+ iMeds.pl

Gitrabin 38 mg/mlUlotka Gitrabin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gitrabin, 38 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Gemcitabinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gitrabin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gitrabin

3.    Jak stosować lek Gitrabin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gitrabin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GITRABIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Gitrabin należy do grupy leków zwanych lekami cytotoksycznymi. Leki te zabijają dzielące się komórki, w tym komórki rakowe.

Lek Gitrabin może być podawany sam lub w połączeniu z innymi lekami przeciwrakowymi, w zależności od rodzaju raka.

Lek Gitrabin jest stosowany w leczeniu następujących rodzajów raka:

•    niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP), sam lub w połączeniu z cisplatyną,

•    rak trzustki,

•    rak piersi, w połączeniu z paklitakselem,

•    rak jajnika, w połączeniu z karboplatyną,

•    rak pęcherza moczowego, w połączeniu z cisplatyną.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GITRABIN Kiedy nie stosować leku Gitrabin

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na gemcytabinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gitrabin.

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gitrabin

Przed podaniem pierwszej infuzji zostaną pobrane próbki krwi pacjenta w celu sprawdzenia czynności nerek i wątroby. Przed podaniem każdej infuzji będą pobierane próbki krwi w celu sprawdzenia, czy pacjent ma wystarczającą liczbę komórek krwi, aby otrzymać lek Gitrabin. W zależności od stanu ogólnego pacjenta lub gdy liczba komórek krwi jest zbyt niska, lekarz prowadzący może podjąć decyzję o zmianie dawki lub opóźnieniu leczenia. Okresowo będą pobierane próbki krwi, aby skontrolować czynność nerek i wątroby.

Należy poinformować lekarza prowadzącego:

-    jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby, serca lub choroby naczyń.

-    jeśli pacjent ostatnio został poddany bądź ma zostać poddany radioterapii.

-    jeśli pacjent ostatnio otrzymał szczepionkę.

-    jeśli u pacjenta wystąpią problemy z oddychaniem lub pacjent czuje się słabo i jest bardzo blady (może to być objaw niewydolności nerek).

U mężczyzn nie zaleca się poczęcia dziecka w okresie do 6 miesięcy od otrzymania leczenia lekiem Gitrabin. Pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty, jeśli chciałby począć dziecko w trakcie leczenia lub w ciągu 6 miesięcy od otrzymania leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent może zasięgnąć porady w kwestii przechowania nasienia.

Stosowanie leku Gitrabin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub szpitalnemu farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również szczepionkach oraz tych lekach, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, powinna powiadomić lekarza prowadzącego.

W okresie ciąży należy unikać stosowania leku Gitrabin. Lekarz prowadzący omówi z pacjentką potencjalne ryzyko przyjmowania leku Gitrabin w okresie ciąży.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna powiadomić lekarza prowadzącego.

W trakcie stosowania leku Gitrabin należy zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Gitrabin może działać nasennie, w szczególności po spożyciu alkoholu. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych do czasu, aż pacjent będzie pewien, że stosowanie leku Gitrabin nie powoduje u niego senności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gitrabin

Lek Gitrabin zawiera 3,56 mg (<1 mmol) sodu w każdej fiolce 200 mg i 17,81 mg (<1 mmol) sodu w każdej fiolce 1 g oraz 35,62 mg (1,54 mmol) sodu w każdej fiolce 2 g. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów stosujących dietę z kontrolowanym spożyciem sodu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GITRABIN

Zazwyczaj stosowana dawka leku Gitrabin to 1000-1250 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. W celu obliczenia powierzchni ciała zostanie dokonany pomiar wzrostu oraz masa ciała pacjenta. Lekarz prowadzący ustali odpowiednią dawkę na podstawie powierzchni ciała pacjenta.

W zależności od liczby komórek krwi oraz ogólnego stanu pacjenta dawkę tę można dostosować a leczenie opóźnić.

Częstość podawania leku Gitrabin zależy od rodzaju raka, na którego pacjent jest leczony.

Przed podaniem leku Gitrabin, farmaceuta szpitalny lub lekarz rozpuszczą proszek.

Lek Gitrabin zawsze będzie podawany w infuzji (kroplówka) do jednej z żył pacjenta. Infuzja będzie trwała około 30 minut.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Gitrabin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano w następujący sposób:

•    bardzo często: występujące częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

•    często: występujące u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

•    niezbyt często: występujące u 1 do 10 na 1 000 leczonych pacjentów

•    rzadko: występujące u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

•    bardzo rzadko: występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

•    nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpi:

■    gorączka lub zakażenie (często): jeśli u pacjenta występuje temperatura 38°C lub wyższa, poty lub inne objawy zakażenia (ponieważ pacjent może mieć niższą od prawidłowej liczbę białych komórek krwi, co jest bardzo częste);

■    nieregularne bicie serca (arytmia) (niezbyt często);

■    ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenie jamy ustnej (często);

■    reakcje uczuleniowe: jeśli u pacjenta wystąpi wysypka (bardzo często)/świąd (często) lub gorączka (bardzo często);

■    zmęczenie, uczucie słabości, szybkie tracenie tchu lub jeśli pacjent wygląda blado (ponieważ może mieć mniejsze od prawidłowego stężenie hemoglobiny, co jest bardzo częste);

■    krwawienie z dziąseł, nosa lub jamy ustnej lub jakiekolwiek krwawienie, które nie ustaje, czerwonawe lub różowawe zabarwienie moczu, zasinienia niewiadomego pochodzenia (ponieważ pacjent może mieć niższą od prawidłowej liczbę płytek krwi, co jest bardzo częste);

■    trudności w oddychaniu (bardzo częste są łagodne trudności w oddychaniu wkrótce po podaniu leku Gitrabin w postaci infuzji, które wkrótce ustępują, jednak w niezbyt częstych lub rzadkich przypadkach mogą to być bardzo ciężkie zaburzenia płuc).

Działania niepożądane leku Gitrabin mogą obejmować:

Bardzo często występujące działania niepożądane:

niskie stężenie hemoglobiny (niedokrwistość),

mała liczba białych komórek krwi,

mała liczba płytek krwi,

trudności w oddychaniu,

wymioty,

nudności,

wysypka skórna - alergiczna wysypka skórna, często z towarzyszącym świądem, wypadanie włosów,

zaburzenia wątroby: wykrywane na podstawie nieprawidłowych wyników badań krwi, krew w moczu,

nieprawidłowe wyniki badań moczu: białko w moczu,

objawy przypominające grypę, w tym gorączka,

obrzęk (opuchlizna w obrębie kostek, palców u rąk, stóp, twarzy).

Często występujące działania niepożądane:

gorączka z towarzyszącą małą liczbą białych komórek krwi (gorączka neutropeniczna),

jadłowstręt (małe łaknienie),

ból głowy,

bezsenność

senność,

kaszel,

katar,

zaparcia,

biegunka,

ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenie jamy ustnej

świąd,

potliwość.

ból mięśni, ból pleców, gorączka, osłabienie, dreszcze.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

udar,

nieregularne bicie serca (arytmia), niewydolność serca,

śródmiąższowe zapalenie płuc (bliznowacenie pęcherzyków płucnych), skurcz dróg oddechowych (świszczący oddech),

nieprawidłowy obraz RTG/prześwietlenia klatki piersiowej (bliznowacenie płuc), ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym niewydolność wątroby, niewydolność nerek.

