Imeds.pl

Gargarin Aflofarm -

Document: dokument 0 change

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Słoik ze szkła brunatnego z zakrętką polietylenową_


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gargarin Aflofarm

proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła

produkt złożony


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład:

100 g proszku zawiera: substancje czynne 34,8 g boraksu, 34,8 g sodu wodorowęglanu, 14,9 g sodu chlorku, 14,9 g sodu benzoesanu, 0,5 g mentolu.


3. WYKAZ SUSBTANCJI POMOCNICZYCH


4.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA_

proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła

30 g    Kod EAN: 5909990178810

5.    SPOSÓB I DROGA (I) PODANIA

Zewnętrznie, na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.    INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 28 dni.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151


95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100 {logo}

12. NUMER (Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr R/1788

13. NUMER SERII


Nr serii:

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez recepty - OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Wskazania do stosowania: Pomocniczo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych, anginy, infekcji wirusowych i zakażeń grzybiczych.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować na uszkodzoną powierzchnię błon śluzowych.

Interakcje: Brak.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie wywiera wpływu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Podczas płukania gardła należy uważać aby nie połykać płynu. Przy zastosowaniu produktu na uszkodzoną powierzchnię błon śluzowych istnieje możliwość kumulowania związków boru w organizmie, zwłaszcza u małych dzieci.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania:

Zewnętrznie, podanie na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

/ doi łyżeczki dodać do 14 szklanki ciepłej wody, roztworem płukać 3 razy dziennie.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem na etykiecie lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie: W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku pominięcia dawki leku kolejną należy zastosować jak najszybciej.

Działania niepożądane: Brak łaknienia, biegunka, śluzowo-krwawe wymioty, bezmocz, wysypka skórna, wyłysienie, niedokrwistość, gorączka. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A:


Gargarin Aflofarm