+ iMeds.pl

Gracial 0,025 mg + 0,040 mg (niebieskie), 0,125 mg + 0,030 mg (białe)Ulotka Gracial

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gracial

0,025 mg + 0,040 mg (niebieskie) 0,125 mg + 0,030 mg (białe), tabletki Desogestrelum + Ethinylestradiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gracial i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gracial

3.    Jak stosować lek Gracial

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gracial

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GRACIAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Gracial jest złożonym, doustnym środkiem antykoncepcyjnym.

Każda tabletka zawiera małą dawkę dwóch różnych hormonów płciowych żeńskich. Są to dezogestrel (progestagen) oraz etinylestradiol (estrogen). Ze względu na małą zawartość hormonów lek Gracial nazywa się tabletką antykoncepcyjną o małej dawce. Lek Gracial należy do dwufazowych, złożonych leków antykoncepcyjnych ponieważ proporcje hormonów w tabletkach niebieskich są inne niż proporcje hormonów w tabletkach białych.

Gracial stosuje się w celu zapobiegania ciąży.

Metoda doustnej antykoncepcji jest bardzo skutecznym sposobem kontroli urodzeń. Możliwość zajścia w ciążę w trakcie stosowania tabletek antykoncepcyjnych (o ile nie zapomniano przyjąć tabletki) jest bardzo niewielka.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GRACIAL

2.1.    Kiedy nie stosować leku Gracial

Nie należy stosować leku Gracial w przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników. W przypadku ich występowania należy poinformować o tym fakcie lekarza przed rozpoczęciem zażywania leku Gracial. Lekarz może doradzić stosowanie innej tabletki lub zalecić inną (niehormonalną) metodę antykoncepcji.

• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Gracial.

• Występowanie, obecnie lub w przeszłości choroby zakrzepowej naczyń kończyn dolnych, płuc (zator) lub innych narządów.

• Występowanie obecnie lub w przeszłości zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości dolegliwości mogących być pierwszymi oznakami zawału mieśnia sercowego (np. dławica piersiowa lub ból w klatce piersiowej) lub udaru mózgu (np. przemijający napad niedokrwienny, lub niewielki, odwracalny udar mózgu).

•    Zaburzenia krzepięnia krwi (np. niedobór białka C).

• Występowanie obecnie lub w przeszłości migreny z ogniskowymi objawami neurologicznymi takimi jak zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, osłabienie lub zdrętwienie dowolnej części ciała.

•    Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi.

•    Obecność poważnych lub złożonych czynników ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowej może również stanowić przeciwwskazanie do stosowania leku Gracial (patrz również „Hormonalna antykoncepcja i choroba zakrzepowa”).

•    Zapalenie trzustki, obecnie lub przeszłości, jeżeli związane z ciężką hipertrójglicerydemią.

•    Żółtaczka lub ciężka choroba wątroby.

• Występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych (np. gruczołu sutkowego lub narządu rodnego).

• Występowanie obecnie lub w przeszłości, łagodnego lub złośliwego nowotworu wątroby.

•    Krwawienie z pochwy o nieznanym pochodzeniu.

•    Rozrost endometrium (nieprawidłowy rozrost błony śluzowej macicy).

•    Ciąża lub jej podejrzenie.

Jeżeli jakikolwiek z wyżej wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania leku Gracial, lek należy odstawić i skonsultować się z lekarzem i w tym czasie zastosować niehormonalną metodę antykoncepcji (patrz również „Uwagi ogólne”).

2.2. Zanim zastosuje się lek Gracial

2.2.1 Uwagi ogólne

W ulotce tej opisana większość sytuacji określa kiedy należy odstawić tabletki lub kiedy skuteczność tabletki może być zmniejszona. W sytuacjach tych należy powstrzymać się od stosunków płciowych lub zastosować dodatkowe niehormonalne środki zapobiegawcze, np. prezerwatywa lub inne środki barierowe. Nie należy stosować metody objawowo-termicznej. Metoda ta może być nieskuteczna, ponieważ stosowanie tabletek zaburza normalne zmiany temperatury i śluzu szyjkowego, które występują w czasie cyklu miesiączkowego.


Lek Gracial, jak inne tabletki antykoncepcyjne, nie zapobiega zarażeniu wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobom przenoszonym drogą kontaktów seksualnych.

Lek Gracial jest przepisywany przez lekarza indywidualnie dla każdej pacjentki. Nie należy odstępować leku Gracial innym osobom.

Leku Gracial nie należy stosować w celu opóźnienia terminu rozpoczęcia krwawienia.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba opóźnienia dnia rozpoczęcia krwawienia należy skonsultować się z lekarzem.

2.2.2 Przed rozpoczęciem stosowania leku Gracial

W przypadku stosowania złożonego środka antykoncepcyjnego, w którymkolwiek z niżej wymienionych przypadków, wymaga się ścisłej kontroli lekarskiej. Przed rozpoczęciem stosowania leku Gracial należy poinformować lekarza o ich występowaniu:

•    palenie papierosów;

•    cukrzyca;

•    otyłość;

•    nadciśnienie tętnicze;

•    wady zastawkowe serca lub zaburzenia rytmu serca;

•    zapalenie żył (zapalenie żył powierzchownych);

•    żylaki;

• choroba zakrzepowo-zatorowa, zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu występujące u członków najbliższej rodziny;

•    migrena;

•    padaczka;

• obecnie lub w przeszłości duże stężenie cholesterolu lub trójglicerydów u członków najbliższej rodziny (frakcje lipidowe);

•    rak piersi u członków najbliższej rodziny;

•    choroby wątroby lub pęcherzyka żółciowego;

•    choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe stany zapalne jelita grubego);

• toczeń rumieniowaty układowy (przewlekła choroba tkanki łącznej ze zmianami skórnymi w obrębie całego ciała);

•    zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek);

•    niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (rzadka choroba krwi);

• wystąpienie po raz pierwszy lub zaostrzenie w czasie ciąży lub wcześniejszego stosowania antykoncepcji hormonalnej takich stanów jak: utrata słuchu, porfiria, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama;

• obecnie lub w przeszłości występowanie ostudy (żółtobrązowe plamy barwnikowe na skórze, szczególnie na twarzy); w tych przypadkach należy unikać promieniowania słonecznego lub promieniowania ultrafioletowego.

Jeżeli w trakcie zażywania tabletek wyżej wymienione czynniki wystąpią po raz pierwszy, powtórzą się lub ulegną nasileniu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

2.2.3 Hormonalna antykoncepcja i zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe.

Stosowanie złożonych środków antykoncepcyjnych, w tym również leku Gracial, zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepicy naczyń żylnych (powstanie zakrzepów blokujących naczynia krwionośne) w porównaniu do kobiet, które nie przyjmują żadnych tabletek antykoncepcyjnych.

Ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył u kobiet stosujących lek Gracial jest większe niż u kobiet stosujących inne złożone tabletki zawierające lewonorgestrel.

Ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w przypadku stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych zwiększa się jeśli współistnieją wymienione czynniki. Są to:

•    wiek;

•    otyłość;

•    zakrzepica naczyń kończyn dolnych, płuc lub innych narządów u członków najbliższej rodziny w młodym wieku;

•    konieczność operacji, długotrwałe unieruchomienie lub poważny uraz. Przed planowanym pobytem w szpitalu lub zabiegiem chirurgicznym należy powiadomić lekarza o stosowaniu leku Gracial. Lekarz może doradzić przerwanie stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Lekarz również poinformuje, kiedy można ponownie rozpocząć stosowanie leku Gracial. Zazwyczaj następuje to ok. 2 tygodnie po odzyskaniu pełnej sprawności ruchowej.

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic.