Rzadko występujące działania niepożądane:

atak serca (zawał mięśnia sercowego), niskie ciśnienie krwi, zgorzel palców u rąk lub stóp, płyn w płucach,

zespół niewydolności oddechowej dorosłych (ciężki stan zapalny płuc powodujący niewydolność oddechową),

łuszczenie się skóry, powstawanie wrzodów lub pęcherzy, reakcje w miejscu wstrzyknięcia,

toksyczność radioterapii - bliznowacenie pęcherzyków płucnych związane z naświetlaniem, nawrót objawów popromiennych (wysypka skórna przypominająca ciężkie oparzenie słoneczne), który może wystąpić na skórze, która wcześniej była poddana radioterapii.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:

zwiększenie liczby płytek krwi,

reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje nadwrażliwości/alergiczne),

niedokrwienne zapalenie okrężnicy (stan zapalny wyściółki jelita grubego, spowodowany zmniejszoną objętością dostarczanej krwi),

powstawanie odleżyn na skórze i powstawanie ciężkich pęcherzy na skórze.

U pacjenta może wystąpić którykolwiek z powyższych objawów i (lub) schorzeń. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z powyższych objawów niepożądanych, należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego.

Jeśli pacjenta niepokoi którekolwiek z działań niepożądanych, należy powiadomić lekarza prowadzącego.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GITRABIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nieotwarty pojemnik

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Otwarty pojemnik

Po otwarciu pojemnika zawartość należy rozpuścić, w razie konieczności dalej rozcieńczyć i natychmiast zużyć. Przygotowanych roztworów nie należy przechowywać w lodówce, ponieważ może nastąpić krystalizacja.

Nie stosować leku Gitrabin po upływie terminu ważności oznakowanego jako EXP zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Gitrabin, jeśli widoczne są cząsteczki.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Gitrabin

-    Substancj ą czynną leku jest gemcytabina (w postaci chlorowodorku). Po przygotowaniu jeden ml leku Gitrabin zawiera 38 mg gemcytabiny. Jedna fiolka leku Gitrabin zawiera 200 mg, 1 g lub 2 g gemcytabiny.

-    Inne składniki leku to mannitol E421, sodu octan trójwodny i sodu wodorotlenek 1 N (do dostosowania pH).

Jak wygląda lek Gitrabin i co zawiera opakowanie

Lek Gitrabin w postaci proszku do sporządzania infuzji, to zwarta substancja barwy białej lub prawie białej. Po rozpuszczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu powstaje bezbarwny lub blady opalizujący i bezbarwny lub jasnożółty roztwór.

Lek Gitrabin pakowany jest w fiolki z bezbarwnego szkła (typu I) zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i wieczkiem PP w opakowaniu zabezpieczającym z PVC lub bez tego opakowania.

Wielkości opakowań

Jedna fiolka zawierająca 200 mg gemcytabiny.

Jedna fiolka zawierająca 1 g gemcytabiny.

Jedna fiolka zawierająca 2 g gemcytabiny.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11 Ion Mihalache Blvd.

Bucharest, 011171 Rumunia

Actavis Nordic A/S 0rnegardsvej 16 2829 Gentofte Dania

Actavis Italy S.p.A. - Nerviano Plant

Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (MI)

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia

Gemcitabine Actavis 38 mg/ml, poeder voor oplossing voor infusie

Bułgaria

Gitrabin

Czechy

Gemcitabin Actavis 38 mg/ml

Estonia

Gemcitabine Actavis

Węgry

Gitrabin

Islandia

Gitrabin

Litwa

Gemcitabine Actavis 38 mg/ml, miteliai infuziniam tirpalui

Łotwa

Gemcitabine Actavis

Malta

Gemcitabin Actavis

Polska

Gitrabin

Rumunia

Gitrabin 38 mg/ml flacon pulbere pentru solutie perfuzabila

Słowenia

Gitrabin

Słowacja

Gitrabin 38 mg/ml

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki: wrzesień 2012

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla specjalistów w dziedzinie medycyny lub opieki zdrowotnej:

Instrukcje dotyczące stosowania

Lek cytotoksyczny

Postępowanie

W trakcie przygotowywania i utylizacji roztworu do infuzji należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa dla środków cytostatycznych. Roztwór do sporządzania infuzji należy przygotowywać w odpowiednich bezpiecznych pojemnikach, używając ochronnych płaszczy i rękawiczek. W razie braku dostępności bezpiecznego pojemnika, sprzęt należy uzupełnić o maskę i okulary ochronne.

W razie kontaktu z oczami produkt może powodować podrażnienie. Oczy należy natychmiast przemyć dokładnie wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie rozlania roztworu na skórę, należy dokładnie przemyć wodą.

Instrukcje dotyczące przygotowywania roztworu (i dalszego rozcieńczania, jeśli zajdzie taka potrzeba)

Jedynym zalecanym rozpuszczalnikiem do rozpuszczania jałowego proszku gemcytabiny jest 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań (niezawierający środków konserwujących). Z uwagi na rozpuszczalność, maksymalne stężenie gemcytabiny po rozpuszczeniu, to 40 mg/ml.

Przygotowanie roztworu o stężeniu większym niż 40 mg/ml może prowadzić do niecałkowitego rozpuszczenia gemcytabiny i należy tego unikać.

1.    Należy stosować metody aseptyczne w tracie rozpuszczania i dalszego rozcieńczania gemcytabiny do podania w postaci infuzji dożylnej.

2.    W celu rozpuszczenia substancji należy dodać odpowiednią objętość (podaną w tabeli poniżej) sterylnego roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%), niezawierającego środków konserwujących, do fiolki. Wstrząsnąć i rozpuścić.

Wielkość

opakowania

Objętość sterylnego roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) (niezawieraj ącego środków

konserwujących), jaką należy dodać

Objętość po rozpuszczeniu

Stężenie końcowe

200 mg

5 ml

5,26 ml

38 mg/ml

1 g

25 ml

26,3 ml

38 mg/ml

_2_g_

50 ml

52,6 ml

38 mg/ml

Można dokonać dalszego rozcieńczenia sterylnym roztworem do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) chlorku sodu, niezawierającym środków konserwujących. Przygotowany roztwór jest klarowny, bezbarwny lub jasnosłomkowy.

3. Przed podaniem produkty lecznicze podawane pozajelitowo należy poddać ocenie wzrokowej pod kątem występowania cząstek i przebarwień. W razie obecności widocznych cząstek, leku nie należy podawać.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7

Gitrabin

Charakterystyka Gitrabin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gitrabin, 38 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml przygotowanego roztworu do infuzji (patrz punkt 6.6) zawiera 38 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku).

fiolka zawierająca 200 mg:

Każda fiolka zawiera 200 mg gemcytabiny (Gemcitabinum) (w postaci chlorowodorku). Zawiera około 0,15 mmol (3,56 mg) sodu na fiolkę 200 mg.

fiolka zawierająca 1 g:

Każda fiolka zawiera 1 g gemcytabiny (Gemcitabinum) (w postaci chlorowodorku).

Zawiera około 0,77 mmol (17,81 mg) sodu na fiolkę 1 g.

fiolka zawierająca 2 g:

Każda fiolka zawiera 2 g gemcytabiny (Gemcitabinum) (w postaci chlorowodorku).

