+ iMeds.pl

Ginkofar max 114 mgUlotka Ginkofar max

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GINKOFAR MAX

114 mg, tabletki powlekane

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ginkofar Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkofar Max

3.    Jak stosować Ginkofar Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ginkofar Max

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Ginkofar Max i w jakim celu się go stosuje

Lek Ginkofar Max zawiera kwantyfikowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, który poprawia dostarczenie tlenu i glukozy do mózgu. Substancje czynne wyciągu, glikozydy flawonowe, ginkgolidy oraz bilobalid, rozszerzają naczynia krwionośne, poprawiają przepływ krwi, zapobiegają agregacji płytek oraz, poprzez regulację metabolizmu, chronią komórki i tkanki przed uszkodzeniem wywołanym brakiem tlenu.

Wskazania do stosowania

Ginkofar Max jest lekiem roślinnym zalecanym do stosowania u pacjentów z następującymi objawami:

•    osłabieniem pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,

•    pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),

•    pomocniczo u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ginkofar Max Kiedy nie stosować leku Ginkofar Max

•    jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z liścia miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ginkofar Max należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (zaburzenia krzepnięcia krwi), hemofilia (dziedziczna skaza krwotoczna) lub krwawienia występowały w przeszłości.

Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku Ginkofar Max.

Zaleca się przerwać stosowanie leku Ginkofar Max przynajmniej 36 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wyrywanie zęba.

Nie należy stosować większych dawek niż zalecane.

Dzieci i młodzież

Leku Ginkofar Max nie należy stosować u dzieci i młodzieży z powodu ograniczonych danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania w tej grupie pacjentów.

Inne leki i Ginkofar Max

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować (również tych, które wydawane są bez recepty).

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent regularnie stosuje jakikolwiek z poniższych leków:

•    kwas acetylosalicylowy (lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy i rozrzedzający krew),

•    inne leki rozrzedzające krew (np. klopidogrel, tyklopidyna, cylostazol, dypirydamol, heparyna, warfaryna lub pochodne kumaryny).

Jednoczesne stosowanie wymienionych leków oraz leku Ginkofar Max może zwiększać ryzyko krwawień.

Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu następujących leków

•    trazodon (stosowany w leczeniu depresji),

•    inhibitory pompy protonowej (IPP), np. omeprazol, pantoprazol (stosowane w chorobach żołądka i dwunastnicy),

•    nifedypina (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),

•    leki moczopędne z grupy tiazydów, np. hydrochlorotiazyd (stosowane w leczeniu obrzęków i wysokiego ciśnienia krwi).

Ginkofar Max z jedzeniem i piciem

Ginkofar Max przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłków, popijając tabletkę wodą.

Odradza się przyjmowania leku razem z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak wystarczających danych leku Ginkofar Max nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ginkofar Max nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ginkofar Max zawiera glukozę i laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Jak stosować Ginkofar Max

3.


Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Ginkofar Max u dorosłych to 1 tabletka przyjmowana dwa razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem).

W przypadkach osłabienia pamięci i sprawności umysłowej związanego z wiekiem oraz z zaburzeniem krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach) pierwsze oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku.

Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.

W pomocniczym leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych, dla uzyskania dłużej trwającego efektu, zaleca się przyjmowanie leku Ginkofar Max przynajmniej przez trzy miesiące.

Działanie produktu pojawia się dopiero po wielu tygodniach leczenia (w badaniach klinicznych obserwowano je po 10-12 tygodniach)

Po trzech miesiącach, należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować leczenie.

Stosowanie u dzieci

Leku Ginkofar Max nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Sposób stosowania

Ginkofar Max przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłków, popijając tabletkę wodą.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ginkofar Max

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ginkofar Max

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien zrobić to tak szybko, jak tylko sobie przypomni, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Ginkofar Max

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Ginkofar Max pojawiać się mogą następujące działania niepożądane:

•    dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. nudności, biegunki, zaparcia),

•    spadek ciśnienia    krwi (niedociśnienie),

•    zaburzenia rytmu serca (np. kołatanie) lub ból w klatce piersiowej (za mostkiem).

U osób szczególnie wrażliwych mogą wystąpić:

•    bóle głowy,

•    krwawienia,

•    wysypki skórne,    rumień, świąd.

Ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania leków rorzedzających krew.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Ginkofar Max

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Ginkofar Max

-    Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści miłorzębu japońskiego.

