+ iMeds.pl

Glimegamma 3 mgUlotka Glimegamma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Glimegamma

1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, tabletki

(Glimepiridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Glimegamma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glimegamma

3.    Jak stosować lek Glimegamma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Glimegamma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1.    Co to jest lek Glimegamma i w jakim celu się go stosuje

Glimegamma jest lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi (należącym do grupy doustnych leków przeciwcukrzycowych). Glimegamma należy do grupy leków obniżających stężenie cukru we krwi zwanych pochodnymi sulfonylomocznika. Glimegamma powoduje zwiększenie wydzielania insuliny z trzustki. Insulina powoduje obniżenie stężenia cukru we krwi.

Glimegamma stosowana jest w niektórych formach cukrzycy (cukrzyca typu 2), jeśli dieta, ćwiczenia fizyczne i zmniejszenie masy ciała nie przynoszą odpowiednich rezultatów.

Należy poinformować lekarza, jeśli po zastosowaniu leku pacjent nie odczuwa poprawy lub poczuje się gorzej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glimegamma Kiedy nie stosować leku Glimegamma:

•    w przypadku alergii na glimepiryd lub inne leki z tej samej grupy (pochodne sulfonylomocznika lub sulfonamidy) lub którykolwiek ze składników leku wymienionych w punkcie 6;

•    w przypadku ciężkiego upośledzenia czynności nerek;

•    w przypadku ciężkiego upośledzenie czynności wątroby;

•    w przypadku insulinozależnej cukrzycy typu 1.;

•    w przypadku cukrzycowej kwasicy ketonowej (powikłanie cukrzycy, w którym zwiększa się stężenie kwasu we krwi, a - objawy obejmują zmęczenie, nudności, częste oddawanie moczu i sztywność mięśni);

•    w przypadku śpiączki cukrzycowej (senność i utrata świadomości z powodu wysokiego stężenia cukru we krwi).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania stosowania leku Glimegamma należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w następujących przypadkach:

•    Jeśli u pacjenta wystąpił uraz, pacjent przeszedł zabieg chirurgiczny, zakażenie z gorączką lub inne zdarzenie związane ze stresem; w takim przypadku konieczna może być czasowa zmiana leczenia.

• Jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby lub nerek.

Obniżenie poziomu hemoglobiny oraz spadek liczby czerwonych krwinek (anemia hemolityczna) może wystąpić u pacjentów z niedoborem enzymu G6PD.

Ważna informacja dotycząca hipoglikemii (niski poziom cukru we krwi)

W czasie pierwszych kilku tygodni leczenia może zwiększyć się ryzyko obniżenia poziomu cukru we krwi (hipoglikemia), dlatego ważne jest dokładne badanie przez lekarza. Należy zapoznać się z informacjami poniżej dotyczącymi hipoglikemii, jej objawów i leczenia.

Poniższe czynniki mogą zwiększać ryzyko wystąpienia hipoglikemii:

•    nieregularne spożywanie posiłków lub pomijanie posiłków

•    głodówka

• niedożywienie

•    zmiany diety

•    brak równowagi między wysiłkiem fizycznym, a spożyciem węglowodanów

•    spożycie alkoholu, szczególnie wraz z pomijaniem posiłków

•    jednoczesne przyjmowanie innych leków lub preparatów medycyny naturalnej (patrz punkt poniżej: Lek Glimegamma a inne leki.)

•    przyjmowanie wysokich dawek glimepirydu

•    zaburzenie czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego (zaburzenia tarczycy, przysadki mózgowej lub kory nadnerczy)

•    zaburzenie czynności nerek

•    ciężkie zaburzenie czynności wątroby.

Jeśli u pacjenta występuje niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia), mogą wystąpić następujące objawy:

ból głowy, napady głodu, skurcze, wyczerpanie, nudności, wymioty, spowolnienie, senność, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, agresja, zaburzenia koncentracji, zmniejszona czujność i czas reakcji, depresja, stan splątania, zaburzenia mowy i widzenia, utrata mowy, drżenie, niedowład, zaburzenia czucia, zawroty głowy, bezradność.

Mogą wystąpić również poniższe objawy: nadmierna potliwość, wilgotna skóra, niepokój, przyspieszone bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, nagły ostry ból w piersiach, który może promieniować do innych części ciała (dusznica bolesna) oraz arytmia serca.

Jeśli poziom cukru we krwi nadal spada, u pacjenta może wystąpić splątanie (majaczenie), drgawki, utrata samokontroli, płytki oddech, spowolnienie akcji serca, utrata przytomności. Kliniczny obraz znacznego spadku poziomu cukru we krwi może przypominać udar.

Leczenie hipoglikemii

W większości przypadków oznaki obniżonego poziomu cukru we krwi znikają szybko po spożyciu jakiegokolwiek cukru np. cukru gronowego, kostki cukru, słodkiego soku, posłodzonej herbaty.

Dlatego zawsze należy nosić przy sobie cukier (np. kostki cukru). Należy pamiętać, że słodziki nie są skuteczne. Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli spożycie cukru nie przynosi rezultatów i objawy powracaj ą.

Badania diagnostyczne

Poziom stężenia cukru we krwi lub moczu powinien być regularnie sprawdzany. Lekarz może zalecić również badania krwi sprawdzające liczbę komórek krwi i czynność wątroby.

Objawy obniżenia poziomu cukru we krwi mogą nie występować, mogą być prawie niewidoczne lub wolno się rozwijać. Może to występować u pacjentów w podeszłym wieku, którzy przyjmują inne leki (np. te działające na centralny układ nerwowy i betablokery). Może to występować również w przypadku niektórych zaburzeń czynności układu hormonalnego (np. zaburzenia tarczycy, przysadki mózgowej lub kory nadnerczy). Zaburzenie czynności wątroby może wpływać na proces kontrregulacji (wyrównania).

W sytuacjach stresowych (np. wypadki, zabiegi chirurgiczne z ostrych wskazań, zakażenia przebiegające z gorączką itd.) może być wskazana czasowa zmiana leczenia na insulinę.

Oznaki podwyższonego poziomu cukru we krwi (hiperglikemia - może wystąpić w przypadku, kiedy glimepiryd niewystarczaj ąco obniżył poziom cukru we krwi, jeśli pacjent nie stosuje się do planu leczenia lub w sytuacjach stresowych) mogą obejmować pragnienie, częste oddawanie moczu, suchość w ustach i świąd wysuszonej skóry, infekcje grzybicze lub infekcje skóry. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Informacje dotyczące stosowania leku Glimegamma u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat są ograniczone. Dlatego nie zaleca się stosowania leku Glimegamma w tej grupie pacjentów.

