+ iMeds.pl

Grafalon 20 mg/mlUlotka Grafalon

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ATG-Fresenius S 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

immunoglobulina królicza przeciwko ludzkim limfocytom T

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten został przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

• Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ATG-Fresenius S i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ATG-Fresenius S

3.    Jak stosować lek ATG-Fresenius S

4.    Możliwe działania niepożądane

5 Jak przechowywać lek ATG-Fresenius S 6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ATG-FRESENIUS S I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

ATG-Fresenius S należy do grupy leków zwanych lekami immunosupresyjnymi. Leki immunosupresyjne są stosowane do zapobiegania odrzuceniu przez organizm przeszczepionego narządu lub przeszczepionych komórek.

Lek ATG-Fresenius S może być podany pacjentowi, jeśli miał on lub będzie miał wykonany przeszczep narządu. Ma to na celu zapobiec odrzuceniu nowego narządu przez układ immunologiczny pacjenta. Lek ATG-Fresenius S pomaga w zapobiegnięciu lub zatrzymaniu takiej reakcji odrzucenia poprzez zablokowanie rozwoju specjalnych k omórek, normalnie atakujących przeszczepiony narząd.

Lek ATG-Fresenius S jest stosowany jako część leczenia immunosupresyjnego, razem z innymi lekami immunosupresyjnymi.

Lek ATG-Fresenius S może być podany pacjentowi również przed przeszczepem komórek macierzystych (np. przeszczepem szpiku kostnego) w celu zapobiegania wystąpienia choroby zwanej „przeszczep przeciw gospodarzowi”. Jest to częste, ale poważne powikłanie, które może rozwinąć się po przeszczepie komórek macierzystych w przypadku wystąpienia reakcji komórek dawcy przeciw tkankom pacjenta.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ATG-FRESENIUS S Kiedy nie stosować leku ATG-Fresenius S

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną leku ATG-Fresenius S (króliczą immunoglobulinę przeciwko ludzkim limfocytom T) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    jeśli u pacjenta występuje infekcja niereagująca na leczenie,

•    jeśli u pacjenta występują trudności z zatrzymaniem krwawienia,

•    jeśli pacjent ma nowotwór, chyba że ma mieć przeszczep komórek macierzystych,

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ważne jest, aby poinformować lekarza o występowaniu następujących dolegliwości. Pacjent będzie prawdopodobnie mógł otrzymywać lek ATG-Fresenius S, ale musi skonsultować się najpierw z lekarzem.

•    jeśli u pacjenta wystąpiły wcześniej reakcje alergiczne na leki immunosupresyjne lub białka królicze

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby

•    jeśli pacjent ma problemy z sercem.

Infekcje i lek ATG-Fresenius S

Lek ATG-Fresenius S osłabia układ obronny organizmu pacjenta. Wskutek tego organizm nie będzie tak samo dobrze zwalczać infekcji jak zwykle. Lekarz zastosuje odpowiednio leczenie takich infekcji.

Inne leki i ATG-Fresenius S

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Leki te mogą mieć wpływ na działanie leku ATG-Fresenius S.

•    Lek ATG-Fresenius S jest stosowany razem z innymi lekami immunosupresyjnymi, takimi jak kortykosteroidy. Przyjmowanie leku ATG-Fresenius S w tym samym czasie co innych leków immunosupresyjnych może zwiększać ryzyko infekcji, przedłużającego się krwawienia i niedokrwistości (choroba krwi).

•    Z powodu leczenia immunosupresyjnego nie wolno podawać pacjentowi żywych szczepionek. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma otrzymać nieżywą szczepionkę. Szczepionki takie mogą również nie działać, jeśli są przyjmowane w tym samym czasie co lek ATG-Fresenius S.

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży. Jeśli konieczne jest zastosowanie leku ATG-Fresenius S, lekarz przedyskutuje zagrożenia i korzyści wynikające z przyjmowania leku w czasie ciąży.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią. Lek ATG-Fresenius S może przenikać do mleka kobiecego.

Ważne informacje dotyczące wytwarzania leku ATG-Fresenius S

Składniki pochodzenia ludzkiego (np. czerwone krwinki) są stosowane do wytwarzania leku ATG-Fresenius S. Z tego powodu podejmowane są określone działania, aby zapobiec przenoszeniu czynników zakaźnych na pacjentów. Obejmują one staranny dobór dawców, aby zapewnić wykluczenie dawców mogących być nosicielami zakażeń, jak również badania wszystkich pobranych próbek w celu wykrycia obecności wirusów/zakażeń. W procesie wytwarzania są również etapy przetwarzania składników pochodzenia ludzkiego, które mają na celu inaktywację lub usunięcie wirusów. Mimo tych działań w przypadku podawania leków wytworzonych za pomocą składników pochodzenia ludzkiego nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażeń. Może to również dotyczyć nieznanych lub pojawiających się od niedawna wirusów lub innych rodzajów infekcji.

