+ iMeds.pl

Gestodene/ethinylestradiol actavis 75 mcg + 20 mcgUlotka Gestodene/ethinylestradiol actavis

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, 75 mikrogramów + 20 mikrogramów, tabletki powlekane Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, 75 mikrogramów + 30 mikrogramów, tabletki powlekane

Gestodenum + Ethinylestradiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

3.    Jak stosować lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL ACTAVIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Progestageny i estrogeny w połączeniu skojarzonym. Lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis jest doustnym hormonalnym lekiem antykoncepcyjnym.

Lek zapobiega owulacji i jest zalecany w celu zapobiegania ciąży.

Lek zawiera dwie substancje czynne (etynyloestradiol i gestoden). Tabletki antykoncepcyjne stosowane doustnie zawierające dwie substancje o aktywności hormonalnej nazwane są złożonymi doustnymi tabletkami antykoncepcyjnymi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL ACTAVIS

Uwagi ogólne

Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia pacjentki oraz jej bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i w razie potrzeby, przeprowadzi inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których pacjentka powinna zaprzestać stosowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, lub w których skuteczność leku może być zmniejszona. W takich sytuacjach nie powinno się utrzymywać stosunków płciowych albo stosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne, tj. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować naturalnych metod antykoncepcji (pomiar temperatury, wygląd śluzu szyjkowego). Metody te mogą nie być wiarygodne, ponieważ lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała i śluz szyjkowy.

Lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, tak jak inne hormonalne produkty antykoncepcyjne, nie chroni przez zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Jeśli pacjentka została poinformowana przez lekarza o nietolerancji niektórych cukrów, przed przyjęciem tego leku powinna skontaktować się z lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

-    jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek wystąpił) zakrzep w naczyniu krwionośnym nogi (zakrzepica), płuca (zatorowość płucna) lub innych narządów,

-    jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek wystąpił) zawał serca lub udar,

-    jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek wystąpiła) choroba, która może spowodować zawał serca, w szczególności dusznica bolesna (choroba tętnic wieńcowych, która powoduje silny ból w klatce piersiowej) lub udar (np. przemijający niewielki udar bez następstw),

-    jeśli u pacjentki występuje choroba, która może zwiększać ryzyko zakrzepicy tętnic taka jak:

■    cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,

■    bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

■    bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów),

-    jeśli u pacjentki występują zaburzenia krzepnięcia (na przykład niedobór białka C),

-    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości występowała pewna postać migreny (zwana migreną z tzw. ogniskowymi objawami neurologicznymi),

-    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości występował stan zapalny trzustki (zapalenie trzustki),

-    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości choroba wątroby, a testy czynności wątroby w dalszym ciągu są nieprawidłowe,

-    jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował kiedykolwiek w przeszłości nowotwór wątroby,

-    jeśli u pacjentki występowało w przeszłości lub obecnie występuje podejrzenie raka piersi lub narządów płciowych,

-    jeśli u pacjentki występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy,

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub gestoden, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis,

-    w połączeniu z zielem dziurawca (patrz punkt „Stosowanie innych leków”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

Tak jak w przypadku wszystkich złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis. Konieczne może też być regularne badanie przez lekarza.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis należy poinformować lekarza, jeżeli którykolwiek z poniższych stanów dotyczy pacjentki.

Także, jeżeli którykolwiek z poniższych stanów wystąpi lub ulegnie zaostrzeniu podczas stosowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, należy skonsultować się z lekarzem:

-    jeśli w bliskiej rodzinie występował w przeszłości lub występuje obecnie rak piersi,

-    jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego,

-    jeśli pacjentka choruje na cukrzycę,

-    jeśli pacj entka choruj e na depresj ę,

-    jeśli pacjentka choruje na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekła zapalna choroba jelit),

-    jeśli występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba krwi, która powoduje uszkodzenie nerek),

-    jeśli u pacjentki występuje niedokrwistość sierpowato krwinkowa (dziedziczna choroba czerwonych krwinek),

-    jeśli pacjentka choruje na padaczkę (patrz „Stosowanie innych leków”),

-    jeśli u pacjentki występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu

immunologicznego),

-    jeśli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych: utrata słuchu, choroba krwi zwana porfirią, opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży), pląsawica Sydenhama (choroba układu nerwowego z występowaniem nagłych, mimowolnych ruchów ciała),

-    jeśli występuje lub kiedykolwiek wystąpiła ostuda (brązowane plamy w szczególności na twarzy tzw. plamy ciążowe). W takim przypadku należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe.

-    Leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub pogarszać objawy obrzęku naczynioruchowego w przypadku postaci dziedzicznej. W przypadku wystąpienia następujących objawów: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

-    Należy unikać stosowania tego leku w skojarzeniu z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu padaczki (karbamazepina, fosfenytoina, okskarbazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon, topiramat), niektórymi lekami przeciwzapalnymi (efawirenz, newyrapina, nelfinawir, rytonawir, ryfampicyna, ryfabutyna) lub z modafinylem (patrz punkt „Stosowanie innych leków”).

Lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis a zakrzepica

Zakrzepica żylna

Stosowanie wszelkich złożonych produktów antykoncepcyjnych, w tym leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, zwiększa ryzyko wystąpienia u kobiet zakrzepicy żylnej (tworzenie się zakrzepów krwi w naczyniach żylnych), w porównaniu z kobietami, które nie stosują żadnych tabletek antykoncepcyjnych.

Ryzyko zakrzepicy żylnej u kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne zwiększa się w szczególności:

■    z wiekiem;

■    w przypadku nadwagi;

■    w przypadkach występowania u jednego z rodziców lub jednego z braci lub sióstr w stosunkowo młodym wieku zakrzepicy (zakrzepu) w nodze (zapalenie żył), płucu (zatorowość płucna) lub innym narządzie;

■    w przypadku konieczności dłuższego unieruchomienia, przeprowadzenia operacji lub w przypadku, gdy pacjentka jest ofiarą poważnego wypadku. W takim przypadku leczenie może być przerwane. W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego, należy wcześniej powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis. Lekarz powie później, kiedy wznowić stosowanie leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis (zwykle jest to po około

2 tygodniach od ponownego powrotu zdolności do samodzielnego poruszania się);

Zakrzepica tętnic

Stosowanie złożonych produktów antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepów w naczyniach tętniczych (niedrożność tętnicy), na przykład naczyń krwionośnych serca (zawał serca) lub mózgu (udar).