Lek Glimegamma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.Lekarz może zalecić zmianę dawki leku Glimegamma, jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą osłabić lub wzmocnić działanie leku Glimegamma na poziom cukru we krwi.

Następujące leki mogą nasilić działanie leku Glimegamma, prowadząc do zbytniego obniżenia stężenia glukozy we krwi (co może spowodować hipoglikemię):

-    inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np. insulina, metformina)

-    leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych (tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolony, klarytromycyna)

-    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. fenylbutazon, azapropazon, oksyfenbutazon, salicylany)

-    leki przeciwgruźlicze (kwas p-mino-salicylowy)

- leki stosowane w zakażeniach dróg moczowych (jak długo działające sulfonamidy)

-    leki stosowane w celu rozbudowy mięśni (anaboliki)

-    leki hamujące krzepnięcie krwi (pochodne kumaryny takie jak warfaryna)

-    leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej (np. testosteron)

-    leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE)

-    leki przeciwarytmiczne stosowane w nieprawidłowym rytmie serca (dizopiramid)

-    leki zwane sympatolikami stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia, niewydolności serca lub przerostu gruczołu krokowego

-    leki stosowane w depresji (fluoksetyna, inhibitory MAO)

-    leki stosowane w celu obniżenia wagi (fenfluramina)

-    leki obniżaj ące poziom cholesterolu (fibraty)

-    leki przeciwnowotworowe (cyklofosfamid, trofosfamid i ifosfamid)

-    leki stosowane w leczeniu alergii np. kataru siennego (tritokwalina)

-    leki zwiększające przepływ krwi (pentoksyfilina)

-    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, allopurinol, sulfinpyrazon).

Działanie leku Glimegamma obniżające poziom glukozy we krwi może być osłabione i poziom cukru może wzrosnąć, jeśli stosowany jest jednocześnie jeden z poniższych leków:

-    leki zawierające żeńskie hormony płciowe (estrogeny i progestageny)

-    leki wspierające wydzielanie moczu (saluretyki, diuretyki tiazydowe)

-    leki stosowane w stymulowaniu tarczycy (jak lewotyroksyna)

-    leki stosowane w leczeniu alergii i stanów zapalnych (glikokortykoidy)

-    leki stosowane w leczeniu ciężkich zaburzeń umysłowych (chloropromazyna i pochodne fenotiazyny)

-    leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina)

- leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i obniżające stężenie cukru we krwi (diazoksyd)

-    leki stosowane w leczeniu zakażeń i gruźlicy (rifampicyna)

-    leki stosowane w leczeniu niskiego stężenia cukru we krwi (glukagon)

-    leki uspokajające i nasenne (barbiturany)

-    leki stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia w oku (acetazolamid)

-    leki zwiększające bicie serca, stosowane w leczeniu astmy, niedrożności nosa, kaszlu i przeziębienia, stosowane w celu zmniejszenia masy ciała lub stosowane w sytuacji zagrożenia życia (adrenalina i symaptykomimetyki)

-    leki stosowane w leczeniu dużego stężenia cholesterolu (kwas nikotynowy)

-    leki stosowane długoterminowo w leczeniu zaparć (leki przeczyszczające).

Następujące leki mogą nasilić lub osłabić działanie leku Glimegamma obniżające stężenie cukru we krwi:

-    leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka lub dwunastnicy (antagoniści receptora H2)

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub niewydolności serca (betablokery, klonidyna, guanetydyna i rezerpina). Mogą one również pogorszyć objawy hipoglikemii i dlatego należy przyjmować je pod ścisłą kontrolą lekarza.

Lek Glimegamma może wzmocnić lub osłabić działanie leków hamujących krzepnięcie krwi (pochodne kumaryny takie j ak warfaryna).

Lek Glimegamma z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Lek Glimegamma należy przyjmować w pojedynczej dawce, krótko przed lub w trakcie śniadania lub pierwszego dużego posiłku w ciągu dnia. Tabletki należy połykać w całości (nie rozgryzając), z wystarczającą ilością wody (co najmniej 54 szklanki).

Alkohol może wzmocnić lub zmniejszyć zdolność leku Glimegamma do obniżania poziomu cukru we krwi w nieokreślony sposób.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Glimegamma nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Lek Glimegamma przenika do mleka ludzkiego. Lek Glimegamma nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zdolność do koncentracji i szybkość reakcji mogą być upośledzone jeśli poziom cukru we krwi obniży się (hipoglikemia) lub wzrośnie (hiperglikemia) lub jeśli wystąpią zaburzenia widzenia jako wynik tych uwarunkowań. Należy mieć na uwadze, że może stanowić to zagrożenie dla pacjenta lub innych (np. w czasie prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn). Należy zapytać się z lekarza, czy można prowadzić samochód jeśli:

•    u pacj enta hipoglikemia występowała czę sto

•    u pacjenta objawy hipoglikemii występują rzadko lub wcale nie występują.

Lek Glimegamma zawiera laktozę.

Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Lek Glimegamma 6 mg zawiera barwnik żółcień pomarańczowa FCF (E110), który może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Glimegamma

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku

Lek Glimegamma należy przyjmować doustnie krótko przed pierwszym posiłkiem w ciągu dnia (zazwyczaj przed śniadaniem). Jeśli pacjent nie je śniadania, należy przyjmować lek Glimegamma według zaleceń lekarza. Ważne jest, aby nie pomijać posiłków w trakcie leczenia glimepirydem.

Lek Glimegamma należy połykać popijaj ąc co najmniej połową szklanki wody. Nie należy żuć ani rozkruszać tabletek.

Dawkowanie

Dawkę początkową ustala lekarz indywidualnie na podstawie stanu pacjenta oraz wyników badań cukru we krwi i moczu. Nie należy przyjmować większej dawki niż przepisana przez lekarza.

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 1 mg glimepirydu na dobę. Jeśli dawka jest skuteczna, można pozostać przy takiej dawce. W przypadku braku zadowalającej skuteczności, lekarz może zwiększyć dawkę po 1-2 tygodniach leczenia do 2, 3 lub 4 mg glimepirydu na dobę. Jeśli skuteczność jest odpowiednia, należy zachować stosowane dotychczas dawkowanie. Maksymalna zalecana dawka wynosi 6 mg glimepirydu na dobę.

