+ iMeds.pl

Grifexin 500 g + 30 mgUlotka Grifexin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Grifexin

500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Grifexin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Grifexin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Grifexin

3.    Jak stosować lek Grifexin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Grifexin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GRIFEXIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Grifexin zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa, ból i gorączkę.

Grifexin stosuje się w leczeniu

objawów przekrwienia błony śluzowej nosa w przeziębieniu przebiegającym z bólem i gorączką.

Grifexin należy stosować tylko wtedy, gdy przekrwieniu błony śluzowej nosa towarzyszy ból i (lub) gorączka.

Jeśli u pacjenta występuje tylko jeden z tych objawów, należy zastosować lek zawierający jedną z wymienionych wyżej substancji czynnych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GRIFEXIN

Kiedy nie stosować leku Grifexin

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na:

-    kwas acetylosalicylowy

-    pseudoefedrynę

-    którykolwiek z pozostałych składników leku Grifexin

-    salicylany (grupa leków stosowanych w leczeniu bólu lub zapalenia, do której należy również kwas acetylosalicylowy).

•    Jeśli pacjent ma astmę oskrzelową lub wrzód żołądka i jelita na skutek przyjmowania salicylanów lub podobnych leków stosowanych w celu leczenia bólu, gorączki lub zapalenia.

•    Jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono czynne krwawienie.

•    Jeśli pacjent ma skłonność do krwawień.

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

•    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

•    Jeśli pacjent przyjmuje 15 mg lub więcej metotreksatu na tydzień (leku stosowanego w leczeniu np. zapalenia stawów i chorób nowotworowych).

•    Jeśli pacjent ma bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę naczyń wieńcowych.

•    Jeśli pacjent przyjmuje pewne leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona, znane również jako inhibitory monoaminooksydazy (MAO).

•    U dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Grifexin

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent:

•    ma uczulenie (nadwrażliwość) na leki przeciwbólowe, przeciwreumatyczne lub przeciwzapalne inne niż wymienione wyżej w punkcie „Kiedy nie stosować leku Grifexin”

•    ma uczulenie na niektóre składniki leków na kaszel i przeziębienie, takie jak fenylefryna lub efedryna (znane jako sympatykomimetyki)

•    ma alergie

•    ma długotrwały obrzęk błony śluzowej nosa

•    ma astmę lub długotrwałą chorobę płuc

•    miał w przeszłości wrzody żołądka

•    miał w przeszłości krwawienie z żołądka lub jelit

•    ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Leku nie wolno stosować pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Grifexin”).

•    ma się poddać operacji (również małemu zabiegowi, takiemu jak wyrwanie zęba)

•    ma nadczynność tarczycy

•    ma lekkie lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze

•    choruje na cukrzycę

•    ma chorobę serca

Leku nie wolno stosować pacjentom z chorobami serca wymienionymi w punkcie „Kiedy nie stosować leku Grifexin”.

•    ma zwiększone ciśnienie w oku

•    ma powiększony gruczoł krokowy

•    ma skłonność do dny moczanowej

Kwas acetylosalicylowy w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego, co może wywołać napad dny.

•    ma długotrwałe, masywne wymioty, ból głowy i zaburzenia świadomości po początkowej poprawie objawów choroby przebiegającej z gorączką (w takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem!).

Stosowanie u osób w wieku powyżej 65 lat

Osoby w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwe na działanie pseudoefedryny i reagować na nią sennością lub omamami.

Dzieci w wieku poniżej 16 lat

Leku Grifexin nie wolno podawać dzieciom w tej grupie wiekowej. Istnieje możliwość związku między stosowaniem kwasu acetylosalicylowego u dzieci z gorączką a bardzo rzadkim rodzajem uszkodzenia narządów. Uszkodzenie to może zagrażać życiu.

Stosowanie leku Grifexin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lekarz zadecyduje, czy konieczne jest dostosowanie dawki leków.

