+ iMeds.pl

Gentiapin 25 mg; 100 mg; 200 mgUlotka Gentiapin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gentiapin, 25 mg, tabletki powlekane Gentiapin, 100 mg, tabletki powlekane Gentiapin, 150 mg, tabletki powlekane Gentiapin, 200 mg, tabletki powlekane Gentiapin, 300 mg, tabletki powlekane Gentiapin, Zestaw Startowy, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gentiapin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Icku Gentiapin

3.    Jak stosować lek Gentiapin

4    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gentiapin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GENTIAPIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Gentiapin należy do klasy leków przeciwpsychotycznych (neuroleptyków), które powodują ustąpienie objawów, takich jak omamy, dziwne i przerażające myśli, zmiany zachowania oraz uczucie osamotnienia i dezorientacji.

Gentiapin może być również stosowany do leczenia osób z zaburzeniami nastroju, które odczuwają nadmiernie podwyższony nastrój lub pobudzenie. Chorzy ci mają mniejsze niż zwykle zapotrzebowanie na sen, są bardziej gadatliwi, mają natłok myśli lub pomysłów. Mogą być również nadmiernie rozdrażnieni.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GENTIAPIN Kiedy nic stosować leku Gentiapin

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gentiapin,

•    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

o inhibitory cytochromu P450 3A4, takie jak inhibitory proteazy HIV o azolowe leki przeciwgrzybicze

o erytromycyna lub klarytromycyna (leki stosowane w zakażeniach) o nefazodon (lek przeciwdepresyjny).

Nie należy przyjmować Icku Gentiapin razem z wymienionymi wyżej lekami. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    u pacjentek w ciąży, planujących zajść w ciążę lub karmiących piersią,

•    u pacjentów, u których występuje dolegliwości serca,

•    u pacjentów ze stwierdzonym niskim ciśnieniem krwi,

•    u pacjentów, u których występują dolegliwości wątroby.

•    u pacjentów po przebytych napadach padaczkowych,

•    u pacjentów z przebytym udarem mózgu,

•    u pacjentów chorych na cukrzycę,

•    u pacjentów w podeszłym wieku cierpiących na otępienie,

•    jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występowały zakrzepy, ponieważ stosowanie leków tego typu było związane z powstawaniem skrzepów krwi.

Należy zgłosić się do lekarza w razie wystąpienia następujących objawów:

■    wysoka temperatura (gorączka), sztywność mięśni, uczucie dezorientacji.

■    niekontrolowane ruchy, najczęściej w obrębie twarzy lub języka.

Leki przeciwpsychotyczne mogą powodować tego typu zaburzenia.

Lek Gentiapin nie powinien być stosowany u osób w podeszłym wieku z otępieniem (zaburzenie pracy mózgu), gdyż w tej grupie pacjentów leki z grupy, do której należy Gentiapin, mogą zwiększać ryzyko udaru mózgu, a w niektórych przypadkach ryzyko zgonu.

Jeśli u pacjenta lub w rodzinie występowały przypadki

Stosowanie leku Gentiapin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Gentiapin, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

■    Niektóre leki przeciw IIIV.

■    Azolowe leki przeciwgrzybicze.

■    Erytromycyna lub klarytromycyna (leki stosowane w zakażeniach).

■    Nefazodon (lek przeciwdepresyjny).

Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków przeznaczonych do leczenia:

•    padaczki (takich jak fenytoina lub karbamazepina),

•    wysokiego ciśnienia krwi,

•    bezsenności (takich jak barbiturany),

lub leki przeciwpsychotyczne (takie jak tiorydazyna).

Leki te zmieniają skuteczność Icku Gentiapin.

Stosowanie leku Gentiapin zjedzeniem i piciem

Lek Gentiapin należy zażywać, popijając płynem (szklanką wody). Nie zaleca się zażywania kwetiapiny łącznie z sokiem grejpfrutowym.

Posiłek nie wpływa na działanie tego Icku. W trakcie stosowania leku Gentiapin nie należy spożywać alkoholu, gdyż może to wywoływać senność.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Gentiapin można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy korzyści z terapii uzasadniają potencjalne ryzyko. Z tego względu, w przypadku zajścia w ciążę należy poinformować o tym lekarza i przyjmować lek Gentiapin tylko wówczas, gdy zaleci tak lekarz. Zaleca się również unikanie karmienia piersią w trakcie stosowania leku Gentiapin.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Gentiapin może powodować senność. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu upewnienia się, że lek nie wywiera na niego takiego działania.

Ważne informacje o niektóry ch składnikach leku Gentiapin

Ten produkt zawiera laktozę. Jeśli lekarz stwierdził u pacjenta nietolerancję pewnych cukrów, przed zastosowaniem tego leku należy się z nim skontaktować.

Jeden ze składników leku Gentiapin 25 mg, żółcień pomarańczowa (El 10), może wywoływać reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GENTIAPIN

Lek Gentiapin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Schizofrenia

Dawka początkowa w pierwszych czterech dniach leczenia to:

•    50 mg (dzień 1.), 100 mg (dzień 2.), 200 mg (dzień 3.) i 300 mg (dzień 4.).

Dalsze dawkowanie od dnia 4. ustala lekarz dla każdego pacjenta indywidualnie. Dzienna dawka leku wynosi od 150 do 750 mg/dobę, w zależności od indywidualnej terapii i potrzeb pacjenta.

Leczenie epizodów maniakalnych

Dawka początkowa w pierwszych czterech dniach leczenia to:

•    100 mg (dzień I.), 200 mg (dzień 2.), 300 mg (dzień 3.) i 400 mg (dzień 4.).

Dalsze dawkowanie od dnia 4. ustala lekarz dla każdego pacjenta indywidualnie. Dzienna dawka leku wynosi od 200 do 800 mg/dobę, w zależności od indywidualnej terapii i potrzeb pacjenta.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Dawka początkowa może być zmniejszona w przypadku osób w podeszłym wieku lub mających zaburzenia wątroby lub nerkami.

Dzieci

Z powodu braku doświadczenia ze stosowaniem leku Gentiapin u dzieci i młodzieży (poniżej 18. roku życia), nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej.

•    Gentiapin należy przyjmować raz na dobę wieczorem przed snem, lub dwa razy na dobę w zależności od stanu pacjenta.