Środki podjęte są uważane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i wirus zapalenia wątroby typu C, jak i bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A i parwowirusa B19.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ATG-FRESENIUS S

Leczenie lekiem ATG-Fresenius S zostało przepisane przez wykwalifikowanego lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu immunosupresyjnym.

Lek ATG-Fresenius S będzie podany pacjentowi w szpitalu. Lek ATG-Fresenius S będzie podany we wlewie do żyły. Przed podaniem wlewu będzie on rozcieńczony w roztworze chlorku sodu.

Dorosłym i dzieciom może być podana jedna z poniższych dawek, w oparciu o wagę i stan pacjenta:

Jeśli pacjent ma mieć wykonany przeszczep narządu

Dawka dobowa wynosi 2-5 mg/kg masy ciała. Leczenie trwa od 5 do 14 dni.

Jeśli pacjent miał przeszczep narządu

Zazwyczaj stosowana dawka dobowa to 3-5 mg/kg masy ciała. Cykl leczenia będzie trwał od 5 do 14 dni.

Dorośli z zaplanowanym przeszczepem komórek macierzystych

Zazwyczaj stosowana dawka dobowa to 20 mg/kg masy ciała, podawana od -3 do -1 dnia przed przeszczepem komórek macierzystych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ATG-Fresenius S

Podawanie leku ATG-Fresenius S będzie przerwane, a leczenie innym lekiem immunosupresyjnym będzie zmienione. Układ immunologiczny pacjenta może być osłabiony po podaniu zbyt dużej ilości leku ATG-Fresenius S, dlatego mogą być podane leki mające na celu powstrzymanie rozwoju infekcji.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ATG-Fresenius S może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek wymienione poniżej działania niepożądane, związane z reakcjami alergicznymi i wstrząsem anafilaktycznym.

Reakcje alergiczne są częstymi działaniami niepożądanymi po leczeniu lekiem ATG-Fresenius S.

U mniej niż 1 na 10 pacjentów może wystąpić:

•    ból w klatce piersiowej

•    świszczący oddech

•    ból mięśni

•    zaczerwienienie skóry

U 3 z ponad 240 pacjentów reakcje alergiczne rozwinęły się we wstrząs anafilaktyczny. Jest to poważny i potencjalnie zagrażający życiu stan, podczas którego u pacjenta mogą wystąpić następujące objawy:

•    wysoka gorączka

•    wysypka skórna

•    obrzęk

•    trudności z oddychaniem

•    niskie ciśnienie tętnicze krwi

Należy powiadomić lekarza w przypadku zauważenia działań niepożądanych wymienionych poniżej:

Bardzo częste działania niepożądane, występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów:

•    gorączka

•    dreszcze

•    ból głowy

•    drżenie

•    wymioty

•    nudności

•    biegunka

•    bóle brzucha

•    trudności z oddychaniem

•    nagłe zaczerwienienie twarzy

•    zwiększona częstość występowania infekcji

Częste działania niepożądane, występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów:

•    niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia (choroby krwi)

•    zapalenie błon śluzowych

•    obrzęk

•    uczucie zmęczenia

•    ból w klatce piersiowej

•    ból stawów i mięśni

•    ból pleców

•    sztywność mięśni

•    niskie lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi

•    uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienie skóry

•    szybkie bicie serca

•    wrażliwość na światło

•    podwyższenie parametrów laboratoryjnych

•    krew w moczu

•    kaszel

•    krwawienie z nosa

•    zaczerwienienie skóry

•    świąd

•    wysypka

•    martwica kanalików nerkowych (upośledzenie czynności nerek)

•    choroba limfoproliferacyjna (rodzaj nowotworu pochodzącego z określonego rodzaju białych krwinek)

•    choroba zarostowa żył (zablokowane małe żyły w wątrobie)

Niezbyt częste działania niepożądane, występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów:

•    niestrawność

•    zapalenie błony śluzowej wywołane przez refluks wydzieliny żołądkowej do przełyku

•    podwyższenie parametrów laboratoryjnych wątroby

•    podwyższenie poziomu cholesterolu

•    wstrząs

•    zwiększenie liczby krwinek czerwonych

•    nieprawidłowe gromadzenie się chłonki

•    zatrzymanie wody w organizmie

Rzadkie, ale ważne pod względem medycznym działania niepożądane, występujące u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów:

•    hemoliza (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych)

W rzadkich przypadkach, zwłaszcza jeśli lek jest podawany przez dłuższy okres, może się rozwinąć choroba posurowicza, która jest rodzajem reakcji alergicznej na obce białko i której objawy to gorączka, ból mięśni i stawów oraz swędząca wysypka skórna.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ATG-FRESENIUS S

• Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku ATG-Fresenius S po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

• Lek ATG-Fresenius S należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C) w nieotwartej fiolce umieszczonej w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

•    Nie wolno używać leku ATG-Fresenius S, jeśli roztwór jest mętny.

