+ iMeds.pl

Gliclagamma mr 30 mgUlotka Gliclagamma mr

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gliclagamma MR

(Gliclazidum)

30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy _niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gliclagamma MR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gliclagamma MR

3.    Jak stosować lek Gliclagamma MR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gliclagamma MR

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK Gliclagamma MR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Gliclagamma MR jest lekiem zmniejszającym stężenie cukru (glukozy) we krwi (doustny lek przeciwcukrzycowy). Stosowany jest w leczeniu niektórych rodzajów cukrzycy (cukrzyca typu 2) u pacjentów dorosłych, jeśli leczenie tylko dietą, wysiłkiem fizycznym i zmniejszeniem masy ciała nie jest wystarczające do kontroli stężenia cukru we krwi.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Gliclagamma MR Kiedy nie stosować leku Gliclagamma MR:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na gliklazyd lub na inne leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika, leki z grupy sulfonamidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gliclagamma MR;

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca insulinozależna (typu 1);

•    jeśli w moczu pacjenta występują ciała ketonowe lub cukier (może to świadczyć o kwasicy ketonowej), w przypadku wystąpienia stanu przedśpiączkowego lub śpiączki cukrzycowej;

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek lub wątroby;

•    jeśli pacjent przyjmuje lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych (mykonazol);

•    w okresie karmienia piersią.

Należy poinformować lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę jeśli zachodzi podejrzenie, że występuje którekolwiek z powyższych uwarunkowań.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gliclagamma MR

Ten lek można stosować jedynie u pacjentów spożywających posiłki regularnie (w tym śniadanie). Ważne jest regularne przyjmowanie węglowodanów, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii), jeśli posiłki są opóźnione lub pominięte, przyjmowana jest niedostateczna ilość pożywienia lub gdy posiłki są ubogie w węglowodany.

W czasie leczenia gliklazydem konieczna jest regularna kontrola stężenia cukru we krwi (i ewentualnie w moczu), a także oznaczanie glikozylowanej hemoglobiny (HbA1c).

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza w celu osiągnięcia odpowiedniego stężenia cukru we krwi. Oznacza to, że oprócz regularnego przyjmowania tabletek należy przestrzegać zaleceń dietetycznych oraz wykonywać ćwiczenia fizyczne.

W ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia wzrasta ryzyko spadku stężenia cukru we krwi (hipoglikemia). Dlatego niezbędny jest ścisły monitoring medyczny.

Hipoglikemia może wystąpić:

•    jeśli pacjent nieregularnie spożywa posiłki lub pomija je,

•    jeśli pacjent głodzi się,

•    jeśli pacjent jest niedożywiony

•    w przypadku zmiany diety

•    jeśli za zwiększonym wysiłkiem fizycznym nie idzie wystarczające spożywanie węglowodanów,

•    w przypadku spożywania alkoholu, szczególnie zamiast posiłków,

•    w przypadku przyjmowania innych leków lub naturalnych preparatów medycznych,

•    jeśli przyjmowane są zbyt wysokie dawki gliklazydu,

•    w przypadku zaburzeń hormonalnych (zburzenia czynności tarczycy, przysadki mózgowej lub kory nadnerczy),

•    w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

W przypadku małego stężenia cukru we krwi mogą wystąpić następujące objawy: ból głowy, głód, bladość, wyczerpanie, nudności, wymioty, znużenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresja, zaburzenia koncentracji, zmniejszona czujność i opóźniony czas reakcji, depresja, stan splątania, zaburzenia mowy i wzroku, drżenie, zaburzenia czucia, zawroty głowy, uczucie bezradności.

Mogą wystąpić również następujące oznaki i objawy: pocenie się, wilgotna skóra, niepokój, szybkie lub nieregularne bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, nagły silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do okolicznych obszarów (dusznica bolesna).

Jeśli stężenie cukru we krwi dalej spada może wystąpić poważny stan splątania (delirium), drgawki, utrata kontroli, spłycenie oddechu i spowolnienie bicia serca, utrata przytomności czasem przechodzące w śpiączkę. Kliniczny obraz poważnie obniżonego stężenia cukru we krwi może przypominać udar.

W większości przypadków objawy spadku stężenia cukru we krwi szybko cofają się po spożyciu cukru np. tabletki glukozy, kostki cukru, słodkiego soku, posłodzonej herbaty.

Należy mieć zawsze przy sobie cukier np. w postaci tabletek glukozy lub kostek cukru. Należy pamiętać, ze sztuczne słodziki nie przynoszą efektów. Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, jeśli po spożyciu cukru objawy wracają.

Objawy niskiego stężenia cukru we krwi mogą nie wystąpić, być mniej oczywiste lub rozwijać się bardzo powoli; pacjent może przez to nie być ostrzeżony na czas, że stężenie cukru we krwi spada. Może to występować u osób starszych, które przyjmują leki np. działające na centralny układ nerwowy lub beta-blokery. Może to również wystąpić jeśli pacjent cierpi na zaburzenia hormonalne (zaburzenia czynności tarczycy, przysadki mózgowej lub kory nadnerczy).