•    Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

•    Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

•    Należy unikać popijania leku sokiem grejpfrutowym, gdyż może on zaburzać działanie leku Gentiapin.

•    Nie należy przerywać leczenia, nawet w przypadku odczucia wyraźnej poprawy, dopóki nie zaleci tego lekarz.

Dzielenie tabletek 100 mg, 200 mg i 300 mg: należy uchwycić tabletkę dwiema rękami, tak aby rowek znajdował się między kciukami. Delikatnie przełamać tabletkę na dwie części.

Zażycie większej niż zalecana daw ki leku Gentiapin

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek może wystąpić senność i zawroty głowy, tachykardia (zbyt szybkie bicie serca) i spadek ciśnienia tętniczego. Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala.

Pominięcie zażycia leku Gentiapin

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją jak najszybciej.

Nie należy stosować dawki podwójnej leku Gentiapin w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przerwanie stosowania leku Gentiapin

Leczenie można modyfikować lub przerywać wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

W przypadku nagłego odstawienia leku Gentiapin mogą wystąpić objawy takie jak bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed całkowitym odstawieniem leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku. należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Gentiapin może powodować działania niepożądane, chociaż nic u każdego one wystąpią.

W przypadku odczuwania wyraźnej senności, wystąpienia drgawek lub zaburzeń erekcji należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy,

•    uczucie senności    (może    ustąpić w trakcie dalszego leczenia),

•    ból głowy,

•    zwiększenie ilości triglicerydów    i cholesterolu.

Do objawów odstawienia (objawy pojawiające się w momencie przerwania leczenia lekiem Gentiapin) zalicza się bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i rozdrażnienie. Objawy te zazwyczaj ustępują po około tygodniu od przyjęcia ostatniej dawki.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 pacjenta na 10, ale częściej niż u 1 pacjenta na 100):

   szybkie bicie serca,

•    suchość w ustach,

•    zaparcie,

•    niestrawność,

•    łagodna astenia (uczucie osłabienia),

•    obrzęk rąk łub nóg,

•    zwiększenie masy ciała, głównie w trakcie pierwszych tygodni leczenia,

•    nieżyt nosa (niedrożność    nosa),

•    niskie ciśnienie krwi w pozycji stojącej,

•    przejściowa utrata przytomności,

•    zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej,

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

•    zwiększenie poziomu cukru we krwi,

•    obniżenie liczby krwinek    białych,

•    omdlenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u I pacjenta na 100, ale częściej niż u 1 pacjenta na 1000):

   reakcje alergiczne: wykwity skórne, obrzęki skóry' oraz obrzęki okolicy ust,

•    drgawki,

•    zespół niespokojnych nóg (nieodparta potrzeba poruszania kończynami, przede wszystkim dolnymi, spowodowana odczuwaniem nieprzyjemnych doznań w icli obrębie, występująca głównie podczas siedzenia i leżenia),

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000, ale częściej niż u 1 pacjenta na 10 000):

•    żółtaczka (żółte zabarwienie skóry'),

•    priapizm (długotrwała i bolesna erekcja),

•    złośliwy zespół ncuroleptyczny (z objawami: zaburzenia stanu psychicznego, gorączka, wyraźna senność, sztywność mięśni oraz wyraźne zmiany ciśnienia krwi i bicia serca).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne) mogące powodować trudności w oddychaniu lub wstrząs anafilaktyczny,

•    zwiększenie poziomu cukru we krwi (hiperglikemia) lub pogorszenie objawów wcześniej istniejącej cukrzycy,

•    niekontrolowane ruchy, najczęściej w obrębie twarzy lub języka (dyskinezy późne),

•    zapalenie wątroby,

•    obrzęki twarzy, krtani, ramion, nóg oraz problemy z oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy),

•    ciężkie reakcje alergiczne obejmujące wykwity skórne, obrzęki skóry oraz obrzęk okolic ust (zespół Stevensa-Johnsona).

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych)

• zmniejszenie liczby niektórych komórek krvvi (neutropenia).

Niektóre z działań niepożądanych ujawniają się dopiero po wykonaniu badania laboratoryjnego krwi. Dotyczy to przypadków zwiększonego poziomu lipidów we krwi (triglicerydów i całkowitego cholesterolu) lub zwiększonego poziomu cukru oraz spadku liczby białych krwinek. Lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi.

Zakrzepy krwi w naczyniach żylnych, szczególnie kończyn dolnych (objawami, czego mogą być: obrzęki, ból i zaczerwienienie kończyn), przemieszczające się naczyniami do płuc, mogą powodować ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza w przypadku zaobserwowania tego rodzaju objawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GENTIAPIN

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować Icku Gentiapin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Gentiapin

Substancją czynną Icku jest kwetiapina.

Jedna tabletka 25 mg zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny)

Jedna tabletka 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny)

Jedna tabletka 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny)

Jedna tabletka 200 mg zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny)

Jedna tabletka 300 mg zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) Zestaw Startowy zawiera 6 tabletek po 25 mg, 3 tabletki po 100 mg i 1 tabletkę po 200 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny)

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Hypromcloza 2910 Wapnia wodorofosforan dwuwodny Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna PM 102

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Otoczka tabletki: 25 mg:

Otoczka tabletki:

Opochy Pink 02B34304:

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400 Żółcień pomarańczowa

100 mg:

Opadry Yellow 02B32696 Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

150 mg:

Opadry Yellow 02B32696:

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza 2910 (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400 Opadry White20A28735:

Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 2910 (E464)

Tytanu dwutlenek (El 71)

Talk

200 mg i 300 mg:

Opadry White 20A28735:

Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (El 71)

Talk

Jak wygląda lek Gcntiapin i co zawiera opakowanie

25 mg:

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru brzoskwiniowego o średnicy 5,7 mm. 100 mg:

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru żółtego o średnicy 9,1 mm z rowkiem ułatwiającym dzielenie pojednej stronie.

150 mg:

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru bladożółtego o średnicy 10,45 mm.

200 mg:

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru białego o średnicy 12,1 mm z rowkiem ułatwiającym dzielenie po jednej stronie.

300 mg:

Podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru białego z rowkiem ułatwiającym dzielenie po jednej stronie.

Tabletki 100 mg, 200 mg i 300 mg można podzielić na połowy.

