+ iMeds.pl

Glipizide bp 5 mgUlotka Glipizide bp

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

—    Należy zachować tą ulotką, aby w razie potrzeby moc ją ponownie przeczytać.

—    Należy zwrócić sią do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

—    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

GLIPIZIDE BP (GUpizidum5 mg tabletki

Skład

1 tabletka zawiera substancję czynną glipizyd 5 mg oraz substancje pomocnicze: wapnia węglan, skrobia kukurydziana, sodu laurylosiarczan, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

Nazwa i adres wytwórcy:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Dożynkowa 10 52-311 Wrocław

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Glipizide BP i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Glipizide BP

3.    Jak stosować lek Glipizide BP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Glipizide BP

6.    Inne informacje dotyczące leku Glipizide BP

uf


fwionow

1. Co to jest lek Glipizide BP i w jakim celu się go stosuje

Glipizide BP zawiera glipizyd, który jest lekiem doustnym z grupy pochodnych sulfonylomocznika o działaniu zmniejszającym stężenie glukozy we krwi.

Wskazaniem do stosowania leku Glipizide BP jest cukrzyca typu 2. (insulinoniezależna) w przypadkach, gdy właściwego stężenia glukozy we krwi nie można uzyskać za pomocą odpowiedniej diety i wysiłku fizycznego.

2. Zanim zastosuje się lek Glipizide BP

Stosowanie leku Glipizide BP jest przeciwwskazane u pacjentów:

® z nadwrażliwością na glipizyd, inne pochodne sulfonylomocznika i sulfonamidy, a także na jakąkolwiek substancję pomocniczą leku,

•    z cukrzycą insulinozależną typu 1., cukrzycową kwasicą ketonową, śpiączką cukrzycową,

•    z ciężką niewydolnością nerek, wątroby, zaburzeniami czynności tarczycy, chorobami wątroby i nerek,

•    u pacjentów leczonych mikonazolcm.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Glipizide BP, gdyż:

® Wszystkie pochodne sulfonylomocznika, w tym glipizyd. mogą wywołać hipoglikemię, czyli nadmierne zmniejszenie stężenie glukozy we krwi. Hipoglikemia może wystąpić wskutek opóźniania posiłków, niewystarczającej ilości pożywienia oraz nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych. Systematyczne i o właściwej porze spożywanie węglowodanów jest konieczne do utrzymania właściwego stężenia glukozy we krw i. Niewydolność nerek lub wątroby może powodować zwiększenie stężenia glipizydu we krwi. W stanach tych zwiększone stężenie leku we krwi może prowadzić do ciężkiej hipoglikemii ze śpiączką, drgawkami lub objawami neurologicznymi. Jest to stan wymagający leczenia w szpitalu. Prawdopodobieństwo wystąpienia hipoglikemii jest w iększe w przypadku stosowania ubogokalorycznej diety, po ciężkim i długotrwałym wysiłku, po spożyciu alkoholu oraz gdy stosuje się więcej niż jeden lek zmniejszający stężenie glukozy we krwi. Najbardziej narażeni na wystąpienie hipoglikemii są pacjenci w' podeszłym wieku i pacjenci niedożywieni, pacjenci z niewydolnością nadnerczy i przysadki mózgowej.

^■ Lakowej i Rsrmacf


^rszawa

i


departament 00-952

Hipoglikemia może być trudna do rozpoznania u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów stosujących leki P-adrenolityczne lub inne leki sympatykolityczne.

• W przypadku utraty kontroli nad glikemią lekarz zdecyduje czy konieczne jest

odstawienie leku Glipizide BP i okresowe podanie insuliny. Niewyrównanie glikemii może wystąpić, gdy pacjent poddany jest działaniu takich czynników jak: gorączka, uraz, zakażenie lub zabieg chirurgiczny. U wielu pacjentów zmniejsza się z czasem skuteczność każdego doustnego leku zmniejszającego stężenie glukozy, w tym również leku Glipizide BP. Podczas leczenia należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących diety, dawkowania i sposobu stosowania leku Glipizide BP oraz regularnie badać stężenie glukozy we krwi. Należy nauczyć się rozpoznawać wczesne objawy hipoglikemii. m.in. takie jak: ból głowy, pobudliwość, zaburzenia snu, drżenie, pocenie się, aby zdążyć zgłosić się do lekarza w odpowiednim czasie. Zwykle natychmiastowe spożycie węglowodanów (cukru) pozwala przywrócić właściwe stężenie glukozy we krwi. Członkowie rodzin powinni być poinformowani o tym, że pacjent jest zagrożony hipoglikemią, o sposobach postępowania w przypadku pojawienia się objawów hipoglikemii oraz o stanach sprzyjających ich występowaniu.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Glipizide BP z jedzeniem i piciem:

Glipizyd powinien być przyjmowany 30 minut przed posiłkiem w celu uzyskania maksymalnej redukcji hiperglikemii występującej po posiłku.