Stosowanie złożonych hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepicy tętnic (zablokowanie naczynia tętniczego), np. naczyń krwionośnych serca (zawał mięśnia sercowego) lub mózgu (udar).

Ryzyko wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic w przypadku stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych zwiększa się jeśli współistnieją wymienione czynniki, takie jak:

   palenie papierosów. Stosując lek Gracial nie należy palić papierosów w szczególności w wieku powyżej 35 lat;

•    zwiększone stężenie lipidów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

•    nadciśnienie tętnicze;

•    migrena;

•    choroby serca (wady zastawkowe serca, zaburzenia rytmu serca);

•    nadwaga;

•    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, zawał mięśnia sercowego lub udar występujące u najbliższych członków rodziny.

W przypadku pojawienia się objawów zakrzepicy należy przerwać przyjmowanie tabletek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (patrz również punkt „Ostrzeżenia specjalne”).

2.2.4    Hormonalna antykoncepcja i nowotwór

U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne, rak piersi występuje nieznacznie częściej niż u kobiet w tym samym wieku, które jej nie stosują. Ten niewielki wzrost w częstości rozpoznawania raka piersi stopniowo ustępuje w okresie 10 lat po zaprzestaniu stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Nie wiadomo czy różnica ta wynika ze stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Może być to związane z tym, że kobiety stosujące tabletki są częściej poddawane badaniom lekarskim i rak piersi jest rozpoznawany u nich wcześniej.

W bardzo rzadkich przypadkach u stosujących tabletki antykoncepcyjne obserwowano łagodne nowotwory wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwe. Nowotwory te mogą prowadzić do krwawienia do jamy brzusznej. W przypadku dotkliwego bólu w obrębie jamy brzusznej należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przewlekłe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) jest najpoważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy. Uważa się, że rak szyjki macicy może występować nieznacznie częściej u kobiet długotrwale stosujących tabletki antykoncepcyjne.Nie wiadomo, czy wynika to ze stosowania hormonalnych leków antykoncepcyjnych czy innych czynników takich jak różne zachowania seksualne np. mnogość partnerów seksualnych.

2.2.5    Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą hamować prawidłowe działanie tabletki antykoncepcyjnej. Zaliczamy do nich leki stosowane w leczeniu padaczki i narkolepsji (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat, modafinil); gruźlicy (np. ryfampicyna) zakażenia wirusem HIV (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz); antybiotyki (np. ampicylina, tetracykliny, gryzeofulwina, ryfabutyna) stosowane w niektórych chorobach zakaźnych; wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan) i produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (głównie stosowane w leczeniu nastrojów depresyjnych). Tabletki antykoncepcyjne mogą również zaburzać mechanizm działania innych leków (np. cyklosporyna i lamotrygina).

Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu obecnie lub w niedalekiej przeszłości innych leków lub produktów ziołowych, nawet tych wydawanych bez recepty. Należy również poinformować lekarza innej specjalności czy lekarza stomatologa w przypadku przepisywania innych leków o przyjmowaniu leku Gracial. Mogą oni poinformować pacjentkę o ewentualnej potrzebie zastosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych przez pewien czas.

2.2.6    Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty

Gracial jest przeciwwskazany w ciąży. W przypadku podejrzenia ciąży w trakcie stosowania leku Gracial należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty Nie zaleca się stosowania leku Gracial w czasie karmienia piersią.

Jeżeli pacjentka chciałaby stosować Gracial w czasie karmienia piersią należy zasięgnać opinii lekarza.

2.2.7    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Gracial nie wpływa na prowadzenie pojazdów, i obsługiwanie maszyn.

2.2.8    Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gracial

Lek Gracial zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

2.2.9    Stosowanie u młodzieży

Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

2.3    Kiedy należy zasięgnąć porady lekarza

Regularne badania kontrolne.

Pacjentka stosująca tabletki antykoncepcyjne powinna zostać poinformowana przez lekarza

o konieczności przeprowadzania regularnych badań lekarskich. Zwykle badania takie przeprowadza

się raz do roku.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w następujących przypadkach:

•    jeżeli pojawią się jakiekolwiek zmiany w stanie zdrowia, zwłaszcza dolegliwości wymienione wcześniej w ulotce (patrz punkty: „Kiedy nie stosować leku Gracial” i „Zanim zastosuje się lek Gracial”) nie zapominając o informacjach, które odnoszą się do stanu zdrowia najbliższej rodziny i mogą mieć wpływ na stosowanie tabletek antykoncepcyjnych;

•    wyczuwanie guzka piersi;

•    zamiar stosowania innych leków (patrz również "Stosowanie leku Gracial z innymi lekami”);

•    unieruchomienie lub planowany zabieg chirurgiczny (należy skonsultować się z lekarzem co najmniej 4 tygodnie wcześniej);

•    jeżeli wystąpi nieregularne intensywne krwawienie z pochwy;

•    jeśli zapomni się przyjąć tabletki w pierwszym tygodniu ich stosowania, a odbyło się stosunek płciowy w ciągu poprzedzających 7 dni;

•    jeżeli wystąpi silna biegunka;

•    jeżeli miesiączka nie wystąpiła kolejno dwukrotnie lub istnieje podejrzenie ciąży (nie należy rozpoczynać następnego opakowania przed konsultacją z lekarzem).

Należy przerwać stosowanie tabletek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy sugerujące zaburzenia zakrzepowo-zatorowe:

•    nietypowy kaszel;

•    silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia;

•    duszność;

•    nietypowy, silny lub przedłużający się ból głowy lub napad migreny;

•    częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie;

•    mowa zamazana lub niemożność mówienia;

• nagłe zaburzenia słuchu, węchu lub smaku;

•    zawroty głowy i omdlenia;

• osłabienie lub drętwienie jednej strony lub jednej części ciała;

•    silny ból w jamie brzusznej;

•    silny ból lub obrzęk kończyn dolnych.

Sytuacje i objawy wymienione powyżej zostały opisane i wyjaśnione w punkcie 2.2.3 ulotki.


3. JAK STOSOWAĆ LEK GRACIAL

3.1.    Kiedy i jak przyjmować tabletki

Opakowanie leku Gracial zawiera 22 tabletki: 7 niebieskich (oznaczone numerami od 1 do 7) i 15 białych tabletek (oznaczonych numerami od 8 do 22). Tabletki należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, jeżeli zachodzi taka potrzeba popijając wodą. Rozpoczynając nowe opakowanie leku Gracial jako pierwszą przyjmujemy niebieską tabletkę oznaczoną numerem 1 znajdującą się w lewym górnym rogu. Można zaznaczyć dzień tygodnia, w którym rozpoczęto przyjmowanie tabletek rozrywając folię aluminiową na wskaźniku z zaznaczonymi dniami tygodnia, znajdującym się na blistrze. Przyjmowanie tabletek należy kontynuować przez 22 dni zgodnie z kierunkiem strzałek. Następnie należy odczekać 6 dni, w czasie, którym nie przyjmuje się tabletek. Krwawienie miesiączkowe (krwawienie z odstawienia) powinno wystąpić w ciągu tych 6 dni wolnych od przyjmowania tabletek. Zazwyczaj występuje ono 2-3 dni po przyjęciu ostatniej tabletki leku Gracial. Pierwszą tabletkę następnego opakowania należy przyjąć 7. dnia nawet, jeżeli krwawienie miesiączkowe jeszcze trwa. Oznacza to, że zawsze zaczyna się nowe opakowanie tego samego dnia tygodnia jak również, że krwawienie miesiączkowe pojawia się mniej więcej w tych samych dniach każdego miesiąca.

3.2.    Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Gracial

jeżeli w poprzednim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnej hormonalnej metody antykoncepcyjnej

Należy rozpocząć przyjmowanie pierwszej tabletki leku Gracial pierwszego dnia cyklu tzn. pierwszego dnia miesiączki. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcji.

Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć między 2 a 5 dniem cyklu, jednak w tym przypadku należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną (środki barierowe) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.

•    jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny złożony środek antykoncepcyjny (tabletka, system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny)

Można rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Gracial następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki poprzedniego leku (bez robienia przerwy na dni wolne od przyjmowania tabletek). Jeżeli obecnie przyjmowany lek posiada tabletki placebo można rozpocząć przyjmowanie leku Gracial następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej hormony (w razie wątpliwości, która to jest tabletka należy zapytać o to lekarza lub farmaceutę).

Można również później przyjąć pierwszą tabletkę leku Gracial, nie później jednak niż w dniu następującym po przerwie w przyjmowaniu tabletek obecnie stosowanego leku (lub następny dzień po ostatniej tabletce nie zawierającej substancji czynnej w obecnie przyjmowanym leku).

W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego należy rozpocząć przyjmowanie leku Gracial w dniu ich usunięcia, najpóźniej w dniu następnego zastosowania poprzedniego leku.

W przypadku stosowania leku Gracial zgodnie z powyższą instrukcją dodatkowa metoda antykoncepcji nie jest potrzebna.

•    jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała tabletkę zawierającą tylko progestagen (tzw. minitabletka)

Można przerwać przyjmowanie minitabletki każdego dnia i następnego dnia rozpocząć przyjmowanie leku Gracial o tej samej porze. Należy jednocześnie zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda barierowa) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek w przypadku utrzymywania stosunków płciowych.

jeżeli wcześniej pacjentka stosowała antykoncepcję w postaci injekcji, implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen

Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek leku Gracial w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen. Należy jednocześnie zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda barierowa np. prezerwatywę) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek, jeżeli utrzymuje się stosunki płciowe.

•    po porodzie

Zaraz po porodzie lekarz powinien zalecić wstrzymanie się z przyjmowaniem tabletek do wystąpienia pierwszej miesiączki. Lekarz może również zalecić przyjmowanie tabletek wcześniej. W przypadku karmienia piersią należy przedyskutować przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej z lekarzem.

•    po poronieniu Zgodnie z zaleceniami lekarza.

3.3. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gracial

Nie zaobserwowano żadnego ciężkiego szkodliwego działania po przedawkowaniu leku Gracial. Po przyjęciu kilku tabletek jednocześnie mogą wystąpić nudności, wymioty lub krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. W przypadku zażycia leku Gracial przez dziecko należy zasięgnąć porady lekarza.

3.4. Postępowanie w przypadku, gdy...


Pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletki:

•    Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 godzin skuteczność tabletki jest zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a pozostałe zażywać jak zazwyczaj.

•    Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi więcej niż 12 godzin skuteczność tabletki może być zmniejszona. Im więcej zapomnianych tabletek tym większe jest ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej tabletki. Większe ryzyko zajścia w ciążę istnieje w przypadku zapomnienia przyjęcia tabletki na początku lub na końcu opakowania. Należy zapoznać się

z informacjami podanymi poniżej (patrz również schemat).

Więcej niż jedna zapomniana tabletka z opakowania

Należy zasięgnąć porady lekarza.

1 tabletka zapomniana w pierwszym tygodniu stosowania

Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę (nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejne tak jak zazwyczaj. Przez następne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywę). Istnieje możliwość zajścia w ciążę w przypadku utrzymywania stosunków płciowych w tygodniu poprzedzającym zapomnienie tabletki. Należy zasięgnąć porady lekarza.

1 tabletka zapomniana w drugim tygodniu stosowania

Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę (nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejne tak jak zazwyczaj. Skuteczność tabletki jest zachowana i nie potrzeba stosować dodatkowych metod antykoncepcyjnych pod warunkiem, że pacjentka przyjmowała tabletki zgodnie z zaleceniami przez 7 dni poprzedzających zapomnienie tabletki. Jeżeli powyższy warunek nie był spełniony lub pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż 1 tabletkę, należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez kolejne 7 dni.

1 tabletka zapomniana w trzecim tygodniu stosowania (8 dni)

Istnieją dwie możliwości bez potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcyjnej pod warunkiem, że w ciągu 7 dni poprzedzających zapomnienie tabletki pacjentka przyjmowała tabletki w sposób prawidłowy. W innym przypadku pacjentka powinna zastosować pierwszą z wymienionych poniżej dwóch możliwości i jednocześnie zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną przez 7 dni.

1. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę (nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie), a kolejne tak jak zazwyczaj. Po przyjęciu ostatniej tabletki

z opakowania, następnego dnia należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania nie robiąc przerwy. Krwawienie miesiączkowe może wystąpić dopiero po zakończeniu przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, jednakże w trakcie przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.

Lub

2. Można zaprzestać przyjmowania pozostałych tabletek z opakowania, zrobić 6 dniową lub krótszą przerwę (licząc również dzień, w którym zapomniano przyjąć tabletkę) i rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania. Stosując tę metodę można rozpoczynać kolejne opakowanie tego samego dnia tygodnia jak zazwyczaj.


W przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty, silna biegunka):

Jeżeli wymioty lub silna biegunka wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki leku Gracial, upośledzeniu mogło ulec wchłanianie substancji czynnych leku. Jest to sytuacja podobna do zapomnienia tabletki, dlatego też należy postąpić jak w przypadku jej zapomnienia. W przypadku silnej biegunki należy zasiegnąć porady lekarza.

W przypadku zamiaru zmiany dnia rozpoczęcia krwawienia z odstawienia:

Jeżeli przyjmuje się tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie z odstawienia występuje mniej więcej tego samego dnia co 4 tygodnie. Chcąc to zmienić należy skrócić (nigdy wydłużać) następną przerwę w przyjmowaniu tabletek. Przykład: jeżeli krwawienie występuje zwykle w piątek, a w przyszłości chcemy je wywołać we wtorek (3 dni wcześniej), należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeżeli przerwa w przyjmowaniu tabletek będzie bardzo krótka (np. 3 dni lub mniej), to krwawienie miesiączkowe może wcale nie wystąpić w czasie tej przerwy, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z następnego opakowania może wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie.

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia w trakcie przyjmowania tabletek:

W czasie kilku pierwszych miesięcy przyjmowania wszystkich doustnych tabletek antykoncepcyjnych pomiędzy krwawieniami miesiączkowymi mogą wystąpić nieregularne krwawienia z pochwy (plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe). W tym przypadku nie należy przerywać przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych. Krwawienia te przeważnie zanikają po przystosowaniu się organizmu pacjentki (zwykle po 3 cyklach). W przypadku przedłużającego się, intensywnego lub powtarzającego się krwawienia należy zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku, gdy krwawienie z odstawienia nie wystąpiło:

Ciąża jest mało prawdopodobna, jeżeli tabletki były przyjmowane zgodnie z zaleceniami, wymioty nie wystąpiły, nie stosowano jednocześnie innych leków, można kontynuować przyjmowanie tabletek leku Gracial.

Jeżeli miesiączka nie pojawi się kolejno dwukrotnie, istnieje prawdopodobieństwo ciąży. Wówczas przed rozpoczęciem następnego opakowania leku Gracial należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który stwierdzi, czy kobieta jest w ciąży.


3.5. Przerwanie przyjmowania leku Gracial

Można przerwać przyjmowanie leku Gracial w dowolnym momencie. W przypadku nie planowania zajścia w ciążę należy poprosić lekarza o inną metodę antykoncepcji.