• Wszelkie resztki niezużytego leku powinny być usunięte, zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek ATG-Fresenius S

Substancją czynną leku jest 20 mg/ml króliczej immunoglobuliny przeciwko ludzkim limfocytom T. Inne składniki leku to sodu diwodorofosforan dwuwodny, kwas fosforowy (85%) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek ATG-Fresenius S i co zawiera opakowanie

Lek ATG-Fresenius S jest dostarczany w postaci płynnej w szklanych fiolkach. Mniejsza fiolka 5 ml zawiera 100 mg leku ATG-Fresenius S, podczas gdy większa fiolka 10 ml zawiera 200 mg leku ATG-Fresenius S.

Lek ATG-Fresenius S jest dostarczany w pudełku zawierającym 1 fiolkę lub 10 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Neovii Biotech GmbH Am Haag 6+7 82166 Grafelfing Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Fresenius Medical Care Polska S.A.

ul. Krzywa 13 60-118 Poznań 0-61 83 92 600

Data zatwierdzenia ulotki:

Grafalon

Charakterystyka Grafalon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ATG-Fresenius S 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml koncentratu zawiera 20 mg immunoglobuliny króliczej przeciwko ludzkim limfocytom T. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Koncentrat jest żółty przejrzysty do opalizującego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt ATG-Fresenius S jest wskazany w skojarzeniu z innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi do supresji komórek immunokompetentnych, będących przyczyną ostrego odrzucenia lub choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (ang. graft-versus-host disease - GVHD).

Zazwyczaj jest on podawany w następujących wskazaniach:

Zapobieganie ostremu odrzuceniu przeszczepu u biorców allogenicznego przeszczepu narządu miąższowego Produkt ATG-Fresenius S jest wskazany w skojarzeniu z innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi (np. glikokortykosteroidami, antagonistami puryn, inhibitorami kalcyneuryny lub inhibitorami mTOR) w celu nasilenia immunosupresji po alogenicznym przeszczepie narządu miąższowego.

Leczenie ostrego odrzucenia przeszczepu opornego na kortykosteroidy po allogenicznym przeszczepie narządu miąższowego

ATG-Fresenius S jest wskazany do leczenia ostrych epizodów odrzucenia opornych na kortykosteroidy po allogenicznym przeszczepie narządu miąższowego, jeśli skutek leczenia metyloprednizolonem okazał się nie satysfakcj onuj ący.

Zapobieganie chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi u dorosłych po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych (ang. stem cell transplantation - SCT).

Produkt ATG-Fresenius S jest wskazany do zapobiegania chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) u dorosłych z nowotworami złośliwymi krwi po przeszczepie komórek macierzystych od dopasowanych niespokrewnionych dawców w skojarzeniu ze standardową profilaktyką cyklosporyną A/ metotreksatem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt ATG-Fresenius S powinien być przepisywany tylko przez lekarzy z doświadczeniem w stosowaniu leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narządów lub w odniesieniu do leczenia kondycjonującego przed przeszczepem komórek macierzystych.

Produkt ATG-Fresenius S musi być podawany pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza.

Dawkowanie

Dawkowanie produktu ATG-Fresenius S zależy od wskazania. Zalecenia odnośnie dawki są podane w oparciu o masę ciała.

Zapobieganie ostremu odrzuceniu przeszczepu u biorców allogenicznego przeszczepu narządu miąższowego Zalecany zakres dawek to 2-5 mg/kg/dobę produktu ATG-Fresenius S. Najczęściej stosowane dawki są w zakresie 3-4 mg/kg/dobę. Leczenie należy zacząć w dniu przeszczepu, przed, w czasie lub niezwłocznie po operacji. W zależności od stanu pacjenta, wybranego dawkowania na dobę i schematu równoczesnego leczenia immunosupresyjnego zalecany czas trwania leczenia wynosi 5-14 dni.

Leczenie ostrego odrzucenia przeszczepu opornego na kortykosteroidy po allogenicznym przeszczepie narządu miąższowego

Zalecany zakres dawek to 3-5 mg/kg/dobę produktu ATG-Fresenius S. Najczęściej stosowane dawkowanie jest w zakresie 3-4 mg/kg/dobę. Czas trwania leczenia jest różny w zależności od stanu przeszczepionego narządu i odpowiedzi klinicznej, zazwyczaj wynosi 5-14 dni.

Zapobieganie chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) u dorosłych po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych (SCT).

Jako część mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego przed przeszczepem komórek macierzystych, zalecana dawka produktu ATG-Fresenius S to 20 mg/kg/dobę, podawana od -3 do -1 dnia przed SCT.

