+ iMeds.pl

Glimepiryd symphar 4 mgUlotka Glimepiryd symphar

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Glimepiryd SymPhar, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg i 6 mg, tabletki

Glimepiridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Glimepiryd SymPhar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glimepiryd SymPhar

3.    Jak stosować lek Glimepiryd SymPhar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Glimepiryd SymPhar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Glimepiryd SymPhar i w jakim celu się go stosuje

Glimepiryd SymPhar jest lekiem, który po podaniu doustnym pomaga zmniejszyć stężenie cukru we krwi. Należy on do grupy leków zwanych pochodnymi sulfonylomocznika.

Działanie leku Glimepiryd SymPhar polega na zwiększeniu ilości insuliny uwalnianej z trzustki. Następnie insulina powoduje zmniejszenie stężenia cukru we krwi pacjenta.

Lek Glimepiryd SymPhar w postaci tabletek stosuje się w leczeniu cukrzycy (typu 2), gdy dieta, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie są wystarczająco skuteczne, aby uzyskać kontrolę stężenia cukru we krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glimepiryd SymPhar

Kiedy nie stosować leku Glimepiryd SymPhar:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na glimepiryd, inne pochodne sulfonylomocznika (leki stosowane w celu obniżenia stężenia cukru we krwi, np. glibenklamid) lub sulfonamidy (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, np. sulfametoksazol) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca insulinozależna (cukrzyca typu 1);

-    jeśli u pacjenta występuje kwasica ketonowa (powikłanie cukrzycy wywołane podwyższonym stężeniem kwasu w organizmie, na skutek którego mogą wystąpić niektóre z następujących objawów: uczucie zmęczenia, nudności (mdłości), częste oddawanie moczu i sztywność mięśni);

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby nerek lub wątroby;

-    jeśli u pacjenta występuje senność lub utrata przytomności na skutek znaczącego wzrostu stężenia cukru we krwi (śpiączka cukrzycowa).

Nie należy stosować tego leku, jeśli którakolwiek z sytuacji podanych powyżej odnosi się do pacjenta. W

przypadku wątpliwości, przed zażyciem leku Glimepiryd SymPhar należy porozmawiać z lekarzem lub

farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Glimepiryd SymPhar należy omówić to z lekarzem.

W trakcie przyjmowania leku Glimepiryd SymPhar należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi.

Lekarz może zlecić również pobranie krwi w celu skontrolowania liczby komórek krwi oraz czynności wątroby.

W celu osiągnięcia właściwego stężenia cukru we krwi pacjent powinien przestrzegać planu leczenia zaleconego przez lekarza. Oznacza to, że poza regularnym zażywaniem tabletek, pacjent powinien przestrzegać diety, wykonywać ćwiczenia fizyczne i, jeśli jest to konieczne, zmniejszyć masę ciała. Należy zadbać również o regularne, zgodne z zaleceniami lekarza, badanie stężenia cukru we krwi (i ewentualnie w moczu).

Podczas kilku pierwszych tygodni leczenia ryzyko wystąpienia zmniejszonego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) może być zwiększone, dlatego ważne jest, aby pacjent był pod ścisłą obserwacją lekarza.

Zmniejszenie stężenia cukru we krwi może wystąpić, jeśli pacjent:

-    nie spożywa regularnie posiłków lub pomija je całkowicie,

-    głodzi się,

-    jest niedożywiony,

-    zmieni dietę,

-    zwiększy aktywność fizyczną i nie przyjmuje wystarczającej ilości pokarmów lub spożywa posiłki zawierające mniej wodorowęglanów niż zazwyczaj,

-    spożywa alkohol, zwłaszcza w połączeniu z pomijaniem posiłków,

-    w tym samym czasie zażywa inne leki (patrz „Lek Glimepiryd SymPhar a inne leki” poniżej),

-    zażywa duże dawki glimepirydu,

-    cierpi na niektóre choroby wywołane zaburzeniami hormonalnymi (czynnościowe zaburzenia tarczycy, przysadki lub kory nadnerczy),

- ma zaburzenia czynności nerek,

- ma zaburzenia czynności wątroby,

-    nie stosuje się do zaleceń lekarza lub niniejszej ulotki dla pacjenta.

Jeśli występuje takie ryzyko, należy poinformować o nim lekarza, aby w razie konieczności mógł dostosować dawkę glimepirydu lub zmienić cały plan leczenia.

Jeśli u pacjenta wystąpi niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia), mogą wystąpić następujące objawy: ból głowy, uczucie głodu, nudności, wymioty, znużenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywność, zaburzenia koncentracji, osłabienie uwagi i czasu reakcji, depresja, zaburzenia mowy i widzenia, trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy (afazja), drżenia, niedowład, zaburzenia narządów zmysłów, zawroty głowy i bezradność.

Mogą również wystąpić następujące objawy: pocenie się, lepka skóra, niepokój, przyspieszone bicie serca, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, uczucie nieprawidłowo silnego lub nieregularnego bicia serca (kołatanie serca), nagły silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do okolicznych obszarów ciała (dławica piersiowa) i zaburzenia rytmu serca.

Jeśli stężenie cukru we krwi będzie nadal się zmniejszać, mogą wystąpić: znaczna dezorientacja (delirium), drgawki, utrata samokontroli, oddech pacjenta może stać się płytki i może się zwolnić czynność serca, pacjent może stracić przytomność. Obraz kliniczny ciężkiego zmniejszenia stężenia cukru we krwi może być podobny do udaru mózgu.

W większości przypadków objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi ustępują bardzo szybko, jeśli pacjent spożyje cukier, np. cukier w kostkach, słodki sok, posłodzoną herbatę.

Dlatego też zaleca się noszenie zawsze ze sobą cukru (np. kostki cukru). Należy pamiętać, że sztuczne słodziki nie są skuteczne. Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli po spożyciu cukru objawy hipoglikemii nie ustąpią lub powrócą.

Objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi mogą nie występować, być mniej nasilone lub rozwijać się powoli. Pacjent nie uświadomi sobie w odpowiednim czasie, że stężenie cukru we krwi uległo zmniejszeniu. Może się to zdarzyć u pacjentów w podeszłym wieku, zażywających pewne leki (np. leki działające na ośrodkowy układ nerwowy lub leki blokujące receptory beta-adrenergiczne). Może to się również zdarzyć, jeśli pacjent cierpi na pewne zaburzenia układu wydzielania wewnętrznego (np. pewne zaburzenia czynności tarczycy, przysadki mózgowej lub kory nadnerczy).