Stosowanie leku Glipizide BP u dzieci:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności glipizydu u dzieci. Nie zaleca się stosowania glipizydu u dzieci.

Stosowanie leku Glipizide BP u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

Niewydolność nerek lub wątroby może powodować zwiększenie stężenia leku we krwi. Zaleca się, aby chorzy z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby w okresie ustalania dawkowania pozostawali pod ścisłą kontrolą lekarza, która jest niezbędna do oceny wyników badań laboratoryjnych i objawów klinicznych.

roiityki


$

ui- Mionów**

Stosowanie leku Glipizide BP u pacjentów w podeszłym wieku:

Glipizyd należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku, szczególnie po intensywnym wysiłku fizycznym, podczas nieregularnego spożywania pokarmów oraz w niewydolności nerek i (lub) wątroby.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

U kobiet w okresie ciąży lekiem z wyboru jest insulina. Nie stosować leku Glipizide BP w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza czy odstawić lek Glipizide BP. czy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nic ma dowodów na to, że glipizyd wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych. Ze względu na ryzyko hipoglikemii należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy nie uzyskano prawidłowego stężenia glukozy we krwi. na przykład podczas zmiany leków' przeciwcukrzycowych lub w razie nieregularnego zażywania leku.

Stosowanie innych łęków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi glipizydu mogą nasilać następujące leki: mikonazol, flukonazol, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory monoaminooksydazy, inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl), leki (3-adrenolilyczne, inhibitory receptora 112, salicylany (kwas acetylosalicylowy), leki silnie wiążące się z białkami osocza, sulfonamidy, chloramfenikol, probenecyd, pochodne kumaryny (warfaryna).

Działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi glipizydu mogą osłabiać następujące leki: danazol, tiazydy i inne leki moczopędne, kortykosteroidy, pochodne fenotiazyny, preparaty tarczycy, estrogeny, doustne środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny/progestageny,

¡WIISiSTKftSTWO ZDROWIA

: '3|)mtament Polityki Lekowej i Farmacji ; ••U5i 'v.;;.. :-:w4 U i MiOdOWr' I £

fenytoina, kwas nikotynowy, leki sympatykomimetyczne (np. salbutamol, terbulalina), antagoniści kanału wapnia i izoniazyd.

W razie jednoczesnego stosowania glipizydu z tymi Ickami należy monitorować stężenie glukozy we krwi.

U pacjentów leczonych glipizydem może wystąpić reakcja disulfiramowa po spożyciu alkoholu (nietolerancja alkoholu).

3. Jak stosować lek Glipizide BP

Lek Glipizide BP należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Krótkotrwale podawanie leku może być wystarczające u pacjentów', którzy przejściowo utracili kontrolę glikemii za pomocą prawidłowo prowadzonej diety.

Lek powinien być przyjmowany 30 min przed posiłkiem. W celu określenia minimalnej skutecznej dawki glipizydu. jak również wykrycia oporności na lek. lekarz zaleci systematycznie kontrolowanie stężenia glukozy we krwi na czczo.

Dawka wstępna:

Lekarz zwykle zaleca rozpoczynanie leczenia od dawki 5 mg glipizydu (1 tabletka) na dobę, podawanej 30 minut przed śniadaniem lub posiłkiem spożywanym w ciągu dnia. U pacjentów z łagodną cukrzycą, osób w podeszłym wieku lub pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 2,5 mg (1/2 tabletki), ze względu na możliwość wystąpienia hipogłikemii.

