Imeds.pl

Guajazyl Mint 125 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH ETYKIETA KOMPAKTOWA


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Guajazyl Mint, 125 mg/5 ml, syrop Guaifenesinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


5 ml syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera sacharozę, zieleń pistacjową (błękit brylantowy (E 133), tartrazyna (E 102), sodu chlorek), etylu parahydroksybenzoesan i etanol. Dalsze informacje, patrz ulotka dla pacjenta.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Syrop o działaniu wykrztuśnym

200 g    Kod EAN: 5909991106218


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

Okres ważności po otwarciu opakowania: 28 dni.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO


PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul. J. Lea 208

30-133 Kraków, Polska

tel. 12 639 27 27


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 11062


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


guajazyl mint


17. INNE


Proszę odkleić i przeczytać ulotę dla pacjenta.