+ iMeds.pl

Glimepiride arrow 3 mgUlotka Glimepiride arrow

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Glimepiride Arrow 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, tabletki Glimepiridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Glimepiride Arrow

3.    Jak stosować lek Glimepiride Arrow

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Glimepiride Arrow

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GLIMEPIRIDE ARROW I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Glimepiryd (substancja czynna leku) należy do grupy leków zwanych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, stosowanych w leczeniu cukrzycy. Doustne leki przeciwcukrzycowe kontrolują stężenie cukru we krwi.

Glimepirid jest stosowany w celu kontrolowania stężenia cukru we krwi w cukrzycy insulinoniezależnej (typu 2). Cukrzyca występuje wtedy, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny do kontrolowania stężenia cukru we krwi.

Lekarz przepisze lek Glimepiride Arrow wtedy, gdy odpowiednia dieta, regularne ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie są wystarczająco skuteczne w leczeniu cukrzycy.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK GLIMEPIRIDE ARROW Nie należy stosować leku:

-    jeśli występuje nadwrażliwość na glimepiryd, sulfonylomocznik, inne sulfonamidy oraz na jakikolwiek składnik tabletki,

-    jeśli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik tabletki - wymieniony w punkcie 6, Inne Informacje,

-    cukrzyca zależna od insuliny (typu 1),

-    jeśli występuje kwasica ketonowa (objawy obejmują wolny, głęboki oddech o zapachu owoców, splątanie, częste oddawanie moczu i utratę apetytu),

-    jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby,

-    w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Nie należy stosować leku u pacjenta w śpiączce cukrzycowej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Glimepiride Arrow:

Należy zachować szczególną ostrożność, gdy występują objawy hipoglikemii (zbyt małego

stężenia cukru we krwi). Hipoglikemia może, wystąpić jeśli:

-    opuści się lub opóźni posiłek, zmieni dietę lub pości,

-    spożywa alkohol,

-    zmieni się poziom lub intensywność wysiłku fizycznego,

-    występują poważne choroby nerek lub wątroby, lub inne choroby - np. problemy z tarczycą,

-    w okresie rekonwalescencji po urazie, operacji, gorączce lub innej chorobie, lub po innego rodzaju stresie.

Objawy hipoglikemii obejmują:

ból głowy

■ z aburzenia mowy i wzroku

wielki głód

■ płytki oddech i zwolnione bicie serca

uczucie choroby

■ drżenia

osłabienie lub zawroty głowy

■ drgawki

uczucie utraty kontroli

■ porażenia (utrata czucia)

senność, nieregularny sen, nieświadome omdlenia

■ poty, lepką skórę

niepokój

■ lęk

agresję

■ tachykardia (szybkie bicie serca)

zmniejszoną zdolność koncentracji, czujność lub reakcję alarmową

■ nadciśnienie (podwyższone ciśnienie krwi)

depresję

■ palpitacje serca (silne, nieregularne uderzenia)

splątanie lub inne zaburzenia psychiczne

■ dławica piersiowa (bóle w klatce piersiowej).

Jeśli powyższe objawy się nasilają lub trwają długo, należy natychmiast porozumieć się z lekarzem.

Objawy hipoglikemii mogą szybko ustąpić po spożyciu cukru, niezależnie od postaci cukru (nie mogą to być sztuczne środki słodzące).

Podczas stosowania glimepirydu, należy regularnie monitorować stężenie cukru we krwi oraz wykonywać badania czynnościowe wątroby i krwi.

W pewnych okolicznościach (zabiegi, poważne wypadki, ciężkie infekcje) lekarz może zamienić leczenie glimepirydem na leczenie insuliną.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu obecnie, bądź w przeszłości poniżej wymienionych leków.

Następujące leki przyjęte jednocześnie z glimepirydem, mogą zbyt silnie zmniejszyć stężenie cukru we krwi:

-    inne leki stosowane w cukrzycy (np. insulina, metformina);

-    leki zmniejszające objawy zapalenia (np. fenylbutazon, azapropazon); leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. allopurynol, sulfinpyrazon, probenecyd); leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych (tetracykliny, sulfonamidy, chloramfenikol, chinolony);

-    leki stosowane w leczeniu grzybic (np. flukonazol, mikonazol);

-    leki przeciwzakrzepowe (warfaryna);

-    leki obniżające cholesterol (np. bezafibrat);

-    leki obniżające ciśnienie krwi - inhibitory ACE;

-    inhibitory MAO lub fluoksetyna, stosowane w leczeniu depresji;

-    aspiryna;

-    steroidy anaboliczne;

-    fenfluramina stosowana w celu obniżenia apetytu;

-    lek przeciwhistaminowy - trytokwalina,

-    izofosfamid stosowany w leczeniu raka,

-    petoksyfilina rozszerzająca naczynia krwionośne.

Następujące leki przyjęte jednocześnie z glimepirydem mogą zwiększać stężenie cukru we krwi:

-    leki stosowane w leczeniu padaczki (np. fenytoina);

-    hormonalna terapia zastępcza (np. estrogeny, hormony tarczycy);

-    leki stosowane w psychozach (np. chloropromazyna);

-    ryfampycyna, stosowana w gruźlicy;

-    diazoksyd lub diuretyki (np. bendroflumetiazyd), stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi;

-    acetazolamid - stosowany w jaskrze;

-    barbiturany - leki nasenne;

-    leki przeczyszczające (w przypadku przewlekłego podawania) stosowane w zaparciu;

-    adrenalina - stosowana w leczeniu reakcji alergicznych;

-    kortykosteroidy;

-    kwas nikotynowy - stosowany w celu obniżenia cholesterolu i leki przeczyszczające.