W sytuacjach stresowych (np. wypadki, operacje z nagłych wskazań, zakażenia z gorączką, itp.) może być wskazana okresowa zamiana leczenia na insulinę.

Objawy zwiększonego stężenia cukru we krwi (hiperglikemia - może wystąpić, jeśli glimepiryd nie zmniejszył jeszcze wystarczająco stężenia cukru we krwi, gdy pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza lub gdy wystąpi szczególnie stresująca sytuacja) mogą obejmować: uczucie wzmożonego pragnienia, częste oddawanie moczu, suchość w ustach, suchość i swędzenie skóry, zakażenia grzybicze lub zakażenia skóry oraz zmniejszenie aktywności pacjenta.

W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów, którzy nie mają w ustroju enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową, może wystąpić zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozpad czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna).

Lek Glimepiryd SymPhar a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą osłabiać lub nasilać działanie leku Glimepiryd SymPhar na stężenie cukru we krwi, lekarz może zmienić dawkę leku Glimepiryd SymPhar.

W przypadku stosowania następujących leków może wystąpić nasilenie działania glimepirydu obniżającego stężenie cukru we krwi i mogą wystąpić objawy niskiego stężenia cukru we krwi:

-    inne doustne leki przeciwcukrzycowe (np. metformina) i insulina,

-    produkty stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych (chloramfenikol, chinoliny, tetracykliny, sulfonamidy, flukonazol, mikonazol),

-    produkty stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych (fenylbutazon, azapropazon, oksyfenbutazon, salicylany),

-    produkty stosowane w leczeniu gruźlicy (kwas p-aminosalicylowy),

-    produkty wspomagające budowę masy mięśniowej (sterydy anaboliczne i męskie hormony płciowe),

-    produkty zapobiegające powstawaniu skrzepów krwi (pochodne kumaryny, jak np. warfaryna),

-    produkty obniżające ciśnienie krwi lub spowalniające pracę serca (inhibitory ACE, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, sympatolityki),

-    produkty stosowane w leczeniu depresji (fluoksetyna, inhibitory MAO),

-    produkty zmniejszające łaknienie (fenfluramina),

-    produkty obniżające podwyższone stężenie tłuszczy we krwi (fibraty),

-    niektóre produkty stosowane w leczeniu nowotworów (cyklofosfamid, trofosfamid i ifosfamid),

-    produkty stosowane w leczeniu alergii (trytokwalina),

-    leki poprawiające krążenie krwi podawane w dużych dawkach w postaci wlewu dożylnego (pentoksyfilina),

-    produkty stosowane w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, allopurynol, sulfinpyrazon).

W przypadku stosowania następujących leków może wystąpić osłabienie działania glimepirydu obniżającego stężenie cukru we krwi i mogą wystąpić objawy podwyższonego stężenia cukru we krwi:

-    żeńskie hormony płciowe (estrogeny i progestageny),

-    produkty wspomagające wytwarzanie moczu (saluretyki, diuretyki tiazydowe),

-    hormony tarczycy,

-    produkty stosowane w leczeniu stanów zapalnych i alergii (glikokortykosteroidy),

-    produkty stosowane w leczeniu skurczy mięśni lub schizofrenii (fenytoina, chlorpromazyna),

-    produkty obniżające ciśnienie krwi (diazoksyd),

-    produkty stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna),

-    produkty stosowane w leczeniu niskiego stężenia cukru we krwi (glukagon),

-    tabletki nasenne (barbiturany),

-    produkty stosowane w leczeniu niektórych chorób oka (acetazolamid),

-    produkty stosowane w celu przyspieszenia pracy serca (adrenalina i sympatykomimetyki),

-    produkty obniżające podwyższone stężenie tłuszczy we krwi (pochodne kwasu nikotynowego),

-    długotrwałe stosowanie produktów przynoszących ulgę w zaparciach (środki przeczyszczające).

Alkohol może w nieprzewidywalny sposób nasilić lub osłabić działanie leku Glimepiryd SymPhar powodujące obniżenie stężenia cukru we krwi.

Produkty stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy (antagoniści receptora H2) lub produkty stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi (leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, klonidyna i rezerpina) mogą nasilać lub osłabiać działanie glimepirydu powodujące obniżenie stężenia cukru we krwi.

Produkty lecznicze oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy (leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, guanetydyna lub rezerpina) mogą maskować lub całkowicie zahamować objawy obniżonego stężenia cukru we krwi.

Glimepiryd może nasilić lub osłabić działanie produktów hamujących krzepnięcie krwi (pochodne kumaryny).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować glimepirydu w okresie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje ciążę, powinna omówić plan leczenia z lekarzem. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania glimepirydu, niezwłocznie powinna powiadomić o tym fakcie lekarza.

Glimepiryd może przenikać do mleka matki. Nie należy stosować glimepirydu, jeśli pacjentka karmi dziecko piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zdolność koncentracji i szybkość reakcji może być zaburzona, jeśli stężenie cukru we krwi jest zbyt niskie (hipoglikemia) lub zbyt wysokie (hiperglikemia) lub jeśli w wyniku tych stanów wystąpią zaburzenia widzenia. Należy pamiętać, że może to stanowić niebezpieczeństwo dla samego pacjenta lub innych osób (np. podczas prowadzenia pojazdu lub obsługiwania urządzeń mechanicznych). Należy zapytać lekarza, czy pacjent może prowadzić samochód jeśli:

-    napady hipoglikemii występują często,

-    pacjent słabo odczuwa lub wcale nie odczuwa objawów ostrzegawczych hipoglikemii.

Lek Glimepiryd SymPhar zawiera laktozę

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Glimepiryd SymPhar.

[tabletki 2 mg:] niektóre barwniki (tartrazyna, E102 i żółcień pomarańczowa, E110) zawarte w tabletkach mogą powodować reakcje nadwrażliwości.