Dostosowanie dawkowania:

Zazwyczaj dawkę zwiększa się o 2.5 mg do 5 mg glipizydu. w zależności od stężenia glukozy we krwi. Pomiędzy kolejnymi zmianami w dawkowaniu powinno upłynąć minimum kilka dni. Maksymalna dawka podawana jednorazowa w ciągu doby w'ynosi 15 mg. Jeżeli dawka dobowa jest większa niż 15 mg, należy ją przyjmować w dawcach podzielonych przed posiłkami (zwykle 2 razy na dobę).

Leczenie podtrzymujące:

U niektórych pacjentów' wyrównanie glikemii występuje po podaniu Icku raz na dobę. Na ogół prawidłowe stężenie glukozy we krwi występuje po dawkach od 2,5 mg do 20 mg glipizydu na dobę. Daw'ki powyżej 15 mg na dobę należy przyjmować w dawkach podzielonych przed posiłkami.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg.

W^TEf<sr\vn 7 ru

Departament Potityw^^

Wars, 5

W celu uniknięcia hipoglikemii u pacjentów w podeszłym wieku, osłabionych, niedożywionych, z nieregularną podażą kalorii oraz z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek dawka wstępna i podtrzymująca powinna być zmniejszona.

Pacjenci leczeni poprzednio doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

Dawkowanie jest uzależnione od stanu klinicznego pacjenta i dotychczasowego leczenia.

Lekarz zwykle zaleca rozpoczęcie leczenia od małych dawek glipizydu 5 mg na dobę, następnie można zwiększać je stopniowo, aż do uzyskania prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

W przypadku zamiany pochodnych sulfonylomocznika o wydłużonym okresie półtrwania (np. chlorpropamid) na glipizyd lekarz powinien monitorować pacjenta przez 1-2 tygodnie.

Pacjenci leczeni insuliną:

W niektórych przypadkach glipizyd zmniejsza dobowe zapotrzebowanie na insulinę. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika, wielu pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną(typu 2.) otrzymujących insulinę może bezpiecznie przyjmować glipizyd.

Lekarz przechodząc z leczenia insuliną na terapię lekiem Glipizide BP powinien przestrzegać opisanych poniżej ogólnych zasad.

•    U pacjentów z zapotrzebowaniem na insulinę do 20 j.m. na dobę. lekarz może odstawić insulinę i rozpocząć leczenie zaleconą dawką glipizydu. Dawkę należy modyfikować co kilka lub kilkanaście dni.

•    U pacjentów z zapotrzebowaniem na insulinę powyżej 20 j.m. na dobę, lekarz dawkę insuliny zmniejszy o połowę i rozpocznie podawanie glipizydu w zaleconej dawce. Dalsze zmniejszanie dawkowania insuliny zależy od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Dawkę należy modyfikować co kilka lub kilkanaście dni.

W okresie odstawiania lub redukcji dawki insuliny pacjent powinien ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi. Pacjenci powinni skontaktować się z lekarzem, jeżeli wyniki tych badań są nieprawidłowe. Gdy pacjent przyjmuje ponad 40 j.m. insuliny na dobę wskazana jest hospitalizacja w okresie zmiany leczenia.

Jednoczesne podawanie pochodnych higuanidu:

U części pacjentów u których nic uzyskano prawidłowego stężenia glukozy we krwi po podaniu leku Glipizide BP bądź leczenie po pewnym czasie okazało się nieskuteczne, poprawa glikemii możliwa jest po dołączeniu pochodnej biguanidu. U tych pacjentów lekarz zaleci przyjmowanie leku Glipizide BP w tej samej dawce, a pochodną biguanidu należy zacząć przyjmować w małej dawce i zwiększać ją stopniowo do uzyskania prawidłowej glikemii.

ul Mii i


f“6'    6

Jeżeli wystąpią działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, należy próbować zmniejszyć dawkę pochodnej biguanidu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Glipizide BP niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku. należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza Przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie hipoglikemii, niekiedy o znacznym nasileniu. Pacjent z objawami ciężkiej hipoglikemii (m.in. śpiączka, drgawki, zaburzenia neurologiczne) powinien być natychmiast umieszczony w szpitalu. Leczenie polega na uzupełnieniu glukozy we krwi w dostępny sposób, z dożylnym podaniem włącznie, i obserwacji pacjenta co najmniej przez 48 godzin.

W przypadku pominięcia dawki leku Glipizide BP:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. lek Glipizide BP może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane w większości związane są z wielkością dawki leku Glipizide BP. mają charakter przemijający oraz ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych pochodnych sulfonylomocznika mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości, w niektórych przypadkach kończące się zgonem.