Sposób podawania

Produkt ATG-Fresenius S jest hipotonicznym koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji o pH 3,7 ± 0,3 i nie jest on przeznaczony do bezpośredniego wstrzykiwania. Przed podaniem dożylnym pacjentowi, konieczne jest rozcieńczenie koncentratu w roztworze chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Zalecane są proporcje rozcieńczenia 1:7 (na 1 ml produktu ATG-Fresenius S należy dodać 6 ml roztworu chlorku sodu) w celu zachowania wymaganego poziomu osmolalności. Większe proporcje rozcieńczenia z oczekiwanymi wyższymi poziomami pH mogą prowadzić do tworzenia się cząstek. Nie wolno używać roztworów zawierających widoczne cząstki stałe.

Standardowy czas wlewu w przeszczepach narządów wynosi 4 godziny, a w przeszczepie komórek macierzystych zalecany czas wlewu wynosi 4-12 godzin.

W przypadku podawania podczas operacji zazwyczaj stosowano wlew w ciągu 0,5 - 2 godziny.

Należy dokładnie obserwować pacjenta podczas podawania pod kątem objawów nadwrażliwości lub anafilaksji. Pierwszą dawkę produktu ATG-Fresenius S należy podawać ze zmniejszoną szybkością przez pierwsze 30 minut. Jeśli nie wystąpią objawy nietolerancji, można zwiększyć szybkość wlewu. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznych lub anafilaktoidalnych, lekarz odpowiedzialny musi być przygotowany do szybkiego postępowania z takimi zdarzeniami i konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego leczenia medycznego.

Jako alternatywę do wlewu przez cewnik umieszczony w żyle głównej można wybrać obwodową dużą żyłę o dużym przepływie. Przed infuzją zalecane jest podanie metyloprednizolonu i (lub) leków przeciwhistaminowych w celu poprawy tolerancji układowej i miejscowej. Należy wziąć pod uwagę standardową higienę miejsca wstrzyknięcia, zmniejszenie szybkości wlewu i (lub) zmianę miejsca dostępu żylnego.

Do roztworu do infuzji ATG-Fresenius S nie wolno dodawać heparyny sodowej ani podawać jej taką samą drogą.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produkt ATG-Fresenius S jest przeciwwskazany u pacjentów z infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi lub grzybiczymi i pasożytniczymi, które nie są pod odpowiednią kontrolą terapeutyczną.

Produkt ATG-Fresenius S jest przeciwwskazany u biorców przeszczepów narządów miąższowych z ciężką trombocytopenią, tzn. poniżej 50 000 płytek/pl, ponieważ produkt ATG-Fresenius S może nasilać trombocytopenię i tym samym zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoku.

Produkt ATG-Fresenius S jest przeciwwskazany u pacjentów z nowotworami złośliwymi z wyjątkiem przypadków, w których przeszczep komórek macierzystych wykonywany jest jako część leczenia.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów otrzymujących produkt ATG-Fresenius S należy leczyć w placówkach z odpowiednim personelem i wyposażeniem w odpowiednie laboratoryjne i wspomagające środki medyczne w celu zapewnienia leczenia doraźnego w nagłym przypadku, jeśli jest to konieczne. Produkt ATG-Fresenius S musi być podawany i kontrolowany pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza.

Reakcje nadwrażliwości

Podczas podawania produktu ATG-Fresenius S zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości.

Przed pierwszym podaniem produktu ATG-Fresenius S zalecane jest ustalenie podczas wywiadu, czy pacjent ma predyspozycje do alergii, szczególnie na białka królicze.

W przypadku ponownej ekspozycji, przy następnym leczeniu produktem ATG-Fresenius S lub leczenia produktami immunoglobulin króliczych innych wytwórców ryzyko rozwoju reakcji anafilaktycznej jest zwiększone z powodu możliwej sensybilizacji podczas poprzedniej terapii.

Ciężka trombocytopenia

Leczenie produktem ATG-Fresenius S należy przerwać lub zaprzestać u biorców przeszczepów narządów miąższowych, u których rozwija się ciężka trombocytopenia (tzn. poniżej 50 000 płytek/pl), ponieważ produkt ATG-Fresenius S może nasilać trombocytopenię i tym samym zwiększać ryzyko krwotoku. Personel kliniczny powinien być przygotowany na odpowiednie działania w nagłych przypadkach.

Zaburzenia wątroby

Produkt ATG-Fresenius S należy podawać z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów z zaburzeniami wątroby. Mogą się nasilić uprzednio występujące zaburzenia krzepnięcia. Zalecane jest ścisłe kontrolowanie trombocytów i parametrów krzepnięcia.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Produkt ATG-Fresenius S należy podawać z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów ze stwierdzonymi lub podejrzewanymi zaburzeniami sercowo-naczyniowymi. U pacjentów z niedociśnieniem lub dekompensacją serca z objawami ortostatycznymi (np. utrata przytomności, osłabienie, wymioty, nudności) należy rozważyć spowolnienie/przerwanie wlewu.