W sytuacjach obciążających organizm (wypadki, zabiegi chirurgiczne, gorączka, itd.) lekarz może czasowo zmienić leczenie na leczenie insuliną.

Objawy wysokiego stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) mogą zawierać pragnienie, częste oddawanie moczu, suchość w ustach, sucha swędząca skóra, infekcje skórne i zredukowana wydajność. Objawy te mogą wystąpić, jeśli stężenie cukru we krwi nie jest odpowiednio często kontrolowane, jeśli pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza lub w niektórych sytuacjach obciążających organizm jak infekcje.

W przypadku wystąpienia powyższych uwarunkowań należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli stwierdzono u pacjenta lub w jego rodzinie występowanie dziedzicznego niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej - G6PD (nieprawidłowość krwinek czerwonych), może wystąpić zmniejszenie stężenia hemoglobiny oraz niszczenie krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna). Należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem opisywanego leku.

Lek Gliclagamma MR nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych dostępnych bez recepty, ponieważ mogą one wchodzić w interakcje z lekiem Gliclagamma MR.

Interakcje oznaczają, że leki przyjmowane jednocześnie działają na siebie i mogą wywołać działania niepożądane.

Działanie gliklazydu obniżające stężenie cukru we krwi może być nasilone i objawy niskiego stężenia cukru we krwi mogą wystąpić, jeśli przyjmowane są poniższe leki:

•    inne leki stosowane w przypadku wysokiego stężenia cukru we krwi (doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulina),

•    antybiotyki (sulfonamidy),

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub niewydolności serca (beta-blokery, inhibitory ACE takie jak kaptopryl lub enalapryl),

•    leki stosowane w zakażeniach grzybiczych (mykonazol, flukonazol),

•    leki stosowane w zaburzeniach trawienia oraz owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy (antagoniści receptora H2),

•    leki stosowane w leczeniu depresji (inhibitory MAO),

•    leki przeciwbólowe lub przeciwreumatyczne (fenylbutazon, ibuprofen),

•    leki zawierające alkohol.

Działanie gliklazydu obniżające stężenie cukru we krwi może być osłabione i objawy dużego stężenia cukru we krwi mogą wystąpić, jeśli przyjmowane są poniższe leki:

•    leki stosowane w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego (chlorpromazyna),

•    leki stosowane w stanach zapalnych (kortykosteroidy),

•    leki stosowane w leczeniu astmy (salbutamol podawany dożylnie),

•    leki stosowane w czasie porodu (podawana dożylnie rytodrina i terbutalina),

•    leki stosowane w zaburzeniach piersi, nadmiernego krwawienia miesiączkowego i endometriozy (danazol).

Lek Gliclagamma MR może osłabić krzepnięcie krwi, jeśli stosowany jest jednocześnie z warfaryną (lek stosowany w celu zredukowania krzepnięcia krwi).

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania nowego leku. W przypadku hospitalizacji należy poinformować personel medyczny o leczeniu lekiem Gliclagamma MR.

Stosowanie leku Gliclagamma MR z jedzeniem i piciem

Lek Gliclagamma MR może być przyjmowany z pożywieniem i napojami bezalkoholowymi.

Spożywanie alkoholu nie jest zalecane ponieważ może on zaburzyć w nieprzewidzianym stopniu kontrolę stężenia cukru we krwi prowadząc nawet do śpiączki.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Lek Gliclagamma MR nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży. W przypadku podejrzenia ciąży lub planowania zajścia w ciążę należy skonsultować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem jakiegokolwiek leku.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Gliclagamma MR w okresie karmienia piersią.

Należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zdolność koncentracji i szybkość reakcji może być zaburzona w przypadku obniżenia stężenia cukru we krwi (hipoglikemia), lub w przypadku zbyt wysokiego stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) albo jeśli występują zaburzenia widzenia spowodowane tymi uwarunkowaniami. Należy pamiętać, że może to stanowić niebezpieczeństwo dla pacjenta i innych (np. w czasie prowadzenia pojazdów, czy obsługi maszyn).

Należy zapytać się lekarza, czy można prowadzić pojazdy w przypadku:

•    gdy u pacjenta hipoglikemia występuje często,

•    gdy u pacjenta występuje niewiele objawów ostrzegawczych hipoglikemi lub takie objawy nie występują.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Gliclagamma MR Dawkowanie

Lek Gliclagamma MR należy przyjmować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

Dawka określona jest przez lekarza w zależności od stężenia cukru we krwi i moczu. Zmiany w uwarunkowaniach zewnętrznych (np. zmniejszenie masy ciała, zmiana stylu życia, sytuacje stresowe) lub poprawa stężenia cukru we krwi mogą spowodować zmianę dawki gliklazydu.

Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka na dobę. Zazwyczaj dawka dobowa wynosi od jednej do maksymalnie czterech tabletek na dobę. Zależy to od odpowiedzi na leczenie.