Może wystąpić hipoglikemia (nadmierne zmniejszenie stężenia glukozy we krwi) z takimi objawami jak: osłabienie, senność, zaburzenia orientacji, nadmierne pocenie się. dreszcze, głód, pobudzenie, nerwowość, zawroty głowy i zaburzenia widzenia, zaburzenia koncentracji, uczucie zimna, a w ciężkich przypadkach utrata przytomności i śpiączka hipoglikemiczna.

Mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: nudności, biegunka, zaparcie oraz ból żołądka. Objawy te są związane z wielkością dawki i zwykle ustępują po jej zmniejszeniu lub zażyciu dawki dobowej w dawkach podzielonych.

Mogą niekiedy wystąpić przemijające skórne reakcje alergiczne, takie jak: rumień, wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka, świąd, reakcje nadwrażliwości na światło. Jeżeli zmiany te utrzymują się, lek należy odstawić.

Mogą wystąpić bóle, zawroty głowy, senność, drżenie, zaburzenia dotyczące krwi. takie jak:

leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), pancytopenia (zmniejszenie liczby

^parlament Polityk, LckmeUpim

Viif.fv >A,

wszystkich komórek krwi), agranulocytoza (brak granulocytów), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość hemolityczna oraz niedokrwistość aplastyczna.

U pacjentów przyjmujących lek Glipizide BP może wystąpić żółtaczka cholestatyczna (wymagająca odstawienia leku), zaburzenia czynności wątroby, toksyczne zapalenie wątroby, porfiria wątrobowa, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zaburzenia widzenia, takie jak nieostre widzenie, podwójne widzenie, nieprawidłowe widzenie i osłabione widzenie, splątanie.

Po spożyciu alkoholu mogą wystąpić objawy nietolerancji alkoholu, jak bóle brzucha, wymioty, bóle głow'y, zaczerwienienie twarzy, hipoglikemia.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Glipizide BP mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia tych i innych objawów niepożądanych, nie wy mienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Glipizide BP

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Glipizide BP po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje dotyczące leku Glipizide BB

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”

Polska

ul. Krucza 62 50-984 Wrocław telefon: 0-(71)361 0651

Data opracowania ulotki:

2008 -03- o 3

Minis rims rwo zdrowia

departament Polityk, Lokowej i Farmac-i .iit-Q.'j/ Warszawa o

Glipizide BP

Charakterystyka Glipizide bp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO GLIPIZIDE BP 5 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletka zawiera 5 mg glipizydu (Glipizidum).

Substancje pomocnicze - patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Cukrzyca typu 2. (insulinoniezależna) w przypadkach, gdy właściwego stężenia glukozy we krwi nie można uzyskać za pomocą odpowiedniej diety i wysiłku fizycznego.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Preparat Glipizide BP podaje się doustnie, dawkę należy dobrać indywidualnie. Krótkotrwale podawanie glipizydu może być wystarczające u pacjentów, którzy przejściowo utracili kontrolę glikemii za pomocą prawidłowo prowadzonej diety. Glipizyd powinien być przyjmowany 30 minut przed posiłkiem w celu uzyskania maksymalnej redukcji hiperglikemii występującej po posiłku.

W celu określenia minimalnej skutecznej dawki glipizydu, jak również wykrycia oporności na lek. należy systematycznie kontrolować stężenie glukozy we krwi na czczo i oznaczyć stężenie hemoglobiny glikowanej.

Dawka wstępna:

Zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 5 mg glipizydu (1 tabletka) na dobę. podawanej 30 minut przed śniadaniem lub posiłkiem spożywanym w ciągu dnia.

U pacjentów z łagodną cukrzycą, osób w podeszłym wieku lub pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 2,5 mg (1/2 tabletki), ze względu na możliwość wystąpienia hipoglikemii.

Dostosowanie dawkowania:    Łspartameni 1

00-952 Warszaw.

Ml* Mlódowp •’

Zazwyczaj dawkę zwiększa się o 2.5 mg do 5 mg glipizydu. w zależności od stężenia glukozy we krwi. Pomiędzy kolejnymi zmianami w dawkowaniu powinno upłynąć minimum kilka dni. Maksymalna dawka podawana jednorazowo w ciągu doby wynosi 15 mg. Jeżeli dawka dobowa jest większa niż 15 mg. należy ją podawać w dawkach podzielonych przed posiłkami (zwykle 2 razy na dobę).