■    j eśli pacjentka jest palaczem, doradza się zaprzestanie palenia, gdy stosuje się lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, szczególnie w wieku powyżej 35 lat,

■    jeśli pacjentka ma duże stężenie cholesterolu lub trójglicerydów (tłuszczów) we krwi,

■    jeśli pacj entka ma nadwagę,

■    w przypadkach występowania u jednego z rodziców lub jednego z braci lub sióstr w stosunkowo młodym wieku zakrzepicy (zakrzepu) w tętnicy (serca lub mózgu),

■    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

■    jeśli pacj entka ma migrenę,

■    jeśli u pacjentki występują choroby serca lub naczyń wieńcowych (wada zastawkowa, zaburzenia rytmu serca).

Przyjmowanie leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis należy przerwać i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli zauważy się objawy sugerujące zakrzepicę, takie jak:

•    silny ból i (lub) obrzęk jednej nogi,

•    silny i nagły ból w klatce piersiowej, mogący promieniować do lewego ramienia,

•    nagła duszność,

•    nagły kaszel bez widocznej przyczyny,

•    wszelkie nietypowe, silne lub długotrwałe bóle głowy lub pogorszenie migreny,

•    częściowa lub całkowita utrata wzroku lub widzenie podwójne,

•    trudności w mówieniu lub niemożność mówienia, zawroty głowy lub omdlenia,

•    osłabienie, dziwne odczucia lub poważne drętwienie którejkolwiek części ciała.

Lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis a rak

U kobiet stosujących doustne leki antykoncepcyjne, nieznacznie częściej obserwuje się raka piersi, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane ich stosowaniem. Jednak nie ustalono, czy ta różnica jest spowodowana przez dosutną antykoncepcję. Różnica ta stopniowo zanika po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych.

Ważne jest, aby pacjentka regularnie badała piersi. Jeśli wyczuje jakikolwiek guzek, należy skontaktować się z lekarzem.

U kobiet stosujących doustne tabletki antykoncepcyjne opisywano, w rzadkich przypadkach, łagodne nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach, złośliwe nowotwory wątroby. Jeżeli pacjentka poczuje nagły i silny ból brzucha, należy skontaktować się z lekarzem.

Krwawienie śródcykliczne

Przez pierwszy miesiąc przyjmowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, mogą wystąpić krwawienia, poza okresem tygodniowej przerwy. Jeżeli takie krwawienia utrzymują się dłużej niż kilka miesięcy, lub jeżeli zaczyna się po kilku miesiącach stosowania, lekarz powinien zbadać przyczynę.

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie przerwy pomiędzy dwoma opakowaniami tabletek

Jeżeli wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo, nie wystąpiły wymioty ani nasilona biegunka i pacjentka nie przyjmowała żadnych innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, aby pacjentka była w ciąży.

Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi kolejno dwa razy, może to oznaczać że pacjentka jest w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać następnego opakownia dopóki pacjentka nie uzyska pewności, że nie jest w ciąży.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty.

Ten lek zawiera laktozę. Lek nie jest zalecany do stosowania przez pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy (rzadka choroba dziedziczna).

Ten lek zawiera sacharozę. Lek nie jest zalecany do stosowania przez pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy (rzadka choroba dziedziczna.

Stosowanie innych leków

Zawsze należy informować lekarza przepisującego lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, jakie inne leki lub produkty ziołowe już się przyjmuje.

Należy także powiedzieć farmaceucie i innemu lekarzowi lub dentyście, przepisującemu inne leki, że

stosuje się lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis. Poinformują pacjentkę, jeśli musi stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy i jeżeli tak, to jak długo).

Tego leku NIE NALEŻY STOSOWAĆ z zielem dziurawca (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis”).

NALEŻY UNIKAĆ stosowania tego leku w skojarzeniu z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu padaczki (karbamazepina, fosfenytoina, okskarbazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon, topiramat), niektórymi lekami przeciwzapalnymi (efawirenz, newyrapina, nelfinawir, rytonawir, ryfampicyna, ryfabutyna) jak również z modafinylem (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis”).

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka chciałaby stosować leki zawierające ziele dziurawca podczas stosowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Badania laboratoryjne:

Jeżeli pacjentka poddawana jest badaniom krwi, powinna powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że przyjmuje doustny lek antykoncepcyjny. Doustne leki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Stosowanie leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis z jedzeniem i piciem

Lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis może być stosowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, ten lek nie jest dla niej przeznaczony.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania doustnego leku antykoncepcyjnego, nie wymaga to przerwania ciąży. W takim przypadku pacjentka powinna natychmiast przerwać stosowanie leku, poinformować i skonsulować się z lekarzem oraz postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, jeśli pacjentka karmi piersią. Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka chce przyjmować doustną antykoncepcję w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji dotyczących wpływu stosowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

Lek zawiera laktozę i sacharozę, które są cukrami. Pacjentki z zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy (rzadka choroba dziedziczna) nie powinny stosować tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL ACTAVIS

Należy przyjmować regularnie jedną tabletkę leku raz na dobę o tej samej porze bez pominięcia jakiejkolwiek tabletki przez 21 dni, a następnie po siedmiodniowej przerwie rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania.

Menstruacja nazywana „krwawieniem z odstawienia” zwykle rozpocznie się 2 do 3 dni po przyjęciu ostatniej tabletki z opakowania.

Po 7 dniach przerwy, należy rozpocząć kolejne opakowanie, nawet jeśli „krwawienie z odstawienia”

nie zakończy się. Zawsze należy rozpoczynać nowe opakowanie tego samego dnia tygodnia i menstruacja wystąpi około tego samego dnia każdego miesiąca.

Lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Sposób podania

Podanie doustne.

Kiedy należy rozpocząć pierwszy blister?

■    Jeżeli nie stosowano produktu antykoncepcyjnego zawierającego hormony w poprzednim miesiącu: należy przyjąć pierwszą tabletkę pierwszego dnia cyklu.

■    Jeżeli pacjentka przyjmowała poprzednio inny doustny lek antykoncepcyjny złożony z estrogenu-progestagenu lub stosowała antykoncepcyjny system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny: zaleca się przyjęcie pierwszej tabletki leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki poprzedniego leku antykoncepcyjnego, ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu bez tabletek poprzedniego leku antykoncepcyjnego. W przypadku zamiany ze złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy przyjąć pierwszą tabletkę leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis w dniu usunięcia lub najpóźniej w dniu planowanego założenia nowego systemu dopochwowego lub transdermalnego.