3. Jak stosować lek Glimepiryd SymPhar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustala zalecaną dawkę na podstawie wyników badań stężenia cukru w krwi i moczu pacjenta. Zmiany czynników zewnętrznych (w tym spadek masy ciała, zmiana stylu życia lub stres) lub poprawa objawów choroby mogą wymagać zmiany dawki glimepirydu.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa u pacjentów dorosłych, to 1 mg glimepirydu na dobę. W przypadku uzyskania kontroli stężenia cukru we krwi, dawkę tę należy przyjąć jako dawkę podtrzymującą. Dawki powyżej 4 mg glimepirydu na dobę przynoszą lepsze efekty jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Maksymalna zalecana dawka, to 6 mg glimepirydu na dobę.

Można wprowadzić leczenie skojarzone glimepirydem i metforminą lub glimepirydem i insuliną. W takim przypadku lekarz określi właściwą dawkę glimepirydu, metforminy lub insuliny indywidualnie dla każdego pacjenta.

Lek Glimepiryd SymPhar należy połykać popijając co najmniej połową szklanki wody.

Całkowita dawka dobowa przyjmowana jest zazwyczaj za jednym razem, bezpośrednio przed obfitym śniadaniem lub w trakcie obfitego śniadania. Jeżeli pacjent nie je śniadania, produkt należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. Ważne jest, aby w trakcie stosowania glimepirydu nie pomijać żadnego posiłku w ciągu dnia.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku wrażenia, że działanie leku Glimepiryd SymPhar jest za silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glimepiryd SymPhar

Jeśli pacjent zażył zbyt dużą ilość glimepirydu lub zażył dodatkową dawkę leku, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia niskiego stężenia cukru we krwi (objawy hipoglikemii, patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2). W takim przypadku należy natychmiast spożyć wystarczającą ilość cukru (np. zjeść cukier w kostkach, wypić słodki sok lub posłodzoną herbatę) i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Tak samo należy postąpić, jeżeli ktoś inny, np. dziecko, przez przypadek spożyje preparat. Nie wolno podawać nic do jedzenia lub picia osobom, które są nieprzytomne.

Z uwagi na fakt, iż stan niskiego poziomu cukru we krwi może utrzymywać się przez pewien czas, bardzo ważne jest, aby pacjent pozostawał pod ścisłą obserwacją aż do ustąpienia niebezpieczeństwa. Może być konieczne przyjęcie pacjenta do szpitala, również jako środek bezpieczeństwa. Ciężkie przypadki niskiego stężenia cukru we krwi, którym towarzyszy utrata przytomności i ciężkie zaburzenia neurologiczne stanowią stan zagrażający życiu, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej i przyjęcia pacjenta do szpitala. Należy zapewnić stałą opiekę osoby świadomej stanu pacjenta, która w razie potrzeby wezwie lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Glimepiryd SymPhar

Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Glimepiryd SymPhar

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent przerwie lub odstawi leczenie, powinien mieć świadomość, że spodziewane obniżenie stężenia cukru we krwi nie nastąpi lub że objawy choroby ponownie się nasilą. W razie konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian, absolutnie konieczne jest, aby pacjent uprzednio skontaktował się z lekarzem. 1

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:


Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmiany w obrazie krwi :)

Zaburzenia układu immunologicznego

Łagodne reakcje nadwrażliwości 2), alergiczne zapalenie naczyń krwionośnych, nadwrażliwość krzyżowa na pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy lub pokrewne substancje chemiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) 3)

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia 1

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, biegunka, uczucie pełności w żołądku, dyskomfort i ból brzucha 2 3

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

Zaburzenia czynności wątroby (np. problemy z przepływem żółci i żółtaczka), zapalenie wątroby i niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Objawy nadwrażliwości skórnej, takie jak świąd, wysypka i pokrzywka oraz nadwrażliwość na światło

Badania

diagnostyczne

Zmniejszenie stężenia sodu we krwi

:) Zmiany w obrazie krwi ustępują zazwyczaj po odstawieniu leczenia.

2)    W pojedynczych przypadkach łagodne reakcje (np. skórne) mogą prowadzić do zagrażających życiu pacjenta sytuacji, z trudnościami w oddychaniu, obniżeniem ciśnienia krwi a nawet wstrząsem. Dlatego też, w razie zauważenia reakcji skórnych, należy natychmiast powiadomić lekarza.

3)    „Reakcje hipoglikemiczne” to reakcje wywołane niskim stężeniem ciśnienia we krwi. Zazwyczaj występują one nagle. Mogą być niebezpieczne i nie zawsze są łatwe do wyleczenia (patrz punkt 2 oraz punkt 3).

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Glimepiryd SymPhar

-    Substancją czynną leku jest glimepiryd. Jedna tabletka zawiera 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg lub 6 mg

glimepirydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa,

powidon i magnezu stearynian. Tabletki 1 mg (różowe) zawierają również: żelaza tlenek czerwony (E172), tabletki 2 mg (zielone): żelaza tlenek żółty (E172), tartrazyna (E102), błękit brylantowy FCF (E133), żółcień pomarańczowa FCF (E110), tabletki 3 mg (żółte): żelaza tlenek żółty (E172), tabletki 4 mg (niebieskie): indygotyna (E132) oraz tabletki 6 mg (pomarańczowe): żelaza tlenek żółty i czerwony (E172).

Jak wygląda lek Glimepiryd SymPhar i co zawiera opakowanie

Płaskie, podłużne tabletki, oznakowane „G” po jednej stronie, z linią podziału po drugiej stronie.

Glimepiryd SymPhar, 1 mg: różowe tabletki o rozmiarze 8,0 x 4,1 mm.

Glimepiryd SymPhar, 2 mg: zielone tabletki o rozmiarze 10,1 x 5,1 mm.

Glimepiryd SymPhar, 3 mg: żółte tabletki o rozmiarze 10,1 x 5,1 mm.

Glimepiryd SymPhar, 4 mg: niebieskie tabletki o rozmiarze 10,1 x 5,1 mm.

Glimepiryd SymPhar, 6 mg: pomarańczowe tabletki o rozmiarze 10,1 x 5,1 mm.

Tabletki 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, i 6 mg dostępne są w opakowaniach po 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SymPhar Sp. z.o.o. ul. Włoska 1,

00-777 Warszawa Polska

Wytwórca

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 78, IS- 220 Hafnarfjöröur, Islandia Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta

Farmaceutsko Hemijska Industria Zdravlje AD

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Serbia

SymPhar Sp. z.o.o.

ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod następującymi nazwami:

PL: Glimepiryd SymPhar

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

1

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość działań niepożądanych glimepirydu jest zależna od dawki i ustępuje po zmniejszeniu dawki lub po odstawieniu leczenia.