Leczenie podtrzymujące:

U niektórych pacjentów wyrównanie glikemii występuje po podaniu leku raz na dobę. Na ogół stężenie glukozy we krwi normalizuje się po dawkach od 2,5 mg do 20 mg glipizydu na dobę. Dawki powyżej 15 mg na dobę należy podawać w dawkach podzielonych przed posiłkami.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg.

W celu uniknięcia hipoglikemii u pacjentów w podeszłym wieku, osłabionych lub niedożywionych, z nieregularną podażą kalorii oraz z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek dawka wstępna i podtrzymująca powinna być zmniejszona.

Stosowanie u dzieci:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności glipizydu u dzieci. Nie zaleca się stosowania glipizydu u dzieci.

Pacjenci leczeni poprzednio doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

Dawkowanie jest uzależnione od stanu klinicznego pacjenta i dotychczasowego leczenia. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od małych dawek glipizydu. następnie można zwiększać je stopniowo, aż do uzyskania prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

W przypadku zamiany pochodnych sulfonylomocznika o wydłużonym okresie półtrwania (np. chlorpropamid) na glipizyd należy monitorować pacjenta przez 1-2 tygodnie.

Pacjenci leczeni insuliną:

W niektórych przypadkach glipizyd zmniejsza dobowe zapotrzebowanie na insulinę. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika, wielu pacjentom z cukrzycą insulinoniezależną(typu 2.) otrzymującym insulinę można bezpiecznie podawać glipizyd.

Przechodząc z leczenia insuliną na terapię preparatem Glipizide BP należy przestrzegać opisanych poniżej zasad.

.ministerstwo zdrowia

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 10-952 Warszawa Ji. Mlo<lowa-2f5

•    U pacjentów z zapotrzebowaniem na insulinę do 20 j.m. na dobę, można odstawić insulinę i rozpocząć leczenie zaleconą dawką glipizydu. Dawkę należy modyfikować co kilka lub kilkanaście dni.

•    U pacjentów z zapotrzebowaniem na insulinę powyżej 20 j.m. na dobę. dawkę insuliny należy zmniejszyć o połowę i rozpocząć podawanie glipizydu w zaleconej dawce. Dalsze zmniejszanie dawkowania insuliny zależy od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Dawkę należy modyfikować co kilka lub kilkanaście dni.

W okresie odstawiania lub redukcji dawki insuliny pacjent powinien ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi. Pacjentów należy pouczyć, że powinni skontaktować się z lekarzem, jeżeli wyniki tych badań są nieprawidłowe. Gdy pacjent przyjmuje ponad 40 j.m. insuliny na dobę wskazana jest hospitalizacja w okresie zmiany leczenia.

Jednoczesne podawanie pochodnych biguanidu

U części pacjentów u których nie uzyskano prawidłowego stężenia glukozy we krwi po podaniu glipizydu bądź leczenie po pewnym czasie okazało się nieskuteczne, poprawa glikemii możliwa jest po dołączeniu pochodnej biguanidu. U tych pacjentów zaleca się podawanie preparatu Glipizide BP w tej samej dawce, a pochodną biguanidu należy zacząć podawać w najmniejszej zalecanej dawce i zwiększać ją stopniowo, aż do uzyskania prawidłowej glikemii.

4.3.    Przeciwwskazania

Stosowanie preparatu Glipizide BP jest przeciwwskazane u pacjentów:

•    z nadwrażliwością na glipizyd, inne pochodne sulfonylomocznika i sulfonamidy, a także na jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

•    z cukrzycą insulinozależną typu 1.. cukrzycową kwasicą ketonową, śpiączką cukrzycową.

