Imeds.pl

Glipizide Bp 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

—    Należy zachować tą ulotką, aby w razie potrzeby moc ją ponownie przeczytać.

—    Należy zwrócić sią do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

—    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

GLIPIZIDE BP (GUpizidum5 mg tabletki

Skład

1 tabletka zawiera substancję czynną glipizyd 5 mg oraz substancje pomocnicze: wapnia węglan, skrobia kukurydziana, sodu laurylosiarczan, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

Nazwa i adres wytwórcy:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Dożynkowa 10 52-311 Wrocław

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Glipizide BP i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Glipizide BP

3.    Jak stosować lek Glipizide BP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Glipizide BP

6.    Inne informacje dotyczące leku Glipizide BP

ul


fwionow

1. Co to jest lek Glipizide BP i w jakim celu się go stosuje

Glipizide BP zawiera glipizyd, który jest lekiem doustnym z grupy pochodnych sulfonylomocznika o działaniu zmniejszającym stężenie glukozy we krwi.

Wskazaniem do stosowania leku Glipizide BP jest cukrzyca typu 2. (insulinoniezależna) w przypadkach, gdy właściwego stężenia glukozy we krwi nie można uzyskać za pomocą odpowiedniej diety i wysiłku fizycznego.

2. Zanim zastosuje się lek Glipizide BP

Stosowanie leku Glipizide BP jest przeciwwskazane u pacjentów:

® z nadwrażliwością na glipizyd, inne pochodne sulfonylomocznika i sulfonamidy, a także na jakąkolwiek substancję pomocniczą leku,

•    z cukrzycą insulinozależną typu 1., cukrzycową kwasicą ketonową, śpiączką cukrzycową,

•    z ciężką niewydolnością nerek, wątroby, zaburzeniami czynności tarczycy, chorobami wątroby i nerek,

•    u pacjentów leczonych mikonazolcm.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Glipizide BP, gdyż:

® Wszystkie pochodne sulfonylomocznika, w tym glipizyd. mogą wywołać hipoglikemię, czyli nadmierne zmniejszenie stężenie glukozy we krwi. Hipoglikemia może wystąpić wskutek opóźniania posiłków, niewystarczającej ilości pożywienia oraz nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych. Systematyczne i o właściwej porze spożywanie węglowodanów jest konieczne do utrzymania właściwego stężenia glukozy we krw i. Niewydolność nerek lub wątroby może powodować zwiększenie stężenia glipizydu we krwi. W stanach tych zwiększone stężenie leku we krwi może prowadzić do ciężkiej hipoglikemii ze śpiączką, drgawkami lub objawami neurologicznymi. Jest to stan wymagający leczenia w szpitalu. Prawdopodobieństwo wystąpienia hipoglikemii jest w iększe w przypadku stosowania ubogokalorycznej diety, po ciężkim i długotrwałym wysiłku, po spożyciu alkoholu oraz gdy stosuje się więcej niż jeden lek zmniejszający stężenie glukozy we krwi. Najbardziej narażeni na wystąpienie hipoglikemii są pacjenci w' podeszłym wieku i pacjenci niedożywieni, pacjenci z niewydolnością nadnerczy i przysadki mózgowej.

■ Lakowej i Rsrmacf


^rszawa

i


departament 00-952

Hipoglikemia może być trudna do rozpoznania u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów stosujących leki P-adrenolityczne lub inne leki sympatykolityczne.

• W przypadku utraty kontroli nad glikemią lekarz zdecyduje czy konieczne jest

odstawienie leku Glipizide BP i okresowe podanie insuliny. Niewyrównanie glikemii może wystąpić, gdy pacjent poddany jest działaniu takich czynników jak: gorączka, uraz, zakażenie lub zabieg chirurgiczny. U wielu pacjentów zmniejsza się z czasem skuteczność każdego doustnego leku zmniejszającego stężenie glukozy, w tym również leku Glipizide BP. Podczas leczenia należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących diety, dawkowania i sposobu stosowania leku Glipizide BP oraz regularnie badać stężenie glukozy we krwi. Należy nauczyć się rozpoznawać wczesne objawy hipoglikemii. m.in. takie jak: ból głowy, pobudliwość, zaburzenia snu, drżenie, pocenie się, aby zdążyć zgłosić się do lekarza w odpowiednim czasie. Zwykle natychmiastowe spożycie węglowodanów (cukru) pozwala przywrócić właściwe stężenie glukozy we krwi. Członkowie rodzin powinni być poinformowani o tym, że pacjent jest zagrożony hipoglikemią, o sposobach postępowania w przypadku pojawienia się objawów hipoglikemii oraz o stanach sprzyjających ich występowaniu.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Glipizide BP z jedzeniem i piciem:

Glipizyd powinien być przyjmowany 30 minut przed posiłkiem w celu uzyskania maksymalnej redukcji hiperglikemii występującej po posiłku.

Stosowanie leku Glipizide BP u dzieci:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności glipizydu u dzieci. Nie zaleca się stosowania glipizydu u dzieci.

