

Kod ATC: C01 DA 05

Pentaerytrytylu tetraazotan (ang. PETN) należy do grupy organicznych azotanów.

Azotany organiczne są syntetycznymi estrami kwasu azotowego, a PETN jest związkiem o nazwie chemicznej diazotan 2,2 - bis [(nitrooksy) metylo] - 1,3 - propandiolu.

PETN podobnie jak inne organiczne azotany jest prolekiem, którego mechanizm działania polega na uwalnianiu w obecności hydrolaz i glutationu (donora grup holowych - SH) w środowisku wielu komórek (przede wszystkim mięśni gładkich naczyń, śródbłonka naczyniowego i płytek krwi), wolnego rodnika tlenku azotu (NO). Azotany organiczne należą do grupy donorów NO. Jak się niedawno okazało NO jest aktywną cząsteczką związku powstającego w śródbłonku o silnym działaniu naczyniorozkurczowym (EDRF). Tlenek azotu w komórkach mięśni gładkich stymuluje rozpuszczalną cyklazę guanylową (sGC), która zwiększa w komórce stężenie wtórnego przekaźnika - cyklicznego 3’5’ guanozynomonofosforanu (cGMP). Ta cząsteczka aktywuje zależną od cGMP kinazę białkową, która fosforyluje białka biorące udział w regulacji stężenia Ca2 w komórkach mięśni gładkich. Zmniejszenie wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2' powoduje rozkurcz komórek mięśni gładkich. Azotany w chorobie wieńcowej działają na drodze zmniejszenia zapotrzebowania tlenowego mięśnia sercowego i poprawie dystrybucji w krążeniu wieńcowym.

Główną właściwością azotanów jest rozszerzanie naczyń, występujące najsilniej w obrębie pojemnościowego układu żylnego, dużych tętnic wieńcowych podwsierdziowych i arterioli powyżej 100 pm. Pozwala to na redystrybucję krwi do krążenia obocznego (kolaterali) strefy niedokrwionej i poprawę ukrwienia w obszarze podwsierdziowym, a także zapobieganie i usuwanie skurczów tętnic wieńcowych spontanicznych oraz występujących w ekscentrycznych zwężeniach tętnic. Azotany nie powodują zespołu podkradania wieńcowego.

Z bogatego piśmiennictwa eksperymentalnego i klinicznego dotyczącego tolerancji azotanów wynika, że PETN jest jedynym donorem z grupy organicznych azotanów nie powodującym zwiększenia reaktywnych form tlenu w trakcie metabolizmu w komórkach naczyń i nie wywołującym tolerancji.

Przyczyna braku tolerancji podczas długotrwałego stosowania PETN jest złożona i nie wyjaśniona do końca. Uważa się, że istota zjawiska wynika z przemian w komórce aktywnych metabolitów PETN. Działanie antyoksydacyjne i przeciwmiażdżycowe PETN jest związane ze zwiększeniem stężenia w komórkach śródbłonka ferrytyny - białka o właściwościach przeciwutleniających oraz zwiększenie ekspresji hemooksygenazy - 1, która chroni komórkę przed cytotoksycznym działaniem reaktywnych form tlenu (ROS).

Pentaerytrytylu tetraazotan jest wskazany w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca w celu zapobiegania dławicowym bólom wysiłkowym oraz skurczom tętnic wieńcowych. Jest stosowany u stabilnych chorych po zawale serca. Amerykańskie towarzystwa kardiologiczne: American College of Cardiology i American Heart Association zalecają stosowanie azotanów organicznych (w klasie IB), w celu zmniejszenia objawów choroby, gdy leki beta adrenolityczne są przeciwwskazane, powodują istotne objawy uboczne, lub w skojarzeniu, jeśli same leki beta adrenolityczne nie są dostatecznie skuteczne.

W trakcie długotrwałego leczenia u pacjentów z objawami choroby niedokrwiennej serca stwierdzano znaczące zmniejszenie liczby bólów wieńcowych i zużycia nitrogliceryny. Pentaerytrytylu tetraazotan nie jest przeznaczony do przerywania bólu wieńcowego - ze względu na niedostatecznie szybką absorpcję po podaniu doustnym.

Pentaerytrytylu tetraazotan może być stosowany w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym (najczęściej z lekami beta adrenolitycznymi lub inhibitorami ACE) - co wymaga ostrożności ze względu na możliwość występowania zmniejszenia ciśnienia krwi.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym pentaerytrytylu tetraazotan ulega metabolizmowi poprzez mikroflorę jelitową głównie do pentaerytrytylu triazotanu (PETriN), który dzięki właściwościom lipofilnym ulega szybkiemu wchłanianiu jelitowemu w około 60 - 70%. Stężenia PETN i PETriN we krwi nie są mierzalne. Wchłonięty pentaerytrytylu triazotan ulega w czasie "pierwszego przejścia wątrobowego" oraz w krwinkach czerwonych dalszym przemianom do pochodnych: diazotanowych - (PEDiN) i monoazotanowych (PEMN), które częściowo po związaniu z kwasem glukuronowym wydzielane są z żółcią do jelit. Wykazano, że w jelitach następuje odszczepienie kwasu glukuronowego, a wolne aktywne diazotanowe i monoazotanowe pochodne podlegają następnie wchłanianiu jelitowemu. To wątrobowo-jelitowe krążenie metabolitów PETN odgrywa bardzo istotną rolę wydłużającą aktywność farmakologiczną produktu leczniczego.

