+ iMeds.pl

Gefemin 0,06 mg + 0,015 mgUlotka Gefemin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Gefemin, 0,060 mg + 0,015 mg, tabletki powlekane

Gestodenum + Ethinylestradiolum

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych

•    Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji

•    W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej

•    Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Gefemin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gefemin

•    Kiedy nie stosować leku Gefemin

•    Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Zakrzepy krwi

•    Lek Gefemin a nowotwór

•    Krwawienie międzymiesiączkowe

•    Co zrobić, jeśli krwawienie nie wystąpi w fazie przyjmowania tabletek placebo

•    Inne leki i lek Gefemin

•    Ciąża i karmienie piersią

•    Lek Gefemin z jedzeniem i piciem

•    Badania laboratoryjne

•    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

•    Lek Gefemin zawiera laktozę

3.    Jak stosować lek Gefemin

•    Kiedy i jak stosować lek Gefemin

•    Przygotowanie blistra

•    Kiedy rozpocząć stosowanie pierwszego blistra

•    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gefemin

•    Pominięcie zastosowania leku Gefemin

•    Co zrobić w przypadku wymiotów lub ciężkiej biegunki

•    Opóźnienie wystąpienia krwawienia miesiączkowego: co należy wiedzieć

•    Zmiana pierwszego dnia miesiączki: co należy wiedzieć

•    Przerwanie stosowania leku Gefemin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gefemin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

•    Co zawiera lek Gefemin

•    Jak wygląda lek Gefemin i co zawiera opakowanie

•    Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

1. Co to jest lek Gefemin i w jakim celu się go stosuje

•    Gefemin jest środkiem antykoncepcyjnym, stosowanym w celu zapobiegania ciąży.

•    Każda żółta tabletka zawiera małą ilość dwóch różnych hormonów żeńskich,

0,060 mg gestodenu i 0,015 mg etynyloestradiolu.

•    Białe tabletki nie zawierają substancji czynnych (tylko substancje nieaktywne lub pomocnicze) i określane są jako tabletki placebo.

•    Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony nazywane się „tabletkami złożonymi”. Ze względu na małą zawartość hormonów lek Gefemin nazywany jest “pigułką”.

•    Ponieważ wszystkie tabletki w blistrze mają identyczny skład hormonalny, jest ona nazywana jednofazową tabletką złożoną („tabletka złożona”).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gefemin Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gefemin należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gefemin, lekarz zada pacjentce kilka pytań dotyczących stanu jej zdrowia oraz zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy również ciśnienie krwi i zależnie od indywidualnego przypadku, może przeprowadzić inne badania.

W tej ulotce opisano różne sytuacje, w których należy zaprzestać stosowania leku Gefemin lub w których ich skuteczność może być zmniejszona. Należy wtedy powstrzymać się od stosunków płciowych lub stosować dodatkowe, niehormonalne metody zapobiegania ciąży, na przykład prezerwatywę lub inną metodę barierową. Nie należy stosować metody obserwacji cyklu (metody kalendarzykowej) ani metody opartej na pomiarach temperatury ciała. Metody te mogą być zawodne, gdyż lek Gefemin zaburza miesięczny cykl zmian temperatury ciała i wydzielania śluzu szyjkowego.

Lek Gefemin, podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani przed innymi zakażeniami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie stosować leku Gefemin:

Nie należy stosować leku Gefemin jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni.

• Jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach;

•    jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych;

•    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”;

•    jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpił) zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu;

•    jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);

•    jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększyć ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:

-    ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych

-    bardzo wysokie ciśnienie krwi

-    bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów)

-    chorobę nazwaną hiperhomocysteinemią

jjeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”;

•    Jeśli pacjentka ma (lub miała kiedykolwiek w przeszłości) zapalenie trzustki;

•    Jeśli u pacjentki występuje obecnie (lub występowała w przeszłości) choroba wątroby, a czynność wątroby jest nadal nieprawidłowa;

•    Jeśli u pacjentki stwierdzono obecnie (lub w przeszłości) nowotwór wątroby;

•    Jeśli obecnie (lub kiedykolwiek w przeszłości) u pacjentki rozpoznano lub istniało podejrzenie istnienia raka piersi lub raka narządów płciowych;

•    Jeśli u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie;

•    Jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub gestoden lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6). Może powodować to świąd, wysypkę lub obrzęk.

•    Produkt zawiera lecytynę (otrzymywaną z soi). W przypadku uczulenia na orzeszki ziemne lub

soję nie należy stosować tego produktu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Gefemin lub jakichkolwiek innych złożonych tabletek antykoncepcyjnych, lekarz może zalecić regularne badanie stanu zdrowia pacjentki. Jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjentki, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Gefemin. Również należy skonsultować się z lekarzem, jeśli w czasie ich stosowania wystąpi lub pogorszy się którykolwiek z poniższych stanów.

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza

- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi”.

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.


Jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjentki, należy powiedzieć o tym lekarzowi.Jeśli w czasie stosowania leku Gefemin wystąpi lub pogorszy się którykolwiek z poniższych stanów należy skonsultować się z lekarzem.

•    jeśli u pacjentki występuje choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit)

•    jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (SLE -; choroba wpływająca na naturalny system obronny)

•    jeśli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS - nerek zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek)

•    jeśli u pacjentki występuje choroba krwi zwana anemią sierpowatą (dziedziczna choroba czerwonych krwinek)

•    jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki

•    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)

•    jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Gefemin po porodzie

•    jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych)

•    jeśli pacjentka ma żylaki

•    jeśli w bliskiej rodzinie występuje obecnie lub występował w przeszłości rak piersi;

•    jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;

•    jeśli u pacjentki występuje cukrzyca;

•    jeśli u pacjentki występuje depresja;

•    jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt „Inne leki i Gefemin”);

•    jeśli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy wystąpiła w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych, na przykład utrata słuchu, porfiria (choroba krwi), występująca w czasie ciąży wysypka skórna z powstawaniem pęcherzy (opryszczka ciężarnych), choroba układu nerwowego wywołująca nagłe ruchy ciała (pląsawica Sydenhama);

•    jeśli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek wystąpiła ostuda (przebarwienia skóry, zwłaszcza twarzy lub szyi, zwane również „maską ciążową”). W takim wypadku należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia lub promieni ultrafioletowych;

•    jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioworuchowy - szybko postępujący obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła. Produkty lecznicze zawierające estrogeny mogą nasilić objawy tej choroby. Jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz

z trudnościami w oddychaniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Zakrzepy krwi

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Gefemin jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji gdy terapia nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać

•    w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”)

•    w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Gefemin jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Z jakiego powodu prawdopodobniecierpi pacjentka?

•    obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie, szczególnie, gdy towarzyszy temu:

•    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia,

•    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze

•    zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie

Zakrzepica żył głębokich

•    nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu;

•    nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią;

•    ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu;

•    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

•    silny ból w żołądku;

Jeśli pacientka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza. ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).

Zator tętnicy płucnej

Objawy występują najczęściej w jednym oku:

•    natychmiastowa utrata widzenia lub

•    bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku)

•    ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie nacisku, ociężałość

•    uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

•    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

•    uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;

•    pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

•    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Zawał serca

•    nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rak lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

•    naałe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;

•    nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach;

•    nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata

Udar

równowagi lub koordynacji;

•    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny;

•    utrata przytomności lub omdlenie z drcawkami lub bez drgawek.