Można zastosować leczenie skojarzone z zastosowaniem glimepirydu i metforminy lub glimepirydu i insuliny. W takim przypadku lekarz określi odpowiednie dawki glimepirydu, metforminy lub insuliny indywidualnie dla każdego pacjenta.

Należy poinformować lekarza o zmianach masy ciała, zmianie stylu życia lub jeśli pacjent pozostaje w stresujących sytuacjach (np. po wypadku) ponieważ może to wymagać konieczności zmiany dawkowania.

W przypadku wrażenia, że lek Glimegamma działa za słabo lub za mocno nie należy samodzielnie zmieniać dawki, lecz skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glimegamma

Jeśli zdarzy się przyj ęcie zbyt dużej dawki glimepirydu lub zażycie dodatkowej dawki, istnieje ryzyko zbytniego obniżenia poziomu cukru we krwi (objawy hipoglikemii, patrz punkt 2), należy w takim przypadku spożyć cukier (np. cukier gronowy, kostkę cukru, słodki sok, posłodzoną herbatę) i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli lek zostanie przyj ęty przez pomyłkę przez dziecko, należy kontrolować ilość podawanego cukru w celu uniknięcia wystąpienia niebezpiecznej hipoglikemii.

Osobom w stanie utraty świadomości nie należy podawać jedzenia ani picia.

Ponieważ stan niskiego poziomu cukru we krwi może utrzymać się przez jakiś czas, pacjent powinien być pod obserwacj ą aż do momentu, kiedy nie ma już niebezpieczeństwa. Może być konieczna hospitalizacja, także jako środek ostrożności.

Należy pokazać lekarzowi opakowanie leku, aby lekarz wiedział jaki lek zastosowano.

Ciężkie przypadki obniżenia poziomu cukru we krwi z towarzyszącą utratą świadomości i poważną niewydolnością neurologiczną wymagaj ą natychmiastowej pomocy medycznej i przyj ęcia do szpitala. W otoczeniu pacjenta powinna być osoba, która może zawiadomić lekarza w nagłym przypadku.

Pominięcie zastosowania leku Glimegamma

Nie należy zażywać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zażyć następną tabletkę o ustalonej porze, zgodnie z zaleconym leczeniem.

Przerwanie stosowania leku Glimegamma

W przypadku przerwania leczenia lub zaprzestania stosowania leku, należy wiedzieć, że obniżenie poziomu cukru we krwi nie wystąpi oraz że choroba ponownie nasili się. Jeśli konieczna jest jakakolwiek zmiana w leczeniu, należy przede wszystkim skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią pytania lub wątpliwości dotyczące stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy bezzwłocznie poinformować lekarza, jeśli wystąpią następujące objawy:

• Reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często połączone z wysypką), które mogą rozwinąć się w poważne reakcje alergiczne z trudnościami w oddychaniu, spadkiem ciśnienia krwi i czasem we wstrząs.

• Zaburzona czynność wątroby, w tym zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie wątroby lub niewydolność wątroby.

• Alergia (nadwrażliwość) skórna jak świąd, wysypka, pokrzywka i zwiększona wrażliwość na światło słoneczne. Niektóre łagodne reakcje alergiczne mogą rozwinąć się w ciężkie reakcje alergiczne.

•    Ciężka hipoglikemia w tym utrata przytomności, drgawki, śpiączka.

Niektórzy pacjenci odczuwali następujące działania niepożądane w trakcie stosowania leku Glimegamma: Rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

•    Zbyt silne obniżenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia); patrz punkt 2Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Zmniejszenie liczby komórek krwi:

o płytek krwi (co zwiększa ryzyko krwawienia i zasinień) o krwinek białych (co zwiększa ryzyko powstawania zakażeń)

o krwinek czerwonych (co powoduje, że skóra jest blada, a pacjent odczuwa osłabienie lub duszność). Objawy te ustępuj ą zazwyczaj po zaprzestaniu stosowania leku Glimegamma.

Bardzo rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 10000 pacjentów)

•    Reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką), które mogą rozwinąć się w poważne reakcje alergiczne z trudnościami w oddychaniu, spadkiem ciśnienia krwi i czasem we wstrząs. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Zaburzona czynność wątroby, w tym zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie wątroby lub niewydolność wątroby. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Nudności, biegunka, uczucie wypełnienia żołądka, wzdęcia, ból brzucha.

•    Zmniejszenie poziomu sodu we krwi (wykazane w badaniach krwi).

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)

• Może wystąpić alergia skórna (nadwrażliwość) w postaci świądu, wysypki, pokrzywki i zwiększonej wrażliwości na światło słoneczne. Niektóre łagodne reakcje alergiczne mogą rozwinąć się do ciężkiej postaci z utrudnionym połykaniem lub oddychaniem, obrzękiem ust, gardła lub języka. Dlatego nawet jeśli wystąpi jeden z powyższych objawów, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    Reakcje alergiczne na pochodne sulfonylomocznika lub sulfonamidy.

•    Zaburzenia wzroku mogą wystąpić na początku stosowania leku Glimegamma. Związane jest to ze zmianami stężenia cukru we krwi i są to objawy przemijające.

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

• Poważne nie spotykane dotąd krwawienie lub zasinienie podskórne

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Glimegamma

Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy stosować tego leku, jeśli zauważalne są zmiany w wyglądzie leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Glimegamma

Substancj ą czynną leku jest glimepiryd.

Substancje pomocnicze:

Laktoza jednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K30 Magnezu stearynian

Glimegamma 1 mg, tabletki: żelaza tlenek czerwony (E172)

Glimegamma 2 mg, tabletki: żelaza tlenek żółty (E172), indygokarmin, lak (E132)

Glimegamma 3 mg, tabletki: żelaza tlenek żółty (E172)

Glimegamma 4 mg, tabletki: indygokarmin, lak (E132)

Glimegamma 6 mg, tabletki: żółcień pomarańczowa (E110)

Jak wygląda lek Glimegamma i co zawiera opakowanie

Glimegamma 1 mg - Różowe, podłużne tabletki z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Glimegamma 2 mg - Zielone, podłużne tabletki z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Glimegamma 3 mg - Jasnożółte, podłużne tabletki z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Glimegamma 4 mg - Jasnoniebieskie, podłużne tabletki z rowkiem dzielącym po obu stronach. Glimegamma 6 mg - Jasnopomarańczowe, podłużne tabletki z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania po 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71 034 Böblingen Niemcy

Wytwórca:

Specifar S.A.