•    z ciężką niewydolnością nerek, wątroby, zaburzeniami czynności tarczycy, chorobami wątroby i nerek,

•    u pacjentów leczonych mikonazolem.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Hipoglikemia

W-952 Warszj IJI Mionows ■

Wszystkie pochodne sulfonylomocznika. w tym glipizyd, mogą wywołać ostrą hipoglikemię, która może spowodować śpiączkę i wymaga leczenia w szpitalu. W celu jej uniknięcia należy właściwie dobierać pacjentów, odpowiednio dawkować lek. Hipoglikemia może wystąpić wskutek opóźniania posiłków, niewystarczającej ilości pożywienia oraz niezrównoważonej podaży węglowodanów. Systematyczne i o właściwej porze spożywanie węglowodanów jest konieczne do utrzymania właściwego stężenia glukozy we krwi. Niewydolność nerek lub wątroby może powodować zwiększenie stężenia glipizydu we krwi i ograniczać wydajność glukoneogenezy. W stanach tych zwiększone stężenie leku we krwi może prowadzić do ciężkiej hipoglikcmii ze śpiączką, drgawkami lub objawami neurologicznymi, wymagającej leczenia w szpitalu. Prawdopodobieństwo wystąpienia hipoglikemii jest większe w przypadku stosowania ubogokalorycznej diety, po ciężkim i długotrwałym wysiłku, po spożyciu alkoholu oraz gdy stosuje się więcej niż jeden lek hipoglikemizujący.

Najbardziej narażeni na wystąpienie hipoglikemii są pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci niedożywieni, pacjenci z niewydolnością nadnerczy i przysadki mózgowej. Hipoglikemia może być trudna do rozpoznania u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów stosujących leki p-ad reno li tyczne lub inne leki sympatykolityczne.

Utrata kontroli g/ikemii

Niewyrównanie glikemii może wystąpić, gdy pacjent, u którego za pomocą leczenia przeciwcukrzycowego wyrównano glikemię, poddany jest działaniu takich czynników jak: gorączka, uraz, zakażenie lub zabieg chirurgiczny. W takich przypadkach może być konieczne odstawienie preparatu Glipizide BP i okresowe podanie insuliny. U wielu pacjentów zmniejsza się z czasem skuteczność każdego doustnego leku hipoglikemizującego, również glipizydu. Może się to wiązać z postępem cukrzycy lub zmniejszoną reakcją na lek, czyli tzw. zjawiskiem wtórnej oporności na lek.

Informacja dla pacjentów

Pacjenci leczeni glipizydem powinni ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących diety, dawkowania i sposobu podawania leku oraz regularnie badać stężenie glukozy we krw i. Powinni nauczyć się rozpoznawać wczesne objawy hipoglikemii, takie jak: ból głowy, pobudliwość, zaburzenia snu. drżenie, pocenie się, aby mogli zgłosić się do lekarza w odpowiednim czasie. Członkom rodzin pacjentów należy zwrócić uwagę na zagrożenie hipoglikemią. wyjaśnić sposób postępowania w- przypadku pojawienia się objawów hipoglikemii oraz przedstawić jakie stany sprzyjają ich występowaniu.

iimanl Polityk, .Zr,


WlA

'rrisdi


Apartament ' ■    ■'

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Działanie hipoglikemizujące glipizydu mogą nasilać następujące leki: mikonazol, flukonazol, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory monoaminooksydazy, inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl), leki p-adrenolityczne, inhibitory receptora H2, salicylany (kwas acetylosalicylowy), leki silnie wiążące się z białkami osocza, jak sulfonamidy, chloramfenikol, probenecyd, pochodne kumaryny (warfaryna).

Działanie hipoglikemizujące glipizydu mogą osłabiać następujące leki: danazol, tiazydy i inne leki moczopędne, kortykosteroidy, pochodne fenotiazyny, preparaty tarczycy, estrogeny, doustne środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny/progestageny, fenytoina, kwas nikotynowy, leki sympatykomimetyczne (np. salbutamol. terbutalina), antagoniści kanału wapnia i izoniazyd.

W razie jednoczesnego stosowania glipizydu z tymi lekami należy monitorować stężenie glukozy we krwi.

U pacjentów leczonych glipizydem może wystąpić reakcja disulfiramowa po spożyciu alkoholu (nietolerancja alkoholu).

4.6. Ciąża lub laktacja

Występowanie źle wyrównanej cukrzycy (ciężarnych lub przewlekłej) stanowi ryzyko rozwoju wad wrodzonych oraz zwiększonej śmiertelności okołoporodowej.