■    Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (progestagen w postaci tabletki, wstrzyknięcia, implantu lub domacicznego systemu terapeutycznego uwalniającego progestagen):

o Zmiana z tabletki zawierającej progestagen: można rozpocząć stosowanie leku

Gestodene/Ethinylestradiol Actavis w dowolnym momencie cyklu, w dniu po przerwaniu przyjmowania tabletki;

o Zmiana z implantu lub domacicznego systemu terapeutycznego: należy rozpocząć przyjmowanie leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis w dniu ich usunięcia;

o Zmiana z postaci we wstrzyknięciach: należy rozpocząć przyjmowanie leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis w dniu planowanego kolejnego zastrzyku.

We wszystkich przypadkach, bez względu na poprzednią metodę, trzeba stosować dodatkowe środki ochronne (np. prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis.

■    Jeśli pacjentka zamierza stosować lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży, może niezwłocznie przyjąć pierwszą tabletkę z opakowania. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.

■    Jeśli pacjentka zamierza stosować lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży, może rozpocząć przyjmowanie leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis od 21 do 28 dnia po porodzie. Jeśli pacjentka przyjmie lek po dniu 28,, musi jednocześnie stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę) przez pierwsze 7 dni stosowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis.

■    Jeżeli po urodzeniu dziecka lub poronieniu pacjentka odbyła stosunek przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis musi najpierw upewnić się, że nie jest w ciąży lub poczekać do wystąpienia krwawienia przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis.

Jeżeli pacjentka karmi piersią i chce rozpocząć przyjmowanie leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis po urodzeniu dziecka należy zapoznać się z informacjami w punkcie „Karmienie piersią”.

Kiedy pacjentka nie jest pewna, kiedy zacząć przyjmować lek, powinna poradzić się lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

Nie zgłaszano ciężkich następstw przedawkowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis.

W przypadku przedawkowania, mogą wystąpić objawy z przewodu pokarmowego (nudności lub wymiotów) i u młodych dziewcząt mogą wystąpić nieznaczne krwawienia z pochwy.

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis niż zalecana, należy

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

•    Jeśli pacjentka zauważyła, że pominęła tabletkę i że minęło mniej niż 12 godzin od zwykłej pory przyjęcia tabletki, ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona. Tabletkę należy przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie przyjmować kolejne tabletki o zwykłej porze.

•    Jeśli pacjentka zauważyła, że pominęła tabletkę i że minęło więcej niż 12 godzin od zwykłej pory przyjęcia tabletki, istnieje ryzyko ciąży. Im więcej tabletek zapomniało się przyjąć, tym większe jest ryzyko, że działanie antykoncepcyjne leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis jest zmniejszone. Szczególnie wysokie ryzyko zajścia w ciążę występuje, jeżeli zapomni się o tabletce na początku lub pod koniec opakowania. W takim przypadku należy przestrzegać poniższych zasad:

o Pominięto więcej niż jedną tabletkę w blistrze:

Należy skontaktować się z lekarzem. o Pominięto tabletkę w tygodniu 1:

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to konieczność przyjęcia dwóch tabletek na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze i przez następne 7 dni stosować dodatkowe zabezpieczenia, na przykład prezerwatywy. Jeżeli pacjentka miała stosunek w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki lub zapomniała zacząć kolejne opakowanie po okresie przerwy, istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku, należy skontaktować się z lekarzem. o Pominięto tabletkę w tygodniu 2:

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona i nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń. o Pominięto tabletkę w tygodniu 3:

Są dwie możliwości do wyboru:

1.    Należy przyj ąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet j eżeli oznacza to konieczność przyjęcia dwóch tabletek na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania od razu po skończeniu bieżącego opakowania, bez przerwy pomiędzy opakowaniami.

Najprawdopodobniej, krwawienie z odstawienia wystąpi pod koniec drugiego blistra, ale może wystąpić także plamienie lub krwawienie śródcykliczne podczas stosowania tabletek z drugiego blistra.

2.    Można też niezwłocznie przerwać przyjmowanie tabletek z bieżącego opakowania i przejść bezpośrednio do 7-mio dniowej przerwy (należy zanotować dzień, w którym pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę). Jeżeli pacjentka chce rozpocząć nowe opakowanie w swoim ustalonym dniu rozpoczynającym, okres przerwy można skrócić do mniej niż 7 dni.

Jeżeli postępuje się według jednego z tych zaleceń, ochrona przed ciążą będzie zachowana.

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którąkolwiek z tabletek z blistra i nie wystąpiło krwawienie (menstruacja) podczas pierwszej normalnej przerwy, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży.

Należy skontaktować się z lekarzem, zanim pacjentka rozpocznie następne opakowanie.

Co należy zrobić, jeśli wystąpią wymioty lub biegunka

Jeżeli wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki lub wystąpiła nasilona biegunka, istnieje ryzyko, że tabletka nie została całkowicie wchłonięta do organizmu. Sytuacja jest podobna do pominięcia przyjęcia tabletki. Po wymiotach lub biegunce trzeba możliwie szybko przyjąć jeszcze jedną tabletkę z zapasowego opakowania i jeżeli to możliwe, należy przyjąć ją w ciągu 12 godzin po normalnym czasie przyjęcia tabletki.

Jeżeli nie jest to możliwe lub upłynęło więcej niż 12 godzin, należy postępować według porady podanej w rozdziale „Pominięcie przyjęcia leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis”. Jeśli zaburzenia przewodu pokarmowego utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem odnośnie dalszego postępowania.

Przerwanie stosowania leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

Można przerwać stosowanie leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, kiedy tylko się chce. Jeżeli nie chce się zajść w ciążę, należy poradzić się lekarza co do innych skutecznych metod antykoncepcji.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane, związane ze stosowaniem doustnych leków antykoncepcyjnych złożonych z estrogenu i progestagenu to zakrzepica żylna i tętnicza (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis ”).

Działania niepożądane obserwowane bardzo często (dotyczą 10 na 100 pacjentek) podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu to: ból głowy, w tym migrena, nieregularne krwawienia (pomiędzy menstruacjami).

Często występujące działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 100 pacjentek) to: zapalenie pochwy, w tym kandydoza pochwy, zmiany nastroju, w tym depresja, zmiany w popędzie seksualnym, nerwowość, zawroty głowy, nudności, wymioty, ból brzucha, trądzik, ból i tkliwość piersi lub wydzielina z piersi, ból śródcykliczny, zmiany w wydzielinie z pochwy i krwawieniach, zatrzymanie płynów, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 1 000 pacjentek) to: zwiększenie lub zmniejszenie łaknienia, skurcze mięśni brzucha, wzdęcia, wysypka skórna, brązowe plamy na twarzy (osutka), zwiększenie owłosienia na ciele, wypadanie włosów, nadciśnienie tętnicze krwi, zmiany w stężeniu tłuszczów we krwi, w tym zwiększenie stężenia trójglicerydów.