Mauermann-Arzneimittel KG

1, 28 Octovriou

Heinrich-Knote-Strasse 2

12 351 Ag. Varvara

82343 Pöcking Niemcy


Athens

Grecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09.01.2015

8

Glimegamma

Charakterystyka Glimegamma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Glimegamma, 1 mg, tabletki Glimegamma, 2 mg, tabletki Glimegamma, 3 mg, tabletki Glimegamma, 4 mg, tabletki Glimegamma, 6 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Glimegamma, 1 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 1 mg glimepirydu (Glimepiridum)

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna - 138,95 mg na tabletkę

Glimegamma, 2 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 2 mg glimepirydu (Glimepiridum)

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna - 137,92 mg na tabletkę

Glimegamma, 3 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 3 mg glimepirydu (Glimepiridum)

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna - 136,96 mg na tabletkę

Glimegamma, 4 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 4 mg glimepirydu (Glimepiridum)

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna - 135,85 mg na tabletkę

Glimegamma, 6 mg, tabletki

Każda tabletka zawiera 6 mg glimepirydu (Glimepiridum)

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna - 133,95 mg na tabletkę i Żółcień pomarańczowa FCF (E110) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Glimegamma, 1 mg, tabletki

Różowe, podłużne tabletki o wymiarach około 11 x 5,5 mm, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Glimegamma, 2 mg, tabletki

Zielone, podłużne tabletki o wymiarach około 11 x 5,5 mm, z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Glimegamma, 3 mg, tabletki

Jasnożółte, podłużne tabletki o wymiarach około 11 x 5,5 mm, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszanie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Glimegamma, 4 mg, tabletki

Jasnoniebieskie, podłużne tabletki o wymiarach około 11 x 5,5 mm, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Glimegamma, 6 mg, tabletki

Jasnopomarańczowe, podłużne tabletki o wymiarach około 11 x 5,5 mm, z rowkiem dzielącym po obu stronach. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Glimegamma zalecany jest w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy dieta, ćwiczenia fizyczne i redukcja masy ciała nie są wystarczająco skuteczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Podstawą skutecznego leczenia cukrzycy jest przestrzeganie odpowiedniej diety, regularne ćwiczenia fizyczne jak również rutynowa kontrola stężenia glukozy we krwi i moczu. Doustne środki przeciwcukrzycowe lub insulina nie są skuteczne, jeśli pacjent nie stosuje odpowiedniej diety.

Dawkowanie jest określane w zależności od wyników oznaczeń glukozy we krwi i moczu.

Dawka początkowa wynosi 1 mg glimepirydu na dobę. Jeśli osiągnięta zostanie odpowiednia kontrola, dawkowanie to może pozostać w leczeniu podtrzymującym.

W przypadku braku zadowalającej skuteczności, dawkowanie powinno być zwiększone stopniowo na podstawie wyników kontroli glikemii w odstępach 1-2 tygodniowych między kolejnymi wielkościami dawek do dawki 2 mg, 3 mg lub 4 mg glimepirydu na dobę.

Dla różnych schematów dawkowania dostępne są różne moce produktu leczniczego.

Dawkowanie większe niż 4 mg glimepirydu na dobę daje lepsze wyniki jedynie w wyj ątkowych przypadkach.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 6 mg glimepirydu.

U pacjentów, u których po zastosowaniu maksymalnej dawki dobowej metforminy nie osiągnięto odpowiedniej kontroli, można zastosować jednoczesne podawanie glimepirydu. Podczas leczenia podtrzymującego z zastosowaniem metforminy, leczenie z zastosowaniem glimepirydu powinno rozpocząć się od niskiej dawki, która następnie zwiększana jest do dawki maksymalnej w zależności od pożądanej kontroli stężenia glukozy. Leczenie skojarzone należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza.

U pacjentów, u których po zastosowaniu maksymalnej dawki dobowej produktu Glimegamma nie uzyskano odpowiedniej kontroli, można zastosować jednoczesne podawanie insuliny. Podczas leczenia podtrzymuj ącego z zastosowaniem glimepirydu, leczenie z zastosowaniem insuliny powinno rozpocząć się od małej dawki, która następnie zwiększana jest do dawki maksymalnej w zależności od pożądanej kontroli stężenia glukozy. Leczenie skojarzone należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza.

Jeśli u pacjenta występuje hipoglikemia po przyj ęciu 1 mg glimepirydu na dobę, oznacza to możliwość kontroli glikemii za pomocą samej diety.

Ponieważ poprawa kontroli cukrzycy związana jest z większą wrażliwością na insulinę, w czasie leczenia może zmniejszyć się zapotrzebowanie na glimepiryd. Z tego względu, aby zapobiec wystąpieniu hipoglikemii, konieczne jest rozważenie okresowego zmniejszenia dawki lub odstawienie leczenia. Zmiana dawkowania może być także konieczna w przypadku wystąpienia zmiany masy ciała lub trybu życia pacjenta oraz wystąpienia innych czynników zwiększaj ących ryzyko hipo- lub hiperglikemii.

•    Zastąpienie innych doustnych produktów przeciwcukrzycowych produktem Glimegamma Możliwe jest dokonanie zmiany sposobu leczenia poprzez zastąpienie innych produktów leczniczych przeciwcukrzycowych produktem Glimegamma.

Podczas zmiany stosowanego dotąd produktu leczniczego na produkt Glimegamma, należy uwzględnić dawkę i okres półtrwania uprzednio stosowanych produktów leczniczych. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do preparatów przeciwcukrzycowych o długim okresie półtrwania (np. chloropropamid), zaleca się zastosowanie kilkudniowego okresu „wymywania” produktu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji hipoglikemicznych w wyniku wzajemnego nasilenia działania produktów leczniczych.

Zalecana dawka początkowa wynosi 1 mg glimepirydu na dobę.

W zależności od odpowiedzi, dawka glimepirydu może być zwiększana stopniowo w sposób opisany powyżej.