Zestaw Startowy zawiera 6 tabletek po 25 mg, 3 tabletki po 100 mg i 1 tabletkę po 200 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Wielkości opakowań:

25 mg - 30 tabletek powlekanych (po 10 w blistrze)

100 mg - 60 tabletek powlekanych (po 10 w blistrze)

150 mg - 30 i    60 tabletek    powlekanych (po    10 w    blistrze)

200 mg - 30 i    60 tabletek    powlekanych (po    10 w    blistrze)

300 mg - 30 i    60 tabletek    powlekanych (po    10 w    blistrze)

Zestaw Startowy

Podmiot odpowiedzialny:

BIOGENED S.A.

91-342 Łódź ul. Pojezierska 99

Wytwórca:

BIOGENED S.A.

91-342 Łódź ul. Pojezierska 99

Genepharm S.A.

18th kim Marathonos Avenue,

153 51 Pallini Attikis, Grecja

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do użytku w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Data zatwierdzenia ulotki:

Gentiapin

Charakterystyka Gentiapin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gentiapin, tabletki powlekane 25 mg + 100 mg + 200 mg Zestaw Startowy,

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Zestaw Startowy zawiera 6 tabletek po 25 mg, 3 tabletki po 100 mg i I tabletkę po 200 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna i żółcień pomarańczowa (El 10).

Jedna tabletka powlekana 25 mg zawiera laktozę jednowodną w ilości 7.00 mg i żółcień pomarańczową (El 10) w ilości 0,003 mg.

Jedna tabletka powlekana 100 mg zawiera laktozę jednowodną w ilości 28 mg.

Jedna tabletka powlekana 200 mg zawiera laktozę jednowodną w ilości 56 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Gentiapin 25 mg: okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru brzoskwiniowego o średnicy 5,7 mm.

Gentiapin 100 mg: okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru żółtego o średnicy

9.1    mm z rowkiem ułatwiającym dzielenie pojednej stronie.

Gentiapin 200 mg: okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru białego o średnicy

12.1    mm z rowkiem ułatwiającym dzielenie po jednej stronie.

Tabletki 100 mg, 200 mg można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie schizofrenii.

Leczenie umiarkowanych lub ciężkich epizodów maniakalnych.

Nie wykazano, aby produkt Gentiapin zapobiegał nawrotom epizodów maniakalnych lub depresyjnych (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Gentiapin należy podawać dwa razy na dobę, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Dorośli:

W leczeniu schizofrenii całkowita dawka dobowa w pierwszych czterech dniach leczenia wynosi 50 mg (dzień 1.), 100 mg (dzień 2.), 200 mg (dzień 3.) i 300 mg (dzień 4.).

Począwszy od 4. dnia dawkę należy zwiększać do skutecznej dawki wynoszącej zazwyczaj 300 do 450 mg/dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta, dawkę można dostosować w zakresie 150 do 750 mg/dobę.

W leczeniu epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych całkowita dawka dobowa w pierwszych czterech dniach leczenia wynosi 100 mg (dzień I.), 200 mg (dzień 2.), 300 mg (dzień 3.) i 400 mg (dzień 4.). Dalsze zwiększanie dawki do maksymalnie 800 mg/dobę w 6. dniu terapii należy przeprowadzać, zwiększając dawkowanie o nie więcej niż 200 mg/dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta, dawkę można dostosować w zakresie 200 do 800 mg/dobę. Skuteczna daw'ka zazwyczaj mieści się w zakresie 400 do 800 mg/dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne, kwetiapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie w początkowym okresie leczenia. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji danego pacjenta, może być potrzebne wolniejsze zwiększanie dawki i mniejsza, niż u młodszych pacjentów, dobowa dawka terapeutyczna. U osób w podeszłym wieku średni osoczowy klirens kwetiapiny byl mniejszy o 30-50% w porównaniu z młodszymi pacjentami.

Dzieci i młodzież:

Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży. Zaburzenia czynności nerek:

Nie ma konieczności zmiany daw'ki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby:

Kwetiapina jest intensywnie metabolizowana w wątrobie, dlatego należy ją stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami wątroby, szczególnie w początkowym okresie podawania. Zaleca się, aby pacjenci ze znaną niewydolnością wątroby rozpoczynali leczenie od dawki 25 mg/dobę. Dawkę należy zwiększać, w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta, codziennie o 25 do 50 mg/dobę, aż do osiągnięcia skutecznej dawki terapeutycznej.

Produkt Gentiapin dostępny jest jako: Gentiapin, 25 mg, tabletki powlekane; Gentiapin, 100 mg, tabletki powlekane; Gentiapin, 150 mg, tabletki powlekane; Gentiapin, 200 mg, tabletki powlekane; Gentiapin, 300 mg, tabletki powlekane; oraz Gentiapin, Zestaw Startowy, tabletki powlekane (w opakowaniu znajduje się 6 tabletek po 25 mg, 3 tabletki po 100 mg i 1 tabletka po 200 mg kwetiapiny).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Równoległe podawanie inhibitorów cytochromu P450 3 A4, takich jak inhibitory proteazy HIV, azolowe leki przeciwgrzybicze, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon, jest przeciwwskazane. Patrz również punkt 4.5.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Choroby układu sercowo-naczyniowego

Kwetiapinę należy ostrożnie stosować u pacjentów ze stwierdzoną chorobą serca i naczyń, chorobą układu naczyniowego mózgu oraz w innych stanach predysponujących do hipotensji.

Kwetiapina może powodować ortostatyczne spadki ciśnienia, szczególnie w początkowym okresie dostosowywania dawki, dlatego w takim przypadku należy rozważyć zmniejszenie dawki lub wydłużenie okresów stopniowania podczas zwiększania dawki.

Napady padaczkowe

W kontrolowanych badaniach klinicznych nie wykazano różnicy w częstości napadów padaczki u pacjentów leczonych kwetiapiną i otrzymujących placebo. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, zalecana jest ostrożność podczas leczenia pacjentów z napadami padaczkowymi w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Objawy pozapiramidowe

W kontrolowanych badaniach klinicznych częstość objawów pozapiramidowych nie różniła się u pacjentów leczonych kwetiapiną w zalecanym zakresie dawek terapeutycznych w stosunku do pacjentów otrzymujących placebo.

Dyskinezy późne

W razie stwierdzenia objawów dyskinez późnych należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie kwetiapiny (patrz punkt 4.8).