Zawiera około 1,54 mmol (35,62 mg) sodu na fiolkę 2 g.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

Zwarta substancja barwy białej lub prawie białej. Po rozpuszczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu otrzymuje się bezbarwny lub blady opalizujący i bezbarwny lub jasnożółty roztwór.

pH przygotowanego roztworu rozpuszczonego w 0,9% roztworze chlorku sodu wynosi 3,0 ± 0,3.

Osmolarność przygotowanego roztworu (38 mg/ml gemcytabiny (w postaci chlorowodorku) w 0,9% roztworze chlorku sodu) wynosi 775 mOsm/l.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Gemcytabina jest wskazana do stosowania w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem pęcherza moczowego.

Gemcytabina jest wskazana do stosowania w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakiem trzustki.

W skojarzeniu z cisplatyną, gemcytabina jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NDRP). Stosowanie gemcytabiny w monoterapii można rozważać u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów w stanie sprawności stopnia 2.

Gemcytabina jest wskazana w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym nabłonkowym rakiem jajnika, a w skojarzeniu z karboplatyną u pacjentów ze wznową choroby, po okresie wolnym od nawrotu, trwającym co najmniej 6 miesięcy, po leczeniu pierwszego rzutu opartym na związkach platyny.

W połączeniu z paklitakselem, gemcytabina jest wskazana w leczeniu wznowy miejscowej raka piersi lub przerzutowego raka piersi niekwalifikującego się do leczenia operacyjnego po niepowodzeniu chemioterapii uzupełniającej/przedoperacyjnej. Wcześniejsza chemioterapia powinna zawierać antracykliny, chyba że były przeciwwskazania kliniczne do ich stosowania.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Gemcytabina powinna być przepisywana przez lekarza posiadającego kompetencje do stosowania chemioterapii przeciwrakowej.

Zalecane dawkowanie

Rak pęcherza moczowego

Leczenie skojarzone

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc., podawane w postaci 30-minutowej infuzji. Dawkę należy podawać w 1., 8. i 15. dniu 28-dniowego cyklu leczenia skojarzonego z cisplatyną. Cisplatynę podaje się w zalecanej dawce wynoszącej 70 mg/m2 pc. w dniu 1. po podaniu gemcytabiny lub w dniu 2. każdego 28-dniowego cyklu. 4-tygodniowy cykl jest następnie powtarzany.

W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki.

Rak trzustki

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc., podawane w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej. Leczenie należy powtarzać raz na tydzień przez okres do 7 tygodni, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu. Kolejne cykle leczenia składają się z infuzji podawanych raz na tydzień przez 3 z 4 kolejnych tygodni. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki.

Niedrobnokomórkowy rak płuca

Monoterapia

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc., podawane w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej . Leczenie należy powtarzać raz na tydzień przez okres 3 tygodni, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu. Ten 4-tygodniowy cykl leczenia następnie powtarza się.

W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki.

Leczenie skojarzone

Zalecana dawka gemcytabiny, to 1 250 mg/m2 pc., podawane w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej w 1. i 8. dniu cyklu leczenia (21 dni). W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Cisplatynę stosuje się w dawkach między 75-100 mg/m2 pc. raz na 3 tygodnie.

Rak piersi

Leczenie skojarzone

W leczeniu skojarzonym gemcytabiny z paklitakselem zaleca się podawanie paklitakselu (175 mg/m2 pc.) w 1. dniu w postaci około 3-godzinnej infuzji dożylnej, a następnie podawanie gemcytabiny (1 250 mg/m2 pc.) w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego gemcytabiny z paklitakselem bezwzględna liczba granulocytów u pacjentki powinna wynosić co najmniej 1 5 00 (x 106/l) komórek.

Rak jajnika

Leczenie skojarzone

W leczeniu skojarzonym gemcytabiny z karboplatyną zaleca się podawanie gemcytabiny (1 000 mg/m2 pc.) w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej. Po podaniu gemcytabiny w dniu 1. podaje się karboplatynę, aż do uzyskania wartości pola pod krzywą (AUC) równej 4,0 mg/ml x min. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki.

Kontrolowanie toksyczności i dostosowanie dawkowania z powodu występującej toksyczności

Dostosowanie dawkowania z powodu toksyczności niehematologicznej

W celu wykrycia toksyczności niehematologicznej należy przeprowadzać okresowe badanie stanu fizycznego pacjenta oraz badania czynności nerek i wątroby. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Na ogół, w przypadku ciężkiej toksyczności niehematologicznej (stopnia 3 lub 4), z wyjątkiem nudności/wymiotów, leczenie gemcytabiną należy wstrzymać lub zmniejszyć dawkę, w zależności od oceny lekarza prowadzącego. Podawanie dawek należy wstrzymać do momentu, aż w ocenie lekarza prowadzącego objawy toksyczności ustąpią.

Dostosowanie dawki cisplatyny, karboplatyny i paklitakselu w leczeniu skojarzonym, patrz odpowiednie Charakterystyki Produktów Leczniczych.

Dostosowanie dawkowania z powodu toksyczności hematologicznej Rozpoczęcie cyklu

We wszystkich wskazaniach przed podaniem każdej dawki pacjenta należy obserwować po kątem liczby płytek krwi i granulocytów. Przed rozpoczęciem cyklu leczenia bezwzględna liczba granulocytów powinna wynosić, co najmniej 1 5 00 (x 106/l) komórek a płytek krwi 100 0 00 (x 106/l).

W trakcie trwania cyklu

Dostosowanie dawki gemcytabiny w trakcie trwania cyklu należy przeprowadzać zgodnie z poniższymi tabelami:

Dostosowanie dawki gemcytabiny w trakcie trwania cyklu leczenia raka pęcherza moczowego, NDRP i raka trzustki, podawanej w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną

Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent standardowej dawki gemcytabiny (%)

>1000 i

>100 000

100

500 - 1 000 lub

50 000 - 100 000

75

<500 lub

<50 000

Pominąć dawkę*

* Pominiętego leczenia nie należy wznawiać w trakcie trwania cyklu, zanim bezwzględna liczba granulocytów osiągnie wartość, co najmniej 500 (x106/l) a liczba płytek krwi osiągnie wartość 5 0 0 00 (x106/l).

Dostosowanie dawki gemcytabiny w trakcie trwania cyklu leczenia raka piersi, podawanej w skojarzeniu z paklitakselem

Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent standardowej dawki gemcytabiny (%)

>1 200 i

>75 000

100

1 000 - <1 200 lub

50 000 - 75 000

75

700 - <1 000 i

>50 000

50

<700 lub

<50 000

Pominąć dawkę*

* Pominiętego leczenia nie należy wznawiać w trakcie trwania cyklu. Leczenie rozpocznie się w dniu 1. kolejnego cyklu, gdy bezwzględna liczba granulocytów osiągnie wartość co najmniej 1 500 (x106/l) a liczba płytek krwi osiągnie wartość 100 0 00 (x106/l).

Dostosowanie dawki gemcytabiny w trakcie trwania cyklu leczenia raka jajnika, podawanej w skojarzeniu z karboplatyną

Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent standardowej dawki gemcytabiny (%)

>1500 i

>100 000

100

1 000 - 1 500 lub

75 000 - 100 000

50

<1 000 lub

<75 000

Pominąć dawkę*

•    Pominiętego leczenia nie należy wznawiać w trakcie trwania cyklu. Leczenie rozpocznie się w dniu 1. kolejnego cyklu, gdy bezwzględna liczba granulocytów osiągnie wartość co najmniej 1 5 00 (x106/l) a liczba płytek krwi osiągnie wartość 100 0 00 (x106/l).

