Imeds.pl

Gealcid 350 Mg + 120 Mg + 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

<Logo podmiotu odpowiedzialnego>

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować GEALCID tabletki do rozgryzania i żucia ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem._


GEALCID

(Acidum alginicum + Natrii hydrogenocarbonas + Aluminii hydroxidum)

(350 mg + 120 mg + 100 mg), tabletki do rozgryzania i żucia

Skład

Jedna tabletka zawiera:

substancje czynne:

kwas alginowy    350 mg

sodu wodorowęglan    120 mg

glinu wodorotlenek    100 mg

w tym 35 mg jonów glinu i 33 mg jonów sodu

oraz substancje pomocnicze: sacharoza, talk, magnezu stearynian, aromat truskawkowy.

Dostępne opakowania

Opakowanie jednostkowe zawiera 8, 24, 40 tabletek do rozgryzania i żucia.

Podmiot odpowiedzialny

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

Spis treści

1.    Co to jest lek GEALCID i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek GEALCID

3.    Jak stosować lek GEALCID

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku GEALCID

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek GEALCID i w jakim celu się go stosuje

Lek GEALCID zawiera jako substancje czynne kwas alginowy, sodu wodorowęglan i glinu wodorotlenek.

GEALCID to lek o działaniu zobojętniającym kwas solny i osłaniającym błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy w wyniku czego łagodzi dolegliwości bólowe występujące w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka czy dwunastnicy.

Wodorotlenek glinu i wodorowęglan sodu mają działanie zobojętniające kwas solny w żołądku.

Kwas alginowy w środowisku soku żołądkowego tworzy galaretowaty żel, który chroni błonę śluzową żołądka i przełyku przed działaniem kwaśnej treści żołądkowej, zmniejszając w ten sposób możliwość podrażnienia.

GEALCID usuwa objawy związane z nadkwaśnością soku żołądkowego. Stosuje się go w leczeniu dolegliwości występujących w przebiegu następujących chorób:

•    zgaga (pieczenie w przełyku), również występująca w ciąży

•    refluks żołądkowo-przełykowy (kwaśne odbijanie),

•    przepuklina rozworu przełykowego,

Wspomagająco lub doraźnie (w razie dolegliwości) w:

•    przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka,

•    refluksowym zapaleniu przełyku,

•    chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

2. Zanim zastosuje się lek GEALCID

Nie należy zażywać leku GEALCID, jeśli:

   u pacjenta występuje nadwrażliwość na składniki leku

•    pacjent leczy się z powodu ciężkiej niewydolności nerek

Zachować szczególną ostrożność stosując lek GEALCID:

   u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ może wystąpić kumulacja (nagromadzenie) jonów glinu

•    u pacjentów dializowanych, ponieważ długotrwałe stosowanie leku może spowodować lub nasilić proces rozmiękania kości oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii

•    ze względu na zawartość wodorowęglanu sodu u pacjentów z marskością wątroby, zastoinową niewydolnością serca, obrzękami

•    u dzieci w wieku poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek

•    u pacjentów z cukrzycą, ze względu na zawartość cukru

•    udowodniono, że środki zobojętniające kwas solny zawierające glin, zwalniają rozwój płodu. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza w czasie podawania leku w I trymestrze ciąży. Glin wpływa negatywnie na nasienie i reprodukcję u mężczyzn, dlatego nie należy go stosować długotrwale przed planowanym poczęciem.

Stosowanie leku GEALCID z jedzeniem i piciem:

W przypadku stosowania leku należy ograniczyć spożycie mleka i produktów mlecznych.

Ciąża:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na zdoność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn będących w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku GEALCID

Lek zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na zawartość sacharozy lek może działać szkodliwie na zęby.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

GEALCID zmniejsza wchłanianie tetracyklin (antybiotyki), niesteroidowych leków przeciwzapalnych, żelaza, doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny (lek stosowany w chorobach serca) i witamin. Leki te należy podawać jedną godzinę przed zażyciem leku GEALCID lub dwie godziny po jego zażyciu.

3.    Jak stosować lek GEALCID

Jednorazowo:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 2 tabletki.

Najczęściej stosuje się dwie tabletki jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 12 tabletek na dobę).

Dzieci do 12 lat - 1 tabletka.

Najczęściej stosuje się jedną tabletkę jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

Tabletkę przed połknięciem należy dokładnie pogryźć do uzyskania papki.

Nie należy stosować leku długotrwale (powyżej 3 miesięcy).

Wprzypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku GEALCID niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku GEALCID:

Należy kontynuować stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, GEALCID może powodować działania niepożądane.

Lek może powodować zaparcia i nadmierną utratę fosforu, szczególnie jeśli podawany jest w zbyt dużych dawkach lub przez dłuższy czas.

Ponadto może mieć wpływ na równowagę kwasowo-zasadową.

U niektórych osób w czasie stosowania leku GEALCID mogą wystąpić inne działania niepożądane. Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku GEALCID

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku GEALCID po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

   Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od wilgoci.

•    Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpow iedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

tel. +48 22 70 28 200 fax +48 22 70 28 202 email: angelini@angelini .pl

4