Należy poinformować lekarza o zażywaniu cymetydyny (w celu zmniejszenia kwaśności soku żołądkowego); leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (np. atenololu); klonidyny bądź rezerpiny (w celu obniżenia ciśnienia krwi), ponieważ mogą one nasilić lub osłabić działanie tabletek z glimepirydem. Glimepiryd może zwiększyć lub zmniejszyć działanie leków stosowanych w celu zahamowania krzepnięcia krwi (np. warfaryna).

Leki te nie wykluczają stosowania leku Glimepiride Arrow, tylko lekarz jest w stanie podjąć decyzję najbardziej właściwą dla pacjenta odnośnie stosowania leków.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu obecnie bądź w przeszłości, wszystkich innych leków, łącznie z lekami otrzymanymi bez recepty.

Stosowanie leku Glimepiride Arrow z jedzeniem i piciem:

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą przed lub w trakcie pierwszego posiłku w ciągu dnia.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania glimepirydu, ponieważ może on zmienić działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie należy zażywać leku w okresie ciąży, w przypadku planowania ciąży, albo karmienia piersią.

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek może spowodować zaburzenia widzenia a także senność lub zawroty głowy. Jeśli wystąpią te objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Glimepiride Arrow

Lek Glimepiride Arrow zawiera laktozę (cukier). Jeśli u pacjenta została rozpoznana nietolerancja pewnych cukrów, przed zażyciem leku należy o tym poinformować lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GLIMEPIRIDE ARROW

Zawsze należy stosować lek Glimepiride Arrow tak, jak zalecił lekarz. W przypadku wątpliwości należy porozumieć się z lekarzem.

Zalecane dawki leku są podane poniżej.

Glimepiryd powinien być zażywany przed lub podczas pierwszego posiłku w ciągu dnia. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Początkowo stosuje się glimepiryd w dawce 1 mg raz na dobę. Jeśli dawka ta jest wystarczająca w celu kontrolowania stężenia cukru we krwi - można ją stosować. Jeśli stosując dawkę 1 mg nie można uzyskać prawidłowego stężenia cukru we krwi, lekarz może dawkę zwiększyć do 2 mg, 3 mg lub 4 mg na dobę. Czasami stosuje się dawkę większą aniżeli 4 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 6 mg glimepirydu.

Lek Glimepiride Arrow nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

W przypadku zażycia większej dawki leku Glimepiride Arrow niż zalecana

należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub najbliższego szpitala. Należy ze sobą zabrać opakowanie leku i wszystkie pozostałe tabletki, tak aby lekarz wiedział co zostało zastosowane. W razie przedawkowania leku mogą wystąpić objawy hipoglikemii (patrz punkt 2; Zachować szczególną ostrożność stosując lek Glimepiride Arrow).

W przypadku pominięcia dawki leku Glimepiride Arrow.

Nie należy się przejmować i po prostu opuścić tę dawkę, a następną zażyć w we właściwym czasie. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Glimepiride Arrow, jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego mogą wystąpić.

Wszystkie leki mogą wywoływać reakcje alergiczne, chociaż ciężkie reakcje alergiczne występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów). Należy natychmiast poinformować lekarza lub od razu skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala, jeśli nagle wystąpi świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub swędzenie (szczególnie jeśli dotyczy całego ciała).

Mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, szczególnie na początku leczenia. Jest to wywołane zmianami stężenia cukru we krwi.

Obserwowano także wymienione poniżej działania niepożądane.

Rzadkie działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

Zaburzenia krwi (zwiększenie lub zmniejszenie liczby pewnych rodzajów krwinek), prawdopodobnie spowodowane infekcjami, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej, łatwo występujące siniaki lub krwawienia, uczucie niezwykłego zmęczenia lub bladość powłok

Zbyt małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia). Koniecznie trzeba wiedzieć jakie mogą być objawy hipoglikemii. Jeśli pojawiają się wątpliwości jak je rozpoznać, należy zapytać lekarza lub farmaceuty o więcej informacji na ten temat. Objawy te mogą obejmować zimne poty, zmęczenie, ból głowy, szybkie bicia serca, napady głodu, podrażnienie, nerwowość lub nudności (patrz punkt 2 Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Glimepiride Arrow). Jeśli wystąpi jakikolwiek z wymienionych objawów, należy o tym poinformować lekarza.

Mogą wystąpić obrzęki, wysypka lub czerwone plamki na skórze. Należy poinformować lekarza, jeśli zaobserwuje się powyższe objawy.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności, wymioty, biegunka, uczucie napięcia i pełności w żołądku i ból brzucha, ale są one bardzo rzadkie.

Glimepiryd może działać na wątrobę. Bardzo rzadko mogą wystąpić problemy z wątrobą, takie jak cholestaza, żółtaczka (zażółcenie skóry) lub zapalenie wątroby.

Bardzo rzadko glimepiryd może spowodować zmniejszenie stężenia sodu we krwi; objawiające się splątaniem, nudnościami, podrażnieniem i napadem drgawek.