Dostosowanie dawki z powodu toksyczności hematologicznej w kolejnych cyklach leczenia, we wszystkich wskazaniach

W razie wystąpienia następujących objawów toksyczności hematologicznej, dawkę gemcytabiny należy zmniejszyć do 75% pierwotnej dawki początkowej cyklu:

•    bezwzględna liczba granulocytów <500 x 106/l przez okres dłuższy niż 5 dni

•    bezwzględna liczba granulocytów <100 x 106/l przez okres dłuższy niż 3 dni

•    gorączka neutropeniczna

•    liczba płytek krwi <25 000 x 106/l

•    opóźnienie cyklu dłużej niż o 1 tydzień, z powodu toksyczności.

Sposób podawania

Produkt leczniczy jest dobrze tolerowany w trakcie infuzji i może być podawany w warunkach ambulatoryjnych. W razie wystąpienia wynaczynienia, na ogół infuzję należy natychmiast przerwać i rozpocząć ponownie w innym naczyniu krwionośnym. Po podaniu leku stan pacjenta należy starannie kontrolować.

Instrukcje dotyczące przygotowywania roztworu, patrz punkt 6.6.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby

Gemcytabinę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek z uwagi na niewystarczającą ilość danych z badań klinicznych umożliwiających dokładne ustalenie zaleceń dla tych populacji pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)

Gemcytabina jest dobrze tolerowana u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Poza innymi ogólnymi zaleceniami dla wszystkich pacjentów, nie ma danych wskazujących na konieczność dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież (<18 lat)

Gemcytabina nie jest zalecana do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wykazano, że wydłużenie czasu infuzji oraz zwiększenie częstotliwości podawania dawek wiąże się ze zwiększeniem toksyczności gemcytabiny.

Toksyczność hematologiczna

Gemcytabina może powodować zahamowanie czynności szpiku kostnego objawiającego się leukopenią, trombocytopenią i niedokrwistością.

U pacjentów otrzymujących gemcytabinę przed podaniem każdej dawki należy skontrolować liczbę płytek krwi, leukocytów i granulocytów. W razie zahamowania czynności szpiku kostnego wywołanego leczeniem (patrz punkt 4.2), należy rozważyć przerwanie lub zmodyfikowanie leczenia. Jednak zahamowanie czynności szpiku kostnego jest krótkotrwałe i na ogół nie ma konieczności zmniejszenia dawki i rzadko prowadzi do przerwania leczenia.

Liczba krwinek w krwi obwodowej może nadal się zmniejszać po zaprzestaniu podawania gemcytabiny. U pacjentów z zaburzeniem czynności szpiku kostnego, leczenie należy rozpoczynać z zachowaniem ostrożności. Podobnie jak w przypadku podawania innych leków cytotoksycznych, należy wziąć pod uwagę ryzyko kumulacji zahamowania czynności szpiku kostnego, gdy gemcytabina jest podawana w skojarzeniu z inną chemioterapią.

Zaburzenie czynności wątroby

Podawanie gemcytabiny u pacjentów ze współistniejącymi przerzutami do wątroby lub zapaleniem wątroby, alkoholizmem lub marskością wątroby w wywiadzie może prowadzić do zaostrzenia zaburzeń czynności wątroby.

Ocenę wyników badań laboratoryjnych czynności nerek i wątroby (w tym badania wirusologiczne) należy przeprowadzać okresowo.

Gemcytabinę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek z uwagi na niewystarczającą ilość danych z badań klinicznych, która pozwoliłaby na określenie wyraźnych zaleceń dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Radioterapia skojarzona

Radioterapia skojarzona (podawana jednocześnie lub w odstępie <7-dniowym): istnieją doniesienia o występowaniu toksyczności (patrz punkt 4.5, dane dotyczące zaleceń do stosowania).

Żywe szczepionki

Szczepionka żółtej febry i inne żywe atenuowane szczepionki są przeciwwskazane u pacjentów leczonych gemcytabiną (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Z uwagi na ryzyko zaburzeń serca i (lub) naczyń związanych ze stosowaniem gemcytabiny, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi w wywiadzie.

Płuca

Zaburzenia ze strony płuc, czasem ciężkie (w tym obrzęk płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zespół niewydolności oddechowej dorosłych) obserwowano w związku z leczeniem gemcytabiną. Pochodzenie tych objawów nie jest znane. W razie ich wystąpienia, należy rozważyć odstawienie leczenia gemcytabiną. Wczesne wprowadzenie postępowania wspomagającego może pomóc w załagodzeniu tego stanu.

Nerki

U pacjentów otrzymujących gemcytabinę odnotowano rzadkie kliniczne przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego (ang. HUS) (patrz punkt 4.8). Podawanie gemcytabiny należy przerwać w razie wystąpienia pierwszych objawów mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej, takich jak nagłe zmniejszenie stężenia hemoglobiny z towarzyszącą trombocytopenią, podwyższenie stężenia bilirubiny w surowicy, kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi lub LDH. Niewydolność nerek może nie ustąpić po odstawieniu leczenia i konieczna może być dializa.

Płodność

W badaniach dotyczących płodności gemcytabina spowodowała hipospermatogenezę u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego też mężczyznom leczonym gemcytabiną zaleca się nie poczynać potomstwa w trakcie leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia, a także zasięgnąć porady w kwestii zamrożenia nasienia w ciekłym azocie z uwagi na możliwość wystąpienia bezpłodności na skutek leczenia gemcytabiną (patrz punkt 4.6).

Sód

Fiolka zawierająca 200 mg gemcytabiny zawiera 3,56 mg (<1 mmol) sodu.

Fiolka zawierająca 1 g gemcytabiny zawiera 17,81 mg (<1 mmol) sodu.

Fiolka zawierająca 2 g gemcytabiny zawiera 35,62 mg (1,54 mmol) sodu Wartość tę należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji (patrz punkt 5.2).

Radioterapia

Jednoczesne stosowanie radioterapii (podawanej razem lub w odstępie <7 dni) - Toksyczność związana z takim leczeniem skojarzonym zależy od wielu różnych czynników, w tym od dawki gemcytabiny, częstości stosowania gemcytabiny, dawki napromieniania, planowanej techniki radioterapii, tkanki docelowej i objętości docelowej.

Dane niekliniczne i kliniczne wykazały, że gemcytabina zwiększa wrażliwość organizmu na promieniowanie jonizujące. W pojedynczym badaniu klinicznym, w którym przez okres do 6 kolejnych tygodni jednocześnie podawano gemcytabinę w dawce 1 000 mg/m2 pc. z terapeutyczną dawką napromieniania klatki piersiowej u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, obserwowano znaczącą toksyczność w postaci ciężkiego i potencjalnie zagrażającego życiu zapalenia błony śluzowej, a w szczególności zapalenia przełyku i zapalenia płuc, głównie u pacjentów, którzy otrzymywali intensywną radioterapię [mediana dawki napromieniania 4 795 cm3]. Z kolejnych badań wynika, że możliwe jest podawanie gemcytabiny w niższych dawkach jednocześnie z radioterapią z przewidywalnym działaniem toksycznym, tak jak w badaniach II fazy przeprowadzonych u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, gdzie przez okres 6 tygodni stosowano jednocześnie napromienianie klatki piersiowej w dawce 66 Gy gemcytabinę (600 mg/mpc., czterokrotnie) oraz cisplatynę (80 mg/m2 pc., dwukrotnie). Dotychczas nie ustalono optymalnego schematu bezpiecznego stosowania gemcytabiny z terapeutycznymi dawkami radioterapii we wszystkich rodzajach guza.