Jeśli zalecona dawka nie powoduje kontroli stężenia cukru we krwi, lekarz może stopniowo zwiększać dawkę. Zazwyczaj odstępy między zwiększeniem dawki wynoszą co najmniej jeden miesiąc.

Lek Gliclagamma MR może być stosowany zamiast innych doustnych leków redukujących stężenie cukru we krwi.

Zawsze należy dokładnie stosować się do zaleceń lekarza.

Jeśli stosowane jest leczenie skojarzone lekiem Gliclagamma MR z metforminą, inhibitorem alfa-glukozydazy lub insuliną, lekarz określi odpowiednią dawkę każdego leku indywidualnie dla pacjenta.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli wystąpi odczucie, że lek Gliclagamma MR działa zbyt mocno lub zbyt słabo.

Sposób i droga podania

Należy przyjmować tabletkę(i) w całości podczas śniadania ze szklanką wody, najlepiej zawsze o tej samej porze dnia. Ważne jest, aby w czasie leczenia lekiem Gliclagamma MR, nie pomijać posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gliclagamma MR

Jeśli przypadkowo zażyje się większą niż zalecana dawkę gliklazydu lub przyjmie się dodatkową dawkę, mogą wystąpić objawy niskiego stężenia cukru we krwi (patrz punkt 2 - objawy hipoglikemii). Należy w takim przypadku od razu spożyć odpowiednią ilość cukru (np. małą tabliczkę glukozy, kostkę cukru, słodki sok lub posłodzoną herbatę). Należy również natychmiast skontaktować się z lekarzem. Tak samo należy postąpić jeśli ktoś inny, np. dziecko przyjmie lek niechcący. Nie należy podawać pokarmów, ani napojów osobom nieprzytomnym.

Ponieważ hipoglikemia może utrzymać się przez pewien czas, ważne jest uważne monitorowanie pacjenta, aż do ustąpienia zagrożenia.

Hospitalizacja może być konieczna jako środek ostrożności. Ciężkie przypadki hipoglikemii w tym utrata świadomości i ciężka niewydolność neurologiczna są nagłymi przypadkami, które wymagają natychmiastowej hospitalizacji.

Pacjent powinien mieć stale zapewnioną opiekę osoby, która jest dobrze poinformowana o jego chorobie i która może zawiadomić lekarza w razie nagłych wypadków.

Pominięcie zastosowania leku Gliclagamma MR

W przypadku pominięcia dawki, należy zażyć kolejna dawkę o stałej porze. Nie należy zwiększać następnej dawki. Nie należy zażywać dodatkowej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gliclagamma MR

W przypadku przerwania leczenia, należy mieć świadomość, że poziom stężenia cukru we krwi może pogorszyć się. Jeśli zmiana leczenia jest konieczna, najpierw należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Gliclagamma MR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podane są według częstości występowania.

Często (u mniej niż 1 na 10pacjentów, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów)

   Hipoglikemia (niskie stężenie cukru we krwi). Objawy hipoglikemii to: potliwość, bladość, głód, nieregularne lub przyspieszone bicie serca i utrata przytomności (patrz punkt 2 „Zanim zastosuje się lek Gliclagamma MR”). Objawy mogą zmniejszać się po spożyciu cukru lub słodzonego napoju lub w następstwie spożycia obfitego posiłku. Jeśli pacjent nie odpowiada na spożycie cukru lub jeśli nie ma z nim kontaktu, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym oddziałem ratowniczym. Nigdy nie należy wkładać niczego do ust osoby nieprzytomnej!

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 1000 pacjentów)

   Ból brzucha

•    Nudności

•    Wymioty

•    Niestrawność

•    Biegunka

•    Zaparcie

Powyższe działania niepożądane są zminimalizowane, jeśli lek Gliclagamma MR przyjmowany jest zgodnie z zaleceniami, razem z posiłkiem.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale więcej niż u jednego na 10 000 pacjentów)

•    Zmniejszenie liczby komórek krwi, w tym krwinek czerwonych (anemia).

•    Zmiany w obrazie krwi (może to powodować bladość, wydłużony czas krwawienia, zasinienia, ból gardła, gorączkę), które zanikają po przerwaniu leczenia.

   Reakcje skórne jak zaczerwienienie, świąd i wysypka. Mogą wystąpić również ostre reakcje skórne.

•    Zmiany w wynikach testów wątrobowych, zmiany w wątrobie (może to powodować zażółcenie skóry

i oczu).

•    Krótkotrwałe zaburzenia wzroku, szczególnie na początku leczenia. Działanie to jest wynikiem zmian

w stężeniu cukru we krwi i zazwyczaj zanikają po zaprzestaniu leczenia.