Mogą również wystąpić reakcje skórne (takie jak świąd i wysypka) lub uczulenie na światło.

Jeśli którekolwiek działanie niepożądane ulegnie nasileniu lub jeśli wystąpi działanie niepożądane nie wymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GLIMEPIRIDE ARROW

Lek Glimepiride Arrow należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Glimepiride Arrow po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie należy przechowywać leku w temperaturze powyżej 250C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Cozawierają tabletki leku Glimepiride Arrow:

Glimepiride Arrow zawiera: 1 mg, 2 mg, 3 mg lub 4 mg glimepirydu jako substancję czynną.

Pozostałymi składnikami leku są: laktoza jednowodna, powidon K 29/32, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian i karboksymetyloskrobia sodowa (typu A).

Jak wyglądają tabletki i opakowanie leku Glimepiride Arrow

Glimepiride Arrow 1 mg to białe lub prawie białe okrągłe tabletki.

Glimepiride Arrow 2 mg, 3 mg, 4 mg są białe lub prawie białe i mają kształt kapsułek. Tabletki są oznakowane „G1” (1 mg), „G2” (2 mg), „G3” (3 mg) i „G4” (4 mg) na jednej stronie i „>” na drugiej stronie.

Lek Glimepiride Arrow jest dostępny w opakowaniach po 20, 30, 50, 60, 90 i 120 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Poland S.A.

Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Wytwórcy:

Medicofarma S.A. ul. Żelazna 58 00-866 Warszawa

Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 4SZ Wielka Brytania

Arrow Pharm (Malta) Limited

62 Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG 3000

Malta

Juta Pharma GmbH Gutenbergstrasse13 24941 Flensburg Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 2012-12-06

6

Glimepiride Arrow

Charakterystyka Glimepiride arrow

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Glimepiride Arrow, 1 mg, tabletki Glimepiride Arrow, 2 mg, tabletki Glimepiride Arrow, 3 mg, tabletki Glimepiride Arrow, 4 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Glimepiride Arrow, 1 mg

Każda tabletka zawiera 1 mg glimepirydu (Glimepiridum). Każda tabletka zawiera 34 mg laktozy jednowodnej.

Glimepiride Arrow, 2 mg

Każda tabletka zawiera 2 mg glimepirydu (Glimepiridum). Każda tabletka zawiera 68 mg laktozy jednowodnej.

Glimepiride Arrow, 3 mg

Każda tabletka zawiera 3 mg glimepirydu (Glimepiridum). Każda tabletka zawiera 137 mg laktozy jednowodnej.

Glimepiride Arrow, 4 mg

Każda tabletka zawiera 4 mg glimepirydu (Glimepiridum). Każda tabletka zawiera 136 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Glimepiride Arrow, 1 mg

Biała lub prawie biała okrągła tabletka z oznakowaniem „G1” po jednej stronie i znakiem „>” po drugiej stronie.

Glimepiride Arrow, 2 mg

Biała lub prawie biała tabletka w kształcie kapsułki z oznakowaniem „G2” linia podziału „G2” po jednej stronie i znakiem „>” linia podziału „>” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Glimepiride Arrow, 3 mg

Biała lub prawie biała tabletka w kształcie kapsułki z oznakowaniem „G3” linia podziału „G3” po jednej stronie i znakiem „>” linia podziału „>” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Glimepiride Arrow, 4 mg

Biała lub prawie biała tabletka w kształcie kapsułki z oznakowaniem „G4” linia podziału „G4” po jednej stronie i znakiem „>” linia podziału „>” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.


4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt Glimepiride Arrow jest wskazany w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy dieta, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie są wystarczająco skuteczne.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Podstawą skutecznego leczenia cukrzycy jest właściwa dieta, regularne ćwiczenia fizyczne, jak również regularne badania krwi i moczu. Leczenie tabletkami przeciwcukrzycowymi lub insuliną nie jest skuteczne, jeśli pacjent nie przestrzega zaleconej diety.

Dawkowanie zależy od wyników badań stężenia glukozy we krwi i moczu.

Początkowa dawka glimepirydu wynosi 1 mg na dobę. Jeśli taka dawka zapewnia dobrą kontrolę stężenia glukozy we krwi, należy ją stosować jako dawkę podtrzymującą.

Dla różnego schematu dawkowania są dostępne produkty o innych mocach.

W przypadku braku zadowalającej kontroli glikemii, dawkę należy stopniowo zwiększać na podstawie wyników kontroli glikemii, w odstępach 1 - 2 tygodniowych między kolejnymi zmianami wielkości dawek, aż do osiągnięcia dawki dobowej 2 mg, 3 mg lub 4 mg glimepirydu.

Tylko w wyjątkowych przypadkach dawka glimepirydu większa niż 4 mg na dobę daje lepsze wyniki terapeutyczne. Maksymalna zalecana dawka wynosi 6 mg glimepirydu na dobę.