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, jakkolwiek należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona wystąpieniem kolejnego udaru.

•    obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub ramion

•    silny ból w żołądku (ostry brzuch)

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?

•    Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

•    Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

•    Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość płucną.

•    W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Gefemin ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku Gefemin jest niewielkie.

-    W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku, u około 9 do 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające drospirenon, np. lek Gefemin, powstaną zakrzepy krwi.

-    Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej).

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Gefemin

Około 9-12 na 10 000 kobiet

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Gefemin jest niewielkie, jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

•    jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

•    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;

•    jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Gefemin na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Gefemin, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku.

•    wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);

•    jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko powstania zakrzepów krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Gefemin.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Gefemin, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Gefemin jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

•    z wiekiem (powyżej około 35 lat);

   jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego takiego jak Gefemin, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;

•    jeśli pacjentka ma nadwagę;

•    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

•    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru;

•    jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

•    jeśli pacjentka cierpi ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;

•    jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków)

•    jeśli pacjentka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Gefemin, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

Lek Gefemin a nowotwór

U kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne nieco częściej obserwowano występowanie raka piersi, ale nie wiadomo, czy ma to związek z przyjmowanymi tabletkami. Jest na przykład możliwe, że u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne wykrywa się więcej nowotworów, gdyż kobiety te są częściej badane przez lekarza. Częstość raka piersi zmniejsza się stopniowo po odstawieniu złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ważne, aby regularnie badać piersi i zgłaszać się do lekarza w razie stwierdzenia jakiegokolwiek guzka.

U kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne rzadko stwierdza się łagodne nowotwory wątroby, a nowotwory złośliwe wątroby są jeszcze rzadsze. Jeżeli pacjentka odczuje nagły, silny ból brzucha, powinna zgłosić się do lekarza.

Krwawienie międzymiesiączkowe

Podczas kilku pierwszych miesięcy stosowania leku Gefemin może wystąpić niespodziewane krwawienie (poza tygodniem, w którym przyjmuje się białe tabletki placebo). Jeśli takie krwawienia utrzymują się dłużej niż kilka miesięcy lub kiedy zaczną pojawiać się po kilku miesiącach stosowania tabletek, trzeba zgłosić się do lekarza, który musi ustalić ich przyczynę.

Co zrobić, jeśli krwawienie nie wystąpi w fazie przyjmowania tabletek placebo

Jeśli wszystkie żółte tabletki (zawierające substancje czynne) przyjmowane były prawidłowo, nie było wymiotów lub silnej biegunki i pacjentka nie przyjmowała innych leków, jest mało prawdopodobne, aby zaszła w ciążę.

Jeśli spodziewane krwawienie nie wystąpi w dwóch kolejnych cyklach, istnieje możliwość, że pacjentka jest w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wolno rozpoczynać nowego blistra do czasu upewnienia się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Inne leki i lek Gefemin

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy również powiedzieć każdemu lekarzowi lub dentyście, który przepisuje pacjentce inny lek (lub farmaceucie) o stosowaniu leku Gefemin. Mogą oni poinformować pacjentkę o konieczności stosowania dodatkowych metod zapobiegania ciąży (na przykład prezerwatyw) oraz o tym, jak długo należy je stosować.


Niektóre leki mogą zmniejszyć skuteczność antykoncepcyjną leku Gefemin lub wywołać nieoczekiwane krwawienie. Należą do nich:

■    leki stosowane w leczeniu

o padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina), o gruźlicy (np. ryfampicyna),

o zakażenia wirusem HIV (rytonawir, newirapina), innych zakażeń (antybiotyki takie jak gryzeofulwina, penicyliny, tetracykliny), o wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan), o lek ziołowy zawierający ziele dziurawca.

Lek Gefemin może wpływać na działanie innych leków, np.:

■    leków zawierających cyklosporynę,

■    leków zawierających stosowaną w leczeniu padaczki lamotryginę (co może spowodować zwiększenie częstości napadów drgawkowych).

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Kobietom w ciąży nie wolno przyjmować leku Gefemin. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Gefemin, powinna natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjentka planuje ciążę, może w dowolnym czasie odstawić tabletki (patrz także „Przerwanie stosowania leku Gefemin”).

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Zasadniczo nie zaleca się stosowania leku Gefemin w okresie karmienia piersią. Jeżeli jednak kobieta karmiąca piersią chciałaby stosować tabletki antykoncepcyjne, powinna zasięgnąć porady lekarza.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Gefemin z jedzeniem i piciem

Lek Gefemin można przyjmować z jedzeniem lub bez, w razie potrzeby lek należy popić niewielką ilością wody.

Badania laboratoryjne

Jeśli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że przyjmuje się lek Gefemin, ponieważ doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji o wpływie leku Gefemin na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Gefemin zawiera laktozę

Jeśli u pacjentki stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów (np. laktozy), przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Gefemin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy i jak stosować lek Gefemin

Każdy blister zawiera 24 żółte tabletki (zawierające substancje czynne) oraz 4 białe tabletki placebo.

Tabletki leku Gefemin, oznakowane dwoma różnymi kolorami, ułożone są w odpowiedniej kolejności. Blister zawiera 28 tabletek.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Gefemin codziennie, w razie potrzeby popijając ją małą ilością wody. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, ale w przybliżeniu o tej samej porze każdego dnia.

Nie wolno pomylić tabletek: przez pierwsze 24 dni przyjmuje się codziennie jedną żółtą tabletkę, a białe tabletki przyjmuje się przez ostatnie 4 dni. Następnie należy rozpocząć kolejny blister (zawierający 24 tabletek żółtych i 4 białe tabletki). Nie ma przerwy w przyjmowaniu tabletek między kolejnymi blistrami.

Ze względu na różny skład tabletek istotne jest, aby przyjmowanie tabletek rozpocząć od tabletki znajdującej się w lewym górnym rogu blistra, oraz aby stosować tabletki codziennie. Tabletki należy przyjmować we właściwej kolejności, zgodnie ze wskazaniami strzałek na opakowaniu.

Przygotowanie blistra

W celu ułatwienia zapamiętania dnia przyjmowania tabletki, każdy blister leku Gefemin wyposażono w 7 przylepnych pasków z wydrukowanymi 7 nazwami dni tygodnia. Trzeba wybrać dzień tygodnia, w którym zamierza się rozpocząć przyjmowanie tabletek. Przykładowo, jeśli początek przyjmowania tabletek przypada w środę, należy użyć paska z oznaczeniem „ŚR”.

Następnie należy przykleić odpowiedni pasek w górnym lewym rogu opakowania, w pozycji „Start”. Nad każdą tabletką widnieje teraz nazwa dnia tygodnia, dzięki czemu można sprawdzić, czy tabletka została zażyta. Tabletki należy przyjmować zgodnie ze strzałkami, które wskazują kolejność przyjmowania tabletek.

W czasie 4 dni przyjmowania białych tabletek placebo (dni placebo), powinno rozpocząć się krwawienie (zwane również krwawieniem z odstawienia). Zwykle miesiączka zaczyna się 2. lub 3. dnia po przyjęciu ostatniej żółtej tabletki (zawierającej substancje czynne) leku Gefemin. Po przyjęciu ostatniej białej tabletki należy rozpocząć nowe opakowanie, nawet jeśli krwawienie nie zakończyło się. Oznacza to, że należy rozpocząć każde kolejne opakowanie dokładnie w tym samym dniu tygodnia, a miesiączka powinna pojawić się tego samego dnia każdego miesiąca.