W przypadku planowania ciąży zwykle doradza się odczekanie do pierwszej naturalnej miesiączki po zaprzestaniu przyjmowania tabletek, co ułatwi określenie spodziewanego terminu urodzenia dziecka.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Gracial może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jak w przypadku stosowania wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza na początku stosowania, może zmienić się częstość krwawień (brak krwawienia, rzadsze, częstsze lub ciągłe krwawienie), ich nasilenie (bardziej obfite lub skąpe) albo długość krwawienia.

Należy poinformować lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek niepożądanych zmian w stanie zdrowia zwłaszcza, jeżeli są one nasilone i długotrwałe oraz o zmianach w stanie zdrowia, które wydają się być spowodowane przyjmowaniem tabletek antykoncepcyjnych.

Ciężkie działania niepożądane

Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych i odnoszące się do nich objawy opisane zostały w punktach „Hormonalna antykoncepcja i zaburzenia zakrzepowo-zatorowe" i „Hormonalna antykoncepcja i nowotwór". Należy przeczytać te punkty w celu uzyskania dodatkowych informacji i w razie konieczności należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Inne możliwe działania niepożądane

Często (występują częściej niż 1 na 100 stosujących)

•    nastroje depresyjne, zmiany nastroju

•    bóle głowy

•    nudności, bóle brzucha

•    ból i wrażliwość piersi

•    zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (występują częściej niż 1 na 1000 stosujących, ale rzadziej niż 1 na 100 stosujących)

•    zatrzymywanie płynów w organizmie

•    obniżenie popędu płciowego

•    migrena

•    wymioty, biegunka

•    wysypka, pokrzywka

•    powiększenie piersi.

Rzadko (występują rzadziej niż 1 na 1000 stosujących)

•    nadwrażliwość

•    zwiększenie popędu płciowego

•    nietolerancja szkieł kontaktowych

•    choroby skórne (rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy)

•    wydzielina z piersi, upławy

•    zmniejszenie masy ciała.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GRACIAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Gracial w przypadku zmiany koloru tabletek, rozkruszenia tabletek lub innych widocznych oznak degradacji tabletek.

6. INNE INFORMACJE

6.1. Co zawiera lek Gracial

Każda niebieska tabletka leku Gracial zawiera: substancje czynne: 25 mikrogramów dezogestrelu i 40 mikrogramów etynyloestradiolu.

Każda biała tabletka leku Gracial zawiera: substancje czynne: 125 mikrogramów dezogestrelu i 30 mikrogramów etynyloestradiolu.

Ponadto lek zawiera: niebieskie tabletki:

substancje pomocnicze All-rac-a-tokoferol, skrobia ziemniaczana, powidon, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, indygotyna, laktoza jednowodna

białe tabletki: substancje pomocnicze: All-rac-a-tokoferol, skrobia ziemniaczana, powidon, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna

6.2.    Jak wygląda lek Gracial i co zawiera opakowanie

Każda biała tabletka opatrzona jest kodem TR8 z jednej strony i napisem Organon z drugiej strony. Każda niebieska tabletka opatrzona jest kodem TR9 z jednej strony i napisem Organon z drugiej strony.

Tekturowe pudełko zawiera 1 lub 3 blistry. Każdy blister zapakowany jest w saszetkę i zawiera 22 tabletki (7 niebieskich i 15 białych tabletek).

6.3.    Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Organon, Irlandia Ltd, Swords Co., Dublin, Irlandia

6.4.    Data zatwierdzenia ulotki:

12

Gracial

Charakterystyka Gracial

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gracial, 0,025 mg + 0,040 mg (niebieskie)

0,125 mg + 0,030 mg (białe), tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda niebieska tabletka zawiera 25 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum) i 40 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum).

Każda biała tabletka zawiera 125 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum) i 30 mikrogramów etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum).

Produkt zawiera laktozę (<100 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Tabletki są okrągłe, płaskie o średnicy 6 mm z napisem Organon* z jednej strony i kodem TR8 (białe tabletki) lub TR9 (niebieskie tabletki) z drugiej strony.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania Doustna antykoncepcja hormonalna.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

4.2.1.    Sposób przyjmowania produktu Gracial

Tabletki produktu Gracial należy przyjmować zgodnie z kolejnością podaną na opakowaniu codziennie o tej samej porze, popijając niewielką ilością wody, jeśli konieczne. Tabletki należy przyjmować codziennie przez 22 dni, rozpoczynając od przyjmowania tabletek niebieskich przez 7 dni a następnie białych przez 15 dni. Następne opakowanie rozpoczynać po 6 dniowej przerwie.

W przerwie zwykle występuje krwawienie, najczęściej 2-3 dni po przyjęciu ostatniej tabletki. Krwawienie może trwać mimo rozpoczęcia przyjmowania tabletek z następnego opakowania.

4.2.2.    Rozpoczęcie pierwszego opakowania produktu Gracial

Jeżeli w poprzednim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnej hormonalnej metody antykoncepcyjnej.

Przyjmowanie tabletek produktu Gracial należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (tj. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć między 2 a 5 dniem cyklu, jednak w tym przypadku należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną (środki barierowe) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.

Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny złożony produkt antykoncepcyjny (tabletkę, system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny)

Przyjmowanie tabletek produktu Gracial należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z substancją czynną poprzedniego produktu. Nie później jednak niż w pierwszym dniu po przerwie lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo obecnie przyjmowanego produktu. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego należy rozpocząć przyjmowanie produktu Gracial w dniu usunięcia systemu najpóźniej w dniu następnego jego zastosowania.

Jeśli kobieta stosowała wcześniejszą metodę konsekwentnie i właściwie oraz jeśli jest raczej pewna, że nie jest w ciąży, to może w dowolnym dniu cyklu zaprzestać przyjmowania złożonego środka hormonalnego i przejść na inny środek. Przerwa w przyjmowaniu hormonów w poprzedniej metodzie nigdy nie powinna trwać dłużej, niż jest to zalecane.

Nie wszystkie produktu antykoncepcyjne (system terapeutyczny dopochwowy, system transdermalny) muszą znajdować się w obrocie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Jeżeli wcześniej pacjentka stosowała produkt antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen (minitabletka, iniekcje, implant, system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)

Można przerwać przyjmowanie minitabletki każdego dnia (dla implantu lub systemu w dniu jego usunięcia, dla iniekcji w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie) i następnego dnia rozpocząć przyjmowanie tabletek produktu Gracial. We wszystkich tych przypadkach należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda barierowa) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Przyjmowanie tabletek można rozpocząć natychmiast po poronieniu, a dodatkowe metody antykoncepcji nie są potrzebne.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży W przypadku karmienia piersią patrz punkt 4.6.

Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania tabletek należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metoda barierowa) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek. Po odbytym stosunku należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek lub należy poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

4.2.3. Postępowanie w przypadku zapomnienia tabletek

Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 godzin skuteczność antykoncepcyjna tabletki jest zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a pozostałe zażywać jak zazwyczaj.

Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi więcej niż 12 godzin skuteczność antykoncepcyjna tabletki może być zmniejszona. Postępowanie w przypadku, gdy pacjentka zapomniała o przyjęciu tabletek powinno być zgodne z dwiema podstawowymi zasadami:

1.    Przerwa w przyjmowaniu tabletek nie może być dłuższa niż 6 dni.

2.    Przyjmować tabletki nieprzerwanie przez 7 dni, aby osiągnąć dostateczne zahamowanie osi wydzielania wewnętrznego podwzgórze-przysadka-jajnik.