Działania niepożądane występują najczęściej po rozpoczęciu leczenia.

Działania niepożądane są na ogół łagodne i przemijające.

Częstość działań niepożądanych:

(występują u więcej niż 1 osoby na 10); (występują u 1 osoby na 10); (występują u 1 osoby na 100); (występują u 1 osoby na 1 000);

2

   Przemijające zaburzenia widzenia są spowodowane zmianami stężenia cukru we krwi i występują zazwyczaj w początkowym okresie leczenia.

3

   Dolegliwości ze strony układu pokarmowego rzadko prowadzą do odstawienia leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Glimepiryd SymPhar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Leku należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Glimepiryd SymPhar

Charakterystyka Glimepiryd symphar

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Glimepiryd SymPhar, 1 mg, tabletki Glimepiryd SymPhar, 2 mg, tabletki Glimepiryd SymPhar, 3 mg, tabletki Glimepiryd SymPhar, 4 mg, tabletki Glimepiryd SymPhar, 6 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 1 mg glimepirydu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna tabletka zawiera 70,81 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4).

Jedna tabletka zawiera 2 mg glimepirydu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna tabletka zawiera 141,08 mg laktozy jednowodnej, 0,11 mg żółcieni pomarańczowej FCF (E110) oraz 0,14 mg tartrazyny (E102) (patrz punkt 4.4).

Jedna tabletka zawiera 3 mg glimepirydu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna tabletka zawiera 140,71 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4).

Jedna tabletka zawiera 4 mg glimepirydu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna tabletka zawiera 139,60 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4).

Jedna tabletka zawiera 6 mg glimepirydu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna tabletka zawiera 137,44 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Tabletka barwy różowej o rozmiarze 8 mm x 4,1 mm jest płaska, podłużna, ze ściętymi brzegami oraz z linią podziału po jednej stronie i oznakowaniem „G” po drugiej stronie.

Tabletka barwy zielonej o rozmiarze 10,1 mm x 5,1 mm jest płaska, podłużna, ze ściętymi brzegami oraz z linią podziału po jednej stronie i oznakowaniem „G” po drugiej stronie.

Tabletka barwy żółtej o rozmiarze 10,1 mm x 5,1 mm jest płaska, podłużna, ze ściętymi brzegami oraz z linią podziału po jednej stronie i oznakowaniem „G” po drugiej stronie.

Tabletka barwy niebieskiej o rozmiarze 10,1 mm x 5,1 mm jest płaska, podłużna, ze ściętymi brzegami oraz z linią podziału po jednej stronie i oznakowaniem „G” po drugiej stronie.

Tabletka barwy pomarańczowej o rozmiarze 10,1 mm x 5,1 mm jest płaska, podłużna, ze ściętymi brzegami oraz z linią podziału po jednej stronie i oznakowaniem „G” po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Glimepiryd SymPhar przeznaczony jest do stosowania w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy dieta, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie są wystarczająco skuteczne.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Podstawą skutecznego leczenia cukrzycy jest właściwa dieta, regularne ćwiczenia fizyczne, jak również regularne badania krwi i moczu. Tabletki lub insulina nie są skuteczne, jeśli pacjent nie przestrzega zaleconej diety.

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od wyników badań stężenia glukozy we krwi i w moczu.

Dawka początkowa wynosi 1 mg glimepirydu na dobę. Jeśli taka dawka zapewnia dobrą kontrolę glikemii, należy ją przyjąć jako dawkę podtrzymującą.

Dla innych schematów dawkowania dostępne są produkty o innych mocach.

W przypadku braku zadowalającej kontroli, dawkę należy stopniowo zwiększać kierując się wynikami kontroli glikemii, w odstępach 1-2 tygodniowych między kolejnymi wielkościami dawek, do osiągnięcia dawki dobowej 2, 3 lub 4 mg glimepirydu.

Tylko w wyjątkowych przypadkach dawka glimepirydu większa niż 4 mg na dobę daje lepsze wyniki terapeutyczne.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 6 mg glimepirydu na dobę.

U pacjentów, u których po zastosowaniu maksymalnej dawki dobowej metforminy nie uzyskano zadowalającej skuteczności, można zastosować leczenie skojarzone z glimepirydem. Utrzymując dawkę metforminy, podawanie glimepirydu należy rozpocząć od małych dawek, które w zależności od pożądanej kontroli stężenia glukozy zwiększa się, aż do maksymalnej dawki dobowej. Leczenie skojarzone powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

U pacjentów, u których po zastosowaniu maksymalnej dawki dobowej produktu leczniczego Glimepiryd SymPhar nie uzyskano zadowalającej skuteczności, można w razie konieczności zastosować leczenie skojarzone z insuliną. Utrzymując dawkę glimepirydu, podawanie insuliny należy rozpocząć od małych dawek, które stopniowo zwiększa się w zależności od pożądanej kontroli metabolicznej. Leczenie skojarzone powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

Zazwyczaj pojedyncza dawka dobowa glimepirydu jest wystarczająca. Zaleca się przyjmowanie leku na krótko przed obfitym śniadaniem lub w trakcie obfitego śniadania, lub - gdy pominięto śniadanie - na krótko przed pierwszym głównym posiłkiem lub w trakcie pierwszego głównego posiłku.

W przypadku pominięcia dawki, nie należy jej korygować zwiększając następną dawkę. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Wystąpienie u pacjenta hipoglikemii po przyjęciu 1 mg produktu glimepirydu na dobę oznacza możliwość kontrolowania glikemii za pomocą samej diety.

W czasie leczenia, gdy na skutek poprawy kontroli cukrzycy wzrasta wrażliwość na insulinę, zapotrzebowanie na glimepiryd może się zmniejszyć. Z tego względu, w celu uniknięcia hipoglikemii, należy rozważyć okresowe zmniejszenie dawki lub całkowite odstawienie produktu. Zmianę dawkowania należy także rozważyć w przypadku wystąpienia zmiany masy ciała lub trybu życia pacjenta lub w razie wystąpienia innych czynników zwiększających ryzyko hipo- lub hiperglikemii.