•    Zastąpienie insuliny produktem leczniczym Glimegamma

W wyjątkowych przypadkach, u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną, może być wskazana zmiana z insuliny na produkt leczniczy Glimegamma. Zmiana musi następować pod ścisłą kontrolą lekarską.

Specjalne grupy pacjentów

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby Patrz punkt 4.3

Dzieci i młodzież

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania glimepirydu u pacjentów w wieku poniżej 8 lat. Dla dzieci w wieku od 8 do 17 lat, istnieją ograniczone dane w stosowaniu glimepirydu w monoterapii (patrz punkt 5.1 i 5.2).

Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci są niewystarczające i dlatego stosowanie u tej grupy pacjentów nie jest zalecane.

Sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Zwykle pojedyncza dawka dobowa glimepirydu jest wystarczająca. Zaleca się przyjmowanie tej dawki bezpośrednio przed śniadaniem lub w trakcie pożywnego śniadania lub - jeśli nie jest jedzone - w trakcie pierwszego dużego posiłku.

W przypadku pominięcia dawki, nie należy zwiększać następnej dawki. Tabletki należy połykać nie rozgryzając ich, popijając odpowiednią ilością płynu.

4.3    Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na substancję, inne pochodne sulfonylomocznika lub sulfonamidy albo na którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1

•    cukrzyca insulinozależna

•    śpiączka cukrzycowa

•    kwasica ketonowa

• ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby. W ciężkich zaburzeniach czynności nerek lub wątroby konieczna jest zmiana na leczenie insuliną.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Glimegamma należy przyjmować krótko przed lub w czasie trwania posiłku.

Jeśli posiłki spożywane są o nieregularnych porach lub pomijane całkowicie, leczenie z zastosowaniem produktu Glimegamma może prowadzić do hipoglikemii. Objawami hipoglikemii mogą być: ból głowy, niepohamowany głód, nudności, wymioty, znużenie, senność, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, agresywność, zaburzenia koncentracji, czujności i czasu reakcji, depresja, dezorientacja, zaburzenia mowy i widzenia, afazja, drżenia, niedowład, zaburzenia czucia, zawroty głowy, bezradność, utrata samokontroli, delirium, drgawki pochodzenia mózgowego, ospałość oraz utrata świadomości do stanu śpiączki włącznie, płytki oddech i zwolnienie akcji serca.

Ponadto obecne mogą być objawy kompensacji adrenergicznej takie jak potliwość, wilgotna skóra, niepokój, przyspieszenie czynności serca, nadciśnienie, kołatanie serca, dławica piersiowa i arytmia.

Kliniczny obraz ciężkiego napadu hipoglikemii może przypominać udar. Objawy zazwyczaj mogą być szybko skorygowane przez podanie węglowodanów (cukru). Sztuczne środki słodzące nie są skuteczne.

Doświadczenia uzyskane podczas stosowania innych pochodnych sulfonylomocznika wskazuj ą, że pomimo początkowego osiągnięcia zamierzonej skuteczności, może nastąpić nawrót hipoglikemii.

Ciężka długotrwała hipoglikemia kontrolowana jedynie czasowo za pomocą zwykle stosowanych ilości cukru, wymaga natychmiastowej interwencji lekarza i niekiedy hospitalizacji.

Czynniki sprzyjaj ące powstawanie hipoglikemii:

•    niechęć lub (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku) niezdolność do współdziałania

•    niedożywienie, nieregularne spożywanie posiłków, pomijanie posiłków lub okresy postu

•    brak równowagi między wysiłkiem fizycznym, a spożyciem węglowodanów

•    zmiana diety

•    spożywanie alkoholu, zwłaszcza z jednoczesnym pomijaniem posiłków

•    zaburzenia czynności nerek

•    ciężkie zaburzenia czynności wątroby

•    przedawkowanie produktu leczniczego Glimegamma

•    niektóre niewyrównane zaburzenia czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego wpływaj ące na metabolizm węglowodanów lub na kompensacyjne wyrównanie hipoglikemii (np. niektóre zaburzenia czynności tarczycy i przedniego płata przysadki mózgowej lub niewydolność kory nadnerczy)

•    jednoczesne podawanie niektórych innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).

Stosowanie produktu leczniczego Glimegamma wymaga regularnego kontrolowania stężenia glukozy we krwi i moczu. Dodatkowo zalecane jest oznaczanie stężenia glikowanej hemoglobiny.

W czasie stosowania produktu leczniczego Glimegamma wymagane jest regularne kontrolowanie czynności wątroby oraz obrazu krwi (szczególnie liczby leukocytów i trombocytów).

W warunkach stresu (np. wypadki, zabiegi chirurgiczne z ostrych wskazań, zakażenia przebiegające z gorączką itd.) może być wskazana czasowa zmiana leczenia na insulinę.

Brak jest doświadczeń ze stosowaniem glimepirydu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby lub u pacjentów dializowanych. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek lub wątroby wskazana jest zmiana na leczenie insuliną.

Leczenie pacjentów z niedoborem G6PD z zastosowaniem pochodnych sulfonylomocznika może prowadzić do anemii hemolitycznej. Ponieważ glimepiryd należy do klasy pochodnych sulfonylomocznika, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niedoborem G6PD oraz należy rozważyć zastosowanie produktów nie będących pochodnymi sulfonylomocznika.

Glimegamma zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Produkt leczniczy Glimegamma 6 mg, tabletki zawiera barwnik żółcień pomarańczowa FCF (E110), który może powodować reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jeśli produkt leczniczy Glimegamma stosowany jest jednocześnie z innymi produktami leczniczymi, może to spowodować niepożądane nasilenie lub osłabienie działania hipoglikemizującego. Dlatego stosowanie innych produktów leczniczych może mieć miejsce tylko za zgodą (lub z przepisu) lekarza.

Glimepiryd metabolizowany jest z udziałem cytochromu P450 2C9 (CYP2C9). Wiadomo, że na metabolizm ten ma wpływ jednoczesne stosowanie leków indukujących izoenzym CYP2C9 (np. ryfampicyna) lub hamujących CYP2C9 (np. flukonazol).

Wyniki z badań interakcji in vivo wykazują, że AUC glimepirydu zwiększa się około dwukrotnie podczas jednoczesnego stosowania flukonazolu, który jest głównym potencjalnym inhibitorem izoenzymu CYP2C9.

Na podstawie doświadczenia z glimepirydem i z innymi pochodnymi sulfonylomocznika należy wymienić poniższe interakcje.