Stosowanie gemcytabiny przed radioterapią lub po radioterapii (podawanej w odstępie >7 dni) -analiza danych nie wykazuje zwiększonej toksyczności po podaniu gemcytabiny w odstępie dłuższym niż 7 dni przed radioterapią lub po radioterapii, z wyjątkiem nawrotów objawów popromiennych.

Z danych wynika, że leczenie gemcytabiną można rozpocząć po ustąpieniu ostrych objawów radioterapii lub co najmniej tydzień po napromienianiu.

Uszkodzenia popromienne w obrębie tkanek docelowych (np. zapalenie przełyku, zapalenie okrężnicy i zapalenie płuc) zgłaszano zarówno w przypadku jednoczesnego stosowania gemcytabiny jak i przed podaniem i po podaniu gemcytabiny.

Inne

Szczepionka żółtej febry i inne żywe atenuowane szczepionki są przeciwwskazane z uwagi na ryzyko wystąpienia choroby układowej potencjalnie zagrażającej życiu, w szczególności u pacjentów z obniżoną odpornością.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych na temat stosowania gemcytabiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W oparciu o dane z badań przeprowadzonych na zwierzętach oraz dane dotyczące mechanizmu działania gemcytabiny, substancję należy stosować w czasie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności. Kobietom należy poradzić, aby nie zaszły w ciążę w trakcie leczenia gemcytabiną, ale jeśli pomimo tego zdarzy się taki przypadek, aby natychmiast zasięgnęły porady lekarza prowadzącego.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy gemcytabina przenika do mleka matki i nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u karmionego piersią dziecka. W trakcie leczenia gemcytabiną należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

W badaniach dotyczących płodności gemcytabina spowodowała hipospermatogenezę u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego też mężczyznom leczonym gemcytabiną zaleca się nie poczynać potomstwa w trakcie leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia oraz zasięgnąć porady w kwestii zamrożenia nasienia w ciekłym azocie z uwagi na możliwość wystąpienia bezpłodności na skutek leczenia gemcytabiną.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Odnotowano jednak przypadki łagodnej senności, w szczególności w połączeniu z alkoholem. Pacjentów należy przestrzec przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługiwaniem urządzeń mechanicznych w ruchu do czasu, aż zostanie wykluczona u nich możliwość wystąpienia senności.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leczenia gemcytabiną, to: nudności z wymiotami lub bez wymiotów, podwyższona aktywność aminotransferaz wątrobowych (AspAL/AlAT) oraz fosfatazy alkalicznej, występujące u około 60% pacjentów; białko i krew w moczu występujące u około 50% pacjentów; duszność występująca u 10-40% pacjentów (największa częstość występowania u pacjentów z rakiem płuc); alergiczne reakcje skórne występujące u około 25% pacjentów z towarzyszącym świądem u 10% pacjentów.

Częstość i nasilenie działań niepożądanych są zależne od dawki, częstości podawania infuzji i odstępów między dawkami (patrz punkt 4.4). Reakcje niepożądane związane ze zmniejszaniem dawki to zmniejszenie liczby trombocytów, leukocytów i granulocytów (patrz punkt 4.2).

Dane z badań klinicznych

Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Poniższe tabele, przedstawiające działania niepożądane i częstość ich występowania, sporządzono w oparciu o dane z badań klinicznych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

   leukopenia (neutropenia stopnia 3. = 19,3%; stopnia 4. = 6%). Zahamowanie czynności szpiku kostnego jest zazwyczaj łagodne do

umiarkowanego i w większości przypadków powoduje zmiany liczby granulocytów (patrz punkt 4.2)

•    trombocytopenia

•    niedokrwistość

Często

•    gorączka neutropeniczna Bardzo rzadko

   trombocytoza

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

reakcje rzekomoanafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

• jadłowstręt

Zaburzenia układu nerwowego

Często

•    ból głowy

•    bezsenność

•    ospałość

Niezbyt często

   udar naczyniowy mózgu

Zaburzenia serca

Niezbyt często

•    arytmia, głównie nadkomorowa

•    niewydolność serca

Rzadko

•    zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

•    objawy kliniczne zapalenia naczyń obwodowych i zgorzel

•    niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

•    duszność - zazwyczaj łagodna i ustępująca nagle po odstawieniu

leczenia

Często

•    kaszel

•    nieżyt nosa

Niezbyt często

   śródmiąższowe zapalenie płuc (patrz punkt 4.4)

•    skurcz oskrzeli -zazwyczaj łagodny i przemijający, ale może wymagać

leczenia pozajelitowego

Rzadko

•    obrzęk płuc

•    zespół niewydolności oddechowej dorosłych (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

•    wymioty

•    nudności

Często

   biegunka

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i owrzodzenie jamy ustnej

•    zaparcia

Bardzo rzadko

•    niedokrwienne zapalenie okrężnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

• zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT i AlAT) i fosfatazy alkalicznej

Często

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

•    zwiększone stężenie bilirubiny

Niezbyt często

   ciężka hepatotoksyczność, w tym niewydolność wątroby i zgon Rzadko

   zwiększone stężenie transferazy gamma-glutamylowej (GGT)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

•    alergiczne reakcje skórne często z towarzyszeniem świądu

•    łysienie

Często

•    świąd

•    wzmożona potliwość Rzadko

   ciężkie reakcje skórne, w tym łuszczenie się skóry i pęcherzowa wysypka skórna

•    owrzodzenie

•    powstawanie pęcherzy i ran otwartych

•    łuszczenie się skóry

Bardzo rzadko

   martwica toksyczno-rozpływna naskórka

•    zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

•    ból pleców

•    ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

•    krwiomocz

•    łagodna postać białkomoczu

Niezbyt często

•    niewydolność nerek (patrz punkt 4.4)

•    zespół hemolityczno-mocznicowy (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

•    objawy przypominające grypę - najczęstsze objawy to: gorączka, ból

głowy, dreszcze, bóle mięśni, astenia i jadłowstręt. Odnotowano również kaszel, nieżyt nosa, ogólne złe samopoczucie, nadmierne pocenie i zaburzenia snu.

•    obrzęk/obrzęk obwodowy, w tym obrzęk twarzy. Obrzęk zazwyczaj

ustępuje po zakończeniu leczenia.

Często

•    gorączka

•    astenia

•    dreszcze

Rzadko

•    reakcje w miejscu wstrzyknięcia - głównie o łagodnym nasileniu

Procedury medyczne i chirurgiczne

Rzadko

•    toksyczność radioterapii (patrz punkt 4.5)

•    nawrót objawów popromiennych

Leczenie skojarzone w raku piersi

Częstość występowania toksyczności hematologicznej stopnia 3. i 4., w szczególności neutropenii, wzrasta, gdy gemcytabina jest stosowana w skojarzeniu z paklitakselem. Jednak wzrost występowania tych działań niepożądanych nie wiąże się ze wzrostem częstości występowania zakażeń lub zdarzeń krwotocznych. Zmęczenie i gorączka neutropeniczna występują częściej, gdy gemcytabina jest stosowana w skojarzeniu z paklitakselem. Zmęczenie, któremu nie towarzyszy niedokrwistość, zazwyczaj ustępuje po pierwszym cyklu leczenia.

