Imeds.pl

Gargarisma Prophylacticum Amara -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gargarisma prophylacticum Amara

Koncentrat do sporządzania roztworu do płukania gardła

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gargarisma prophylacticum Amara i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gargarisma prophylacticum Amara

3.    Jak stosować lek Gargarisma prophylacticum Amara

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gargarisma prophylacticum Amara

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Gargarisma prophylacticum Amara i w jakim celu się go stosuje

Lek Gargarisma prophylacticum Amara wykazuje działanie przeciwbakteryjne na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Wskazania do stosowania:

Lek Gargarisma prophylacticum Amara stosowany jest w stanach zapalnych gardła, jamy ustnej i przy podrażnieniu błon śluzowych.

Jeśli pomimo stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gargarisma prophylacticum Amara Kiedy nie stosować leku Gargarisma prophylacticum Amara:

-    jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników tego leku wymienionych w punkcie 6;

-    w przypadku nadwrażliwości na salicylany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Lek wyłącznie do użytku zewnętrznego, stosować zgodnie z zaleceniami, nie połykać.

Nie zaleca się stosowania u osób z astmą oskrzelową ze względu na możliwość wystąpienia odruchowego skurczu oskrzeli. W przypadku uczucia duszności należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci:

Ze względu na zawartość kwasu salicylowego, nie zaleca się samodzielnego stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Lek Gargarisma prophylacticum Amara a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie odnotowano interakcji leku z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu, nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.    Jak stosować lek Gargarisma prophylacticum Amara

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie miejscowe na śluzówkę jamy ustnej i gardła. Stosuje się w postaci roztworu do płukania. Zalecane dawkowanie:

Przed zastosowaniem rozcieńczyć 2 - 2,5 ml (łyżeczka od herbaty) produktu w szklance przegotowanej wody (250 ml). Świeżo przygotowanym roztworem można płukać gardło 2 - 3 razy dziennie.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Gargarisma prophylacticum Amara może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób wrażliwych płukanie może powodować podrażnienie gardła oraz odczyny uczuleniowe. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr telefonu 22 49 21 301, nr faksu 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Gargarisma prophylacticum Amara

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25 °C. Chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Gargarisma prophylacticum Amara po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gargarisma prophylacticum Amara

Produkt sporządzony według receptury Farmakopei Polskiej VI z następujących składników: kwas salicylowy 5,0 cz., kwas benzoesowy 5,0 cz., etanol 710 g/l 230,0 cz., olejek mięty pieprzowej 1,5 cz., olejek eukaliptusowy 0,2 cz., tymol 0,5 cz., zieleń malachitowa 0,2 cz.

Jak wygląda lek Gargarisma prophylacticum Amara i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera:

- 30 g, 50 g, 100 g w butelce ze szkła barwnego z zakrętką PE lub butelce ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową z uszczelką ze spienionego polietylenu lub z tektury laminowanej PET w pudełku tekturowym z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Tel. 12 657 40 40

Fax: 12 657 40 40 wew. 34

e-mail: amara@amara.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3