+ iMeds.pl

Guajavis 20 mg/gUlotka Guajavis

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek GuajaVIS ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po siedmiu dniach u dorosłych lub po siedmiu dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem._


GuajaVIS

Guaifenesinum 20 mg/g, syrop,

Skład:

1 g syropu zawiera 20 mg gwajafenezyny.

5 ml (6,25 g) syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny oraz substancje pomocnicze:

etylu hydroksybenzoesan (Aseptina A), czerwień koszenilową, aromat rumowy, wodę oczyszczoną i

około 187 mg etanolu oraz 0,33 jednostek chlebowych sacharozy (3412,5 mg sacharozy).

Opakowanie jednostkowe (butelka) zawiera 150 g lub 200 g syropu.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o., ul. Św. Elżbiety 6a 41-905 Bytom

Wytwórca:

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o., ul. Św. Elżbiety 6 a 41-905 Bytom

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek GuajaVIS i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek GuajaVIS

3.    Jak stosować lek GuajaVIS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku GuajaVIS

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku GuajaVIS.

1. Co to jest GuajaVIS i w jakim celu się go stosuje

Preparat GuajaVIS syrop zawiera gwajafenezynę, która jest lekiem wykrztuśnym (zwiększa wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz zmniejsza gęstość i lepkość wydzieliny oskrzelowej, ułatwiaj ąc jej odkrztuszenie). GuajaVIS stosuje się w leczeniu kaszlu.

2. Zanim zastosuje się lek GuajaVIS

Nie należy zażywać leku GuajaVIS syrop, jeśli występuje nadwrażliwość na gwajafenezynę lub którykolwiek składnik leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując u pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych, ponieważ preparat zawiera alkohol. GuajaVIS należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą (stosuj ących fenylopropanoloaminę). Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Leku nie należy stosować w astmie oskrzelowej, przewlekłym zapaleniu oskrzeli, rozedmie płuc oraz w przewlekłym kaszlu występującym u palaczy tytoniu. Jeśli kaszel utrzymuje się przez dłużej niż tydzień, powraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka, przewlekły ból głowy należy zaprzestać stosowania preparatu i zasięgnąć porady lekarza, gdyż taki kaszel może być objawem poważnych schorzeń.

Stosowanie leku GuajaVIS z jedzeniem i piciem:

Syrop zażywać po jedzeniu, popijać małą ilością płynu.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży ze względu na zawartość etanolu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią ze względu na zawartość etanolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

15 ml (łyżka stołowa) syropu, pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera około 562 mg etanolu. Stosowanie leku osłabia zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługi maszyn będących w ruchu, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku GuajaVIS:

Ze względu na zawartość cukru należy zachować ostrożność u chorych na cukrzycę, u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, w nietolerancji fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy.

Ze względu na zawartość etanolu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej lat 6, a także u pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Gwajafenezyny nie należy podawać jednocześnie z dekstrometorfanem u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy. Gwajafenezyna i (lub) jej metabolity mogą wpływać na wyniki oznaczeń kwasu 5-hydroksy-indolooctowego oraz kwasu wanilinomigdałowego, nie powodując jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.

3. Jak stosować lek GuajaVIS

Lek GuajaVIS należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wprzypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Doustnie. Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczkę) 3 do 4 razy na dobę.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżkę stołową) 3 do 4 razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku GuajaVIS w każdej chwili można zażyć następną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku GuajaVIS niż zalecana:

należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. Nie znane są dane potwierdzające powstanie ciężkich zaburzeń organizmu po spożyciu nawet znacznych dawek gwajafenezyny. Objawami w takich wypadkach są nudności i wymioty, możliwe są bóle żołądka, biegunka lub senność.

Wprzypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek GuajaVIS może powodować działania niepożądane.

• Bardzo rzadko może powodować uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, biegunki, zawroty głowy, bóle głowy, wymioty, wysypkę skórną, pokrzywkę.

W przypadku wystąpienia wymienionych działań niepożądanych, należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku GuajaVIS mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.Przechowywanie leku GuajaVIS

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Nie należy stosować syropu GuajaVIS po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. 6.Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o., ul. Św. Elżbiety 6a 41-905 Bytom tel. (32) 2589555

Data opracowania ulotki:

3

GuajaVIS

Charakterystyka Guajavis

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO GuajaVIS 20 mg/g, syrop

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Guaifenesinum (gwajafenezyna)

1 g syropu zawiera 20 mg gwajafenezyny.

