Imeds.pl

Gelopromt 1000 Mg + 12,2 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka informacyjna dla pacjenta

GeloPromt

Substancje czynne: paracetamol i fenylefryna (w postaci chlorowodorku)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek GeloPromt ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacj a.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek GeloPromt i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku GeloPromt

3.    Jak zażywać lek GeloPromt

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek GeloPromt

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek GeloPromt i w jakim celu się go stosuje


Lek GeloPromt jest proszkiem doustnym zawierającym połączenie składników skutecznych w łagodzeniu objawów powiązanych z przeziębieniem i grypą, w tym łagodzeniu bólów i dolegliwości, bólu gardła, bólu głowy, przekrwienia błony śluzowej nosa i obniżeniu temperatury.

Paracetamol jest dobrze znanym środkiem przeciwbólowym. Jest on skuteczny na bóle i dolegliwości, w tym ból głowy, jak też może obniżać gorączkę (środek przeciwgorączkowy).

Chlorowodorek fenylefryny (środek zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa) zmniejsza obrzęk w drogach nosowych, łagodząc przekrwienie błony śluzowej nosa i zmniejszając nacisk, mogący powodować ból głowy.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku GeloPromt


Nie zażywać tego leku z jakimikolwiek innymi produktami zawierającymi paracetamol. Podczas zażywania tego leku nie należy również pić dużych ilości alkoholu.

Kiedy nie zażywać leku GeloPromt:

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na substancje czynne paracetamol lub chlorowodorek fenylefryny lub którykolwiek z pozostałych składników (inne informacje, patrz punkt 6).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca.

-    Jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) lub nadczynność tarczycy.

-    Jeśli pacjent zażywa lub zażywał w ciągu ostatnich 14 dni lek zwany inhibitorem oksydazy monoaminowej (MAOI), zazwyczaj stosowany do leczenia depresji.

Należy zapytać się farmaceuty przez zażyciem leku GeloPromt, jeśli:

-    pacjentka jest w ciąży lub u pacjenta występuje zjawisko Raynauda (słabe krążenie krwi, powodujące bladość lub drętwienie palców u rąk lub nóg) lub cukrzycę.

-    pacjent zażywa beta-blokery na wysokie ciśnienie krwi lub leki rozszerzające naczynia (leki stosowane do leczenia wysokiego ciśnienia krwi, bólu nóg wskutek problemów naczyniowych lub zjawiska Raynauda.

-    pacjent zażywa trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (specjalna klasa leków stosowanych do leczenia depresji), inne leki zmniejszające przekrwienie lub barbiturany (stosowane do leczenia problemów ze snem lub epilepsji).

-    pacjent ma problemy z wątrobą lub nerkami.

-    pacjent ma chorobę wątroby przebiegającą bez marskości (chorobę wątroby niezwiązaną ze zmianami w strukturze wątroby).

-    u pacjentki występuje stan przedrzucawkowy w wywiadzie (stan obejmujący wysokie ciśnienie krwi i obrzęk w ciąży).

Zażywanie leku GeloPromt z innymi lekami

Na skuteczność pewnych terapii może mieć wpływ łączenie leków. Niektóre leki mogą wpływać na sposób działania paracetamolu, w tym leki stosowane do leczenia poziomu cholesterolu (cholestyramina) i nudności lub wymiotów (metoklopramid i domperidon). Działanie leków rozrzedzających krew (warfaryny i innych leków z grupy kumaryny) może być nasilone przez paracetamol.

Należy zwrócić uwagę, że te informacje mogą dotyczyć również produktów stosowanych jakiś czas temu lub w przyszłości.

Należy powiedzieć farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku GeloPromt

Jeśli u pacjenta występuje fenyloketonuria (dziedziczna choroba genetyczna), należy zwrócić uwagę, że produkt zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny.

Lek zawiera 1 mmol (lub 23,8 mg) sodu na dawkę. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak zażywać lek GeloPromt


Należy dokładnie przeczytać instrukcje. - Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące ilości leku do zażycia lub czasu zażycia, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

Do podania doustnego. Zawartość jednej jednodawkowej saszetki z proszkiem doustnym nasypać bezpośrednio na język.

Dawkę można powtórzyć po 4 - 6 godzinach. Nie zażywać więcej niż cztery saszetki w ciągu łącznie 24 godzin.

Nie podawać dzieciom poniżej 12 lat.

Jeśli objawy przeziębienia lub grypy nie ustąpią przez ponad 3 dni lub się nasilą, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku GeloPromt

W przypadku przedawkowania należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ze względu na ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, GeloPromt może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane to:

-    reakcj e alergiczne (takie jak wysypki skórne)

-    zmiany liczby krwinek, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, które może oznaczać łatwiejsze występowanie krwawień lub siniaków) lub agranulocytoza (zmniejszenie liczby białych krwinek, które powoduje większą podatność na infekcje)

-    nudności

-    dolegliwości brzuszne

-    wysokie ciśnienie krwi z bólem głowy

-    wymioty

-    kołatanie serca

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek GeloPromt


Lek GeloPromt przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku GeloPromt po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i kartoniku po ‘Termin ważności’. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

5. Inne informacje


Co zawiera lek GeloPromt

Substancjami czynnymi leku są paracetamol 1000 mg i fenylefryna 12,2 mg.

Inne składniki leku to: kwas askorbinowy, ksylitol, bezwodny węglan sodu, kwas winowy, bezwodny cytrynian magnezu, aspartam, stearynian magnezu i aromat czarnej porzeczki Permaseal (Givaudan PHS-146010).

Jak wygląda lek GeloPromt i co zawiera opakowanie

Lek GeloPromt to biały proszek w jednodawkowych saszetkach do podania doustnego. Produkt jest dostępny w kartonikach po 10 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG Kieler StraBe 11 25551 Hohenlockstedt Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 12/2013