•    w pierwszym tygodniu stosowania

Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, a kolejne tak, jak zazwyczaj. Przez następne 7 dni należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji np. prezerwatywę. Istnieje możliwość zajścia w ciążę w przypadku utrzymywania stosunków płciowych w tygodniu poprzedzającym zapomnienie tabletki. Ryzyko zajścia w ciążę jest tym większe, im większa jest ilość zapomnianych tabletek i im bliżej jest do regularnej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

•    w drugim tygodniu stosowania

Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, a kolejne tak jak zazwyczaj. Jeżeli pacjentka przyjmowała tabletki zgodnie z zaleceniami przez 7 dni poprzedzających zapomnienie tabletki, to stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji nie jest wymagane. Jeżeli powyższy warunek nie był spełniony lub pacjentka zapomniała przyjąć więcej niż 1 tabletkę, należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji przez kolejne 7 dni.

•    w trzecim tygodniu stosowania

Ze względu na bliskość przerwy w przyjmowaniu tabletek gwałtownie wzrasta ryzyko obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej. Można zapobiec obniżonej skuteczności antykoncepcyjnej poprzez odpowiednie dostosowanie schematu przyjmowania tabletek. Istnieją dwa schematy przyjmowania tabletek, bez konieczności stosowania dodatkowej metody antykoncepcji, które można zastosować pod warunkiem, że pacjentka przyjmowała tabletki zgodnie z zaleceniami przez 7 dni poprzedzających zapomnienie tabletki. Jeżeli pacjentka nie przyjmowała tabletek przez 7 dni poprzedzających zapomnienie tabletki, należy doradzić pacjentce zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji przez kolejnych 7 dni.

1.    Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, nawet, jeżeli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie, a kolejne tak jak zazwyczaj. Po przyjęciu ostatniej tabletki z opakowania, nie robiąc przerwy, następnego dnia należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania. Krwawienie miesiączkowe może wystąpić dopiero po zakończeniu przyjmowania tabletek z drugiego opakowania, jednakże w trakcie przyjmowania tabletek może wystąpić plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.

2.    Można zaprzestać przyjmowania pozostałych tabletek z opakowania, zrobić 6 dniową lub krótszą przerwę wliczając w nią również dni, w których zapomniano przyjąć tabletki i następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania.

Zapomnienie o przyjęciu tabletki i brak spodziewanego krwawienia miesiączkowego w pierwszej wolnej od przyjmowania tabletek przerwie może świadczyć o ciąży.

4.2.4. Postępowanie w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych wchłanianie mogło ulec upośledzeniu, należy wtedy stosować dodatkową metodę antykoncepcji.

Jeżeli wymioty wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, wchłanianie mogło ulec upośledzeniu. Jest to sytuacja podobna do zapomnienia tabletki, dlatego należy postąpić jak w przypadku jej zapomnienia (patrz punkt 4.2.3). Jeżeli pacjentka nie chce zmieniać schematu przyjmowania tabletek powinna przyjąć dodatkową tabletkę produktu Gracial z innego opakowania.

Produkt Gracial nie jest wskazany do opóźniania dnia rozpoczęcia krwawienia. Jednakże, jeśli w wyjątkowych sytuacjach, zachodzi potrzeba opóźnienia dnia wystąpienia krwawienia należy rozpocząć przyjmowanie białych tabletek z nowego opakowania, bezpośrednio po przyjęciu ostatniej tabletki z aktualnego opakowania produktu Gracial, nie robiąc przerwy. Można przyjmować tabletki z tego opakowania, aż do jego wyczerpania (maksymalnie 15 dni). W czasie przyjmowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie. Aby powrócić do regularnego przyjmowania tabletek należy zrobić 6 dniową przerwę przed rozpoczęciem nowego opakowania.

Aby zmienić dzień wystąpienia krwawienia na inny należy pacjentce doradzić skrócenie przerwy w przyjmowaniu tabletek o tyle dni o ile jest to konieczne. Skrócenie przerwy niesie większe ryzyko, że krwawienie z odstawienia wcale nie wystąpi, natomiast w trakcie przyjmowania tabletek z następnego opakowania może wystąpić niewielkie krwawienie międzymiesiączkowe lub plamienie (jak w przypadku opóźnienia terminu wystąpienia krwawienia miesiączkowego).

4.3. Przeciwwskazania

Nie należy stosować złożonych tabletek antykoncepcyjnych w przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników. Jeżeli jakikolwiek z podanych objawów wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych, produkt należy odstawić.

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Gracial.

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żył głębokich, zator tętnicy płucnej).

•    Występowanie obecnie lub w przeszłości zakrzepicy tętnic (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu) lub dolegliwości mogących być pierwszymi objawami zakrzepicy (np. przemijający napad niedokrwienny, dławica piersiowa).

•    Predyspozycja do wystąpienia żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowych, w tym oporność na aktywowane białko C (APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia, przeciwciała antyfosfolipidowe.

•    Silne migrenowe bóle głowy lub występowanie w przeszłości nawracającej migreny, w obu przypadkach z ogniskowymi objawami neurologicznymi (patrz punkt 4.4.1).

•    Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi.

•    Obecność poważnych lub złożonych czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył lub tętnic może również stanowić przeciwwskazanie do stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.4.1).

•    Zapalenie trzustki, obecnie lub w przeszłości, jeżeli związane z ciężką hipertrójglicerydemią.

•    Występowanie, obecnie lub w przeszłości, ciężkich chorób wątroby, tak długo jak parametry czynności wątroby nie wrócą do normy.

•    Występowanie, obecnie lub w przeszłości, łagodnego lub złośliwego nowotworu wątroby.

• Występowanie lub podejrzenie nowotworów złośliwych narządu rodnego lub gruczołu sutkowego zależnych od hormonów płciowych.

•    Rozrost endometrium.

•    Krwawienie z pochwy o nieznanym pochodzeniu.

•    Ciąża lub jej podejrzenie.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

4.4.1. Ostrzeżenia

Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów lub czynników ryzyka, należy rozważyć korzyści wynikające ze stosowania środków antykoncepcyjnych w porównaniu do możliwego ryzyka w każdym indywidualnym przypadku i poinformować o nich pacjentkę przed rozpoczęciem stosowania tabletek antykoncepcyjnych. W przypadkach nasilenia, zaostrzenia lub pojawienia się po raz pierwszy jakiegokolwiek z wymienionych poniżej czynników, pacjentka powinna o tym fakcie poinformować lekarza, który podejmie decyzję o kontynuowaniu przyjmowania tabletek lub ich odstawieniu.

1.    Zaburzenia krążenia

•    Wszystkie złożone produkty antykoncepcyjne zwiększają ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do kobiet nie stosujących tabletek antykoncepcyjnych. Częstość jej występowania u kobiet nie przyjmujących złożonych produktów antykoncepcyjnych wynosi

5 do 10 przypadków na 100 000 „kobieto-lat”. Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Prawdopodobieństwo wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży wynosi 60 przypadków na 100 000 ciąż. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest śmiertelna w 1-2% przypadków.

•    W kilku badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol, zazwyczaj w dawce 0,03 mg, oraz progestagen, np. dezogestrel w porównaniu do kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne zawierające mniej niż 0,05 mg etynyloestradiolu i progestagen -lewonorgestrel.

•    Całkowite względne ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet przyjmujących produkty zawierające 0,03 mg etynylestradiolu w skojarzeniu z dezogestrelem lub gestodenem oszacowano między 1,5 a 2,0 w porównaniu do produktów antykoncepcyjnych zawierających mniej niż 0,05 mg etynyloestradiolu i lewonorgestrelu. Częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet przyjmujących złożone produkty antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel i mniej niż 0,05 mg etynyloestradiolu wynosi około

20 przypadków na 100 000 kobieto-lat stosowania. Dla produktu Gracial jest to ok. 30-40 przypadków na 100 000 kobieto-lat stosowania, tj. o 10-20 przypadków więcej na 100 000 kobieto-lat stosowania. Wpływ ryzyka względnego na liczbę dodatkowych przypadków jest największy w pierwszym roku stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych po raz pierwszy, kiedy ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie przyjmowania wszystkich złożonych produktów antykoncepcyjnych jest największe.