U pacjentów, u których po zastosowaniu maksymalnej dawki dobowej metforminy nie uzyskano zadowalającej skuteczności, można zastosować leczenie skojarzone z glimepirydem. Utrzymując stosowaną dawkę metforminy, należy rozpocząć podawanie glimepirydu od małych dawek, które w zależności od pożądanej kontroli glikemii zwiększa się, aż do maksymalnej dawki dobowej. Leczenie skojarzone powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

U pacjentów, u których po zastosowaniu maksymalnej dawki dobowej tabletek Glimepiride Arrow nie uzyskano odpowiedniej kontroli glikemii, można w razie konieczności, rozpocząć jednoczesne leczenie insuliną. Utrzymując stosowaną dawkę glimepirydu, należy rozpocząć podawanie insuliny od małych dawek, stopniowo zwiększając je w zależności od pożądanej kontroli glikemii. Leczenie skojarzone powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

Zazwyczaj pojedyncza dawka dobowa glimepirydu jest wystarczająca. Zaleca się przyjmowanie leku na krótko przed lub w trakcie śniadania lub (gdy pominięto śniadanie) na krótko przed lub razem z pierwszym głównym posiłkiem.

W przypadku pominięcia dawki, nie należy zwiększać następnej dawki leku.

Glimepiride Arrow należy połykać w całości, popijając płynem.

Wystąpienie u pacjenta hipoglikemii po przyjęciu 1 mg glimepirydu na dobę, oznacza możliwość kontrolowania glikemii wyłącznie za pomocą samej diety.

Ponieważ podczas leczenia na skutek poprawy kontroli cukrzycy wzrasta wrażliwość na insulinę, zapotrzebowanie na glimepiryd może się zmniejszyć. Z tego względu, w celu uniknięcia hipoglikemii, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub całkowite odstawienie leku.

Zmianę dawkowania należy także rozważyć w przypadku wystąpienia zmiany masy ciała lub trybu życia pacjenta oraz wystąpienia innych czynników zwiększających ryzyko hipo- lub hiperglikemii.

Zastąpienie innych doustnych leków przeciwcukrzycowych produktem Glimepiride Arrow:

Możliwe jest zastąpienie innych doustnych leków przeciwcukrzycowych produktem Glimepiride Arrow. Przy zmianie leczenia na Glimepiride Arrow należy wziąć pod uwagę dawkę oraz okres półtrwania poprzednio stosowanego produktu leczniczego. W przypadku niektórych leków, szczególnie leków przeciwcukrzycowych o długim okresie półtrwania (np. chlorpropamid), zaleca się zachowanie kilkudniowego okresu na wydalenie leku, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji hipoglikemicznych spowodowanych łącznym działaniem leków.

Zalecana dawka początkowa glimepirydu wynosi 1 mg na dobę. W zależności od reakcji na leczenie, dawka glimepirydu może być stopniowo zwiększana zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami.

Zastąpienie insuliny produktem Glimepiride Arrow:

W wyjątkowych przypadkach, u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną, wskazana może być zmiana leczenia na produkt Glimepiride Arrow. Zmiana sposobu leczenia powinna odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby:

Patrz punkt 4.3.

Dzieci i młodzież

Brak badań dotyczących stosowania glimepirydu u pacjentów w wieku poniżej 8 lat. U dzieci w wieku od 8 do 17 lat dane dotyczące stosowania glimepirydu w monoterapii są ograniczone (patrz punkt 5.1 i 5.2).

Dostępne badania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności są niewystarczające w grupie dzieci i młodzieży dlatego stosowanie w tej grupie pacjentów glimepirydu nie jest wskazane.

4.3.    Przeciwwskazania

Produktu Glimepiride Arrow nie należy stosować w następujących przypadkach:

-    u pacjentów z nadwrażliwością na glimepiryd, inne pochodne sulfonylomocznika lub sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    u pacjentów z cukrzycą insulinozależną,

-    u pacjentów w śpiączce cukrzycowej,

-    u pacjentów z kwasicą ketonową,

- u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek lub wątroby konieczna jest zmiana leku na insulinę.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Glimepiride Arrow należy przyjmować na krótko przed lub w trakcie posiłku.

W przypadku nieregularnego spożywania posiłków lub pomijania posiłków, leczenie produktem Glimepiride Arrow może prowadzić do hipoglikemii. Objawami hipoglikemii mogą być: bóle głowy, napady głodu, nudności, wymioty, znużenie, ospałość, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, agresywność, osłabienie koncentracji, czujności i czasu reakcji, depresja, dezorientacja, zaburzenia mowy i widzenia, afazja, drżenie, niedowład, zaburzenia czucia, zawroty głowy, poczucie bezradności, utrata samokontroli, delirium, drgawki pochodzenia mózgowego, senność i utrata przytomności aż do stanu śpiączki włącznie, płytki oddech oraz bradykardia.

Ponadto mogą wystąpić objawy zaburzenia regulacji układu adrenergicznego, takie jak: potliwość, wilgotna skóra, niepokój, tachykardia, nadciśnienie, palpitacje, dusznica bolesna oraz arytmie serca.

Obraz kliniczny wstrząsu hipoglikemicznego może przypominać udar. Powyższe objawy można zazwyczaj kontrolować poprzez natychmiastowe podanie węglowodanów (cukru). Sztuczne środki słodzące nie są skuteczne.

Dane odnośnie innych pochodnych sulfonylomocznika wskazują, że mimo osiągnięcia początkowo zamierzonego skutku, może wystąpić nawrót hipoglikemii.

Ciężka lub długotrwała hipoglikemia, kontrolowana tylko okresowo za pomocą zwykle stosowanych ilości cukru, wymaga natychmiastowej interwencji lekarza lub nawet w niektórych przypadkach hospitalizacji.