Tnfekcie

Terapia immunosupresyjna ogólnie zwiększa ryzyko infekcji. U pacjentów leczonych produktem ATG-Fresenius S występuje zwiększone ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i (lub) pasożytniczych. Wskazane są odpowiednie działania kontrolne i terapeutyczne.

Szczepienie

W czasie leczenia produktem ATG-Fresenius S należy poinformować pacjentów, że szczepionki nieżywe mogą być mniej skuteczne. Szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy są przeciwwskazane u pacjentów poddanych immunosupresji.

Ostrzeżenie dotyczące czynników zakaźnych

Standardowe działania w celu zapobiegnięcia infekcjom wynikającym ze stosowania produktów leczniczych przygotowanych ze składników pochodzenia ludzkiego obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe poszczególnych pobranych próbek w kierunku swoistych markerów zakażenia oraz wprowadzenie skutecznych etapów procesu wytwarzania w celu inaktywacji/usunięcia wirusów. Mimo to w przypadku podawania produktów leczniczych przygotowanych ze składników pochodzenia ludzkiego nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to również nieznanych lub pojawiających się od niedawna wirusów i innych patogenów.

Środki podjęte w przypadku produktu ATG-Fresenius S są uważane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV), jak i bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A i parwowirusa B19.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Produkty lecznicze o działaniu immunosupresvinvm

Oprócz produktu ATG-Fresenius S na ogół podawane są równocześnie inne produkty lecznicze o działaniu immunosupresyjnym. Nie obserwowano bezpośrednich interakcji między produktem ATG-Fresenius S i kortykosteroidami, antagonistami puryn, inhibitorami kalcyneuryny lub inhibitorami mTOR. Jednak równoczesne podawanie tych produktów leczniczych może zwiększać ryzyko infekcji, trombocytopenii i niedokrwistości. Z tego względu należy dokładnie obserwować pacjentów otrzymujących skojarzone leczenie immunosupresyjne i zalecane jest odpowiednie dostosowanie schematu leczenia.

Szczepienie

Szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy są przeciwwskazane u pacjentów poddanych immunosupresji. Odpowiedź przeciwciał na inne szczepionki może być zmniejszona (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie są dostępne dane dotyczące zwierząt. Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Ciąża

Potencjalne zagrożenie dla płodu nie jest znane. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Ludzka immunoglobulina może potencjalnie przenikać barierę łożyskową lub być wydzielana do mleka kobiecego. Z tego względu decyzję o leczeniu kobiet w ciąży lub karmiących piersią powinien podjąć lekarz prowadzący w oparciu o ocenę stosunku korzyści i ryzyka.

Płodność

Nie są dostępne dane dotyczące płodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

ATG-Fresenius S jest produktem zawierającym immunoglobuliny o właściwościach immunosupresyjnych. Powszechnie znane, związane z klasą produktu działania niepożądane obejmują objawy związane z uwalnianiem cytokin, reakcje nadwrażliwości takie jak anafilaksja i inne zjawiska alergiczne, zwiększoną podatność na infekcje i występowanie nowotworów złośliwych.

Rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych opisanych w niniejszym punkcie analizowano w zintegrowanej analizie bezpieczeństwa na podstawie 6 badań klinicznych z udziałem 242 pacjentów, w takich wskazaniach jak zapobieganie odrzuceniu przeszczepu u biorców przeszczepu nerki (136 pacjentów) i leczenie kondycjonujące przed przeszczepem komórek macierzystych (106 pacjentów).

U 94% analizowanych pacjentów wystąpiło co najmniej jedno działanie niepożądane. Rodzaj zgłaszanych działań niepożądanych odzwierciedla częściowo częste powikłania typowo występujące po poszczególnych zabiegach, przeszczepie nerki (zakażenia dróg moczowych, niewydolność nerek) i allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych (pancytopenia, zapalenie błon śluzowych).

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania produktu ATG-Fresenius S wymienione w tabeli poniżej, są pogrupowane według częstości występowania i klasyfikacji układów narządowych. Częstość występowania jest określona według następującej konwencji:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane produktu ATG-Fresenius S

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

pancytopenia**, trombocytopenia, niedokrwistość, leukopenia

Niezbyt często

policytemia

Zaburzenia serca

Często

tachykardia

Zaburzenia oka

Często

światłowstręt

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

wymioty, nudności, biegunka, bóle brzucha

Często

zapalenie jamy ustnej

Niezbyt często

przepuklina pachwinowa*, refluksowe zapalenie przełyku, dyspepsja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

gorączka**, dreszcze

Często

astenia, ból w klatce piersiowej, hipertermia, zapalenie błon śluzowych, obrzęk obwodowy