Każda tabletka powlekana zawiera 114 mg kwantyfikowanego suchego wyciągu z liści miłorzębu (Ginkgo biloba L., folium) (35 - 67 : 1), w tym:

•    26,4 do 32,4 mg flawonoidów w postaci    glikozydów flawonowych,

•    3,36 do 4,08 mg ginkgolidów A, B i C,

•    3,12 do 3,84 mg bilobalidu,

•    nie więcej niż 5 ppm kwasów ginkgolowych.

Rozpuszczalnik używany do pierwszej ekstrakcji: aceton 60% m/m.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon, magnezu stearynian, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna;

otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, tlenek żelaza żółty (E172), talk;

substancja pomocnicza dodana do wyciągu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo.

Jak wygląda Ginkofar Max i co zawiera opakowanie

Ginkofar Max są to tabletki powlekane, barwy beżowo-żółtej, podłużne, obustronnie wypukłe, gładkie, bez wykruszeń, z dopuszczalnymi miejscowymi przebarwieniami i linią podziału po jednej stronie.

Tabletki powlekane pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC-Aluminium, umieszczone wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30, 60, 90, 120 i 200 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Informacje dotyczące przepisywania

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań tel.: +48 61 66 51 500 fax: +48 61 66 51 505 biofarm@biofarm.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{Farmakod}

5

Ginkofar Max

Charakterystyka Ginkofar max

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GINKOFAR MAX, 114 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 114 mg Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum - kwantyfikowanego suchego wyciągu z Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu) (35 - 67 : 1), w tym:

•    26,4 do 32,4 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych,

•    3,36 do 4,08 mg ginkgolidów A, B i C,

•    3,12 do 3,84 mg bilobalidu,

•    nie więcej niż 5 ppm kwasów ginkgolowych.

Rozpuszczalnik używany do pierwszej ekstrakcji: aceton 60% m/m.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 90 mg, glukoza 6 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletki powlekane, podłużne, barwy beżowo-żółtej, obustronnie wypukłe, gładkie, bez wykruszeń, z dopuszczalnymi miejscowymi przebarwieniami, z linią podziału po jednej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Ginkofar Max stosuje się u pacjentów z następującymi objawami:

•    osłabieniem pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,

•    pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),

•    pomocniczo u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Zalecana dawka u dorosłych wynosi 2 tabletki na dobę (jedna tabletka rano i jedna wieczorem).

Pacjenci z osłabieniem pamięci i sprawności umysłowej związanej z wiekiem oraz pacjenci z zaburzeniem krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach)

Pierwsze oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania preparatu nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.

Istnieje możliwość przedłużenia kuracji do 3 miesięcy, jeżeli pozwala na to stan pacjenta.

Pacjenci wykonujący zalecany program ćwiczeń fizycznych z niespecyficzna choroba naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego

Działanie produktu pojawia się dopiero po wielu tygodniach leczenia (w badaniach klinicznych obserwowano je po 10-12 tygodniach).

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Ginkofar Max nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Ginkofar Max przyjmuje się doustnie.

Tabletki należy połknąć, popijając wodą. Można je przyjmować niezależnie od posiłków.

4.3.    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku.

Wyciągi z miłorzębu wydłużają czas krwawienia; należy zachować szczególną ostrożność u osób ze skłonnością do krwawień (pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi, hemofilia) oraz u osób, u których krwawienia występowały w przeszłości. Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego lub stomatologicznego zaleca się przerwać stosowanie produktu przynajmniej 36 godzin przed planowanym zabiegiem.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy zawiera glukozę i laktozę jednowodną, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania wyciągu z liści miłorzębu japońskiego u pacjentów stale przyjmujących produkty lecznicze zawierające kwas acetylosalicylowy, inne leki przeciwpłytkowe (np. klopidogrel, tyklopidyna, cylostazol, dypirydamol), leki przeciwzakrzepowe (np. heparyna, warfaryna lub pochodne kumaryny). Przy jednoczesnym stosowaniu tych leków wzrasta ryzyko krwawień z powodu wydłużonego czasu krzepnięcia.

Jednoczesne stosowanie wyciągu z miłorzębu z takimi lekami jak: trazodon, inhibitory pompy protonowej (IPP) (np. omeprazol), nifedypina lub środki moczopędne z grupy tiazydów wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania wyciągu z miłorzębu u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu Ginkofar Max w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ginkofar Max nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Pojawiać się mogą dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. nudności, biegunki, zaparcia), niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca (np. kołatanie) lub ból zamostkowy.

U osób szczególnie wrażliwych mogą wystąpić bóle głowy, krwawienia lub alergiczne reakcje skórne (np. wysypka, rumień, świąd).

Ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych.

4.9.    Przedawkowanie

Brak doniesień o objawach przedawkowania wyciągu z miłorzębu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw otępieniu starczemu, inne.

Kod ATC: N06DX02

Szereg działań wyciągu z liści miłorzębu japońskiego potwierdzono doświadczalnie i w badaniach klinicznych. Stosowanie wyciągu z liści miłorzębu japońskiego zwiększa tolerancję tkankową, zwłaszcza mózgu, na niedotlenienie (bilobalid), hamuje powstawanie obrzęku mózgu i siatkówki oraz przyspiesza resorpcję tych obrzęków, hamuje uwarunkowaną wiekowo redukcję receptorów cholinergicznych i adrenergicznych receptorów a2, poprawia zdolności uczenia się i zapamiętywania.

Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego, poprzez hamowanie PAF i zwiększenie elastyczności błony komórkowej erytrocytów poprawia właściwości reologiczne krwi. Znosi skurcz naczyń krwionośnych i powoduje ich rozszerzenie. Wypadkowym efektem tych działań jest zmniejszenie lepkości krwi

1    zwiększenie mikrokrążenia tkankowego. Inne mechanizmy działania ekstraktu z miłorzębu japońskiego na poziomie molekularnym hamują aktywność komórek śródbłonka a także przyleganie komórek, poza tym hamują proces wywoływania mitozy oraz proliferację komórek mięśni gładkich (może to mieć działanie terapeutyczne w zapobieganiu nawrotowi zwężenia (restenozie) naczyń po angioplastyce, modulując aktywność kanałów jonowych).

Przyjmuje się, że kliniczne działanie neuroprotekcyjne wyciągu z liści miłorzębu japońskiego polega na:

-    usprawnieniu przepływu mózgowego oraz obwodowego w kończynach dolnych,

-    ochronie komórek przed niedotlenieniem,

-    hamowaniu agregacji płytek krwi i poprawie płynności krwi.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

U człowieka resorpcja ginkgoflawonoglikozydów następuje w jelicie cienkim. Po doustnych dawkach 50 - 300 mg maksymalne stężenia występują po 2 - 3 godzinach, a okres półtrwania wynosi

2    - 4 godziny. Po 24 godzinach eliminacja jest całkowicie zakończona.

Biodostępność u człowieka dla terpenoidów wynosi: dla ginkgolidu A 80%, dla ginkgolidu B 88% i dla bilobalidu ponad 79%.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra wyciągu z liści Ginkgo biloba

LD50 p.o. u myszy wynosi 7725 mg/kg mc., LD50 i.v. również u myszy wynosi 1100 mg/kg mc. Toksyczność przewlekła wyciągu z liści Ginkgo biloba

Po doustnym podaniu wyciągu z liści Ginkgo biloba psom i szczurom w dziennych dawkach odpowiednio do 400 mg/kg mc. i 500 mg/kg mc. przez 6 miesięcy, psy okazały się bardziej wrażliwe niż szczury. Przy dawce 100 mg/kg u psów zaobserwowano łagodne i przejściowe rozszerzenie naczyń w czaszce po 60 dniach terapii; przy 400 mg/kg skutki te były silniejsze i pojawiły się po 35 dniach. Nie zaobserwowano anomalii biologicznych, hematologicznych lub histologicznych. Funkcje wątroby i nerek pozostały niezmienione.

Mutagenność, kancerogenność, teratogenność i embriotoksyczność

W badaniach toksyczności wyciągu z liści Ginkgo biloba w teście Amesa i w trzech innych testach nie stwierdzono działania mutagennego. Nie zaobserwowano też skutków kancerogennych po podaniu doustnym szczurom dawek 4, 20 i 100 mg/kg mc./dobę przez 104 tygodnie. Doustne podawanie wyciągu w dawce do 1600 mg/kg mc./dobę u szczurów i 900 mg/kg mc./dobę u królików nie spowodowało skutków embriotoksycznych lub teratogennych. Nie zaobserwowano także wpływu na reprodukcję.

Powyższe informacje pochodzą z danych bibliograficznych. Dla produktu Ginkofar Max nie było wykonywanych badań toksykologicznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Krospowidon Magnezu stearynian Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 4000 Tlenek żelaza żółty (E172)

Talk

Substancje pomocnicze stosowane podczas przygotowywania wyciągu:

Glukoza ciekła suszona rozpyłowo

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC-Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera:

30, 60, 90, 120 i 200 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: ................................

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Ginkofar Max