Czynniki wpływaj ące na rozwój hipoglikemii obejmują:

-    niechęć lub (częściej u pacjentów w podeszłym wieku) niezdolność do współpracy z lekarzem,

-    niedożywienie, nieregularne przyjmowanie posiłków, pomijanie posiłków, poszczenie,

-    zmiana diety,

-    brak równowagi pomiędzy wysiłkiem fizycznym a ilością spożywanych węglowodanów,

-    spożywanie alkoholu, szczególnie z jednoczesnym pomijaniem posiłków,

-    zaburzenia czynności nerek,

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

-    przedawkowanie produktu Glimepiride    Arrow,

-    niektóre niewyrównane zaburzenia hormonalne prowadzące do zaburzeń przemiany węglowodanów lub kompensacyjnej regulacji hipoglikemii (np. w niektórych zaburzeniach czynności tarczycy oraz w niewydolności przedniego płata przysadki lub kory nadnerczy),

-    jednoczesne przyjmowanie niektórych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).

Leczenie produktem Glimepiride Arrow wymaga regularnego kontrolowania stężenia cukru we krwi i w moczu. Ponadto zaleca się oznaczanie wskaźnika hemoglobiny glikowanej.

W czasie leczenia produktem Glimepiride Arrow konieczne jest regularne kontrolowanie czynności wątroby oraz obrazu krwi (szczególnie oznaczanie liczby leukocytów i trombocytów).

W sytuacjach stresowych (np. wypadek, poważna operacja, zakażenia z gorączką itp.) może być wskazana czasowa zmiana leku na insulinę.

Brak doświadczenia odnośnie stosowania produktu Glimepiride Arrow u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby oraz u pacjentów dializowanych. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek lub wątroby wskazana jest zmiana leku na insulinę.

Leczenie pochodnymi sulfonylomocznika pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) może prowadzić do anemii hemolitycznej. Ponieważ glimepiryd należy do pochodnych sulfonylomocznika należy zachować ostrożność u pacjentów z niedoborem G6PD i rozważyć zastosowanie leczenia alternatywnego, należącego do innej grupy terapeutycznej.

Glimepiride Arrow zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne przyjmowanie produktu Glimepiride Arrow z niektórymi produktami leczniczymi może powodować zarówno niepożądane nasilenie jak i osłabienie działania hipoglikemizującego glimepirydu. Dlatego inne produkty lecznicze można przyjmować tylko po uzgodnieniu z lekarzem (lub z przepisu lekarza).

Glimepiryd jest metabolizowany przez cytochrom P450 2C9 (CYP2C9). Metabolizm może być zmieniony pod wpływem jednoczesnego zastosowania leków indukujących CYP2C9 (np. rifampicyna) lub hamujących CYP2C9 (np. flukonazol).

Dane literaturowe (wyniki badania interakcji in vivo) wskazują na to, iż stężenie glimepirydu AUC wzrasta dwukrotnie poprzez flukonazol, jeden z silniejszych inhibitorów CYP2C9.

Na podstawie badań ze stosowaniem produktu Glimepiride Arrow oraz innych pochodnych sulfonylomocznika należy wymienić poniższe interakcje.

Nasilenie działania zmniejszającego stężenie cukru we krwi, prowadzące w niektórych przypadkach do hipoglikemii, może wystąpić na skutek przyjęcia jednocześnie z glimepirydem jednego z następujących produktów leczniczych:

-    fenylbutazon, azapropazon oraz oksyfenbutazon

-    insulina oraz doustne leki przeciwcukrzycowe, takie jak metformina

-    salicylany i kwas p-aminosalicylowy

-    steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe

-    chloramfenikol, niektóre długo działające sulfonamidy, tetracykliny, antybiotyki chinolonowe i klarytromycyna

-    leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny

-    fenfluramina

-    dyzopiramid

-    fibraty

-    inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE)

-    fluoksetyna, inhibitory MAO (inhibitory monoaminooksydazy)

-    allopurynol, probenecyd i sulfinpyrazon

-    leki sympatykolityczne

-    cyklofosfamid, trofosfamid i ifosfamid

-    mikonazol, flukonazol

-    pentoksyfilina (w dużych dawkach podawanych parenteralnie)

-    trytokwalina

Osłabienie działania obniżającego stężenie cukru we krwi, prowadzące w niektórych przypadkach do zwiększenia stężenia cukru we krwi może wystąpić na skutek przyjęcia jednocześnie z glimeperidem jednego z następujących produktów leczniczych:

-    estrogeny i progestageny

-    saluretyki, diuretyki tiazydowe

-    leki stymulujące tarczycę, glikokortykosteroidy

-    pochodne fenotiazyny, chloropromazyna

-    adrenalina i sympatykomimetyki

-    kwas nikotynowy (w dużych dawkach) oraz pochodne kwasu nikotynowego

-    leki przeczyszczające (długotrwałe    stosowanie)

-    fenytoina, diazoksyd

-    glukagon, barbiturany oraz    ryfampicyna

-    acetazolamid

Antagoniści receptora H2, leki blokujące receptory P-adrenergiczne, klonidyna oraz rezerpina mogą powodować zarówno nasilenie jak i osłabienie działania obniżającego stężenie cukru we krwi.