Nasilenie działania zmniejszaj ącego stężenie glukozy we krwi, a co za tym idzie wystąpienie w niektórych przypadkach hipoglikemii, może mieć miejsce w następstwie jednoczesnego przyj ęcia z produktem leczniczym Glimegamma jednego z następuj ących produktów leczniczych:

•    fenylbutazon, azapropazon i oksyfenbutazon

•    insulina i doustne przeciwcukrzycowe produkty lecznicze jak metformina

•    salicylany i kwas p-aminosalicylowy

•    steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe

•    chloramfenikol, niektóre długo działające sulfonamidy, tetracykliny, antybiotyki z grupy chinolonów i klarytromycyna

•    przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny

•    fenfluramina

•    dizopiramid

•    fibraty

•    inhibitory ACE

•    fluoksetyna, inhibitory MAO,

•    allopurinol, probenecyd, sulfinpirazon

•    sympatykomimetyki

•    cyklofosfamid, trofosfamid i ifosfamid

•    mikonazol, flukonazol

•    pentoksyfilina (duże dawki podawane parenteralnie)

•    trytokwalina.

Osłabienie działania obniżaj ącego stężenie glukozy we krwi, a co za tym idzie wystąpienie w niektórych przypadkach zwiększenia stężenia glukozy we krwi może mieć miejsce w następstwie jednoczesnego stosowania jednego z następuj ących leków:

•    estrogeny lub progestageny

•    saluretyki, diuretyki tiazydowe

•    leki stymuluj ące tarczycę, glukokortykoidy

•    pochodne fenotiazyny, chloropromazyna

•    adrenalina i sympatykomimetyki

•    kwas nikotynowy (duże dawki) i pochodne kwasu nikotynowego

•    środki przeczyszczające (długotrwałe stosowanie)

•    fenytoina, diazoksyd

•    glukagon, barbiturany i ryfampicyna

•    acetazolamid.

Antagoniści receptora H2, betablokery, klonidyna i rezerpina mogą prowadzić zarówno do nasilenia jak i do osłabienia działania obniżającego stężenie glukozy we krwi.

Pod wpływem produktów leczniczych o działaniu sympatykolitycznym, takich jak betablokery, klonidyna, guanetydyna i rezerpina, osłabieniu lub zniesieniu mogą ulec objawy wywołanego hipoglikemią kompensacyjnego pobudzenia układu adrenergicznego.

Spożywanie alkoholu może nasilać lub osłabiać hipoglikemizujące działanie glimepirydu w sposób nieprzewidywalny.

Glimepiryd może zarówno nasilać jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ryzyko związane z cukrzycą

Nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi podczas ciąży wiąże się z wyższą częstością występowania wad wrodzonych i umieralności okołoporodowej. Dlatego należy monitorować stężenie glukozy we krwi przez cały okres ciąży, aby zmniejszyć ryzyko teratogenności. W takich przypadkach zaleca się stosowanie insuliny. Pacjentki planuj ące ciążę powinny poinformować o tym lekarza.

Ryzyko związane ze stosowaniem glimepirydu

Nie ma wystarczaj ących danych dotyczących stosowania glimepirydu w czasie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcj ę, związany prawdopodobnie z działaniem farmakologicznym (hipoglikemia) glimepirydu (patrz punkt 5.3).

W konsekwencji nie zaleca się stosowania glimepirydu przez cały okres ciąży.

Jeżeli pacjentka leczona glimepirydem jest w ciąży lub planuje ciążę, należy jak najszybciej zastąpić ten sposób leczenia na terapię insuliną.

Karmienie piersią

Brak jest danych na temat przenikania do mleka ludzkiego. Glimepiryd przenika do mleka szczurów. Ponieważ inne pochodne sulfonylomocznika przenikaj ą do mleka karmiących oraz ze względu na ryzyko hipoglikemii u noworodków, nie zaleca się podczas stosowania glimepirydu karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zdolność pacjentów do koncentracji i szybkość ich reakcji może być upośledzona w następstwie hipoglikemii lub hiperglikemii lub na przykład z powodu zaburzeń wzroku. Może to stwarzać zagrożenie w sytuacjach, gdy zdolności te są szczególnie istotne (np. prowadzenie samochodu lub obsługa maszyn).

Pacjenci powinni być uprzedzeni, że w czasie prowadzenia samochodu powinni unikać sytuacji mogących prowadzić do wystąpienia hipoglikemii. Jest to szczególnie ważne u pacjentów, u których nie występują lub występuj ą w nieznacznym nasileniu objawy początkowe hipoglikemii oraz u pacjentów, u których często występuje hipoglikemia. W takich przypadkach należy rozważyć, czy prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie urządzeń przez pacjenta jest wskazane.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych, które występowały w związku z podawaniem glimepirydu i innych pochodnych sulfonylomocznika wymieniono poniżej według malejącej częstości występowania według klasyfikacji układów i narządów

Częstość występowania: bardzo często    >    1/10;

często    >    1/100    do    <    1/10;

niezbyt często    >    1/1000    do    <    1/100;

rzadko    >    1/10000    do    <    1/1000;

bardzo rzadko    <    10000;

częstość nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:    trombocytopenia, leukopenia, granulocytopenia, agranulocytoza, erytropenia,

niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia, które zwykle ustępują po odstawieniu leczenia.

Częstość nieznana:    ciężka trombocytopenia z liczbą płytek krwi mniejszą niż 10 000/pl i plamica

małopłytkowa

Zaburzenia układu odpornościowego

Bardzo rzadko:    leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych, mogą wystąpić reakcje

nadwrażliwości z możliwością przybrania ciężkiej postaci z dusznością, spadkiem ciśnienia krwi i czasem wstrząsem.

Częstość nieznana:    możliwe jest wystąpienie krzyżowej zdolności wywołania alergii przez pochodne

sylfonylomocznika, sulfonamidy lub podobne substancje.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko:    hipoglikemia.