Zastąpienie innych doustnych leków przeciwcukrzycowych produktem leczniczym Glimepiryd SymPhar Na ogół możliwe jest dokonanie zmiany sposobu leczenia zastępując inne doustne leki przeciwcukrzycowe produktem leczniczym Glimepiryd SymPhar. W razie zmiany leku na produkt leczniczy Glimepiryd SymPhar należy wziąć pod uwagę dawkę oraz okres półtrwania poprzednio stosowanego produktu

leczniczego. W przypadku niektórych leków, szczególnie leków przeciwcukrzycowych o długim okresie półtrwania (np. chlorpropamid), zaleca się zachowanie kilkudniowego okresu na wydalenie produktu, w celu zminimalizowania ryzyka hipoglikemii spowodowanego łącznym działaniem.

Zalecana dawka początkowa glimepirydu wynosi 1 mg na dobę. W zależności od reakcji na leczenie, zgodnie z powyższymi zaleceniami, dawka glimepirydu może być stopniowo zwiększana.

Zastąpienie insuliny produktem leczniczym Glimepiryd SymPhar

W wyjątkowych przypadkach, u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną, wskazana może być zmiana leczenia na produkt leczniczy Glimepiryd SymPhar. Zmiana sposobu leczenia powinna odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby Patrz punkt 4.3.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania glimepirydu u pacjentów w wieku poniżej 8 lat. Dane dotyczące stosowania glimepirydu w monoterapii u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat są ograniczone (patrz punkty 5.1 i 5.2).

Ponieważ dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci i młodzieży są niewystarczające, nie zaleca się stosowania.

Sposób podawania Do stosowania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne sulfonylomocznika lub sulfonamidy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Glimepiryd jest przeciwwskazany u pacjentów z następującymi schorzeniami:

-    cukrzyca insulinozależna,

-    śpiączka cukrzycowa,

-    kwasica ketonowa,

-    ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby, wymagana jest zamiana leczenia na insulinę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Glimepiryd SymPhar należy przyjmować na krótko przed posiłkiem lub w trakcie posiłku.

Gdy posiłki są przyjmowane o nieregularnych porach lub w ogóle pomijane, leczenie produktem leczniczym Glimepiryd SymPhar może prowadzić do hipoglikemii. Objawami hipoglikemii mogą być: bóle głowy, napady głodu, nudności, wymioty, znużenie, senność, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, agresywność, osłabienie koncentracji, czujności i czasu reakcji, depresja, splątanie, zaburzenia mowy i widzenia, afazja, drżenia mięśni, niedowład, zaburzenia czucia, zawroty głowy, uczucie bezradności, utrata samokontroli, delirium, drgawki pochodzenia mózgowego, senność i utrata przytomności aż do stanu śpiączki włącznie, płytki oddech oraz bradykardia. Ponadto, mogą wystąpić objawy zaburzenia regulacji układu adrenergicznego, takie jak: pocenie się, wilgotna skóra, niepokój, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, palpitacje, dławica piersiowa oraz zaburzenia rytmu serca.

Obraz kliniczny w ataku ciężkiej hipoglikemii może przypominać udar.

Objawy można zazwyczaj szybko zmniejszyć poprzez natychmiastowe podanie węglowodanów (cukru). Sztuczne środki słodzące są nieskuteczne.

Na przykładzie innych pochodnych sulfonylomocznika wiadomo, że pomimo początkowego osiągnięcia zamierzonej skuteczności środków zaradczych, może wystąpić nawrót hipoglikemii.

Ciężka lub długotrwała hipoglikemia, wyrównywana jedynie doraźnie przez przyjęcie zwykle stosowanych ilości cukru, wymaga natychmiastowego leczenia farmakologicznego, a czasami hospitalizacji.

Do czynników mogących wpłynąć na rozwój hipoglikemii należą:

-    niechęć lub (częściej u pacjentów w podeszłym wieku) niezdolność pacjenta do współpracy z lekarzem,

-    niedożywienie, nieregularne przyjmowanie posiłków lub pomijanie posiłków, poszczenie,

-    zmiany diety,

-    brak równowagi pomiędzy wysiłkiem fizycznym a ilością spożywanych węglowodanów,

-    spożywanie alkoholu, szczególnie z jednoczesnym pomijaniem posiłków,

-    zaburzenia czynności nerek,

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

-    przedawkowanie produktu leczniczego Glimepiryd SymPhar,

-    niektóre niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne, prowadzące do zaburzeń przemiany węglowodanów lub rozregulowania cukrzycy (jak np. niektóre zaburzenia czynności tarczycy oraz przedniego płata przysadki lub niewydolność kory nadnerczy),

-    jednoczesne przyjmowanie niektórych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).

Leczenie produktem leczniczym Glimepiryd SymPhar wymaga regularnego kontrolowania stężenia glukozy we krwi i w moczu. Ponadto zaleca się oznaczanie stężenia hemoglobiny glikozylowanej.

W trakcie leczenia produktem leczniczym Glimepiryd SymPhar wymagane jest regularne kontrolowanie czynności wątroby oraz obrazu krwi (szczególnie oznaczanie liczby leukocytów i trombocytów).

W sytuacjach stresowych (np. wypadki, operacje z nagłych wskazań, zakażenia ze stanem gorączkowym itp.) może być wskazana czasowa zmiana leku na insulinę.

Brak doświadczeń dotyczących stosowania produktu leczniczego Glimepiryd SymPhar u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów dializowanych. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby wskazana jest zmiana leku na insulinę.

Leczenie pochodnymi sulfonylomocznika pacjentów z niedoborem G6PD może prowadzić do niedokrwistości hemolitycznej. Ponieważ glimepiryd należy do grupy pochodnych sulfonylomocznika, należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z niedoborem G6PD lub rozważyć zastosowanie alternatywnego produktu, który nie należy do tej grupy.

Preparat zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dzieci i młodzież

Dostępne dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci i młodzieży są niewystarczające, dlatego też nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentów.

[Glimepiryd SymPhar 2 mg, tabletki]

Produkt leczniczy Glimepiryd SymPhar zawiera barwniki: żółcień pomarańczową FCF (E110) i tartrazynę (E102), które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jeśli glimepiryd jest przyjmowany jednocześnie z innymi produktami leczniczymi, może wystąpić zarówno nasilenie jak i osłabienie działania hipoglikemizującego glimepirydu. Dlatego też inne produkty lecznicze należy przyjmować wyłącznie za zgodą (z przepisu) lekarza.

Glimepiryd jest metabolizowany przez enzym cytochromu P450 2C9 (CYP2C9). Wiadomo, że na metabolizm glimepirydu ma wpływ jednoczesne stosowanie leków indukujących (np. ryfampicyna) lub hamujących (np. flukonazol) enzym CYP2C9.