Tak jak w przypadku innych pochodnych sulfonylomocznika, opisywano bardzo rzadkie przypadki ciężkich zmian w ilości komórek krwi oraz alergiczne zapalenie ścian naczyń krwionośnych. W rzadkich przypadkach obserwowano objawy upośledzenia czynności wątroby (np. żółtaczka), które znikały w większości przypadków po odstawieniu sulfonylomocznika, ale które mogą prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby w pojedynczych przypadkach.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Gliclagamma MR

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Gliclagamma MR po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Warunki przechowywania: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Gliclagamma MR

Substancją czynną jest gliklazyd.

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu.

Substancje pomocnicze:

Wapnia wodorofosforan dwuwodny (E341)

Hypromeloza (E464)

Magnezu stearynian (E470B)

Krzemionka koloidalna bezwodna (E551)

Jak wygląda lek Gliclagamma MR i jak jest pakowany :

Tabletki Gliclagamma MR są białe podłużne z wytłoczonym napisem „G30” po jednej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry i pudełka tekturowe po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180 i 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakować muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71 034 Böblingen Niemcy

Wytwórca:

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstrasse 1 84529 Tittmoning Niemcy

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71 034 Böblingen Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81 Fax: (022) 877 13 70

Ten produkt medyczny jest zarejestrowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Czechy

Węgry

Litwa

Holandia

Polska

Rumunia

Słowacja


Gliclazide GAMMA 30 MR Gliclazide GAMMA 30 mg

Gliclazide GAMMA 30 mg módosított hatóanyagleadású tabletta Gliclazide GAMMA 30 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletès Gliclabore 30 mg, tabletten met gereguleerde afgifte Gliclagamma MR

Gliclazidä GAMMA 30 mg comprimate cu eliberare modificata Gliclazide Gamma 30 mg MR

Data zatwierdzenia ulotki: 25.10.2011

7

Gliclagamma MR

Charakterystyka Gliclagamma mr

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gliclagamma MR, 30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu (Gliclazidum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Białe podłużne tabletki z wytłoczonym napisem „G30” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Cukrzyca insulino niezależna (typ 2) u dorosłych, kiedy dieta, ćwiczenia fizyczne i utrata wagi nie wystarczają, aby kontrolować stężenie glukozy we krwi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Do stosowania wyłącznie u pacjentów dorosłych.

Dawkowanie

Dawka dobowa wynosi od 1 do 4 tabletek na dobę, tj. od 30 mg do 120 mg przyjmowanych doustnie w dawce pojedynczej podczas śniadania.

Zaleca się połykanie tabletek w całości.

W przypadku pominięcia dawki jednego dnia, nie należy zwiększać dawki następnego dnia.

Tak jak w przypadku wszystkich leków hipoglikemizuj ących, dawka powinna być ustalona zgodnie z indywidualną reakcją metaboliczną pacjenta (stężenia glukozy we krwi, HbA1c).

Dawka początkowa:

Zalecana dawka początkowa to 30 mg na dobę.

Jeśli stężenie glukozy we krwi jest kontrolowane, dawka ta może być stosowana w leczeniu podtrzymującym.

Jeśli stężenie glukozy we krwi nie jest odpowiednio kontrolowane, można stopniowo zwiększać dawkę do 60 mg, 90 mg lub 120 mg na dobę. Przerwa między każdym zwiększeniem dawki powinna wynosi co najmniej 1 miesiąc za wyjątkiem pacjentów, u których stężenie glukozy nie zmniejszyło się w końcu drugiego tygodnia leczenia.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 120 mg.

Zmiana leczenia z gliklazydu 80 mg na produkt leczniczy Gliclagamma MR:

1 tabletka gliklazydu 80 mg porównywalna jest do 1 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu produktu leczniczego Gliclagamma MR.

Zmiana leczenia może nastąpić pod warunkiem dokładnego monitorowania krwi.

Zmiana leczenia z innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na produkt leczniczy Gliclagamma MR:

Produkt leczniczy Gliclagamma MR może zastąpić inny doustny lek przeciwcukrzycowy. Podczas przestawiania na leczenie produktem leczniczym Gliclagamma MR, należy wziąć po uwagę dawkowanie i okres półtrwania poprzedniego leku przeciwcukrzycowego.

Okres przejściowy nie jest zazwyczaj potrzebny. Należy zastosować dawkę początkową w wysokości 30 mg i dostosować ją do odpowiedzi pacjenta na leczenie (stężenia glukozy we krwi), tak jak opisano powyżej.

W przypadku przestawiania leczenia z hipoglikemizuj ącej pochodnej sulfonylomocznika o przedłużonym okresie półtrwania, może być konieczne zastosowanie kilkudniowego okresu wolnego od przyjmowania leków w celu uniknięcia działania addytywnego dwóch produktów leczniczych, co może spowodować hipoglikemię. Należy zastosować procedurę opisaną dla rozpoczęcia leczenia, w przypadku zmiany leczenia na leczenie produktem leczniczym Gliclagamma MR, tj. rozpocząć od dawki 30 mg na dobę, a następnie stopniowo zwiększać dawkę w zależności od metabolicznej odpowiedzi na leczenie.