Reakcje hipoglikemiczne najczęściej występują nagle, mogą być ciężkie i nie zawsze są łatwe do skorygowania. Wystąpienie takich reakcji zależy, podobnie jak w przypadku innych terapii hipoglikemii, od indywidualnych czynników takich jak przyzwyczajenia dietetyczne i dawkowanie (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia oka

Częstość nieznana:    zaburzenia widzenia wynikaj ące ze zmiany stężenia glukozy we krwi mogą wystąpić

szczególnie w początkowym okresie leczenia.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko:    nudności, wymioty, biegunka, uczucie pełności w żołądku, ból brzucha, co

prowadzi rzadko do przerwania leczenia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko:    upośledzenie czynności wątroby (np. cholestaza i żółtaczka), zapalenie wątroby i

niewydolność wątroby

Częstość nieznana:    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana:    reakcje nadwrażliwości ze strony skóry takie jak świąd, wysypka, pokrzywka i

nadwrażliwość na światło.

Badania diagnostyczne:

Bardzo rzadko:    zmniejszenie stężenia sodu we krwi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W wyniku przedawkowania może wystąpić hipoglikemia trwająca od 12 do 72 godzin, która może nawrócić po początkowej poprawie. Objawy mogą nie uwidaczniać się w ciągu pierwszych 24 godzin po zażyciu. W większości przypadków zalecana jest obserwacja w szpitalu. Mogą wystąpić nudności, wymioty i bóle nadbrzusza. Hipoglikemii mogą towarzyszyć objawy neurologiczne takie jak: niepokój ruchowy, drżenia, zaburzenia widzenia, trudności z koordynacją ruchu, senność, śpiączka i drgawki.

Leczenie

Początkowo leczenie polega na ograniczeniu wchłaniania poprzez wywołanie wymiotów, a następnie podanie do wypicia wody lub lemoniady z węglem aktywowanym (adsorbent) oraz siarczanu sodu (środek przeczyszczaj ący). W przypadku przyj ęcia dużej dawki zalecane jest płukanie żołądka, a następnie podanie węgla aktywowanego i siarczanu sodu. W przypadku przedawkowania o ciężkim przebiegu konieczna jest hospitalizacja na oddziale intensywnej opieki medycznej. Należy jak najszybciej podać 50 ml 50% roztworu glukozy, jeśli konieczne poprzez wstrzyknięcie dożylne (bolus), a następnie roztwór 10% w postaci wlewu dożylnego, dokładnie monitorując stężenie glukozy we krwi. Dalsze leczenie jest objawowe.

Dzieci i młodzież

W szczególnych przypadkach, gdy leczenie hipoglikemii dotyczy przypadkowego przyjęcia produktu leczniczego Glimegamma przez niemowlęta i małe dzieci, dawka glukozy musi być dokładnie kontrolowana, aby uniknąć niebezpieczeństwa wystąpienia hiperglikemii. Stężenie glukozy we krwi musi być ściśle monitorowane.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w cukrzycy, doustne leki hipoglikemizujące, pochodne sulfonylomocznika.

Kod ATC: A10B B12

Glimepiryd jest aktywną substancj ą hipoglikemiczną należącą do pochodnych sulfonylomocznika. Może być stosowany w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej.

Działanie glimepirydu polega głównie na stymulowaniu wydzielania insuliny z komórek beta trzustki. Podobnie jak w przypadku innych pochodnych sulfonylomocznika, mechanizm działania związany jest ze zwiększeniem reakcji komórek beta trzustki na fizjologiczny bodziec jakim jest glukoza. Dodatkowo glimepiryd prawdopodobnie działa pozatrzustkowo, co także jest sugerowane w przypadku innych pochodnych sulfonylomocznika.

• Uwalnianie insuliny:

Pochodne sulfonylomocznika wpływaj ą na wydzielanie insuliny zamykaj ąc ATP-zależny kanał potasowy w komórkach beta trzustki. Zamknięcie kanału potasowego powoduje depolaryzację komórki beta i w rezultacie w wyniku otwarcia kanałów wapiennych, zwiększony napływ jonów wapnia do komórki.

Prowadzi to do uwalniania insuliny na drodze egzocytozy.

Glimepiryd wiąże się nietrwale z białkiem błonowym komórek beta, związanym z kanałem potasowym zależnym od ATP. Miejsce wiązania różni się od zwykle zajmowanego przez pochodne sulfonylomocznika.

•    Działanie pozatrzustkowe:

Do pozatrzustkowych skutków działania glimepirydu należy zwiększenie wrażliwości tkanek obwodowych na insulinę oraz zmniejszenie wychwytu insuliny przez wątrobę.

Wychwyt glukozy z krwi do obwodowych tkanek mięśniowych i tłuszczowych odbywa się z udziałem specjalnego białka transportującego zlokalizowanego w błonie komórkowej. Transport glukozy do tych tkanek jest etapem ograniczaj ącym zużytkowanie glukozy. Glimepiryd bardzo szybko zwiększa liczbę aktywnych cząsteczek transportujących glukozę w błonie mięśni i tkanki tłuszczowej, co stymuluje wychwyt glukozy.

Glimepiryd zwiększa aktywność fosfolipazy C specyficznej dla glikozylofosfatydyloinozytolu, co może być związane ze stymulacj ą przez lek lipogenezy i glikogenezy w izolowanych komórkach mięśniowych i tłuszczowych.

Glimepiryd hamuje wytwarzanie glukozy w wątrobie dzięki zwiększeniu wewnątrzkomórkowego stężenia fruktozo-2,6-difosforanu, który hamuje glukoneogenezę.

•    Działanie ogólne

U zdrowych osób, minimalna skuteczna dawka glimepirydu wynosi około 0,6 mg. Działanie glimepirydu jest zależne od dawki i powtarzalne. Podczas stosowania glimepirydu zachowana jest fizjologiczna odpowiedź na intensywne ćwiczenia fizyczne, która polega na zmniejszeniu wydzielania insuliny.

Nie stwierdzono istotnych różnic w działaniu produktu leczniczego podanego na 30 minut przed posiłkiem i bezpośrednio przed posiłkiem. U pacjentów z cukrzycą dobra kontrola metaboliczna utrzymuje się przez 24 godziny po podaniu pojedynczej dawki dobowej.

Pomimo, że hydroksymetabolit glimepirydu powoduje niewielkie, lecz istotne zmniejszenie stężenia glukozy w surowicy zdrowych osób, przyjmuje się, że stanowi to jedynie niewielką część ogólnego działania leku.

•    Leczenie skojarzone z metforminą

W jednym badaniu klinicznym wykazano poprawę kontroli metabolicznej w leczeniu skojarzonym z glimepirydem w porównaniu z leczeniem tylko metforminą u pacjentów, u których kontrola metaboliczna maksymalną dawką dobową metforminy była niezadowalająca.