Stosowanie leku Gefemin zgodnie z tymi zaleceniami zabezpiecza przed ciążą również w ciągu 4 dni przyjmowania tabletek placebo.

Kiedy rozpocząć stosowanie pierwszego blistra

Jeśli w poprzednim miesiącu nie stosowano żadnych środków antykoncepcyjnych zawierających hormony

Przyjmowanie leku Gefemin należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (to jest w pierwszym dniu miesiączki). Jeżeli stosowanie leku Gefemin rozpocznie się w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego, natychmiast chroni on przed zajściem w ciążę. Stosowanie leku można rozpocząć również między 2.-5. dniem cyklu, ale wtedy konieczne jest stosowanie dodatkowej metody zapobiegania ciąży (na przykład prezerwatywy) przez 7 pierwszych dni przyjmowania tabletek.

•    Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, systemu terapeutycznego dopochwowego (pierścienia) lub systemu transdermalnego (plastra)

Przyjmowanie leku Gefemin najlepiej zacząć w dniu następującym po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne poprzednio stosowanego środka antykoncepcyjnego, ale nie później niż w dniu następującym po przerwie w przyjmowaniu poprzednich tabletek (lub po przyjęciu ostatniej tabletki niezawierającej substancji czynnych). W razie zmiany z pierścienia dopochwowego lub plastra należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Zmiana z metody obejmującej podawanie wyłącznie progestagenu (tabletka zawierająca wyłącznie progestagen, wstrzyknięcie, implant lub system domaciczny uwalniający progestagen) Zmiany z poprzednich tabletek zawierających wyłącznie progestagen można dokonać w dowolnym dniu (w przypadku implantu lub wewnątrzmacicznego systemu hormonalnego - w dniu jego usunięcia, a w przypadku wstrzyknięcia - w dniu, w którym miało być podane kolejne wstrzyknięcie), ale we wszystkich tych przypadkach należy jednocześnie stosować dodatkową metodę zapobiegania ciąży (na przykład prezerwatywę) w ciągu pierwszych 7 dni.

•    Po poronieniu

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Po porodzie

Przyjmowanie leku Gefemin można rozpocząć między 21.-28. dniem po porodzie. Jeśli przyjmowanie tabletek rozpocznie się po dniu 28., należy stosować barierowy środek antykoncepcyjny (na przykład prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Gefemin.

Jeśli pacjentka po porodzie odbyła już stosunek płciowy, przed (ponownym) rozpoczęciem stosowania leku Gefemin, musi upewnić się, że nie jest w ciąży lub odczekać do następnej miesiączki.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią i chciałaby rozpocząć stosowanie leku Gefemin (ponownie) po porodzie

Patrz punkt “Karmienie piersią”.

W razie wątpliwości, kiedy rozpocząć stosowanie leku, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gefemin

Brak zgłoszeń dotyczących ciężkich, szkodliwych działań niepożądanych będących skutkiem zastosowania zbyt dużej ilości tabletek leku Gefemin. Po zastosowaniu kilku tabletek leku Gefemin jednocześnie, mogą wystąpić takie objawy jak nudności, wymioty lub utrata krwienia z pochwy. Jeśli pacjentka zorientowała się, że dziecko połknęło kilka tabletek, należy poradzić się lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Gefemin

Ostatnie 4 tabletki w czwartym rzędzie blistra to tabletki placebo. Jeżeli pominięto jedną z tych tabletek, nie będzie to miało wpływu na skuteczność leku Gefemin. Należy wyrzucić pominiętą tabletkę placebo.

Jeśli pacjentka zapomniała o przyjęciu żółtej (zawierającej substancje czynne) tabletki (tabletki od 1 do 24 na blistrze), należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

•    Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o mniej niż 12 godzin ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona. Należy przyjąć tabletkę tak szybko, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, a kolejne tabletki należy przyjmować jak dotychczas o zwykłej porze.

•    Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione o więcej niż 12 godzin ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. Im więcej tabletek zostało pominiętych, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

Ryzyko niepełnej ochrony przed ciążą jest największe, jeśli pominięta zostanie żółta tabletka z początku lub z końca opakowania. Dlatego należy postępować według następujący zasad (patrz też diagram niżej):

•    Pominiętych zostało więcej niż jedna tabletka z blistra

Należy skontaktować się z lekarzem.

•    Pominięta została jedna tabletka w dniach od 1. do 7. (pierwszy rząd)

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeśli miałoby to oznaczać przyjęcie dwóch tabletek na raz. Pozostałe tabletki należy przyjmować o zwykłej porze i stosować przez kolejne 7 dni dodatkowe metody zapobiegania ciąży, na przykład prezerwatywę. Jeżeli pacjentka miała stosunek płciowy w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, istnieje ryzyko, że mogła zajść w ciążę. W tym przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

•    Pominięta została jedna tabletka w dniach od 8. do 14. (drugi rząd)

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona, dlatego nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody zapobiegania ciąży.

•    Pominięta została jedna tabletka w dniach od 15. do 24. (trzeci lub czwarty rząd)

Do wyboru są dwie możliwości:

1.    Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Zamiast przyjmowania białych tabletek placebo z blistra, należy je wyrzucić i rozpocząć kolejne opakowanie (dzień rozpoczęcia będzie inny).

Krwawienie miesiączkowe najprawdopodobniej wystąpi, po zakończeniu przyjmowania tabletek z drugiego opakowania - podczas przyjmowania białych tabletek placebo - jednak może pojawić się niewielkie krwawienie lub krwawienie przypominające krwawienie miesiączkowe w czasie przyjmowania tabletek z drugiego blistra.

2.    Można również przestać przyjmować żółte tabletki (zawierające substancje czynne) z dotychczas stosowanego opakowania i przejść bezpośrednio do przyjmowania 4 białych tabletek placebo (przed zastosowaniem tabletek placebo należy zapisać dzień, w którym pominięto przyjęcie tabletki).

Jeśli pacjentka chce rozpocząć kolejne opakowanie w tym samym dniu, co zazwyczaj, tabletki placebo należy przyjmować przez mniej niż 4 dni.

Jeśli pacjentka postępuje zgodnie z jednym z powyższych zaleceń, nadal jest chroniona przed zajściem w ciążę.

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć jakąkolwiek tabletkę z blistra i nie wystąpiło krwawienie w trakcie dni placebo, może to oznaczać, że jest w ciąży. Przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek z kolejnego blistra należy skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku wymiotów lub ciężkiej biegunki

W razie wystąpienia wymiotów lub ciężkiej biegunki w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu żółtej tabletki, istnieje ryzyko, że substancje czynne mogły się nie wchłonąć całkowicie w organizmie. Taki przypadek jest porównywalny z sytuacją, w której pominięto przyjęcie tabletki. Dlatego po wystąpieniu wymiotów lub biegunki należy jak najszybciej przyjąć żółtą tabletkę z zapasowego opakowania. Jeśli to możliwe, należy ją przyjąć w ciągu 12 godzin od zwykłej pory zażycia tabletki. Jeżeli to niemożliwe lub jeśli minęło więcej niż 12 godzin, należy przestrzegać zaleceń podanych w punkcie „Pominięcie przyjęcia leku Gefemin”.