Stosowanie leku Glipizide BP u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

Niewydolność nerek lub wątroby może powodować zwiększenie stężenia leku we krwi. Zaleca się, aby chorzy z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby w okresie ustalania dawkowania pozostawali pod ścisłą kontrolą lekarza, która jest niezbędna do oceny wyników badań laboratoryjnych i objawów klinicznych.

roiftyki


$

Miooowr.

Stosowanie leku Glipizide BP u pacjentów w podeszłym wieku:

Glipizyd należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku, szczególnie po intensywnym wysiłku fizycznym, podczas nieregularnego spożywania pokarmów oraz w niewydolności nerek i (lub) wątroby.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

U kobiet w okresie ciąży lekiem z wyboru jest insulina. Nie stosować leku Glipizide BP w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza czy odstawić lek Glipizide BP. czy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nic ma dowodów na to, że glipizyd wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych. Ze względu na ryzyko hipoglikemii należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy nie uzyskano prawidłowego stężenia glukozy we krwi. na przykład podczas zmiany leków' przeciwcukrzycowych lub w razie nieregularnego zażywania leku.

Stosowanie innych łęków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi glipizydu mogą nasilać następujące leki: mikonazol, flukonazol, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory monoaminooksydazy, inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl), leki (3-adrenolilyczne, inhibitory receptora 112, salicylany (kwas acetylosalicylowy), leki silnie wiążące się z białkami osocza, sulfonamidy, chloramfenikol, probenecyd, pochodne kumaryny (warfaryna).

Działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi glipizydu mogą osłabiać następujące leki: danazol, tiazydy i inne leki moczopędne, kortykosteroidy, pochodne fenotiazyny, preparaty tarczycy, estrogeny, doustne środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny/progestageny,

MINISTERSTWO ZDROWIA

: '3|)nitament Polityki Lekowej i Farmacji ; --USi -/wi;.-■;.■••••:wą u i Miodowa i *

fenytoina, kwas nikotynowy, leki sympatykomimetyczne (np. salbutamol, terbulalina), antagoniści kanału wapnia i izoniazyd.

W razie jednoczesnego stosowania glipizydu z tymi Ickami należy monitorować stężenie glukozy we krwi.

U pacjentów leczonych glipizydem może wystąpić reakcja disulfiramowa po spożyciu alkoholu (nietolerancja alkoholu).

3. Jak stosować lek Glipizide BP

Lek Glipizide BP należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Krótkotrwale podawanie leku może być wystarczające u pacjentów', którzy przejściowo utracili kontrolę glikemii za pomocą prawidłowo prowadzonej diety.

Lek powinien być przyjmowany 30 min przed posiłkiem. W celu określenia minimalnej skutecznej dawki glipizydu. jak również wykrycia oporności na lek. lekarz zaleci systematycznie kontrolowanie stężenia glukozy we krwi na czczo.

Dawka wstępna:

Lekarz zwykle zaleca rozpoczynanie leczenia od dawki 5 mg glipizydu (1 tabletka) na dobę, podawanej 30 minut przed śniadaniem lub posiłkiem spożywanym w ciągu dnia. U pacjentów z łagodną cukrzycą, osób w podeszłym wieku lub pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 2,5 mg (1/2 tabletki), ze względu na możliwość wystąpienia hipogłikemii.

Dostosowanie dawkowania:

Zazwyczaj dawkę zwiększa się o 2.5 mg do 5 mg glipizydu. w zależności od stężenia glukozy we krwi. Pomiędzy kolejnymi zmianami w dawkowaniu powinno upłynąć minimum kilka dni. Maksymalna dawka podawana jednorazowa w ciągu doby w'ynosi 15 mg. Jeżeli dawka dobowa jest większa niż 15 mg, należy ją przyjmować w dawcach podzielonych przed posiłkami (zwykle 2 razy na dobę).

Leczenie podtrzymujące:

U niektórych pacjentów' wyrównanie glikemii występuje po podaniu Icku raz na dobę. Na ogół prawidłowe stężenie glukozy we krwi występuje po dawkach od 2,5 mg do 20 mg glipizydu na dobę. Daw'ki powyżej 15 mg na dobę należy przyjmować w dawkach podzielonych przed posiłkami.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg.

WMSTERSTWn 7 ru Apartament PolityM

Wars/5

W celu uniknięcia hipoglikemii u pacjentów w podeszłym wieku, osłabionych, niedożywionych, z nieregularną podażą kalorii oraz z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek dawka wstępna i podtrzymująca powinna być zmniejszona.

Pacjenci leczeni poprzednio doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

Dawkowanie jest uzależnione od stanu klinicznego pacjenta i dotychczasowego leczenia.

Lekarz zwykle zaleca rozpoczęcie leczenia od małych dawek glipizydu 5 mg na dobę, następnie można zwiększać je stopniowo, aż do uzyskania prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

W przypadku zamiany pochodnych sulfonylomocznika o wydłużonym okresie półtrwania (np. chlorpropamid) na glipizyd lekarz powinien monitorować pacjenta przez 1-2 tygodnie.