Leczenie skojarzone z innym lekiem przeciwcukrzycowym:

Produkt leczniczy Gliclagamma MR może być stosowany z biguanidami, inhibitorami alfa-glukozydazy lub insuliną.

U pacjentów, którzy nie w pełni odpowiadaj ą na leczenie produktem leczniczym Gliclagamma MR, można rozpocząć skojarzone leczenie insuliną pod ścisłą kontrolą lekarską.

Pacjenci w podeszłym wieku (ponad 65 lat)

U osób w podeszłym wieku produkt leczniczy Gliclagamma MR może być stosowany według takiego samego schematu dawkowania jak u pacjentów poniżej 65 roku życia.

Pacjenci z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek:

Można zastosować taki sam schemat dawkowania jak u pacjentów z normalną czynnością nerek, ale z uważnym monitorowaniem pacjenta. Dane te zostały potwierdzone w badaniach klinicznych.

Pacjenci z ryzykiem hipoglikemii:

Pacjenci, u których występuje ryzyko hipoglikemii:

•    pacjenci niedożywieni lub źle odżywiający się,

•    ciężkie lub niedostatecznie zrównoważone zaburzenia hormonalne (niedoczynność przysadki,

niedoczynność tarczycy, niedobór adrenokortykotropowy),

•    przerwanie długotrwałej i (lub) z wysoką dawką terapii kortykosteroidami,

•    ciężka choroba naczyniowa (ciężka choroba naczyniowa serca, ciężkie upośledzenie tętnicy szyjnej,

tętniak).

Zaleca się dobową dawkę początkową w wysokości 30 mg.

Dzieci i młodzież

Nie ma dostępnych danych dotyczących dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

4.3 Przeciwwskazania

•    znana nadwrażliwość na gliklazyd, inne pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy lub jakąkolwiek z substancji pomocniczych,

•    cukrzyca typu 1,

•    stan przedśpiączkowy w cukrzycy, śpiączka cukrzycowa, kwasica ketonowa,

•    ciężka niewydolność nerek lub wątroby: w takim przypadku zaleca się podawanie insuliny,

•    leczenie z zastosowaniem mikonazolu (patrz punkt 4.5),

•    okres laktacji (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hipoglikemia

Leczenie może być przepisane jedynie w przypadku, kiedy wiadomo, że pacjent przyjmuje regularne posiłki (włączając śniadania). Ważne jest regularne przyjmowanie węglowodanów z powodu zwiększonego ryzyka hipoglikemii, jeśli pierwszy posiłek spożywany jest późno, jeśli przyjmowana jest niewystarczająca ilość pokarmu lub jeśli pokarm ma niską zawartość węglowodanów. Wystąpienie hipoglikemii jest bardziej prawdopodobne podczas stosowania diet niskokalorycznych, wykonywania długich forsownych ćwiczeń fizycznych, spożywania alkoholu lub jeśli stosowane jest leczenie skojarzone z lekami hipoglikemizującymi. Hipoglikemia może wystąpić podczas stosowania sulfonylomocznika (patrz punkt 4.8). Niektóre przypadki mogą trwać długo i mieć ciężki przebieg. Może być konieczna hospitalizacja pacjenta oraz podawanie glukozy trwające kilka dni.

Dokładna selekcja pacjentów dla stosowanej dawki oraz dokładne wytyczne podane pacjentowi są niezbędne, aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii.

Czynniki zwiększające ryzyko hipoglikemii:

•    pacjenci odmawiający lub niezdolni do współpracy z lekarzem (szczególnie pacjenci w podeszłym

wieku),

•    złe odżywianie, nieregularne posiłki, opuszczanie posiłków, głodzenie się lub zmiany diety,

•    nierównowaga między ćwiczeniami fizycznymi, a przyjmowaniem węglowodanów,

•    niewydolność nerek,

•    ciężka niewydolność wątroby,

•    przedawkowanie produktu leczniczego Gliclagamma MR,

•    niektóre zaburzenia endokrynologiczne: zaburzenia tarczycy, niedoczynność przysadki, niewydolność

nadnerczy,

•    jednoczesne przyjmowanie niektórych leków (patrz punkt 4.5).

Niewydolność nerek i wątroby

Farmakokinetyka i (lub) farmakodynamika gliklazydu może być zaburzona u pacjentów z niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek. Epizody hipoglikemiczne występujące u tych pacjentów mogą być wydłużone i dlatego należy podjąć odpowiednie postępowanie.

Informacja dla pacjenta

Należy poinformować pacjenta i jego rodzinę o ryzyku wystąpienia hipoglikemii oraz jej objawach, leczeniu i warunkach jej sprzyjających.

Pacjent powinien być poinformowany o konieczności utrzymywania diety, wykonywania regularnych ćwiczeń fizycznych i wykonywania regularnego monitoringu stężenia glukozy we krwi.

Złe wyniki stężenia glukozy we krwi

Na wyniki stężenia glukozy we krwi u pacjentów przyjmuj ących leki przeciwcukrzycowe mogą mieć wpływ następujące uwarunkowania: gorączka, urazy, infekcje lub zabiegi chirurgiczne. W niektórych przypadkach może być konieczne podanie insuliny.