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 10 000 pacjentek) to: ciężkie reakcje alergiczne, którym towarzyszy pokrzywka, obrzęk, zaburzenia krążenia i oddychania, zwiększenie cukru we krwi (hiperglikemia), podrażnienie oczu przez soczewki kontaktowe, żółtaczka, guzki podskórne (rumień guzowaty).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (dotyczą 1 na 10 000 pacjentek) to:

■    Pogorszenie choroby systemu immunologicznego (toczeń), choroby wątroby (porfiria) lub zaburzenie zwane pląsawicą, charakteryzujące się nagłymi, nieregularnymi i niekontrolowanymi ruchami.

■    Występowanie niektórych chorób oczu, takich jak zapalenie nerwu wzrokowego, które prowadzi do częściowej lub całkowitej utraty widzenia lub zakrzepy w siatkówce oka, zaburzenia wątroby lub trzustki i specyficzne reakcje skórne nazywane rumieniem wielopostaciowym, choroba krwi i układu moczowego (zespół hemolityczno-mocznicowy).

■    Zwiększenie ryzyka tworzenia się kamieni żółciowych i zablokowania odpływu żółci.

■    Obserwowano kilka przypadków niedokrwiennego zapalenia jelita grubego (nieprawidłowy odpływ krwi z jelita).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Gestodene/Ethinylestradiol Actavis po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

-    Substancjami czynnymi leku są: gestoden i etynyloestradiol. Każda tabletka powlekana zawiera 75 mikrogramów (pg) gestodenu oraz 20 mikrogramów (pg) lub 30 mikrogramów (pg) etynyloestradiolu .

-    Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian i sodu wapnia edetynian.

Składniki otoczki tabletki to: sacharoza, wapnia weglan, talk, makrogol 6000, powidon, wosk montanoglikolowy.

Jak wygląda lek Gestodene/Ethinylestradiol Actavis i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletkek powlekanych.

Opakowanie składa się z 1 lub 3 blistrów zawierających 21 tabletek każdy.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca:

Actavis France SAS Centre d'Affaires La Boursidiere 92357 Le Plessis Robinson Cedex Francja

Actavis Nordic A/S 0rnegârdsvej 16 2820 Gentofte Dania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZT3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki:

10

Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

Charakterystyka Gestodene/ethinylestradiol actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, 75 mikrogramów + 20 mikrogramów, tabletki powlekane Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, 75 mikrogramów + 30 mikrogramów, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, 75 mikrogramów + 20 mikrogramów:

Jedna tabletka powlekana zawiera 75 mikrogramów (pg) gestodenu (Gestodenum) i 20 mikrogramów (pg) etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum).

Jedna tabletka powlekana zawiera 36,865 mg laktozy jednowodnej i 19,631 mg sacharozy.

Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, 75 mikrogramów + 30 mikrogramów:

Jedna tabletka powlekana zawiera 75 mikrogramów (pg) gestodenu i 30 mikrogramów (pg) etynyloestradiolu.

Jedna tabletka powlekana zawiera 36,855 mg laktozy jednowodnej i 19,631 mg sacharozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Antykoncepcja doustna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjenka powinna przyjmować jedną tabletkę na dobę, regularnie o tej samej porze dnia bez pominięcia jakiejkolwiek tabletki (w razie potrzeby popijając wodą), przez kolejne 21 dni, i z 7-dniową przerwą pomiędzy kolejnymi opakowaniami. Krwawnienie z odstawienia pojawia się zwykle dwa do trzech dni po przyjęciu ostatniej dawki (ostatnia tabletka) i może trwać aż do rozpoczęcia kolejnego opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie produktu Gestodene/Ethinylestradiol Actavis

Brak antykoncepcji hormonalnej w ostatnim miesiącu:

Pacjentka powinna przyj ąć jedną tabletkę w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego.

Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego estrogen-progestagen (doustny złożony produkt antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny(plaster)): Pacjentka powinna przyjąć pierwszą tabletkę produktu Gestodene/Ethinylestradiol Actavis najlepiej następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną poprzedniego złożonego produktu antykoncepcyjnego ale nie poźniej niż następnego dnia po zakończeniu siedmiodniowej przerwy. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, pierwszą tabletkę produktu Gestodene/Ethinylestradiol Actavis należy przyjąć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.

Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen:

Zmiana z minitabletki może być dokonana w dowolnym dniu cyklu i produkt Gestodene/Ethinylestradiol Actavis należy przyjąć następnego dnia po przerwaniu stosowania minitabletki. Zmiany w przypadku implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen należy dokonać w dniu ich usunięcia lub w dniu, w którym planowane było następne wstrzyknięcie, jeśli dotyczyłoby to produktu do wstrzyknięcia. We wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowo metod antykoncepcji niehormonalnej przez pierwszych 7 dni przyjmowania.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Możliwe jest rozpoczęcie przyjmowania produktu Gestodene/Ethinylestradiol Actavis od razu. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Należy rozpocząć przyjmowanie doustnych tabletek antykoncepcyjnych zawierających estrogen-progestagen nie wcześniej niż pomiędzy 21. a 28. dniem po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży, ponieważ bezpośrednio w okresie poporodowym występuje zwiększone ryzyko zakrzepicy. W przypadku rozpoczęcia stosowania tabletek w okresie późniejszym niż 28 dni po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży, zaleca się stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji, takich jak antykoncepcja mechaniczna przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Jeśli doszło do stosunku przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, należy wykluczyć ciążę lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

W przypadku kobiet karmiących piersią, patrz punkt 4.6.

Pominięcie przyjęcia tabletek (jednej lub więcej)

Pominięcie przyjęcia tabletki zwiększa ryzyko ciąży.

Skuteczność antykoncepcyjna może się zmniejszyć w przypadku pominięcia tabletki, zwłaszcza jeśli pominięte tabletki wydłużają przerwę pomiędzy ostatnią tabletką z bieżącego opakowania i pierwszą tabletką z następnego opakowania.

-    Jeżeli pacjentka przypomniała sobie o pominiętej tabletce w ciągu 12 godzin po planowanej porze przyjęcia tabletki, powinna przyjąć ją natychmiast i kontynuować stosowanie normalnie, przyjmując kolejną tabletkę o zwykłej porze. Skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu.