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego jest związane z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi, w tym również kwetiapiną (patrz punkt 4.8). Objawy kliniczne obejmują hipertermię, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśni, zaburzenia czynności układu autonomicznego i zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej. W razie ich wystąpienia należy przerwać podawanie kwetiapiny i zapewnić właściwe leczenie.

Ostra neutropenia

W badaniach klinicznych, w których stosowano kwetiapinę, rzadko występowała ostra neutropenia (liczba granulocytów obojętnochlonnych poniżej 0,5 x I09/l). Większość takich przypadków stwierdzano w okresie pierwszych kilku miesięcy leczenia kwetiapiną. Nie wykazano zależności między dawką leku a wystąpieniem ostrej neutropenii. Możliwymi czynnikami ryzyka neutropenii są wcześniejsza leukopenia oraz neutropenia polekowa w przeszłości. U pacjentów, u których liczba neutrofilów jest niższa niż 1,0 x 109/l, należy przerwać podawanie kwetiapiny. Pacjenci powinni być monitorowani w kierunku objawów zakażenia, należy też sprawdzać u nich liczbę neutrofilów (aż do momentu przekroczenia wartości 1,5 x I09/l) (patrz punkt 4.8).

Interakcje

Patrz również punkt 4.5.

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z lekami silnie indukującymi enzymy wątrobowe, takimi jak karbamazepina lub fenytoina, znacząco obniża stężenie kwetiapiny w osoczu, co może wpływać na skuteczność leczenia kwetiapiną. U pacjentów otrzymujących lek indukujący enzymy wątrobowa leczenie kwetiapiną należy rozpocząć tylko, jeśli lekarz uzna, że korzyści ze stosowania kwetiapiny przewyższają ryzyko odstawienia leku indukującego enzymy w ątrobowe. Ważne jest, aby wszelkie zmiany leczenia lekiem indukującym przeprowadzać stopniowo i jeśli to konieczne, zastąpić lekiem niewykazującym właściwości indukujących enzymów wątrobowych (np. walproinianem sodu).

Hiperglikemia

W bardzo rzadkich przypadkach w trakcie leczenia kwetiapiną obserwowano hiperglikemię lub zaostrzenie objawów' wcześniejszej cukrzycy. Zalecane jest odpowiednie monitorowanie kliniczne pacjentów z cukrzycą i pacjentów z czynnikami ryzyka cukrzycy (patrz również punkt 4.8).

Zaburzenia gospodarki lipidowej

W badaniach klinicznych, w których stosowano kwetiapinę, obserwowano zwiększenie stężenia trójglicerydów oraz cholesterolu (patrz punkt 4.8). W razie wzrostu stężenia lipidów należy wdrożyć odpowiednie postępowanie kliniczne.

Wydłużenie odstępu QT

W badaniach klinicznych, w przypadku stosowania leku zgodnie z ChPL. nie stwierdzono związku między przyjmowaniem kwetiapiny a przetrwałym wydłużeniem bezwzględnych wartości odstępu QT. Wydłużenie odstępu QT zaobserwowano natomiast po przedawkowaniu (patrz punkt 4.9). Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych. należy zachować ostrożność, przepisując kwetiapinę pacjentom z chorobą serca i naczyń lub z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym. Ostrożność jest również konieczna, gdy kwetiapina jest stosowana jednocześnie z innymi lekami wydłużającymi odstęp QTc i neuroleptykami, szczególnie u osób starszych, u pacjentów z wrodzonym zespołem długiego QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia sercowego, hipokaliemią lub hipomagnezemią (patrz punkt 4.5).

Objawy odstawienia

Po nagłym zaprzestaniu stosowania kwetiapiny opisywano ostre objawy odstawienia, takie jak nudności, ból głowy, biegunkę, zawroty głowy, drażliwość, wymioty i bezsenność. Zaleca się stopniowe odstawianie leku przez okres nie krótszy niż 1 -2 tygodni.

Osoby w podeszłym wieku z psychozą związaną z otępieniem

Gentiapin nie jest dopuszczony do leczenia psychozy związanej z otępieniem.

W randomizowanych badaniach z grupą kontrolną placebo zaobserwowano około 3-krotne zwiększenie ryzyka mózgowo-naczyn¡owych zdarzeń niepożądanych w populacji pacjentów z otępieniem stosujących niektóre nietypowe leki przcciwpsychotyczne. Mechanizm tego podwyższonego ryzyka jest nieznany. Nie można wykluczyć podwyższonego ryzyka dla innych leków przeciwpsychotycznych lub w innych populacjach pacjentów. Produkt Gentiapin należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru mózgu.

W metaanalizie nietypowych Icków przeciwpsychotycznych wykazano zwiększone ryzyko zgonu u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z otępieniem leczonych kwetiapiną względem grupy otrzymującej placebo. Jednakże w dwóch I O-tygodniowych badaniach z udziałem pacjentów leczonych kwetiapiną z grupą kontrolną placebo w tej samej populacji pacjentów (n=710; średni wiek: 83 lat; zakres wiekowy: 56-99 lat) wskaźnik umieralności pacjentów leczonych kwetiapiną wynosił 5,5% w porównaniu z 3,2% w grupie placebo. Zgony pacjentów w tych badaniach spowodowane były różnymi przyczynami, spodziewanymi w tej populacji. Powyższe badania nie wykazały związku przyczynowego między leczeniem kwetiapiną a zgonami pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem.

Dodatkowe informacje

Dane dotyczące kwetiapiny stosowanej w skojarzeniu z diwalproinianem lub litem w umiarkowanych lub ciężkich epizodach maniakalnych są ograniczone; choć leczenie skojarzone było dobrze tolerowane (patrz punkty 4.8 i 5.1). Badania wykazały działanie addycyjne w 3. tygodniu. Drugie badanie nie wykazało działania addycyjnego w 6. tygodniu. Brak danych z leczenia skojarzonego dłuższego niż 6 tygodni.

Zgłaszano przypadki żylnych zakrzepów z zatorami podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych. Ponieważ u pacjentów leczonych środkami przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka zakrzepu z zatorami, wszystkie możliwe czynniki ryzyka zakrzepu z zatorami należy rozpoznać przed oraz w trakcie leczenia produktem Gentiapin oraz podjąć działania prewencyjne.