•    Leczenie skojarzone z insuliną

Dane dotyczące leczenia skojarzonego z insuliną są ograniczone. U pacjentów z niedostatecznie kontrolowaną glikemią maksymalną dawką glimepirydu możliwe jest równoległe rozpoczęcie leczenia insuliną. W dwóch badaniach leczenie skojarzone pozwoliło na osiągnięcie poprawy kontroli metabolicznej tego samego stopnia, jak w przypadku monoterapii insuliną, lecz z zastosowaniem mniejszej średniej dawki insuliny w terapii skojarzonej.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono kontrolowane badania kliniczne (glimepiryd w dawce do 8 mg na dobę lub metformina w dawce 2000 mg na dobę) trwające 24 tygodnie u 285 dzieci (w wieku 8-17 lat) z cukrzycą typu 2.

Zarówno glimepiryd jak i metformina wykazały znaczący spadek HbA1c w stosunku do stanu wyjściowego (glimepiryd - 0,95; se 0,41; metformina - 1,39; se 0,40. Jednak glimepiryd nie osiągnął kryterium nie-niższości do metforminy w znaczeniu zmiany od wartości wyjściowej HbA1c. Różnica w leczeniu wynosiła 0,44% na korzyść metforminy.

Górny zakres (1,05) 95% przedziału ufności dla tej różnicy nie zawierał się w zakresie równoważności, wynoszącej 0,3%. Podczas leczenia glimepirydem nie było wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci, w porównaniu do dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Brak danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

•    Wchłanianie

Po podaniu doustnym biodostępność glimepirydu jest całkowita. Pokarm nie wywiera istotnego wpływu na wchłanianie, poza niewielkim zmniejszeniem szybkości wchłaniania. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie w surowicy (Cmax) osiągane jest po około 2,5 godzinach (ok. 0,3 pg/ml podczas wielokrotnego podawania dawki dobowej 4 mg). Cmax i AUC (pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu) wykazują liniową zależność od dawki.

•    Dystrybucja:

Glimepiryd ma bardzo małą objętość dystrybucji (ok. 8,8 l), w przybliżeniu równą objętości dystrybucji we frakcji albumin, silne wiązanie z białkami (> 99%) oraz mały klirens (około 48 ml/min).

U zwierząt glimepiryd wydzielany jest z mlekiem. Glimepiryd przenika barierę łożyska. Przenikanie przez barierę krew-mózg jest niskie.

•    Biotransformacja i wydalanie:

Średni okres półtrwania w surowicy wynosi 5-8 godzin i ma wpływ na stężenie leku w surowicy w warunkach wielokrotnego podania. Po zastosowaniu dużych dawek okres półtrwania ulega niewielkiemu przedłużeniu.

Po podaniu pojedynczej dawki znakowanego glimepirydu, 58% radioaktywności oznaczono w moczu, a 35% w kale. W moczu nie wykryto niezmienionej substancji. W moczu i kale zidentyfikowano dwa metabolity, pochodzące prawdopodobnie z przemian w wątrobie (głównym enzymem metabolizuj ącym jest CYP2C9): pochodna hydroksylowa i pochodna karboksylowa. Po podaniu doustnym glimepirydu całkowity okres półtrwania metabolitów wynosił odpowiednio 3 do 6 i 5 do 6 godzin.

•    Po podaniu jednorazowym i wielokrotnym nie stwierdzono znaczących różnic w farmakokinetyce glimepirydu, a różnice osobnicze również były bardzo niskie. Nie odnotowano istotnej kumulacji leku.

Specjalne grupy pacjentów

Farmakokinetyka była podobna u kobiet i mężczyzn, jak również u pacjentów młodych i w podeszłym wieku (powyżej 65 lat). U pacjentów z małym klirensem kreatyniny, klirens glimepirydu zwiększał się nieznacznie, a średnie stężenie w surowicy zmniejszało się prawdopodobnie dzięki szybszej eliminacji ze względu na słabsze wiązanie z białkami. Wydalanie obu metabolitów przez nerki było zmniejszone. Nie należy przewidywać zwiększonego ryzyka kumulacji leku w tej grupie pacjentów.

Farmakokinetyka leku podanego 5 pacjentom po zabiegach chirurgicznych na drogach żółciowych, nie choruj ących na cukrzycę, była podobna do stwierdzonej u zdrowych osób.

Dzieci i młodzież

Badania farmakokinetyki, bezpieczeństwa i tolerowania glimepirydu w pojedynczej dawce 1 mg u 30 dzieci (4 dzieci w wieku 10-12 lat i 26 dzieci w wieku 12-17 lat) z cukrzycą typu 2 wykazały, że wartość AUC(0-last), Cmax i t 1/2 są podobne do tych wartości obserwowanych u pacjentów dorosłych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań przedklinicznych zaobserwowane podczas stosowania dawek przewyższaj ących maksymalne dawki stosowane u ludzi maj ą niewielkie zastosowanie w praktyce klinicznej i mogą być spowodowane farmakodynamicznym działaniem (hipoglikemia) substancji czynnej. Wyniki te opierają się na typowych badaniach farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku, takich jak badania toksyczności po podaniu wielokrotnej dawki, genotoksyczności, karcynogenności i wpływu na rozród. Działania niepożądane obserwowane w późniejszych badaniach (obejmujących embriotoksyczność, teratogenność i toksyczny wpływ na rozwój płodu) uważane są za wtórne do hipoglikemii spowodowanej u samic i potomstwa działaniem substancji czynnej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K30 Magnezu stearynian

Glimegamma 1 mg, tabletki: Żelaza tlenek czerwony (E172)

Glimegamma 2 mg, tabletki: Żelaza tlenek żółty (E172), indygokarmin, lak (E132) Glimegamma 3 mg, tabletki: Żelaza tlenek żółty (E172)

Glimegamma 4 mg, tabletki: Indygokarmin, lak (E132)

Glimegamma 6 mg, tabletki: Żółcień pomarańczowa FCF (E110)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Glimegamma 1 mg, tabletki: 2 lata

Glimegamma 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, tabletki: 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania po 30, 60 i 120 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71 034 Böblingen Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie numer 18101/18102/18103/18104/18105

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.04.2011/06.04.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09.01.2015

12

Glimegamma