Opisywane w literaturze wyniki z badań interakcji in vivo wskazują, że pod wpływem flukonazolu, jednego z najsilniejszych inhibitorów CYP2C9, pole pod krzywą (AUC) glimepirydu zwiększa się około dwukrotnie.

Na podstawie doświadczeń ze stosowaniem glimepirydu i innych pochodnych sulfonylomocznika należy wymienić następujące interakcje.

Nasilenie działania zmniejszającego stężenie glukozy we krwi, prowadzące w niektórych przypadkach do hipoglikemii, może wystąpić na skutek jednoczesnego przyjmowania jednego z następujących produktów leczniczych, np.:

-    fenylbutazon, azapropazon i oksyfenbutazon,

-    insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, w tym metformina,

-    salicylany i kwas p-aminosalicylowy,

-    steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe,

-    chloramfenikol, niektóre sulfonamidy o długotrwałym działaniu, tetracykliny, antybiotyki chinolinowe i klarytromycyna,

-    leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny,

-    fenfluramina,

-    dizopiramid,

-    fibraty,

-    inhibitory ACE,

-    fluoksetyna, inhibitory MAO,

-    allopurynol, probenecyd, sulfinpirazon,

-    sympatykolityki,

-    cyklofosfamidy, trofosfamidy i ifosfamidy,

-    mikonazol, flukonazol,

-    pentoksyfilina (przy dużych dawkach podawanych pozajelitowo),

-    trytokwalina.

Osłabienie działania obniżającego stężenie glukozy we krwi, a tym samym zwiększenie stężenia glukozy we krwi może wystąpić, gdy jednocześnie przyjmowany jest jeden z następujących produktów leczniczych, np.:

-    estrogeny i progestageny,

-    saluretyki, diuretyki tiazydowe,

-    leki stymulujące tarczycę, glikokortykosteroidy,

-    pochodne fenotiazyny, chlorpromazyna,

-    adrenalina i sympatykomimetyki,

-    kwas nikotynowy (w dużych dawkach) oraz pochodne kwasu nikotynowego,

-    leki przeczyszczające (długotrwałe stosowanie),

-    fenytoina, diazoksyd,

-    glukagon, barbiturany oraz ryfampicyna,

-    acetazolamid.

Antagoniści receptora H2, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, klonidyna oraz rezerpina mogą prowadzić zarówno do nasilenia, jak i osłabienia działania obniżającego stężenie cukru we krwi.

Pod wpływem działania sympatykolitycznych produktów leczniczych, takich jak leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, klonidyna, guanetydyna oraz rezerpina, objawy kompensacyjnej regulacji pochodzenia adrenergicznego hipoglikemii mogą być osłabione lub zniesione.

Spożywanie alkoholu może w nieprzewidywalny sposób nasilać lub osłabiać hipoglikemizujące działanie glimepirydu.

Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ryzyko związane z cukrzycą

Nieprawidłowe stężenia glukozy we krwi w czasie ciąży wiążą się ze zwiększeniem częstości występowania wad wrodzonych i umieralności okołoporodowej. Dlatego też, w celu uniknięcia ryzyka teratogenności, w okresie ciąży należy starannie monitorować stężenie glukozy we krwi. W takich przypadkach zaleca się stosowanie insuliny. Pacjentki planujące ciążę powinny poinformować o tym lekarza.

Ryzyko związane ze stosowaniem glimepirydu

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania glimepirydu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję, związany prawdopodobnie z działaniem farmakologicznym (hipoglikemia) glimepirydu (patrz punkt 5.3).

Stosowanie glimepirydu jest przeciwwskazane w całym okresie ciąży. Jeżeli pacjentka leczona glimepirydem planuje ciążę lub zajdzie w ciążę, leczenie należy jak najszybciej zmienić na terapię insulinową.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy glimepiryd jest wydzielany do mleka matki. Glimepiryd przenika do mleka szczurów. Ponieważ inne pochodne sulfonylomocznika przenikają do mleka matek karmiących, istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii u karmionych piersią noworodków. Produktu leczniczego Glimepiryd SymPhar nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Zdolność pacjenta do koncentracji i reagowania może być ograniczona w wyniku hipoglikemii lub hiperglikemii lub na przykład na skutek zaburzeń widzenia. Może to stwarzać ryzyko w sytuacjach, w których zdolność ta ma szczególne znaczenie (np. podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu).

Pacjentom należy zalecić zachowanie środków ostrożności, aby nie dopuścić do hipoglikemii w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jest to szczególnie ważne u pacjentów z obniżonym poziomem lub brakiem świadomości sygnałów ostrzegawczych hipoglikemii lub z częstymi epizodami hipoglikemii.

Należy rozważyć, czy w tych okolicznościach zalecane jest prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługa urządzeń w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane pochodzące z badań klinicznych opisano na podstawie doświadczenia ze stosowaniem glimepirydu i innych pochodnych sulfonylomocznika.

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem (bardzo często: >1/10; często: >1/100 do <1/10; niezbyt często: >1/1000 do <1/100; rzadko: >1/10 000 do <1/1000; bardzo rzadko: <1/10 000; nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Trombocytopenia, leukopenia, granulocytopenia, agranulocytoza, erytropenia, anemia hemolityczna i pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, łagodne reakcje nadwrażliwości, które mogą przybrać ciężką postać z dusznością, obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi i czasem wstrząsem

Nieznana

Możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości krzyżowej na pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy lub substancje pokrewne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

Hipoglikemia 2)

Zaburzenia oka

Nieznana

Zaburzenia widzenia 3)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko

Nudności, wymioty, biegunka, ucisk lub uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, ból brzucha 4)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zaburzenia czynności wątroby (np. łącznie z cholestazą i żółtaczką), zapalenie wątroby i niewydolność wątroby

Nieznana

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

Alergiczne reakcje skórne mogą objawiać się świądem, wysypką, pokrzywką i nadwrażliwością na światło

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko

Zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Zmiany na ogół ustępują po odstawieniu leczenia.

2)    Reakcje hipoglikemiczne występują zazwyczaj nagle, mogą mieć ciężki przebieg i nie zawsze łatwo je wyleczyć. Podobnie jak w przypadku innych leków hipoglikemizujących, występowanie tego typu reakcji zależy od czynników indywidualnych, takich jak nawyki żywieniowe oraz dawkowanie (patrz dalej w punkcie 4.4).