Lek Grifexin i następujące leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie:

   leki stosowane w celu hamowania krzepnięcia krwi, takie jak tyklopidyna

•    leki stosowane w leczeniu stanu zapalnego, takie jak kortyzon lub prednizolon, jeśli podawane są

doustnie lub we wstrzyknięciu

   digoksyna: lek stosowany w leczeniu osłabienia siły mięśnia sercowego

•    grupa leków stosowanych w leczeniu bólu, zapalenia i reumatyzmu, takich jak ibuprofen lub diklofenak

Jednoczesne przyjmowanie kilku leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko trwałej choroby nerek.

   leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi

   metotreksat: lek stosowany w leczeniu ciężkiego zapalenia stawów, guzów i łuszczycy (choroby skóry).

Należy zapoznać się z informacją zamieszczoną wyżej pod tytułem „Kiedy nie stosować leku Grifexin”.

   kwas walproinowy: lek stosowany w leczeniu padaczki i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

   leki przeciwdepresyjne

Należy wziąć pod uwagę zalecenie w przedostatnim podpunkcie informacji zamieszczonej pod tytułem „Kiedy nie stosować leku Grifexin”.

•    leki stosowane w celu rozszerzenia oskrzeli (takie jak salbutamol)

Jednoczesne stosowanie może spowodować nieregularną lub przyspieszoną czynność serca. Nie należy przerywać stosowania wziewnych leków rozszerzających oskrzela w zaleconych dawkach.

•    leki zawierające fenylefrynę i efedrynę lub podobne substancje, np. zawarte w kroplach do nosa zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa (udrożniających nos).

Nie należy łączyć stosowania takich kropli z lekiem Grifexin.

   leki zwiększające wydalanie wody z organizmu

-    spironolakton lub podobne substancje

-    leki z substancją czynną, której nazwa zazwyczaj kończy się na „semid” lub „tanid”

   leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, takie jak

-    guanetydyna

-    metylodopa

-    leki z substancją czynną, której nazwa zazwyczaj kończy się na „olol”

   leki stosowane w leczeniu dny moczanowej, które zwiększają wydalanie kwasu moczowego (takie jak probenecyd, sulfinpirazon)

   szczepionka przeciw ospie wietrznej

Należy unikać stosowania leku Grifexin w pierwszych 6 tygodniach po szczepieniu przeciw ospie wietrznej.

Stosowanie leku Grifexin z jedzeniem i piciem

Unikać picia alkoholu podczas stosowania tego leku, ponieważ może zwiększyć ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego i osłabiać zdolność reakcji.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Grifexin nie wolno stosować podczas ciąży lub karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Grifexin może osłabiać zdolność reakcji, dlatego w razie takiego działania nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Grifexin

Każda saszetka leku Grifexin zawiera 1,9 g sacharozy (cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GRIFEXIN

Grifexin należy zawsze stosować ściśle według zaleceń podanych w tej ulotce lub zaleceń lekarza

bądź farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych to

Dawka jednorazowa: 1 lub 2 saszetki

W razie konieczności dawki jednorazowe można powtarzać co 4 do 8 godzin. Nie wolno jednak przekraczać dawki maksymalnej wynoszącej 6 saszetek na dobę. Leku Grifexin nie należy stosować dłużej niż to konieczne.

Ze względu na ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania leku Grifexin u dzieci i młodzieży (w wieku do 18 lat), nie określono dla nich szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób stosowania

Granulat zawarty w jednej lub dwóch saszetkach należy wsypać do szklanki wody, dokładnie wymieszać i natychmiast wypić całą zawartość szklanki. Uwaga: granulat nie rozpuszcza się całkowicie.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia

Leku Grifexin nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Jeśli po tym czasie objawy (odczucie zablokowania nosa, ból lub gorączka) utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Grifexin

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Objawami przedawkowania są: ból głowy, zawroty głowy, omdlenie, wymioty, szumy uszne, przyspieszone bicie serca, ból w klatce piersiowej, pobudzenie lub duszność.

