Imeds.pl

Guajavis 20 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek GuajaVIS ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po siedmiu dniach u dorosłych lub po siedmiu dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem._


GuajaVIS

Guaifenesinum 20 mg/g, syrop,

Skład:

1 g syropu zawiera 20 mg gwajafenezyny.

5 ml (6,25 g) syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny oraz substancje pomocnicze:

etylu hydroksybenzoesan (Aseptina A), czerwień koszenilową, aromat rumowy, wodę oczyszczoną i

około 187 mg etanolu oraz 0,33 jednostek chlebowych sacharozy (3412,5 mg sacharozy).

Opakowanie jednostkowe (butelka) zawiera 150 g lub 200 g syropu.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o., ul. Św. Elżbiety 6a 41-905 Bytom

Wytwórca:

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o., ul. Św. Elżbiety 6 a 41-905 Bytom

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek GuajaVIS i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek GuajaVIS

3.    Jak stosować lek GuajaVIS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku GuajaVIS

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku GuajaVIS.

1. Co to jest GuajaVIS i w jakim celu się go stosuje

Preparat GuajaVIS syrop zawiera gwajafenezynę, która jest lekiem wykrztuśnym (zwiększa wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz zmniejsza gęstość i lepkość wydzieliny oskrzelowej, ułatwiaj ąc jej odkrztuszenie). GuajaVIS stosuje się w leczeniu kaszlu.

2. Zanim zastosuje się lek GuajaVIS

Nie należy zażywać leku GuajaVIS syrop, jeśli występuje nadwrażliwość na gwajafenezynę lub którykolwiek składnik leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując u pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych, ponieważ preparat zawiera alkohol. GuajaVIS należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą (stosuj ących fenylopropanoloaminę). Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Leku nie należy stosować w astmie oskrzelowej, przewlekłym zapaleniu oskrzeli, rozedmie płuc oraz w przewlekłym kaszlu występującym u palaczy tytoniu. Jeśli kaszel utrzymuje się przez dłużej niż tydzień, powraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka, przewlekły ból głowy należy zaprzestać stosowania preparatu i zasięgnąć porady lekarza, gdyż taki kaszel może być objawem poważnych schorzeń.

Stosowanie leku GuajaVIS z jedzeniem i piciem:

Syrop zażywać po jedzeniu, popijać małą ilością płynu.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży ze względu na zawartość etanolu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią ze względu na zawartość etanolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

15 ml (łyżka stołowa) syropu, pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera około 562 mg etanolu. Stosowanie leku osłabia zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługi maszyn będących w ruchu, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku GuajaVIS:

Ze względu na zawartość cukru należy zachować ostrożność u chorych na cukrzycę, u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, w nietolerancji fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy.

Ze względu na zawartość etanolu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej lat 6, a także u pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Gwajafenezyny nie należy podawać jednocześnie z dekstrometorfanem u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy. Gwajafenezyna i (lub) jej metabolity mogą wpływać na wyniki oznaczeń kwasu 5-hydroksy-indolooctowego oraz kwasu wanilinomigdałowego, nie powodując jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.

3. Jak stosować lek GuajaVIS

Lek GuajaVIS należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wprzypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Doustnie. Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczkę) 3 do 4 razy na dobę.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżkę stołową) 3 do 4 razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku GuajaVIS w każdej chwili można zażyć następną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku GuajaVIS niż zalecana:

należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. Nie znane są dane potwierdzające powstanie ciężkich zaburzeń organizmu po spożyciu nawet znacznych dawek gwajafenezyny. Objawami w takich wypadkach są nudności i wymioty, możliwe są bóle żołądka, biegunka lub senność.

Wprzypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek GuajaVIS może powodować działania niepożądane.

• Bardzo rzadko może powodować uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, biegunki, zawroty głowy, bóle głowy, wymioty, wysypkę skórną, pokrzywkę.

W przypadku wystąpienia wymienionych działań niepożądanych, należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku GuajaVIS mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.Przechowywanie leku GuajaVIS

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Nie należy stosować syropu GuajaVIS po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. 6.Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o., ul. Św. Elżbiety 6a 41-905 Bytom tel. (32) 2589555

Data opracowania ulotki:

3