Imeds.pl

Glimepiride Arrow 3 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Glimepiride Arrow 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, tabletki Glimepiridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Glimepiride Arrow

3.    Jak stosować lek Glimepiride Arrow

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Glimepiride Arrow

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GLIMEPIRIDE ARROW I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Glimepiryd (substancja czynna leku) należy do grupy leków zwanych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, stosowanych w leczeniu cukrzycy. Doustne leki przeciwcukrzycowe kontrolują stężenie cukru we krwi.

Glimepirid jest stosowany w celu kontrolowania stężenia cukru we krwi w cukrzycy insulinoniezależnej (typu 2). Cukrzyca występuje wtedy, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny do kontrolowania stężenia cukru we krwi.

Lekarz przepisze lek Glimepiride Arrow wtedy, gdy odpowiednia dieta, regularne ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie są wystarczająco skuteczne w leczeniu cukrzycy.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK GLIMEPIRIDE ARROW Nie należy stosować leku:

-    jeśli występuje nadwrażliwość na glimepiryd, sulfonylomocznik, inne sulfonamidy oraz na jakikolwiek składnik tabletki,

-    jeśli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik tabletki - wymieniony w punkcie 6, Inne Informacje,

-    cukrzyca zależna od insuliny (typu 1),

-    jeśli występuje kwasica ketonowa (objawy obejmują wolny, głęboki oddech o zapachu owoców, splątanie, częste oddawanie moczu i utratę apetytu),

-    jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby,

-    w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Nie należy stosować leku u pacjenta w śpiączce cukrzycowej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Glimepiride Arrow:

Należy zachować szczególną ostrożność, gdy występują objawy hipoglikemii (zbyt małego

stężenia cukru we krwi). Hipoglikemia może, wystąpić jeśli:

-    opuści się lub opóźni posiłek, zmieni dietę lub pości,

-    spożywa alkohol,

-    zmieni się poziom lub intensywność wysiłku fizycznego,

-    występują poważne choroby nerek lub wątroby, lub inne choroby - np. problemy z tarczycą,

-    w okresie rekonwalescencji po urazie, operacji, gorączce lub innej chorobie, lub po innego rodzaju stresie.

Objawy hipoglikemii obejmują:

ból głowy

■ z aburzenia mowy i wzroku

wielki głód

■ płytki oddech i zwolnione bicie serca

uczucie choroby

■ drżenia

osłabienie lub zawroty głowy

■ drgawki

uczucie utraty kontroli

■ porażenia (utrata czucia)

senność, nieregularny sen, nieświadome omdlenia

■ poty, lepką skórę

niepokój

■ lęk

agresję

■ tachykardia (szybkie bicie serca)

zmniejszoną zdolność koncentracji, czujność lub reakcję alarmową

■ nadciśnienie (podwyższone ciśnienie krwi)

depresję

■ palpitacje serca (silne, nieregularne uderzenia)

splątanie lub inne zaburzenia psychiczne

■ dławica piersiowa (bóle w klatce piersiowej).

Jeśli powyższe objawy się nasilają lub trwają długo, należy natychmiast porozumieć się z lekarzem.

Objawy hipoglikemii mogą szybko ustąpić po spożyciu cukru, niezależnie od postaci cukru (nie mogą to być sztuczne środki słodzące).

Podczas stosowania glimepirydu, należy regularnie monitorować stężenie cukru we krwi oraz wykonywać badania czynnościowe wątroby i krwi.

W pewnych okolicznościach (zabiegi, poważne wypadki, ciężkie infekcje) lekarz może zamienić leczenie glimepirydem na leczenie insuliną.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu obecnie, bądź w przeszłości poniżej wymienionych leków.