Działania niepożądane stopnia 3 i 4

Leczenie paklitakselem względem leczenia skojarzonego gemcytabiną i paklitakselem

Liczba pacjentów (%)

Ramię paklitakselu (N=259)

Ramię leczenia skojarzonego gemcytabiną i paklitakselem (N=262)

Stopień 3

Stopień 4

Stopień 3

Stopień 4

Laboratoryjne

Niedokrwistość

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

T rombocytopenia

0

0

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropenia

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Inne niż laboratoryjne

Gorączka

neutropeniczna

3 (1,2)

0

12 (4,6)

1 (0,4)

Zmęczenie

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Biegunka

5 (1,9)

0

8 (3,1)

0

Neuropatia

motoryczna

2 (0,8)

0

6 (2,3)

1 (0,4)

Neuropatia czuciowa

9 (3,5)

0

14 (5,3)

1 (0,4)

* Neutropenia stopnia 4 trwająca ponad 7 dni wystąpiła u 12,6% pacjentów z ramienia leczenia skojarzonego i 5,0% pacjentów z ramienia leczenia paklitakselem.

Leczenie skojarzone w raku pęcherza moczowego

Działania niepożądane stopnia 3 i 4

Leczenie MWAC względem leczenia skojarzonego gemcytabiną i cisplatyną


Liczba pacjentów (%)

Ramię MWAC (metotreksat, winblastyna, doksorubicyna i cisplatyna)

(N=196)

Ramię leczenia skojarzonego gemcytabiną i cisplatyną (N=200)

Stopień 3

Stopień 4

Stopień 3

Stopień 4

Laboratoryjne

Niedokrwistość

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

T rombocytopenia

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Inne niż laboratoryjne

Nudności i wymioty

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Biegunka

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Zakażenie

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)

Leczenie skojarzone w raku jajnika

Leczenie karboplatyną

Działania niepożądane stopnia 3 i 4

względem leczenia skojarzonego gemcytabiną karboplatyną

Liczba pacjentów (%)

Ramię karboplatyny (N=174)

Ramię leczenia gemcytabiną i (N=]

skojarzonego

karboplatyną

175)

Stopień 3

Stopień 4

Stopień 3

Stopień 4

Laboratoryjne

Niedokrwistość

10 (5,7)

4 (2,3)

39 (22,3)

9 (5,1)

Neutropenia

19 (10,9)

2 (1,1)

73 (41,7)

50 (28,6)

T rombocytopenia

18 (10,3)

2 (1,1)

53 (30,3)

8 (4,6)

Leukopenia

11 (6,3)

1 (0,6)

84 (48,0)

9 (5,1)

Inne niż laboratoryjne

Krwotok

0 (0,0)

0 (0,0)

3 (1,8)

(0,0)

Gorączka neutropeniczna

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (1,1)

(0,0)

Zakażenie bez towarzyszącej neutropenii

0 (0)

0 (0,0)

(0,0)

1 (0,6)

Neuropatia czuciowa również występowała częściej w ramieniu leczenia skojarzonego niż w ramieniu leczenia karboplatyną podawaną w monoterapii.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znana odtrutka na przedawkowanie gemcytabiną. Dawki sięgające 5700 mg/m2 pc. podawane w postaci infuzji dożylnej trwającej ponad 30 minut, co 2 tygodnie powodowały toksyczność w stopniu akceptowalnym klinicznie. W razie podejrzenia przedawkowania należy obserwować pacjenta, oznaczając liczbę krwinek i zastosować leczenie wspomagające, gdy jest to konieczne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: analogi pirymidyny, kod ATC: L01BC05

Działanie cytotoksyczne na kultury komórek

Gemcytabina wykazuje znaczące działanie cytotoksyczne w stosunku do różnego rodzaju mysich i ludzkich komórek nowotworowych. Jej działanie jest swoiste dla fazy, przy czym gemcytabina głównie zabija komórki w trakcie syntezy DNA (faza S) i, w określonych warunkach, uniemożliwia przemianę komórki z fazy G1 do fazy S. Działanie cytotoksyczne gemcytabiny in vitro zależy od jej stężenia i od czasu ekspozycji na lek.

Działanie przeciwnowotworowe w modelach nieklinicznych

W modelach zwierzęcych nowotworów działanie przeciwnowotworowe gemcytabiny jest zależne od schematu leczenia. Gdy gemcytabina była podawana codziennie, śmiertelność wśród zwierząt była wysoka, ale obserwowane działanie przeciwnowotworowe było znikome. Natomiast, gdy gemcytabinę podawano, co 3 - 4 dni w dawkach nieletalnych wykazano znaczące działanie przeciwnowotworowe w przypadku szerokiej gamy nowotworów spotykanych u myszy.

Mechanizm działania

Metabolizm komórkowy i mechanizm działania: gemcytabina (dFdC), która jest antymetabolitem pirymidyny, jest metabolizowana wewnątrzkomórkowo przez kinazy nukleozydowe do czynnego nukleozydu difosforanu (dFdCDP) i trifosforanu (dFdCTP). Działanie cytotoksyczne gemcytabiny zależy od zahamowania syntezy DNA przez dwa mechanizmy działania: dFdCDP i dFdCTP. Pierwszy z nich - dFdCDP - hamuje aktywność reduktazy nukleotydowej, która jest jedynym katalizatorem reakcji prowadzących do powstawania trifosforanów deoksynukleozydów (dCTP), wykorzystywanych w syntezie DNA. Zahamowanie aktywności tego enzymu przez dFdCDP zmniejsza ogólne stężenie deoksynukleozydów, w szczególności stężenie dCTP. Drugi z nich - dFdCTP - konkuruje z dCTP o wbudowywanie w nić DNA (zjawisko samowzmocnienia).

Ponadto, niewielkie ilości gemcytabiny mogą również zostać wbudowane w nić RNA. W rezultacie, zmniejszenie stężenia wewnątrzkomórkowego dCTP nasila wbudowywanie dFdCTP w nić DNA. Polimeraza epsilon DNA nie jest zdolna do usunięcia gemcytabiny i naprawy wydłużającej się nici DNA. Po wbudowaniu gemcytabiny do DNA, do nici dodawany jest tylko jeden dodatkowy nukleotyd. Po przyłączeniu następuje znaczące i całkowite zahamowanie dalszej syntezy DNA (maskowane zakończenie łańcucha). Po przyłączeniu do nici DNA, gemcytabina inicjuje proces zaprogramowanej śmierci komórki znany jako apoptoza.

Dane kliniczne

Rak pęcherza moczowego

Randomizowane badanie III fazy z udziałem 405 pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym nowotworem nabłonka przejściowego dróg moczowych nie wykazało różnic pomiędzy dwoma ramionami leczenia, ramieniem otrzymującym leczenie gemcytabiną/cisplatyną względem ramienia otrzymującego leczenie metotrekstatem/winblastyną/adriamycyną/cisplatyną (MWAC), w kwestii średniej długości przeżycia (odpowiednio 12,8 i 14,8 miesięcy, p=0,547), czasu do progresji (odpowiednio 7,4 i 7,6 miesięcy, p=0,842) oraz odpowiedzi na leczenie (odpowiednio 49,4% i 45,7%, p=0,512). Leczenie skojarzone gemcytabiną i cisplatyną miało jednak lepszy profil toksyczności w porównaniu z terapią MWAC.

