+ iMeds.pl

Gargarin -Ulotka Gargarin

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko_

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gargarin

Proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


Skład: 5 g proszku do sporządzania roztworu do płukania gardła zawiera 1,74 g boraksu, 1,74 g sodu wodorowęglanu, 0,75 g sodu chlorku, 0,75 g sodu benzoesanu, 0,02 g lewomentolu.


3.    WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


6 saszetek po 5 g    Kod EAN: 5909990269938

5 SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie na śluzówkę jamy ustnej i gardła.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie stosować po upływie terminu ważności.


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE_


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków

12.    NUMER POZWOLENIA NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU


Pozwolenie nr R/2699

13. NUMER SERII


Nr serii:

14.    OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany bez przepisu lekarza - OTC

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Lek o działaniu antyseptycznym i miejscowo znieczulającym Wskazania: pomocniczo w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne. Nie stosować na uszkodzoną błonę śluzową jamy ustnej.

Ostrzeżenia: nie połykać. Stosowanie długotrwałe i na rozległe uszkodzenia błony śluzowej może powodować kumulowanie się boraksu w organizmie i wywoływać zatrucie.

Benzoesan sodu po podaniu miejscowym może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych.

Interakcje: brak

Ciąża i karmienie piersią: stosować tylko w porozumieniu z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania: 5 g proszku (1 saszetkę) rozpuścić w szklance ciepłej wody i płukać gardło. Czynność powtórzyć 2 do 3 razy na dobę.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach należy poradzić się lekarza.

W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [aktualny adres, nr telefonu i faksu, adres e-mail].

Przedawkowanie: brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie, bóle głowy, reakcje zapalne skóry i błon śluzowych.

[L°g°]

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Gargarin

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

{Saszetka}_


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO_

GARGARIN

2.    NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

[Logo firmy]

3.    TERMIN WAŻNOŚCI

[Numer serii]

4.    NUMER SERII

[Termin ważności]

5.    INNE

5 g

Numer serii i termin ważności: < na odwrocie > < na zgrzewie >

Legenda:

< > opcjonalnie

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gargarin

Proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


Skład: 5 g proszku do sporządzania roztworu do płukania gardła zawiera 1,74 g boraksu, 1,74 g sodu wodorowęglanu, 0,75 g sodu chlorku, 0,75 g sodu benzoesanu, 0,02 g lewomentolu.


3.    WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

30 g

Kod EAN: 5909990269921

5.

SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU

LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie stosować po upływie terminu ważności.


8.    TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE_


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków

12.    NUMER POZWOLENIA NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU


Pozwolenie nr R/2699

13. NUMER SERII


Nr serii:

14.    OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany bez przepisu lekarza - OTC

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Lek o działaniu antyseptycznym i miejscowo znieczulającym Wskazania: pomocniczo w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne. Nie stosować na uszkodzoną błonę śluzową jamy ustnej.

Ostrzeżenia: nie połykać. Stosowanie długotrwałe i na rozległe uszkodzenia błony śluzowej może powodować kumulowanie się boraksu w organizmie i wywoływać zatrucie.

Benzoesan sodu po podaniu miejscowym może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych.

Interakcje: brak

Ciąża i karmienie piersią: stosować tylko w porozumieniu z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania: 5 g proszku (1 łyżeczkę) rozpuścić w szklance ciepłej wody i płukać gardło. Czynność powtórzyć 2 do 3 razy na dobę.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach należy poradzić się lekarza.

W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [aktualny adres, nr telefonu i faksu, adres e-mail].

Przedawkowanie: brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie, bóle głowy, reakcje zapalne skóry i błon śluzowych.

[L°g°]

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Gargarin

3

Gargarin

Charakterystyka Gargarin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gargarin, proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 g proszku do sporządzania roztworu do płukania gardła zawiera:


boraks (Borax)


1,74 g


sodu wodorowęglan (Natrii hydrogenocarbonas)    1,74 g


sodu chlorek (Natrii chloridum) sodu benzoesan (Natrii benzoas) lewomentol (Levomentholum)


750 mg 750 mg 20 mg


Pełny wykaz substancji pomocniczych: produkt leczniczy nie zawiera substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pomocniczo w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do płukania gardła i jamy ustnej: 5 g proszku (1 łyżeczkę lub 1 saszetkę) rozpuścić w szklance ciepłej wody i płukać jamę ustną. Czynność powtórzyć 2 do 3 razy na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Uszkodzona błona śluzowa jamy ustnej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie połykać!

Stosowanie długotrwałe i na rozległe uszkodzenia błony śluzowej może powodować kumulowanie się boraksu w organizmie i wywoływać zatrucie.

Benzoesan sodu po podaniu miejscowym może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Gargarin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częstość nieznana: podrażnienie błon śluzowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [aktualny adres, nr telefonu i faksu, adres e-mail] lub podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9    Przedawkowanie

Objawami przedawkowania są: brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie, bóle głowy. Po wcześniejszym zaczerwienieniu skóry następuje intensywne jej złuszczanie, zwłaszcza w obrębie dłoni, stóp, pośladków, zmianami tymi mogą być również objęte gardło i błona bębenkowa. Inne objawy to drgawki, zapalenie skóry.

Leczenie przedawkowania: przerwać stosowanie produktu leczniczego, podjąć leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki antyseptyczne stosowane w chorobach gardła, kod ATC: R02AA20.

Boraks, trucizna protoplazmatyczna, działa odkażająco i słabo bakteriostatycznie dzięki swoistej właściwości jonu boranowego, który łączy się z grupami alkoholowymi pirydoksyny i ryboflawiny, blokując ich działanie jako koenzymów w komórkach.

Chlorek sodu działa ściągająco, powoduje przekrwienie błony śluzowej i usuwa toksyny. Benzoesan sodu wykazuje działanie odkażające i słabe działanie bakteriobójcze.

Lewomentol drażni zakończenia włókien czuciowych przewodzących zimno, wywołuje na skórze wrażenie chłodu. Równocześnie następuje zmniejszenie wrażliwości zakończeń włókien czuciowych przewodzących ból. Lewomentol wykazuje więc działanie znieczulające.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Boraks jest łatwo wchłaniany z uszkodzonej skóry, błon śluzowych i przewodu pokarmowego. Wydalany jest powoli, co może prowadzić do zatruć na skutek kumulacji. Chlorek sodu łatwo wchłania się do krwi po podaniu doustnym, wydala się z moczem średnio w ilości 10 g do 16 g na dobę.

Benzoesan sodu wchłonięty do krwioobiegu wydalany jest z żółcią i częściowo przez płuca. Lewomentol wydalany jest z żółcią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wszystkie składniki produktu leczniczego są substancjami czynnymi.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka z folii wielowarstwowej w tekturowym pudełku 30 g (6 saszetek po 5 g)

Pojemnik polietylenowy 30 g (1 pojemnik po 30 g)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmina sp. z o.o. ul. Lipska 44 30-721 Kraków

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2699

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 października 1992 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Gargarin