Jeśli taka sytuacja wystąpi w ciągu kilku dni, pacjentka powinna zastosować dodatkową metodę zapobiegania ciąży (na przykład prezerwatywę).

Opóźnienie wystąpienia krwawienia miesiączkowego: co należy wiedzieć

Nawet jeśli nie jest to zalecane, pacjentka może opóźnić miesiączkę poprzez pominięcie zastosowania białych tabletek placebo z czwartego rzędu i rozpoczęcie od razu nowego blistra leku Gefemin, aż do jego wyczerpania. W czasie stosowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić niewielkie krwawienie lub krwawienie przypominające krwawienie miesiączkowe. Tabletki z drugiego blistra należy stosować do końca, włącznie z 4 białymi tabletkami z czwartego rzędu. Następnie należy rozpocząć nowy blister.

Przed podjęciem decyzji o przesunięciu krwawienia można poradzić się lekarza.

Zmiana pierwszego dnia miesiączki: co należy wiedzieć

Jeśli tabletki stosowane są zgodnie z zaleceniami, miesiączka wystąpi w czasie dni przyjmowania tabletek placebo. Jeśli konieczna jest zmiana tego dnia, należy skrócić czas stosowania tabletek placebo (lecz nigdy nie wydłużać - 4 dni to maksymalna przerwa!). Przykładowo, jeśli przyjmowanie tabletek placebo normalnie zaczyna się w piątek, a pacjentka chciałaby zamienić go na wtorek (3 dni wcześniej), powinna rozpocząć nowe opakowanie 3 dni wcześniej niż zwykle. Krwawienie miesiączkowe może wtedy w ogóle nie wystąpić. Może wtedy wystąpić niewielkie krwawienie lub krwawienie przypominające krwawienie miesiączkowe

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przerwanie stosowania leku Gefemin

Stosowanie leku Gefemin można przerwać w dowolnej chwili. Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna poradzić się lekarza w sprawie innych skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Jeśli pacjentka planuje ciążę, powinna przerwać przyjmowanie tabletek i odczekać z zajściem w ciążę do wystąpienia naturalnej miesiączki. Wtedy łatwiej można obliczyć datę spodziewanego porodu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Gefemin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Gefemin, należy skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem (leku) Gefemin”.

Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi (ponad 10%) u kobiet stosujących lek Gefemin są rzadkie miesiączki lub ich brak podczas przyjmowania lub w momencie zaprzestania przyjmowania pigułki, krwawienia międzymiesiączkowe lub bóle głowy, w tym migrena.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 kobiet):

•    zapalenie pochwy, w tym zakażenia grzybicze pochwy;

•    zmiany nastroju, w tym depresja lub zmiany popędu seksualnego (zaburzenia libido);

•    nerwowość lub zawroty głowy;

•    nudności, wymioty lub ból brzucha;

•    trądzik;

•    objawy związane z piersiami, takie jak bolesność, tkliwość, obrzęk piersi lub wydzielina z piersi;

•    bolesne miesiączkowanie, zmiana nasilenia krwawienia miesiączkowego;

•    zmiana wydzieliny z pochwy lub obrazu szyjki macicy (nadżerka);

•    zatrzymanie wody w tkankach lub obrzęk (nasilona retencja płynów);

•    zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 kobiet):

•    zmiany apetytu;

•    skurcze żołądka lub wiatry;

•    wysypka skórna, zwiększenie ilości włosów na ciele, wypadanie włosów lub przebarwione plamy na twarzy (ostuda);

•    zmiany w wynikach badań diagnostycznych: zwiększenie stężenia cholesterolu, trójglicerydów we krwi lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 kobiet):

•    reakcje alergiczne (bardzo rzadkie przypadki pokrzywki, obrzęk naczynioruchowy lub trudności z oddychaniem lub zaburzenia krążenia krwi);

•    nietolerancja glukozy;

•    nietolerancja soczewek kontaktowych;

•    żółtaczka;

•    rodzaj reakcji skórnej zwany rumieniem guzowatym.

   szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:

o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich) o w płucach (np. zatorowość płucna) o zawał serca o udar

o mini udar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/ jelicie, nerkach lub oku.

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000):

•    łagodny guz wątroby (zwany ogniskowym rozrostem guzkowym wątroby lub gruczolakiem wątrobowokomórkowym) lub złośliwy guz wątroby;

•    zaostrzenie choroby układu odpornościowego (toczeń rumieniowaty), choroby wątroby (porfiria), lub choroba znana pląsawicą, charakteryzująca się nieregularnymi, nagłymi, mimowolnymi ruchami;

•    pewne rodzaje zaburzeń oka takie jak zapalenie nerwu wzrokowego, które może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty wzroku, albo zakrzepu w okolicy siatkówki;

•    choroba trzustki;

•    zwiększone ryzyko kamieni żółciowych lub utrudnienia odpływu żółci;

•    zaburzenia wątroby lub dróg żółciowych (takie jak zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby);

•    zaburzenia krwi lub dróg moczowych (zespół hemolityczno-mocznicowy);

•    rodzaj reakcji skórnej zwany rumieniem wielopostaciowym.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądanych niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Fax. + 48 22 49 21 309, , email: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gefemin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin ważności:” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gefemin

Substancjami czynnymi leku są gestoden i etynyloestradiol.

Lek Gefemin zawiera tabletki w 2 kolorach:

•    Każda żółta tabletka zawiera 0,060 mg gestodenu i 0,015 mg etynolestradiolu. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

•    rdzeń: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, polakrylina potasowa, magnezu stearynian;

•    otoczka Opadry AMB yellow: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), lecytyna sojowa, talk, żelaza tlenek żółty (E172), guma ksantan.

•    Każda biała tabletka (tabletka placebo) zawiera tylko substancje pomocnicze (nie zawiera substancji czynnych), którymi są: laktoza jednowodna, powidon K 25, karboksymetyloskrobia sodowa (typu A), krzemionka koloidalna bezwodna, glinu tlenek i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Gefemin i co zawiera opakowanie

•    Tabletka zawierająca substancję czynną jest okrągła, gładka, żółta, powlekana.

•    Tabletka placebo jest biała, okrągła, dwuwypukła.

•    Tabletki Gefemin pakowane są w blistry zawierające 28 tabletek: 24 żółte tabletki zawierające substancje czynne i 4 białe tabletki placebo.

•    Wielkości opakowań: 1, 3 lub 6 blistrów, każdy zawierający 28 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

Wytwórca

Laboratorios León Farma, S.A.

C/ La Vallina s/n Pol. Ind. Navatejera 24008-León Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia: Annantah 0.060 mg / 0.015 mg, filmomhulde tabletten Austria: Annantah 15 Mikrogramm/60 Mikrogramm Filmtabletten Czechy: Vonille 0.060 mg/0.015 mg potahované tablety

Estonia: Vonille

Węgry: Gefemin 0.060 mg/0.015 mg Litwa: Vonille 60 mikrogramą/15 mikrogramą Łotwa: Vonille 60 mikrogrami/15 mikrogrami Polska: Gefemin

Rumunia: Vonille 60 micrograme /15 micrograme Słowacja: Gefemin 0.060 mg/0.015 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10.07.2014

17

Gefemin

Charakterystyka Gefemin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gefemin, 0,060 mg + 0,015 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Żółte tabletki (tabletki zawierające substancje czynne):

Gestoden    0,060 mg

Etynyloestradiol    0,015 mg

Substancje pomocnicze o poznanym efekcie: laktoza jednowodna 57,61 mg, lecytyna (soja) 0,042 mg.