Tabletki kwetiapiny zawierają laktozę jednowodną. Pacjenci obarczeni pewnymi rzadko występującymi zaburzeniami dziedzicznymi, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nic powinni stosować tego leku.

Jedna z substancji pomocniczych tabletek powlekanych zawierających 25 mg kwetiapiny, żółcień pomarańczowa (El 10), może powodować reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Kwetiapina oddziaływuje przede wszystkim na czynność ośrodkowego układu nerwowego. Z tego względu Gentiapin należy stosować ostrożnie w połączeniu z innymi lekami oddziałującymi na ośrodkowy układ nerwowy i z alkoholem.

Głównym izoenzymem układu enzymatycznego cytochromu P450 biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny jest cytochrom P450 (CYP) 3A4. W badaniu interakcji u zdrowych ochotników jednoczesne podawanie kwetiapiny (w dawce 25 mg) z ketokonazolem, będącym inhibitorem CYP3A4, powodowało 5- do 8-krotnego zwiększenie wartości pola pod krzywą (AUC) dla kwetiapiny. Na tej podstawie jednoczesne stosowanie kwetiapiny z inhibitorami CYP3A4 jest przeciwwskazane. Nie zaleca się również stosowania kwetiapiny łącznie z sokiem grejpfrutowym.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem dawek wielokrotnych, prowadzonych w celu ustalenia farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed i podczas leczenia karbamazepiną (lek indukujący enzymy wątrobowe), jednoczesne podawanie karbamazepiny znacząco zwiększało klirens kwetiapiny. Powodowało to zmniejszenie ekspozycji ogólnoustrojowej na kwetiapinę (mierzonej przez AUC) do średnio 13% wartości występujących po podaniu samej kwetiapiny; u niektórych pacjentów obserwowano jeszcze silniejszy efekt. W wyniku tej interakcji może wystąpić zmniejszenie stężenia kwetiapiny w osoczu, co może wpłynąć na skuteczność leczenia kwetiapiną. Równoległe stosowanie kwetiapiny i fenytoiny (innego leku indukującego enzymy mikrosomalne) powodowało znaczne zwiększenie klirensu kwetiapiny o około 450%. U pacjentów otrzymujących lek indukujący enzymy wątrobowe leczenie kwetiapiną należy rozpocząć tylko, jeśli lekarz uzna, że korzyści stosowania kwetiapiny przewyższają ryzyko odstawienia leku indukującego enzymy wątrobowe. Ważne jest, aby wszelkie zmiany leczenia lekiem indukującym przeprowadzać stopniowo i, jeśli to konieczne, zastąpić lekiem niewykazującym właściwości indukujących enzymy wątrobowe (np. walproinianem sodu) (patrz również punkt 4.4).

Parametry farmakokinetyczne kwetiapiny nie zmieniają się znacząco przy jednoczesnym stosowaniu z lekami przeciwdepresyjnymi: imipraminą (znany inhibitor CYP 2D6) lub fluoksetyną (znany inhibitor CYP 3A4 i CYP 2D6).

Jednoczesne stosowanie leków przeciwpsychotycznych rysperydonu lub haloperydolu nie wpływało istotnie na farmakokinetykę kwetiapiny. Równoległe stosowanie kwetiapiny i tiorydazyny powodowało zwiększenie klirensu kwetiapiny o około 70%.

Równoległe stosowanie kwetiapiny zcymetydyną nie wpływało na farmakokinetykę kwetiapiny.

Równoległe stosowanie kwetiapiny z litem nie wpływało na farmakokinetykę litu.

Parametry farmakokinetyczne walproinianu sodu i kwetiapiny nic zmieniały się w klinicznie istotnym stopniu przy równoległym stosowaniu.

Nie przeprowadzono formalnych badań interakcji powszechnie stosowanych leków sercowo-naczyn ¡owych.

Należ)' zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny z lekami, o których wiadomo, że powodują zaburzenie równowagi elektrolitowej lub wydłużenie odstępu QTc.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kwetiapiny u kobiet w okresie ciąży. Dotychczas nie wykazano szkodliwości leku w badaniach na zwierzętach, niemniej nie zbadano jeszcze potencjalnego wpływu na zdolność widzenia u płodów. Z tego powodu kwetiapinę należy stosować w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy korzyści uzasadniają potencjalne ryzyko. W przypadkach, kiedy podczas ciąży stosowano kwetiapinę, obserwowano objawy odstawienia u noworodków.

Nie wiadomo, w jakim stopniu kwetiapina przenika do mleka kobiecego. Z tego względu zaleca się, aby kobiety karmiące unikały karmienia piersią w trakcie stosowania produktu Gentiapin.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Ze względu na wpływ kwetiapiny na czynność ośrodkowego układu nerwowego, lek może utrudniać wykonywanie czynności wymagających czujności umysłowej. Z tego względu pacjentów należy ostrzec, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn do chwili określenia ich podatności osobniczej na lek.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane reakcje niepożądane podczas leczenia kwetiapiną to: senność, zawroty głowy, suchość błon śluzowych jamy ustnej, łagodne osłabienie, zaparcia, tachykardia, ortostatyczny spadek ciśnienia i dyspepsja.

Podobnie jak w przypadku innych leków przcciwpsychotycznych, w trakcie leczenia kwetiapiną mogą wystąpić: przyrost masy ciała, omdlenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, leukopenia, neutropenia i obrzęki obwodowe.

Częstość występowania reakcji niepożądanych związanych z leczeniem kwetiapiną przedstawiono poniżej zgodnie z formatem zalecanym przez Radę Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (Grupa Robocza CIOMS III; 1995).

