Imeds.pl

Glukozamina Pharma Nord 400 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Glukozamina Pharma Nord, 400 mg, kapsułki twarde Glucosaminum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeżeli objawy się nasilają lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Glukozamina Pharma Nord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glukozamina Pharma Nord

3.    Jak stosować lek Glukozamina Pharma Nord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Glukozamina Pharma Nord

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GLUKOZAMINA PHARMA NORD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Glukozamina Pharma Nord jest niesteroidowym lekiem działającym przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie.

Wskazaniem do stosowania leku Glukozamina Pharma Nord jest zmniejszenie objawów łagodnych do umiarkowanych choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Lekarz może stwierdzić inne wskazanie do stosowania leku Glukozamina Pharma Nord. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GLUKOZAMINA PHARMA NORD

Kiedy me zażywać leku Glukozamina Pharma Nord

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Glukozamina Pharma Nord

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na skorupiaki, ponieważ substancja czynna uzyskiwana jest ze skorupiaków

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Glukozamina Pharma Nord

Przed rozpoczęciem stosowania leku Glukozamina Pharma Nord należy zwrócić się do lekarza w celu wykluczenia czynnej choroby stawów, którą należy leczyć w inny sposób

Każda kapsułka leku Glukozamina Pharma Nord zawiera 2,2 mmol (87 mg) potasu. Należy uwzględnić to w przypadku pacjentów zc zmniejszoną czynnością nerek oraz u pacjentów z kontrolowaną zawartością potasu w diecie.

Należy poinformować lekarza:

o jeżeli u pacjenta występuje zwiększone stężenie cholesterolu, gdyż w kilku przypadkach zaobserwowano zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, po zastosowaniu glukozaminy. Zaleca się kontrolowanie stężenia cholesterolu przed i podczas leczenia

o jeżeli u pacjenta stwierdzono astmę. Rozpoczynając leczenie glukozaminą, pacjent powinien być świadomy potencjalnego pogorszenia syptomów. o jeżeli u pacjenta stwierdzono cukrzycę. Rozpoczynając leczenie glukozaminą, może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia cukru wc krwi.

Zażywanie leku Glukozaminą Pharma Nord z innymi Ickami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach i innych preparatach. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty, a także Icków roślinnych oraz silnych witamin i minerałów

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku, gdy lek Glukozaminą Pharma Nord jest przyjmowany jednocześnie z innymi lekami, a w szczególności z:

-    lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna)

-    tetracykliną

Zażywanie leku Glukozaminą Pharma Nord zjedzeniem i piciem

Można przyjmować kapsułki zjedzeniem i piciem Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Leku Glukozaminą Pharma Nord nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Glukozaminą Pharma Nord nie należy stosować u kobiet podczas karmienia piersią Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Glukozaminą Pharma Nord na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jeżeli po rozpoczęciu leczenia lekiem Glukozaminą Pharma Nord wystąpią takie objawy jak senność, zawroty głowy, nudności czy wymioty, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GLUKOZAMINAPHARMA NORD

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna kapsułka trzy razy na dobę (odpowiada to dawce 1200 mg glukozaminy). Zamiennie pacjent może przyjąć 3 kapsułki jednorazowo. Lek należy popić pełną szklanką wody.

Glukozaminą Pharma Nord nie stosuje się w leczeniu ostrego bólu.

Działanie lecznicze (w szczególności zmniejszenie nasilenia bólu) może być nieodczuwalne przez kilka tygodni stosowania, a w niektórych przypadkach nawet dłużej.

W przypadku gdy, nie zaobserwowano działania leczniczego po 2-3 miesiącach stosowania, należy poddać ponownej ocenie kontynuację leczenia glukozaminą.

Do stosowania doustnego.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, bez konsultacji z lekarzem.

Zaburzona czynność nerek i wątroby Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza

Zażycie większej niż zalecana daw ki leku Glukozamina Pharma Nord

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku przyjęcia większej niż zalecana w ulotce lub przez lekarza dawki leku Glukozamina Pharma Nord.

Pominięcie zażycia leku Glukozamina Pharma Nord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Glukozamina Pharma Nord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (występujące u Ido 10 na 100 badanych)

•    Ból głowy

•    Zmęczenie

•    Nudności

•    Ból brzucha

•    Niestrawność

•    Biegunka

•    Zaparcie

Niezbyt często występujące działania niepożądane ( występujące u 1 do 10 na 1,000 badanych)

•    Wysypka

•    Swiąd

•    Zaczerwienienie skóry

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GLUKOZAMINA PHARMA NORD

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25'C

•    Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

•    Nie stosować leku Glukozamina Pharma Nord po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Glukozamina Pharma Nord

Substancją czynną leku jest: glukozamina. Każda kapsułka zawiera 676 mg siarczanu glukozaminy w kompleksie z chlorkiem potasu (1:1), co odpowiada 509 mg siarczanu glukozaminy, co odpowiada 400 mg glukozaminy

Inne składniki leku to: magnezu stearynian

Otoczka kapsułki', żelatyna. Barwnik: tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda lek Glukozamina Pharma Nord i co zawiera opakowanie

Wygląd

Glukozamina Pharma Nord jest białą twardą kapsułką żelatynową zawierającą biały skrystalizowany proszek

Wielkość opakowań

60, 90, 270 lub 1000 kapsułek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pharma Nord ApS Tinglykke 4-6 DK-6500 Vojens Denmark

Tel. +45 75 85 74 00

Data zatwierdzenia ulotki: