Imeds.pl

Gaviscon Duo (500 Mg + 213 Mg + 325 Mg)/10 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gaviscon Duo, (500 mg + 213 mg + 325 mg)/10 ml, zawiesina doustna

(Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Gaviscon Duo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon Duo

3.    Jak stosować lek Gaviscon Duo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gaviscon Duo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Gaviscon Duo i w jakim celu się go stosuje

Gaviscon Duo stanowi połączenie alginianiu oraz dwóch środków zobojętniających kwas solny (węglan wapnia i wodorowęglan sodu) i działa poprzez dwa mechanizmy:

•    Neutralizuje nadmiar kwasu solnego w żołądku oraz uśmierza ból i dyskomfort;

•    Tworzy barierę ochronną nad treścią żołądkową w celu złagodzenia uczucia pieczenia w klatce piersiowej.

Lek ten jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo - przełykowego, takich jak kwaśne odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon Duo Kiedy nie stosować leku Gaviscon Duo

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Gaviscon Duo nie powinien być stosowany przez pacjentów z ciężkimi chorobami nerek oraz osób z zaburzeniami elektrolitowymi powodującymi małe stężenie fosforanów we krwi (hipofosfatemia).

•    Każda saszetka (10 ml) leku zawiera niewielkie ilości sodu 127,2 5mg (5,53 nmmol) i wapnia 130 mg (3,25 mmol). Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób nerek lub serca, gdyż zwiększona zawartość soli zwiększa ryzyko tych chorób.

•    Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku zmniejszonego wydzielania kwasu solnego w żołądku, gdyż wówczas ten lek może być mniej skuteczny.

•    Podobnie jak w przypadku innych środków zobojętniających kwas solny w żołądku, przyjmowanie leku Gaviscon Duo może maskować objawy innych, poważniejszych chorób.

• Należy unikać dłuższego przyjmowania leku. Jeśli objawy utrzymują się po upływie 7 dni leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Inne leki i Gaviscon Duo

Nie należy stosować tego leku w ciągu dwóch godzin od zastosownia innych leków ponieważ może to wpływać na skuteczność niektórych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Lek ten można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Ważne informacje o niekórych składnikach leku Gaviscon Duo

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (również opóźnione). Lek zawiera 127,35mg (5,53 mmol) sodu w każdej dawce. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.    Jak stosować lek Gaviscon Duo

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10-20 ml (jedna lub dwie) saszetki po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gaviscon Duo

Niekorzystne działanie przy zbyt dużej dawce leku jest mało prawdopodobne.

Jednakże lek może powodować wzdęcie brzucha. Jeśli ono nie mija, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Gaviscon Duo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie tak jak dotychczas.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy, takie jak ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, świąd skóry, wysypki skórne, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła oraz trudności z oddychaniem.

Spożycie dużych ilości węglanu wapnia, który stanowi składnik tego leku, może powodować zwiększenie pH krwi (zasadowica), wzrost stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększenie wydzielania kwasu solnego w żołądku oraz zaparcia. Objawy te występują zazwyczaj po zażyciu dawek większych niż zalecane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Gaviscon Duo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku tekturowym po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gaviscon Duo

Substancjami czynnymi leku w każdej saszetce (10) ml są 500 mg alginianu sodu, 213 mg wodorowęglanu sodu oraz 325 mg węglanu wapnia.

Inne składniki leku to karbomer, metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek, aromat mięty pieprzowej oraz woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Gaviscon Duo i co zawiera opakowanie

Gaviscon Duo jest białawą zawiesiną o zapachu i smaku mięty.

Dostępne opakowania: 4, 12, 24 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przestawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 801 88 88 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3