Pominięcie zastosowania leku Grifexin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej saszetki. Nastepną dawkę należy przyjąć zgodnie z zaleceniami.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Grifexin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów, powinien natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    odczucie dyskomfortu w obrębie żołądka lub jelit (tj. ból żołądka, niestrawność i zapalenie błony śluzowej żołądka)

•    nudności, wymioty, biegunka

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    bezsenność i inne objawy wywołane pobudzeniem czynności mózgu

•    reakcje skórne, takie jak wysypka, pokrzywka, świąd

•    trudności w oddawaniu moczu, zwłaszcza u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    reakcje uczuleniowe

Ich objawami są trudności w oddychaniu, reakcje skórne lub obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Na wystąpienie reakcji uczuleniowych narażeni są szczególnei pacjenci z astmą oskrzelową.

•    wrzody żołądka

W pojedynczych przypadkach mogą spowodować perforację żołądka.

•    krwawienie z żołądka lub jelita

Objawami są smoliste stolce lub krwawe wymioty.

•    widzenie nieistniejących rzeczy

•    działania na serce, takie jak szybka czynność serca lub nieprawidłowy skurcz naczyń wieńcowych

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostepnych danych):

•    zwiększone ryzyko krwawienia

•    nieprawidłowy skurcz naczyń wieńcowych, prowadzący do zawału mięśnia sercowego

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi (oprócz pacjentów z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym)

•    zawroty głowy

U pacjentów przyjmujących ten lek zwiększone jest ryzyko krwawienia.

Zawroty głowy i dzwonienie w uszach mogą być objawami przedawkowania.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GRIFEXIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Grifexin po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetkach po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Grifexin

Substancjami czynnymi są kwas acetylosalicylowy i peseudoefedryny chlorowodorek.

Każda saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

•    kwas cytrynowy bezwodny

•    aromat grejpfrutowy zawierający gumę arabską (E414), przeciwutleniacze i maltodekstrynę

•    hypromeloza

•    sacharyna sodowa (E954)

•    sacharoza

Jak wygląda lek Grifexin i co zawiera opakowanie

Lek Grifexin to biały granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.

Dostępny jest w opakowaniach zawierających 5, 7, 10, 12, 20 lub 30 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH

Hildebrandstr. 10-12

37081 Göttingen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Przedawkowanie

Kwas acetylosalicylowy

Istnieje różnica między przewlekłym przedawkowaniem z zaburzeniami dotyczącymi głównie ośrodkowego układu nerwowego a ostrym zatruciem, w kórym głównym objawem są ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Poza zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej i zaburzeniami elektrolitowymi (tj. ucieczka potasu), hipoglikemią, wysypką skórną, krwawieniem z przewodu pokarmowego, objawami mogą być hiperwentylacja, szumy uszne, nudności, wymioty, zaburzenia słuchu i wzroku, ból głowy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego i splątanie. Ciężkie zatrucie może spowodować majaczenie, drżenie, duszność, pocenie się, odwodnienie, hipertermię i śpiączkę. W śmiertelnym zatruciu przyczyną zgonu jest zazwyczaj niewydolność oddechowa.

Pseudoefedryna

Po zatruciu mogą wystąpić bardzo silne reakcje sympatykomimetyczne, tj. tachykardia, ból w klatce piersiowej, pobudzenie, nadciśnienie tętnicze, świsty oddechowe, duszność, drgawki, omamy. Postępowanie lecznicze w razie zatrucia lekiem Grifexin zależy od nasilenia, stadium i objawów klinicznych. Odpowiadają one stosowanym zazwyczaj metodom mającym na celu zmniejszenie wchłaniania substancji czynnych: przyspieszenie wydalania, kontrolowanie równowagi wodno-elektrolitowej, zaburzeń regulacji ciepłoty ciała, oddechu, czynności układu krążenia i mózgu. Bezwzględnie konieczne jest natychmiastowe leczenie, nawet jeśli nie ma widocznych objawów.

6 AT/H/0388/001/IB/007

Grifexin

Charakterystyka Grifexin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Grifexin, 500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini hydrochloridum).

Substancja pomocnicza: sacharoza (1869 mg na saszetkę).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Biały, luźny granulat.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa związanego z przeziębieniem oraz towarzyszącego przeziębieniu bólu i gorączki.

Złożony produkt leczniczy należy stosować wyłącznie wtedy, gdy przekrwienie błony śluzowej nosa przebiega z bólem i (lub) gorączką.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie produktu Grifexin u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat jest przeciwwskazane. Ze względu na ograniczone doświadczenie nie ustalono szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania produktu Grifexin w tej grupie wiekowej (patrz także „Zespół Reye’a” w punkcie 4.4).

