+ iMeds.pl

Gealcid 350 mg + 120 mg + 100 mgUlotka Gealcid

ULOTKA DLA PACJENTA

<Logo podmiotu odpowiedzialnego>

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować GEALCID tabletki do rozgryzania i żucia ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem._


GEALCID

(Acidum alginicum + Natrii hydrogenocarbonas + Aluminii hydroxidum)

(350 mg + 120 mg + 100 mg), tabletki do rozgryzania i żucia

Skład

Jedna tabletka zawiera:

substancje czynne:

kwas alginowy    350 mg

sodu wodorowęglan    120 mg

glinu wodorotlenek    100 mg

w tym 35 mg jonów glinu i 33 mg jonów sodu

oraz substancje pomocnicze: sacharoza, talk, magnezu stearynian, aromat truskawkowy.

Dostępne opakowania

Opakowanie jednostkowe zawiera 8, 24, 40 tabletek do rozgryzania i żucia.

Podmiot odpowiedzialny

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

Spis treści

1.    Co to jest lek GEALCID i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek GEALCID

3.    Jak stosować lek GEALCID

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku GEALCID

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek GEALCID i w jakim celu się go stosuje

Lek GEALCID zawiera jako substancje czynne kwas alginowy, sodu wodorowęglan i glinu wodorotlenek.

GEALCID to lek o działaniu zobojętniającym kwas solny i osłaniającym błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy w wyniku czego łagodzi dolegliwości bólowe występujące w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka czy dwunastnicy.

Wodorotlenek glinu i wodorowęglan sodu mają działanie zobojętniające kwas solny w żołądku.

Kwas alginowy w środowisku soku żołądkowego tworzy galaretowaty żel, który chroni błonę śluzową żołądka i przełyku przed działaniem kwaśnej treści żołądkowej, zmniejszając w ten sposób możliwość podrażnienia.

GEALCID usuwa objawy związane z nadkwaśnością soku żołądkowego. Stosuje się go w leczeniu dolegliwości występujących w przebiegu następujących chorób:

•    zgaga (pieczenie w przełyku), również występująca w ciąży

•    refluks żołądkowo-przełykowy (kwaśne odbijanie),

•    przepuklina rozworu przełykowego,

Wspomagająco lub doraźnie (w razie dolegliwości) w:

•    przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka,

•    refluksowym zapaleniu przełyku,

•    chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

2. Zanim zastosuje się lek GEALCID

Nie należy zażywać leku GEALCID, jeśli:

   u pacjenta występuje nadwrażliwość na składniki leku

•    pacjent leczy się z powodu ciężkiej niewydolności nerek

Zachować szczególną ostrożność stosując lek GEALCID:

   u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ może wystąpić kumulacja (nagromadzenie) jonów glinu

•    u pacjentów dializowanych, ponieważ długotrwałe stosowanie leku może spowodować lub nasilić proces rozmiękania kości oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii

•    ze względu na zawartość wodorowęglanu sodu u pacjentów z marskością wątroby, zastoinową niewydolnością serca, obrzękami

•    u dzieci w wieku poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek

•    u pacjentów z cukrzycą, ze względu na zawartość cukru

•    udowodniono, że środki zobojętniające kwas solny zawierające glin, zwalniają rozwój płodu. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza w czasie podawania leku w I trymestrze ciąży. Glin wpływa negatywnie na nasienie i reprodukcję u mężczyzn, dlatego nie należy go stosować długotrwale przed planowanym poczęciem.

Stosowanie leku GEALCID z jedzeniem i piciem:

W przypadku stosowania leku należy ograniczyć spożycie mleka i produktów mlecznych.

Ciąża:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na zdoność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn będących w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku GEALCID

Lek zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na zawartość sacharozy lek może działać szkodliwie na zęby.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

GEALCID zmniejsza wchłanianie tetracyklin (antybiotyki), niesteroidowych leków przeciwzapalnych, żelaza, doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny (lek stosowany w chorobach serca) i witamin. Leki te należy podawać jedną godzinę przed zażyciem leku GEALCID lub dwie godziny po jego zażyciu.