-    Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W przypadku pominięcia tabletki, należy zapoznać się z tymi dwiema podstawowymi zasadami, które są potrzebne do wyboru dalszego działania:

Przerwa pomiędzy dwoma opakowaniami nigdy nie powinna przekraczać 7 dni;

Siedem dni nieprzerwanego stosowania tabletek jest potrzebne do właściwego hamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej.

Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących informacji na temat zażywania tabletek:

Tydzień 1

Należy poprosić pacjentkę, aby przyjęła ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak to jest możliwe, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.

Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez następne 7 dni należy dodatkowo stosować mechaniczną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywy). Jeżeli w ciągu 7 poprzedzających dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość zajścia w ciążę.

Im więcej pominięto tabletek lub data przyjęcia pominiętej tabletki jest bliższa do rozpoczęcia następnego opakowania, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

Tydzień 2

Należy poradzić pacjentce, aby przyjęła ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak to jest możliwe, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek.

Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze.

Jeżeli w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki stosowano właściwe dawkowanie, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednak, jeżeli pominięto kilka tabletek, pacjentka powinna zostać poinformowana o konieczności stosowania przez 7 dni dodatkowej metody antykoncepcji.

Tydzień 3

Istnieje znaczne ryzyko zmniejszenia skuteczności metody ze względu na zbliżający się okres 7-dniowej przerwy. Jednak odpowiednio dostosowując schemat dawkowania, można zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej.

-    Jeżeli pacjentka przyjmowała wszystkie tabletki prawidłowo przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Możliwe jest postępowanie zgodnie z jednym z dwóch poniższych schematów.

-    Jeśli przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, tabletki nie były przyjmowane prawidłowo, należy poradzić pacjentce, że powinna postępować zgodnie z pierwszym z dwóch wymienionych poniżej schematów oraz przez 7 kolejnych dni stosować dodatkową metodę antykoncepcji:

Schemat 1

Należy poradzić pacjentce, aby po przypomnieniu sobie o pominiętej dawce, natychmiast zażyła ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Należy od razu rozpocząć następne opakowanie bez robienia przerwy pomiędzy dwoma opakowaniami. Krwawienie z odstawienia jest mało prawdopodobne, ale może jednak wystąpić plamienie (krople krwi) lub krwawienie śródcykliczne w trakcie przyjmowania tabletek.

Schemat 2

Alternatywnie można poradzić pacjentce przerwanie przyjmowania tabletek z bieżącego opakowania. W tym przypadku należy zastosować maksymalnie 7 dni przerwy, wliczając dni, w których pominęto przyjmowanie tabletek, następnie rozpocząć kolejne opakowanie.

Jeżeli kobieta pominęła jedną lub więcej tabletek, a w okresie pomiędzy dwoma opakowaniami nie występuje krwawienie z odstawienia, należy wykonać test ze względu na możliwe zajście w ciążę.

Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit:

W przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit tj. wymioty, biegunka, w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu dawki, metoda antykoncepcji może być chwilowo nieskuteczna ze względu na zmniejszone wchłanianie hormonów i wymagane są takie same działania jak w przypadku, gdy od pominięcia tabletki upłynie mniej niż 12 godzin. Należy przyjąć tabletkę z substancją czynną z innego opakowania. Jeśli takie sytuacje powtarzają się przez kilka dni, należy stosować zalecenia takie jak w przypadku, gdy od pominięcia tabletki upłynie więcej niż 12 godzin. W przypadku przedłużających się zaburzeń żołądka i jelit, należy podjąć inne skuteczne metody antykoncepcji.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, jeśli pacjentka choruje na jedną z poniższych chorób. Jeśli którakolwiek z podanych chorób wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie:

-    aktualna lub przebyta zakrzepica żylna (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna);

-    aktualna lub przebyta zakrzepica tętnicza (np. zawał mięśnia sercowego) lub choroby sprzyjające wystąpieniu zakrzepicy (np. dławica piersiowa i przemijające niedokrwienie mózgu);

-    aktualny lub przebyty udar mózgu;

-    obecność ciężkich lub złożonych czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej lub zakrzepicy tętniczej, takich jak (patrz także punkt 4.4):

-    cukrzyca ze zmianami naczyniowymi,

-    ciężkie nadciśnienie tętnicze,

-    ciężka dyslipoproteinemia;

-    wrodzone lub nabyte predyspozycje do zakrzepicy tętniczej lub żylnej, (np. oporność na aktywowane białko C (APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, zwiększone stężenie homocyteiny w surowicy i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciał antykardiolipinowych, antykoagulantu toczniowego));

-    aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą ciężką hipertriglicerydemią;

-    aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby z brakiem prawidłowych wartości wyników prób czynnościowych wątroby;

-    postępujące lub przebyte (łagodne bądź złośliwe) nowotwory wątroby;

-    wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia złośliwych nowotworów zależnych od hormonów (np. nowotworów narządów płciowych lub piersi);

-    krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii;

-    występowanie w przeszłości migrenowego bólu głowy z ogniskowymi objawami neurologicznymi;

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Gestodene/Ethinylestradiol Actavis;

-    Gestodene/Ethinylestradiol Actavis jest przeciwwskazany w przypadku jednoczesnego stosowania ziela dziurawca (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne ostrzeżenia:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów lub czynników ryzyka należy rozważyć bilans korzyści i ryzyka dla pacjentki przed przepisaniem doustnego produktu antykoncepcyj nego.

W razie pogorszenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych objawów lub czynników ryzyka pacjentka powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zdecyduje, czy konieczne jest zaprzestanie przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyj nego.

Zaburzenia krążenia

Stosowanie jakichkolwiek złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) w porównaniu z pacjentkami, które nie stosują tych produktów. Zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest najwyższe w pierwszym roku stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego.

Częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet, stosujących doustne złożone produkty antykoncepcyjne o małej zawartości estrogenów (mniej niż 50 ąg etynyloestradiolu), u których nie stwierdzono czynników ryzyka ŻChZZ, wynosi od około 20 na 100 000 kobietolat (w przypadku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel) do 40 na 100 000 kobietolat (w przypadku złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających desogestrel lub gestoden). U pacjentek, które nie stosują doustnych produktów antykoncepcyjnych ryzyko wynosi 5 do 10 na 100 000 kobietolat oraz 60 przypadków na 100 000 ciąż. W 1 do 2% przypadków żylna choroba zakrzepowo-zatorowa kończy się zgonem.

W kilku badaniach epidemiologicznych wykazano, że stosowanie doustnych produktów antykoncepcyjnych złożonych z estrogenu i progestagenu było związane ze zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego, przemijającego niedokrwienia mózgu).