Niezbyt często

obrzęk

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

hiperbilirubinemia

Zaburzenia układu immunologicznego

Często

wstrząs anafilaktyczny**, reakcja anafilaktyczna, nadwrażliwość

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często

zakażenie wirusem cytomegalii*, infekcja dróg moczowych*

Często

posocznica bakteryjna**, zapalenie płuc**, odmiedniczkowe zapalenie nerek*, zakażenie wirusem Herpes, grypa, kandydoza jamy ustnej, zapalenie oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, zapalenie nosogardzieli, zakażenie skóry

Niezbyt często

infekcja w miejscu założenia cewnika, zakażenie wirusem Epsteina-Barr, infekcja żołądkowo-jelitowa, róża, zakażenie rany

Badania diagnostyczne

Często

zwiększone stężenie kreatyniny we krwi*, antygen wirusa cytomegalii dodatni, zwiększone białko C-reaktywne

Niezbyt często

zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

hiperlipidemia

Niezbyt często

zatrzymanie płynów, hipercholesterolemia

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

mialgia, artralgia, ból pleców, sztywność mięśniowo-szkieletowa

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Często

choroba limfoproliferacyjna*

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

ból głowy, drżenie

Często

parestezje

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

martwica kanalików nerkowych*, krwiomocz

Niezbyt często

niewydolność nerek**, martwica nerek*

Zaburzenia układu oddechowe

go, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

duszność

Często

kaszel, krwawienie z nosa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

rumień, świąd, wysypka

Niezbyt często

wysypka polekowa

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

nagłe zaczerwienienie twarzy

Często

niedociśnienie*, choroba zarostowa żył, nadciśnienie tętnicze

Niezbyt często

wstrząs**, torbiel limfatyczna

* ciężka reakcja

** ciężka reakcja, w pojedynczych przypadkach zakończona zgonem

Działania niepożądane ważne pod względem medycznym

Objawy związane z uwalnianiem cytokin

Takie reakcje występują z powodu uwalniania cytokin i obejmują gorączkę, dreszcze, ból głowy, nudności, wymioty, tachykardię i zmiany krążeniowe. Reakcje takie można podsumować pod jednostką kliniczną zespołu uwalniania cytokin. Są one często obserwowane w czasie i po podaniu produktu ATG-Fresenius S. Objawy zazwyczaj dobrze poddaj ą się leczeniu. Możliwe jest podanie leków profilaktycznych w celu złagodzenia takich objawów.

Reakcje nadwrażliwości

Reakcje takie jak nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka, rumień, obrzęk, bezdech ze skurczem oskrzeli lub bez skurczu oskrzeli i kaszel są często obserwowane w czasie podawania i po podaniu. Reakcje te zazwyczaj dobrze reagują na leczenie. Podanie odpowiednich leków profilaktycznych może złagodzić takie objawy. Wystąpienie anafilaksji/wstrząsu anafilaktycznego wymaga niezwłocznego zakończenia wlewu. Choroba posurowicza, obserwowana w przypadku podawania produktu ATG-Fresenius S przez długi czas leczenia i w mniejszych dawkach, ma rzadko ciężką postać i zazwyczaj dobrze reaguje na leczenie objawowe.

Zmiany hematologiczne

Przemijające zmiany liczby trombocytów i leukocytów, inaczej trombocytopenia i leukopenia, są często obserwowane po podaniu produktu ATG-Fresenius S. Po podaniu ATG-Fresenius S często obserwowana jest niedokrwistość.

Infekcje

Pacjenci poddawani leczeniu immunosupresyjnemu mają zwiększoną podatność na infekcje. W pierwszym roku po przeszczepie narządu miąższowego u większości pacjentów, którzy otrzymali produkt ATG-Fresenius S, rozwinęły się infekcje pochodzenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego. Infekcja dróg moczowych jest bardzo częstą infekcją bakteryjną, a bardzo często występujące infekcje wirusowe są wywołane wirusem cytomegalii (CMV). Często zgłaszane infekcje obejmują posocznicę bakteryjną, bakteryjne zapalenie płuc, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia wirusem Herpes i kandydozę jamy ustnej. Zakażenia wirusem Epsteina-Barr (EBV), zapalenie płuc wywołane CMV i zapalenie żołądka i jelit wywołane CMV są niezbyt często występującymi infekcjami wirusowymi. Kandydoza ogólnoustrojowa jest niezbyt częstą infekcją grzybiczą. Większość infekcji zazwyczaj reaguje na leczenie. Zgłaszano pojedyncze przypadki infekcji zagrażających życiu lub nawet zakończonych zgonem. Odpowiednia obserwacja i leczenie profilaktyczne mogą zmniejszyć częstość występowania infekcji.