Pod wpływem działania produktów leczniczych sympatykolitycznych, takich jak leki blokujące receptory P-adrenergiczne, klonidyna, guanetydyna oraz rezerpina, osłabieniu lub zniesieniu może ulec kompensacyjna regulacja pochodzenia adrenergicznego.

Spożywanie alkoholu może nasilać lub osłabiać hipoglikemizujące działanie glimepirydu w sposób nieprzewidywalny.

Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Ciąża:

Ryzyko związane z cukrzycą.

Nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi podczas ciąży wiąże się z większą częstością występowania wad wrodzonych i śmiertelnością okołoporodową. Tak więc stężenie glukozy we krwi musi być ściśle monitorowane w czasie ciąży, aby uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożenia teratogennego. W tych okolicznościach należy stosować insulinę. Pacjentki, które planują ciążę powinny poinformować o tym lekarza.

Ryzyko związane z glimepirydem

Brak stosownych danych dotyczących stosowania glimepirydu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczność rozrodczą prawdopodobnie związaną z działaniem farmakologicznym (hipoglikemia) glimepirydu (patrz punkt. 5.3).

Z tego powodu, glimepiryd nie powinien być stosowany przez cały okres ciąży.

W przypadku leczenia glimepirydem, jeśli pacjentka planuje ciążę lub jeśli stwierdzi, że jest w ciąży, należy tak szybko jak to możliwe zmienić terapię na leczenie insuliną.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy glimepiryd wydziela się z mlekiem matki. Glimepiryd wydziela się z mlekiem u szczurów. Ponieważ inne pochodne sulfonylomocznika są wydzielane z mlekiem u ludzi i ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii u niemowląt, nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia glimepirydem.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Zdolność koncentracji i szybkość reakcji pacjentów może ulec osłabieniu na skutek hipoglikemii lub hiperglikemii lub np. z powodu zaburzeń widzenia. Może to stwarzać ryzyko w sytuacjach, w których zdolności te są szczególnie ważne (np. prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyn).

Pacjenta należy poinformować, że w czasie prowadzenia pojazdów powinien unikać sytuacji mogących prowadzić do wystąpienia hipoglikemii. Ma to szczególnie znaczenie u pacjentów z niską świadomością lub brakiem świadomości o objawach ostrzegawczych hipoglikemii lub u których hipoglikemia występuje często. W takich przypadkach należy rozważyć, czy prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn jest wskazane.

4.8.    Działania niepożądane

Na podstawie badań z zastosowaniem produktu Glimpiride Arrow i innych pochodnych sulfonylomocznika opisuje się niżej wymienione działania niepożądane. Działania niepożądane zostały uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów z uwzględnieniem częstości występowania.

Częstość występowania jest zdefiniowana jako: bardzo często (>1/10); często (>1/100 i <1/10), niezbyt często (>1/1000 i <1/100), rzadko (>1/10 000 i <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: trombocytopeniia, leukopenia, granulocytopenia, agranulocytoza, erytropenia niedokrwistość hemolityczna oraz pancytopeniia. Objawy te w większości ustępują po zaprzestaniu leczenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, łagodne reakcje nadwrażliwości które mogą przybrać ciężką postać, z dusznością, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi i w niektórych przypadkach wstrząsem.

Nieznana: nadwrażliwość krzyżowa na pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidów lub substancje pokrewne jest możliwa.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Rzadko: hipoglikemia

Przeważnie objawy hipoglikemii występują nagle, mogą mieć ciężką postać i przebieg, nie zawsze łatwo ustępują. Podobnie jak w przypadku innych sposobów leczenia hipoglikemii występowanie powyższych objawów zależy od indywidualnych czynników, takich jak nawyki żywieniowe i dawkowanie (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia oka

Nieznana: przemijające zaburzenia widzenia, szczególnie na początku leczenia, z powodu zmian stężenia glukozy we krwi.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: nudności, wymioty oraz biegunka, ucisk lub uczucie pełności żołądka, ból brzucha, które rzadko prowadzą do odstawienia leku.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby (np. z cholestazą lub żółtaczką), zapalenie wątroby i niewydolność wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana: reakcje nadwrażliwości skórnej, takie jak świąd, wysypka oraz pokrzywka, nadwrażliwość na światło.

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: zmniejszenie stężenia sodu w surowicy.

4.9. Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania może wystąpić trwająca od 12 do 72 godzin hipoglikemia, która może nawrócić po początkowej poprawie. Objawy mogą wystąpić dopiero po 24 godzinach od przyjęcia leku. Najczęściej zaleca się obserwację w szpitalu. Mogą wystąpić nudności, wymioty oraz bóle nadbrzusza. Hipoglikemii zazwyczaj towarzyszą objawy neurologiczne, takie jak: niepokój, drżenia, zaburzenia widzenia, zaburzenia koordynacji, senność, śpiączka oraz drgawki.

Leczenie podstawowe polega na ograniczeniu wchłaniania przez wywołanie wymiotów następnie piciu wody lub lemoniady, zawierającej węgiel aktywowany (adsorbent) oraz siarczanu sodu (środek przeczyszczający). W przypadku przyjęcia dużej dawki leku zaleca się płukanie żołądka, a następnie podanie aktywowanego węgla i siarczanu sodu. W przypadku przedawkowania o szczególnie ciężkim przebiegu zaleca się hospitalizację na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Możliwie jak najszybciej należy rozpocząć podawanie glukozy, w razie konieczności podając dożylnie, we wstrzyknięciu dożylnym (bolus) 50 ml 50% roztworu glukozy, a następnie 10% roztwór we wlewie dożylnym , monitorując stężenie glukozy we krwi. W dalszym etapie prowadzi się leczenie objawowe.