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych została sklasyfikowana następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100). rzadko (>1/10000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Często:    Leukopenia1

Niezbyt często:    Eozynofilia

Nieznana częstość:    Neutropenia1

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często:    Nadwrażliwość

Bardzo rzadko:    Reakcja anafilaktyczna6

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo rzadko:    Cukrzyca ’•5'6

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    Zawroty głowy4, senność2, ból głowy

Często:

Niezbyt często:

Omdlenia 4

Napady padaczkowe1 2, zespól niespokojnych nóg

Bardzo rzadko:

Dyskinezy późne6

Zaburzenia serca

Często:

Tachykardia4

Zaburzenia naczyniowe Często:

Ortostatyczne spadki ciśnienia3

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    Nieżyt nosa

Zaburzenia żołądka i jelit Często:

Suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaparcia, niestrawność

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko:    Żółtaczka6

Bardzo rzadko:    Zapalenie wątroby6

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:    Obrzęk naczynioruchowy6. zespól

Stevensa-J ohnsona6

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko:    Priapizni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Często:

Rzadko:

Objawy odstawienia 18

Łagodne osłabienie, obrzęk obwodowy

Złośliwy zespół neuroleptyczny1

Badania diagnostyczne Bardzo często

Zwiększenie stężenia trójglicerydów w osoczu 9

Zwiększenie stężenia całkowitego cholesterolu (głównie frakcji LDL)10

Często:

Zwiększenie masy ciała, zwiększenie aktywności aminotrasferaz (AIAT, AspAT)4, zmniejszona liczba neutrofilów8, przekroczenie dopuszczalnych stężeń glukozy we krwi7

Niezbyt często:

Podwyższone stężenia gamma-GT'

(4)    Gentiapin, podobnie jak inne leki przeciwpsychotycznc wykazujące aktywność oą.adrenolityczną, może powodować ortostatyczny spadek ciśnienia połączony z zawrotami głowy, tachykardią, a u niektórych pacjentów omdleniem, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawki leku (patrz punkt 4.4).

(5)    W bardzo rzadkich przypadkach odnotowywano zaostrzenie objawów wcześniej istniejącej cukrzycy.

(6)    Częstość tych reakcji niepożądanych obliczono wyłącznie w oparciu o dane po wprowadzeniu leku do obrotu.

(7)    Co najmniej jeden wynik pomiaru glikemii na czczo >126mg/dl (>7,0 mmol/l) lub glikemia poposilkowa >200mg/dl (>11,1 mmol/l)

(8)    W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, mających na celu ocenę objawów odstawienia kwetiapiny stosowanej w monoterapii, do najczęściej obserwowanych objawów' odstawienia zaliczono: senność, nudności, ból głowy, biegunkę, wymioty, zawroty głowy oraz drażliwość. Częstość tych objawów zmniejszyła się istotnie po tygodniu od odstawienia leku.

(9)    Co najmniej jednokrotny pomiar trójglicerydów >200 mg/dl (>2,258 mmol/l)

(10)    Co najmniej jednokrotny pomiar cholesterolu >240 mg/dl (>6,2064 mmol/l)

Przypadki wydłużenia odstępu QT, niemiarowości komorowej, nagłego niewyjaśnionego zgonu, zatrzymania akcji serca i zaburzeń typu torsade depointes obserwowano podczas stosowania neuroleptyków i uznaje się je za efekt klasy.

Leczenie kwetiapiną wiąże się również z niewielkim zależnym od dawki zmniejszeniem stężenia hormonów tarczycy we krwi. głównie T.t i fT4 (całkowitej i wolnej tyroksyny). Zmniejszenie stężeń całkowitej i wolnej T4 jest najbardziej wyraźne w okresie pierwszych 2-4 tygodni leczenia kwetiapiną, a następnie utrzymuje się na niezmienionym poziomie przez długotrwałe leczenie. Prawie we wszystkich przypadkach przerwanie leczenia kwetiapiną powodowało normalizację stężeń całkowitej i wolnej T4, bez względu na czas trwania leczenia. Mniej znaczne niż w przypadku T4 i fT4 obniżenia stężeń 7\ i rTj (całkowitej i odwróconej trijodotyroniny) obserwowano tylko po zastosowaniu większych dawek. Nie obserwowano zmian stężenia TBG ani na ogół wzajemnego zwiększenia stężenia TSH, co nie wskazuje, aby kwetiapiną wywoływała istotne klinicznie objawy niedoczynności tarczycy.

Podczas stosowania leków przcciwpsychotycznych zgłaszano występowanie przypadków żylnych zatorów z zakrzepami, z włączeniem zatoru tętnicy płucnej oraz przypadków głębokiej, żylnej zakrzepicy - częstości występowania nieznana.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach klinicznych odnotowywano zgony po ostrym przedawkowaniu dawką 13,6 gramów, a po wprowadzeniu leku do obrotu w dawkach wynoszących zaledwie 6 gramów samej kwetiapiny. Jednak opisano również przypadki przeżycia po ostrym przedawkowaniu dawkami do 30 gramów. Po wprowadzeniu leku do obrotu opisywano bardzo rzadkie przypadki przedawkowania samą kwetiapiną prowadzące do zgonu lub śpiączki, bądź też wydłużenia odstępu QT.

U pacjentów z wcześniej obecną ciężką chorobą układu krążenia istnieje podwyższone ryzyko skutków przedawkowania (patrz punkt 4.4).

Na ogól zgłaszane objawy były wywołane nadmiernym nasileniem znanego działania farmakologicznego leku, tj. senność i sedacja, tachykardia i spadek ciśnienia tętniczego.

Nie istnieje swoiste antidotum dla kwetiapiny. W razie ciężkiego zatrucia, należy uwzględnić możliwość zatrucia wielolekowego. Zaleca się wówczas leczenie pacjenta na oddziale intensywnej terapii, obejmujące uzyskanie i utrzymanie drożności dróg oddechowych w celu zapewnienia właściwego utlenowania i wentylacji oraz monitorowanie i podtrzymywanie czynności układu krążenia. Mimo że nie badano zapobiegania wchłanianiu przy przedawkowaniu, należy rozważyć płukanie żołądka (po intubacji, jeśli pacjent jest nieprzytomny) i podanie węgla aktywowanego łącznie ze środkiem przeczyszczającym.

Ścisłą obserwację lekarską i monitorowanie pacjenta należy prowadzić do chwili powrotu pacjenta do zdrowia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwpsychotyczne Kod ATC: N05A 1104

Mechanizm działania:

Kwetiapina jest nietypowym Ickiem przeciwpsychotycznym. Kwetiapina i jej aktywny metabolit w osoczu ludzkim. N-dezalkilokwetiapina, oddziałują z wieloma receptorami neuroprzekaźników. Kwetiapina i N-dezalkilokwetiapina wykazują powinowactwo do receptorów seroton i nowych (5HT2) i receptorów dopaminowych (D| i D2) w mózgu. Uważa się, że taki rodzaj antagonizmu receptorowego z większą selektywnością wobec 5HT2 względem receptorów D2 jest odpowiedzialny za kliniczne właściwości przeciwpsychotyczne kwetiapiny oraz jej niewielki wpływ na powstawanie objawów pozapiramidow'ych. Dodatkowo N-dezalkilokwetiapina wykazuje silne powinowactwo do transportera norepinefryny (NET). Kwetiapina i N-dezalkilokwetiapina wykazują również silne powinowactwo do receptorów histaminergicznych i ai-adrenergicznych oraz mniejsze powinowactwo do receptorów a2-adrenergicznych i serotoninowych 5HT|A. Powinowactwo kwetiapiny do cholinergicznych receptorów muskarynowych lub benzodiazepinowych jest nieznaczne.