Nowotwory złośliwe

Częstość występowania nowotworów złośliwych po leczeniu produktem ATG-Fresenius S jest ogólnie mała w badaniach i publikacjach i jest porównywalna z częstością występowania obserwowaną w przypadku stosowania innych skojarzonych leków immunosupresyjnych. Potransplantacyjną chorobę limfoproliferacyjną zgłaszano wyłącznie u pacjentów poddanych allogenicznemu przeszczepowi komórek macierzystych (1,7%).

Inne reakcje o znaczeniu medycznym

W powiązaniu z podawaniem produktu ATG-Fresenius S rzadko zgłaszano przypadki (mniej niż u 1 na 1 000 pacjentów) hemolizy. W pojedynczych przypadkach hemolizy dochodziło do zgonu pacjenta.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania zalecane jest natychmiastowe zastosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania, leczenia przeciwgrzybiczego i antywirusowego. Należy przerwać leczenie produktem ATG-Fresenius S i dostosować równoczesne leczenie immunosupresyjne zgodnie z hemogramem (zwłaszcza leukocyty i limfocyty). Należy ściśle kontrolować liczbę płytek i w razie konieczności rozpocząć terapię substytucyjną.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek immunosupresyjny, immunoglobulina przeciw ludzkim limfocytom T (królicza). Kod ATC: L04AA04

ATG-Fresenius S jest immunoglobuliną o działaniu immunosupresyjnym, zawierającą w wysokim mianie przeciwciała przeciw ludzkim limfocytom T.

Produkt uzyskuje się z surowicy królików immunizowanych ludzkimi limfoblastami T linii komórkowej Jurkat.

Poliklonalne przeciwciała obecne w ATG-Fresenius S wiążą się z antygenami na powierzchni ludzkich limfocytów T powodując spadek ich liczby. Głównymi mechanizmami niszczenia limfocytów T są: opsonizacja i rozpad pod wpływem aktywacji dopełniacza.

Wyniki badań in vitro i in vivo wskazują, że efekt działania ATG-Fresenius S oparty jest m.in. na wiązaniu z receptorami CD2+, CD3+, CD4+/CD 28+, CD5+, CD7+, LFA-1+ i ICAM-1+ limfocytów. Receptory te charakteryzują zwłaszcza limfocyty T, chociaż CD5 obecny jest także na powierzchni proliferujących limfocytów B.

Poza tym, ATG-Fresenius S hamuje samoistne tworzenie się rozetek ludzkich limfocytów T w obecności krwinek czerwonych barana.

Stosowanie ATG-Fresenius S pozwala na przedłużenie allogenicznych przeszczepów skóry u małp Rhesus.

Produkt ATG-Fresenius S jest w zasadzie pozbawiony przeciwciał powodujących reakcje krzyżowe z krwinkami czerwonymi, białkami osocza ludzkiego i błonami podstawnymi kłębuszków nerkowych.

Badanie dotyczące przeszczepu komórek macierzystych

Wyniki dwuletniego badania obserwacyjnego dotyczącego przeszczepu komórek macierzystych od dopasowanych niespokrewnionych dawców wykazały, że częstość występowania ostrej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (aGVHD), przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (cGVHD) i śmiertelności z powodu GVHD była zmniejszona u pacjentów otrzymuj ących produkt ATG-Fresenius S dodatkowo do standardowej profilaktyki GVHD.

Metody

Badanie, przeprowadzone w 10 krajach i 31 ośrodkach w Europie, było prospektywne, wieloośrodkowe i prowadzone metodą otwartej próby. 202 dorosłych pacjentów z nowotworami złośliwymi krwi było centralnie randomizowanych do grup terapeutycznych, otrzymujących cyklosporynę i metotreksat lub cyklosporynę, metotreksat i dodatkowo produkt ATG-Fresenius S.

20 mg/kg produktu ATG-Fresenius S podawano w dniu -3, dniu -2 i dniu -1 przed przeszczepem komórek macierzystych.

Pełną analizą, zgodnie z przyporządkowanym losowo leczeniem, objęto 201 pacjentów poddanych przeszczepowi komórek macierzystych z krwi obwodowej (n=164; 82%) lub ze szpiku kostnego (n=37,

18%) od niespokrewnionych dawców, po mieloablacyjnym leczeniu kondycjonującym (ATG-Fresenius S n=103, kontrola n=98). Pierwszorzędowym punktem końcowym było wczesne niepowodzenie leczenia: ciężka aGVHD stopnia III-IV lub zgon w ciągu 100 dni od przeszczepu.

Wyniki

Dodanie produktu ATG-Fresenius S do standardowej profilaktyki GVHD z zastosowaniem CsA i MTX prowadziło do zmniejszenia częstości występowania wszystkich postaci GVHD: aGVHD (grupy ciężkości,

1- IV, II-IV i III-IV) i cGVHD (grupy ciężkości, ograniczona i rozległa). Nie zaobserwowano różnic między grupami terapeutycznymi odnośnie nawrotu, umieralności niezwiązanej z nawrotem i całkowitego przeżycia.

