Imeds.pl

Galpent 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby moc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

GALPENT

(Pentaerithrityli tetranitras)

100 mg

tabletki

Skład

1 tabletka zawiera substancję czynną pentaerytrytylu tetraazotan 100 mg (w postaci rozcierki laktozowej 33,3%) oraz substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, sacharoza, talk, żelatyna, magnezu stearynian.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

Wytwórca:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Dożynkowa 10 52-311 Wrocław

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Galpent i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Galpent

3.    Jak stosować lek Galpent

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Galpent

6.    Inne informacje dotyczące leku Galpent

1.    Co to jest lek Galpent i w jakim celu się go stosuje

Galpent zawiera pentaerytrytylu tetraazotan, który jest azotanem organicznym stosowanym w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca.

2.    Zanim zastosuje się lek Galpent

Nie należy stosować leku Galpent u pacjentów, u których występuje:

•    Nadwrażliwość na pentaerytrytylu tetraazotan lub inne azotany lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

•    Wstrząs, hipotonia - w tym związana z hipowolemią,

•    Zawal serca z niskim ciśnieniem napełniania - szczególnie prawej komory,

•    Kardiomiopatia przerostowa zawężająca drogę odpływ lewej komory,

•    Zwężenie zastawki mitralnej, zwężenie lewego ujścia tętniczego,

•    Tamponada serca,

•    Zaciskające zapalenie osierdzia,

•    Serce płucne,

•    Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, w tym udar mózgu i uraz czaszki,

•    Znaczna niedokrwistość,

•    Jaskra z wąskim kątem przesączania.

Leku Galpent nie stosuje się u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Leku Galpent nie stosuje się u dzieci.

U osób przyjmujących pentaerytrytylu tetraazotan i inne azotany bezwzględnie przeciwwskazany jest syldenafil ze względu na występowanie działań niepożądanych, z ciężką redukcją ciśnienia tętniczego, stanowiących zagrożenie życia.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Galpent, gdyż:

Galpent stosowany w leczeniu skojarzonym z innymi lekami rozszerzającymi naczynia, lekami beta adrenolitycznymi, lekami moczopędnymi, antagonistami wapnia, inhibitorami ACE i blokerami receptora ATI, innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, neuroleptykami i trój pierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi - może powodować niepożądane, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Stosowanie leku Galpent w leczeniu skojarzonym lekarz rozpocznie od małych dawek, a następnie może je stopniowo zwiększać. Alkohol nasila działanie azotanów powodujące zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Ostrożnie należy stosować lek w niedoczynności tarczycy.

Konieczne jest zachowanie ostrożności podczas stopniowego zwiększania dawki u osób w wieku podeszłym oraz u chorych z zaawansowaną niewydolnością wątroby lub nerek - ze względu na zmniejszone wydalanie czynnych metabolitów leku i możliwość wystąpienia działań niepożądanych - przede wszystkim nagłego zmniejszenia ciśnienia krwi.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Galpent:

Lek zawiera laktozę i sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku Galpent z jedzeniem i piciem:

Ponieważ wchłanianie leku i jego czynnych metabolitów zmniejsza się w obecności pokarmu w jelitach, zaleca się przyjmowanie leku co najmniej pół godziny przed jedzeniem lub 1 godzinę po jedzeniu.

Stosowanie leku Galpent u dzieci:

U dzieci bezpieczeństwo stosowania leku nie zostało określone.

Stosowanie leku Galpent u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

U osób z zaawansowaną niewydolnością wątroby i (lub) nerek wskazane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki i zwiększanie jej pod kontrolą lekarza.

Stosowanie leku Galpent u pacjentów w podeszłym wieku:

U osób w wieku podeszłym wskazane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki i zwiększanie jej pod kontrolą lekarza.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosować leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Możliwość występowania (najczęściej na początku terapii) bólów i zawrotów głowy i niedociśnienia tętniczego, omdleń. U tych pacjentów zalecana jest szczególna ostrożność i kontrola reakcji (po podaniu dawki jednorazowej). W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu -wskazana kontrola lekarska.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne podawanie meprobamatu i difenhydraminy z pentaerytrytylu tetraazotanem zwiększa (około 6 - krotnie) stężenie czynnego metabolitu pentaerytrytylu tetraazotanu -pentaerytrytylu monoazotanu.

Pentaerytrytylu tetraazotan stosowany z dihydroergotaminą zwiększa jej stężenie w osoczu -powodując zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zmniejszać działanie azotanów.

Podczas stosowania pentaerytrytylu tetraazotanu i innych azotanów (z nitrogliceryną podjęzykową włącznie) istnieje bezwzględny zakaz przyjmowania syldenafilu (np. Viagry) i innych inhibitorów 5 - fosfodiesterazy, ze względu na zwiększenie działania azotanów organicznych i innych donorów NO, z ciężkimi następstwami nagłego zmniejszenia ciśnienia krwi (zawał serca, udar mózgowy, nagły zgon) - zwłaszcza u chorych po zawale serca, udarze, z zaburzeniami rytmu serca.