Skuteczność doustnych leków hipoglikemizuj ących, włączaj ąc gliklazyd może być osłabiona w trakcie trwania leczenia u wielu pacjentów; może to być spowodowane pogłębieniem się cukrzycy lub zredukowaniem odpowiedzi na leczenie. Jest to wtórna niewydolność, którą należy odróżnić od niewydolności pierwotnej, kiedy substancja aktywna jest nieefektywna w leczeniu pierwszego rzutu. Przed stwierdzeniem u pacjenta wtórnej niewydolności należy rozważyć ustalenie odpowiedniej dawki oraz zastosowanie właściwej diety.

Badania laboratoryjne

W celu uzyskania odpowiedniej kontroli poziomu glukozy we krwi zaleca się pomiar stężenia glikozylowanej hemoglobiny. Przydatna jest również samodzielna kontrola poziomu glukozy we krwi.

Leczenie pacjentów z niedoborem G6PD z zastosowaniem pochodnych sulfonylomocznika może prowadzić do niedokrwistości hemolitycznej. Ponieważ gliklazyd należy do chemicznej klasy sulfonylomocznika, należy zachować ostrożność u pacjentów z niedoborem G6PD i należy rozważyć leczenie alternatywne z

zastosowaniem innego leku niż sulfonylomocznik.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Następujące produkty mogą zwiększyć ryzyko hipoglikemii

Skojarzenia przeciwwskazane

• Mikonazol (podanie ogólne, żel doustny śluzówkowy): zwiększenie działania hipoglikemizującego z możliwym powstaniem objawów hipoglikemicznych lub nawet śpiączki.

Skojarzenie nie-zalecane

•    Fenylbutazon (podanie ogólne): zwiększenie działania hipoglikemizuj ącego pochodnych sulfonylomocznika (przesunięcie wiązania z białkami osocza i (lub) redukcja wydalania). Należy stosować inny lek przeciwzapalny lub w przeciwnym wypadku należy ostrzec pacjenta o konieczności dokładnego samodzielnego monitorowania stężenia glukozy we krwi. Jeśli to potrzebne, należy dostosować dawkę w trakcie i po leczeniu lekiem przeciwzapalnym.

•    Alkohol: zwiększa reakcje hipoglikemiczne (poprzez zahamowanie reakcji wyrównawczych), co może prowadzić do śpiączki cukrzycowej. Należy unikać spożywania alkoholu i przyjmowania leków zawierających alkohol.

Skojarzenia wymagające specjalnych środków ostrożności

•    Wzmożenie działania obniżaj ącego stężenie glukozy we krwi i w ten sposób, u niektórych pacjentów, może wystąpić hipoglikemia podczas przyjmowania jednego z poniższych leków: inne leki przeciwcukrzycowe (insulina, akarboza, biguanidy), beta-blokery, flukonazol, inhibitory konwertazy angiotensyny (kaptopril, enalapril), antagoniści receptorów H2, inhibitory monoaminooksydazy, sulfonamidy oraz niesterydowe leki przeciwzapalne.

Następujące produkty mogą powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi

Skojarzenia nie-zalecane

•    Danazol: działanie cukrzycogenne danazolu. Jeśli nie można uniknąć zastosowania substancji czynnej, należy przestrzec pacjenta i podkreślić ważną rolę monitorowania stężenia glukozy we krwi i w moczu. Może być konieczne dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego w trakcie i po leczeniu danazolem.

Skojarzenia wymagające specjalnych środków ostrożności

•    Chlorpromazyna (lek neuroleptyczny): wysokie dawki > 100 mg na dobę chlorpromazyny zwiększa poziom stężenia glukozy we krwi (redukuje uwalnianie insuliny). Należy ostrzec pacjenta i podkreślić ważną rolę monitorowania stężenia glukozy we krwi. Może być konieczne dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego w trakcie i po leczeniu lekiem neuroleptycznym.

•    Glukokortykoidy (podanie ogólne i miejscowe: preparaty dostawowe, podskórne i doodbytnicze) oraz tetrakozaktryn: zwiększenie stężenia glukozy we krwi z możliwą ketozą (zredukowana tolerancja węglowodanów spowodowana glukokortykoidami). Należy ostrzec pacjenta i podkreślić ważną rolę monitorowania stężenia glukozy we krwi, szczególnie na początku leczenia. Może być konieczne dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego w trakcie i po leczeniu glukokortykoidami.

•    Ritodryna, salbutamol, teabutyna: (I.V.) zwiększenie stężenia glukozy we krwi spowodowane działaniem beta-2 agonistów. Należy podkreślić ważną rolę monitorowania stężenia glukozy we krwi. Jeśli potrzebne, należy wprowadzić insulinę.