5 ml (6,25g) syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny.

Substancje pomocnicze: patrz pkt. 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

GuajaVIS stosuje się jako lek wykrztuśny w leczeniu kaszlu.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania.

Doustnie. Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczkę) 3 do 4 razy na dobę.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżkę stołową) 3 do 4 razy na dobę.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na gwajafenezynę lub którykolwiek składnik preparatu.

4.4.Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na zawartość etanolu, leku nie należy stosować u dzieci poniżej lat 6, a także u pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych. GuajaVIS należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą (stosujących fenylopropanoloaminę). Preparatu nie należy stosować w astmie oskrzelowej, przewlekłym zapaleniu oskrzeli, rozedmie płuc oraz w przewlekłym kaszlu występującym u palaczy tytoniu. Jeśli kaszel utrzymuje się przez dłużej niż tydzień, powraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka, przewlekły ból głowy należy zaprzestać stosowania preparatu i zweryfikować diagnozę, gdyż taki kaszel może być objawem poważnych schorzeń. Preparat może wykazywać działanie niepożądane u chorych na cukrzycę, u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, przy nietolerancji fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy ze względu na zawartość sacharozy.

4.5.Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Gwajafenezyny nie podawać jednocześnie z dekstrometorfanem u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy. Gwajafenezyna i (lub) jej metabolity mogą wpływać na wyniki oznaczeń kwasu 5-hydroksy-indolooctowego oraz kwasu wanilinomigdałowego, nie powodując jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.

4.6.Ciąża lub laktacja

Leku nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią ze względu na zawartość etanolu.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

15 ml syropu, pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu. Stosowanie leku osłabia zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługi maszyn będących w ruchu, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

4.8. Działania niepożądane

Lek może powodować uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, biegunki, zawroty głowy, bóle głowy, wymioty, wysypkę skórną, pokrzywkę.

4.9. Przedawkowanie

Nie znane są dane potwierdzające powstanie ciężkich zaburzeń organizmu po spożyciu nawet dużych dawek gwajafenezyny. Objawami w takich wypadkach są nudności i wymioty, możliwe są bóle żołądka, biegunka lub senność.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu

W razie przedawkowania leku należy przerwać podawanie syropu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne.

Grupa farmakoterapeutyczna w kodzie ATC : R 05 CA03 Leki wykrztuśne Gwajafenezyna jest lekiem wykrztuśnym (zwiększa wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz zmniejsza gęstość i lepkość wydzieliny oskrzelowej, ułatwiając jej odkrztuszenie). Nie działa bezpośrednio przeciwkaszlowo, jednak ułatwienie odkrztuszania może w niektórych stanach chorobowych zmniejszyć częstość napadów i czas trwania kaszlu.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym gwajafenezyna bardzo dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając stężenie maksymalne po 15-30 min. Gwajafenezyna wiąże się z białkami krwi w 37 %.

Okres półtrwania eliminacji gwajafenezyny z surowicy wynosi około 1 godzinę. Jest metabolizowana w wątrobie do kwasu B-metoksy-2-fenoksy-mlekowego. Około 60 % podanej dawki gwajafenezyny ulega hydrolizie w ciągu 7 godzin od chwili podania. Gwajafenezyna i jej metabolity są wydalane przez nerki, przy czym w ciągu 24 godzin wydalane jest z moczem ok. 95 % podanej dawki leku.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych.

Sacharoza    3412,5 mg/5 ml (6,25 g) syropu

Czerwień koszenilowa Aromat rumowy

Etanol 96 %    187,5 mg/5 ml (6,25 g) syropu

p-hydroksybenzoesan etylu (Aseptina A)

Woda oczyszczona

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane.

6.3.Okres ważności

3 lata.

6.4.Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie jednostkowe (butelka) zawiera 150 g lub 200 g syropu. Ulotka dołączona jest do etykiety na butelce (Booklet).

6.6.Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Lek stosować po jedzeniu, popijać małą ilością płynu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o.

ul. Św. Elżbiety 6a    Usunięto: Krawiecka 3

41-905 Bytom    Usunięto: 2

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zezwolenie MZiOS nr 553 Decyzja MZ nr RRH/1699/08

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.11.1959 r.

13.08.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

GuajaVIS