3. Jak stosować lek Galpent

Lek Galpent należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek do stosowania doustnego. U dorosłych zaleca się stosowanie dawki 100 mg 1 raz na dobę - rano lub wieczorem. U niektórych pacjentów może być wskazane zwiększenie dawki do 2 razy na dobę po 100 mg.

Zaleca się przyjmowanie leku co najmniej pół godziny przed jedzeniem lub 1 godz. pojedzeniu. Należy unikać nagłego odstawienia leku (poza występującym bardzo rzadko uczuleniem).

W razie konieczności odstawienia leku, lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawki.

Szczególne grupy pacjentów

U osób w wieku podeszłym oraz u chorych z zaawansowaną niewydolnością wątroby lub nerek - wskazane jest zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki i jej zwiększanie pod kontrolą lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Galpent niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Objawy przedawkowania:

Przedawkowanie leku Galpent nie było opisywane. Objawy ewentualnego przedawkowania leku są podobne do obserwowanych po nitroglicerynie. Najczęściej mogą występować: ciężki ból i zawroty głowy, nudności i wymioty oraz znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego - zwłaszcza w trakcie wstawania i w pozycji stojącej (hipotonia ortostatyczna), osłabienie, a w cięższych stanach, zwłaszcza po spożyciu alkoholu zasłabnięcie

i utrata przytomności z tachykardią (przyśpieszenie rytmu serca) albo bradykardią (zwolnienie rytmu serca). Stopień nasilenia objawów klinicznych przedawkowania zależny jest od podanej dawki, leków jednocześnie stosowanych oraz stanu chorego: niewydolności serca, ostrych zespołów wieńcowych, a zwłaszcza zawału z obniżonym ciśnieniem napływu do lewej komory.

Sposób postępowania po przedawkowaniu:

Leczenie łagodnych postaci przedawkowania jest objawowe. Hipotonię daje się zwykle opanować ułożeniem pacjenta na plecach z uniesieniem nóg powyżej klatki piersiowej, jeśli nie ma szybkiej poprawy lekarz zastosuje wlew dożylny płynów infuzyjnych. Wskazane podawanie tlenu. W przypadku bradykardii z reguły stosuje się 1 mg atropiny podawanej dożylnie.

Leczenie ciężkich postaci przedawkowania azotanów wymaga leczenia na oddziale intensywnej terapii z monitorowaniem stanu chorego.

W przypadku pominięcia dawki leku Galpent:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Galpent jak każdy lek może powodować działania niepożądane.

Częstość ich występowania i nasilenie zależy od rodzaju leku i jego dawki, stanu i wrażliwości pacjenta na azotany oraz leczenia towarzyszącego.

Działania niepożądane pentaerytrytylu tetraazotanu są charakterystyczne dla całej grupy azotanów organicznych.

Objawy niepożądane pogrupowano następująco, w zależności od częstości występowania:

bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;

często: rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów;

niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów;

rzadko: rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach;

nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych..

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: bóle głowy- zwykle o niewielkim nasileniu, obserwowane w ciągu pierwszych kilku - kilkunastu dni leczenia-występowały u 4,9% - 25% leczonych pacjentów,

Często: zawroty głowy występowały u 0,8 % - 7 % leczonych pacjentów,

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności, wymioty, bóle brzucha

Zaburzenia serca

Rzadko: odruchowa tachykardia (częstoskurcz serca)

Zaburzenia skóry

Rzadko: przemijające zaczerwienienie skóry twarzy Bardzo rzadko: skórne reakcje alergiczne.

Nie znana częstość: trądzik różowaty oraz erytrodermia (zlewne zaczerwienienie i zazwyczaj obfite złuszczanie).

Zaburzenia naczyniowe

Często: hipotonia ortostatyczna (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego u pacjentów po zmianie z pozycji leżącej na stojącą) występowała u 0,8%-2,3% leczonych pacjentów.

Zmniejszenie ciśnienia tętniczego (stwierdzono głównie u chorych z nadciśnieniem tętniczym). Istnieje możliwość wystąpienia zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego oraz śródgałkowego Bardzo rzadko: u osób szczególnie wrażliwych, pod wpływem alkoholu, a także po jednoczesnym podawaniu leków rozszerzających naczynia mogą wystąpić epizody niedociśnienia tętniczego z zasłabnięciem bądź omdleniem oraz odruchową bradykardią-głównie po nitroglicerynie.

Zaburzenia krwi

Methemoglobinemię obserwowano wyłącznie po dożylnym podawaniu azotanów.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcja nadwrażliwości na azotany

Po zastosowaniu terapeutycznej dawki nitrogliceryny podanej podjęzykowo lub dożylnie obserwowano w początkowym okresie leczenia nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego i zasłabnięcie do utraty przytomności oraz bradykardię, która może prowadzić do zatrzymania czynności serca. Reakcja ta nie była obserwowana po podaniu pentaerytrytylu tetraazotanu. Zaburzenia ogólne

Często: osłabienie u 0,8% - 2,3 % leczonych pacjentów.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Galpent

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Galpent po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowania

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Galpent

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”

Polska

ul. Krucza 62 50-984 Wrocław telefon: 0-(71) 361 06 51

Data opracowania ulotki:

2008 -06- 0 5

7