3)    Zaburzenia te są przemijające, występują w szczególności po rozpoczęciu leczenia i są spowodowane zmianami stężenia cukru we krwi.

4)    Reakcje te rzadko prowadzą do odstawienia leczenia.

Dzieci i młodzież Brak dostępnych danych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V*.

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu może wystąpić trwająca od 12 do 72 godzin hipoglikemia, która może nawrócić po początkowej poprawie. Objawy mogą wystąpić dopiero po 24 godzinach od przedawkowania. Na ogół zalecana jest obserwacja szpitalna. Mogą wystąpić nudności, wymioty oraz ból nadbrzusza. Hipoglikemii zazwyczaj towarzyszą objawy neurologiczne, takie jak niepokój ruchowy, drżenia mięśni, zaburzenia widzenia, problemy z koordynacją, senność, śpiączka oraz drgawki.

Leczenie zasadniczo polega na ograniczeniu wchłaniania leku przez wywoływanie wymiotów, a następnie przez podanie do picia wody lub lemoniady z aktywowanym węglem (adsorbent) oraz siarczanem sodu (środek przeczyszczający). W przypadku przyjęcia dużej ilości leku, wskazane jest płukanie żołądka, a następnie podanie aktywowanego węgla i siarczanu sodu. W przypadku przedawkowania (o szczególnie ciężkim przebiegu) wskazana jest hospitalizacja na oddziale intensywnej opieki medycznej. Należy możliwie jak najszybciej rozpocząć podawanie glukozy, w razie konieczności w postaci szybkiego wstrzyknięcia dożylnego (bolus) podaje się 50 ml 50% roztworu, a następnie 10% roztwór w postaci wlewu dożylnego, uważnie monitorując stężenie glukozy we krwi. Dalsze leczenie powinno być objawowe.

Dzieci i młodzież

Lecząc hipoglikemię spowodowaną w szczególności przypadkowym przyjęciem produktu leczniczego Glimepiryd SymPhar przez niemowlęta i małe dzieci, dawka podawanej glukozy musi być starannie kontrolowana, aby uniknąć wystąpienia niebezpieczeństwa hiperglikemii. Należy uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi, bez insulin; sulfonamidy, pochodne mocznika. Kod ATC: A10BB12.

Glimepiryd jest substancją hipoglikemizującą, aktywną po podaniu doustnym, należącą do grupy pochodnych sulfonylomocznika. Może być stosowany w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej.

Mechanizm działania

Glimepiryd działa głównie przez stymulowanie wydzielania insuliny przez komórki beta trzustki. Podobnie jak w przypadku innych pochodnych sulfonylomocznika, działanie to polega na zwiększeniu wrażliwości komórek beta trzustki na fizjologiczny bodziec glukozowy. Ponadto glimepiryd wydaje się mieć wyraźne działanie pozatrzustkowe, postulowane również dla innych pochodnych sulfonylomocznika.

Wydzielanie insuliny

Pochodne sulfonylomocznika regulują wydzielanie insuliny poprzez zamykanie kanału potasowego zależnego od ATP w błonie komórek beta trzustki. Zamykanie kanału potasowego powoduje depolaryzację komórek beta i poprzez otwarcie kanałów wapniowych prowadzi do zwiększonego napływu jonów wapnia do wnętrza komórki. Prowadzi to do uwalniania insuliny w wyniku egzocytozy.

Glimepiryd wiąże się w dużym stopniu odwracalnie z białkiem błonowym komórek beta, związanym z kanałem potasowym zależnym od ATP, ale miejsce wiązania jest inne od tego, jakie zwykle zajmują inne pochodne sulfonylomocznika.

Działanie pozatrzustkowe

Do działania pozatrzustkowego należy np. zwiększenie wrażliwości tkanek obwodowych na insulinę oraz zmniejszenie wychwytu insuliny przez wątrobę.

Wychwyt glukozy z krwi przez obwodowe tkanki mięśniowe i tłuszczowe następuje za pośrednictwem specjalnych białek transportujących znajdujących się w błonie komórkowej. Transport glukozy w tych tkankach jest etapem ograniczającym stopień zużywania glukozy. Glimepiryd bardzo szybko zwiększa liczbę aktywnych cząsteczek transportujących glukozę w błonach komórkowych mięśni i komórek tłuszczowych, co powoduje zwiększony wychwyt glukozy.

Glimepiryd zwiększa aktywność fosfolipazy C swoistej dla glikozylofosfatydyloinozytolu, która może wiązać się z lipogenezą i glikogenezą wywoływaną przez lek w izolowanych komórkach tłuszczowych i mięśniowych.

Glimepiryd hamuje wytwarzanie glukozy w wątrobie poprzez zwiększanie wewnątrzkomórkowego stężenia fruktozo-2,6-bifosforanu, który z kolei hamuje glukoneogenezę.

Działanie ogólne

U osób zdrowych minimalna skuteczna dawka doustna wynosi około 0,6 mg. Działanie glimepirydu zależy od dawki i jest powtarzalne. Reakcja fizjologiczna na intensywne ćwiczenia fizyczne, w postaci zmniejszenia wydzielania insuliny, występuje również w trakcie przyjmowania glimepirydu.

Nie stwierdzono istotnych różnic w działaniu leku podanego na 30 minut lub bezpośrednio przed posiłkiem. U pacjentów z cukrzycą, zadowalającą kontrolę metaboliczną przez całą dobę można uzyskać po podaniu pojedynczej dawki dobowej.

Pomimo że hydroksymetabolit glimepirydu powodował niewielkie, lecz znaczące zmniejszenie stężenia glukozy w surowicy u osób zdrowych, jest on jedynie w niewielkim stopniu odpowiedzialny za ogólne działanie leku.

Leczenie skojarzone z metformina.

W jednym badaniu wykazano poprawę kontroli metabolicznej w leczeniu skojarzonym z glimepirydem, w porównaniu do leczenia samą metforminą u pacjentów, u których nie osiągano zadowalającej kontroli maksymalną dawką dobową metforminy.