Skojarzenia, które należy brać pod uwagę

•    Leczenie antykoagulantami (np. warfaryna): Sulfonylomocznik może prowadzić do zwiększenia działania antykoagulantów w trakcie jednoczesnego leczenia. Może być konieczne dostosowanie dawki antykoagulantów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma doświadczeń w stosowaniu gliklazydu w czasie ciąży u ludzi, mimo istnienia danych na temat innych sulfonylomoczników.

W badaniach na zwierzętach, gliklazyd nie wykazywał teratogenności.

Kontrola cukrzycy powinna zostać osiągnięta przed zajściem w ciążę w celu zmniejszenia ryzyka powstania wad wrodzonych powiązanych z niekontrolowaną cukrzycą.

Doustne leki hipoglikemizujące nie są zalecana w okresie ciąży. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy w okresie ciąży jest insulina. Zaleca się zmianę leczenia z doustnych leków hipoglikemizuj ących na insulinę przed zajściem w ciążę lub wkrótce po zajściu w ciążę.

Laktacja

Nie wiadomo, czy gliklazyd lub jego metabolity wydzielane są do mleka ludzkiego. Biorąc pod uwagę ryzyko hipoglikemii noworodków, ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany u matek karmiących.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy ostrzec pacjentów przed objawami hipoglikemii. Pacjenci powinni zachować ostrożność w trakcie prowadzenie pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Na podstawie doświadczeń z gliklazydem i innymi pochodnymi sulfonylomocznika, należy wymienić poniższe działania niepożądane.

Objawy niepożądane podzielono według następujących kategorii:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko


> 1/10;

>    1/100 do < 1/10;

>    1/1000 do < 1/100;

>    1/10000 do < 1/1000; < 10000;

częstość nieznana (do chwili obecnej nie mogła zostać ustalona)

Hipoglikemia

Tak jak w przypadku innych pochodnych sulfonylomocznika, leczenie z zastosowaniem produktu leczniczego Gliclagamma MR może spowodować hipoglikemię jeśli posiłki spożywane są nieregularnie, a szczególnie jeśli posiłki są pomijane. Możliwe objawy hipoglikemii to: ból głowy, intensywne uczucie głodu, nudności, wymioty, zmęczenie, zaburzenia snu, pobudzenie, agresja, zaburzenia koncentracji, zaburzenia świadomości i spowolnienie reakcji, depresja, stan splątania, zaburzenia widzenia i zaburzenia mowy, afazja, drżenie, niedowład, zaburzenia czucia, zawroty głowy, uczucie utraty sił, utrata samokontroli, delirium, konwulsje, płytki oddech, bradykardia, senność, która może przejść w śpiączkę i zejście śmiertelne.

Dodatkowo można zaobserwować oznaki rozregulowania układu adrenergicznego: potliwość, wilgotna skóra, niepokój, tachykardia, nadciśnienie, palpitacje, dusznica bolesna, arytmia serca.

Zazwyczaj objawy te znikaj ą po przyj ęciu węglowodanów (cukier). Jednak sztuczne słodziki nie daj ą spodziewanego efektu. Doświadczenie z innymi pochodnymi sulfonylomocznika wykazują, że hipoglikemia może powtarzać się nawet jeśli środki zapobiegawcze wydają się początkowo skuteczne.

Jeśli epizody hipoglikemii maj ą ciężki przebieg lub przedłużaj ą się, a nawet jeśli są czasowo opanowane przez przyj ęcie cukru, wymagana jest natychmiastowa pomoc lekarska lub nawet hospitalizacja.

Inne działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, nudności , wymioty, niestrawność, biegunka, zaparcia; te działania niepożądane mogą być zminimalizowane lub można ich uniknąć jeśli gliklazyd będzie przyjmowany w czasie śniadania.

Poniższe działania niepożądane występowały rzadziej:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd, pokrzywka, rumień, wysypka liszajowata, odczyny pęcherzowe.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadkie: zmiany w obrazie krwi, które mogą zawierać anemię, leukopenię, trombocytopenię, granulocytopenię. Działania te są zazwyczaj przejściowe i znikają po zaprzestaniu leczenia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych (AST, ALT, fosfataza zasadowa), zapalenie wątroby (pojedyncze przypadki). Należy przerwać leczenie jeżeli pojawi się żółtaczka cholestatyczna.

Zaburzenia oka

Przej ściowe zaburzenia widzenia mogą wystąpić szczególnie na początku leczenia z powodu zmian w stężeniu glukozy we krwi.

Działania charakterystyczne dla tej kategorii

Przypadki erytrocytopenii, agranulocytozy, anemii hemolitycznej, pancytopenii i alergiczne zapalenia naczyń opisywane były dla innych pochodnych sulfonylomocznika.

W przypadku innych pochodnych sulfonylomocznika obserwowano również przypadki podniesienia poziomu enzymów wątrobowych i nawet upośledzenie czynności wątroby (np. cholestaza, żółtaczka) oraz zapalenie wątroby ustępujące po odstawieniu sulfonylomocznika lub prowadzące, w odosobnionych przypadkach, do zagrażającej życiu niewydolności wątroby.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie sulfonylomocznika może prowadzić do hipoglikemii.