Białe tabletki nie zawierają substancji czynnych (placebo).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 70,897 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Każda tabletka zawierająca substancję czynną jest okrągła, gładka, żółta powlekana o średnicy 5,5 mm. Każda tabletka placebo jest biała, okrągła i dwuwypukła o średnicy 5,5 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doustna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: podanie doustne.

Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Gefemin powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu Gefemin, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

Jak przyjmować tabletki Gefemin

Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze, w razie potrzeby popijając niewielką ilością płynu, w kolejności wskazanej na blistrze. Tabletki należy przyjmować w sposób ciągły. Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne opakowanie rozpoczyna się następnego dnia po zażyciu ostatniej tabletki z opakowania poprzedniego. Krwawienie z odstawienia zwykle występuje 2. lub 3. dnia po rozpoczęciu stosowania tabletek placebo (znajdujących się w ostatnim rzędzie) i może nie skończyć się przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie tabletek Gefemin

•    Antykoncepcja hormonalna nie była stosowana (w poprzednim miesiącu)

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (tzn. pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego).

•    Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego: doustnego złożonego produktu antykoncepcyjnego (ang. combined oral contraceptive - COC), systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego.

Stosowanie produktu Gefemin najlepiej rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego COC, ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu przerwy lub po przyjęciu tabletek placebo poprzedniego COC. Jeżeli poprzednio stosowano system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny, stosowanie produktu Gefemin najlepiej rozpocząć w dniu usunięcia tych środków, ale nie później niż w chwili, gdy miały być one ponownie założone.

•    Zmiana z produktów zawierających tylko progestagen (tabletka, wstrzyknięcie, implant) lub systemu domacicznego (ang. intrauterine system - IUS) uwalniającego progestagen.

Zmiana metody antykoncepcji z tabletek zawierających tylko progestageny może nastąpić w dowolnym dniu (z implantu lub systemu domacicznego - w dniu ich usunięcia; ze środka podawanego we wstrzyknięciach -w dniu, w którym miało być podane kolejne wstrzyknięcie), jednak we wszystkich tych przypadkach należy zalecić dodatkowe stosowanie metody barierowej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Przyjmowanie tabletek można rozpocząć niezwłocznie. W takim przypadku nie ma potrzeby stosowania innych metod antykoncepcyjnych.

•    Po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Należy zalecić rozpoczęcie przyjmowania tabletek w dniach od 21. do 28. po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze. Jeśli przyjmowanie tabletek rozpoczyna się później, należy zalecić dodatkowe stosowanie metody barierowej przez pierwsze 7 dni. Jeśli jednak wcześniej doszło do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem stosowania COC należy zbadać czy pacjentka nie jest w ciąży lub odczekać do pierwszej miesiączki.

•    Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Tabletki placebo z ostatniego rzędu (czwartego) mogą zostać pominięte. Należy je jednak odrzucić, aby nie spowodować nieumyślnego wydłużenia fazy przyjmowania tabletek placebo. Poniższe zalecenia odnoszą się wyłącznie do pominiętych tabletek zawierających substancje czynne:

Jeżeli opóźnienie w przyjęciu którejkolwiek z tabletek wynosi mniej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna nie zmniejsza się. Należy przyjąć tabletkę zaraz po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki, a kolejne tabletki zażywać o zwykłej porze.

Jeżeli opóźnienie w przyjęciu którejkolwiek z tabletek wynosi więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. Postępowanie w razie pominięcia tabletek wyznaczają dwie podstawowe zasady:

1.    w żadnym wypadku nie wolno odstawiać tabletek na dłużej niż 4 kolejne dni;

2.    do wystarczającego zahamowania osi podwzgórze-przysadka-jajnik konieczne jest przyjmowanie tabletek nieprzerwanie przez 7 dni.

W codziennej praktyce można udzielać następujących zaleceń:

•    Dzień 1-7

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę natychmiast po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki, nawet gdyby to oznaczało zażycie dwóch tabletek na raz. Następnie kontynuuje się przyjmowanie tabletek

0    zwykłej porze. Ponadto przez kolejne 7 dni należy stosować metodę barierową, np. prezerwatywę. Jeśli w ciągu minionych 7 dni doszło do stosunku płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży. Ryzyko ciąży jest tym większe, im więcej tabletek pominięto i im mniej czasu pozostało do fazy stosowania tabletek placebo.

•    Dzień 8-14

Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę natychmiast po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki, nawet gdyby to oznaczało zażycie dwóch tabletek na raz. Następnie kontynuuje się przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Jeśli tabletki były przyjmowane prawidłowo w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki po raz pierwszy, dodatkowa antykoncepcja nie jest konieczna. Jeśli jednak pominięto więcej niż

1    tabletkę, należy zalecić stosowanie przez 7 dni dodatkowego zabezpieczenia.

•    Dzień 15-24

Ryzyko zmniejszenia niezawodności metody jest znaczne ze względu na zbliżającą się fazę stosowania tabletek placebo. Można jednak nadal zapobiec zmniejszeniu ochrony antykoncepcyjnej, modyfikując schemat zażywania tabletek. Postępowanie według jednej z dwu poniższych opcji wyklucza konieczność stosowania dodatkowej antykoncepcji, o ile wszystkie tabletki były zażywane prawidłowo w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki po raz pierwszy. W przeciwnym razie należy zastosować się do opcji pierwszej, a ponadto przez kolejne 7 dni stosować dodatkowe zabezpieczenia.

1.    Należy przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę natychmiast po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki, nawet gdyby to oznaczało zażycie dwóch tabletek na raz. Następnie kontynuuje się zażywanie tabletek o zwykłej porze aż do wykorzystania tabletek zawierających substancje czynne. Cztery tabletki placebo z ostatniego rzędu należy odrzucić. Należy od razu zacząć nowy blister. Jest mało prawdopodobne, aby przed końcem przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne z drugiego blistra wystąpiło krwawienie z odstawienia, może jednak dojść do plamienia lub krwawienia śródcyklicznego w dniach przyjmowania tabletek.

2.    Można również zalecić odstawienie tabletek zawierających substancje czynne z obecnie używanego blistra. Należy wówczas przyjmować tabletki placebo z ostatniego rzędu przez okres do 4 dni,

z uwzględnieniem dni, w których pominięto tabletki, a następnie rozpoczęcie przyjmowania tabletek z kolejnego blistra.

Jeżeli tabletki zostały pominięte, lecz nie wystąpiło krwawienie z odstawienia w fazie przyjmowania tabletek placebo, należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży.

Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W razie ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów lub biegunki) wchłanianie może być niecałkowite i należy zastosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. Jeśli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki zawierającej substancje czynne wystąpią wymioty, należy jak najszybciej zażyć kolejną (dodatkową) tabletkę. W miarę możliwości nową tabletkę należy zażyć w ciągu 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletki. Jeśli minęło więcej niż 12 godzin, mają zastosowanie zalecenia opisane wyżej w „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać zwykłego schematu stosowania tabletek, powinna zażyć dodatkową (dodatkowe) tabletkę (tabletki) z innego blistra.