Nie stosować preparatu Glipizide BP u kobiet w ciąży. W okresie planowania zajścia w ciążę i w okresie ciąży u pacjentek z cukrzycą lekiem z wyboru jest insulina, która zapewnia optymalną kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Nie stosować preparatu Glipizide BP podczas karmienia piersią, ponieważ nie jest określone bezpieczeństwo stosowania. Ze względu na ryzyko wystąpienia hipoglikemii u dziecka, należy przerwać karmienie piersią lub zaprzestać stosowania preparatu. Nie wiadmomo czy glipizyd przenika do mleka matki, jednak niektóre pochodne sulfonylomocznika przenikają do mleka matki.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie ma dowodów na to, że preparat Glipizide BP wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.

Pacjent powinien być świadomy ryzyka wystąpienia hipoglikemii i zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy wyrównanie glikemii nie zostało osiągnięte, na przykład podczas zmiany leków przeciwcukrzycowych lub w razie nieregularnego zażywania leku.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane w większości związane są z wielkością dawki glipizydu, mają charakter przemijający oraz ustępują po zmniejszeniu daw'ki lub odstawieniu leku.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych pochodnych sulfonylomocznika mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości, w niektórych przypadkach kończące się zgonem.

Może wystąpić hipoglikemia (patrz punkt 4.4. „Środki ostrożności” i punkt 4.9. „Przedawkowanie”).

Hipoglikemia może powodować wystąpienie objawów jak: osłabienie, senność, zaburzenia orientacji, nadmierne pocenie się, dreszcze, głód. pobudzenie, nerwowość, zawroty głowy, zaburzenia widzenia. Mogą wystąpić zaburzenia koncentracji, uczucie zimna, a w ciężkich przypadkach może wystąpić utrata przytomności, śpiączka hipoglikemiczna.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, biegunka lub zaparcie oraz ból żołądka. Objawy te są związane z wielkością dawki i zwykle ustępują po jej zmniejszeniu lub podaniu dawki dobowej dawkach podzielonych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Przemijające skórne reakcje alergiczne, takie jak: rumień, wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka, świąd, wyprysk, które zwykle ustępują podczas długotrwałego leczenia. Jeżeli zmiany te utrzymują się. lek należy odstawić. Odnotowano także reakcję nadwrażliwości na światło.

»95? vva,t"ą,Fama,

" Mo <Eg9>

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle, zawroty głowy oraz senność, drżenie.

Zaburzenia krwi

Mogą niekiedy wystąpić przypadki zaburzeń hematologicznych, takich jak: leukopenia, pancytopenia, agranulocytoza. małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Żółtaczka cholestatyczna (wymagająca odstawienia leku), zaburzenia czynności wątroby, toksyczne zapalenie wątroby.

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia, takie jak nieostre widzenie, podwójne widzenie, nieprawidłowe widzenie i osłabione widzenie.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia, hiponatremia, reakcja disułfiramowa po spożyciu alkoholu, (nietolerancja alkoholu).

Zaburzenia psychiczne Splątanie.

Wpływ »lipizydu na wyniki badań laboratoryjnych

Odnotowywano niewielkie lub umiarkowane zwiększenie aktywności AspAT, fosfatazy zasadowej. LDH oraz stężenia kreatyniny i azotu mocznikowego we krwi.

Przedawkowanie

Nie ma dobrze udokumentowanych przypadków przedawkowania preparatu Glipizide BP. Przedawkowanie pochodnych sulfonylomocznika, w tym glipizydu, może spowodować hipoglikemię. W przypadku łagodnych objawów hipoglikemii bez utraty przytomności czy objawów neurologicznych należy doustnie podawać glukozę. Należy zmodyfikować dawkowanie glizpizydu i (lub) zmienić pory posiłków.

Należy monitorować stan pacjenta do czasu, gdy minie zagrożenie nawrotu hipoglikemii. Ciężka hipoglikemia ze śpiączką, drgawkami lub innymi zaburzeniami neurologicznymi występuje rzadko, lecz zagraża życiu i wymaga niezwłocznej hospitalizacji. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania śpiączki hipoglikemicznej, pacjentowi należy szybko podać dożylnie 50% roztwór glukozy. Następnie w ciągłym dożylnym wlewie należy podawać 10% roztwór glukozy z szybkością pozwalającą utrzymać stężenie glukozy we krwi nieznacznie ponad 100 mg%. Pacjentów należy ściśle obserwować co najmniej do 48 godzin, ponieważ mimo ustąpienia objawów klinicznych istnieje ryzyko nawrotu hipoglikemii.