W szczególnych przypadkach leczenia hipoglikemii spowodowanej przypadkowym przyjęciem produktu Glimepiryde Arrow przez niemowlęta lub małe dzieci, dawka podawanej glukozy musi być starannie kontrolowana w celu uniknięcia niebezpieczeństwa hiperglikemii. Należy uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w cukrzycy, doustne leki hipoglikemizujące, pochodne sulfonylomocznika. Kod ATC: A10BB12

Glimepiryd jest doustnym lekiem hipoglikemizującym, należącym do pochodnych sulfonylomocznika. Może być stosowany w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej.

Działanie glimepirydu polega głównie na stymulowaniu wydzielania insuliny przez komórki beta trzustki.

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych sulfonylomocznika, działanie to polega na zwiększeniu wrażliwości komórek beta trzustki na fizjologiczny bodziec, jakim jest glukoza. Ponadto wydaje się, że glimepiryd wywiera efekt pozatrzustkowy, co dotyczy również innych pochodnych sulfonylomocznika.

Wydzielanie insuliny:

Leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika regulują wydzielanie insuliny poprzez zamykanie kanałów potasowych wrażliwych na ATP w błonie komórek beta trzustki. Zamykanie kanałów potasowych powoduje depolaryzację w komórkach beta i - poprzez otwarcie kanałów wapniowych -zwiększa napływ jonów wapnia do wnętrza komórki. Prowadzi to do uwalniania insuliny w procesie egzocytozy.

Glimepiryd wiąże się (w znacznym stopniu) odwracalnie z białkiem błonowym komórek beta, związanym z zależnym od ATP kanałem potasowym, ale miejsce wiązania różni się od tego jakie zwykle zajmuj ą pochodne sulfonylomocznika.

Działanie pozatrzustkowe:

Do działania pozatrzustkowego należy na przykład zwiększenie wrażliwości tkanek obwodowych na insulinę oraz zmniejszenie wychwytu insuliny przez wątrobę.

Wychwyt glukozy z krwi przez tkanki obwodowe, mięśniową i tłuszczową, odbywa się poprzez specjalne białka transportujące, znajdujące się w błonie komórkowej. Transport glukozy w tych tkankach stanowi etap ograniczający zużytkowanie glukozy. Glimepiryd bardzo szybko zwiększa liczbę aktywnych cząsteczek transportujących glukozę w błonie komórkowej mięśni i tkanki tłuszczowej, co powoduje zwiększony wychwyt glukozy.

Glimepiryd zwiększa aktywność fosfolipazy C specyficznej dla glikozylofosfatydyloinozytolu, co może korelować z lipogenezą i glikogenezą wywoływanymi przez leki w izolowanych komórkach mięśniowych i tłuszczowych.

Glimepiryd hamuje wytwarzanie glukozy w wątrobie poprzez zwiększanie wewnątrzkomórkowego stężenia fruktozo-2,6-bifosforanu, który z kolei hamuje glukoneogenezę.

Działanie ogólne

U osób zdrowych minimalna skuteczna dawka doustna wynosi około 0,6 mg.

Działanie glimepirydu jest zależne od dawki w sposób powtarzalny. Reakcja fizjologiczna na intensywne ćwiczenia fizyczne, zmniejszone wydzielanie insuliny, występuje również w trakcie przyjmowania glimepirydu.

Nie stwierdzono istotnych różnic w działaniu produktu leczniczego podanego na 30 minut lub bezpośrednio przed posiłkiem. U pacjentów z cukrzycą można osiągnąć zadowalającą kontrolę metaboliczną przez ponad 24 godziny po podaniu pojedynczej dawki dobowej.

Pomimo że hydroksymetabolit glimepirydu powodował niewielkie, lecz istotne zmniejszenie stężenia glukozy w surowicy osób zdrowych, jest w niewielkim stopniu odpowiedzialny za ogólne działanie leku.

Leczenie skojarzone z metforminą

W jednym badaniu wykazano poprawę kontroli glikemii w skojarzeniu z glimepirydem w porównaniu z leczeniem tylko metforminą u pacjentów u których kontrola maksymalną dawką dobową metforminy była niezadowalająca.

Leczenie skojarzone z insuliną

Dane dotyczące leczenia glimepirydem w skojarzeniu z insuliną są ograniczone. U pacjentów, u których nie można uzyskać kontroli maksymalną dawką glimepirydu, można rozpocząć leczenie skojarzone z insuliną. W dwóch badaniach leczenie skojarzone przyniosło taką samą poprawę kontroli glikemii, jak insulina w monoterapii; jednakże w leczeniu skojarzonym potrzebne były mniejsze średnie dawki insuliny.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono badanie kliniczne kontrolowane aktywnym leczeniem (glimepiryd do 8 mg na dobę lub metformina do 2000 mg na dobę) trwające 24 tygodnie, do którego włączono 285 dzieci ( w wieku od 8 do 17 lat) z cukrzycą typu 2.