3.    Jak stosować lek GEALCID

Jednorazowo:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 2 tabletki.

Najczęściej stosuje się dwie tabletki jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 12 tabletek na dobę).

Dzieci do 12 lat - 1 tabletka.

Najczęściej stosuje się jedną tabletkę jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

Tabletkę przed połknięciem należy dokładnie pogryźć do uzyskania papki.

Nie należy stosować leku długotrwale (powyżej 3 miesięcy).

Wprzypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku GEALCID niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku GEALCID:

Należy kontynuować stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, GEALCID może powodować działania niepożądane.

Lek może powodować zaparcia i nadmierną utratę fosforu, szczególnie jeśli podawany jest w zbyt dużych dawkach lub przez dłuższy czas.

Ponadto może mieć wpływ na równowagę kwasowo-zasadową.

U niektórych osób w czasie stosowania leku GEALCID mogą wystąpić inne działania niepożądane. Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku GEALCID

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku GEALCID po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

   Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od wilgoci.

•    Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpow iedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

tel. +48 22 70 28 200 fax +48 22 70 28 202 email: angelini@angelini .pl

4

Gealcid

Charakterystyka Gealcid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

GEALCID, (350 mg + 120 mg + 100 mg), tabletki do rozgryzania i żucia

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka zawiera:    350 mg Acidum alginicum (kwasu alginowego), 120 mg Natrii

hydrogenocarbonas (sodu wodorowęglanu) i 100 mg Aluminii hydroxidům (glinu wodorotlenku), w tym 35 mg jonów glinu i 33 mg jonów sodu.

Substancje pomocnicze: patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka do rozgryzania i żucia.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

GEALCID usuwa objawy związane z nadkwaśnością soku żołądkowego. Stosuje się go w leczeniu dolegliwości występujących w przebiegu następujących chorób:

•    zgaga (pieczenie w przełyku), również występująca w ciąży

•    refluks żołądkowo-przełykowy (kwaśne odbijanie),

•    przepuklina rozworu przełykowego,

Wspomagająco lub doraźnie (w razie dolegliwości) w:

•    przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka,

•    refluksowym zapaleniu przełyku,

•    chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Jednorazowo:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 2 tabletki.

Najczęściej stosuje się dwie tabletki jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 12 tabletek na dobę).

Dzieci do 12 lat - 1 tabletka.

Najczęściej stosuje się jedną tabletkę jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

Tabletkę przed połknięciem należy dokładnie pogryźć do uzyskania papki.

Podczas stosowania preparatu ograniczyć spożycie mleka i produktów mlecznych.

4.3    Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu

•    ciężka niewydolność nerek

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie utrzymywania się objawów należy zweryfikować diagnozę.

Nie należy stosować leku długotrwale (powyżej 3 miesięcy).

Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością nerek, gdyż może u nich wystąpić kumulacja jonów glinu oraz u osób z cukrzycą, ze względu na zawartość cukru.

Długotrwałe stosowanie u osób dializowanych może spowodować lub nasilić osteomalację oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii.

Ze względu na zawartość wodorowęglanu sodu należy stosować ostrożnie u pacjentów z marskością wątroby, zastoinową niewydolnością serca, obrzękami.

Stosować ostrożnie u dzieci w wieku poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek.

Udowodniono, że środki zobojętniające kwas solny zawierające glin, zwalniają rozwój płodu. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza w czasie podawania leku w I trymestrze ciąży. Glin wpływa negatywnie na nasienie i reprodukcję u mężczyzn, dlatego nie należy go stosować długotrwale przed planowanym poczęciem.

1 tabletka zawiera 825 mg sacharozy.

Ze względu na zawartość sacharozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego preparatu.

Jeżeli lek jest stosowany długotrwale (powyżej 2 tygodni) może działać szkodliwie na zęby.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

GEALCID zmniejsza wchłanianie tetracyklin, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, żelaza, doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny i witamin. Leki te należy podawać jedną godzinę przed zażyciem preparatu GEALCID lub dwie godziny po jego zażyciu.

4.6    Ciąża lub laktacja

Stosowanie podczas ciąży

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na rozwój płodu i dziecka.