•    Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zwiększa się z wymienionymi czynnikami. Są to:

♦    wiek;

♦    występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w najbliższej rodzinie (u rodzeństwa lub rodziców w młodym wieku). W przypadku obciążenia dziedzicznego, pacjentka powinna zostać skierowana do specjalisty, który doradzi czy można rozpocząć stosowanie doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych;

♦ otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2);

♦    przedłużające się unieruchomienie, duży zabieg chirurgiczny, zabiegi w obrębie kończyn dolnych lub poważny uraz. W powyższych sytuacjach należy przerwać przyjmowanie doustnych złożonych produktów antykoncepcyjnych (co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i rozpocząć przyjmować je ponownie 2 tygodnie po odzyskaniu pełnej świadomości ruchowej.

♦    Prawdopodobne zapalenie żył powierzchownych i żylaki. Nie ma zgodności, co do wpływu tych stanów chorobowych na występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

•    Stosowanie hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu; ryzyko to znacznie wzrasta w przypadku obecności innych czynników ryzyka (np. palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze krwi oraz wiek) (patrz poniżej). Powyższe działania niepożądane występują rzadko. Dotychczas nie badano jak produkt Gracial wpływa na ryzyko zawału mięśnia sercowego.

♦    Ryzyko wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic zwiększa się z wymienionymi czynnikami. Są to:

♦    wiek;

♦    palenie papierosów (ryzyko to znacznie wzrasta z wiekiem, zwłaszcza u kobiet palących w wieku powyżej 35 lat);

♦    dyslipoproteinemia;

♦    otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/ m2);

♦    nadciśnienie tętnicze;

♦    migrena;

♦    wady zastawkowe serca;

♦    migotanie przedsionków;

♦    występowanie zaburzeń zakrzepowo- zatorowych w rodzinie (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic, które wystąpiły u rodzeństwa lub rodziców w młodym wieku). W przypadku obciążenia dziedzicznego, pacjentka powinna zostać skierowana do specjalisty, który doradzi czy można rozpocząć stosowanie hormonalnych produktów antykoncepcyjnych.

• Niezmiernie rzadko donosi się o występowaniu zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, jak np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub siatkówki oka u osób stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Brak jest jednoznacznych dowodów wskazujących na związek pomiędzy tymi chorobami, a stosowaniem doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych.

• Objawami zaburzeń zakrzepowych żył lub tętnic lub udaru mózgu mogą być: jednostronny ból w obrębie kończyn dolnych i (lub) obrzęk, nagły silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia, nagłe uczucie duszności, nagłe pojawienie się kaszlu, nietypowy i silny przedłużający się ból głowy, niespodziewana częściowa lub całkowita utrata wzroku, podwójne widzenie, mowa zamazana lub afazja, zawroty głowy, zapaść z lub bez ogniskowych napadów drgawkowych, osłabienie lub widoczne zdrętwienie jednej połowy lub części ciała, zaburzenia motoryczne, „ostry brzuch”. Występowanie jednego lub więcej podanych objawów jest wskazaniem do natychmiastowego odstawienia produktu Gracial.

• Inne stany, które wiążą się z nieprawidłowym krążeniem to: cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe stany zapalne jelita grubego (choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego), niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

• Należy rozważyć zwiększone ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w okresie połogu (patrz punkt 4.6).

• Zwiększenie częstości lub stopnia nasilenia epizodów migreny w trakcie stosowania doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych (co może być objawem wstępnym powikłań naczyniowo-mózgowych) może być wskazaniem do natychmiastowego odstawienia produktu.

•    Czynniki biochemiczne, które mogą wskazywać na dziedziczne lub nabyte predyspozycje do żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych są następujące: oporność na aktywne białko C (APC), hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór białka

• Oceniając korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, lekarz powinien uwzględnić fakt, iż właściwa terapia istniejących chorób może zmniejszyć związane z tym ryzyko zakrzepicy oraz, że ryzyko zakrzepicy w ciąży jest większe niż w czasie stosowania złożonych środków antykoncepcyjnych.

2.    Nowotwory

•    W badaniach epidemiologicznych opisywano zwiększenie ryzyka występowania raka szyjki macicy u kobiet długotrwale przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Wciąż jednak niewyjaśniona pozostaje kwestia, do jakiego stopnia wpływ na wielkość tego ryzyka wywierają, (np. zachowania seksualne jak mnogość partnerów seksualnych czy stosowanie mechanicznych metod antykoncepcyjnych).

•    Metaanaliza 54 prac epidemiologicznych wykazała, że u kobiet stosujących doustne złożone środki antykoncepcyjne nieznacznie wzrasta ryzyko względne (RR=1,24) wystąpienia raka piersi. Podwyższone ryzyko stopniowo maleje w ciągu 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania tabletek. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet przed 40 rokiem życia, zwiększona liczba stwierdzonych przypadków raka piersi u osób stosujących lub tych, które niedawno zakończyły przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych jest mała w porównaniu do ogólnego ryzyka wystąpienia raka piersi. Badania te nie są dowodem na bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy. Obserwowane przykłady zwiększonego ryzyka mogą odnosić się do wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u kobiet przyjmujących doustne złożone środki antykoncepcyjne, biologicznego działania tabletek lub obydwu czynników razem. Rak piersi stwierdzany u kobiet kiedykolwiek stosujących doustne złożone środki antykoncepcyjne jest zazwyczaj mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały antykoncepcji doustnej.

• W rzadkich przypadkach, wśród kobiet stosujących doustne złożone środki antykoncepcyjne stwierdzono łagodne nowotwory wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwe nowotwory wątroby.

W pojedynczych przypadkach, nowotwory te powodowały występowanie zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. Należy rozważyć możliwość wystąpienia nowotworu wątroby w diagnostyce różnicowej, jeżeli występuje silny ból w górnej części jamy brzusznej, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku wewnętrznego do jamy brzusznej u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne.

3.    Inne uwarunkowania

•    Ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki może być większe u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne w przypadku stwierdzenia u nich lub u członków najbliższej rodziny hipertrójglicerydemii.

•    Niewielkie wzrosty ciśnienia tętniczego krwi były opisywane u kobiet stosujących doustne złożone środki antykoncepcyjne. Istotne klinicznie zmiany występowały jednak rzadko. Nie ustalono czy istnieje związek pomiędzy stosowaniem doustnych złożonych produktów antykoncepcyjnych, a istotnym klinicznie nadciśnieniem tętniczym. Jeśli w trakcie stosowania tabletek rozwinie się nadciśnienie w stopniu istotnym klinicznie, wskazane jest przerwanie stosowania tabletek i rozpoczęcie leczenia nadciśnienia. Po przywróceniu wartości ciśnienia krwi do wartości prawidłowych, ponownie można rozpocząć stosowanie tabletek.

•    Zaobserwowano występowanie niektórych chorób lub ich zaostrzenie zarówno w czasie ciąży lub stosowania złożonych tabletek antykoncepcyjnych, ale nie znaleziono jednoznacznych dowodów potwierdzających wpływ tabletek antykoncepcyjnych na ich przebieg: żółtaczka i(lub) świąd związany z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty

•    Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby mogą wymagać przerwania stosowania tabletek antykoncepcyjnych do czasu, gdy parametry czynności wątroby powrócą do normy. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która wystąpiła pierwszy raz w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych, jest wskazaniem do przerwania doustnej antykoncepcji.