Jeśli u pacjenta dominuje jeden z objawów, należy wybrać monoterapię. Produktu Grifexin nie wolno stosować dłużej niż 3 dni. Jeśli po 3 dniach leczenia objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli

1-2 saszetki jako dawka jednorazowa.

W razie konieczności następne dawki jednorazowe można podawać w odstępie 4 do 8 godzin. Nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej, wynoszącej 6 saszetek.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w punktach

4.4 i 4.5, gdyż wiele z nich dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku.

Produkt Grifexin należy przed podaniem rozpuścić w szklance wody. Rozpuszczony granulat tworzy przezroczystą lub lekko mętną zawiesinę, prawie niezawierającą osadu.

•    Nadwrażliwość na pseudoefedrynę, kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany albo na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Astma oskrzelowa w wywiadzie wywołana przez salicylany lub substancje o podobnym działaniu (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ).

•    Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

•    Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w wywiadzie wywołana przez salicylany lub NLPZ.

•    Czynne krwawienie.

•    Skłonność do krwotoków, małopłytkowość.

•    Ciąża.

•    Karmienie piersią.

•    Ciężka niewydolność wątroby.

•    Ciężka niewydolność nerek.

•    Ciężka niewydolność serca.

•    Jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawce 15 mg na tydzień lub większej.

•    Ciężkie nadciśnienie tętnicze.

•    Ciężka choroba niedokrwienna serca.

•    Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO).

•    Wiek pacjenta poniżej 16 lat.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Jednoczesne leczenie przeciwzakrzepowe.

•    Choroba wrzodowa żołądka i jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie.

•    Zaburzenia czynności nerek.

•    Zaburzenia czynności wątroby.

•    Nadwrażliwość na inne substancje czynne o działaniu przeciwzapalnym lub przeciwreumatycznym albo na inne alergeny.

•    Nadczynność tarczycy.

•    Lekkie do umiarkowanego nadciśnienie tętnicze.

•    Cukrzyca.

•    Choroba niedokrwienna serca.

•    Zwiększone ciśnienie śródgałkowe.

•    Rozrost gruczołu krokowego.

•    Nadwrażliwość na sympatykomimetyki.

•    Ośrodkowy układ nerwowy pacjentów w podeszłym wieku może być szczególnie wrażliwy na działanie pseudoefedryny.

Istnieje możliwość związku między stosowaniem kwasu acetylosalicylowego u dzieci z gorączką a wystąpieniem u nich zespołu Reye’a. Dlatego stosowanie produktu Grifexin u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat jest przeciwwskazane. Zespół Reye’a opisywano również bardzo rzadko u dorosłych. Zazwyczaj występuje on po pierwszym ustąpieniu ostrych objawów choroby przebiegającej z gorączką. Objawami klinicznymi zespołu Reye’a są długotrwałe, obfite wymioty, ból głowy i zaburzenia świadomości. Jeśli wystąpią opisane objawy, konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Kwas acetylosalicylowy może wywołać skurcz oskrzeli, zaostrzenie astmy oskrzelowej lub inne reakcje nadwrażliwości. Do czynników ryzyka zalicza się: istniejącą astmę oskrzelową, uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa, polipy nosa lub przewlekłą chorobę dróg oddechowych. Ryzyko to dotyczy również pacjentów, u których występują reakcje uczuleniowe (tj. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje.

Kwas acetylosalicylowy, stosowany zwłaszcza w okresie okołooperacyjnym (dotyczy to również małych zabiegów, np. ekstrakcji zęba) zwiększa ryzyko krwawienia na skutek hamowania agregacji płytek.

Należy unikać stosowania salicylanów w ciągu pierwszych sześciu tygodni po szczepieniu przeciw ospie wietrznej.

Kwas acetylosalicylowy w małych dawkach zmniej sza wydalanie kwasu moczowego, co może wywoływać napady dny moczanowej u pacjentów obciążonych ryzykiem.