U kobiet stosujących doustne produkty antykoncepcyjne bardzo rzadko opisywano występowanie zakrzepicy innych naczyń krwionośnych, np. żył i tętnic wątrobowych, krezkowych, nerkowych, mózgowych lub siatkówkowych. Nie ma pewności czy występowanie wspomnianych zdarzeń jest związane ze stosowaniem hormonalnych produktów antykoncepcyjnych.

Objawy żylnych bądź tętniczych incydentów zakrzepowych i (lub) zakrzepowo-zatorowych lub udaru mózgu mogą być następujące:

-    nietypowy ból i (lub) obrzęk kończyny dolnej;

-    nagły silny ból w klatce piersiowej, promieniujący lub niepromieniujący do lewego ramienia;

-    nagła duszności;

-    nagły kaszel;

-    nietypowy, ciężki, długotrwały ból głowy;

-    nagła częściowa lub całkowita utrata widzenia;

-    podwójne widzenie;

-    niewyraźna mowa lub    afazja;

-    zawroty głowy;

-    zapaść z napadem padaczkowym lub bez napadu;

-    nagłe osłabienie lub bardzo znaczne drętwienie obejmujące jedną stronę lub część ciała;

-    zaburzenia ruchowe;

-    ostry ból brzucha.

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u pacjentek przyjmujących doustne złożone produkty antykoncepcyjne:

-    wiek;

-    występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u członków rodziny (u rodzeństwa bądź rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeżeli podejrzewa się predyspozycje genetyczne, przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, pacjentka powinna zostać skierowana na specjalistyczną konsultację;

-    unieruchomienie przez dłuższy okres, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub poważny uraz. W wymienionych sytuacjach zaleca się zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego (na co najmniej

4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i wznowienie przyjmowania po dwóch tygodniach od czasu powrotu pełnej zdolności ruchowej kobiety. Należy rozważyć wdrożenie leczenia przeciwzakrzepowego, jeżeli nie przerwie się stosowania tabletek;

-    otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2);

-    nie ustalono jaką rolę odgrywa obecność żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych w początkowych stadiach oraz progresji zakrzepicy żylnej.

Następujące czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub udaru mózgu u pacjentek przyjmujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne:

-    wiek,

-    palenie tytoniu (kobietom w wieku ponad 35 lat, jeżeli zamierzają stosować złożone doustne produkty antykoncepcyjne, należy stanowczo odradzić palenie),

-    dyslipoproteinemia,

-    nadciśnienie tętnicze,

-    migrena,

-    otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2),

-    występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u członków rodziny (u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeżeli podejrzewa się predyspozycje genetyczne, przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy zasięgnąć opinii specjalisty,

-    wady zastawkowe serca,

-    migotanie przedsionków.

Obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka chorób naczyń żylnych lub tętniczych, może być także przeciwwskazaniem. W takich przypadkach należy również rozważyć możliwość leczenia przeciwzakrzepowego. Pacjentki stosujące złożone doustne produkty antykoncepcyjne należy pouczyć o konieczności powiadomienia lekarza w przypadku zauważenia objawów sugerujących zakrzepicę. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakrzepicy należy zaprzestać stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych. Z uwagi na teratogenne działanie produktów przeciwzakrzepowych z pochodnymi kumaryny należy zastosować inną odpowiednią metodę zapobiegania ciąży.

Należy uwzględnić zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w okresie poporodowym.

Do innych zaburzeń, które mogą sprzyjać wystąpieniu objawów niepożądanych ze strony układu krążenia zalicza się: cukrzycę, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe nieswoiste zapalenie jelit (chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkową.

Zwiększenie częstości występowania i nasilenia migrenowego bólu głowy w trakcie przyjmowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych (możliwy objaw prodromalny udaru niedokrwiennego mózgu) może wymagać natychmiastowego zaprzestania stosowania złożonego produktu antykoncepcyjnego.

Nowotwory

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych (powyżej 5 lat) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy. Jakkolwiek nie wykazano czy przyczyną nie są czynniki dodatkowe, takie jak zachowania seksualne oraz zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego (RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego.

Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet, które nie ukończyły 40 lat, zwiększona liczba rozpoznań tego nowotworu u kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny produkt antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi.

Powyższe badania nie dostarczają dowodów na potwierdzenie związku przyczynowo-skutkowego. Przypuszczalnie u kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi lub efektów biologicznych złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, lub obu tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne, częściej rozpoznaje się raka piersi o mniejszym zaawansowaniu klinicznym w porównaniu z kobietami, które nie stosowały tych produktów. U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie łagodnych nowotworów wątroby oraz rzadsze przypadki złośliwych nowotworów wątroby.

W pojedynczych przypadkach, nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne należy brać pod uwagę wystąpienie nowotworu wątroby.

Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe dawki hormonów (50 pg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki hormonów.

Tnne zaburzenia

U kobiet z hipertrójglicerydemią lub występowanie hipertrójglicerydemii u członków rodziny może zwiększać ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

U wielu kobiet przyjmujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne obserwowano niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, jednak rzadko był to istotny klinicznie wzrost ciśnienia tętniczego. Natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych jest uzasadnione tylko w rzadkich przypadkach.

Utrzymujące się podwyższone ciśnienie tętnicze krwi lub niekontrolowane ciśnienie tętnicze podczas leczenia lekami przecinadciśnieniowymi u pacjentek w z nadciśnieniem tętniczym, przyjmujących doustne produkty antykoncepcyjne powinno być wskazaniem do przerwania stosowania doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Ten rodzaj antykoncepcji może być ponownie zastosowany po ustabilizowaniu ciśnienia tętniczego krwi odpowiednim leczeniem przeciwnadciśnieniowym.

Zaobserwowano następujące zaburzenia lub pogorszenie ich przebiegu zarówno u pacjentek w okresie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, jednak nie potwierdzono ich związku ze stosowaniem estrogenu z progestagenem: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym, egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego.

Występowanie ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu normalizacji parametrów czynności wątroby.

Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, które występowały w czasie przebytej ciąży bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność na insulinę tkanek obwodowych oraz na tolerancję glukozy, jednak nie ma konieczności zmiany schematu terapii cukrzycy u osób otrzymujących doustne produkty antykoncepcyjne zawierające niską dawkę (mniej niż 0,05 mg etynyloestradiolu). Jednak należy dokłądnie monitorować stan pacjentek chorujących na cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania doustnej antykoncepcji.

Zaobserwowano przypadki pogorszenia przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących doustne produkty antykoncepcyjne.