Efekty farmakodynamiczne:

Kwetiapina wykazuje aktywność w testach aktywności przeciwpsychotycznej, takich jak test odruchu unikania. Blokuje również działanie agonistów dopaminowych (mierzone w testach behawioralnych lub elektrofizjologicznych) i podnosi stężenie metabolitów dopaminy — wskaźnika neurochemicznego blokady receptora D2.

Badania przedkliniczne w kierunku objawów pozapiramidowych wykazały, że kwetiapina różni się od standardowych leków przedwpsychotycznych i wykazuje nietypowy profil. Przy stosowaniu przewlekłym kwetiapina nie wywołuje sensytyzacji receptora dopaminowego D2. Kwetiapina wykazuje jedynie słabe działanie katalcptyczne w dawkach skutecznie blokujących receptor dopaminowy D2. Przy podawaniu przewlekłym kwetiapina charakteryzuje się wybiórczym działaniem w układzie limbicznym, powodując blok depolaryzacyjny w neuronach układu mezolimbicznego, ale nie w neuronach układu nigrostriatalnego zawierającego dopaminę. Kwetiapina po doraźnym lub przewlekłym podaniu w minimalnym stopniu wywołuje objawy dystonii u małp kapucynck uwrażliwionych na działanie haloperydolu lub uprzednio nieleczonych. Wyniki tych badań wskazują, że kwetiapina powinna wpływać minimalnie na powstawanie objawów pozapiramidowych; przypuszcza się również, że leki w małym stopniu wpływające na występowanie objawów pozapiramidowych, mają również mniejszy wpływ na występowanie dyskinez późnych (patrz punkt 4.8).

Zakres, w jakim metabolit kwetiapiny, N-dezalkilokwetiapina, przyczynia się do aktywności farmakologicznej kwetiapiny u ludzi, jest nieznany.

Skuteczność kliniczna:

W trzech, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, u pacjentów ze schizofrenią, z użyciem różnych dawek kwetiapiny nie wykazano różnic między grupami otrzymującymi kwetiapinę i placebo pod względem częstości objawów pozapiramidowych ani jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych. W badaniu z grupą kontrolną placebo, u pacjentów otrzymujących stałe dawki kwetiapiny w zakresie 75 do 750 mg/dobę nie stwierdzono ani częstszego występowania objawów pozapiramidowych. ani zwiększonego stosowania leków antycholinergicznych.

W czterech badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo, u pacjentów stosujących kwetiapinę w dawkach do 800 mg/dobę w leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów maniakalnych (dwa badania oceniające monoterapię i dwa oceniające leczenie skojarzone z litem lub diwalproinianem) nie stwierdzono różnic w stosunku do grupy placebo w zakresie częstości występowania objawów pozapiramidowych ani jednoczesnego stosowania leków antychol incrgicznych.

Brak wywoływania objawów pozapiramidowych uważa się za charakterystyczną cechę nietypowych leków przeciwpsychotycznych.

W badaniach z grupą kontrolną placebo u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z otępieniem częstość mózgowo-naczyniowych zdarzeń niepożądanych na 100 pacjento-lat nie była większa u pacjentów leczonych kwetiapiną niż u pacjentów otrzymujących placebo.

W przeciwieństwie do wielu innych leków przeciwpsychotycznych, kwetiapina nie wywołuje długotrwałego zwiększenia stężenia prolaktyny, co uważane jest za charakterystyczną cechę nietypowych leków przeciwpsychotycznych. U pacjentów ze schizofrenią przyjmujących wielokrotne stałe dawki leku badanie kliniczne nic wykazało różnic w stężeniu prolaktyny mierzonym po zakończeniu badania u pacjentów otrzymujących kwetiapinę w zalecanym zakresie dawek w stosunku do grupy placebo.

Du'a badania kliniczne wykazały większą skuteczność kwetiapiny w monoterapii w zmniejszaniu objawów maniakalnych w porównaniu z placebo po 3 i po 12 tygodniach stosowania. Brak danych z długofalowych badań wykazujących skuteczność kwetiapiny w zapobieganiu kolejnym epizodom maniakalnym lub depresyjnym. Dane dotyczące stosowania kwetiapiny w skojarzeniu z diwalproinianem lub litem w umiarkowanych lub ciężkich epizodach maniakalnych po 3 i 6 tygodniach są ograniczone, jednak stwierdzono, że leczenie skojarzone było dobrze tolerowane. Dane pokazały działanie addycyjne w 3. tygodniu. Drugie badanie nie wykazało działania addycyjnego w 6. tygodniu. Brak danych z leczenia skojarzonego dłuższego niż 6 tygodni.

U pacjentów, u których nastąpiła odpowiedź na leczenie, mediana dawki kwetiapiny w ostatnim tygodniu wynosiła około 600 mg/dobę, a około 85% spośród tych pacjentów otrzymywało daw'kę w zakresie 400 do 800 mg/dobę.

Badania kliniczne wykazały, że kwetiapina jest skuteczna przy dawkowaniu dwa razy na dobę, chociaż jej okres półtrwania wymosi około 7 godzin. Potwierdzają to również dane z badań z użyciem pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), które wykazały połączenie kwetiapiny z receptorami 5HT2 i D2 do 12 godzin po podaniu. Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności dawek powyżej 800 mg/dobę.

Nie zweryfikowano długotrwałej skuteczności kwetiapiny w zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych lub depresyjnych w badaniach klinicznych z zastosowaniem ślepej próby. W otwartych badaniach pacjentów ze schizofrenią kwetiapina skutecznie utrzymywała poprawę kliniczną w trakcie dalszego leczenia pacjentów, u których nastąpiła początkowa odpowiedź na leczenie, co sugeruje pewną długofalową skuteczność.