Zarówno glimepiryd i metformina powodowały znamienne obniżenie stężenia HbA1c w porównaniu z wartością wyjściową; glimepiryd - 0,95 (błąd standardowy 0,41); metformina - 1,39 (błąd standardowy 0,40). Jednakże w zakresie średniej zmiany w stosunku do wartości wyjściowej HbA1c glimepiryd nie spełnił kryteriów „nie-niższości” (ang. non-inferiority). Różnica pomiędzy leczeniem wynosiła 0,44% na korzyść metforminy. Górna granica (1,05) 95% przedziału ufności dla różnicy nie znajdowała się poniżej 0,3% marginesu non-inferiority.

Podczas leczenia glimepirydem nie było wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci, w porównaniu do dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży przy długotrwałym stosowaniu.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Biodostępność podanego doustnie glimepirydu jest całkowita. Pokarm nie ma istotnego wpływu na wchłanianie, może jedynie nieznacznie zmniejszyć szybkość wchłaniania. Maksymalne stężenie leku w surowicy krwi (Cmax) występuje w ciągu około 2,5 godziny po podaniu doustnym (średnie stężenie 0,3 pg/ml po wielokrotnym podaniu 4 mg na dobę). Istnieje liniowa zależność pomiędzy dawką a wartościami Cmax oraz AUC (pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia do czasu). Dystrybucja:

Glimepiryd charakteryzuje się bardzo małą objętością dystrybucji (około 8,8 litra), w przybliżeniu równą objętości dystrybucji albuminy, wysokim stopniem wiązania z białkiem (>99%), oraz niskim klirensem (około 48 ml/min).

U zwierząt glimepiryd jest wydzielany z mlekiem. Glimepiryd przenika przez łożysko. Przenikanie przez barierę krew-mózg jest niewielkie.

Biotransformacja i wydalanie:

Średni okres półtrwania w surowicy, mający wpływ na stężenie leku w surowicy po podaniu wielokrotnym, wynosi około 5 do 8 godzin. Po podaniu dużych dawek, obserwowano nieznaczne wydłużenie okresu półtrwania.

Po podaniu dawki pojedynczej znakowanego glimepirydu 58% radioaktywności oznaczono w moczu i 35% w kale. W moczu nie wykryto niezmienionej substancji. Zarówno w moczu, jak i w kale zidentyfikowano dwa metabolity (główny enzym to CYP2C9), najprawdopodobniej pochodzące z przemian w wątrobie: pochodna hydroksylowa i pochodna karboksylowa. Po doustnym podaniu glimepirydu, okres półtrwania metabolitów w końcowej fazie eliminacji wynosił odpowiednio od 3 do 6 godzin i od 5 do 6 godzin.

Nie stwierdzono istotnych różnic w farmakokinetyce glimepirydu po podaniu pojedynczym i wielokrotnym, a zmienność wewnątrzosobnicza była również niewielka. Nie stwierdzono istotnej kumulacji leku.

Szczególne grupy pacjentów

Farmakokinetyka leku u kobiet i mężczyzn oraz w grupie pacjentów młodych i w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) była podobna. U pacjentów z niskim klirensem kreatyniny obserwowano tendencję do zwiększania się klirensu glimepirydu oraz zmniejszania średniego stężenia w surowicy krwi, prawdopodobnie na skutek szybszej eliminacji ze względu na mniejsze wiązanie z białkami. Zaburzeniu ulegało wydalanie obu metabolitów przez nerki. Nie należy przewidywać zwiększonego ryzyka kumulacji leku w tej grupie pacjentów.

Farmakokinetyka leku podanego pięciu nie chorującym na cukrzycę pacjentom po zabiegach chirurgicznych na drogach żółciowych była zbliżona do tej stwierdzonej u osób zdrowych.

Dzieci i młodzież

Badanie po posiłku, w którym oceniano farmakokinetykę, bezpieczeństwo i tolerancję glimepirydu w pojedynczej dawce 1 mg u 30 dzieci (4 dzieci w wieku 10 - 12 lat i 26 dzieci w wieku 12 - 17 lat) z cukrzycą typu 2 wykazało podobne wartości AUC(0-t) , Cmax i ti/2 do tych jakie obserwowano u dorosłych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki obserwacji przedklinicznych z zastosowaniem dawek przewyższających maksymalne dawki stosowane u ludzi mają niewielkie znaczenie dla praktyki klinicznej lub wynikały z działania farmakodynamicznego (hipoglikemia) substancji czynnej. Wniosek taki wyciągnięto na podstawie konwencjonalnych badań farmakologii bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, karcynogenności oraz wpływu na reprodukcję.

W tych ostatnich badaniach (obejmujących embriotoksyczność, teratogenność i toksyczność rozwojową) uznano, że działania niepożądane wynikały z działania hipoglikemizującego substancji czynnej u samic i potomstwa.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna,

Celuloza mikrokrystaliczna 101,

Celuloza mikrokrystaliczna 112,

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon K 29/32,

Magnezu stearynian.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aclar 3000/Aluminium zawierające: 20, 30, 50, 60, 90 i 120 tabletek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrozności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Arrow Poland S.A.

Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glimepiride Arrow, 1 mg Pozwolenie nr 14789

Glimepiride Arrow, 2 mg Pozwolenie nr 14790

Glimepiride Arrow, 3 mg Pozwolenie nr 14791

Glimepiride Arrow, 4 mg Pozwolenie nr 14792

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.08.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Glimepiride Arrow