Po jednorazowym podaniu doustnym 100 mg PETN stwierdzono następujące wartości wskaźników farmakokinetycznych: okres półtrwania pentaerytrytylu triazotanu wynosi około 10 minut; pentaerytrytylu diazotan osiąga maksymalne stężenie (Cmax) 17,4 ng/ml po czasie (t max) 2,5 godz.; okres półtrwania (P/,) wynosi 4,2 godziny, a jego AUC( wynosi 96,7 h-ng/ml.; pentaerytrytylu monoazotan osiąga Cmax 79,3 ng/ml po tmax 7,1 godziny, jego t/2 wynosi 10,4 godziny, a AUCt wynosi 1064 h mg/ml.

Po podaniu tabletki 80 mg PETN - Cmax dla pentaerytrytylu diazotanu wynosiło: 9,7ng/ml, po tmax: 3 godziny, a X\a- 2,7 godziny, a dla pentaerytrytylu monoazotanu odpowiednio: 41,6 ng/ml, po tmax 6,5 godz., gdzie X\a wynosi 7,7 godziny.

Uwagę zwraca ponad 2-krotne wydłużenie czasu osiągnięcia maksymalnego stężenia pentaerytrytylu monoazotanu w stosunku do pentaerytrytylu diazotanu.

Krzywa stężenia pentaerytrytylu diazotanu wykazywała drugie maksymalne stężenie po 5 godzinach, które dokumentuje udział krążenia wątrobowego w przedłużaniu aktywności farmakologicznej produktu leczniczego. Stężenia pentaerytrytylu diazotanu powyżej 2 ng/ml utrzymywały się po podaniu 100 mg PETN około 13 godzin, a stężenia pentaerytrytylu monoazotanu powyżej 20 ng/ml około 24 godzin.

Absorpcja oraz biodostępność zmniejszają się w obecności pokannu w górnej części przewodu pokarmowego. Dlatego zaleca się przyjmowanie PETN co najmniej 30 minut przed lub 1 godzinę po posiłku. Biodostępność może zwiększać się podczas zaburzonej czynności nerek, w uszkodzeniu wątroby, oraz u osób w podeszłym wieku. Końcowa faza metabolizmu PETN polega na jego ostatecznej denitryfikacji do pentaerytrytylu (PE).

Istnieją racjonalne podstawy do stwierdzenia, że poza pentaerytrytylu triazotanem , także di - i monoazotany wywierają niezależne działanie terapeutyczne jako donory NO.

Stwierdzono, że cząsteczka PETN charakteryzuje się podobną szybkością uwalniania cząsteczek NO do szybkości nitrogliceryny: odpowiednio 62,80 nmol/min i 65,49 nmol/min oraz, że wszystkie metabolity PETN (poza pentaerytrytylem) są aktywne i wykazują zdolność uwalniania NO.

Metabolity PETN są wydalane w moczu, głównie między 8 a 12 godziną od przyjęcia produktu leczniczego. U człowieka w ciągu 24 godzin wydala się w moczu 20 do 50% przyjętej dawki - z końcowym metabolitem - pentaerytrytylem (PE) oraz pentaerytrytylu monoazotanem. Z kałem wydalane są niewielkie ilości niezresorbowanego PETN, głównego metabolitu pentaerytrytylu (PE) oraz śladowe ilości pentaerytrytylu diazotanu i pentaerytrytylu monoazotanu.

Po podaniu doustnym PETN w postaci tabletki, początek skutków hemodynamicznych następuje po około 20 do 60 minutach, które utrzymują się około 12 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności ostrej i podostrej pentaerytrytylu tetraazotanu na dwóch rodzajach szczurów i myszy przeprowadzone w dwóch ośrodkach nie wykazały działania toksycznego po podaniu dojelitowym dużych dawek pentaerytrytylu tetraazotanu 5000 - 10 000 ppm. Określono, że LD50 dla szczurów wynosiło ponad 6 g/kg masy ciała. W ocenie podostrej toksyczności w jednej z grup podawano dawkę dobową 400 mg/kg masy ciała (to jest około 200 razy więcej niż dawka terapeutyczna) nie stwierdzając różnic przeżycia i toksyczności w porównaniu z grupą kontrolną, a wskaźniki biochemiczne i hematologiczne mieściły się w granicach normy.

Badania przewlekłej toksyczności przeprowadzono w ośrodku amerykańskim na szczurach i myszach podając do karmy dawkę dobową 1250 mg/kg do 3000 mg/kg masy ciała - w ciągu 2 lat.

Nie wykazano wpływu produktu leczniczego na przeżycie, ciężar ciała, oraz występowania zmian nowotworowych u myszy i szczurów związanych ze stosowaniem pentaerytrytylu tetraazotanu. Obserwowany u szczurów w warunkach naturalnych gruczolak gruczołu Zymbala, występował rzadko w ciągu 2 letniej obserwacji u szczurów otrzymujących badany lek.

Pentaerytrytylu telraazotan nie wykazywał aktywności mutagennej w stosunku do komórek szczepów Salmonella typhimurium ani aberacji chromosomów komórek jajnika u chińskich chomików.

W dostępnym piśmiennictwie nie określono wpływu produktu leczniczego na płodność, ani bezpieczeństwo dla płodu.

Przedstawione wyniki badań ostrej i przewlekłej toksyczności wykazały, że pentaerytrytylu tetraazotan jest lekiem bezpiecznym, pozbawionym działań toksycznych, rakotwórczych czy mutagennych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana, laktoza jedno wodna, sacharoza, talk, żelatyna, magnezu stearynian.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie należy stosować leku Galpent po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

W tekturowym pudełku znajdują się 3 blistry z folii PVC/A1 zawierające po 10 tabletek.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy “Galena”, ul. Krucza 62,

50- 984 Wrocław.

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8660

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 05 marca 2001 r / 20 stycznia 2006 / 19 stycznia 2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -06- 0 5

li

Galpent