Systematyczne przyjmowanie leków przeciwbólowych (zwłaszcza połączeń różnych substancji czynnych o działaniu przeciwbólowym) może nieodwracalnie zaburzać czynności nerek.

Jedna saszetka produktu leczniczego zawiera 1,9 g sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie z kwasem acetylosalicylowym (ASA)

Możliwa reakcja

Leki przeciwzakrzepowe lub inhibitory agregacji płytek (tj. tyklopidyna)

Nasilone działanie przeciwzakrzepowe

Kortykosteroidy stosowane ogólnie

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego

Digoksyna

Zwiększone stężenie digoksyny w osoczu

NLPZ

Nasilone działania niepożądane (należy unikać skojarzonego stosowania)

Leki przeciwcukrzycowe

Nasilone działanie przeciwcukrzycowe

Metotreksat

Zwiększone ryzyko działań niepożądanych metotreksatu (skojarzone stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych jest przeciwwskazane)

Kwas walproinowy Antagoniści aldosteronu, pętlowe

Zwiększone ryzyko działań niepożądanych kwasu walproinowego

leki moczopędne, leki przeciwnadciśnieniowe

Osłabione działanie przeciwnadciśnieniowe

Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego

Osłabione działanie urykozuryczne

Alkohol

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego

Jednoczesne stosowanie z pseudoefedryną (PEP)

Możliwa reakcja

Leki rozszerzające oskrzela pobudzające receptory adrenergiczne

Zaostrzenie sercowo-naczyniowych działań niepożądanych

Leki przeciwdepresyjne

Nasilone działanie / ryzyko działań niepożądanych

Inhibitory MAO

Nasilone działanie - jednoczesne stosowanie przeciwwskazane

Inne sympatykomimetyki (w tym miejscowo działające leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa)

Zwiększone ryzyko działań niepożądanych (należy unikać skojarzonego stosowania)

Leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak guanetydyna, metylodopa, leki beta-adrenolityczne

Osłabione działanie moczopędne lub przeciwnadciśnieniowe

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania połączenia obu substancji czynnych u kobiet w ciąży, stosowanie produktu Grifexin w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych wykazały, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia i wad wrodzonych dotyczących serca oraz wytrzewienia. Ryzyko bezwzględne wad wrodzonych dotyczących serca zwiększa się od mniej niż 1% do 1,5%. Przypuszcza się, że ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem czasu trwania leczenia. U zwierząt podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn powodowało utratę zarodków przed i po implantacji oraz zgony zarodków i płodów. Ponadto u zwierząt, którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy, notowano zwiększoną częstość różnych wad wrodzonych, w tym dotyczących układu sercowo-naczyniowego.

Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli kwas acetylosalicylowy przyjmowany jest przez kobietę usiłującą zajść w ciążę lub w będącą w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, należy stosować możliwie najmniejszą jego dawkę przez możliwie najkrótszy czas.

Inhibitory syntezy prostaglandyn stosowane w trzecim trymestrze ciąży mogą narażać: płód na następujące ryzyko:

■    toksycznego działania na serce i płuca (z wcześniejszym zamknięciem przewodu płucnego i nadciśnieniem płucnym)

■    zaburzeń czynności nerek, które może postępować do niewydolności nerek z małowodziem. matkę i noworodka na następujące ryzyko:

■    wydłużenia czasu krwawienia, działania przeciwagregacyjnego, które może wystąpić nawet po podaniu małych dawek

■    zahamowania skurczów macicy, prowadzącego do opóźnienia lub wydłużenia porodu.

Ograniczone dostępne dane dotyczące stosowania pseudoefedryny w okresie ciąży nie wskazują na zwiększenie ryzyka wad wrodzonych. Mimo to pseudoefedryny nie należy stosować w okresie ciąży.

W badaniach na zwierzętach obie substancje czynne wykazywały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Płodność

Pewne dane wskazują, że substancje czynne, które hamują cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą osłabiać płodność kobiet w wyniku wpływu na owulację. Działanie to ustępuje po przerwaniu leczenia.