Następujące leki przyjęte jednocześnie z glimepirydem, mogą zbyt silnie zmniejszyć stężenie cukru we krwi:

-    inne leki stosowane w cukrzycy (np. insulina, metformina);

-    leki zmniejszające objawy zapalenia (np. fenylbutazon, azapropazon); leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. allopurynol, sulfinpyrazon, probenecyd); leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych (tetracykliny, sulfonamidy, chloramfenikol, chinolony);

-    leki stosowane w leczeniu grzybic (np. flukonazol, mikonazol);

-    leki przeciwzakrzepowe (warfaryna);

-    leki obniżające cholesterol (np. bezafibrat);

-    leki obniżające ciśnienie krwi - inhibitory ACE;

-    inhibitory MAO lub fluoksetyna, stosowane w leczeniu depresji;

-    aspiryna;

-    steroidy anaboliczne;

-    fenfluramina stosowana w celu obniżenia apetytu;

-    lek przeciwhistaminowy - trytokwalina,

-    izofosfamid stosowany w leczeniu raka,

-    petoksyfilina rozszerzająca naczynia krwionośne.

Następujące leki przyjęte jednocześnie z glimepirydem mogą zwiększać stężenie cukru we krwi:

-    leki stosowane w leczeniu padaczki (np. fenytoina);

-    hormonalna terapia zastępcza (np. estrogeny, hormony tarczycy);

-    leki stosowane w psychozach (np. chloropromazyna);

-    ryfampycyna, stosowana w gruźlicy;

-    diazoksyd lub diuretyki (np. bendroflumetiazyd), stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi;

-    acetazolamid - stosowany w jaskrze;

-    barbiturany - leki nasenne;

-    leki przeczyszczające (w przypadku przewlekłego podawania) stosowane w zaparciu;

-    adrenalina - stosowana w leczeniu reakcji alergicznych;

-    kortykosteroidy;

-    kwas nikotynowy - stosowany w celu obniżenia cholesterolu i leki przeczyszczające.

Należy poinformować lekarza o zażywaniu cymetydyny (w celu zmniejszenia kwaśności soku żołądkowego); leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (np. atenololu); klonidyny bądź rezerpiny (w celu obniżenia ciśnienia krwi), ponieważ mogą one nasilić lub osłabić działanie tabletek z glimepirydem. Glimepiryd może zwiększyć lub zmniejszyć działanie leków stosowanych w celu zahamowania krzepnięcia krwi (np. warfaryna).

Leki te nie wykluczają stosowania leku Glimepiride Arrow, tylko lekarz jest w stanie podjąć decyzję najbardziej właściwą dla pacjenta odnośnie stosowania leków.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu obecnie bądź w przeszłości, wszystkich innych leków, łącznie z lekami otrzymanymi bez recepty.

Stosowanie leku Glimepiride Arrow z jedzeniem i piciem:

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą przed lub w trakcie pierwszego posiłku w ciągu dnia.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania glimepirydu, ponieważ może on zmienić działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie należy zażywać leku w okresie ciąży, w przypadku planowania ciąży, albo karmienia piersią.

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek może spowodować zaburzenia widzenia a także senność lub zawroty głowy. Jeśli wystąpią te objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Glimepiride Arrow

Lek Glimepiride Arrow zawiera laktozę (cukier). Jeśli u pacjenta została rozpoznana nietolerancja pewnych cukrów, przed zażyciem leku należy o tym poinformować lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GLIMEPIRIDE ARROW

Zawsze należy stosować lek Glimepiride Arrow tak, jak zalecił lekarz. W przypadku wątpliwości należy porozumieć się z lekarzem.

Zalecane dawki leku są podane poniżej.

Glimepiryd powinien być zażywany przed lub podczas pierwszego posiłku w ciągu dnia. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Początkowo stosuje się glimepiryd w dawce 1 mg raz na dobę. Jeśli dawka ta jest wystarczająca w celu kontrolowania stężenia cukru we krwi - można ją stosować. Jeśli stosując dawkę 1 mg nie można uzyskać prawidłowego stężenia cukru we krwi, lekarz może dawkę zwiększyć do 2 mg, 3 mg lub 4 mg na dobę. Czasami stosuje się dawkę większą aniżeli 4 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 6 mg glimepirydu.

Lek Glimepiride Arrow nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

W przypadku zażycia większej dawki leku Glimepiride Arrow niż zalecana

należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub najbliższego szpitala. Należy ze sobą zabrać opakowanie leku i wszystkie pozostałe tabletki, tak aby lekarz wiedział co zostało zastosowane. W razie przedawkowania leku mogą wystąpić objawy hipoglikemii (patrz punkt 2; Zachować szczególną ostrożność stosując lek Glimepiride Arrow).