Łagodne objawy hipoglikemii, bez utraty przytomności lub bez objawów neurologicznych, muszą być skorygowane przez przyj ęcie węglowodanów, dostosowanie dawki i (lub) zmianę diety. Należy kontynuować ścisły monitoring, aż do momentu stwierdzenia przez lekarza, że pacjent jest poza wszelkim ryzykiem.

Możliwe są ciężkie reakcje hipoglikemiczne, ze śpiączką, drgawkami lub innymi zaburzeniami neurologicznymi i muszą być traktowane jako przypadki nagłe wymagające natychmiastowej hospitalizacji. Jeśli zdiagnozowana jest lub podejrzewana śpiączka cukrzycowa, pacjent powinien otrzymać szybkie wstrzyknięcie dożylne z 50 ml skoncentrowanego roztworu glukozy (20 do 30%). Następnie należy kontynuować infuzje z bardziej rozcieńczonego roztworu (10%) do momentu, aż utrzymywać się będzie stężenie glukozy we krwi powyżej 1 g/l. Pacjent powinien być ściśle monitorowany i w zależności od jego stanu, lekarz zadecyduje o konieczności dalszego monitoringu.

Dializa nie przynosi efektu z powodu silnego wiązania gliklazydu z białkami.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne sulfonylomocznika Kod ATC: A10BB09

Gliklazyd jest doustną aktywną substancją przeciwcukrzycową hipoglikemizującą pochodną sulfonylomocznika, różniącą się od innych pokrewnych substancji przez N-zawartość heterocyklicznego pierścienia z wiązaniem endocyklicznym.

Gliklazyd redukuje stężenie glukozy we krwi poprzez stymulację wydzielania insuliny z P-komórek wyspy trzustkowej Langerhansa. Zwiększenie poposiłkowego stężenia insuliny i wydzielania C-peptydu utrzymuje się w ciągu dwóch lat po zakończeniu leczenia.

Oprócz powyższych właściwości metabolicznych, gliklazyd ma właściwości naczyniowe.

Działanie na uwalnianie insuliny

W cukrzycy typu 2, gliklazyd wznawia szczytowe wydzielanie insuliny w odpowiedzi na bodziec glikemiczny i zwiększa drugą fazę wydzielania insuliny. Znaczące zwiększenie w odpowiedzi insulinowej obserwowane jest w odpowiedzi na stymulację spowodowaną posiłkiem lub podaniem glukozy.

Właściwości naczyniowe

Gliklazyd zmniejsza mikrotrombozę dwóch mechanizmów, które mogą pojawić się jako komplikacje cukrzycy:

•    częściowe zahamowanie adherencji i agregacji płytek, ze zmniejszeniem aktywności markerów płytek (beta tromboglobulina, tromboksan B2)

•    działanie na aktywność fibrynolityczną śródbłonka naczyniowego ze wzrostem aktywności tPA (tkankowy aktywator plazminogenu)

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Stężenie w osoczu wzrasta stopniowo w ciągu pierwszych 6 godzin, osiągając poziomą część wykresu, która utrzymywana jest od szóstej do dwunastej godziny po podaniu.

Niska jest indywidualna zmienność.

Gliklazyd wchłaniany jest całkowicie. Spożywanie pokarmów nie wpływa na współczynnik i stopień wchłaniania.

Związek między podawaną dawką powyżej 120 mg i powierzchnią pod krzywą czasu koncentracji jest liniowy.

Wiązanie z białkami osocza wynosi około 95%.

Gliklazyd metabolizowany jest głównie w wątrobie i wydzielany jest z moczem: mniej niż 1% niezmienionej formy wykryto w moczy. Nie wykryto aktywnych metabolitów w osoczu.

Okres półtrwania gliklazydu wynosi między 12, a 20 godzin.

Wielkość dystrybucji wynosi około 30 litrów.

Nie obserwowano klinicznie znaczących zmian w farmakokinetyce u pacjentów w podeszłym wieku. Pojedyncza dawka dobowa produktu leczniczego Gliclagamma MR utrzymuje efektywne stężenie gliklazydu w osoczu przez 24 godziny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bazuj ąc na konwencjonalnych badaniach nad toksycznością i genotoksyczności dawki powtarzaj ącej się, dane przedkliniczne nie wykazują specjalnego niebezpieczeństwa dla ludzi. Nie przeprowadzono długoterminowych badań rakotwórczości. W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano zmian teratogennych; zaobserwowano natomiast mniejszą wagę płodów u zwierząt otrzymuj ących dawki 25 razy większe niż maksymalna zalecana dawka u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wapnia wodorofosforan dwuwodny (E341)

Hypromeloza (E464)

Magnezu stearynian (E470B)

Krzemionka koloidalna bezwodna (E551)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 36 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku

7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180, 500 tabletek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71 034 Böblingen Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie numer 18164

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.04.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.02.2013

8

Gliclagamma MR