Jak opóźnić krwawienie z odstawienia

Aby opóźnić krwawienie miesięczne należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra produktu Gefemin nie stosując tabletek placebo z obecnie używanego blistra. Okres przedłużonego przyjmowania tabletek może trwać dowolnie długo, nawet do zakończenia tabletek zawierających substancje czynne z drugiego blistra. W fazie przedłużonego cyklu może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Następnie, po okresie przyjmowania tabletek placebo, podejmuje się regularne stosowanie produktu Gefemin.

W celu przesunięcia krwawienia miesięcznego na inny dzień tygodnia niż ten, do którego kobieta przywykła stosując obecny schemat, można zalecić skrócenie nadchodzącej fazy tabletek placebo o tyle dni, ile kobieta uzna za stosowne. Im krótsza przerwa, tym większe ryzyko, że krwawienie z odstawienia nie wystąpi, a w czasie stosowania następnego blistra dojdzie do krwawienia śródcyklicznego i plamienia (podobnie, jak w przypadku opóźniania krwawienia miesięcznego).

4.3 Przeciwwskazania

Nie należy stosować złożonych środków antykoncepcyjnych (CHC) w razie występowania któregokolwiek z poniższych zaburzeń. Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania COC, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.

•    Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism,

VTE)

o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).

o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S

o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4)

o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

•    Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial thromboembolism, ATE)

o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)

o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA) o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)

o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie

o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak:

• cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi

•    ciężkie nadciśnienie tętnicze

•    ciężka dyslipoproteinemia

o Istniejące obecnie lub w wywiadzie zapalenie trzustki, jeśli związane jest z ciężką hipertriglicerydemią. o Istniejąca obecnie lub w wywiadzie ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu do normy parametrów czynności wątroby.

o Istniejące obecnie lub w wywiadzie guzy wątroby (łagodne lub złośliwe).

o Rozpoznany lub podejrzewany złośliwy nowotwór zależny od steroidów płciowych (np. narządów płciowych lub piersi).

o Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.

o Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1. o Alergia na soję.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Ogólne

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego Gefemin.

W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Gefemin.

W razie podejrzenia lub potwierdzenia tętniczego zaburzenia zakrzepowo - zatorowego (ang. arterial thromboembolism, ATE) lub żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej (ang. venous thromboembolism,

VTE) , stosowanie CHC należy przerwać. Ze względu na teratogenne działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny) należy rozpocząć stosowanie innej odpowiedniej metody antykoncepcji. 1

powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu zapewnienia, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Gefemin, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.

U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej). Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające gestoden, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 62 3 kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.

W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.

Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w okresie roku


U pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.

Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).

Stosowanie produktu leczniczego Gefemin jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.

Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny,

W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej 4

jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub poważny uraz

tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania produktu przed upływem dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.

Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowania produktu leczniczego Gefemin nie przerwano odpowiednio wcześnie.

Uwaga: tymaczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem >4 godzin może również stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty

Inne schorzenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowata

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Wpływ na płodność, ciążę i laktację” patrz punkt 4.6).

Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyj ne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:

-    obrzęk nogi i/lub stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;

-    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

-    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi.

Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:

-    nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;

-    nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;

-    ostry ból w klatce piersiowej;

-    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).

Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyn.

Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal natychmiast.

2. Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.

Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Gefemin jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Palenie

Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie

zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI.

Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują również inne czynniki ryzyka

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty

Migrena

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania

Inne schorzenia związane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyj ne.

Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:

-    nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

-    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;

-    nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;

-    nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;

-    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;

-    utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient ischaemic attack, TIA).

Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:

-    ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

-    uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;

-    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

-    pocenie się, mdłości, wymioty lub zawroty głowy;

-    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Badania lekarskie/konsultacje

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu Gefemin należy zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Gefemin w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.

Pacjentki należy informować, że doustne środki antykoncepcyjne nie chronią przez zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Istnienie jednego poważnego czynnika ryzyka lub wielu czynników ryzyka, odpowiednio choroby żylnej lub tętniczej, może również stanowić przeciwwskazanie.

3. Nowotwory

Rak szyjki macicy

Niektóre badania epidemiologiczne wskazują na zwiększenie ryzyka raka szyjki macicy u kobiet długotrwale stosujących COC. Jednak nadal nie rozstrzygnięto, w jakim stopniu obserwację tę można przypisać wpływowi zachowań seksualnych i innym czynnikom, takim jak wirus brodawczaka ludzkiego (ang. human papilloma virus - HPV).

Rak piersi

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała nieznaczne zwiększenie względnego ryzyka rozpoznania raka piersi (RR=1,24) u kobiet aktualnie stosujących COC. To zwiększone ryzyko stopniowo wyrównuje się w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania COC. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, dodatkowa liczba takich rozpoznań u kobiet, które stosują i stosowały niedawno COC jest mała w porównaniu z ogólnym ryzykiem raka piersi.

Badania te nie dowiodły związku przyczynowego. Przyczyną zaobserwowanego zwiększonego ryzyka może być wcześniejsze rozpoznanie raka piersi u kobiet stosujących doustne produkty antykoncepcyjne, skutki biologicznego działania COC lub kombinacja tych czynników. Kliniczne zaawansowanie raka piersi u kobiet, które kiedykolwiek stosowały doustne produkty antykoncepcyjne, jest mniejsze niż u kobiet, które nigdy nie stosowały tych środków.

Guzy wątroby

Istnieją doniesienia o przypadkach łagodnych i złośliwych nowotworów wątroby u kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Sporadycznie nowotwory te mogą prowadzić do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. Nowotwór wątroby należy wziąć pod uwagę w rozpoznaniu różnicowym silnego bólu w nadbrzuszu, hepatomegalii lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne.

4. Inne stany

U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w tym kierunku, podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może wystąpić zwiększone ryzyko zapalenia trzustki.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać odstawienia złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych do czasu normalizacji parametrów czynności wątroby. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu cholestatycznego, które poprzednio wystąpiły w czasie ciąży lub uprzedniego stosowania steroidów płciowych, wymaga odstawienia złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Wprawdzie u wielu kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne obserwowano niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego, jednak zmiany istotne klinicznie występują rzadko. Jeśli podczas przyjmowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych wystąpi trwałe nadciśnienie tętnicze, należy przerwać stosowanie złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych i wprowadzić leczenie przeciwnadciśnieniowe. Jeśli istnieją wskazania, po uzyskaniu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego krwi pod wpływem leczenia przeciwnadciśnieniowego, można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Istnieją doniesienia o występowaniu lub zaostrzaniu się poniższych stanów zarówno w czasie ciąży, jak i podczas stosowania COC, choć dowody na związek ze stosowaniem COC nie są rozstrzygające: żółtaczka i (lub) świąd w związku z cholestazą; kamica żółciowa; porfiria; toczeń rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka ciężarnych; niedosłuch związany z otosklerozą.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą prowokować lub zaostrzać objawy obrzęku naczynioruchowego.

COC mogą mieć wpływ na oporność tkanek obwodowych na insulinę i tolerancję glukozy. Dlatego kobiety z cukrzycą wymagają stałej obserwacji podczas stosowania COC.

Każda żółta tabletka produktu zawiera 57,61 mg laktozy, biała tabletka zawiera 70,897 mg laktozy.

Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego leku.

Istnieją doniesienia o nasileniu podczas stosowania COC depresji endogennej, padaczki (patrz punkt 4.5), choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Sporadycznie może występować ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą w ciąży w wywiadzie. Kobiety ze skłonnością do ostudy powinny w czasie stosowania COC unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe.

Zmniejszenie skuteczności działania

Skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może się zmniejszyć na skutek pominięcia tabletek zawierających substancje czynne, ostrej biegunki lub wymiotów (patrz punkt 4.2) lub na skutek jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia cyklu miesiączkowego

Podczas stosowania wszystkich COC mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania. Dlatego ocena jakichkolwiek nieregularnych krwawień ma znaczenie wyłącznie po okresie adaptacyjnym, wynoszącym około trzech cykli.

Jeżeli nieregularne krwawienia będą się utrzymywać lub występować po uprzednim występowaniu regularnych cykli, należy wziąć pod uwagę przyczyny niehormonalne i podjąć stosowne środki diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworu złośliwego lub ciąży. Może do nich należeć łyżeczkowanie jamy macicy.

U niektórych kobiet w czasie fazy przyjmowania tabletek placebo krwawienie z odstawienia może nie wystąpić. Jeżeli stosowano COC zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, by pacjentka była w ciąży. Jeśli jednak nie stosowano COC zgodnie z tymi wskazówkami przed pierwszym brakującym krwawieniem z odstawienia lub jeśli nie wystąpiły dwa pierwsze krwawienia z odstawienia, przed dalszym stosowaniem COC należy zbadać czy pacjentka nie jest w ciąży.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Uwaga: W celu zapoznania się z możliwymi interakcjami należy przeczytać informacje dotyczące stosowanych jednocześnie produktów leczniczych.

• Wpływ innych produktów leczniczych na produkt Gefemin

Interakcje między doustnymi środkami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do wystąpienia krwawienia śródcyklicznego i (lub) nieskuteczności antykoncepcji.

W piśmiennictwie opisano następujące interakcje.

Metabolizm wątrobowy

Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy wątrobowe, co może prowadzić do zwiększenia klirensu hormonów płciowych; np. z fenytoiną, barbituranami, prymidonem, karbamazepiną, ryfampicyną, bozentanem, lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusem HIV (tj. rytonawir, newirapina) i prawdopodobnie również z oksykarbazepiną, topiramatem, felbamatem, gryzeofulwiną i produktami leczniczymi zawierającymi ziele dziurawca (Hypericumperforatum). Maksymalna indukcja enzymów jest zazwyczaj obserwowana w ciągu około 10 dni, lecz może utrzymywać się przez co najmniej 4 tygodnie po zaprzestaniu podawania leku.

Zaburzenia krążenia jelitowo-wątrobowego

Istnieją doniesienia o nieskuteczności antykoncepcji podczas stosowania antybiotyków, takich jak penicyliny i tetracykliny. Mechanizm tego działania nie został wyjaśniony.

Postępowanie

Kobiety, które stosują krótko produkty lecznicze z którejkolwiek z wymienionych wyżej grup lub poszczególne substancje czynne (leki indukujące enzymy wątrobowe), oprócz ryfampicyny, powinny przez pewien czas (tzn. podczas jednoczesnego stosowania produktu leczniczego i przez 7 dni po jego odstawieniu) stosować równocześnie z COC dodatkowo barierową metodę antykoncepcji.

Kobiety przyjmujące ryfampicynę powinny stosować dodatkową metodę barierową podczas leczenia ryfampicyną i przez 28 dni po jej odstawieniu.

U kobiet długotrwale przyjmujących leki indukujące enzymy wątrobowe zaleca się stosowanie innej skutecznej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.

Kobiety leczone antybiotykami (oprócz ryfampicyny, patrz wyżej) powinny stosować mechaniczną metodę antykoncepcji przez 7 dni po zakończeniu leczenia.

Jeśli jednocześnie stosowany produkt leczniczy przyjmowany jest dłużej niż do zakończenia przyjmowania tabletek zawierających substancje czynne w obecnie stosowanym blistrze COC, należy odrzucić tabletki placebo i od razu rozpocząć kolejny blister COC.

•    Wpływ produktu Gefemin na inne produkty lecznicze

Doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji czynnych, zwiększając ich stężenie w osoczu i tkankach (np. cyklosporyna) lub zmniejszając (np. lamotrygina).

•    Badania laboratoryjne

Stosowanie steroidowych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym na wartość biochemicznych parametrów czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenie białek (transportowych) w osoczu, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz frakcji lipidów i (lub) lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany zwykle utrzymują się w zakresie norm laboratoryjnych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu Gefemin nie jest wskazane w czasie ciąży.

Jeżeli podczas stosowania tabletek Gefemin pacjentka zajdzie w ciążę, produkt ten należy natychmiast odstawić. Większość badań epidemiologicznych nie wykazała ani zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci kobiet, które stosowały COC przed ciążą, ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego przyjęcia COC we wczesnym okresie ciąży.

Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania Gefemin należy wziąć pod uwagę, zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, gdyż mogą zmniejszać ilość i zmieniać skład mleka kobiecego. Dlatego z reguły nie należy zalecać ich stosowania do czasu całkowitego zaprzestania karmienia dziecka piersią. Podczas stosowania COC niewielkie ilości steroidów o działaniu antykoncepcyjnym i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka. Te ilości mogą mieć wpływ na dziecko.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Gefemin nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Brak miesiączki obserwowano u 15% kobiet podczas badania klinicznego, patrz punkt 4.4.

Niektórymi najczęściej (ponad 10%) zgłaszanymi niepożądanymi działaniami w trakcie fazy III badań i badań po wprowadzeniu leku do obrotu u kobiet stosujących Gefemin są bóle głowy, w tym migreny, krwawienie śródcykliczne i (lub) plamienie.

Inne działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania COC:

Często

>1% oraz <10 %

Niezbyt często > 0,1% oraz < 1%

Rzadko

>0.01% oraz <0,1%

Bardzo rzadko <0,01%

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i

polipy)

rak

wątrobowokomórko wy i łagodne guzy wątroby (np. ogniskowy rozrost guzkowy wątroby, gruczolak

wątrobowokomórko

wy)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

zapalenie pochwy, w tym kandydoza

Zaburzenia

układu

immunologiczne

go

reakcje

anafilaktyczne i (lub)

anafilaktoidalne, w tym bardzo rzadkie przypadki pokrzywki, obrzęku

naczynioruchowe go i ciężkie reakcje z objawami ze strony układu

nasilenie tocznia rumieniowatego układowego

oddechowego i krążenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zmiana apetytu (zwiększenie lub zmniejszenie)

nietolerancja

glukozy

nasilenie porfirii

Zaburzenia

psychiczne

zmiany nastroju, w tym depresja, zmiany libido

Zaburzenia

układu

nerwowego

nerwowość, zawroty głowy

nasilenie pląsawicy

Zaburzenia oka

nietolerancja

soczewek

kontaktowych

zapalenie nerwu wzrokowego, zakrzepica siatkówki

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty, ból brzucha

skurcze żołądka, wzdęcia

zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

żóltaczka

cholestatyczna

kamica żółciowa i cholestaza1, zaburzenia czynności wątroby i zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (np. zapalenie wątroby, zaburzenia funkcji wątroby)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

wysypka, ostuda

(melanodermia),

która może się

utrzymywać,

hirsutyzm,

łysienie

rumień guzowaty

rumień

wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

zespół

hemolityczno-

mocznicowy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi, tkliwość piersi, powiększenie piersi,

wydzielina z piersi, bolesne miesiączkowani e, zmiana nasilenia krwawienia miesiączkowego , zmiana obrazu nadżerki i

wydzieliny z pochwy.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

retencja płynów i (lub) obrzęk

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie

tętnicze

Żylna choroba

zakrzepowo-

zatorowa lub

tętnicze

zaburzenia

zakrzepowo-

zatorowe

Badania

diagnostyczne

zmiana masy ciała

(zwiększenie lub zmniejszenie)

zmiany stężenia lipidów w osoczu, w tym hipertrigliceryde mia

'złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą nasilać istniejącą kamicę żółciową i cholestazę

Opis wybranych działań niepożądanych

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4.