W przypadku pominięcia dawki leku Glimepiride Arrow.

Nie należy się przejmować i po prostu opuścić tę dawkę, a następną zażyć w we właściwym czasie. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Glimepiride Arrow, jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego mogą wystąpić.

Wszystkie leki mogą wywoływać reakcje alergiczne, chociaż ciężkie reakcje alergiczne występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów). Należy natychmiast poinformować lekarza lub od razu skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala, jeśli nagle wystąpi świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub swędzenie (szczególnie jeśli dotyczy całego ciała).

Mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, szczególnie na początku leczenia. Jest to wywołane zmianami stężenia cukru we krwi.

Obserwowano także wymienione poniżej działania niepożądane.

Rzadkie działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

Zaburzenia krwi (zwiększenie lub zmniejszenie liczby pewnych rodzajów krwinek), prawdopodobnie spowodowane infekcjami, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej, łatwo występujące siniaki lub krwawienia, uczucie niezwykłego zmęczenia lub bladość powłok

Zbyt małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia). Koniecznie trzeba wiedzieć jakie mogą być objawy hipoglikemii. Jeśli pojawiają się wątpliwości jak je rozpoznać, należy zapytać lekarza lub farmaceuty o więcej informacji na ten temat. Objawy te mogą obejmować zimne poty, zmęczenie, ból głowy, szybkie bicia serca, napady głodu, podrażnienie, nerwowość lub nudności (patrz punkt 2 Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Glimepiride Arrow). Jeśli wystąpi jakikolwiek z wymienionych objawów, należy o tym poinformować lekarza.

Mogą wystąpić obrzęki, wysypka lub czerwone plamki na skórze. Należy poinformować lekarza, jeśli zaobserwuje się powyższe objawy.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności, wymioty, biegunka, uczucie napięcia i pełności w żołądku i ból brzucha, ale są one bardzo rzadkie.

Glimepiryd może działać na wątrobę. Bardzo rzadko mogą wystąpić problemy z wątrobą, takie jak cholestaza, żółtaczka (zażółcenie skóry) lub zapalenie wątroby.

Bardzo rzadko glimepiryd może spowodować zmniejszenie stężenia sodu we krwi; objawiające się splątaniem, nudnościami, podrażnieniem i napadem drgawek.

Mogą również wystąpić reakcje skórne (takie jak świąd i wysypka) lub uczulenie na światło.

Jeśli którekolwiek działanie niepożądane ulegnie nasileniu lub jeśli wystąpi działanie niepożądane nie wymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GLIMEPIRIDE ARROW

Lek Glimepiride Arrow należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Glimepiride Arrow po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie należy przechowywać leku w temperaturze powyżej 250C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Cozawierają tabletki leku Glimepiride Arrow:

Glimepiride Arrow zawiera: 1 mg, 2 mg, 3 mg lub 4 mg glimepirydu jako substancję czynną.

Pozostałymi składnikami leku są: laktoza jednowodna, powidon K 29/32, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian i karboksymetyloskrobia sodowa (typu A).

Jak wyglądają tabletki i opakowanie leku Glimepiride Arrow

Glimepiride Arrow 1 mg to białe lub prawie białe okrągłe tabletki.

Glimepiride Arrow 2 mg, 3 mg, 4 mg są białe lub prawie białe i mają kształt kapsułek. Tabletki są oznakowane „G1” (1 mg), „G2” (2 mg), „G3” (3 mg) i „G4” (4 mg) na jednej stronie i „>” na drugiej stronie.

Lek Glimepiride Arrow jest dostępny w opakowaniach po 20, 30, 50, 60, 90 i 120 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Poland S.A.

Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Wytwórcy:

Medicofarma S.A. ul. Żelazna 58 00-866 Warszawa

Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 4SZ Wielka Brytania

Arrow Pharm (Malta) Limited

62 Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG 3000

Malta

Juta Pharma GmbH Gutenbergstrasse 13 24941 Flensburg Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 2012-12-06

6