• Stosowanie doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na obwodową insulinooporność i tolerancję glukozy. Brak jest jednak dowodów wskazujących na potrzebę zmiany sposobu leczenia cukrzycy w czasie stosowania doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych zawierających małą dawkę hormonów. Należy jednakże uważnie kontrolować pacjentki z cukrzycą jednocześnie stosujące tabletki antykoncepcyjne.

•    Choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego może być związane ze stosowaniem doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych.

•    Sporadycznie może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet, u których w przeszłości występowała w czasie ciąży. Kobiety ze skłonnością do występowania ostudy, powinny unikać promieniowania słonecznego lub promieniowania ultrafioletowego w trakcie stosowania tabletek antykoncepcyjnych.

•    Każda tabletka produktu Gracial zawiera laktozę (<100 mg). Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, które stosują dietę pobawioną laktozy powinny rozważyć stosowanie produktu.

Wybierając metodę antykoncepcji należy rozważyć wszystkie powyższe informacje.

4.4.2.    Badanie lekarskie/konsultacje

Przed rozpoczęciem przyjmowania lub ponownym zastosowaniem produktu Gracial należy przeprowadzić szczegółowy wywiad lekarski (w tym dotyczący rodziny) oraz wykluczyć ciążę.

Należy wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi, a w przypadku wskazań klinicznych przeprowadzić badanie fizykalne z uwzględnieniem przeciwwskazań (patrz punkt 4.3), ostrzeżeń (patrz punkt 4.4). Pacjentkę należy pouczyć o konieczności zapoznania się z treścią ulotki dla pacjenta i przestrzegania zaleceń. Częstość i zakres późniejszych badań okresowych powinien być zgodny z zasadami praktyki lekarskiej i dostosowany indywidualnie do potrzeb danej pacjentki.

Należy poinformować pacjentkę, że stosowanie doustnych złożonych tabletek antykoncepcyjnych nie zapobiega zakażeniu wirusem HIV (AIDS) i innym chorobom przenoszonym drogą płciową.

4.4.3.    Zmniejszona skuteczność antykoncepcyjna

Skuteczność złożonych tabletek antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku pominięcia tabletki (patrz punkt 4.2.3), zaburzeń żołądkowo-jelitowych (patrz punkt 4.2.4) oraz podczas równoczesnego stosowania innych produktów (patrz punkt 4.5.1).

W czasie przyjmowania produktu Gracial nie należy stosować produktów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum), ze względu na ryzyko zmniejszenia stężenia produktu Gracial w osoczu i zmniejszenie skuteczności klinicznej (patrz punkt 4.5).

4.4.4. Nieprawidłowa kontrola cyklu

W trakcie stosowania wszystkich rodzajów doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych, szczególnie w ciągu pierwszych miesięcy, mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienia, krwawienia międzymiesiączkowe). Dlatego też ocena nieregularnych krwawień możliwa jest dopiero po okresie adaptacji wynoszącym około 3 miesięcy.

Należy rozważyć niehormonalne przyczyny nieprawidłowych krwawień, jeżeli utrzymują się one lub występują po wcześniejszych regularnych cyklach i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne (z wyłyżeczkowaniem jamy macicy, jeśli to konieczne), aby wykluczyć chorobę nowotworową lub ciążę.

U niektórych pacjentek krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w przerwie w przyjmowaniu tabletek. Jeżeli przyjmowanie tabletek odbywało się w sposób zgodny z opisanym w punkcie 4.2 mało prawdopodobne jest aby pacjentka była w ciąży. Jeżeli jednak tabletki były przyjmowane w sposób nieprawidłowy to w przypadku pierwszego braku krwawienia z odstawienia lub, gdy krwawienie to nie wystąpi dwa razy pod rząd, należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem następnego opakowania tabletek antykoncepcyjnych.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

4.5.1. Interakcje z innymi produktami leczniczymi

Interakcje pomiędzy złożonymi tabletkami antykoncepcyjnymi i innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej. W literaturze opisano poniżej wymienione interakcje.

Metabolizm wątrobowy: interakcje mogą wystąpić z produktami leczniczymi indukującymi enzymy wątrobowe, co prowadzi do zwiększenia klirensu hormonów płciowych (np. pochodne hydantoiny, barbiturany, prymidon, bosentan, karbamazepina, ryfampicyna, ryfabutyna, dotyczyć to może również okskarbazepiny, modafinilu, topiramatu, felbamatu, rytonawiru, gryzeofulwiny oraz produktów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)). Na metabolizm wątrobowy mogą mieć także wpływ inhibitory proteazy HIV indukujące aktywność enzymatyczną (np. rytonawir i nelfinawir) oraz nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. newirapina i efawirenz). Największą aktywność enzymów wątrobowych na ogół stwierdza się po upływie 2 do 3 tygodni od rozpoczęcia przyjmowania doustnych produktów antykoncepcyjnych i może utrzymywać się ona przynajmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.

Doniesiono również, że skuteczność tabletek antykoncepcyjnych mogą zmniejszać niektóre antybiotyki, jak np. ampicylina i tetracykliny. Mechanizm tego działania pozostaje nieznany.

Podczas terapii którymkolwiek z wymienionych powyżej produktów leczniczych należy czasowo stosować barierową metodę antykoncepcji lub wybrać inną metodę antykoncepcji.

W przypadku stosowania produktów leczniczych indukujących enzymy wątrobowe, pacjentki przyjmujące jednocześnie tabletki antykoncepcyjne powinny stosować barierową metodę antykoncepcji przez cały okres jednoczesnego stosowania tych produktów i przez 28 dni po zakończeniu ich stosowania. W przypadku długotrwałego przyjmowania produktów leczniczych indukujących enzymy wątrobowe należy rozważyć zastosowanie innej metody antykoncepcji.

Podczas terapii antybiotykami (oprócz ryfampicyny i gryzeofulwiny, działających jak produkty lecznicze indukujące enzymy mikrosomalne) należy stosować barierową metodę antykoncepcji w trakcie jednoczesnego stosowania tego produktu i 7 dni po zakończeniu leczenia. Jeśli stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji trwa dłużej niż czas przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych z jednego opakowania, to przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych z następnego opakowania należy rozpocząć bez zwykle stosowanej 7-dniowej przerwy.

Doustne środki antykoncepcyjne mogą zaburzać metabolizm innych produktów leczniczych. Może to zarówno zwiększać (np.cyklosporyny) jak i zmniejszać (np. lamotryginy) ich stężenie w osoczu i tkankach.

Uwaga: aby stwierdzić potencjalne interakcje należy zapoznać się z ulotką informacyjną przepisywanych produktów leczniczych.

4.5.2. Badania laboratoryjne

Stosowanie antykoncepcji hormonalnej może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych w tym parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenie białek nośnikowych w osoczu krwi, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy i frakcje lipidowo/lipoproteinowe, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zazwyczaj pozostają w zakresie wartości prawidłowych.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Gracial jest przeciwwskazany w ciąży. Jeżeli ciąża wystąpi w trakcie stosowania należy niezwłocznie zaprzestać jego przyjmowania. Większość badań epidemiologicznych nie potwierdza wzrostu ryzyka urodzenia dziecka z wadami, jeżeli kobieta stosowała doustne złożone środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę ani też teratogennego wpływu tabletek antykoncepcyjnych na płód w przypadku nieumyślnego ich stosowania we wczesnej ciąży.

Stosowanie doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych może mieć wpływ na karmienie piersią, ponieważ środki te mogą zmniejszać ilość pokarmu oraz zmieniać jego skład. Dlatego też, zwykle nie zaleca się stosowania tabletek antykoncepcyjnych podczas karmienia piersią. Małe ilości hormonów płciowych i (lub) ich metabolitów mogą przenikać do mleka matki jednak nie stwierdzono ich niepożądanego wpływu na zdrowie dziecka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Tak jak w przypadku wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych możliwa jest zmiana cyklu krwawień z dróg rodnych, zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania. Mogą pojawić się zmiany częstości krwawień (brak krwawienia, rzadsze, częstsze lub ciągłe krwawienia), ich nasilenia (bardziej obfite lub skąpe) albo czasu trwania.