Lek może być stosowany w okresie ciąży, jeśli jest podawany w zalecanych dawkach i zgodnie ze wskazaniami. Ze względu na zawartość sodu stosować tylko wówczas, gdy spodziewane korzyści leczenia są większe niż ryzyko powstawania obrzęków. Szczególną ostrożność zachować w zatruciu ciążowym.

Stosowanie w okresie laktacji

Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią, jeśli jest podawany w zalecanych dawkach i zgodnie ze wskazaniami.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie wpływa.

4.8    Działania niepożądane

Lek może powodować zaparcia i nadmierną utratę fosforu, szczególnie jeśli podawany jest w zbyt dużych dawkach lub przez dłuższy czas.

Ponadto może mieć wpływ na równowagę kwasowo-zasadową.

4.9    Przedawkowanie

Nieznane są przypadki przedawkowania tego preparatu.

Długotrwałe stosowanie związków glinu może powodować zaburzenia elektrolitowe (zwiększenie stężenia glinu, zmniejszenie stężenia fosforanów). Zawarty w preparacie wodorowęglan sodu wchłania się i w razie przedawkowania może powodować alkalozę oraz obrzęki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w nadkwaśności, związki glinu.

Kod ATC: A02 AB 10

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

GEALCID to lek o działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu solnego i osłaniającym błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy, w wyniku czego łagodzi dolegliwości bólowe występujące w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka czy dwunastnicy.

Wodorotlenek glinu i wodorowęglan sodu mają działanie zobojętniające kwas solny w żołądku.

Kwas alginowy w środowisku soku żołądkowego tworzy galaretowaty żel, który chroni błonę śluzową żołądka i przełyku przed działaniem kwaśnej treści żołądkowej, zmniejszając w ten sposób możliwość podrażnienia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wodorowęglan sodu w żołądku szybko wchodzi w reakcje z kwasem solnym w wyniku czego powstaje chlorek sodu, dwutlenek węgla i woda. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek sód i wodorowęglany wydalane zostają przez nerki.

Wodorotlenek glinu jest wolno rozpuszczany w żołądku, w wyniku reakcji z kwasem solnym powstaje chlorek glinu i woda. Około 17-30 % chlorku glinu jest wchłaniane i szybko wydalane przez nerki. Część jest przekształcana w jelicie cienkim do nierozpuszczalnych, źle wchłaniających się związków glinu, które tworzą w obrębie jelita cienkiego nierozpuszczalne fosforany glinowe wydalane z kałem.

Kwas alginowy jest nierozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Nie jest metabolizowany i nie wchłania się z przewodu pokarmowego, w postaci nie zmienionej jest wydalany z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak doniesień na temat działania rakotwórczego lub mutagennego kwasu alginowego.

Nie prowadzono badań toksykologicznych, brak danych na temat działania teratogennego, rakotwórczego lub mutagennego wodorowęglanu sodu.

W badaniach toksyczności przewlekłej u szczurów (0,4 g/kg mc. na dobę) prowadzonych przez 16-26 tygodni i u psów (0,325 - 0,65 g/kg mc. na dobę) prowadzonych przez 26 tygodni nie obserwowano działania toksycznego wodorotlenku glinu, nie stwierdzono działania mutagennego ani rakotwórczego.

Nie obserwowano wpływu wodorotlenku glinu na rozrodczość szczurów otrzymujących 0,165 g/kg mc. na dobę. Nie odnotowano działania teratogennego u myszy otrzymujących do 300 mg/kg mc. na dobę wodorotlenku glinu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Talk

Magnezu stearynian Aromat truskawkowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od wilgoci.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/Al po 8 tabletek. Opakowanie jednostkowe stanowią 1, 3, 5 blistrów (8, 24, 40 tabletek) umieszczonych w pudełku tekturowym z ulotką.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Nie ma specjalnych zaleceń oprócz podanych w punkcie 4.2. Dawkowanie i sposób stosowania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

telefon +48 22 70 28 200 fax +48 22 70 28 202

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1484

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.12.1977

02.01.1996

17.05.1999

09.07.2004

23.05.2005

ZMIANY TEKSTU


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Gealcid