Może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy (rzadko występujące dziedziczne zaburzenia).

Ten produkt leczniczy zawiera sacharozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentek z zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Badanie lekarskie:

Przed rozpoczęciem stosowania lub powtórnym stosowaniem produktu Gestodene/Ethinylestradiol Actavis należy przeprowadzić pełny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny).

Należy wykluczyć ciążę.

Należy przeprowadzić dokładne badanie lekarskie, w tym wykonać pomiar ciśnienia tętniczego w celu wykluczenia przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) i stanów wymagających zachowania szczególnej ostrożności (patrz punkt 4.4).

Należy również zalecić pacjentce uważne zapoznanie się z treścią ulotki i stosowanie się do zamieszczonych tam wskazówek. Częstotliwość oraz charakter badań należy dobrać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Pacjentka musi być poinformowana o tym, że doustne produkty antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS lub innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową).

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu w przypadku, np. pominięcia tabletki (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych leków (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia cyklu miesiączkowego

Podczas stosowania wszystkich doustnych produktów antykoncepcyjnych mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania. Takie nieregularne krwawienia mogą być oceniane jako istotne, jeśli nadal występują po około 3 cyklach.

Jeżeli utrzymują się nieregularne krwawienia lub występują poza regularnym cyklem, należy ustlić przyczynę niehormonalną przeprowadzając odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Diagnostyka ta może obejmować łyżeczkowanie jamy macicy.

U niektórych pacjentek krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w okresie przerwy w leczeniu. Jeżeli złożony doustny produkt antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Jednak, jeżeli kobieta nie stosowała złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego zgodnie z zaleceniami, a w przerwie nie wystąpiło krwawienie z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia, przed kontynuacją stosowania doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje pomiędzy doustnymi produktami antykoncepcyjnymi estrogenu z progestagenem a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do zmniejszenia stężeń estrogenu i progestagenu w osoczu.

Zmniejszenie stężeń estrogenu i progestagenu w osoczu może powodować zwiększenie incydentów

nieregularnych krwawień (plamienie lub krwawienie śródcykliczne) i możliwe zmniejszenie skuteczności antykoncepcji złożonej z estrogenu i progestagenu.

Połączenia przeciwwskazane Ziele dziurawca

Ziele dziurawca zmniejsza stężenia hormonalnej antykoncepcji w osoczu z powodu indukcji enzymów wątrobowych i prowadzi do zmniejszenia skuteczności lub nawet powoduje zniesienie działania antykoncepcyjnego, co w konsekwencji może być potencjalnie poważne (wystąpienie ciąży).

Połączenia niezalecane Indukcja enzymów

Przeciwdrgawkowe (fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon, karbamazepina), ryfabutyna, ryfampicyna, efawirenz.

Zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej przez zwiększenie metabolizmu wątrobowego antykoncepcji hormonalnej przez indukcję enzymów. Zaleca się stosowanie innych metod antykoncepcyjnych, w szczególności mechanicznych, przez cały czas jednoczesnego przyjmowania leków i podczas następnego cyklu.

Rytonawir

Ryzyko zmniejszonej skuteczności antykoncepcyjnej przez zmniejszenie stężeń hormonów w doustnych produktach antykoncepcyjnych.

Zaleca się stosowanie innej metody antykoncepcyjnej, w szczególności mechanicznej (prezerwatywa lub wkładka wewnątrzmaciczna), podczas jednoczesnego przyjmowania leków oraz podczas następnego cyklu.

Modafinyl

Ryzyko zmniejszonej skuteczności antykoncepcyjnej podczas leczenia i jeden cykl po przerwaniu leczenia modafinylem z powodu jego działania indukującego enzymy. Stosowanie zwykłej dawki doustnej antykoncepcji lub innej metody antykoncepcji.

Lamotrygina

Ryzyko zmniejszenia stężenia i skuteczności lamotryginy przez zwiększenie metabolizmu w wątrobie. Należy unikać rozpoczynania doustnej antykoncepcji podczas okresu dostosowywania dawkowania lamotryginy.

Nelfinawir

Ryzyko zmniejszonej skuteczności antykoncepcyjnej przez zmniejszenie stężeń hormonów w doustnych produktach antykoncepcyjnych; zaleca się stosowanie innej metody antykoncepcyjnej, w szczególności mechanicznej (prezerwatywa lub wkładka wewnątrzmaciczna), podczas jednoczesnego przyjmowania leków oraz podczas następnego cyklu.

Okskarbazepina

Zmniejszenie skuteczności estrogenu-progestagenu z powodu zwiększenia metabolizmu wątrobowego przez okskarbazepinę.

Zalecane stosowanie innej metody antykoncepcji w szczególności metody mechanicznej.

Topiramat

Dla dawek topiramatu > 200 mg na dobę: ryzyko obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej poprzez zmniejszenie stężeń estrogenu.

Połączenia wymagające zachowania środków ostrożności Bosentan

Ryzyko zmniejszonej skuteczności antykoncepcyjnej przez zwiększenie w wątrobie metabolizmu hormonów w doustnych produktach antykoncepcyjnych. Zaleca się stosowanie dodatkowej lub alternatywnej skutecznej metody antykoncepcyjnej podczas jednoczesnego przyjmowania leków oraz podczas następnego cyklu.

Gryzeofulwina

Ryzyko zmniejszonej skuteczności antykoncepcyjnej poprzez zwiększenie metabolizmu w wątrobie. Zaleca się stosowanie innej metody antykoncepcyjnej, w szczególności mechanicznej, podczas jednoczesnego przyjmowania leków oraz podczas następnego cyklu.

Lamotrygina

Ryzyko zmniejszenia stężenia i skuteczności lamotryginy poprzez zwiększenie metabolizmu w wątrobie. Monitorowanie kliniczne i dostosowanie dawki lamotryginy podczas rozpoczynania stosowania doustnej antykoncepcji i w trakcie kontynuacji stosowania.

Badania laboratoryjne:

Stosowanie złożonych z estrogenu i progestagenu produktów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, np. czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe białek (nośnikowych) tj. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Produkt Gestodene/Ethinylestradiol Actavis nie jest wskazany u kobiet w ciąży.

Jeżeli podczas stosowania tego produktu leczniczego pacjentka zajdzie w ciążę, należy bezzwłocznie przerwać jego stosowanie.

W wielu badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne.

Nie stwierdzono działania teratogennego na skutek przypadkowego stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych podczas ciąży.

Karmienie piersią

U kobiet karmiących piersią nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego, ponieważ estrogeny i progestageny są wydzielane z mlekiem matki.