W chorobach wątroby może być spowolniona eliminacja glipizydu z osocza. Z uwagi na silne wiązanie glipizydu z białkami hemodializa nie jest skuteczna po jego przedawkowaniu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Doustne leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi, pochodne sulfonylomocznika.

Kod ATC: A10 BB07

Glipizyd jest lekiem doustnym z grupy pochodnych sulfonylomocznika zmniejszającym stężenie glukozy we krwi. Głównym działaniem glipizydu jest pobudzanie wydzielania insuliny przez komórki beta wysepek trzustki. Najważniejsze jest pobudzanie przez glipizyd sekrecji insuliny w odpowiedzi na posiłek. Stężenie insuliny na czczo nie zwdększa się nawet podczas długotrwałego podawania glipizydu. Poposiłkowa sekrecja insuliny pozostaje zwiększona przynajmniej przez 6 miesięcy leczeniu. U pacjentów chorych na cukrzycę działanie leku w' odpowiedzi na posiłek występuje w ciągu 30 minut po doustnym podaniu glipizydu. ale zwiększone stężenie insuliny nie utrzymuje się poza okresem pobudzenia wywołanego posiłkiem. Udowodniono, że glipizyd wywiera także wpływ pozatrzustkowy - wzmagając działanie insuliny. Prawidłowe stężenie glukozy we krwi utrzymuje się aż do 24 godzin po podaniu pojedynczej dawki glipizydu, nawet gdy stężenie w osoczu w' tym czasie znacznie zmniejszyło się w stosunku do stężenia maksymalnego.

5.2.    Właściwości farniakokinetyczne

Glipizyd wchłania się w przewodzie pokarmowym jednostajnie, szybko i całkowicie. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 1 - 3 godzinach po podaniu doustnym. Okres półtrwania wynosi od 2 - 4 godzin po podaniu doustnym lub dożylnym. Metabolizm i sposoby wydalania są podobne po doustnym i dożylnym podania leku. co wskazuje, że elekt pierwszego przejścia nie jest istotny. Po wielokrotnym podaniu glipizyd nie kumuluje się w osoczu. Jednoczesne spożycie pokarmu zwalnia wchłanianie glipizydu o około 40 minut.

U pacjentów z cukrzycą glipizyd był bardziej skuteczny, gdy podawano go 30 minut przed posiłkiem, niż gdy lek podawano razem z posiłkiem. W badaniach na ochotnikach udowodniono, że glipizyd wiąże się z białkami w surowicy krwi zarówno po doustnym jak i po dożylnym podaniu leku w 98-99% po 1 godzinie po podaniu. Objętość dystrybucji glipizydu po podaniu dożylnym wynosiła 11 litrów, co wskazywało na lokalizację w płynie przestrzeni pozakomórkowej.

Glipizyd jest metabolizowany przede wszystkim w wątrobie. Głównymi metabolitami są nieaktywne produkty hydroksylacji i sprzęgania - są wydalane głównie z moczem. W moczu wykrywa się mniej niż 10% niezmienionego glipizydu.

5.3.    Przedkłiniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące ostrej toksyczności nie wykazały szczególnej wrażliwości osobniczej. Toksyczne działanie glipizydu podanego doustnie występowało niezwykle rzadko u wszystkich badanych gatunków (LDso była wyższa niż 4 g/kg mc.). Badania toksyczności przewlekłej na szczurach i psach nie wykazywały żadnych toksycznych działań glipizydu w dawce do 8 mg/kg mc.

W 20-miesięcznych badaniach na szczurach i 18-micsięcznych badaniach na myszach, podczas których podawano dawki 75 razy większe niż maksymalna dawka stosowana u ludzi nie znaleziono dowodów na rakotwórcze działanie leku.

Badania na szczurach obu pici, którym podawano dawki 75 razy większe niż dawki stosowane u ludzi nie wykazały wpływu leku na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Wapnia węglan, skrobia kukurydziana, sodu laurylosiarczan, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lala

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

3 blistry z folii PVC/PVDC/A1 zawierające po 10 tabletek, umieszczone w tekturowym pudełku.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy “Galena'’ ul. Krucza 62,

50-984 Wrocław

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7917

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO WPISU POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30 września 1998 r./ 06 października 2003 r.

ul.


went/: °°'9S2

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


2m-03- 03


MliMiS i'E(<STW() Zl)U(uvi *

'^H5; Wanwawe

lJ* M/otfowa 1 fi


u


Glipizide BP