W badaniach kontrolowanych placebo, u pacjentów leczonych kwetiapiną w monoterapii, u których liczba neutrofilów na początku badania wynosiła 1,5 X 10 Vl lub więcej, częstość przynajmniej jednokrotnego spadku liczby neutrofilów poniżej 1,5 X 10Vl wynosiła 1,72% w porównaniu do 0,73% w grupie placebo. We wszystkich badaniach klinicznych (kontrolowanych placebo, otwartych, porównawczych z innym lekiem) u pacjentów, u których liczba neutrofilów na początku badania wynosiła 1,5 X 109/l lub więcej, częstość przynajmniej jednokrotnego spadku liczby neutrofilów poniżej 0,5 X 109/l wynosiła 0,21% w grupie leczonych kwetiapiną w porównaniu do 0% w grupie placebo. Natomiast częstość występowania spadku liczby neutrofilów w granicach >0,5 - < 1,0 x 109/1 wynosiła 0,75% u pacjentów leczonych kwetiapiną w porównaniu do 0,11% w grupie placebo.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym kwctiapina jest dobrze wchłaniana i w dużym stopniu metabolizowana. Przyjmowanie Icku z pożywieniem nie ma istotnego wpływu na biodostępność kwetiapiny. Kwetiapina wiąże się w około 83% z białkami osocza. Szczytowe stężenia molowe w stanie stacjonarnym aktywnego metabolitu, N-dezalkilokwetiapiny, wynoszą 35% stężeń obserwowanych dla kwetiapiny. Okres póltrwania w fazie eliminacji kwetiapiny i N-dezalkilokwetiapiny wynosi odpowiednio około 7 i 12 godzin.

Farmakokinetyka kwetiapiny i N-dezalkilokwetiapiny jest liniowa w dopuszczonym zakresie dawkowania. Właściwości farmakokinetyczne kwetiapiny nie różnią się u mężczyzn i kobiet.

Średni klirens kwetiapiny u osób w podeszłym wieku jest o około 30-50% mniejszy niż u osób dorosłych w przedziale wiekowym 18 do 65 lat.

Średni klirens kwetiapiny w osoczu byl mniejszy o około 25% u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min/1,73 m2), jednak wartości klirensu dla poszczególnych pacjentów mieściły się w granicach normy. Średnio poniżej 5% frakcji molowej wolnej kwetiapiny i aktywnego metabolitu jest wydalane z moczem.

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Po podaniu znakowanej radioizotopowo kwetiapiny, w postaci niezmienionej wydalane jest z moczem i kałem mniej niż 5% dawki leku. Znakowana radioizotopowo kwetiapina wydalana jest w około 73% z moczem, a w 21% z kałem. Średni klirens kwetiapiny w osoczu jest mniejszy o około 25% u osób ze stwierdzoną niewydolnością wątroby (stabilna marskość poalkoholowa). Ponieważ kwetiapina jest intensywnie metabolizowana w wątrobie, spodziewane jest podwyższenie stężeń leku w osoczu w populacji chorych z niewydolnością wątroby. U tych pacjentów konieczna może być modyfikacja dawki (patrz punkt 4.2).

Badania in vitro wykazały, że CYP3A4 jest głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny w układzie enzymatycznym cytochromu P450. N-dezalkilokwctiapina powstaje i jest usuwana głównie przy udziale CYP3A4.

Kwetiapina i kilka jej metabolitów (w tym N-dezalkilokwctiapina) są słabymi inhibitorami aktywności ludzkiego cytochromu P450 IA2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4 in vitro. Hamowanie CYP in vitro obserwuje się tylko w stężeniach około 5- do 50-krotnie wyższych niż osiągane przy dawkach 300 do 800 mg/dobę u ludzi. Wyniki tych badań wskazują na małe prawdopodobieństwo, aby jednoczesne stosowanie kwetiapiny z innym lekiem metabolizowanym za pośrednictwem cytochromu P450 powodowało klinicznie istotne zahamowanie metabolizmu tego leku. Z badań na zwierzętach wynika, że kwetiapina może indukować enzymy cytochromu P450. W badaniu interakcji leków u pacjentów z psychozą nie stwierdzono jednak zwiększenia aktywności cytochromu P450 po podaniu kwetiapiny.

5.3    Prz.edklinicz.ne dane o bezpieczeństwie

Nie wykazano genotoksyczności w serii badań genotoksyczności in vitro i in vivo. U zwierząt laboratoryjnych przy klinicznie istotnym poziomie ekspozycji zaobserwowano następujące odchylenia, które nie zostały dotychczas potwierdzone w długofalowych badaniach klinicznych: U szczurów stwierdzono odkładanie się pigmentu w tarczycy, przerost komórek pęcherzykowych gruczołu tarczowego oraz gruczolak tarczycy; u małp Cynomolgus zaobserwowano przerost komórek pęcherzykowych gruczołu tarczowego, zmniejszenie stężeń T3 w osoczu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny oraz zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i białych; a u psów stwierdzono zmętnienie soczewki i zaćmę.

Analizując powyższe wyniki, należy rozważyć korzyści i oszacować ryzyko przed podaniem kwetiapiny pacjentowi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza 2910

Wapnia wodorofosforan dwuwodny

Laktoza jednowodna

Skrobia kukurydziana

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna PH 102

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki:

25 mg:

Opadry Pink 02B34304:

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

I lypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (El 71)

Makrogol 400 Żółcień pomarańczowa

100 mu:

Opadry Yellow 02B32696 Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

200 mg:

Opadry Wbite 20A28735: Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/aluminiowe Wielkości opakowań:

Zestaw Startowy zawiera 6 tabletek po 25 mg, 3 tabletki po 100 mg i 1 tabletkę po 200 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny)

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BIOGENED S.A. ul. Pojezierska 99 91-342 Łódź Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1

   Patrz punkt 4.4.

2

   Senność występuje najczęściej podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia i zwykle ustępuje po dalszym podawaniu produktu Gentiapin.

3

gamma-GT u niektórych pacjentów otrzymujących produkt Gentiapin. To zwiększenie aktywności było na ogól odwracalne, jeśli kontynuowano leczenie produktem Gentiapin.

4

   Obserwowano bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AIAT, AspAT) lub

Gentiapin