Karmienie piersią

Zarówno salicylany, jak i pseudoefedryna przenikają w małych ilościach do mleka kobiecego. Ponieważ brak danych dotyczących stosowania połączenia obu substancji czynnych w okresie karmienia piersią, stosowanie produktu Grifexin u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Leczenie produktem Grifexin może wpływać na zdolność reakcji. Ryzyko takiego działania może zwiększyć jednoczesne spożywanie alkoholu. Należy to uwzględnić w sytuacjach, gdy konieczna jest zwiększona uwaga, np. podczas prowadzenia pojazdów.

4.8 Działania niepożądane

Częstości działań niepożądanych są następujące:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 o <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Możliwe działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Zwiększone ryzyko krwawienia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (duszność, anafilaksja, reakcje skórne), zwłaszcza u pacjentów z astmą oskrzelową

Zaburzenia układu nerwowego Częstość nieznana: zawroty głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego i szumy uszne mogą być objawami przedawkowania Zaburzenia żołądka i jelit

Często: dolegliwości dotyczące żołądka i dwunastnicy (ból żołądka, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka); nudności, wymioty, biegunka

Rzadko: krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawe wymioty, smoliste stolce, nadżerkowe zapalenie błony śluzowej żołądka), które sporadycznie mogą powodować niedokrwistość z niedoboru żelaza; choroba wrzodowa żołądka i jelit, która może w pojedynczych przypadkach powodować perforację

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz

Możliwe działania niepożądane pseudoefedryny:

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (np. bezsenność)

Rzadko: omamy

Zaburzenia serca

Rzadko: tachykardia, skurcz naczyń wieńcowych (który może powodować zawał mięśnia sercowego) Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ale nie u pacjentów z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka, świąd)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego.

Kwas acetylosalicylowy

Istnieje różnica między przewlekłym przedawkowaniem z zaburzeniami dotyczącymi głównie ośrodkowego układu nerwowego („salicylizm”) a ostrym zatruciem, w którym zasadniczym objawem są ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Poza zaburzeniami równowagi kwasowo -zasadowej i równowagi elektrolitowej (tj. utrata potasu), hipoglikemią, wysypką skórną, krwawieniem z przewodu pokarmowego, do objawów mogą należeć hiperwentylacja, szumy uszne, nudności, wymioty, upośledzenie słuchu i wzroku, ból głowy, zawroty głowy pochodzenia obwodowego i splątanie.

W razie ciężkiego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, pocenie się, odwodnienie, hipertermia i śpiączka. Jeśli zatrucie zakończy się zgonem, przyczyną śmierci jest zazwyczaj niewydolność oddechowa.

Pseudoefedryna

W razie zatrucia mogą wystąpić bardzo silne reakcje wspólczulne, np. tachykardia, ból w klatce piersiowej, pobudzenie, nadciśnienie tętnicze, świszczący oddech, duszność, drgawki, omamy.

Wybór metod leczenia zatrucia produktem Grifexin zależy od stopnia, etapu i objawów klinicznych zatrucia. Metody te są zwykle zgodne ze stosowanymi w celu zmniejszenia wchłaniania substancji czynnej: przyspieszenie wydalania, monitorowanie równowagi wodnej i elektrolitowej, zaburzonej regulacji termicznej, oddychania, czynności układu krążenia i mózgu. Bezwzględnie konieczne jest natychmiastowe podjecie leczenia, nawet jeśli nie obserwuje się żadnych objawów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, kwas acetylosalicylowy w połączeniach z innymi lekami (z wyłączeniem psycholeptyków).

Kod ATC: N02BA51

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy kwasowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych

0    właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Jego mechanizm działania polega na nieodwracalnym zahamowaniu aktywności enzymów cyklooksygenaz, biorących udział w syntezie prostaglandyn. Kwas acetylosalicylowy hamuje również agregację płytek krwi przez blokowanie syntezy trombosanu A2 w płytkach.