Jeśli kobieta chce karmić piersią dziecko, zaleca się stosowanie innych metod antykoncepcji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane obserwowano podczas leczenia doustnymi produktami antykoncepcyjnymi zawierającymi estrogen-progestagen:

Ciężkie działania niepożądane takie jak żylne lub tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, patrz punkt 4.4.

Stosowanie jakichkolwiek doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających estrogen-progestagen zwiększa ryzyko żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. Wcelu uzyskania informacji dotyczących oceny ryzyka dotyczącego doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających estrogen-progestagen, patrz punkt 4.4, jak również informacji dotyczącej ryzyka tętniczego zaburzenia zakrzepowo-zatorowego.

Najczęściej występujące działania niepożądane (>10%) obserwowane u pacjentów w III fazie badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu na rynek: ból głowy, w tym migrena i krwawnie lub plamienie.

Inne działania niepożądane podczas stosowania doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających estrogen-progestagen:

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> 1/100 i < 1/10)

Często (> 1/1 000 i < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 i < 1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym polipy i torbiele)

rak

wątrobowo-

komórkowy,

łagodne

nowotwory

wątroby (np.

ogniskowy

rozrost

guzkowy,

gruczolak

wątroby)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

zapalenie pochwy w tym kandydoza pochwy

Zaburzenia

układu

immunolo

gicznego

reakcje

anafilaktyczne z pokrzywką w bardzo rzadkich przypadkach, obrzęk

naczyniorucho-wy, zaburzenia krążenia i ciężkie zaburzenia oddechowe

zaostrzenie

tocznia

trzewnego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zmiany w łaknieniu (zwiększenie lub

zmniej szenie)

nietoleracja

glukozy

zaostrzenie

porfirii

Zaburzenia

psychiczne

zaburzenia nastroju, w tym depresja, zmiany w popędzie seksualnym

Zaburzenia

układu

nerwowego

nerwowość, zawroty głowy

zaostrzenie

pląsawicy

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> 1/100 i < 1/10)

Często (> 1/1 000 i < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 i < 1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia oka

podrażnienie

wywołane

soczewkami

kontaktowymi

zapalenie

newru

wzrokowego,

zakrzepica

naczyń

siatkówki

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie

tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty, ból brzucha

skurcz brzucha, wzdęcia

zapalenie

trzustki

niedokrwienne zapalenie jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

żółtaczka

cholestatyczna

kamica

żółciowa,

cholestaza

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

wysypka,

ostuda

(melasma) ze skłonnością do utrwalania się, hirsutyzm, łysienie

rumień

guzowaty

rumień

wielopostacio

-wy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

hemolityczny

zespół

mocznicowy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi i tkliwość, wydzielina z piersi, bolesne miesiączki, zmiany w wydzielinie z pochwy i krwawieniu miesiączkowym

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zatrzymanie płynów/obrzęk, zmiany w masie ciała

(zwiększenie lub zmniejszenie)

Badania

diagnostyczne

zmiany w

stężeniu

lipidów w

osoczu,

nasilenie

hipertrigliceryd

emii

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania produktu Gestodene/Ethinylestradiol Actavis.

Na podstawie ogólnych doświadczeń dotyczących złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, w przypadku przedawkowania tabletek zawierających substancje czynne mogą wystąpić: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u młodych kobiet. Nie istnieje antidotum zatem należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna (ATC): Progestageny i estrogeny jako produkty złożone Kod ATC: G03AA10

Złożone jednofazowe niskodawkowe estroprogestageny.

Skorygowany wskaźnik Pearl’a:

Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, 75 mikrogramów + 20 mikrogramów: 0,07% (19 095 cykli), Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, 75 mikrogramów + 30 mikrogramów: 0,06% (20 000 cykli).

Skuteczność antykoncepcyjna produktu Gestodene/Ethinylestradiol Actavis jest wynikiem trzech uzupełniających się działań:

-    wpływ na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza poprzez zahamowanie owulacji,

-    wpływ na śluz szyjki macicy, która staje się nieprzepuszczalna dla plemników,

-    wpływ na błonę śluzową macicy, która staje się niepodatna na implantację.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Etynylestradiol

-    Szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego.

-    Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 1-3 godzin.

-    Podlega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę, biodostępność wynosi ok. 40-45%.

-    Etynyloestradiol wiąże się z albuminami osocza i zwiększa zdolność wiązania SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe).

-    Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 6 do 31 godzin.

-    Etynyloestradiol jest po pierwsze metabolizowany na drodze aromatycznej hydroksylacji, następnie jest metylowany i hydroksylowany do wolnego glukuro- lub związanego sulfo-metabolitu.

-    Związane pochodne przechodzą przez pasaż jelitowo-wątrobowy i są wydalane z żółcią.

-    Metabolity w ok. 40% są wydalane z moczem, a w ok. 60% z kałem.

Gestoden

-    Szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego.

-    Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 1-2 godzin.

-    Nie podlega efektowi pierwszego przej ścia i jego biodostępność j est całkowita.

-    Gestoden w dużym stopniu wiąże się z SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe).

-    Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi ok. 18 godzin.

-    Część A ulega redukcji a potem powstaje sprzężony glukuronian.

-    Około 50% gestodenu wydala się z moczem, a ok. 33% z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne przeprowadzono na pojedyńczych substancjach i ich kombinacji.

Badania toksyczności ostrej nie wykazały żadnego zagrożenia dla ludzi. Wiadomo jednak, że hormony płciowe mogą wpływać na wzrost niektórych tkanek i nowotworów hormonozależnych.

Badania embriotoksyczności i teratogenność oraz wpływu na reprodukcję nie wykazały żadnego zagrożenia, jeśli produkt zawierający estrogeny- progestageny przyjmowany jest w sposób prawidłowy, jednak istotne jest, aby natychmiast przerwać jego stosowanie w przypadku nieodpowiedniego przyjmowania na początku ciąży.

Badania nad mutagenezy in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania etynyloestradiolu i gestodenu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Powidon

Magnezu stearynian Sodu wapnia edetynian

Otoczka:

Sacharoza Wapnia węglan Talk

Makrogol 6000 Powidon

Wosk montanoglikolowy

6.2    Niezgodności farmacutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium - 21 tabletek.

Pudełko zawierające 1 lub 3 blistry po 21 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, 75 mikrogramów + 20 mikrogramów -Gestodene/Ethinylestradiol Actavis, 75 mikrogramów + 30 mikrogramów -

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Gestodene/Ethinylestradiol Actavis