Pierwszorzędowy punkt końcowy: Częstość występowania wczesnego niepowodzenia leczeniem wynosiła 21,4% wobec 34,7% w grupie kontrolnej (skorygowany iloraz szans 0,56; CI [0,28-1,11]: p=0,0983).

Skumulowana częstość występowania aGVHD stopnia III-IV wynosiła 11,7% w grupie otrzymującej produkt ATG-Fresenius S wobec 25,5% w grupie kontrolnej (skorygowany współczynnik ryzyka {HR] 0,48; CI [0,24-0,96]: p=0,0392). Skumulowana częstość występowania aGVHD stopnia II-IV wynosiła 33,0% w grupie otrzymującej produkt ATG-Fresenius S wobec 52,0% w grupie kontrolnej (skorygowany HR 0,55;

CI [0,35-0,85]: p=0,0077).

2- letnia skumulowana częstość występowania rozległej przewlekłej GVHD wynosiła 12,2% wobec 45,0% (skorygowany HR 0,196; CI [0,10-0,39]: p<0,0001 ).

Ryc. 1. Ryzyko względne produktu ATG-Fresenius S w porównaniu z grupą kontrolną dla pierwszorzędowych i drugorzędowych parametrów skuteczności, skorygowane dla źródła komórek macierzystych i stanu choroby (estymator punktowy i 95% CI)

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

ATG-Fresenius S podaje się drogą dożylną i dlatego jego biodostępność wynosi 100%.

ATG-Fresenius S podlega przemianie metabolicznej takiej, jak białka ustroju.

Nie są znane żadne niefizjologiczne metabolity.

Okres półtrwania ATG-Fresenius S wynosi około 14 dni (w przypadku dawki 4mg/kg masy ciała przez okres ponad 7 dni).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania ostrej toksyczności zostały przeprowadzone na królikach i małpach Rhesus.

Nawet po dożylnym podaniu królikom dawki 900 mg/kg masy ciała nie obserwowano patologicznych zmian w obrazie klinicznym ani w badaniach hematologicznych.

Stosując dawkę 100 mg/kg masy ciała u małp Rhesus, tylko w pierwszych trzech dniach obserwowano lekkie zaburzenie ruchowe, przesunięcie w rozmazie granulocytów obojętnochłonnych oraz przejściowy spadek liczby retikulocytów i płytek krwi.

Badania toksyczności podostrej (przewlekłej) przeprowadzono na małpach Rhesus. Podawanie dożylne 300 i 500 mg/kg masy ciała/dobę, doprowadziło po 7 dniach (po dawce 300 mg) lub 5 dniach (po dawce 500 mg) do śmierci zwierząt. Objawy wskazywały na wstrząs anafilaktyczny z zapaścią krążeniową jako przyczynę śmierci.

W porównaniu z grupą kontrolną, obserwowano wstrząs anafilaktyczny z zapaścią krążeniową.

W porównaniu z grupą kontrolną, obserwowano spadek liczby limfocytów we wszystkich grupach otrzymujących różne dawki. Badania histologiczne oraz pozostałe badania hematologiczne były prawidłowe. Nie obserwowano aktywacji układu chłonnego u żadnego z doświadczalnych zwierząt.

W doświadczeniach na kotach w stanie czuwania wykluczono wpływ produktu ATG-Fresenius S na ośrodkowy układ nerwowy.

Badania na kotach poddanych narkozie nie wykazały niepożądanych działań na układ krążenia.

Poza tym, ATG-Fresenius S nie wykazał żadnego działania mutagennego w przypadku 3 różnych badań in vitro, zarówno z aktywacją metaboliczną jak i bez niej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu diwodorofosforan dwuwodny Kwas fosforowy (85%) (do dostosowania pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu ATG-Fresenius S koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji nie wolno mieszać z glukozą, krwią, produktami krwiopochodnymi, roztworami zawierającymi lipidy ani heparyną sodową.

6.3    Okres ważności

2 lata

Wykazano, że rozcieńczony roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze pokojowej. Jednak pod względem mikrobiologicznym rozcieńczony produkt powinien być podany bezpośrednio po przygotowaniu. Jeśli produkt nie zostanie zużyty bezpośrednio, podający lek odpowiada za czas i warunki przechowywania przed użyciem.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

W celu zapoznania się z instrukcją dotyczącą przygotowania i podawania produktu leczniczego, patrz punkt 4.2.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie z 1 fiolką lub 10 fiolkami zawierające 5 ml roztworu Opakowanie z 1 fiolką lub 10 fiolkami zawierające 10 ml roztworu

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Neovii Biotech GmbH Am Haag 6+7 82 166 Grafelfing Niemcy

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr 7331

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.10.1997r Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.10.2008r

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Grafalon