Leczenie skojarzone z insuliną

Dane dotyczące leczenia skojarzonego z insuliną są ograniczone. U pacjentów, u których nie uzyskano kontroli stosując maksymalną dawkę glimepirydu, można rozpocząć leczenie skojarzone z insuliną. W dwóch badaniach leczenie skojarzone przyniosło taką samą poprawę kontroli metabolicznej jak insulina w monoterapii; jednak w przypadku leczenia skojarzonego potrzebna była mniejsza średnia dawka insuliny.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono trwające 24 tygodnie badanie kliniczne z aktywną kontrolą (glimepiryd do 8 mg na dobę lub metformina do 2000 mg na dobę), do którego włączono 285 dzieci (wiek od 8 do 17 lat) z cukrzycą typu 2.

Zarówno w przypadku glimepirydu, jak i metforminy wykazano znaczące zmniejszenie wyjściowych wartości HbA1c (glimepiryd -0,95 (SE 0,41); metformina -1,39 (SE 0,40)). Jednakże, w przypadku glimepirydu nie osiągnięto kryteriów równoważności w stosunku do metforminy w aspekcie średniej zmiany w stosunku do wartości wyjściowej HbA14c. Różnica pomiędzy dwoma sposobami leczenia wynosiła 0,44% na korzyść metforminy. Górny zakres (1,05) 95% przedziału ufności dla tej różnicy nie zawierał się w zakresie równoważności, wynoszącym 0,3%.

Podczas leczenia glimepirydem nie było wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci, w porównaniu do dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Brak danych dotyczących długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa u pacjentów pediatrycznych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność glimepirydu po podaniu doustnym jest całkowita. Przyjmowanie jedzenia nie ma istotnego wpływu na wchłanianie, a jedynie nieznacznie zmniejsza szybkość wchłaniania leku. Maksymalne stężenie leku w surowicy krwi (Cmax) występuje w ciągu ok. 2,5 godziny po podaniu doustnym (średnie stężenie 0,3 pg/ml podczas wielokrotnego podawania 4 mg na dobę), przy czym istnieje liniowa zależność pomiędzy dawką a zarówno Cmax, jak i AUC (pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu).

Dystrybucja

Glimepiryd ma bardzo małą objętość dystrybucji (ok. 8,8 litra), w przybliżeniu równą objętości dystrybucji albuminy, wysoki stopień wiązania z białkami (>99%) oraz niski klirens (około 48 ml/min).

U zwierząt glimepiryd jest wydzielany z mlekiem. Glimepiryd przenika przez łożysko. Przenikanie przez barierę krew-mózg jest niewielkie.

Metabolizm i eliminacja.

Średni przeważający okres półtrwania w surowicy, który ma wpływ na stężenia leku w surowicy w warunkach podawania wielokrotnego, wynosi około 5 do 8 godzin. Po podaniu dużych dawek obserwowano nieznacznie dłuższe okresy półtrwania.

Po podaniu pojedynczej dawki radioaktywnie znakowanego glimepirydu, 58% radioaktywności oznaczono w moczu, a 35 % w kale. Niezmienionej substancji nie wykryto w moczu. Zarówno w moczu, jak i w kale stwierdzono dwa metabolity - najprawdopodobniej pochodzące z przemian w wątrobie (głównie przez CYP2C9) - pochodną hydroksylową i pochodną karboksylową. Po doustnym podaniu glimepirydu, końcowe okresy półtrwania tych metabolitów wynosiły odpowiednio od 3 do 6 i od 5 do 6 godzin.

Porównanie podania jednorazowego i wielokrotnego raz na dobę nie ujawniło żadnych istotnych różnic w zakresie farmakokinetyki, a zmienność osobnicza była bardzo niska. Nie stwierdzono istotnej kumulacji leku.

Specjalne grupy _pacjentów

Farmakokinetyka leku była podobna u mężczyzn i kobiet oraz u pacjentów młodych i w podeszłym wieku (powyżej 65 lat). U pacjentów z niskim klirensem kreatyniny występowała tendencja do zwiększania się klirensu glimepirydu oraz obniżania średnich stężeń leku w surowicy krwi, najprawdopodobniej na skutek szybszej eliminacji ze względu na mniejsze wiązanie z białkami.

Stwierdzono zmniejszenie wydalania obu metabolitów przez nerki. Ogólnie u tych pacjentów nie należy przewidywać zwiększonego ryzyka kumulacji leku.

Farmakokinetyka leku podanego pięciu pacjentom po zabiegach chirurgicznych na drogach żółciowych, nie chorującym na cukrzycę, była zbliżona do stwierdzonej u osób zdrowych.

Dzieci i młodzież

Badanie prowadzone w warunkach po spożyciu posiłku, którego przedmiotem były właściwości farmakokinetyczne, bezpieczeństwo i tolerancja 1 mg pojedynczej dawki glimepirydu u 30 dzieci (4 dzieci w wieku 10-12 lat i 26 dzieci w wieku 12-17 lat) z cukrzycą typu 2 wykazało średnie wartości AUC(0-last), Cmax i ti/2 podobne do poprzednio obserwowanych u pacjentów dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań przedklinicznych zaobserwowane podczas stosowania dawek znacznie przewyższających maksymalne dawki stosowane u ludzi, mają niewielkie zastosowanie w praktyce klinicznej lub wynikały z działania farmakodynamicznego (hipoglikemia) substancji czynnej. Wyniki te oparte są na typowych badaniach farmakologicznych bezpieczeństwa stosowania leku, badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnej dawki, genotoksyczności, karcynogenności i toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa. W tych ostatnich (obejmujących embriotoksyczność, teratogenność i toksyczność rozwojową) obserwowane działania niepożądane uważane były za wtórne wobec działania hipoglikemizującego wywołanego przez substancję czynną u samic i ich potomstwa.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon K29-K32 Magnezu stearynian

[tabletka 1 mg:] żelaza tlenek czerwony (E172)

[tabletka 2 mg:] żelaza tlenek żółty (E172), tartrazyna lak aluminiowy (E102), błękit brylantowa FCF lak aluminiowy (E133), żółcień pomarańczowa FCF lak aluminiowy (E110)

[tabletka 3 mg:] żelaza tlenek żółty (E172)

[tabletka 4 mg:] indygotyna lak aluminiowy (E132)

[tabletka 6 mg:] żelaza tlenek żółty i czerwony (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry z folii PCV/aluminium.

Wielkości opakowań dla wszystkich dawek: 30 tabletek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1

00-777 Warszawa, Polska

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Glimepiryd SymPhar