Pacjenci leczeni insuliną:

W niektórych przypadkach glipizyd zmniejsza dobowe zapotrzebowanie na insulinę. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika, wielu pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną(typu 2.) otrzymujących insulinę może bezpiecznie przyjmować glipizyd.

Lekarz przechodząc z leczenia insuliną na terapię lekiem Glipizide BP powinien przestrzegać opisanych poniżej ogólnych zasad.

•    U pacjentów z zapotrzebowaniem na insulinę do 20 j.m. na dobę. lekarz może odstawić insulinę i rozpocząć leczenie zaleconą dawką glipizydu. Dawkę należy modyfikować co kilka lub kilkanaście dni.

•    U pacjentów z zapotrzebowaniem na insulinę powyżej 20 j.m. na dobę, lekarz dawkę insuliny zmniejszy o połowę i rozpocznie podawanie glipizydu w zaleconej dawce. Dalsze zmniejszanie dawkowania insuliny zależy od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Dawkę należy modyfikować co kilka lub kilkanaście dni.

W okresie odstawiania lub redukcji dawki insuliny pacjent powinien ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi. Pacjenci powinni skontaktować się z lekarzem, jeżeli wyniki tych badań są nieprawidłowe. Gdy pacjent przyjmuje ponad 40 j.m. insuliny na dobę wskazana jest hospitalizacja w okresie zmiany leczenia.

Jednoczesne podawanie pochodnych higuanidu:

U części pacjentów u których nic uzyskano prawidłowego stężenia glukozy we krwi po podaniu leku Glipizide BP bądź leczenie po pewnym czasie okazało się nieskuteczne, poprawa glikemii możliwa jest po dołączeniu pochodnej biguanidu. U tych pacjentów lekarz zaleci przyjmowanie leku Glipizide BP w tej samej dawce, a pochodną biguanidu należy zacząć przyjmować w małej dawce i zwiększać ją stopniowo do uzyskania prawidłowej glikemii.

ul Mii i


6

Jeżeli wystąpią działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, należy próbować zmniejszyć dawkę pochodnej biguanidu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Glipizide BP niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku. należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza Przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie hipoglikemii, niekiedy o znacznym nasileniu. Pacjent z objawami ciężkiej hipoglikemii (m.in. śpiączka, drgawki, zaburzenia neurologiczne) powinien być natychmiast umieszczony w szpitalu. Leczenie polega na uzupełnieniu glukozy we krwi w dostępny sposób, z dożylnym podaniem włącznie, i obserwacji pacjenta co najmniej przez 48 godzin.

W przypadku pominięcia dawki leku Glipizide BP:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. lek Glipizide BP może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane w większości związane są z wielkością dawki leku Glipizide BP. mają charakter przemijający oraz ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych pochodnych sulfonylomocznika mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości, w niektórych przypadkach kończące się zgonem.

Może wystąpić hipoglikemia (nadmierne zmniejszenie stężenia glukozy we krwi) z takimi objawami jak: osłabienie, senność, zaburzenia orientacji, nadmierne pocenie się. dreszcze, głód, pobudzenie, nerwowość, zawroty głowy i zaburzenia widzenia, zaburzenia koncentracji, uczucie zimna, a w ciężkich przypadkach utrata przytomności i śpiączka hipoglikemiczna.

Mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: nudności, biegunka, zaparcie oraz ból żołądka. Objawy te są związane z wielkością dawki i zwykle ustępują po jej zmniejszeniu lub zażyciu dawki dobowej w dawkach podzielonych.

Mogą niekiedy wystąpić przemijające skórne reakcje alergiczne, takie jak: rumień, wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka, świąd, reakcje nadwrażliwości na światło. Jeżeli zmiany te utrzymują się, lek należy odstawić.

Mogą wystąpić bóle, zawroty głowy, senność, drżenie, zaburzenia dotyczące krwi. takie jak:

leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), pancytopenia (zmniejszenie liczby

^parlament Polityk, LckmeUpim

wszystkich komórek krwi), agranulocytoza (brak granulocytów), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość hemolityczna oraz niedokrwistość aplastyczna.

U pacjentów przyjmujących lek Glipizide BP może wystąpić żółtaczka cholestatyczna (wymagająca odstawienia leku), zaburzenia czynności wątroby, toksyczne zapalenie wątroby, porfiria wątrobowa, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zaburzenia widzenia, takie jak nieostre widzenie, podwójne widzenie, nieprawidłowe widzenie i osłabione widzenie, splątanie.

Po spożyciu alkoholu mogą wystąpić objawy nietolerancji alkoholu, jak bóle brzucha, wymioty, bóle głow'y, zaczerwienienie twarzy, hipoglikemia.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Glipizide BP mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia tych i innych objawów niepożądanych, nie wy mienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Glipizide BP

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Glipizide BP po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje dotyczące leku Glipizide BB

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”

Polska

ul. Krucza 62 50-984 Wrocław telefon: 0-(71)361 0651

Data opracowania ulotki:

2008 -03- o 3

MlNiS i tóJKS l wo ZDkOWJA

departament Polityk, Lokowej i Farmacji tct-062 Warszawa o