Rak trzustki

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 126 pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem trzustki, gemcytabina wykazała statystycznie znacząco wyższy wskaźnik korzyści klinicznych względem 5-fluorouracylu (odpowiednio 23,8% i 4,8%, p=0,0022). Ponadto, statystycznie znaczące wydłużenie czasu do progresji z 0,9 do 2,3 miesięcy (test log-rank p<0,0002) i statystycznie znaczące wydłużenie średniego czasu przeżycia z 4,4 do 5,7 miesięcy (test log-rank p<0,0024) obserwowano u pacjentów leczonych gemcytabiną w porównaniu do pacjentów leczonych 5-fluorouracylem.

Niedrobnokomórkowy rak płuc

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 522 pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym NDRP, którzy nie kwalifikowali się do leczenia operacyjnego, gemcytabina podawana w skojarzeniu z cisplatyną wykazała statystycznie wyższy wskaźnik odpowiedzi na leczenie niż cisplatyna podawana w monoterapii (odpowiednio 31,0% i 12,0%, p<0,0001). Statystycznie znaczące wydłużenie czasu do progresji z 3,7 do 5,6 miesięcy (test log-rank p<0,0012) i statystycznie znaczące wydłużenie średniego czasu przeżycia z 7,6 do 9,1 miesięcy (test log-rank p<0,004) obserwowano u pacjentów leczonych gemcytabiną w skojarzeniu z cisplatyną w porównaniu do pacjentów leczonych cisplatyną.

W innym randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 135 pacjentów z NDRP stopnia IIIB lub IV, leczenie skojarzone gemcytabiną i cisplatyną wykazało statystycznie znaczący wyższy wskaźnik odpowiedzi na leczenie niż leczenie skojarzone cisplatyną i etopozydem (odpowiednio 40,6% i 21,2%, p=0,025). Statystycznie znaczące wydłużenie czasu do progresji z 4,3 do 6,9 miesięcy (p=0,014) obserwowano u pacjentów leczonych gemcytabiną w skojarzeniu z cisplatyną w porównaniu do pacjentów leczonych etopozydem w skojarzeniu z cisplatyną.

W obydwu badaniach wykazano, że tolerancja na leczenie była podobna w jednym i drugim ramieniu.

Nowotwór jajnika

W randomizowanym badaniu III fazy, 356 pacjentów z zaawansowanym nowotworem nabłonkowym jajnika, u których minęło co najmniej 6 miesięcy od czasu zakończenia leczenia platyną, przydzielono losowo do leczenia gemcytabiną w skojarzeniu z karboplatyną (GKb) lub karboplatyną (Kb). Statystycznie znaczące wydłużenie czasu do progresji choroby z 5,8 do 8,6 miesięcy (test log-rank p=0,0038) obserwowano u pacjentów leczonych GKb w porównaniu do pacjentów leczonych Kb. Różnice we wskaźniku odpowiedzi wynoszące 47,2% w ramieniu GKb względem 30,9% w ramieniu

Kb (p=0,0016) oraz średnia długość przeżycia wynosząca 18 miesięcy (GKb) względem 17,3 (Kb) (p=0,73) wypadła na korzyść dla ramienia GKb.

Rak piersi

Randomizowane badanie III fazy z udziałem 529 pacjentów ze wznową miejscową raka piersi lub przerzutowym rakiem piersi po niepowodzeniu chemioterapii uzupełniającej/przedoperacyjnej, którzy nie kwalifikowali się do leczenia operacyjnego wykazało, że gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem powodowała statystycznie znaczące wydłużenie czasu do udokumentowanej progresji choroby z 3,98 do 6,14 miesięcy (test log-rank p=0,0002) u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone gemcytabiną i paklitakselem w porównaniu do pacjentów leczonych paklitakselem.

Po 377 zgonach, całkowita przeżywalność wynosiła 18,6 miesięcy względem 15,8 miesięcy (test logrank p=0,0489, HR 0,82) u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone gemcytabiną z paklitakselem względem pacjentów leczonych paklitakselem a całkowity wskaźnik odpowiedzi wynosił odpowiednio 41,4% i 26,2% (p=0,0002).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę gemcytabiny przebadano w siedmiu badaniach z udziałem 353 pacjentów. Rozpiętość wieku 121 kobiet i 232 mężczyzn wynosiła od 29 do 79 lat. Około 45% z tych pacjentów miało niedrobnokomórkowego raka płuc a u 35% zdiagnozowano raka trzustki. Poniższe parametry farmakokinetyczne otrzymano dla dawek w zakresie od 500 do 2 592 mg/m2 pc., które podano w postaci infuzji trwającej od 0,4 do 1,2 godzin.

Maksymalne stężenia w osoczu (otrzymanie w ciągu 5 minut po podaniu infuzji) wynosiły 3,2 do 45,5 pg/ml. Stężenia w osoczu związku macierzystego po podaniu dawki 1000 mg/m2/30 minut są większe niż 5 pg/ml przez około 30 minut po zakończeniu infuzji, i większe od 0,4 pg/ml przez kolejną godzinę.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji środkowego przedziału wynosiła 12,4 l/m2 pc. u kobiet i 17,5 l/m2 pc. u mężczyzn (różnice międzyosobnicze wynosiły 91,9%). Objętość dystrybucji przedziału pobocznego wynosiła 47,4 l/m2 pc. Objętość przedziału pobocznego nie była zależna od płci pacjentów.

Lek prawie nie wiąże się z białkami osocza.

Okres półtrwania: wynosił od 42 do 94 minut, w zależności od wieku i płci. W zalecanym schemacie dawkowania, wydalanie gemcytabiny powinno być praktycznie całkowite w ciągu 5 do 11 godzin od rozpoczęcia podawania wlewu. Podawana raz na tydzień gemcytabina nie ulega kumulacji.

Metabolizm

Gemcytabina jest szybko metabolizowana przez aminazę cytydyny w wątrobie, nerkach, krwi i innych tkankach. Produktami wewnątrzkomórkowego metabolizmu są mono-, di- i trifosforan gemcytabiny (oznaczane skrótami dFdCMP, dFdCDP i dFdCTP), z których dFdCDP i dFdCTP uważane są za czynne. Metabolitów wewnątrzkomórkowych nie wykrywa się w osoczu ani w moczu. Główny metabolit, 2’-deoksy-2’, 2-dwufluorourydyna (dFdU), występujący w osoczu i w moczu, nie jest czynny.

Wydalanie

Wartości klirensu układowego wahały się od 29,2 l/godz./m2 do 92,2 l/godz./m2 w zależności od płci i wieku (różnice międzyosobnicze wynosiły 52,2%). Klirens u kobiet jest około 25% mniejszy od wartości osiąganych u mężczyzn. Chociaż klirens jest szybki, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet wydaje się zmniejszać wraz z wiekiem. Dla zalecanej dawki gemcytabiny wynoszącej 1 000 mg/m2 pc. podawanej w postaci 30-minutowej infuzji, niższe wartości klirensu u kobiet i mężczyzn nie powinny powodować konieczności zmniejszenia dawki gemcytabiny.

