Imeds.pl

Gardimax Medica 5 Mg + 1 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GARDIMAX medica, 5 mg +1 mg, tabletki do ssania

Chlorhexidini dihydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.


•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gardimax medica i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Gardimax medica.

3.    Jak stosować lek Gardimax medica.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Gardimax medica.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. CO TO JEST LEK GARDIMAX MEDICA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE.

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU GARDIMAX MEDICA.

Kiedy nie przyjmować leku Gardimax medica

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (dichlorowodorek chlorheksydyny lub chlorowodorek lidokainy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli zaistnieją objawy poprzedzające drgawki.

-    U dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych przeciwwskazań dotyczy pacjenta, lub dotyczyło w przeszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gardimax należy zwrócić się do farmaceuty.

Leku Gardimax medica nie należy stosować długotrwale. Nie należy ssać j edną tabletkę bezpośrednio po drugiej. Należy unikać stosowania produktu u osób szczególnie skłonnych do alergii.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 20 tabletek na dobę) istnieje ryzyko wystąpienia zbyt dużej utraty wrażliwości w obszarze głośni, powoduj ącej zmniejszenie kontroli odruchu połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia.

Z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli zaistnieją objawy poprzedzające drgawki.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, lub dotyczyło w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Inne leki i Gardimax medica

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które Pacjent planuje przyjmować.

Leku nie stosować jednocześnie z lekami na łagodne formy choroby Alzheimera (inhibitory cholinoesterazy).

Leku nie stosować jednocześnie z innymi lekami odkażającymi.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W okresie ciąży i karmienia piersią stosować w przypadku zdecydowanej konieczności wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu Gardimax medica na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Gardimax medica zawiera.

-    Lek ten zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-    Gardimax medica nie zawiera cukru i może być stosowany u diabetyków.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK GARDIMAX MEDICA.

Zalecana dawka to:

Dorośli: 6 do 10 tabletek do ssania na dobę, tabletkę ssać powoli.

Dzieci w wieku od 6 lat: połowa dawki dla dorosłych (3 do 5 tabletek do ssania na dobę).

Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni. Jeśli po tym okresie nie nastąpi poprawa lub już w trakcie stosowania pojawią się nowe dolegliwości i (lub) objawy ogólne, np. gorączka, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gardimax medica

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania: niepokój, szumy uszne, niewydolność oddechowa, zaburzenie rytmu serca, trudności w połykaniu.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach:

-    reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej.

-    możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku i ostrych reakcji alergicznych (reakcje anafilaktyczne).

-    po długotrwałym i stałym stosowaniu chlorheksydyny mogą pojawić się przej ściowo brązowe przebarwienia na zębach. Przebarwienia te można usunąć.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GARDIMAX MEDICA.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP (Termin ważności).

Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, kolejne dwie lub cztery cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE.

Co zawiera lek Gardimax medica

-    Substancją czynną leku jest: dichlorowodorek chlorheksydyny 5 mg + chlorowodorek lidokainy 1 mg.

-    Pozostałe składniki to: sorbitol, magnezu stearynian, kwas cytrynowy bezwodny, lewomentol.

Jak wygląda lek Gardimax medica i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Gardimax medica są dostępne w opakowaniach zawierających 12, 24, 36 tabletek w blistrach perforowanych z podziałem na pojedyncze dawki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

TACTICA Pharmaceuticals Sp z.o.o. ul. Bankowa 4 44-100 Gliwice

Logo podmiotu odpowiedzialnego

Wytwórca

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A Rijksweg 9 B 2880 Bornem Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3