Pseudoefedryna jest sympatykomimetykiem o aktywności alfa-agonisty. Jest prawoskrętnym izomerem efedryny; obie substancje czynne mają równy udział w zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej nosa. Pobudzają receptory alfa-adrenergiczne w mięśniówce gładkiej naczyń krwionośnych, powodując skurcz rozszerzonych tętniczek w śluzówce nosa i zmniejszają przepływ krwi w miejscu objętym obrzękiem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Kwas acetylosalicylowy

Po podaniu doustnym kwas acetylosalicylowy jest łatwo i całkowicie wchłaniany w przewodzie pokarmowym. W trakcie i po wchłonięciu przekształcany jest do swojego głównego metabolitu, kwasu salicylowego. Kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy uzyskują maksymalne stężenie w osoczu po upływie, odpowiednio, 5-20 minut i 0,4-1,5 godziny.

Zarówno kwas acetylosalicylowy, jak i kwas salicylowy wiążą się w dużym stopniu z białkami osocza

1    ulegają szybkiej dystrybucji do wszystkich części organizmu. Kwas salicylowy przenika do mleka kobiecego i przez barierę łożyskową.

Kwas salicylowy jest eliminowany głównie przez wątrobę, a jego metabolitami są kwas salicylurowy, glukuronid salicylo-fenolowy, glukuronid saliclo-acylowego, kwas gentyzynowy.

Kinetyka eliminacji kwasu salicylowego zależy od dawki, gdyż metabolizm jest ograniczony wydolnością enzymów wątrobowych. Dlatego okres półtrwania w fazie eliminacji waha się od 2-3 godzin po podaniu mniejszych dawek i do około 15 godzin po podaniu większych dawek. Kwas salicylowy i jego metabolity wydalane są głównie przez nerki.

Pseudoefedryna

Substancja czynna jest szybko wchłaniana. Maksymalne stężenie w osoczu uzyskuje w ciągu 20 do 120 minut. Objętość dystrybucji wynosi 2 do 3,3 l. Około 70%-90% substancji czynnej wydalane jest w postaci niezmienionej w moczu. Metabolizm ma miejsce głównie w wątrobie, a głównym czynnym metabolitem jest norpseudoefedryna. U zdrowych osób około 1% dawki wydalane jest w moczu w postaci norpseudoefedryny, ale może stanowić 6% podanej dawki u pacjentów z przewlekle zasadowym moczem. Pseudoefedryna przenika do mleka kobiecego.

Okres półtrwania substancji czynnej w fazie eliminacji wynosi 5 do 6 godzin przy pH 5 do 6. Jednak jego długość zależy od pH moczu: u pacjentów z utrzymującym się zasadowym odczynem moczu notowano 50 godzin, a u pacjentów z bardzo kwaśnym odczynem moczu 1,5 godziny. Konwencjonalna hemodializa ma tylko niewielki wpływ na eliminację pseudoefedryny z organizmu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Niekliniczny profil bezpieczeństwa kwasu acetylosalicylowego jest dobrze udokumentowany.

W badaniach na zwierzętach salicylany powodowały zaburzenia czynności nerek i wrzody w przewodzie pokarmowym.

W obszernych badaniach nie obserwowano mutagennego ani rakotwórczego działania kwasu acetylosalicylowego.

Teratogenne działanie salicylanów wykazano u kilku gatunków zwierząt. Istnieją doniesienia o upośledzonej implantacji, działaniu toksycznym na zarodki i płody oraz zaburzonej zdolności uczenia noworodków w przypadku ekspozycji przedurodzeniowej.

Pseudoefedryna jest lekiem udrożniającym nos, z długotrwałą historią na rynku i doświadczeniem u ludzi. Nie ma danych wskazujących na działanie mutagenne pseudoefedryny. U szczurów po podaniu dawek toksycznych dla matek wykazywała działanie toksyczne dla płodów (zmniejszenie masy ciała płodu i opóźnienie kostnienia). Nie przeprowadzono badań wpływu pseudoefedryny na płodność lub rozwój około- i pourodzeniowy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Sacharoza Hypromeloza Sacharyna sodowa (E954)

Aromat grejpfrutowy zawierający gumę arabską (E414), przeciwutleniacze i maltodekstrynę.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

15 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5, 7, 10, 12, 18, 20, 28, 30 saszetek (Papier/PE/Aluminium/PE), w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Sposób przygotowania zawiesiny doustnej i opis jej wyglądu znajdują się w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20558

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3.09.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.09.2014

8 AT/H/0388/001/IB/007

Grifexin