Wydalanie z moczem: mniej niż 10% leku wydalane jest w postaci niezmienionej.

Klirens nerkowy wynosił 2 do 7 l/godz./m2.

W trakcie tygodnia po podaniu, odzyskuje się od 92 do 98% podanej dawki gemcytabiny, z czego 99% w moczu, głównie w postaci dFdU, a 1% dawki jest wydalane z kałem.

Kinetyka dFdCTP

Ten metabolit można wykryć w krążących we krwi obwodowej komórkach jednojądrzastych i poniższe dane odnoszą się do tych komórek. Stężenie wewnątrzkomórkowe wzrasta proporcjonalnie do dawek gemcytabiny wynoszących 35-350 mg/m2 pc./30 minut, co daje stężenie w stanie stacjonarnym wynoszące 0,4-5 pg/ml. Przy stężeniu gemcytabiny w osoczu wynoszącym ponad 5 pg/ml stężenie dFdCTP nie wzrasta, co wskazuje, że wewnątrzkomórkowe zasoby metabolitu są wtedy wysycone.

Okres półtrwania w fazie eliminacji: 0,7 - 12 godzin.

Kinetyka dFdU

Maksymalne stężenie w osoczu (3 do 15 minut po zakończeniu 30-minutowej infuzji,

1000 mg/m2 pc.): 28 do 52 pg/ml. Najniższe stężenie po podawaniu leku raz w tygodniu: 0,07 do 1,12 pg/ml, bez objawów kumulacji.

Zmiany stężeń w osoczu odpowiadają 3-fazowej krzywej eliminacji względem czasu, średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 65 godzin (w zakresie od 33 do 84 godzin).

Tworzenie dFdU ze związku macierzystego: 91% do 98%.

Średnia objętość dystrybucji środkowego przedziału: 18 l/m2 pc. (w zakresie 11-22 l/m2 pc.).

Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss): 150 l/m2 pc. (w zakresie od 96 do 228 l/m2 pc.).

Dystrybucja do tkanek: znaczna.

Średni obserwowany klirens: 2,5 l/godz./m2 pc. (w zakresie 1-4 l/godz./m2 pc.).

Wydalanie z moczem: całość.

Leczenie skojarzone gemcytabiną i paklitakselem

Leczenie skojarzone nie miało wpływu na parametry farmakokinetyczne gemcytabiny ani paklitakselu.

Leczenie skojarzone gemcytabiną i karboplatyną

Przy podawaniu w skojarzeniu z karboplatyną, parametry farmakokinetyczne gemcytabiny nie zmieniły się.

Zaburzenie czynności nerek

Łagodna i umiarkowana niewydolność nerek (GFR od 30 ml/min do 80 ml/min) nie powoduje stałego, znaczącego wpływu na parametry farmakokinetyczne gemcytabiny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przeprowadzonych na myszach i psach, którym podawano dawki wielokrotne przez okres do 6 miesięcy stwierdzono, że głównym objawem niepożądanym było przemijające, zależne od schematu leczenia oraz dawki zahamowanie procesów krwiotwórczych.

Gemcytabina wykazuje działanie mutagenne w badaniu in vitro dotyczącym mutacji genów i w badaniu in vivo dotyczącym częstości występowania mikrojąder w szpiku kostnym.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań na zwierzętach w celu oceny możliwego działania rakotwórczego.

W badaniach dotyczących płodności gemcytabina powodowała przemijającą hipospermatogenezę u samców szczurów. Nie stwierdzono wpływu na płodność u samic.

W ocenie eksperymentalnych badań na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję, np. wady wrodzone i inny wpływ na rozwój embrionów lub płodów, przebieg ciąży lub rozwój około-lub poporodowy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol E421 Sodu octan trójwodny

Sodu wodorotlenek 1 N (do dostosowania pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie wolno mieszać produktu leczniczego z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Proszek 3 lata.

Przygotowany roztwór

Stabilność fizyko-chemiczna produktu leczniczego po odtworzeniu została wykazana na 24 godziny w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie on natychmiast zużyty, odpowiedzialność za przechowywanie po przygotowaniu oraz warunki przed zastosowaniem leżą po stronie użytkownika.

Nie należy przechowywać przygotowanego roztworu gemcytabiny w lodówce, ponieważ może ulec krystalizacji.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie należy przechowywać w lodówce ani zamrażać.

Warunki przechowywania przygotowanego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt Gitrabin jest pakowany w fiolki z bezbarwnego szkła (typu I) zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i wieczkiem PP, w opakowaniu zabezpieczającym z PVC lub bez tego opakowania.

Wielkości opakowań

Jedna fiolka zawierająca 200 mg gemcytabiny.

Jedna fiolka zawierająca 1 g gemcytabiny.

Jedna fiolka zawierająca 2 g gemcytabiny.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania Postępowanie

W trakcie przygotowywania i utylizacji roztworu do infuzji należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa dla środków cytostatycznych. Roztwór do sporządzania infuzji należy przygotowywać w odpowiednich bezpiecznych pojemnikach, używając ochronnych płaszczy i rękawiczek. W razie braku dostępności bezpiecznego pojemnika, sprzęt należy uzupełnić o maskę i okulary ochronne.

W razie kontaktu z oczami produkt może powodować podrażnienie. Oczy należy natychmiast przemyć dokładnie wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie rozlania roztworu na skórę, należy dokładnie przemyć wodą.

Instrukcje dotyczące przygotowywania roztworu (i dalszego rozcieńczania, jeśli zajdzie taka potrzeba)

Jedynym zalecanym rozpuszczalnikiem do rozpuszczania jałowego proszku gemcytabiny jest 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań (nie zawierający środków konserwujących). Z uwagi na rozpuszczalność, maksymalne stężenie gemcytabiny po rozpuszczeniu, to 40 mg/ml.

Przygotowanie roztworu o stężeniu większym niż 40 mg/ml może prowadzić do niecałkowitego rozpuszczenia gemcytabiny i należy tego unikać.

1.    Należy stosować metody aseptyczne w tracie rozpuszczania i dalszego rozcieńczania gemcytabiny do podania w postaci infuzji dożylnej.

2.    W celu rozpuszczenia substancji należy dodać odpowiednią objętość (podaną w tabeli poniżej) sterylnego roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%), niezawierającego środków konserwujących, do fiolki. Wstrząsnąć i rozpuścić.

Wielkość

opakowania

Objętość sterylnego roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) (niezawieraj ącego środków

konserwujących), jaką należy dodać

Objętość po rozpuszczeniu

Stężenie końcowe

200 mg

5 ml

5,26 ml

38 mg/ml

1 g

25 ml

26,3 ml

38 mg/ml

2 g

50 ml

52,6 ml

38 mg/ml

Można dokonać dalszego rozcieńczenia sterylnym roztworem do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) chlorku sodu, niezawierającym środków konserwujących. Przygotowany roztwór jest klarowny, bezbarwny lub jasnosłomkowy.

3. Przed podaniem, produkty lecznicze podawane pozajelitowo, należy poddać ocenie wzrokowej pod kątem występowania cząstek i przebarwień. W razie obecności widocznych cząstek, leku nie należy podawać.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15653

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.06.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.09.2012

17

Gitrabin