U kobiet stosujących COC zgłoszono wymienione niżej ciężkie zdarzenia niepożądane, omówione w punkcie 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: o Nadciśnienie tętnicze. o Nowotwory wątroby.

o Występowanie lub nasilanie stanów, których związek ze stosowaniem COC nie jest rozstrzygnięty: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, padaczka, migrena, mięśniak macicy, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, zespół hemolityczno-mocznicowy, żółtaczka cholestatyczna. o Ostuda.

o Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać odstawienia COC aż do powrotu parametrów czynności wątroby do normy.

o U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą powodować lub zaostrzać objawy obrzęku naczynioruchowego.

Częstość rozpoznawania raka piersi u kobiet stosujących COC jest nieznacznie zwiększona. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, nadmierna liczba takich rozpoznań jest mała w porównaniu z ogólnym ryzykiem raka piersi. Związek przyczynowy ze stosowaniem COC jest nieznany. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz punkt 4.3 i 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222, Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie donoszono o wystąpieniu ciężkich działań niepożądanych wynikających z przedawkowania.

Do objawów, które mogą być spowodowane przedawkowaniem należą nudności, wymioty oraz, u młodych dziewcząt, niewielkie krwawienie z pochwy. Brak odtrutki, dalsze leczenie powinno być objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna (ATC): hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego, progestageny i estrogeny, produkty złożone.

Kod ATC: G03AA10

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Całkowity wskaźnik Pearla (ciąża wynikająca z niepowodzenia metody + ciąża wynikająca z błędu pacjenta) dla Etynyloestradiol/Gestoden, 15/60 ąg wynosi 0,24 (95% CI 0,04-0,57).

Podstawą antykoncepcyjnego działania COC jest interakcja różnych czynników. Za najważniejsze uważa się hamowanie owulacji i zmiany w endometrium.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Etynyloestradiol:

Wchłanianie

Etynyloestradiol podany doustnie wchłania się szybko i całkowicie. Maksymalne stężenie w osoczu, wynoszące około 33 pg/ml, osiągane jest w ciągu 1-1,5 godziny od przyjęcia dawki 15ąg. Etynyloestradiol w dużym stopniu podlega efektowi pierwszego przejścia, który cechuje duża zmienność osobnicza. Biodostępność całkowita wynosi około 45%.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji etynyloestradiolu wynosi 15 l/kg mc., a substancja wiąże się z białkami osocza w około 98%. Etynyloestradiol indukuje syntezę białek wiążących hormony płciowe (ang. sex hormone binding globulin - SHBG), białek wiążących kortykoidy (ang. corticoid binding globulin - CBG) w wątrobie. Podczas leczenia dawką 15ąg etynyloestradiolu stężenie SHBG w osoczu zwiększa się od 86 do około 200 nmol/l.

Biotransformacja

Etynyloestradiol jest w pełni metabolizowany (klirens osoczowy metabolitów wynosi około 10 ml/min/kg mc.). Metabolity wydalane są w moczu (40%) i kale (60%).

Wydalanie

Okres półtrwania w fazie wydalania etynyloestradiolu wynosi około 15 godzin. Etynyloestradiol nie jest w dużym stopniu wydalany w postaci niezmienionej. Metabolity etynyloestradiolu są wydalane z moczem i z żółcią w stosunku 4:6.

Stany stacjonarne

Stany stacjonarne osiągane są w drugiej połowie cyklu leczenia, a stężenie etynyloestradiolu w surowicy powiększa się o czynnik około 1,4-2,1.

Gestoden:

Wchłanianie

Po podaniu doustnym gestoden jest szybko i całkowicie wchłaniany. Jego biodostępność całkowita wynosi około 100%. Po podaniu doustnym pojedynczej dawki 60ąg gestodenu, maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 2 ng/ml osiągane jest po około 60 minutach od podania. Stężenie w surowicy jest ściśle zależne od stężenia białka SHBG w surowicy.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji gestodenu wynosi 1,4 l/kg mc. po podaniu pojedynczej dawki 60ąg. Gestoden wiąże się z albuminami osocza w 30% i SHGB w 50-70%.

Biotransformacja

Gestoden jest w dużym stopniu metabolizowany. Klirens metaboliczny po podaniu pojedynczej dawki 60ąg wynosi około 0,8 ml/min/kg mc. Nieaktywne metabolity wydalane są w moczu (60%) i kale (40%)

Wydalanie

Okres półtrwania w fazie wydalania gestodenu wynosi około 13 godzin. Jeżeli gestoden podawany jest jednocześnie z etynyloestradiolem, ulega on wydłużeniu do 20 godzin.

Stany stacjonarne

Po podaniu wielokrotnym w połączeniu z etynyloestradiolem stężenie w osoczu wzrasta 2-4 krotnie.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Etynyloestradiol i gestoden nie wykazują właściwości genotoksycznych. Badania rakotwórczości przeprowadzone dla etynyloestradiolu podawanego osobno lub w połączeniu z różnymi progestagenami nie wykazały jakiegokolwiek działania rakotwórczego u kobiet podczas stosowania zgodnie z zaleceniami jako środka antykoncepcyjnego. Należy jednak zauważyć, że steroidowe hormony płciowe mogą przyspieszać wzrost pewnych tkanek i nowotworów zależnych od hormonów.

Badania dotyczące toksycznego wpływu na płodność, rozwój płodu lub zdolność do reprodukcji, zarówno samego etynyloestradiolu, jak i w połączeniu z progestagenami, nie wykazały wystąpienia działań niepożądanych u ludzi przy założeniu, że produkt jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomoczniczych Gefemin

Tabletki zawierające substancje czynne (żółte tabletki):

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Polakrylina potasowa Magnezu stearynian

Otoczka Opadry AMB yellow:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E171)

Lecytyna sojowa Talk

Żelaza tlenek żółty (E172)

Guma ksantan

Tabletki placebo (białe tabletki):

Laktoza jednowodna Powidon K25

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Glinu tlenek Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2    lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczysty lub prawie przezroczysty blister PVC/PVDC/Aluminium.

Wielkości opakowań:

1 x (24 żółte tabletki + 4 białe tabletki)

3    x (24 żółte tabletki + 4 białe tabletki)

6 x (24 żółte tabletki + 4 białe tabletki)

Nie wszystkie wielkości opakowań musza znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.07.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21/21

1

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Gefemin może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

2

Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

3

Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko wynoszące około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.

Gefemin