W tabeli przedstawiono działania niepożądane związane z przyjmowaniem produktu Gracial zgłoszone w trakcie jego stosowania lub innych doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych1. Wszystkie działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz częstością występowania: często (>1/100), niezbyt często (od >1/1000 do <1/100) oraz rzadko (<1/1000).

Klasyfikacja układów i narządów

Często (>1/100)

Niezbyt często (od > 1/1000 do <1/100)

Rzadko

(<1/1000)

zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zatrzymywanie płynów w organizmie

zaburzenia

psychiczne

nastrój depresyjny, zmiany nastroju

zmniejszenie popędu seksualnego

zwiększenie

popędu

seksualnego

zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

migrena

zaburzenia oka

zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból brzucha

wymioty, biegunka

nietolerancja

szkieł

kontaktowych

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka,

pokrzywka

rumień guzowaty, rumień

wielopostaciowy

zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból, tkliwość piersi

powiększenie piersi

upławy, wydzielina z piersi

badanie

diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

zmniejszenie masy ciała

1 wyszczególniono większość terminów MedDRA (wersja 11.0) do opisania działań niepożądanych. Nie wymieniono synonimów oraz pokrewnych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem produktu Gracial, ale powinno się je także brać pod uwagę.

U kobiet przyjmujących doustne złożone tabletki antykoncepcyjne obserwowano liczne działania niepożądane, które szczegółowo przedstawiono w punkcie 4.4. Należą do nich: zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył lub tętnic, nadciśnienie tętnicze, nowotwory hormonozależne (np. nowotwory wątroby, rak piersi), ostuda.

4.9. Przedawkowanie

Nie zaobserwowano żadnego ciężkiego szkodliwego działania po przedawkowaniu produktu. Objawy jakie mogą wystąpić, to: nudności, wymioty oraz niewielkie krwawienie z pochwy u młodych dziewcząt. Po przedawkowaniu produktu nie podaje się żadnego antidotum, w razie konieczności należy stosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty sekwencyjne Kod ATC G 03AB 05

Działanie złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych opiera się na interakcjach różnych czynników, z których najważniejszy to hamowanie owulacji i zmiany w wydzielinie śluzu szyjki macicy. Oprócz działania antykoncepcyjnego złożone tabletki antykoncepcyjne wykazują również inne pozytywne działania na organizm kobiety, co w porównaniu do właściwości niekorzystnych (patrz punkt 4.4 i 4.8) może być wykorzystane przy wyborze metody antykoncepcji. Cykl miesiączkowy jest bardziej regularny, miesiączka mniej bolesna, a krwawienie niezbyt obfite.

W wyniku tego zmniejsza się ryzyko niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Zmniejsza się ryzyko raka endometrium i jajników.

Dodatkowo u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne zawierające większe dawki hormonów (0,05 mg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko włóknisto-torbielowatych guzów piersi, torbieli jajników, zapalenia narządów miednicy mniejszej, ciąży pozamacicznej, raka endometrium i raka jajników. Pozostaje niewyjaśnione, czy podobna korelacja występuje w trakcie stosowania mniejszych dawek doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych.

Dzieci i młodzież

Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Dezogestrel

Wchłanianie

Po podaniu doustnym dezogestrel jest szybko i całkowicie wchłaniany i metabolizowany do etonogestrelu. Maksymalne stężenia około 0,3 (dzień 7) do 1,6 ng/ml (dzień 22) występują po około 1,5 godziny po przyjęciu tabletki. Biodostępność wynosi 62-81%.

DYSTRYBUCJA

Etonogestrel wiąże się w osoczu z albuminami i globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Tylko 2-4% stężenia leku we krwi jest obecne w osoczu w postaci niezwiązanej, 40-70% wiąże się specyficznie z SHBG. indukowany przez etynyloestradiol wzrost stężenia SHBG zmienia dystrybucję białek osocza powodując zwiększenie frakcji związanej z SHBG, a zmniejszenie frakcji związanej z albuminami. Pozorna objętość dystrybucji dezogestrelu wynosi 1,5 l/kg mc.

Metabolizm

Etonogestrel jest całkowicie metabolizowany na drodze przemian metabolicznych charakterystycznych dla związków steroidowych. Klirens osocza wynosi 2 ml/min/kg mc. Nie stwierdzono żadnych interakcji z jednocześnie podawanym etynyloestradiolem.

Eliminacja

Stężenie etonogestrelu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach. Okres półtrwania w fazie końcowej wynosi około 30 godzin. Dezogestrel i jego metabolity są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 6:4.

Stan stacjonarny

Na farmakokinetykę etonogestrelu wpływa stężenie SHBG, które jest trzykrotnie zwiększone przez etynyloestradiol. Następne podania produktu powodują około dwu-trzykrotne zwiększenie jego stężenia w osoczu osiągając stan stacjonarny w drugiej połowie cyklu podawania produktu.

ETYNYLOESTRADIOL

WCHŁANIANIE

Etynylestradiol po podaniu doustnym jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane w ciągu 1-2 godzin. Całkowita biodostępność jest wynikiem sprzęgania oraz efektu pierwszego przejścia przez wątrobę i wynosi około 60%.

DYSTRYBUCJA

Etynyloestradiol jest w znacznym stopniu wiązany niespecyficznie z albuminami osocza

(około 98,5%) i indukuje zwiększenie stężenia SHBG w osoczu. Pozorna objętość dystrybucji wynosi

około 5 ml/min/kg mc.

Metabolizm

Etynyloestradiol ulega przedsystemowemu sprzęganiu w jelicie cienkim i w wątrobie.

Metabolizowany jest głównie w procesie aromatycznej hydroksylacji. W wyniku tego powstaje wiele różnorodnych metabolitów po hydroksylacji lub metylacji. Występują one w postaci niezwiązanej lub sprzężonej w postaci glukuronidów i siarczanów. Klirens osocza wynosi około 5 ml/min/kg mc.

ELIMINACJA

Stężenie etynylestradiolu w osoczu zmniejsza się w dwóch fazach. Okres półtrwania w fazie końcowej wynosi około 24 godzin. Etynyloestradiol, który nie uległ przemianom nie jest wydalany, a metabolity etynyloestradiolu w 40% wydalane są z moczem i w 60% z żółcią. Okres półtrwania metabolitów etynyloestradiolu w fazie eliminacji wynosi około 1 doby.

Stan stacjonarny

Stężenie w stanie stacjonarnym występuje po 3-4 dobach, gdy stężenie leku w osoczu jest większe o 30-40% w porównaniu z pojedynczą dawką.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne oparte na badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na rozmnażanie się nie wykazały ryzyka stosowania u ludzi. Jednakże, należy pamiętać, że hormony płciowe mogą stymulować rozrost tkanek i nowotworów hormonozależnych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Tabletki niebieskie:

All-rac-a-tokoferol, skrobia ziemniaczana, powidon, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, indygotyna, laktoza jednowodna

Tabletki białe:

All-rac-a-tokoferol, skrobia ziemniaczana, powidon, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

22 tabletki (7 niebieskich i 15 białych) w blistrze PVC/Al. Każdy blister pakowany jest w saszetkę z laminowanej folii Al.

1 lub 3 blistry w tekturowym pudełku.

6.6.    Specialne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Organon Irlandia Ltd, Swords Co. Dublin, Irlandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10275

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.03.2004 / 15.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Gracial